ArameeŽrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheidÖÖde onzichtbare handÖ ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)ÖParadigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de ArameeŽrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De ArameeŽrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de ArameeŽrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de ArameeŽrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van AntiochiŽ veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus ArameeŽrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 ArameeŽrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de ArameeŽrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De ArameeŽrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De ArameeŽrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de ArameeŽrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en ťťn ArameeŽr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: ArameeŽrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- IsraŽl en de etnische zuivering van de ArameeŽrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "ChaldeeŽrs- SyriŽrs- AssyriŽrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee ArameeŽrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- ArameeŽr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,NestoriaanseĒ generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


 

Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak:

Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie.

 

De ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie hebben op 22-4-2008 een brief gestuurd aan de Irakese overheid waarin ze hun bezorgdheid uiten over de onveiligheid, moorden en uitdrijven van de ArameeŽrs uit Irak en vragen voor een speciale beschermingprogramma voor de Aramese geestelijken in Irak. De originele Engelse brief vindt U hier. Hieronder is een Nederlandse vertaling hiervan.

English Version


 

Nr.: 2008-04-22/03

 

Nederland, 22 april 2008

 

Onderwerp: Verzoek ter bescherming van de Aramese geestelijken tegen de toenemende bedreigingen en moorden.

 

Republiek Irak

Zijne Excellentie Siamand A. Banaa

Johan de Wittlaan 16

2517 JR Den Haag

Nederland

 

Uwe Excellentie;

 

Wij, de ondertekenden, de ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie schrijven U om onze bezorgdheid te uiten over de toenemende bedreigingen en moorden van de Christelijke Aramese geestelijke leiders in Irak en in bescheidenheid vragen wij voor hun bescherming door een speciale antiterreur eenheid.

 

Het ondenkbare heeft plaatsgevonden. Wij zijn nu gewend aan bedreigingen van Aramese geestelijke leiders, daar zij met de regelmaat van klok hun residentie moeten verlaten voor een veiligere plaats en na een tijdje weer terugkeren naar hun congregatie. Hier komt nog bij dat ons volk wordt geplaagd door meedogenloos geweld, onveiligheid, aanvallen, moorden en confiscatie van hun huis en haard hetgeen teweegbrengt dat ze hun land, die ze al voor duizenden jaren bewonen, verlaten.

 

Desalniettemin was het voor ons onmogelijk om voor te stellen dat een bisschop van de Oost- Aramese Chaldese kerk van Mosul op brute wijze zou worden vermoord, waarna zijn lichaam werd gevonden op 13 Maart 2008. [1] Wij waren inderdaad geschokt door de moord op de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar op 12 oktober 2006 [2] en de West- Aramese Isoh Majeed Hadaya op 22 november 2006. [3] Met afschuw en ontzetting hebben wij kennis genomen van de moord op de Oost- Aramese Chaldese priester Ragied Aziz Gannie en drie diakenen op 3 juni 2007. [4] Echter, het was boven onze voorstellingsvermogen dat een vredelievende persoon als Mgr. Paulus Faraj Raho, die zoveel van Irak hield en een predikker was van respect, liefde, eenheid en solidariteit, in het vizier zou worden genomen door hen wiens woordenboek ontbreekt aan deze nobele begrippen.

 

Terwijl onze natie nog niet hersteld was van de verlamming en gruwel, werd onze natie op 5 april 2008 [5] weer geschud met een nieuwe verschrikking, namelijk de laffe moord in koelen bloede op de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester van Bagdad, Yusuf Adel Abudi. Priester Yusuf Adel Abudi was een stralend voorbeeld van een Christelijke geestelijke leider die werkte voor eenheid, begrip en liefde tussen alle Irakezen. Helaas wordt deze mentaliteit niet op prijs gesteld door hen die geen interesse hebben in een stabiele en democratische Irak en vandaar hebben ze hem vermoord.

 

Zoals wij hebben aangegeven in onze brief van 29-8-2007 [6] aan Zijne Excellentie President Jalal Talabani, Zijne Excellentie Premier Nouri Kamal Al-Maliki en Zijne Excellentie Hosyar Zebari, de Minister van Buitenlandse Zaken, herhalen wij onze positie opnieuw dat deze schokkende wreedheden, die onze natie volkomen hebben verlamd, zeker zijn niet begaan door de vredelievende grote meerderheid van het Irakese volk. Wat de overweldigende meerderheid van het Irakese volk wil is vrede, liefde en broederschap voor iedereen ongeacht afkomst, geloofsrichting en geslacht.

 

 Wij werden inderdaad versterkt in onze gedachte door de overweldigende en hartverwarmende steun, solidariteit en sympathie getoond door de Irakezen na de moord op Mgr. Paulus Faraj Raho, inclusief deelname in demonstraties door de Islamitische en niet- Islamitische geestelijken- en lekenleiders. De ondubbelzinnige veroordeling en overvloedige uiting van afschuw en gruwel door de Islamitische en niet-Islamitische geestelijke leiders van alle etniciteiten in Irak als reactie op deze laffe moord, bewijst ons op een niet mis te verstane manier dat deze afschuwelijke gruweldaden, die de voorstelling overstijgen van iedere weldenkende menselijke wezen, onmogelijk kunnen zijn begaan door het Irakese volk die dorstig is voor vrede en eenheid.

 

Aan de andere kant, geloven wij dat deze afgrijselijke daden begaan, niet alleen tegen de Aramese inheemse natie van Irak, maar ook tegen vele vredelievende en onschuldige Irakezen, zijn uitgestippeld, gepromoot, gedirigeerd en uitgevoerd onder leiding van buitenstanders die geen interesse hebben in een stabiele, welvarende en democratische Irak met minimale mensenrechten normen en waarden. Het hoofddoel van deze haat, bloedvergieten en moord, gepromoot door de buitenstanders, is om meer chaos en anarchie te creŽren om zo te voorkomen dat Irak een stralend voorbeeld wordt in het Midden-Oosten waar de wet van respect, vrede, liefde en broederschap wordt toegepast in plaats van de wet van de jungle, geprefereerd door hen wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als respect, broederschap en liefde.

 

Uwe Excellentie,

 

Wij willen onderstrepen dat we geen twijfel hebben over de wil en inspanning van de Irakese overheid om al haar burgers te beschermen, inclusief de Aramese Christelijke geestelijken in Irak. Helaas zijn deze inspanningen niet voldoende, zoals we op pijnlijke wijze getuige van zijn geworden, daar ze niet konden beletten de voornoemde hartverscheurende en verlammende wreedheden. …ťn belangrijke reden is dat vanwege de huidige staat van chaos in Irak, de overheid ontbreekt aan macht en armslag om haar onderdanen minimale bescherming te verschaffen. Een andere punt is dat in tegenstelling tot andere groepen, de diverse Aramese denominaties niet beschikken over hun eigen militie om zichzelf te beschermen en vandaar zijn ze volledig afhankelijke van de Irakese overheid voor hun bescherming.

Om deze reden denken wij dat een buitengewone situatie vraagt voor tijdelijke uitzonderlijke maatregelen. Daarom denken wij dat het de moeite waarde zou zijn om de mogelijkheid in overweging te nemen om de Christelijke geestelijken te beschermen door een speciale antiterreur eenheid. Dergelijk protectieprogramma zou niet alleen een halt kunnen toeroepen tegen bedreigingen en onveiligheid maar ook een algemeen gevoel van veiligheid bevorderen binnen onze natie in Irak.

 

In aanmerking nemende de huidige ongekende en moeilijke omstandigheden in Irak geloven wij, Uwe Excellentie, dat de Irakese overheid zulke protectieprogramma niet alleen kan afhandelen en zou assistentie kunnen vragen bij de Verenigde Naties of EU voor het realiseren van deze tijdelijke noodzakelijke maatregelen in het beschermen van onze geestelijke leiders.

 

Wij willen onze brief beŽindigen met de hoop dat U onze oprechte zorgen hebt opgemerkt en zult aandringen bij de overheid om onze bescheiden verzoek in overweging te nemen voor de bescherming van de Aramese Christelijke geestelijken en anderen in Irak, die een Irak willen opbouwen waar iedereen zich thuis voelt zonder te worden bedreigd, aangevallen, weggejaagd of vermoord vanwege religie, etniciteit of politieke oriŽntatie.

 

 

Hoogachtend

 

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameans of Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Demokratische Organisatie (ArDO)

 

 

Copy aan: De Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Europese Unie.

 

 

 

 

 

 

Voetnoten:

 

[1] http://www.iraqichristians.org/English/East-Aramean_Chaldean_Bishop_Killed_13_3_2008.htm

[2] http://www.aramnahrin.org/English/Priester_Iskandar_12_10_2006.htm

[3] http://www.aramnahrin.org/English/Isoh_Majeed_Haday_22_11_2006.htm

[4] http://www.aramnahrin.org/English/MurderRagiedAzizGanie_3_6_2007.htm

[5] http://www.iraqichristians.org/English/West-Aramean_YusufAdelAbudi_Killed_Iraq_4_5_2008.htm

[6] http://www.iraqichristians.org/English/Letter_Iraqi_Government_29_8_2007.htm

 

 

 

********************************

Zie meer over de ArameeŽrs van SyriŽ: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

ArameeŽrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als ArameeŽr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als ArameeŽr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, SyriŽ en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de ArameeŽrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaakÖÖ de ArameeŽrs en de VNÖ

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de ArameeŽrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren