Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

English Version

 

Op 27-8-2009 verscheen een artikel op de website van www.catholicnewsagency.com getiteld 'Irakese Aartsbisschop Omgeven door geweld, Meer Pessimistisch Dan Ooit’ over de toekomst van de Christenen

Aartsbisschop van Kirkuk, Mgr. Louis Sako is aan het woord. Hij schetst een zeer pessimistische situatie voor de Aramese Christenen van Irak. Eigenlijk ziet hij geen uitweg meer. De arameeërs zijn verdeeld onder diverse denominaties zoals:

De West- Aramese Syrisch Orthodox

De West- Aramese Syrisch Katholieken

De West- Aramese Melkiten

De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke het Oosten (Sinds 1976) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

Hoewel exacte getallen ontbreken, echter er waren vóór 2003, rond 800.000 Arameeërs in Irak. Hun aantalen is helaas gereduceerd tot rond 400.000 of zelfs minder dan dat. Mgr. Sako zegt aan het einde van het interview, “De kerkleiders en de christelijke politici doen ook niet genoeg om samen te werken en de gezamenlijk problemen het hoofd te bieden,…” Mgr. Sako haalt hier een hele gevoelige en belangrijke kwestie aan die uiteindelijk de oorzaak zal vormen voor de ondergang van het Aramese Christendom niet alleen in Irak, maar in het hele Midden Oosten.

 

Door de verdeeldheid en haat, geïnjecteerd in de harten van een deel van de Aramese natie in Irak door de koloniale Westerse machten in de 16e en 19e eeuw, zijn de Arameeërs niet in staat om de geschillen opzij te zetten en de huidige problemen het hoofd te bieden.

 

En dit maakt hun situatie niet makkelijker op. Je kunt niet alles op het hoofd van de Islamitische extremisten gooien, je kunt zelf ook heel veel aan doen om je situatie te verbeteren. Andere groepen in Irak hebben net zo moeilijk, toch slagen zij er veel beter in dan de Arameeërs om zich staande te houden in deze chaotische toestand. De woorden van Mgr. Sako laten geen twijfel over de huidige toestand als hij zegt, “Ik voel mij nu meer pessimistisch dan ooit. We hebben niet meer dezelfde hoop zoals voorheen”

 

Dit is trouwens niet alleen het jammergeklaag van Mgr. Sako, maar ook andere Christelijke Aramese leider klagen over de belabberde toestand. Toch zijn ze niet in staat om over de door de koloniale machten gecreëerde muur van vernietiging, haat en verdeeldheid heen te stappen en elkaar de hand toe te stekken. En de meest gruwelijke vorm van hypocrisie bij de veroorzakers van deze afschuwelijke haat en verdeeldheid is dat ze, in de nabijheid van de kamera, hun mond vol hebben van “eenheid” en “broederschaap” binnen het christendom. Zijn de televisie kamera’s weg, dan wordt de muur van haat en verdeeldheid nog meer aangedikt! Nu dan, je kunt je gewoon afvragen van: hoelang zal de Here God nog geduldig zijn met dergelijke perverse situatie?

**********************************************************************************

Aanverwante artikelen:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

***********************************************************************************


 

 Omgeven door geweld, 'Meer Pessimistisch Dan Ooit’ over de toekomst van de Christenen

 

http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=16963

 

Kirkuk, Irak, 27 Augustus, 2009

 

Kirkuk, Irak—Louis Sako, de Chaldese Aartsbisschop van Kirkuk heeft gezegd dat de Irakese Christenen met “zware tijden” worden geconfronteerd daar de “ineffectieve” veiligheid de criminaliteit en geweld tegen de Christelijke minderheden niet kan tegengaan. Vele christenen die (achter) zijn gebleven leven in zo’n angst dat ook zij Irak willen verlaten vertelde hij.

 

De toekomst van het christendom in Irak, zelfs op korte term, is nu “onzeker” vertelde de Aartsbisschop van Kirkuk in een telefoon interview met de Internationale Katholieke Liefdadigheidsorganisatie aan de Kerk in Nood (ACN).

 

Het ontbreekt de Christenen aan bescherming door eigen militie en zijn daarom “gemakkelijke prooi” geworden voor criminelen, vertelde hij.

 

Het geweld en het ontbreken van werk en voorzieningen hebben vele Christenen ertoe aangezet om te vertrekken. Er zijn nu alleen maar 300 christelijke families in het zuiden van Irak en minder dan 400,000 Christenen in geheel Irak. Gedurende voorgaande decennium zijn hun aantallen afgenomen met 750,000.

 

In het noordelijke stad Mosul, een voormalige Christelijke hartland, zijn vele Christelijke families “te bang om terug te komen”.

 

Gedurende het interview waarschuwde Aartsbisschop Sako over de toenemende extremisme.

 

“Irak is op weg naar een smalle vorm van Islam”, becommentarieerde hij.

 

“Ik voel mij nu meer pessimistisch dan ooit. We hebben niet meer dezelfde hoop zoals voorheen” vertelde hij ACN. “Ik zie in feite geen enkel teken van hoop voor de toekomst. Onze hele toekomst is onzeker”.

 

“We ervaren slechte tijden. Elke groep dat betrokken is in de criminaliteit lijkt actief”

Aartsbisschop Sako noemde de Irakese veiligheids systeem “ineffectief” en “onprofessioneel”.

 

“De overheid en de politie doen hun best, maar ze zijn niet in staat om de situatie te controleren” melde hij, en zei dat de Christenen in het algemeen worden aangevallen niet vanwege hun Christen-zijn, maar omdat ze als weerloos worden gezien. 

 

Zelfs één misdaad, ontvoering of moord zorgt ervoor dat de hele gemeenschap wil weggaan, vertelde hij.

 

De aartsbisschop spraak vanuit Kirkuk, tien dagen nadat een Christelijke vader van drie werd doodgeschoten en een arts was ontvoerd op weg naar zijn huis in de stad.

 

Het tumult speelt zich niet af in slechts een deel van Irak.

 

“Elke dag zijn er explosies-- in Bagdad, Mosul, zo verschillende plaatsen”, voegde hij aan toe.

In juli, vielen de militanten zeven kerken in Bagdad aan, waarbij tientallen mensen werden gedood en gewond raakten. Laatste week werden bijna 100 mensen gedood in series van aanvallen.

 

“Om in dit klimaat te leven, zijn de Christenen bang. Ze zijn werkelijk bezorgd. Ondanks wat we hen vertellen, hen aanmoedigen om te blijven, ze willen toch weg,” zei de aartsbisschop Sako.

 

Hij vermeld dat de mensen hun geduld hebben verloren met de politici van het land. Het prelaat riep ook de Westerse landen op om de druk op Irakese politieke groepen op te voeren om zich te verzoenen en te proberen het conflict te verminderen en de wet en orde te herstellen.

 

“Zonder werkelijke verzoening kan er geen goede veiligheid zijn. De enige groep die lijkt van de situatie te profiteren zijn op dit ogenblik criminelen. Dit moet veranderen”, legde hij uit.

 

Aartsbisschop Sako merkte het cruciale belang van interreligieuze werk op voor coëxistentie tussen Christenen en Moslims. Hoewel de aartsbisschop betrokken is bij initiatieven in Kirkuk, zoals organiseren van een Ramadan diner dit weekend, worden ze in het algemeen nergens anders herhaald in het land.

 

Dit werk is kleinschalig en het gaat alleen maar om individuen dan om grote groepen, cruciaal voor de verandering van mentaliteit.

 

De kerkleiders en de christelijke politici doen ook niet genoeg om samen te werken en de gezamenlijk problemen het hoofd te bieden, vertelde aartsbisschop Sako ACN.

 


Amid violence, Iraqi archbishop ‘more pessimistic than ever’ about Christians’ future

 

.- Louis Sako, Chaldean Archbishop of Kirkuk, has said that Iraqi Christians are facing “bad days” as “ineffective” security cannot prevent criminality and violence targeting Christian minorities. Many of the Christians who remain are in such fear that they too want to leave Iraq, he said.

 

The future of Christianity in Iraq, even in the short term, now “hangs in the balance,” Archbishop Sako said in a phone interview with the international Catholic charity Aid to the Church in Need (ACN).

 

Christians lack the protection of militia and have become “easy targets” for criminals, he reported.

 

Violence and the lack of jobs and services have encouraged many Christians to leave. There are now only 300 Christian families in southern Iraq and less than 400,000 Christians in Iraq as a whole. Within the past decade, their numbers have declined by 750,000.

 

In the northern city of Mosul, a former Christian heartland, many Christian families are “too afraid to come back.”

 

At one point in the interview, Archbishop Sako warned of rising extremism.

 

“Iraq is going to a narrow form of Islam,” he commented.

 

“I feel more pessimistic now than ever before. We do not have the same hope that we had before,” he told ACN. “In fact I am not seeing any signs of hope for the future. Our whole future hangs in the balance.

 

“We are experiencing bad days. Every group involved in criminal activity seems to be active.”

 

Archbishop Sako called Iraq’s security system “ineffective” and “unprofessional.”

 

“The government and the police are doing their best but they are incapable of controlling the situation,” he reported, saying that Christians are generally being attacked not because they are Christian but because they are seen to be defenseless.

 

Even one crime, abduction or killing makes the whole community want to move, he reported.

 

The archbishop spoke from Kirkuk, ten days after a Christian father of three was shot dead and a doctor was abducted on his way home in the city.

 

The turmoil is not localized to one part of Iraq.

 

“Every day, there are explosions – in Baghdad, Mosul, so many different places,” he added.

 

In July, militants attacked seven churches in Baghdad, killing and injuring dozens. Last week nearly 100 were killed in a series of attacks.

 

“Living in this climate, the Christian people are afraid. They are really worried. Despite what we tell them, encouraging them to stay, they want to leave,” Archbishop Sako said.

 

He reported that the people have lost patience with the country’s politicians. The prelate also called on Western countries to pressure Iraqi political groups to reconcile and try to reduce conflict and restore law and order.

 

“There can be no proper security without a real reconciliation. The only people who seem to be benefiting from the situation at the moment are the criminals. This has got to change,” he explained.

 

Archbishop Sako noted the crucial importance of interfaith work for coexistence between Christians and Muslims. While the archbishop is involved in initiatives in Kirkuk, such as hosting a Ramadan dinner this weekend, they are generally not replicated elsewhere in the country.

 

The work is small scale and involves individuals rather than the large groups crucial for attitude changes.

 

Church leaders and Christian politicians are also not doing enough to cooperate to confront common problems, Archbishop Sako told ACN

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren