Geen vrede in Irak zonder de Arameeërs

8-8-2007

In een aantal eerder interviews, analyseerden wij zaken betreffende Arameeërs, hun grote prestaties in 32 eeuwen van de Aramese geschiedenis en de moderne moeilijkheden die deze luisterrijke natie is overkomen over de voorbij eeuw, echter, we denken dat velen in het Westen het probleem beter zouden bevatten als ze zouden luisteren naar hoe de Arameeërs zelf hun moeilijkheden en strijd beschrijven en om internationale erkenning te verkrijgen, met name in de totaal verminkte land als Mesopotamië – dat nog steeds ‘Irak’ wordt genoemd vanwege de Westerse antichristelijke bemoeienis.

 Engelse Versie

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Orientalist

Bron: http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=34507

http://www.buzzle.com/articles/no-peace-in-iraq-without-the-aramaeans.html

Een jaar geleden, hield de Werkgroep over Inheemse volkeren zijn 24ste sessie in Geneve, van 31 Juli tot 4 Augustus 2006. Als een onderdeel van de Subcommissie voor de promotie en bescherming van de mensenrechten (van de VN Economische en Sociale Raad- Commissie over Mensenrechten), is dit orgaan een sleutel toneel voor de Internationale debatten en voorspraak.

 

De Stichting Arameeërs van Aram-Naharaim nam deel aan de 24ste sessie in Geneva van de Werkgroep inheemse volkeren, vertegenwoordigd door hun voorzitter Gabriel Sengo, die een geïnspireerde speech gaf (op 2 Augustus 2006) over het onderwerp “De bakermaat van de Beschaving Aram-Nahrin (Irak) brandt en huilt: Hoe de conflict op te lossen?” De toespraak kan gevonden worden op de website van Aram-Naharaim (http://www.aramnahrin.org/Dutch/InheemseVolkeren_2006_Irak.htm). Wij reproduceren het hier integraal als een indicatie van de impasse geprovoceerd in Irak vanwege de foute opties van de Amerikaanse overheid; echter, het zou Amerikanen geen extra soldaten of meer wapens kosten om een niet-koloniale, gerechtvaardigde, eerlijke oplossing op te dringen voor de diverse volkeren van de getiranniseerde Mesopotamië. Het enige wat de VS hoeft te doen is een eerlijke en gerechtvaardigde benadering van het onderwerp- iets wat ze nooit hebben gedaan.

 

Een jaar geleden uitgesproken en onachtzaam genegeerd door de VS regering, de woorden van Gabriel Sengo kondigen aan de naderende, onheilspellende ontwikkelingen die we allen mogen verwachten betreffende Mesopotamië.


 

De bakermat van beschaving Aram-Nahrin (Irak) staat in brand en huilt: Hoe het conflict op te lossen?

Gelezen mondelinge verklaring onder het agendapunt: 4. Bespreking van ontwikkelingen met betrekking tot de promotie en bescherming van de rechten van de inheemse volkeren; inclusief hun mensenrechten en vrijheden.

(a) Inheemse volkeren en het voorkomen en oplossen van conflicten

 

Heer Voorzitter;

 

In het kader van onderwerp 4 (c) willen wij graag onze zorgen uiten over de complexe en bloedige conflict in de landen van de voorvaderen; in vroegere tijden Aram-Nahrin genoemd in het Aramees; vertaalt in Mesopotamië door de Grieken en in onze tijden bekend geworden als Irak.

Rondvliegende menselijke lichaamsdelen; verminkte lichamen in de straten bedekt met menselijke bloed, ontredderde en huilende moeders; huilende kinderen om hun ouders; hartverscheurende taferelen; het is ondraaglijk hoe het onschuldige volk van Irak lijdt. De bakermat van de beschaving brandt en vrede, liefde broederschap lijkt ver weg en onbereikbaar. Niemand weet hoe het conflict op te lossen en iedereen zit met de handen in de haren.

Wraak en bloedbad zijn de dagelijkse straattaferelen in Irak. De weg van fanatisme en intolerantie viert hoogtij en  woorden als vrede, respect en broederschap lijken zeer zeldzaam.

Veel van de begane gruweldaden, waar de onschuldige Irakese volk onder lijdt; worden begaan door de buitenlandse terroristen die chaos en anarchie in Irak willen teweeg brengen om het vestigen van democratie te beletten. Er schijnen echter ook groeperingen in Irak te zijn die de huidige toestand met gejuich begroeten om etnische zuiveringen door te voeren om bepaalde delen van het land te ontdoen van z’n inheemse bevolking.

 

Heer Voorzitter;

 

Het Inheemse Aramese volk die sinds duizenden jaren in dit deel van de wereld woont, is bekend met dit soort tirannie; fanatisme en genadeloosheid gedurende honderden jaren. Er zijn in Irak verschillende Aramese denominaties; zoals de West- Aramese Syrisch Orthodoxen, West- Aramese Syrische Katholieken en Melkiten; Oost- Aramese Chaldeeërs en Oost- Aramese Assyriërs.

 

Er zijn rond 500.000 Arameeërs in Irak die geconcentreerd zijn in het Noorden en centrale deel van het land met enkele duizenden in het zuidelijke deel. Enkele ruwe getallen over de diverse denominaties:

West- Aramese Syrisch Orthodoxen: 80.000-100.000

West- Aramese Syrische Katholieken: 40.000-45.000

West- Aramese Syrische Melkiten ?????

Oost- Aramese Chaldeeërs: 200.000-300.000

Oost- Aramese Assyriërs: 25.000-30.000

 

Hoe kun je nu als inheemse volk omgaan met zulke complexe conflicten? En hoe is het inheemse Aramese volk omgegaan met dit soort onmogelijke en complexe situaties sinds honderden jaren op lokale en regionale niveau? Als een inheemse natie ben je toevertrouwd aan de genade van volkeren en regimes die niet bekend zijn met ‘Mensenrechten”; laat staan met inheemse rechten.

Desondanks, geloven wij dat het geheim achter het omgaan met dit soort complexe conflicten is: het liefhebben en respecteren van je buurman als jezelf! We geloven dat deze weg is de beste medicijn om de wonden te helen, tranen te drogen, het gehuil van kinderen en moeders te stoppen, conflicten op te lossen en te fungeren als een solide fundament voor democratie en Mensenrechten.

Helaas verwelkomt niet iedereen deze levenswijze met open armen; omdat onze ervaring is dat sommigen volken dit beschouwen als achterlijke levenswijze en zeer waarschijnlijk zullen hun toevlucht zoeken naar de weg van het zwaard, en deze verheerlijken en promoten! In hun perceptie van de wereld; de weg van onderdrukken en onderwerpen van anderen als tweederangs burgers lijkt te worden verhoogd tot een heilige daad. En dit maakt het oplossen van conflicten zeer moeilijk; niet te zeggen onmogelijk.

 

Onze indruk is dat dit pad, die leidt tot vrede, onbekend is bij sommigen volken hetgeen resulteert in de huidige situatie. Anderen laten twee gezichten zien, namelijk: voor de kamera verheerlijken zij de weg van liefde, respect en broederschap; terwijl in werkelijkheid ze de weg van het zwaard hanteren.

In zulke vijandige omgeving heeft ons volk altijd moeten vechten en is nog steeds aan het vechten om te overleven en zich neer te leggen bij de vreselijke condities opgelegd door hun vervolgers om niet te worden gedood door hen. Ze moesten hen onvoorwaardelijk gehoorzamen; ze werden gedwongen tot assimilatie en het ontkennen van hun rijke culturele erfgoed en werden gedwongen tot implementatie van vreemde culturen.

 

Een andere punt is heer de voorzitter, dat het Aramese levenswijze niet wordt erkend of beloond in de nieuw Irakese constitutie. In “dankbaarheid” voor de Aramese levenswijze van vrede en respect worden ze uitgesloten uit de nieuwe Irakese grondwet; terwijl het “product” gecreëerd door de Westerse Geestelijke Kolonisatie van 16e en de 19e eeuw, die een verwoestend effect had op het Aramese volk in het Midden-Oosten; wordt verheerlijkt in de nieuwe grondwet.

 

In Artikel 124 van de constitutie lezen wij; “Deze constitutie zal de administratieve, politieke, culturele en onderwijs rechten garanderen voor nationaliteiten zoals Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen”

Merk alstublieft op hoe expliciet de Westerse geestelijk Koloniale en slavernij producten “Assyriërs” (een product van Westerse Anglicaanse missionarissen) en “Chaldeeërs” (een product van Westerse Franse/Rooms Katholieke missionarissen) wordt verheerlijkt in de Irakese grondwet zonder een verwijzing naar het Aramese oorsprong. In onze verklaring onder agenda punt 4 (a); hebben wij dit probleem uitvoerig uitgelegd.

 

Om het Aramese levenswijze van respect en broederschap, in een zee van fanatisme en intolerantie; te handhaven; vragen wij voor Uw steun in de volgende punten:

* Demonstreer alstublieft Uw solidariteit om het Aramese aanwezigheid in de landen van de voorvaders te handhaven.

* Help alstublieft om de Aramese natie, als inheemse volk van Irak, op te nemen in de nieuwe Irakese constitutie.

 

Dank U;  

  

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Stichting Arameeers van Aram-Naharaim

Postbus 178

7550 AD

Hengelo(Ov.)