Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak.

 

Een brief aan Ban Ki-Moon door: Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie.

 

In navolging van de brief die de Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie stuurden aan de Irakese overheid op 22 april 2008 waarin gevraagd wordt voor een speciale protectieprogramma voor de Aramese geestelijken in Irak, hebben de beide organisaties een brief gestuurd op 6 mei 2008 aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties met het verzoek om de VN te betrekken bij dit programma. Hieronder treft U aan een vertaling van de brief die wij hebben gezonden aan de VN.

English Version


 

Nr.: 2008-05-6/04

 

Nederland, 6  mei 2008

 

Subject:

  • Help om de Aramese Christelijke inheemse natie en geestelijken in Irak te beschermen.

  • Brief aan de regering van Irak (Bijlage 2)

 

De Meest Eerwaardige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

Zijne Excellentie Ban Ki-Moon

U.N. Headquarters, Room S-3800

New York, NY 10017

Verenigde Staten

 

Uwe Excellentie;

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie schrijven U om Uw hulp te vragen in het beschermen van de Aramese geestelijke leiders in Irak, daar ze in het vizier worden genomen en vermoord door hen die niet willen dat Irak een tolerante, democratische en gematigde staat wordt met minimale Mensenrechten normen en waarden.

 

Hoewel het Aramese inheemse volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’ ) van Mesopotamiė [1] vredelievend is, leeft volgens de tien geboden, demonstreert respect, waardigheid en liefde aan hun buren en altijd de wetten van de landen waarin ze leven respecteert; hebben ze een lange en pijnlijke geschiedenis van vervolgingen, discriminaties, uitsluiting, uitbuiting en genociden. [2]

 

Ze hebben niet alleen geleden van de hand van hen die de weg van fanatisme en intolerantie toepassen maar ook van de hand van hen die van buitenaf kwamen en zichzelf presenteerden als de kinderen van ‘licht’, ‘vrede’ en ‘broederschaap’ en fragmenteerden onze natie in de naam van ‘educatie’, ‘geloof’, ‘hulp’ en ‘assistentie’. Deze koloniale geestelijke interventie door de Westerse missionarissen [3] en diplomaten heeft onze natie behoorlijk verzwakt door het planten van twijfels in hun harten omtrent hun oorsprong en het opdringen van valse namen ‘Chaldeeėrs’ (sinds 16e eeuw door de Rooms Katholieken) en ‘Assyriėrs’ (sinds 19e eeuw door de Anglicanen) resulterend in een ernstige vorm van fanatisme, nationalisme, onderlinge haat, verdeeldheid en vijandschaap, dus een soort geestelijke genocide werd uitgevoerd tegen onze natie. [4]

 

Desondanks heeft het Aramese volk, die ook bekend is gemaakt als “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs”, een significante bijdrage geleverd aan wereld beschavingen met name door hun Aramese taal, ook gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. [5] Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in verschillende denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt wereldwijd ongeveer 8 miljoen mensen (Bijlage 1: Aramese denominaties).

 

Uwe Excellentie;

Zoals het U bekend is, is het dagelijkse leed van vele onschuldige Irakezen, inclusief kinderen en ouderen, hartverscheurend en ondraaglijk. Rondvliegende menselijke delen, verminkte lichamen in de straten bedekte met menselijke bloed, wanhopige gehuil van moeders, kinderen huilen om hun ouders, hartverscheurende taferelen, het is ondraaglijk hoe de onschuldige mensen van Irak lijden. De bakermat van de beschaving brandt en vrede, liefde en broederschap lijken verreweg en onbereikbaar.

Echter de situatie voor de inheemse Aramese Christelijke natie van Irak is zelfs erger, daar zij geen middelen hebben om zichzelf te beschermen en in vele gevallen zijn ze toevertrouwd aan de genade van hen wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als ‘vrede’, ‘solidariteit’ en ‘eenheid’. Als resultaat hiervan heeft een belangrijke deel van onze natie Irak verlaten en is gevlucht naar landen als Syriė, Jordaniė en het Westen.

Het Irakese overheid doet al het mogelijke om haar onderdanen van minimale bescherming te voorzien. Helaas is dit niet genoeg, zoals we pijnlijk hebben ervaren, om het vermoorden en ontvoeringen van diverse Aramese geestelijke leiders en anderen te voorkomen door groepen waarvan wij geloven dat ze worden gepromoot door de buitenstaanders met het doel om meer chaos en instabiliteit in Irak teweeg te brengen.

Om deze reden hebben wij op 22 April 2008 een brief gestuurd aan de Irakese overheid waarin wij in het kort het leed beschrijven van het Aramese volk, ook bekend geworden als “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs”, en sterk op aandringen om een speciale beschermingsprogramma in overweging te nemen, met de assistentie van de Verenigde Naties, om het Aramese geestelijke leiders in Irak te beschermen (Bijlage 2: Brief aan de Irakese overheid).  

 

Uw Excellentie;

 

Zo’n protectieprogramma kan positieve bijdrage leveren aan de algemene gevoel van veiligheid, derhalve zal dit het voorkomen dat onze natie de landen van z’n voorvaders, die ze voor duizenden jaren hebben bewoond, verlaat.

 

Om die reden geloven wij dat de Verenigde Naties een significante rol kunnen spelen in deze protectieprogramma door het verlenen van de noodzakelijke middelen en assistentie aan de Irakese overheid.

 

De Aramese Christelijke natie van Irak is sinds duizenden jaren aanwezig in dit deel van de wereld, ook bekend geworden als bakermat van beschaving. Het zou een groot verlies zijn voor de mensheid als de bakermat van beschaving zou worden ontdaan van z’n oorspronkelijke bewoners door hen die genieten ervan om de wet van de jungle toe te passen in plaats van de wet van respect, broederschap en solidariteit waar alle Irakezen met elkaar kunnen samenleven ongeacht religie, etniciteit en politieke oriėntatie. Vandaag kan er iets aan worden gedaan om dit te voorkomen, morgen kan het te laat zijn!

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 

Gabriėl Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie (ArDO)

 

  

 

Bijlagen: 2

 

 

Voetnoten:

 

[1]  In vroegere tijden werd ‘Mesopotamie’ Aram-Nahrin genoemd in het Aramees en Aram-Naharaim in Hebreeuws. Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

[2] http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

[3] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

[4] Op 22 Augustus 2007 zonden we een brief aan President Bush, President Sarkozy en Premičre Brown om de te helpen bij de Unificatie van onze natie, daar het een morele plicht is van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de woonden veroorzaakt door het Westen: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Bush_Sarkozy_Brown_22_8_2007.htm

[5] Meer hierover: een zesdelige veelomvattende interview met de voorzitter van de Aramnahrin Organisatie:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren