Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen.

English Version

 

De Raad van Kerken van Irak werd opgericht op 9 Februari 2010 in Bagdad in het Armeense Klooster van St. Garabed. De voorzitter van de Raad is de Armeense bisschop Avak Asadourian en de secretaris is de West- Aramese Syrisch Katholieke bisschop Baselius Qas Moussa.

 

Volgens het persbericht uitgegeven op 10 Februari 2010 bestaat de Raad uit 14 erkende kerken van Irak (zie hieronder).

De Aramese denominaties zijn nummer 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 en 12. De term “Greek” refereert hier niet naar de nationaliteit, maar naar de Aramese kerkelijke denominaties die zich hadden aangesloten bij de keizer en worden ook wel Melkiten genoemd.

 

In de verklaring van de Raad wordt verwezen naar de belangrijke bijdrage die de Christenen in het Midden-Oosten hebben geleverd aan de samenleving. Over de vervolging van de Aramese en andere Christenen in Irak zegt de Raad “…de krachten van het kwade die een duivelse agenda op nahouden”. Maar “ons christelijke geloof leert ons om te volharden tegen de krachten van duisternis…” en zegt de Raad “altijd het goede en het mooie te hebben gedaan in het land van Tigris en de Eufraat….

 

De Raad van kerken van Irak roept de Irakese overheid op om “haar plicht te doen door het behouden van vrede en veiligheid voor alle inwoners van Irak”

 

De klacht van de Arameeërs zowel in 2008 als nu is dat de overheid instanties erg laks zijn en eigenlijk alleen zitten te kijken hoe het Aramese volk wordt vermoord en weggejaagd. Naar aanleiding van het vermoorden van de 20 jarige Aramese student Wissam George in Mosul op woensdag 17-2-2010, reageerde de bisschop van Bagdad Mgr. Sleimun Warduni verbijsterd met de woorden “We zijn zeer treurig. De overheid kijkt naar wat is aan de gang, spreekt, maar doet niets ertegen”.

 

Het communiqué van de Raad van Kerken van Irak werd uitgegeven op 23 Februari 2010. Volgens de laatste berichten zijn al honderden Aramese families de stad uitgevlucht onder toeziende oog van de Amerikanen die in Mosul aanwezig zijn. In Mosul wonen de Oost- Aramese Chaldeeërs, de Oost- Aramese Nestoriaanse “Assyriers”, de West- Aramese Syrisch Katholieken en de West- Aramese Syrisch Orthodoxen.

 

In 2008 werden meer dan 12.000 Arameeërs Mosul uitgejaagd. Sommigen kwamen later terug, terwijl anderen uitweken naar het Westen of naar de omringende landen. Het aantal Aramese Christenen dat nog steeds in Mosul woont wordt geschat tussen 10.000- 15.000.

 

In het communiqué van 23 februari 2010 doet de Raad ook beroep op de kerken wereldwijd en zegt “Wij roepen ook wereldwijd de Kerken op en de mensen van het goede wil om ook hun stem te laten horen op alle mogelijke vreedzame en diplomatieke middelen die hen ter beschikking staan”

Media verslagen: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Reports_Arameans_Mosul.htm

 


 

De Arameeërs van Irak

 

Voor de oorlog van 2003 waren er rond 800.000 Arameeërs in Irak. Vermoedt wordt dat er meer dan de helft Irak heeft verlaten. De aanslagen op hun kerken en leiders hebben het Aramese volk het land uitgejaagd. We noemen paar voorbeelden:

 

Door de koloniale Westerse interventie in het Midden- Oosten zijn de Arameeërs in diverse denominaties verdeeld geraakt en wel als volgt:

  • De West- Aramese Syrisch Orthodox

  • De West- Aramese Syrisch Katholieken

  • De West- Aramese Melkiten

  • De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

  • De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

De termen “Oost-“ en “West- Arameeërs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perzië, werden aangeduid als “Oost- Arameeërs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeërs”.

De aanduiding “Chaldeeërs” en “Assyriërs” voor de Oosterse Arameeërs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittannië + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriërs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 


 

Communiqué over de recentelijk Moorden van de Christenen in Mosul, Iraq

 

Originele Engelse versie: http://www.aramnahrin.org/Photo/Letter_Council_ChristianLeaders_Baghdad_English_23_2_2010.jpg

Originele Arabische versie: http://www.aramnahrin.org/Photo/Letter_Council_ChristianLeaders_Baghdad_Arabic_23_2_2010.jpg

 

Ref.: 05-10

Datum: 23 februari 2010

 

Christenen van het Midden-Oosten hebben een gedenkwaardige bijdrage geleverd aan de cultuur en de voortgang van de hele regio gedurende twee millennia. We beschouwen deze daden van betrokkenheid in de samenleving waarin wij leven als daden van liefdadigheid, christelijke getuigenis en menselijke plicht. Zonder ons aanwezigheid zou veel verloren zijn gegaan voor de mensen van het Midden Oosten dat de wereld de Redder van de Mensheid gaf, ons heer Jezus Christus.

 

En met een hart vol spijt werden de laatste paar jaar de Christenen van Irak constant in het vizier genomen door de krachten van het kwade die een duivelse agenda op nahouden. Echter, onze christelijke geloof leert ons om te volharden tegen de krachten van duisternis en om het goede en het mooie te bewaren zoals wij altijd het hebben gedaan in het land van Tigris en de Eufraat als een deel van de Irakese samenleving.

 

Wij veroordelen alle oorlogen, conflicten en daden van geweld tegen alle mensen en in het bijzonder tegen de Christelijke aanwezigheid in Irak en dan met name in Mosul. We zullen altijd volharden door het doen van Christelijke daden van goedheid en goede Samaritanen worden naar allen, ongeacht hun religie, denominatie en etnische oorsprong.

 

In deze moeilijke tijd roepen wij de Irakese overheid op om haar plicht te doen door het behouden van vrede en veiligheid voor alle inwoners van Irak. Wij roepen ook wereldwijd de Kerken op en de mensen van het goede wil om ook hun stem te laten horen op alle mogelijke vreedzame en diplomatieke middelen die hen ter beschikking staan.

 

En in deze vreselijke tijden herinneren wij onszelf constant de woorden van ons Heer die heeft gezegd “Wees niet bang voor hen die je lichaam kunnen doden, maar niet je geest (Matteus 10:28) en dat wij het kwade kunnen overwinnen door daden van goedheid, eerlijkheid, barmhartigheid en gebed.

 

Dit is waarvoor wij kiezen om te leven door het doen van de wil van de Almachtige God met moed, Christelijke vastberadenheid en volhardend geloof.


 

COUNCIL OF CHRISTIAN CHURCH-LEADERS IN BAGHDAD (CCCB)

Office of the General Secretary

 

Press Release

Date: 10 February 2010

Establishing

The Council of Christian Church-Leaders of Iraq

 

Through the initiative of the Heads of Churches in Iraq, a new council was established in the name of "The Council of Christian Church-Leaders of Iraq", which includes all of the patriarchs, archbishops, bishops, and heads of churches in Iraq, from the Catholic, Orthodox, Oriental and Protestant families, constituting 14 communities and comprised of 28 Dioceses.

 

The meeting to launch the Council was held in the monastery of St. Garabed of the Armenian Orthodox Church in Baghdad on Tuesday, February 9, 2010. Participating in this constituent assembly were His Beatitude Cardinal Emmanuel III Deliy, the Chaldean Patriarch of Babilon. and His Beatitude Mar Adai II, Patriarch of the Ancient Church of the East, with all the archbishops, bishops and heads of churches in Baghdad, and the archbishops and bishops from the northern region, representing their parishes or authorized by fellov.' bishops of other dioceses.

 

The aim of the new Council is "to unite the opinion, position and decision of the Churches in Traq on issues," related to the Churches and the State, for the "upholding and strengthening the Christian presence, promoting cooperation and joint action without interfering in private matters of the churches or their related entities," as stated in Article III of the of the bylaws of the Council

 

The bylaws were the subject of previous meetings, deliberations and extensive studies by the heads of churches, the bishops and concerned dioceses, together with lay expelis in legal matters. The revised draft of the bylaws was discussed during the launching meeting, and necessary amendments were made before officially founding the Council.

 

The Council will be involved in activating dialogue and ecumenical initiatives among member churches, as well as with churches and heads of churches around the world. It will activate dialogue and relations with our Muslim brothers and sisters and promote the acceptance of the other. It will attend to the issue of Christian education, and the renewing of religious curriculum in public schools in coordination with concerned governmental institutions. It will work toward making a civil status law for Christians in Iraq, and will promote the participation of Christians in public life based on the rights of citizenship and partnership in building the nation, as a tent and a house for all.

 

The Council is composed of a general assembly which includes all constituent Church Leaders, and a secretariat consisting of 6 persons. These executives are: the General Secretary and his assistant for the northern region, Media Manager, a rapporteur, a secretary to the General Secretary, and a treasurer. The General Secretariat will be based in Baghdad.

 

The election of the General Secretary was accomplished by secret ballot for a first term of three years, renewable one time only. HE Avak Asadourian, Ph.D., the Archbishop of the Armenian Orthodox Church in Iraq was unanimously elected General Secretary, and HE Basilius Guirgis al-Qass Moussa, the Archbishop of Mosul for the Syrian Catholic Church, and the rapporteur of the council of bishops of Nineveh, was elected assistant General Secretary.

 

The churches included by the "The Council of Christian Church-Leaders of Iraq" are those Christian churches recognized by the Iraqi State, as contained in the Official Gazette "al-Waqa'e' al-lraqiyeh" in its issue no. 2867, dated January 18, 1982:

 

1. The Chaldean Community (the Chaldean Church)

2.The Assyrian Community (the Ancient Church of the East)

3.The Assyrian Catholicosate Community (the Assyrian Church of the East)

4.The Syrian Orthodox Community (the Syrian Orthodox Church)

5.The Syrian Catholic Community (the Syrian Catholic Church)

6.The Armenian Orthodox Community (the Armenian Orthodox Church)

7.The Armenian Catholic Community (the Armenian Catholic Church)

8.The Greek Orthodox Community (the Greek Orthodox Church)

9.The Greek Catholic Community (the Greek Catholic Church)

10.The Roman Catholic Community (the Latin Church)

11.The National Evangelical Protestant Community (the Presbyterian Church)

12.The Evangelical Protestant Assyrian Community

13.The Seventh Day Adventist Community (Adventist)

14.The Coptic Orthodox Community (the Coptic Orthodox Church)

 

We implore the Creator to bestow His grace and blessings on the new council, asking our faithful to keep us in their prayers.
 

 

The General Secretariat 10 February 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren