Wie zijn wij?

(Artikel 4 van de statuten)

De stichting ArameeŽrs van Aram-Naharaim is een niet-gouvernementele; non-porfit en niet politieke organisatie met als doel: Mensenrechten en Cultuur en omvat onder andere:

 

        Het behartigen van de fundamentele mensenrechten van het Aramese volk wereldwijd en het ondersteunen van sociale- en culturele projecten in de ruimste zin van het woord;

        de samenleving bekend te maken met de inheemse ArameeŽrs in Nederland en wereldwijd;

        het opkomen voor de rechten van de ArameeŽrs in Nederland en wereldwijd in de ruimste zin van het woord (onder andere op het gebied van mensenrechten, culturele rechten, sociale rechten en inheemse rechten);

        het promoten van de Aramese cultuur, onder andere de Aramese taal;

        het verschaffen van informatie aan de Nederlandse en buitenlandse overheden en organisaties over de inheemse ArameeŽrs;

        het opkomen voor de inheemse rechten van de Aramese volk in het Midden-Oosten;

        het streven naar erkenning van de Aramese genocide in de periode van  negentienhonderd veertien tot negentienhonderd achttien, waarbij naar schatting zeshonderdduizend (600.000) ArameeŽrs van diverse denominaties om het leven zijn gebracht.

        Al de genoemde en andere niet specifiek genoemde punten dienen te worden gerealiseerd binnen de grenzen van de resolutie 47/135 van achttien december negentienhonderd tweeŽnnegentig aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties omtrent alle soorten minderheden.

        Op de inheemse rechten van het Aramese volk is eveneens bedoelde resolutie 47/135 van toepassing. Op de inheemse rechten van het Aramese volk is voorts van toepassing de door de speciale ďWerkgroep Inheemse VolkerenĒ van de Commissie voor de Rechten van de Mens opgesteld voorlopige resolutie over de rechten van de inheemse volkeren (de zogenaamde ďDraft DeclarationĒ 1994/45, Draft United Nations declaration on the rights of indigenous peoples).

 

Voelt U zich aangesproken door deze nobele doelen? Wilt U graag een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen? Help ons dan!

 

.......Uw hulp is onmisbaar in het bereiken van deze nobele doelen!........