Paul Al-Khoury Al-Kfarnissy

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

12-5-2015: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk, Deel II

 

15-4-2015: Duitsland noemt slachting onder Armeniėrs genocide

 

15-4-2015: Europees parlement roept op tot herdenking Armeense genocide (http://www.nu.nl)

 

6-3-2015: Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in Syriė

 

10-6-2014: Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocide………

 

9-5-2014: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk

 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeėrs en de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

15-3-2010: Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

3-7-2007: Aramese – Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.

In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Honderd jaar Ottomaanse Genocide: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de EPP Groep van het Europese Parlement.

 

English version

 

No.: 2015-4-2/1

 

Nederland, 2 April 2015

 

Onderwerp: Resolutie aangenomen door EPP Politieke Assemblee (3 maart 2015)  over “De Armeense Genocide en Europese Waarden”

 

De EPP Politieke Assemblee

Rue du Commerce 10,

1000 Brussels, Belgium

 

Geachte mevrouw/heer;

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie schrijven U om onze dankbaarheid te uiten over de Ottomaanse Genocide resolutie aangenomen op 3 maart 2015 door  de EPP Politieke Assemblee getiteld “The Armenian Genocide and European values[1]

 

De Amerikaanse Ambassadeur in Ottomaanse Turkije (1913- 1916), Henry Morgenthau, schrijft dat niet alleen Armeniėrs, maar ook andere Christelijke minderheden van het Ottomaanse Rijk hebben geleden onder de gruwelen van deze genocide. [2]

We stellen daarom de resolutie van EPP politieke Assemblee zeer op prijs omdat voor het eerst de getuigenissen van de heer Morgentau en vele anderen wordt bevestigde aangaande Ottomaanse Genocide.

 

In Hoofdstuk XXII en XXIV van zijn boek [2] zegt de heer Morgentau:

 

“En nu de jonge Turken, die zoveel ideeėn van Abdul Hamid hadden overgenomen, maakten ook zijn Armeense politiek de hunne. Hun passie voor het Turkificeren van de natie scheen logischerwijs het uitroeien van alle Christenen te vereisen – Grieken, Syriėrs (= Arameeėrs) en Armeniėrs….. Ze zouden alle Grieken, Syriėrs (= Arameeėrs) en Armeniėrs en andere Christenen vernietigen, de Moslems families in hun huizen en boerderijen plaatsen om zo veilig te stellen dat deze gebieden niet konden worden afgepakt van Turkije op een soortgelijke wijze”.

 

“De Armeniėrs zijn niet de enige onderdanen van Turkije die hebben geleden onder de politiek van het maken van Turkije een land alleen voor de Turken. Het verhaal dat ik verteld over de Armeniėrs, zou ik ook kunnen vertellen, met zekere aanpassingen, over de Grieken en de Syriėrs (= Arameeėrs)….. …… het was waarschijnlijke om de reden dat de beschaafde wereld niet protesteerde tegen deze deportaties dat de Turken besloten om dezelfde methodes toe te passen op een groter schaal, niet alleen op de Grieken, maar ook op de Armeniėrs, Syriėrs (Arameeėrs), Nestorianen en andere onderdanen.”

 

De heer Morgentau noemt drie volkeren die het slachtoffer zijn geworden van de Ottomaanse Genocide, namelijk Armeniėrs, Grieken en Arameeėrs (Syriėrs en Nestorian).

“Syriėrs” is een synoniem voor Arameeėrs. De Arameeėrs van het Oude Testament worden Syriėrs genoemd in het Nieuwe Testament. [3]

 

“Nestorianen” is helaas een ketterse benaming toegepast op de Oost- Syriers of Oost- Arameeėrs. [3] Een andere Aramese denominatie die niet wordt genoemd door de heer Morgentau zijn de Chaldeeėrs die eveneens hebben geleden onder deze genocide.

 

Onder Punt 2 van de EPP resolutie lezen wij: “Wij herdenken anderhalf miljoen onschuldige slachtoffers van de Armeense Genocide in 1915 and buigen met dankbaarheid voor diegenen die martelaars zijn geworden en overlevende helden die streden voor hun leven en menselijke waardigheid. Verder erkennen wij dat de Genocide resulteerde in de dood en verdrijving niet alleen van het Armeense volk, maar zich uitbereidde naar de Pontus Grieken en Assyriėrs volken en wij herdenken ook hen.”

 

De Aramese inheemse natie van het Midden-Oosten is helaas uitgesloten en wordt weergegeven door een ongewenste term “Assyriėrs.” We zijn zeer teleurgesteld en willen dit uitdrukken in de volgende punten:

 

1. De term “Assyriers” is een politieke en koloniale identificatie dat onder andere bevuild is geraakt met terrorisme. [4] Daarom willen wij niets te maken hebben met deze term. Daar komt nog bij dat deze ongewenste identificatie niet alleen in tegenspraak is met de juistheid van de geschiedenis, maar ook wordt weerlegd door de oude geleerden van de diverse Aramese denominaties die unaniem getuigen van de Aramese oorsprong van ons volk. [3]

 

2. De Aramese natie wordt ontkent en weergegeven door een benaming dat niet van ons is. Verder worden wij gepresenteerd, tegen ons wil en zonder onze goedkeuring, door iets dat is uitgevonden en gepromoot door de koloniale machten. We zijn daar niet blij mee.

 

3. Het presenteren van een volk tegen hun wil bij een andere benaming is naar onze mening ernstige schending van de internationale wetgeving, inclusief wetgeving over minderheden en inheemse volkeren. Door het ontkennen van de echte identiteit van een volk en weergeven door een vreemde identiteit dat werd uitgevonden en gepromoot door buitenstanders is naar onze mening niets anders dan culturele vernietiging. We hebben het niet gecreėerd, we hebben het niet om gevraagd en we hebben het niet gepromoot. Dit wordt gedaan door buitenstanders.

 

4. In de resolutie van de EPP wordt lichamelijke genocide gepleegd door het Ottomaanse Rijk tegen Armeniėrs, Grieken en Arameeėrs (inclusief Assyriėrs en Chaldeeėrs) [3] veroordeeld in overeenstemming met de “Europese Waarden…” Echter, tegelijkertijd wordt de Aramese culturele vernietiging gepromoot door de ontkenning van onze natie en gepresenteerd door een vreemde identiteit. Wij denken dat dit niet in overeenstemming is met de internationale waarden, standaarden en waardigheid, inclusief de Europese waarden en standaarden.

 

5. Van tijd tot tijd ontvangen wij reacties van mensen die zeggen “Wel heer, we zijn op de hoogte van deze discussie, maar we willen niet betrokken bij raken….” U bent op de hoogte van de discussie en wil niet bij betrokken raken? Maar waarom dan gaat U door met uitsluiting en ontkenning van onze natie en met als consequentie hen cultureel te vernietiging?

Niets is zo vernederend dan wanneer je wordt uitgesloten, ontkent en wordt geļdentificeerd met een vreemde identiteit onder voorwendsel van “We zijn op de hoogte van deze discussie…” We voelen dit als kolonialisme en duidelijke schending van fundamentele mensenrechten.

 

De geschiedenis getuigd duidelijk dat wij een zeer rijke erfgoed hebben dat werd ontwikkeld en onderhouden gedurende duizenden jaren hetgeen wij geloven is niet alleen onze erfgoed, maar ook de erfgoed van de mensheid en dat onze natie bij heeft gedragen aan wereld beschavingen. [5] Helaas wordt dit vandaag niet erkend omdat ze worden uitgesloten en hun minimale rechten worden ontkent. De resolutie van EPP Politieke Assemblee is een duidelijk voorbeeld van deze uitsluiting en ontkenning.

 

Daarom hopen wij dat U onze oprechte zorgen hebt opgemerkt met betrekking tot het Aramese inheemse volk en zult recht doen aan de historische feiten alsmede aan de getuigenissen van de gerespecteerde geleerden van de Syrische Kerk van Antiochie, die allemaal getuigen van de Aramese oorsprong [3] van ons volk, en zult het Aramese volk opnemen in de resolutie van de EPP Politieke Assemblee van 3 Maart 2015.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie

  

 

[1] http://www.epp.eu/sites/default/files/content/documents/Final_Res_Armenian%20Genocide.pdf

[2] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm

[3] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm

[4] http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

[5] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.