Arameeërs van Syrië

 

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en Arameeërs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

De Kopten van Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

English Version

 

Het Aramese bloed vloeit onophoudelijk in Irak. Na de afschuwelijke inval in de West- Aramese Syrisch Katholieke kerk in Bagdad richtten de Islamitische terroristen een bloedbad aan waarbij meer dan 50 Aramese mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht, onder hen de twee priesters van de kerk. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 58. Het Aramese bloed blijft vloeien, ook na dit afschuwelijke bloedbad. In ons artikel” De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering” hebben wij geprobeerd om de redenen te achterhalen achter het vloeien van het Aramese bloed in Irak. http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

De conclusie was: 1) Ons onbetrouwbaarheid jegens de God van Abraham, Isaak en Jacob, die zich in Jezus Christus aan de wereld heeft geopenbaard, en 2) als gevolg hiervan de geestelijke hoererij met occulte Westerse Koloniale machten wat uiteindelijk geleid heeft tot hun diaspora en zeer waarschijnlijk zal leiden tot hun totale ondergang waarvan Irak slechts een klein schouwspel is van het afschuwelijke oordeel wat hen nog te wachten staat.

 

De Kopten in Egypte staan bloot aan een afschuwelijke en ondefinieerbare vorm van discriminatie, fanatisme en bloeddorstigheid dat alle begrippen te boven gaat. En deze haat jegens de Kopten werd gedemonstreerd op oudejaarsavond in Alexandrie waarbij de terroristen aanslag pleegden met een autobom op de kerkgangers die de kerk verlieten na de nachtdienst, 12:30 uur plaatselijke tijd oudejaarsavond.

 

Patriarch Snouda van de Koptisch Orthodoxe kerk

Maar desondanks houden de Kopten goed stand dankzij de standvastigheid van de Charismatische Patriarch Snouda. Ondanks zijn hoge leeftijd (87 jaar), straalt Patriarch Snouda als een kandelaar geestelijke licht van Christus Jezus uit over het hele Midden-Oosten waarbij de ogen van de Satan en zijn machten worden verblind.

 

Gezien zijn liefde voor en geloof in Christus Jezus, kan Patriarch Snouda gerust als een Geestelijke Reus worden genoemd waar de Satanische bolwerken op hun voegen schudden doordat hij moedig standhoudt en trouw blijft aan Christus Jezus. Er zijn velen die zich “Patriarch” noemen onder de oase van “Christelijke” groeperingen in het Midden-Oosten, maar er is slechts één Patriarch die als een kandelaar het hele Midden-Oosten verlicht met de ware licht van Christus Jezus en dat is Patriarch Snouda.

Satan zou daarom Satan niet zijn als hij niet alles in stelling bracht om Patriarch Snouda zoveel mogelijk dwars te zetten. En inderdaad, de kwade machten hebben geen middel onbeproefd gelaten om deze Geestelijke Reus te doen wankelen, zonder succes gelukkig! Sommige kwaadaardige krachten in Egypte hebben via de media een haat- en smeercampagne tegen hem op touw gezet, weer andere machten doen alles eraan om hem op zoveel mogelijke manieren het werken onmogelijk te maken; en weer anderen proberen om sommige van z’n bisschoppen en priesters om te kopen en tegen hem op te zetten om zo verdeeldheid te zaaien. Kortom, Satan haalt alles uit de kast, tot in hoogste regionen, om deze Geestelijke Reus te breken.

 

Alle pogingen van kwaadaardigheid zijn tot nog toe in het niets beland; simpelweg omdat deze Geestelijke Reus Christus Jezus op de eerste plaats zet en van geen wijken wil weten.

 

Met andere woorden, ondanks afslachtingen, bloedbaden, ongekende discriminatie en uitsluiting waar de Kopten mee te maken krijgen in hun dagelijkse leven, houden ze redelijk stand. In tegenstelling tot de Arameeërs leven de Kopten nog in het land van hun voorvaderen, hebben nog steeds hun landerijen, akkers en eigendommen.

Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen de Kopten en de Arameeërs en de reden waarom de Kopten nog steeds in hun land leven en de Arameeërs de Diaspora zijn ingegaan. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

 

Waarschuwing aan Kopten en Arameeërs: Laat U niet verblinden en misleiden.

 

Waar de Kopten en de Arameeërs zich niet erdoor moeten laten slepen is de door de Westerse media gecreëerde hysterie rondom Islamitische terroristen.

Want, wie zijn deze terroristen en hun bazen eigenlijk? Als je de gangen van deze terroristen nagaat dan blijkt dat de leiders van deze fanatieke terroristen allemaal in het Westen hun opleiding hebben genoten. Het blijkt ook dat deze leiders vaak nauwe contact onderhouden met de westerse geheime diensten of indirect, met de geheime diensten van sommige met Westen “bevriende” Islamitische landen.

 

Was Ossama Binladen bijvoorbeeld geen vriendje van de Amerikanen in hun strijd tegen de toenmalige Sovjet leger in Afghanistan? En verder: Zakelijke banden tussen familie Bush en Binladen: http://www.daanspeak.com/WorldUnderAttack1b.html

http://www.tvnewslies.org/html/bin_laden_ties.html

http://www.prisonplanet.com/bin_laden_family_link_to_bush.html

 

En hoe is “Al-Qaeada” eigenlijk ontstaan? Twee zeer interessante artikelen van de hand van Andrew Gavin Marshall gepubliceerd op de website van “The Centre for Research on Globalisation (CRG)”.

The Imperial Anatomy of Al-Qaeda: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20907

Empire, Energy and Al-Qaeda: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20944

Ook interessant om te lezen (door Larry Chin): Masterminds, Mosques and Mass Insanity: “War on Terrorism” Propaganda Ratcheted up Ahead of War Escalation http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20703

 

U kunt van verzekerd zijn dat de Westerse geheime diensten de aanslag op de Koptisch Orthodoxe kerk in Alexandrie en de Aramese Katholieke kerk in Bagdad hadden kunnen voorkomen. Dit mag door sommigen als dubieus en borrelpraat worden aangemerkt, maar vaak zijn het mensen die niet bereid zijn verder te kijken dan hun neus lang is en ze zijn zo geprogrammeerd dat ze niet in staat zijn om over de omheining heen te stappen die hen in greep houdt!

 

Nee, hier zijn echte kwade machten aan het werk die de door hen gestuurde Islamitische terroristen als een effectief middel gebruiken om dood en verderf te zaaien. Het is deze technologie waar Satan zich van bedient om uiteindelijk de antichrist op het wereldtoneel te brengen. En daar heeft hij mensen van vlees en bloed die voor hem werken.

 

Voor de geïnteresseerden onder U verwijzen wij naar het volgende zeer verhelderende artikel dat in verschillende internet portalen is gepubliceerd getiteld, “The Alexandria Crime Highlights Al Qaeda's Identity as a Freemasonic Fabrication”

http://www.americanchronicle.com:80/articles/view/209123

http://www.buzzle.com/articles/the-alexandria-crime-highlights-al-qaeda-identity-as-a-freemasonic-fabrication.html

http://www.allvoices.com/contributed-news/7791326-the-alexandria-crime-highlights-al-qaedas-identity-as-a-freemasonic-fabrication

 

Het bloed van Kopten en Arameeërs: Een aankondiging van wereldwijde Christenvervolging?

 

De vraag dient zich aan of de vervolging van de Kopten in Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië een voorteken van een wereldwijde Christenvervolging is. Moet het Westerse Christendom zich gaan opmaken voor vervolging waar de Arameeërs en Kopten sinds eeuwen aan blootstaan? Met Westerse Christendom bedoelen we hier de echte volgelingen van Christus Jezus in woord en daad.

En willen de onzichtbare occulte machten in het Westen misschien ook hier de bloeddorstige Islam, die hebben gecreëerd, gebruiken om dood en verderf onder de ware Westerse Christenen te zaaien? Is dat misschien een verklaring voor de opmars van de Islam in het Westen? U kunt van verzekerd zijn dat er achter de schermen mensen zijn die een taak hebben toebedeeld aan de opkomende Islam in het Westen. Hoe dit zal uitwerken in de toekomst, zal de tijd ons leren.

De diverse Aramese Diaspora gemeenschappen ( inclusief “Chaldeeërs”, “Assyriërs”) in het Westen moeten zich geen illusies maken en wakker worden uit het diepe “luxueuze” decadente leven van het Westen.

 

Over het gedrag van deze Diaspora gemeenschappen spraken wij recentelijk met een Aramese geestelijke in Bagdad. Hier zijn enkele aanklachten die deze geestelijke uitspraak tegen de Diaspora gemeenschappen, namelijk: Iedereen die weggaat, kijkt niet meer achterom. Vader bekommert zich niet meer om de zon, broer niet meer om broer, dochter niet meer om de moeder. Ze denken niet meer aan steun en vergeten volkomen hen die achter zijn gebleven.

 

Je zou zeggen dat iemand die is ontsnapt aan oorlogen, bloedbaden en afslachtingen zich bescheiden, ingetogen en eerwaardig zal gedragen. De praktijk leert helaas iets heel anders. Ze lopen gewoon mee met decadentie, immoraliteit en genieten met volle teugen van het “luxueus” leven die het Westen te bieden heeft. Op het televisie kanaal Ishtar, SuryoyoSat en SuroyoTv worden soms verenigingsfeesten of andere party’s uitgezonden waarbij sommige mensen rondlopen die zo perverse zijn gekleed dat ze op prostituees lijken. Ze geven de ogen de indruk alsof ze iets te verkopen hebben. Het meest aanstootgevende is dat ze dan een kruis dragen tussen hun ontblote borsten. Het verschrikkelijke hiervan is dat dit soort gedrag in verband wordt gebracht met het Christendom. En dat is absoluut geen goed reclame!

 

Een Westerling kan zich dit soort immorele, decadente gedrag permitteren, omdat het zijn land is, zijn huis is en zijn grondgebied is. Hij kan ermee doen wat hij wil en zich gedragen zoals hij het wil. Jij bent vluchtelingen geworden voor zijn deuren en jij maakt jouw handjes open voor zijn geld en eten. Jij moet je daarom veel bescheidener en met mate gedragen! Het heeft een reden dat jij vluchteling bent geworden voor andermans deuren, dat moet je vooral niet vergeten. (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm#5_1)

 

Vrijheid is een tegoed die wij moeten koesteren. Maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid leidt tot immoraliteit, bandeloosheid en decadentie. Daar moeten wij ons verre van houden.

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren