Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties:

Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen.

 

Een brief aan Ban Ki-Moon door: Aram-Naharaim Organsiatie, Aramese Demokratische Organisatie en Platform Aram.

 

Na de brutale moord op de Oost-Aramese Chaldeese bisschop Paulus Faraj Raho in Mosul op 13 maart 2008, stuurden de Aramese organisaties op 6 mei 2008 een brief aan de VN om hulp te vragen in het beschermen van de Aramese geestelijke leiders in Irak.

 

Op vrijdag 31 oktober 2008, hebben de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie, de Aramese Democratische Organisatie en Platform Aram een brief gestuurd aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, ditmaal om de aandacht te vragen van de internationale gemeenschap voor de verslechterende situatie van de Inheemse Aramese natie in het Mosul gebied. Hieronder treft U de brief aan gestuurd aan de VN.

English Version


 

Nr.: 2008-10-31/18

 

Nederland, 31 oktober 2008

 

Onderwerp: Verzoek aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van het Aramese Inheemse volk van Irak te voorkomen.

 

De Meest Eerwaardige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

Zijne Excellentie Ban Ki-Moon

U.N. Headquarters, Room S-3800

New York, NY 10017

Verenigde Staten

 

Uwe Excellentie;

 

In navolging van ons brief van 6 mei 2008[1], wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie, de Aramese Democratische Organisatie en Platform Aram, voelen het weer noodzakelijk om Uw aandacht te vragen voor de verslechterende situatie van de Aramese (niet te verwarren met ‘Armeense’) Inheemse natie van Irak en andere minderheden in het Mosul gebied.

 

Zoals het U bekend is, zijn er sinds 28 september 2008, de zwarte machten van intolerantie in Mosul bezig met bedreigen, doden, bestelen en uitdrijven van ons volk uit de stad. Volgens rapporten, zijn er meer dan 10.000 inheemse Arameeėrs en andere Christenen gedwongen Mosul te verlaten en zijn uitgeweken naar de omliggende dopen voor veiligheid en dozijnen zijn vermoord.

 

Hoewel de Irakese overheid haar best doet om onze natie in Mosul te beschermen, kon dit de massa exodus en brutale etnische zuivering van de originele inwoners van Mosul voor de ogen van de wereld, door hen wiens woordenboek klaarblijkelijk ontbreekt aan worden als broederschap en vrede, niet voorkomen.

 

Uwe Excellentie;

 

Er lijkt een zeker patroon te zijn, een veelomvattende Grand Plan, in de gedachten van hen die Irak en Mosul etnisch willen zuiveren van z’n Aramese volk, dat sinds duizenden jaren aanwezig is in dit deel van de wereld, dat ook bekend werd als de bakermat van de beschaving.

 

Om deze reden geloven wij dat de daders niet handelen uit blinde woede of fanatisme. In tegendeel, er lijkt een weldoordacht plan schuil te gaan achter deze vreselijke vervolgingen en moorden. Immers, hoe kun je op een meeste effectieve manier het volk uit het land wegjagen om het schoon te maken van de ‘ongewensten’? De meeste effectieve manier om dit te doen is om de leiders te doden en het volk zal het land verlaten of het gebied dat je etnisch wilt zuiveren. En inderdaad, sinds 2006 observeren wij een zekere trend in het moorden van de Aramese leiders dat heeft geresulteerd in exodus van het Inheemse Aramese volk van Aram-Nahrin, ook bekendgemaakt als “Assyriėrs” in sommige media. Het volstaat om paar voorbeelden te noemen:

 

Op 12 oktober 2006 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Paulus Iskandar[2] op brutale wijze afgeslacht, en zijn lichaam werd in stukken gemaakt, in Mosul. Op 6 juni 2007, werd de Oost- Aramese Chaldeese priester Raggied Aziz Gannie[3] op brutale wijze vermoord in Mosul. Op 13 maart 2008 werd de Oost- Aramese Chaldeese bisschop Paulus Faraj Rahho[4] vermoord in Mosul. Op 5 April 2008 werd de West-Aramese Syrsch Orthodxe Priester Yousef Adel Abudi[4] vermoord in Bagdad.

 

Drie van de vier geestelijke leiders werden gedood in Mosul; niet toevallig, het was veeleer bedoeld om psychologisch onze natie te demoraliseren en ervoor te zorgen dat ze het gebied van hun voorvaders zouden verlaten.

Het Aramese volk, inclusief “Assyriėrs” en Chaldeeėrs, lijkt de boodschap zeer goed te hebben begrepen. Sinds de Irak oorlog en vooral na de moord van de Aramese leiders, hebben honderdduizenden van hen Irak verlaten en zijn naar landen als Syriė, Jordaniė en het Westen gegaan. En daarmee lijken diegenen die Aram-Nahrin etnisch willen zuiveren van z’n originele bewoners geleidelijk in hun goed voorbereide Grand Plan te slagen.

 

Uwe Excellentie;

 

De wreedheden tegen onze natie in Mosul sinds eind september vormen een aanwijzing voor ons dat dit een laatste stap was, of misschien één van de laatste stappen, dat uitgevoerd diende te worden in het kader van de Grand Plan om Mosul etnisch te zuiveren van z’n Inheemse Aramese natie.

 

Hoewel de geschiedenis duidelijk ervan getuigd dat wij de originele bewoners van Aram-Naharaim zijn; dat dit deel van de wereld onze naam draagt; dat onze natie bij heeft gedragen tot wereldbeschavingen; dat wij met ons een antieke en rijke erfgoed meedragen dat is ontwikkeld en onderhouden gedurende duizenden, iets wat wij geloven dat het niet alleen ons erfgoed maar ook de erfgoed van de mensheid is; hebben wij altijd de hand van samenwerking , vriendschap, broederschap en vrede toegestoken aan iedereen in deze regio, zowel aan hen die dorstig zijn naar deze nobele menselijke waarden en standaarden alsmede aan hen die deze standaarden afwijzen.

 

De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27) [6]

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Pagina 58) [6]

 

Als de internationale gemeenschap inderdaad geeft om z’n eigen erfgoed en werkelijk waarde hecht aan de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur, dient het onmiddellijk actie te ondernemen, voordat het te laat is, om de plannen te verijdelen van hen, wiens doel lijkt het etnische zuivering van Irak van z’n oorspronkelijke bewoners, in dit geval het gebied Mosul.

 

Om de authentieke Aramese erfgoed te onderhouden en te promoten, om hun fundamentele mensenrechten in de landen van de voorvaders te verdedigen, en om recht te doen aan de geschiedenis, willen wij deze brief beėindigen door in bescheidenheid de Verenigde Naties te verzoeken in het volgende:

 

1. Om aan te dringen bij de Irakese overheid een onafhankelijke internationale onderzoek in te stellen naar de wreedheden die plaats hebben gevonden in Mosul, onder leiding van de Verenigde Naties om transparantie en betrouwbaarheid te garanderen.

 

2. Om de daders van deze wreedheden tegen onze natie te berechten voor het internationale gerechtshof.

 

3. Vele verdreven Arameeėrs zijn bang om terug te keren naar Mosul. Daarom vragen wij de VN om de verdreven Arameeėrs en niet- Arameeėrs te begeleiden naar hun huizen in Mosul en hen volledig te compenseren, inclusief reparatie van hun vernietigde huizen en beschadigde culturele en spirituele gebouwen, en hen veiligheidsgarantie te geven om een algemeen gevoel van zekerheid te bewerkstelligen.

 

4. Om het gebied Mosul onder VN bescherming te plaatsen totdat de Irakese overheid sterk genoeg is om de minimale bescherming te bieden voor de bewoners van Mosul, inclusief Aramese Christenen en anderen.

 

5. Zoals door de voorbij eeuwen heen is aangetoond, is het Aramese volk vredelievend en geeft de voorkeur aan om te leven met anderen op het fundament van respect, liefde en broederschap. [7] Echter, om deze Aramese politiek van vredevolle samenwerking voort te kunnen zetten, heeft ons volk hulp en bescherming nodig van de VN.

 

6. Wij zijn getuige van geweest dat de situatie van het Inheemse Aramese volk zeer fragiel is en dat ze gemakkelijk genegeerd en gemarginaliseerd kunnen worden, zoals is duidelijk geworden met de verwijdering van artikel 50 van de provinciale verkiezingswet, een stap wat ook werd bekritiseerd door de VN vertegenwoordiger voor Irak, de heer Steffan De Mistura.

Om deze reden Uwe Excellentie, vragen wij U, in het kader van de Resolutie 61/295 van de Algemeen Vergadering, over de rechten van de Inheemse Volkeren, om bij de Irakese overheid aan te dringen onze natie te erkennen als de Inheemse Natie van Irak. In feite wordt het Aramese volk niet eens genoemd in de Irakese grondwet.

 

De laatste opmerking die wij willen maken om de Aramese politiek van vredevolle samenwerking te onderstrepen is het herhalen van de woorden van de Oost- Aramese Chaldeese bisschop Mgr. Paulus Faraj Raho, vermoord in Mosul op 13 maart 2008, die zei, “ Wat wij zeker weten is dat wij Christenen niemand z'n vijanden zijn. Met andere woorden, wij willen vijanden van niemand zijn die door anderen als een voorwendsel gebruikt kan worden om ons aan te vallen als hun vijand. En als wij vijanden wel hebben, dan zijn wij van onze kant niet hun vijanden, en als zij ervoor kiezen om onze vijanden te zijn, ….vragen wij barmhartigheid voor hen….., en diegenen die onze tegenstanders willen zijn, wij willen hun vijanden niet zijn”. [8]

 

Hoogachtend;

 

 

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie (ArDO)

Aboud Gouriye

Voorzitter

Platform Aram

 


 

 

Voetnoten:

 

[1] http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

[2] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Priester_Iskandar_12_10_2006.htm

[3] http://www.aramnahrin.org/Dutch/MoordRagiedAzizKanie_3_6_2007.htm

[4] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Begrafenis_Mgr.Paulus_Faraj_Raho_14_3_2008.htm

[5] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Begrafenis_YusufAdelAbudi_Vermoord_6_4_2008.htm

[6]       De Verborgen Parel: Drie Duizend Jaar Geschiedenis, Religie en Cultuur van het Aramese volk van Mesopotamie: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm. Drie videobanden samen met drie delen Encyclopedie. Als U geļnteresseerd bent in een exemplaar van de Verborgen Parel, laat ons alstublieft het weten, we zouden geėerd zijn U een exemplaar aan te bieden.

[7] Dit is goed samengevat door de Oost- Aramese Chaldese bisschop van Kerkuk, Mgr. Louis Sako die in een verklaring, uitgegeven namens de Irakese Christenen van Mosul op 8 oktober 2008, zei, “De Christenen van Irak zijn Inheems aan deze plaats, en hebben niets te maken met samenzweringen in het land, nog weten ze iets over wat zal er gebeuren in de toekomst. Ze willen niets anders dan een eerwaardig en vredevolle leven. Ze willen samenwerken met iedereen met het doel om stabiliteit te bewerkstelligen voor het welzijn van het land en z’n bewoners, zoals ze altijd het hebben gedaan door de geschiedenis heen”.

[8] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mgr.Paulus_Faraj_Raho_Over_Iraq_OIorlog_15_3_2008.htm

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren