Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

14-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten.

 

Engelse Versie

 

Mosul (Irak)- Op 9-10-2006 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar in Mosul ontvoerd en op een wrede afgeslacht.

 

Zondag 3 juni 2007 werden weer onschuldige vredelievende mensen die een kerkdienst hadden bezocht op vreselijke doodgeschoten. De priester van de Oost- Aramese Chaldese Kerk en drie diakenen werden in koelen bloede vermoord door de Moslim extremisten. Ragied Aziz Gannie was de priester van de Chaldese kerk van de Heilige Geest in de wijk Al-Nur in Mosul.

Pastor Aziz Ragied Gannie is in 1972 in Mosul geboren en heeft een Bachelor Civiele Ingenieur in 1993 aan de universiteit van Mosul afgrond. In Rome heeft hij van 1996 tot 2003 gestuurd. Hij heeft een masterediploma in theologie van de Maskuni kerk .

 

Na de dienst in de Heilige Geest kerk, verlieten de priester met de 3 diakenen, de heren Basman Yusuf David Al-Yusef, Ghassan Isam Bidawid en Wahid Hanna Isoh de kerk en namen de auto op weg naar huis. In de auto zat ook de vrouw van Wahid Hanna Isoh. Na paar honderd meter te hebben gereden, werd de auto aangehouden door gewapende mannen. De inzittenden van de auto werd gevraagd uit te uitstappen. De gewapende mannen schoten in koelen bloed priester Ragied Aziz Gannie en de drie diakenen neer en doorzeefden hun lichamen met kogels waarna de moordenaars in de auto van de slachtoffers stapten en vluchtten weg. De mevrouw van Wahid Hanna Isoh werd in leven gelaten.

 

De terroristen hadden bommen gelegd op de plek van de moord om op het moment dat de mensen toe zouden stromen naar de lijken, de bommen tot ontploffing te brengen met het doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Gelukkig werden de bommen op tijd door de stadswacht onschadelijk gemaakt. Na paar uur zijn de lijken weggehaald.

 

Emotionele en druk bezocht dienst

 

Op maandag 4-6-2007 vond een zeer emotionele begrafenis plechtigheid plaats voor de vier slachtoffers in de St. Adai kerk in Karamlesh waarbij de vertegenwoordigers van alle Aramese en niet-Aramese Christelijke stromingen aanwezig waren. De patriarch van de Oost- Aramese Chaldese kerk Mgr. Emmanuel Delly leidde de dienst.

 

Mgr. Emmanuel Delly leidt de dienst.

Geestelijken van de Aramese en niet- Aramese denominaties in Irak waren aanwezig bij de dienst.

 

 

 

De kisten worden weggedragen naar de laatste rustplaats:

 

 

Priester  Ragied Aziz Gannie wordt in de kerk begraven, zijn rustplaats:

 


De Arameeėrs in Irak

 

In Irak zijn er verschillende Aramese denominaties; te weten:

 

  • West- Aramese Syrische Orthodoxen met aantal rond 80.000

  • West- Aramese syrische Katholieken met hun aantal rond 40.000

  • West- Aramese Melkiten ?????.....

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Chaldeeers” 250.000- 300.000

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Assyriers” tussen 20.000-25.000

 

Echter, de Arameeėrs zijn onderling hopeloos verdeeld, iets wat overgehouden van de vreselijke haat die de Westerse missionarissen onder ons volk te weeg hebben gebracht. Het is deze verdeeldheid, ingeplant en bewerkstelligd door de “Christenbroeders” uit het Westen die de verdere ontwikkeling en ontplooien van het volk in de weg staat.

 

Het Westen moet ophouden met het in standhouden van deze vreselijke haat waar zij de oorzaak van zijn. Ze moeten fanatisme niet aanmoedigen, een afschuwelijk verschijnsel die ons volk vreselijk veel schade heeft berokkend. Het resultaat zien we duidelijk in Irak!

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren