Israel Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag:

 

Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

Worldcouncil of Arameans (WCA) / Syriac Universal Alliance (SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Stichting ABM/ ABSM en "mensenrechten"

 

Arameeėrs van Syriė

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Wie zijn wij?

 

(Artikel 4 van de statuten)

De stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim is een niet-gouvernementele; non-porfit en niet politieke organisatie met als doel: Mensenrechten en Cultuur en omvat onder andere:

 

·        Het behartigen van de fundamentele mensenrechten van het Aramese volk wereldwijd en het ondersteunen van sociale- en culturele projecten in de ruimste zin van het woord;

·        de samenleving bekend te maken met de inheemse Arameeėrs in Nederland en wereldwijd;

·        het opkomen voor de rechten van de Arameeėrs in Nederland en wereldwijd in de ruimste zin van het woord (onder andere op het gebied van mensenrechten, culturele rechten, sociale rechten en inheemse rechten);

·        het promoten van de Aramese cultuur, onder andere de Aramese taal;

·        het verschaffen van informatie aan de Nederlandse en buitenlandse overheden en organisaties over de inheemse Arameeėrs;

·        het opkomen voor de inheemse rechten van de Aramese volk in het Midden-Oosten;

·        het streven naar erkenning van de Aramese genocide in de periode van  negentienhonderd veertien tot negentienhonderd achttien, waarbij naar schatting zeshonderdduizend (600.000) Arameeėrs van diverse denominaties om het leven zijn gebracht.

·        Al de genoemde en andere niet specifiek genoemde punten dienen te worden gerealiseerd binnen de grenzen van de resolutie 47/135 van achttien december negentienhonderd tweeėnnegentig aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties omtrent alle soorten minderheden.

·        Op de inheemse rechten van het Aramese volk is eveneens bedoelde resolutie 47/135 van toepassing. Op de inheemse rechten van het Aramese volk is voorts van toepassing de door de speciale “Werkgroep Inheemse Volkeren” van de Commissie voor de Rechten van de Mens opgesteld voorlopige resolutie over de rechten van de inheemse volkeren (de zogenaamde “Draft Declaration” 1994/45, Draft United Nations declaration on the rights of indigenous peoples).

 

RSIN nummer: 813230354

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media