Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Arameeėrs van Aram-Naharaim neemt deel aan de 22ste sessie van Werkgroep inheemse volkeren

Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in het Midden-Oosten met verwijzing naar Turkije en Irak.

De Stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim werd uitgenodigd door de Werkgroep over de Inheemse volkeren om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van de werkgroep. De voorzitter van de Stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim, de heer Gabriel Sengo, heeft deelgenomen aan de vergadering van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli 2004 in Geneve, Zwitserland.

Klik hier voor nadere uitleg omtrent de jaarlijkse bijeenkomst:

Engelse Versie


Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

Commissie voor de Rechten van de Mens

Subcommissie voor de Promotie en Bescherming van de Rechten van de mens.

Werkgroep over Inheemse Volkeren; 22ste sessie.

 Datum: 19-23 juli 2004

Geneve, Zwitserland

 Gelezen op: 21-7-2004

Uitsluiting en discriminatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamie (Aram-Naharaim)

 Gelezen verklaring onder het agendapunt: 4. Bespreking van ontwikkelingen met betrekking tot de promotie en bescherming van de rechten van de inheemse volkeren; inclusief hun mensenrechten en vrijheden.

(b) Conflict oplossing

 

Uitgebreide versie van de gelezen verklaring: Schuin + Vet [Tussen haakjes]= Niet gelezen; extra  toegevoegd ter informatie voor de gedelegeerden.

 

Heer voorzitter;

 In het kader van agendapunt 4 (b), willen wij de uitsluiting en discriminatie van het inheemse Aramese volk van Mesopotamie onder Uw aandacht brengen in een complex conflict gebeid; het gebied van de voorvaders; die ook genoemd wordt ‘Aram-Nahrin’ in het Aramees, ‘Aram-Naharaim’ in het Hebreeuws en ‘Mesopotamie’ in het Grieks[1]. Deze oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties[2] en verspreid over het hele Midden-Oosten; vertoeft in Mesopotamiė, de bakermat van de beschaving, sinds duizenden jaren en heeft een grote bijdrage geleverd aan de wereld civilisaties met name door hun taal, het Aramees, ook gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Hun aantal bedraagt vandaag de dag wereldwijd ongeveer 4 miljoen mensen die geleden hebben onder discriminatie, etnische zuivering, genocide[3] en onophoudelijke vervolgingen gedurende honderden jaren hetgeen nog steeds voortduurt.

 [Na de komst van Jezus Christus, hebben de Arameeėrs van Aram-Naharaim de leer van Jezus Christus geaccepteerd en hebben samen met de apostelen van Jezus en de bekeerde Joden, de Syrische Kerk van Antiochiė opgericht, het tweede patriarchaat na Jeruzalem, waar voor het eerst de volgelingen van Jezus Christus “Christenen” werden genoemd (Handelingenm 11:26). Deze kerk was de moeder van alle kerken – en de eerste kerk opgericht buiten Israėl, wiens patriarch vandaag de dag in Damascus, Syriė resideert. ]

 [De Semitische Arameeėrs (‘niet te verwarren met Armeniėrs’) ondergingen een naamsverandering na het aanvaarden van het Christendom en werden dan “Syriėrs”[4] genoemd om te worden onderscheiden van de Arameeėrs die niet waren bekeerd. Men mag dit echter niet verwarren met de huidige Arabieren in Syriė ]

 Het gebied van Aram-Naharaim is sinds honderden jaren het strijdtoneel van conflicten en veldslagen tussen diverse groepen en volkeren wiens woordenboek ontbreekt aan woorden zoals vrede, broederschap en respect en lijken hun toevlucht te zoeken tot de weg van intolerantie en fanatisme; een weg die geleid heeft tot bloedbaden, haat en genocide. Het is juist deze weg die conflict oplossing bijna onmogelijk maakt. Velen van deze groepen claimen dat ze de rechtmatige eigenaren zijn van Aram-Naharaim en negeren daarbij de fundamentele mensenrechten en privileges van het inheemse Aramese volk van Aram-Naharaim.

 Heer Voorzitter;

 Ondanks het feit dat het Aramese volk zit ingesloten, in een heel moeilijk en complex conflict gebied, tussen groepen en volkeren; wiens enige doel lijkt te zijn om over anderen te heersen en hen te onderwerpen aan hun wil; hebbende vredelievende Semitische Arameeėrs altijd geprobeerd om conflicten op te lossen door te leven in vrede en broederschap met andere volkeren in dit deel van de wereld, daarbij hen met broederlijk respect tegemoet te treden en de wetten van de landen te respecteren wiens onderdanen wij vormen. Helaas werd het Aramese concept van vreedzame samenwerking gebaseerd op gelijkheid en wederzijdse begrip; een goede manier volgens ons om conflicten op te lossen; niet door iedereen met open armen ontvangen in dit deel van de wereld.

 In tegendeel, het onrecht wat Aramese volk is aangedaan in het gebied van Aram-Naharaim gedurende eeuwen in termen van discriminatie, uitsluiting, etnische zuivering en genociden kan niet worden uitgelegd doormiddel van pen en papier. De climax van mishandeling en terreur werd bereikt in 1914-1918 toen ongeveer 600.000[3] van hen van verschillende denominaties op een brute wijze werden afgeslacht wiens onschuldige bloed nog steeds schreeuwt voor gerechtigheid.

 [Een andere punt van zorg is dat ons volk en de geestelijke leiders worden gedwongen om iedere vorm van discriminatie en vervolging te ontkennen. Dit is een welbekende tactiek waar sommige landen die zich van bedienen om de problemen van minderheden binnen hun grenzen te ontkennen of te bedekken. Andere geestelijke leider worden onder druk gezet om onze rijke erfgoed te ontkennen door bijvoorbeeld ons volk te identificeren als “Arabische Christenen”; wat we natuurlijk niet zijn: Nog zijn we Turkse Christenen, nog zijn we Koerdische Christenen; maar we zijn de inheemse Arameeėrs van Aram-Naharaim die sinds duizenden jaar vertoeven in dit deel van de wereld.]

 [De westerse missionarissen………

 [In het kader van dit onderwerp voel ik mij gedwongen om ook iets te zeggen over hen die zich hebben voorgedaan als,, onze broeders” maar helaas ons volk behoorlijk hebben geschaad.

Niemand gaf aandacht aan onze geschreeuw veroorzaakt door pijn en wonden in een conflict gebied waar alleen de wet van de jungle lijkt te gelden. Na honderden jaren te zijn vervolgd en genegeerd; dachten wij eindelijk dat de westerse missionarissen die naar het Midden-Oosten kwamen, ons geschreeuw zouden horen. Helaas bleek dit een misrekening te zijn, daar de missionarissen, die werden verondersteld om liefde, vrede en eenheid te verkondigen- een manier om conflicten op te lossen en anderen voorbeeld te geven; het tegenovergestelde van liefde en eenheid hebben verkondigd. In plaats daarvan hebben zij ons volk behoorlijk geschaad door het zaaien van verdeeldheid en splitsten ons volk in verschillende denominaties[2]; daarbij ons verzwakten en ons volk kwetsbaar maakten tegenover hen die ongevoelig zijn voor vrede en tolerantie. ]

 [Inderdaad geloven wij de Aramese Christenen in eerlijke liefde en broederschap naar andere Christenen en niet-Christenen (ongeacht de denominatie) toe; omdat wij geloven dat dit de beste manier is om conflicten op te lossen. Dit was de reden dat wij de westerse missionarissen in de 16e en 19e eeuw verwelkomden als onze gelijken in geloof van waarheid en gerechtigheid. We dachten dat misschien de Westerse missionarissen ons konden helpen en beschermen tegen fanatieke groepen uit het Midden-Oosten. Helaas bleek dit een misrekening! ]

 [Hoewel de naam van ons volk en zijn geschiedenis zeer goed is opgetekend door de briljante geleerden[4] van de Syrische Kerk van Antiochiė; vonden de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse Missionarissen het nodig om mythische namen op ons volk op te plakken met het gevolg dat we geregeld in het openbaar onjuist worden gepresenteerd[5] in sommige media door personen die geen enkele autoriteit hebben om namens ons volk te spreken. ]

 [In 1552/53 werd de Syrische “Nestoriaanse” kerk van het Oosten gesplitst in twee groepen als gevolg van de activiteiten van de missionarissen van de Rooms Katholieke kerk. Het deel van de kerk dat zich aansloot bij Rome in 1552/1553 kreeg de naam “Chaldeeėrs” en daarmee was de Chaldeeuwse Kerk van Babylon geboren. Aan het einde van de 19e eeuw zien we dezelfde tafereel zich herhalen. Dit keer waren de anglicaanse missionarissen die de overgebleven deel van de Oost-Syrische “Nestorianen” van Hakkaria (grens Turkije-Irak) en Urmia (Iran) onjuist en tegenstrijdige met historische feiten identificeerden als “Assyriėrs”; puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. ]

 [De Oost-Aramese “Nestorianen” prefereren sindsdien om zichzelf als “Assyriėrs” te presenteren en proberen daarbij met alle mogelijke middelen om deze term op te dringen op andere Aramese denominaties door het verspreiden van behoorlijke hoeveelheid onjuiste informatie omtrent de oorsprong van ons volk en taal[5].  ]

 [Deze pijnlijke en mythische omschrijvingen waarmee ons volk werden aangeduid, uitgevonden door de buitenstaanders, die zich onbewust waren van de Verborgen Parel[6]- hetgeen tot vandaag de dag begraven lag onder de vervolgingen en etnische zuiveringen van het voorbije eeuwen, is zeker niet in overeenstemming met de historische feiten zoals opgetekend door de briljante historici van de Kerk van Antiochiė[4], die allemaal uitblinkten in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en de wereld van hun tijd niet alleen hebben verlicht met de theologische kennis, maar ook met de profane wetenschap. ]

 [De komst van de missionarissen naar het midden-oosten heeft niet bijgedragen tot stabiliteit en wederzijdse begrip tussen diverse volkeren; maar heeft veeleer geresulteerd in haat en jaloezie naar het Aramese volk en hun achteruitgang in het midden-oosten.  ]

 Om U een idee te geven over de uitsluiting en discriminatie van het Aramese volk in de landen van de voorvaders; twee voorbeelden zullen worden gegeven, namelijk:

 

  1. De nieuwe grondwet van Irak[7] maakt geen enkele melding over het inheemse Aramese volk; terwijl zij die geen enkele inheemse wortels in Irak hebben worden wel genoemd in de nieuwe grondwet.
  2. Het Aramese volk in Turkije wordt niet erkend als een apart etnische minderheid en hoewel nu en dan toegestaan; officieel is het verboden om onze sacrale Aramese taal te onderwijzen.

 Heer voorzitter;

 De geschiedenis getuigd duidelijk ervan dat wij de originele bewoners van Aram-Naharaim zijn; dat dit deel van de wereld onze naam draagt; dat we hebben bijgedragen aan de wereld civilisaties; dat wij een antieke en rijk erfgoed met ons meedragen die is ontwikkeld en onderhouden gedurende duizenden jaren; hetgeen wij geloven niet alleen onze erfgoed is; maar ook de erfgoed van de mensheid.

 Om deze reden zou het niet alleen recht hebben gedaan aan de historische feiten en de weg van respect en waardigheid hebben gepromoot; maar zou ook van respect hebben getuigd naar de erfgenamen van de antieke geschiedenis toe wanneer zij wel waren genoemd in de nieuwe grondwet van Irak.

 Echter waar wil is naar gelijkheid en waardigheid; daar is een weg!

 Dank U;

 

 

 Gabriel Sengo

(Voorzitter)

 

Stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim.

Postbus 178

7550 AD

Hengelo (Ov.)


[1]= http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

[2]= http://www.aramnahrin.org/Dutch/SyrischeKerk.jpg

[3]=  http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

[4]= www.aramnaharaim.org; http://www.aramnaharaim.org/ArameeersMesopotamie.htm

[5]= http://www.aramnaharaim.org/roomofshame.htm

[6]= The Hidden Pearl: http://www.aramnaharaim.org/film_arameeers.htm

[7]= http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html#

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren