De aartsbisschop van Canterbury en de situatie van de Aramesne Christenen in het Midden-Oosten in het algemeen en in het bijzonder in Irak.

Engelse versie

Op 23 december 2006 heeft het hoofd van de Anglicaanse Kerk, 70 miljoen wereldwijd, de aartsbisschop van Canterbury, de heer Dr. Rowan Williams in een scherpe bewoordingen uitgehaald naar de Engelse en Amerikaanse overheid die hij als oorzaak beschouwd voor de verslechterende situatie van de Christenen in het Midden-oosten. Dit is te danken aan de kortzichtige en onkundige politiek van Engeland (en Amerika).

De heer Williams doet een lovenswaardige poging om de situatie van de Christenen in het midden-oosten onder de aandacht te brengen. Andere bisschoppen steunen hem volledig in deze kwestie. Hieronder treft U het artikel verschenen in de Engelse krant “The Times” van 23 december die wij vertaald hebben naar het Nederlands.

Probleem Christenen Midden-Oosten

Erfgoed machtig Jezus van het Westen

Maart natuurlijk is de terechtwijzing van Dr. Williams van Amerkaanse en Engelse overheid op hun plaats. Inderdaad heeft de oorlog in Irak sinds 2003 de situatie voor de Christenen behoorlijk doen verslechteren.

Er is echter een belangrijke kwestie waar de heer Willians en anderen niet over vertellen en dat is: De versplintering van de Christenen in het Midden-oosten. Alle Christenen in het Midden-Oosten, behalve kopten en Armeniër, hebben Aramese oorsprong. Echter deze Arameeërs zijn verdeeld in tientallen kerken en groeperingen (dit is trouwens ook het geval met Kopten en Armeniërs). Het is deze verdeeldheid die voor een belangrijke deel tot de ondergang van de Aramese natie in het midden-oosten heeft geleid. En voor deze onderlinge verdeeldheid en haat is de Katholiek kerk en de Anglicaanse kerk verantwoordelijk, de kerk van de heer Rowan Williams. Het is deze verdeeld die geleid heeft tot de Aramese geestelijke genocide waardoor er diepe woonden bij het volk zijn geslagen.

Situatie in Irak

Als wij ons nu beperken tot de situatie in Irak, dan is de Aramese natie behoorlijk verdeeld. Je hebt daar de volgende denominaties:

  • West- Aramese Syrische Orthodoxen met aantal rond 80.000
  • West- Aramese Syrische Katholieken met hun aantal rond 40.000
  • West- Aramese Melkiten ?????.....
  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Chaldeeers” 250.000- 300.000
  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Assyriers” tussen 20.000-25.000

Tussen deze Aramese denominaties heerst een enorme onderlinge minachting en haat, ja een diepgewortelde haat. Deze is terug te voeren naar de geestelijke oorlog tussen de Katholieke Kerk en de Anglicaanse kerk onder aanvoering van de machtige Jezus van het Westen die ravage heeft aangericht in het midden-oosten.

Wanneer de heer Rowan Willians de situatie voor de Christenen in Irak wil verbeteren, dan dient hij naar de bron van de ellende te gaan kijken en daar de zaak proberen op te lossen. In ons artikel De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide hebben wij geprobeerd duidelijk te maken hoe de kerk van de heer Rowan Willians de Christenen in het midden-oosten kan helpen.

Hij moet niet met tijdelijke oplossing aankomen, maar de zaak bij de wortel aanpakken, waar hij voor een verantwoordelijk voor is. Het geven van brood en onderdak is slechts een tijdelijke oplossing en zal weinige effect hebben op langere termijn. We halen ons nog even voor de geest de schade aangericht door de kerk van de heer Rowan Williams en de Katholieke kerk:

De Journalist Albert Stol heeft in zijn boek,, “De Nestorianen, ondergaan van een Christenvolk” het gedrag van deze Westerse Christenen voortreffelijk onder woorden gebracht door te zeggen,, ,, Terwijl de naam Chaldeeërs (1552) betrekking had op de geünieerden (met Rome), werd de tweelingnaam Assyriërs (19e eeuw)  aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse missie dat later met de aanduiding “Assyrisch".

Hier gaat om een geestelijke genocide uitgevoerd door de kerk van de heer Rowan Williams waardoor leed en verdeeldheid is teweeggebracht, het volk ontworteld van z'n oorsprong en een valse indentiteit opgeplakt met als gevolg verzwakking en hun ondergang.

(Meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

Hoe de Christenen te helpen in het midden-oosten?

Als de heer Williams werkelijke het probleem voor de Aramese Christenen in het midden-oosten wil oplossen, dan moet hij en zijn kerk eerst de hand in eigen boezen stekken en hun fouten opbiechten, dat wil zeggen: het onehilige product "uitgevonden" uitgevonden door zijn kerk in de 19e eeuw ondubbelzinnig veroordelen. Vervolgens naar de Katholieke kerk gaan en hen ertoe te bewegen ook hun fouten te erkennen. En hierna samen met de Katholieke kerk een plan van aanpak samenstellen om de tot op de botten verdeelde en verminkte Arameeërs van Mesopotamië in ere te herstellen door hen te onderwijzen in hun Aramese geschiedenis en niet meer in de valselijk en verwerpelijke geschiedenis die zij samen met de Katholieken hebben gecreëerd waardoor het volk is kapotgemaakt.

Dit zal dan het startpunt zijn voor het langzame herstel van de Aramese natie. Nadat op nationaal niveau alle Aramese denominaties zijn verenigd onder de Aramese vlag, zal het voor de heer Rowan Williams en de Katholieke kerk veel makkelijker zijn om de Arameeërs, weliswaar geestelijk verschillend, ook op de geestelijke vlak meer tot elkaar te brengen. Immers, als ze weten dat ze een nationele gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, dan zal dit ook z’n weerslag krijgen op het geestelijke vlak!

Dat is de heilige opdracht die de heer Rowan Willians, als hoofd van de Anglicaanse kerk, samen met de Katholieke kerk eindelijk zou kunnen uitvoeren om als een nobele Christenen te laten zien dat zij zich niet voor schamen om de begane fouten in het verleden op te biechten en ze te herstellen.

Al het andere zal niet leiden tot een blijvende oplosing hoe nobel het ook mag klinken!

Daar gaat het om in het Christelijke geloof en zeker niet om eten en drinken alleen!


Aanverwante artikelen:

* Aramese Geestelijke Genocide
* VS President George Bush en Westerse Geestelijke Kolonisatie
* Verheerlijking Aramese geestelijke genocide door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur
* Rapport Irak Studiegroep: Arameeërs worden uitgesloten
* Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie
* Veel gesteelde vragen over de Irakese Christenen
* Falsification of the Aramean history
*

VN Verklaringen

* De bakermat van beschaving Aram-Nahrin (Irak) staat in brand en huilt: Hoe het conflict op te lossen?
* Uitsluiting en discriminatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamie (Aram-Naharaim)
* Geestelijke Kolonisatie en de ondergang van het inheemse Aramese volk van Aram-Nahrin
*

Is het Aramees aan het verdwijnen uit de landen van de voorvaders?


*********Verschenen artikel in Times op 23-12-2006*******

Christenen lijden in Irak, zegt de aartsbisschop

Bron: The Times December 23, 2006

(http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-2516916,00.html)

Ruth Gledhill and Michael Evans

  • Rowan Williams waarschut voor gevaarlijk verzet tegen de oorlog.

  • Duizenden gelovigen in het Midden- Oosten staan in gevaar.

Christenen worden in Irak aan ongekende gevaren blootgesteld door de “kortzichtige” en “onkundige” politiek van de regering. Dat zegt de aartsbisschop van Canterbury, Dr. Rowan Williams, vandaag.

In een uitgesproken aanval beschuldigd Dr. Williams Tony Blair en de VS voor de in gevaar brengen van levens en de toekomst van vele duizenden Christenen in het Midden- Oosten, die door hun landgenoten worden gezien als supporters van de “Westerse kruistochten”.

He werd gesteund door de bisschoppen van de Kerk van Engeland, die zegt dat de Christenen in het Midden-Oosten nu de prijs betalen voor de “Chaos” in Irak, nadat de Britse overheid weigerde gehoor te geven aan hun waarschuwingen over de gevolgen van de militaire actie.

Dr. Williams, die vandaag schrijft in de Times, zegt dat één voorspelling dat systematisch werd genegeerd was dat de westerse militaire actie de hele Midden – Oosterse Christelijke bevolking in gevaar zou brengen.

Schrijvend vanuit Bethlehem, waar aantal Christenen is afgenomen tot een kwart van de oorspronkelijk aantallen, veroordeeld hij de regering die gefaald heeft voor het opstellen van een strategie om Christenen te helpen.

“Het resultaat is nu een pijnlijke bijkomst aan de reeds moeilijke situatie voor de Christenen gemeenschappen in de hele regio”, zegt hij. De eerste Christelijke gelovigen kwamen uit Midden-Oosten. Het is zeer sobere gedachte dat we met de laatste oorspronkelijke Christenen gaan te maken hebben.” In sommige landen van het Midden-oosten, waar de relatie Moslims- Christenen altijd goed is geweest, zegt hij dat de extremistische aanvallen op de Christenen “notabele meer frequent” voorkomen.

Dr. Williams, die Israël bezoekt met Kardinaal Cormac Murphy- O’Connor, Aartsbisschop van Westminister, Bisschop Nathan Hovhannisian, de Armeense Primaat van Brittannië en David Coffey, het hoofd van de Baptisten Wereld Alliantie, keert vandaag terug naar Brittannië met een oproep aan alle Engelse Kerken om actie te ondernemen om de toestand van de Christenen in het midden-oosten onder de aandacht te brengen. Dr. Williams zei gisteren dat de gebouwde Israëlische muur ronden Bethlehem een symbol was van wat “diep fout is in menselijke hart”.

Ondanks de aanval van Dr. William op Engelse politiek in Irak, houdt de overheid vol dat de strategie voor het zuiden van Irak, waar 70000 troepen zijn gestationeerd, vruchten draagt.

Des Browne, de ministerie van defensie, zei tegen The Times in een interview deze week: “Daar is geen bewijs dat de strategie is nog steeds niet op koers.” Hij zei dat Operation Sinbad, waar onder de troepen en de reconstructie teams middelen aanwenden om situatie in Basra te verbeteren, de sleutel was voor de strategie van England.

De regering hoopt dat volgende jaar de Engelse troepen in staat zullen zijn om de rol van “de zaak in de gaten houden” op zich zullen nemen en de verantwoordelijkheid van Basra over te dragen aan de getrainde Irakese veiligheid troepen. “Ik denk denk dat het erg onwaarschijlijk is dat we dezelfde aantallen troepen, als nu, nodig zullen hebben om de zaak in de gaten te houden”, zei de heer Browne.

Hij benadrukte dat de overheid in Basra “duidelijk aan het verbeteren was”. In Oktober, gaf Generaal Richard Dannatt, het hoofd van het leger, waarschuwing in een kranten interview dat als de Engelse troepen te lang zouden blijven ze de situatie verder zouden verslechteren.

Invloedrijke bisschoppen gooiden hun gewicht in de weegschaal en steunden Dr. Williams. Dr. Tom Wright, de bisschop van Durham, zei: “Niemand trekt zich iets aan van de kerkleiders die zich uiten over deze zaken. Nu heeft dit zich gekeerd in een zeer bedroevende (situatie) ‘ Ik zei U nog’.”

Dr. Wright, die is een van de vijf topgeestelijken van de kerk, zei: “Wij hebben altijd betwist dat wat werd gedaan in onze naam door onze regering, geleid door Amerika, en zou gaan tot rampzalige consequenties.

De centrale vraag is nu, wat moeten wij nu doen? Wij hebben een problematische situatie veel erger gemaakt. Zelfs als een andere regering aan de macht komt in Engeland en Amerika, zullen ze steeds het hoofd moeten zien te bieden aan de ontketenende chaos.”

Hij riep om de VN middelen in de regio te versterken. “Lange termijn, dat is wat wij moeten doen, omdat het belachelijk is voor iedereen, dat twee of drie landen pretenderen dat ze de wereld politie kunnen zijn in andere delen van de wereld. We hebben een wanhopige behoefte voor een legale internationale politie macht”.

“Zolang de Amerikanen en de Engelsen de politiewerk doen, zullen de lokale volkeren het beschouwen als het komen van Christelijke naties om de Moslim naties te verslaan, het maakt dus de zaak hoofdzakelijk erger.” Hij zei dat het voortzetten van de chaos kan leiden tot een situatie dat “erger was dan Saddam”.

De bisschop van Chelmsford, de zeer geachte John Gladwin, zei: “I ben volledig bewust van de vreselijke situatie waarin vele Christenen in het Midden- Oosten zichzelf nu bevinden en wens mijn volledige steun te geven aan de aartsbisschop. “

De bisschop van Liverpool, de zeer geachte James Jones, zei: “De aartsbischop heeft veel gedaan om de vriendschap te verdiepen tussen Christenen, Moslims en Joden in dit land. We moeten bidden dat deze vriendschap zich uitbreidt.

“Wij krijgen te maken met twee mogelijkheden: of een conflict van uitputting tussen geloven of het schikken van een vredige naast elkaar bestaan. Wij moeten hopen dat de Christenen dezelfde behandeling in het Midden-Oosten zullen krijgen als de Moslims het recht te hebben van dit land te verwachten”.