Aday Sher

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

15-4-2015: Duitsland noemt slachting onder Armeniėrs genocide

 

15-4-2015: Europees parlement roept op tot herdenking Armeense genocide (http://www.nu.nl)

 

13-4-2015: Honderd jaar Ottomaanse Genocide: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de EPP Groep van het Europese Parlement

 

6-3-2015: Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in Syriė

 

10-6-2014: Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocide………

 

9-5-2014: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk

 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeėrs en de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

15-3-2010: Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

3-7-2007: Aramese – Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide.

 

Jarenlange hardwerken van Aram-Nahrin Organisatie heeft uiteindelijk tot resultaten geleid.

 

English Version

 

Op donderdag avond 11 maart 2010 vond een debat plaats in het Zweedse Parlement over de Genocide gepleegd op de Christenen van het Ottomaanse Rijk. In de stukken van het Parlement werden de slachtoffers omschreven als “Armeniėrs, Pontus Grieken, Chaldeeėrs, Syriėr en Assyriėrs”.

 

Dit is het resultaat van de jarenlange activiteiten van de Arameeėrs van Aram-Nahrin organisatie, zowel nationaal als international, in ons correspondentie met de overheden, internationale organisaties en VN platforms heeft Aram-Nahrin de Aramese genocide onder de aandacht proberen te brengen van de internationale gemeenschap.

 

Op donderdag vond de stemming plaats en wel als volgt: 130 leden stemden tegen, 88 leden onthielden zich van de stemming en 131 leden stemden voor.

 

De nipte meerderheid van 1 stem werd bereikt doordat enkele leden van de heersende Centrum- Rechtse regering, tegen de partij richtlijnen in, voor de genocide stemden. De Zweedse overheid zelf is daarom niet gelukkig, omdat de kwestie door de oppositie in de stemming was gebracht. Daarom omschreef de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken de beslissing van het Parlement als “misverstand”, omdat hij bang is voor de schade aan de onderlinge betrekkingen met Turkije en omdat dit de “tegenstanders van de hervormingen in de kaart zou spelen”.

 

Mijlpaal

 

Het mag zeker een mijlpaal worden genoemd dat voor het eerst de genocide op de Arameeėrs (Assyriėrs, Chaldeeėrs, Syriėrs) wordt erkend. De genocide op de Armeniėrs is door diverse landen erkend. Daarbij werd echter geen rekening meegehouden dat de Arameeėrs en andere bevolkingsgroepen ook het slachtoffer waren geworden van deze wrede afslachtingen.

 

Geestelijke genocide…

 

Er is echter ook een keerzijde aan de kwestie en dat is dit: In tegenstelling tot de Armeniėrs en de Pontus Grieken, zijn de Arameeėrs slachtoffer geworden van een vreselijke geestelijke genocide door de Westerse Koloniale machten en diplomaten.

 

Deze koloniale machten hebben het Aramese volk verdeeld en tegen elkaar opgezet, waardoor een onoverbrugbare haat en onderling wantrouwen werd gecreėerd die tot vandaag de dag voortduurt. De geestelijke genocide werd gepleegd in 16e (Frankrijk + Katholieke kerk) en 19e eeuw (Verenigde Koninkrijk + Anglicaanse kerk) doormiddel van hersenspoeling, chantage en omkoping met de uitvinding van de valse benaming “Chaldeeėrs” in 1553 en “Assyriėrs” rond 1853.

 

Toen de genocide van 1914-1919 plaatsvond waren de Arameeėrs onderling zeer sterk verdeeld. En dat heeft zeker de lichamelijke genocide in de hand gewerkt. Waren de Arameeėrs onderling verenigd, dan zouden waarschijnlijk de gevolgen van de lichamelijke genocide veel minder ernstig zijn geweest.

 

Professor John Joseph heeft een baanbrekend onderzoek gedaan naar de activiteiten van de Westerse Missionarissen en diplomaten. Op blz. 133 van zijn boek zegt hij over de activiteiten van de missionarissen en diplomaten onder de Arameeėrs van Iran (in Urmia) het volgende, “Andere door het westen gesteunde stromingen begonnen zich te profileren in het begin van de 20ste eeuw. Een Zweeds - Amerikaanse “Augustana Synode” had een Nestoriaanse priester in dienst die een twee-dagen school bestuurde. De “Evangelican Association for theAdvancement of the Nestorian Church” opgericht in Berlijn in 1906 had een Nestoriaanse priester in dienst die een Lutherse opleiding kreeg in Duitsland. Gedurende tien jaren heeft een Duitse “Orient mission” een weeshuis buiten Urmia onderhouden voor de Nestoriaanse vluchtelingen uit de bergen. Andere kleine missies waren verbonden met “The American Dunkards”, “The Holiness Methodists”, “The American Southern Baptists and Northern Baptists” en de Engelse stromingen. Daar was waarschijnlijk geen enkel missieveld in de wereld waar zoveel rivaliserende “Christelijke” krachten aan het werk waren dan in Urmia in het begin van deze eeuw; allemaal vechtend voor de heerschappij onder deze enkele mensen. Het resultaat van deze ongepaste strijd uitte zich in demoralisatie, arrogantie van de kant van de Perzische Christenen, de transformatie van religie naar sport en handel. Deze factoren verminderden het respect van de Moslims voor de Christelijke gemeenschap en vermeerderde hun haatdragende jaloezie jegens de voor zichzelf opkomende en succesvolle buren”

 

Het zou daarom Zweden hebben gesierd als men ook afstand had genomen van de vreselijke geestelijke genocide die tot vandaag de dag voortduurt. En Zweden is helaas een van de landen die de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen en de identiteit van het Aramese koste wat het kost willen vervalsen en vernietigen, stimuleert en geen strobreed legt voor hun verfoeilijke activiteiten. De “Assyrische” terrorisme gedijde zeer goed in Zweden.

 

De hysterische reactie van Turkije

 

Zoals te verwachten viel, heeft Turkije zeer hysterisch gereageerd. De Turkse premier Erdogan heeft zijn bezoek aan Zweden afgezegd die plaats zou vinden op woensdag 17 maart 2010. De Turkse ambassadeur uit Zweden werd teruggroepen. De Zweedse ambassadeur in Ankara werd op het matje geroepen om “hun ongenoegen” over te brengen.

 

Een verklaring werd uitgegeven door het kantoor de premier Erdogan met de mededeling “Ons volk en regering verwerpen het besluit dat gebaseerd is op fouten en zonder fundament”.

 

Wat Turkije een keer moet doen is ophouden met deze ontkenning en de internationale standaarden op het gebied van mensenrechten implementeren. Je kunt een volk voor een lang tijd onderdrukken, discrimineren, uitsluiten en etnisch zuiveren, maar het komt op gegeven moment naar buiten. Dat kun je niet meer tegenhouden. En dit geldt ook voor de genocide.

 

Het vaak gehoorde weerwoord van de Turken is dit, “De slachtoffers onder Armeniėrs zijn gevallen als gevolg van strijd op het slagveld met het Turkse leger” en “De Armeniėrs wilden het land destabiliseren”

 

Zelfs als deze claim waar zou zijn, dan verklaart het op geen enkel manier de wrede en beestachtige wijze waarop de Arameeėrs door de Turken en Koerden werden afgeslacht. De Arameeėrs waren trouwe onderdanen, hebben niet aan opstanden meegedaan en wilden slechts opbouwen aan de samenleving door hardwerken en respect tonen voor hun medeburgers. Helaas hebben de Turken dit nooit begrepen. En de enige reden hiervoor is simpelweg dit “Je mag een onbesneden hond, dat wil zeggen een “Gavur”, een “goddeloze” alle rechten ontnemen."

De Turken kunnen hoog en laag springen, maar dat is de werkelijkheid en dat weten ze echt wel. Ze worden gewoon op die manier opgevoed.

 

Wat de arm en weerloze Arameeėrs wilden is altijd dit: Werken, naar de kerk gaan, hun taal leren en helpen aan de samenleving. Deze minimaal fundamentele rechten werd hen op een schaamteloze manier onthouden. Repareren van je kerken? O wacht nu eens even, jij onbesneden hond, hoe durf je nu zoiets te vragen? En o wee, haal het niet je hoofd om een kerk te bouwen, dat is namelijk een gruwelijke belediging.

 

Het is buitengewoon triestig om sommige mensen uit Turkije te zien discussiėren over de Aramese en andere Christenen in Turkije. Je krijgt namelijk verhalen als “Maar de christenen hebben veel kerken in Turkije”.

 

Dat klopt! Maar die kerken zijn gebouwd voordat jij uit Mongoliė en Kaukasus kwam om Klein- Aziė te bezetten die je later Turkije hebt genoemd. Nadat jij in de 14e eeuw Klein- Aziė bent binnengevallen, ben je toen consequent bezig geweest om de inheemse volkeren of te vernietigen of te Turkificeren. Dit geldt zeker voor de Arameeėrs waar hun cultuur tot vandaag de dag wordt onderdrukt.

 

Aanverwante artikelen:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/EuropeseHonden.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

 


 

Turkey protests Swedish genocide vote

 

By Ivan Watson and Yesim Comert, CNN

March 12, 2010 6:05 a.m. EST

http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/03/12/turkey.sweden.genocide/index.html

 

 

Istanbul, Turkey (CNN) -- Turkey has canceled a high-level summit scheduled to take place in Sweden next week in protest of a resolution passed by the Swedish Parliament, recognizing the 1915 killings of ethnic Armenians in Ottoman Turkey as genocide.

 

The Turkish government also recalled its ambassador from Stockholm for consultations.

 

"Those who think that historical facts and Turkey's views of its own past will change with decisions made on the basis of political interests of foreign parliaments are seriously deluded," the Turkish prime minister's office said in a written statement late Thursday.

 

The Turkey-Sweden Summit was scheduled for Wednesday.

 

This is the second time in less then two weeks that the Turkish government has denounced a foreign parliament's decision to label a bloody chapter of World War I history "genocide."

 

Last week, Turkey recalled its ambassador from Washington, after the U.S. House Foreign Affairs Committee narrowly voted in favor of a non-binding resolution, declaring the Armenian deaths genocide.

 

On Tuesday, Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan told journalists he wouldn't be sending ambassador Namik Tan back to his post in Washington until he sees "clarity" on the resolution.

 

Both the White House and Secretary of State Hillary Clinton expressed opposition to the resolution before and after its passage, arguing it would hurt relations with an important NATO military ally. House lawmakers narrowly approved the resolution by a 23-22 vote.

 

Similarly, the Turkish government opposed Sweden's Armenian genocide resolution. Swedish lawmakers voted to ratify the bill on Thursday, by a single vote.

 

"Historical events should not be judged at a political level, but should be left to the parties concerned to discuss on the basis of current research," said Sweden's Foreign Minister Carl Bildt, in remarks posted on a Swedish government web-site.

 

Bildt expressed regret, saying the parliamentary decision would hurt efforts to normalize relations between neighbors Turkey and Armenia. Their border has been closed for more then a decade.

 

"The decision will not help the debate in Turkey, which has become increasingly open and tolerant as Turkey has developed closer relations with the European Union and made the democratic reforms these entail," Bildt added.

 

Turkey officially denies a genocide took place in the last days of the crumbling Ottoman Empire. Ankara argues instead that Muslim Turks and Christian Armenians massacred each other on the killing fields of World War I.

 

But every year on April 24, Armenians around the world observe a remembrance day in honor of the genocide.

 

Historians have extensively documented the Ottoman military's forced death-march of hundreds of thousands of ethnic Armenians into the Syrian desert in 1915. The massacres decimated the Armenian population in what is modern-day eastern Turkey.

 

For years, the government in Yerevan and influential Armenian diaspora groups have mounted a campaign to convince other countries to formally label the events of 1915 as genocide.


Envoy summoned after Sweden 'genocide' vote - Summary

http://www.earthtimes.org/articles/show/313766,envoy-summoned-after-sweden-genocide-vote--summary.html#ixzz0iEzEVp0S

 

Istanbul/Stockholm - The Turkish government Friday summoned Sweden's ambassador in Ankara after the parliament in Stockholm voted to call the World War I-era killings of more than 1 million Armenians and other minorities by the Ottomans a genocide. The parliament passed the bill late Thursday by a single vote, after several members of Prime Minister Fredrik Reinfeldt's ruling centre-right coalition broke ranks and voted with the red-green opposition.

 

"The Turkish side expressed concern about the Swedish parliament's decision and explained the Turkish view concerning the 1915 events," Ambassador Christer Asp told Swedish radio news.

 

In response to the vote, Turkey recalled its ambassador to Sweden and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan cancelled a planned visit to the country for a bilateral summit meeting.

 

"The Turkish government rejects this decision as lacking basis. It is obvious that the decision was made taking into consideration some political interests for the elections that would take place in Sweden in September 2010," Erdogan said in a statement.

 

"The resolution does not correspond to the close friendship of our two nations," Erdogan said.

 

Swedish Foreign Minister Carl Bildt told Swedish radio news that he regretted the decision, saying he feared it could "be used" by reform critics in Turkey.

 

Sweden has been a strong supporter of Turkey's ongoing European Union membership bid.

 

Turkey earlier this month recalled its ambassador to Washington over a genocide resolution vote in a US House of Representatives committee, even as it is unlikely the bill will make it to a full vote in the chamber.

 

Last year, Turkey also recalled its ambassador to Canada after Prime Minister Stephen Harper referred to a genocide.

 

Turkey has rejected the genocide claim, saying the number of Armenians killed was much lower and that the deaths were the result of violent turbulence that also affected other groups at the time.

 

Armenia and Turkey are currently engaged in a process that aims to restore their diplomatic relations. Ankara has warned that efforts to tar it with the genocide claim could further damage the already troubled reconciliation process with Yerevan.


 

Sweden calls mass killing of Armenians genocide

 

11 March 2010 20:35

http://swedishwire.com/politics/3281-sweden-calls-mass-killing-of-armenians-genocide

 

The Swedish parliament labels, against the advice of the government, the massacres of Armenians during World War I as genocide – immediately sparking a diplomatic row.

 

The Swedish parliament on Thursday recognised the massacres of Armenians during World War I as genocide, immediately sparking a diplomatic row with Turkey.

 

Its resolution, which the government had opposed, "signifies that Sweden recognises the 1915 genocide of Armenians" and other ethnic groups during the breakup of the Ottoman Empire.

 

Turkey quickly denounced the vote, cancelled a visit to Stockholm by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan scheduled for next week, and recalled its ambassador from Stockholm for consultations.

 

"We strongly condemn this decision. Our people and our government reject this decision based upon major errors and without foundation," said a statement from Erdogan's office.

 

Armenians say up to 1.5 million of their kin were killed during World War I by their Ottoman rulers in a planned campaign of extermination as the empire was falling apart, a stance that is supported by several other countries.

 

Turkey rejects the genocide label. It argues that between 300,000 and 500,000 Armenians and at least as many Turks were killed in civil strife when Armenians rose up for independence and sided with invading Russian forces.

 

Swedish Foreign Minister Carl Bildt immediately announced that the position of his government, which supports Turkey's entry into the European Union, "remains unchanged".

 

"We think it is a mistake to politicise history," Bildt wrote on his blog from Copenhagen, where he was attending a meeting of Nordic foreign ministers.

 

"Unfortunately the decision of the parliament will not facilitate the process of normalisation between Turkey and Armenia, nor the work of a commission which should investigate the events of 1915," he added.

 

The adoption of the resolution came as a surprise after four members of the conservative majority rebelled to support the opposition resolution, which passed by one vote.

 

A US Congress panel branded the World War I massacre of Armenians as genocide earlier this month, sparking a diplomatic row with Turkey, which recalled its ambassador from Washington.


 

Turkey fury over Sweden's 'genocide' vote

http://swedishwire.com/politics/3294-turkey-fury-over-swedens-genocide-vote

2 March 2010 11:06

 

ANKARA (AFP) - Turkey's foreign ministry Friday summoned the Swedish ambassador to protest the Swedish parliament's recognition of the massacres of Armenians by Ottoman Turks as genocide.

 

We conveyed our unease to the Swedish side," the diplomat told AFP on condition of anonymity after Ambassador Christer Asp met with the ministry's deputy undersecretary.

 

Asp said in televised remarks after the meeting that his government believes history should be left to historians and vowed to maintain "strong, friendly" ties with Turkey.

 

On Thursday, the Swedish parliament voted, against the government's advice, to recognise the "genocide of Armenians" and other ethnic groups during the breakup of the Ottoman Empire, in a move that sparked Turkish ire.

 

Ankara quickly denounced the vote, recalled its ambassador to Stockholm and cancelled next week's visit by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan to Sweden for a summit between the two countries.

 

"Our people and our government reject this decision based upon major errors and without foundation," said a statement from Erdogan's office.

 

In comments published in newspapers Friday, the Turkish ambassador to Stockholm, Zergun Koruturk, lamented that the vote had delievered a major blow to "excellent ties" which she said were advancing towards a strategic partnership.

 

"It will not be easy to repair the damage," said Korutusk, who was expected to return to Turkey Friday.

 

Swedish Foreign Minister Carl Bildt announced after the vote that it was a "mistake to politicise history" and vowed that the government's position remains unchanged.

 

Sweden is among the few countries which openly support Turkey's troubled bid to join the European Union.

 

Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu was expected to meet Bildt Friday or Saturday on the sidelines of an informal European gathering in Finland, a diplomatic source said.

 

The Swedish vote came a week after a key US Congressional approved a similar resolution, prompting Ankara to recall its ambassador.

 

Armenians say up to 1.5 million of their kin were killed in a systematic campaign of extermination during World War I as the Ottoman Empire -- Turkey's predecessor -- fell apart.

 

Turkey categorically rejects the genocide label and says the number of those killed in what was civil strife during wartime is grossly inflated.


Turkey protests Sweden Armenia 'genocide' vote

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8563483.stm

 

Thursday, 11 March 2010

 

Turkey has withdrawn its ambassador to Sweden after the parliament voted narrowly to describe as genocide the killing of Armenians in World War I.

 

The Turkish government condemned the resolution, saying it was "based upon major errors and without foundation".

 

The Swedish government opposed the opposition resolution but it passed by one vote after some MPs voted against party lines.

 

It comes days after a US congressional panel passed a similar resolution.

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan cancelled a visit to Stockholm scheduled next week and issued a statement criticising the vote.

 

"Our people and our government reject this decision based upon major errors and without foundation," said the statement.

 

Swedish Foreign Minister Carl Bildt said the vote was a "mistake" but that it did not change the position of his government, which supports Turkey's entry into the EU.

 

The Swedish vote comes less than a week after the US House of Representatives Foreign Affairs Committee approved a similar resolution - by 23 votes to 22 - despite strong Turkish lobbying not to.

 

That vote also sparked anger from Turkey and the recall of its ambassador to Washington.

 

Historic argument

 

Moves between Turkey and Armenia to normalise relations have faltered recently.

 

Hundreds of thousands of Armenians died in 1915, when they were deported en masse from eastern Anatolia by the Ottoman Empire. They were killed by troops or died from starvation and disease.

 

Armenia says up to 1.5 million Armenians were killed, but Turkey says the figure is no more than one-third that and that many Turks died as well.

Turkey accepts that atrocities were committed but argues they were part of the war and that there was no systematic attempt to destroy the Christian Armenian people.

 

Armenia wants Turkey to recognise the killings as an act of genocide, but successive Turkish governments have refused to do so.

 

Armenians have campaigned for the killings to be recognised internationally as genocide - and more than 20 countries have done so.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.