Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak.

 

Engelse Versie

 

Op 29 Augustus 2007 heeft de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie samen met de Aramese Democratische Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochiė in Irak een brief gestuurd aan de Irakese overheid en aandacht gevraagd voor de situatie van de Arameeėrs in Irak. De brief werd gestuurd aan President Calal Talabani, Premier Nuri Kamel al-Maliki en de minister van buitenlandse Hosyhar Zebari.

 

Hieronder treft U aan de brief die we tezamen met een historisch overzicht hebben gestuurd (dezelfde brief werd ook aan Calal Talabani en Hosyhar Zebari gestuurd)

 

Een aangepaste versie van deze brief hebben wij ook gestuurd aan de Koerdische Regionale Bestuur, te weten President Masud Barzani en Premier Nechirvan Barzani

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Regionale_Kurdische_Bestuur_Irak_29_8_2007.htm)

 

 


Nr.: 2007-08-29/17

 

Irak, Bagdad: 19 augustus 2007

 

Onderwerp: 

1  Verzoek tot het opnemen van de Inheemse Aramese Christelijke volk in de Irakese grondwet.

2  Onze positie over de zogenoemde “veilige haven” voor Christenen.

3  Help om ons volk te beschermen om in Irak te blijven.

 

Aan de zeer Eerwaardige Heer Nouri Kamel al-Maliki

Premier van het Republiek Irak

De Groene Zone

Bagdad, Irak.

 

Geachte heer de Eerste Minister,

 

De stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het Inheemse Christelijke Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) van Mesopotamiė die sinds duizenden jaren vertoeven in de bakermaat van de beschaving. Dit oude Semitische volk, verdeeld in diverse denominaties and verspreid over het hele Midden-Oosten, telt ongeveer wereldwijd 8 miljoen mensen.

 

De drie aartsbisschoppen van de Syrische Orthodoxe kerk van Antiochiė in Irak schrijven U deze brief samen met de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) en de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie om U bewust te maken van de inheemse Aramese volk in Irak en vragen Uw hulp om ze op te nemen in de nieuw Irakese grondwet. Verder willen wij onze visies presenteren betreffende de zogenaamd “veilige haven” voor de Christenen zoals voorgesteld door sommigen.

 

Om ons volk in het kort aan U te presenteren, hebben wij een historisch overzicht voorbereid over de inheemse Aramese volk inclusief de getuigenissen van de briljante historici van zowel de West- Syrische alsmede van de Oost- Syrische kerk van Antiochiė. De historische overzicht gaat over de Aramese oorsprong van de diverse denominaties, die in onze dagen worden aangeduid met exotische namen vanwege de bemoeienis van de Westerse missionarissen in de 16e en 19e eeuw.

 

Uwe Excellentie, zoals het U bekend moge zijn, heeft het Aramese inheemse volk een significante bijdrage geleverd aan de wereld beschavingen, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit is misschien het best samengevat door een eminente geleerde van de Oxford University die zegt, “Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder….” [1] … Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur. [2]

 

 

Helaas wordt de bijdrage van het Aramese volk aan de wereld beschaving niet erkend in de nieuwe Irakese grondwet daar zij zijn uitgesloten. In artikel 124 lezen we, ““Deze constitutie zal de administratieve, politieke, culturele en onderwijs rechten garanderen voor nationaliteiten zoals Turkmenen, Chaldeeėrs, Assyriėrs en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen”

 

De tweede kwestie die wij onder Uw aandacht willen brengen is de zogenaamd “veilige haven” voor Christenen. Zoals wij hebben begrepen zijn er sommige individuen (in het westen) die het hebben over een “veilige haven” voor de Christenen in Irak in de vlakte van Nineve, zonder ons in kennis te stellen, zonder onze goedkeuring of overleg met ons. Deze individuen presenteren zichzelf als “woordvoerder” voor alle Irakese Christenen iets wat simpelweg niet waar is. Verder identificeren zij ons natie met vreemde identiteiten die niet de onze zijn.

 

Ons positie in de kwestie van de “veilige haven” is dit: Wij, de drie aartsbisschoppen van de West- Aramese Syrische Orthodoxe kerk van Antiochiė, die rond 80.000 aanhangers representeren, verwerpen categorisch de creatie van de zogenaamd “veilige haven” voor de Christenen. De reden hiervoor is: In aanmerking nemend de huidige fragiele situatie in Irak, zal deze “veilige haven” zeker niet op prijs worden gesteld door sommige groepen die tegen de democratie zijn en zouden iedere gelegenheid aangrijpen om meer chaos en anarchie te creėren, daar zij de zogenaamd “veilige haven” als een bedreiging zouden kunnen beschouwen. Bovendien zouden ze dit als een excuses kunnen gebruiken om wreedheden te begaan tegen onze natie, kerken en andere belangrijke gebouwen. Het op deze manier verder fragmentatie van Irak zal alleen maar bijdragen tot meer chaos, anarchie en problemen in het land.

 

Wat we in Irak nodig hebben is vrede, eenheid, stabiliteit en verdere implementatie van democratisch proces en mensenrechten, en dergelijke “haven” voor christenen zou, naar ons inzicht, geen bijdrage leveren tot de realisatie van deze belangrijke doelen.

 

Ons wens is dat Irak verenigd dient te blijven zodat alle Irakezen, ongeacht hun etniciteit en religie, met elkaar kunnen leven op de basis van liefde, respect, waardigheid, vrede, broederschaap en wederzijdse begrip. Deze zijn de principes waar wij voor staan!

 

Bovendien presenteren deze individuen zich met vreemde namen uitgevonden en opgedrongen door buitenstaanders voor politieke en religieuze redenen, die in 16e en 19e eeuw[3] naar het midden-oosten kwamen en ons volk in diverse groepen hebben verdeeld om ons te verzwakken. Vele van deze mensen leven in relatief luxe Westen, dat wil zeggen dat ze ver verwijderd zijn van de mensen die ze claimen te vertegenwoordigen en ze hebben geen idee over de huidige situatie in Irak.

Daarom negeer alstublieft deze individuen die zeker de Aramese natie van Irak niet vertegenwoordigen.

 

Wat ons betreft, Uwe Excellentie, we willen trouw blijven aan onze voorvaders die allen getuigen van de Aramese oorsprong van ons volk zoals uitgelegd op blz. 5-12 van de Historische Overzicht, en willen niet worden vereenzelvigd met vreemde namen[3] uitgevonden door buitenstaanders die onwetend waren over de Aramese Erfgoed van op z’n minst 3000 jaren (zoals recentelijk vastgelegd in het Multimedia Project de Verborgen Parel). [1] Onze kerkvaders en geleerden blonken één voor één in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en verlichtten de wereld van hun tijd niet alleen met theologische kennis maar ook met reguliere wetenschap. [4]

 

Diegenen die niet in waardigheid trouw willen blijven aan de wortels van hun voorvaders zullen, naar ons inzicht, niet in staat zijn om volledig te begrijpen en samen te werken met andere naties op basis van liefde, respect, gelijkheid en waardigheid.

 

Verzoek

Het Aramese volk is vredelievend, leeft volgens de tien geboden, demonstreert respect, waardigheid en liefde naar hun buren toe en respecteert altijd de wetten van de landen waarin zij vertoeven. Ze geven anderen het voorbeeld van liefde en broederschap. In tegenstelling tot andere volkeren hebben ze nooit hun toevlucht gezocht tot de pad van intolerantie, fanatisme en opstanden. In tegendeel, hun motto is altijd geweest: liefhebben en respecteren van je buren als jezelf!

 

Ten slotte hopen wij dat U onze welgemeende zorgen hebt opgemerkt over de situatie van ons volk in Irak en verzoeken in nederigheid het volgende:

De gezegde, “Onbekend, Onbemind” is zeker van toepassing op de situatie van onze natie, daar velen niet bekend zijn met de Aramese natie van Irak, omdat ze uit de Irakese constitutie zijn uitgesloten.

 

Daarom, om in staat te zijn hun minimale fundamentele mensenrechten in Irak te verwerven, te bewaren, te onderhouden en de zuivere Aramese erfgoed te promoten en recht te doen aan zowel de historische feiten alsmede aan de getuigenissen van de gerespecteerde geleerden van de kerk van Antiochiė, is het van uiterst belang om de inheemse Aramese Christelijke volk op te nemen in de nieuwe Irakese constitutie. Dit zal helpen hen uit de huidige anonimiteit te halen en hen helpen te worden erkend als een belangrijke deel van de nieuwe Irak.

 

De ontvoering en onthoofding van onze geliefde en vredelievende broeder Priester Paulus Iskandar op 11 oktober 2006 heeft ons natie geschokt en verlamd. Tot onze verbijstering werd op 22 november 2006 de heer Isoh Majeed Hadaya, de voorzitter van de Syrich Onafhankelijke Beweging Assemblee (SIMA) in Irak, op brutale wijze vermoord in Baghdeda. Op 3 Juni 2007 werd onze natie weer geschokt door de moord op de Oost- Aramese Chaldese priester Ragied Aziz Ganie samen met drie diakenen. Dit laat ons zien dat de plegers van deze gruwelijke daden niet bekend zijn met liefde, broederschap en respect. Om deze reden vergeven wij hen en bidden voor hen zodat de Here God Zijn liefde in hun harten mag plaatsen en hun ogen openen om de ware betekenis van liefde te begrijpen.

 

We zijn van overtuigd dat de grote meerderheid van het Irakese volk vrede, liefde, stabiliteit en respect wil voor iedereen. Daarom geloven we dat de daders niet de visie van de vredelievende Irakese volk vertegenwoordigen, maar eerder zijn beļnvloed door buitenstaanders die geen interesse hebben in een stabiel en welvarend Irak met de mensenrechten waarden en normen.

 

Aan de andere kant geloven wij dat de uitsluiting van onze natie uit de Irakese constitutie gedeeltelijk kan hebben bijdragen tot deze schokkende gebeurtenissen. De laatste zorgwekkende punt die we onder Uw aandacht willen brengen is dat ons volk wegvlucht uit Irak vanwege onveiligheid, bedreigingen en confiscatie van hun huis en haard door hen die gene belangstelling hebben in een stabiele en welvarend Irak. Op deze manier wordt Irak langzaam maar zeker gezuivered van z’n oorspronkelijke bewoners, die sinds duizenden jaren hebben geleefd in dit deel van de wereld, dat ook bekend raakte als de bakermaat van beschaving.

 

We bidden dat de Here God Uw wijsheid, kracht en inzicht mag vergroten om Irak door deze moeilijke tijden heen te leiden.

Wij hopen en bidden dat onder Uw leiderschap en dat van Uw collega’s, Irak mag worden tot een lichtbaken van mensenrechten, democratie, welvarendheid, gelijkheid en wederzijdse begrip tussen alle Irakezen en een verlichtende voorbeeld voor het Midden-Oosten.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Stichting

Postbus 178

7550 AD

Hengelo(Ov.) ; Nederland

E-mail: info@aramnahrin.org

 

 

Bevestigd en bekrachtigd door:

 

De drie aartsbisschoppen van de West- Aramese Syrisch orthodoxe Kerk van Antiochiė in Irak, die rond 80.000 aanhangers representeren.

 

 

 

Mgr. Saverius Jamil Hawa

Metropoliet van Baghdad en Basra Aartsbisdom

Mgr. Gregorius Saliba Shamoun

Metropoliet van Mosul Aartsbisdom en omgeving

Mgr. Timotheos Mousa Al- Shamani

Metropoliet van Mor Matta Aartsbisdom

 

 

De Aramese Democratische Organisatie (ArDO)

De heer Gaby Gallo

Voorzitter

 

 

 

 


 

Voetnoten:

 

[1]       Multimedia Project: Verborgen Parel, Deel I, Pagina 58

De Verborgen Parel handelt over drieduizend jaar Aramese geschiedenis, cultuur en religie. http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm

Als U geļnteresseerd bent in een examplaar van de Verborgen Parel, laat ons alstublieft weten, we zouden vereerd zijn U een exmplaar op te sturen.

[2]       Idem [1]; pagina 27

[3]       De Westerse missionarissen en de verdeeldheid binnen het Aramese volk:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramean_Spiritual_Genocide.htm

[4]       Pagina 5-12 van de Historische Overzicht. Deze getuigenissen zijn ook online beschikbaar:

http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies_Historians.htm

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren