Promotie van de westerse geestelijke kolonisatie product ,,Assyriërs” door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur.

 

De geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamië

 

Deze analyse is een reactie op een E-mail rondgestuurd door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur (zie hieronder)

 

Verheerlijking en promotie van de geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamië door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur. Voor diegenen die onbekende zijn met de geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamië, door de machtige Jezus van het Westen, en voor het eerst onze website bezoeken in het kader van dit onderwerp, adviseren wij om kennis te nemen van de volgende documenten, te weten:

 

Aramese genocide en dan  Aramese geestelijke genocide- de machtige Jezus van het Westen:

 http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

De Christenen van Irak:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 

Op 15 mei 2006, werd een E-mail rondgestuurd door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur betreffende een bijeenkomst in het Joodse synagoge in Enschede. Onderstaande vindt U de E-mail die werd rondgestuurd!


Josefine Frank <asfv@synagoge-enschede.nl>

Verzonden: maandag 15 mei 2006 12:19:40

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Bij deze nodig ik u uit voor de studieavond In dialoog met het verleden, leren voor de toekomst. Ontmoeting tussen Assyriërs / Suryoye en Turken in Nederland, op Dinsdag 30 mei om 19.30 uur in de Synagoge aan de Prinsestraat 16 te Enschede.

 

De bedoeling van de avond is om nader in te gaan op de geschiedenis voordat de Turkse republiek ontstond. Het gaat met name om de gebeurtenissen die rond 1915 plaatsvonden en waar honderdduizenden inwoners het slachtoffer van zijn geworden. Wat betekenen deze gebeurtenissen in het verleden voor de relatie nu tussen Assyriërs / Suryoye en Turken? Staan de gebeurtenissen een echte ontmoeting in de weg of is een zinvolle dialoog mogelijk?

Wat kunnen wij leren uit de geschiedenis, waardoor een echt gesprek mogelijk wordt?

 

De sprekers zijn:

 

  • Prof. Dr. Johannes Houwink ten Cate, directeur van het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies van de Universiteit van Amsterdam
  • Zeki Arslan en Mustafa Ayranci spreken vanuit hun Turkse achtergrond
  • Drs. Matay Beth Arsan spreekt vanuit zijn Assyrische / Suryoye achtergrond

 

De avond staat onder leiding van dr. Jan Schukkink die onderzoek deed naar de vestiging van de Suryoye in Enschede en bestuurslid is van het Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur (ECJGC, StSE).

 

De toegang is gratis. U moet zich vóór 26 mei 2006 aanmelden.

Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. het beperkte aantal plaatsen.

 

U kunt zich aanmelden met uw volledige gegevens bij het ECJGC.

053 – 4324507

asfv@synagoge-enschede.nl

U moet zich bovendien op de avond zelf bij de ingang kunnen legitimeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. G.M.H. Ratheiser

 

(Directeur Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur)


De E-mail is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen. In het E-mail wordt het Aramese volk in het gezicht gespuugd en ten diepst gediscrimineerd door hen te vereenzelvigen met de verwerpelijke geestelijke westerse kolonisatie product ,,Assyriers”- een product van de wrede Jezus van het Westen die ravage heeft aangericht in het oosten om het Aramese volk te fragmenteren en te verzwakken. Hoe kan dit en wat is er hier aan de hand?

 

Zo lezen wij in de E-mail over:

 

Drs. Matay Beth Arsan: deze naam is fout, het is niet Matay Beth Arsan, maar het is niemand anders dan Metin Tunc (Alias: Matay, Matay Arsan, Matay Arboyo, Matay Beth Arsan, Arboyo Matay Arsan enz.. enz…). We zullen straks zien dat hij een broer is van mevrouw Attiya Tunc die waarschijnlijk het geheel heeft georganiseerd!

 

Dit is heel vreemd! De heer Tunc is naar ons inzicht zeker in dit geval niet gekwalificeerd om over genocide te praten. Wat ons van de heer Metin Tunc bekend is geworden is dat hij alles in het werk stelt om het product van Jezus van het westen ,,Assyriers” te verheerlijken en daarmee de geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamie verder te promoten. Waarom wordt hier uitdrukkelijk de heer Metin Tunc (Alias Matay Beth Arsan) uitgenodigd en niet niemand anders ?

 

dr. Jan Schukkink die onderzoek deed naar de vestiging van de Suryoye in Enschede en bestuurslid is van het Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur (ECJGC, StSE)

 

Dit vonden wij heel vreemd en onbegrijpelijk. Waarom is de leiding van die avond in de hand van Jan Schukkink? De heer Schukkink is lid van ECJGC, StSE; dus heeft hij zelf de heer Metin Tunc (Alias: Matay Beth Arsan) uitgenodigd? Wat gebeurt er hier toch?

Toen wij de E-mail in handen hadden gekregen, hebben we geprobeerd om te achterhalen wat er aan de hand is en als wij correct zijn geïnformeerd, dan kunnen wij U het volgende meedelen:

 

….ze laten zich allemaal spannen voor het karretje van mevrouw Attiya Tunc (Alias: Attiya Xamri, Attiya Xamri- Beth Arsan enz..). de zus van Metin Tunc

 

Mevrouw is ons bekend geworden met haar verwoedde pogingen om de afspraak tussen ADO en PKK te realiseren; dat wil zeggen het promoten van ,,Assyrisme" en daarmee het geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamie nieuw leven in te blazen door hen valselijk te presenteren als,, Assyriers”.

Voor haar verwoedde pogingen waarin ze probeert telkenmale om mensen voor haar karretje te spannen en het ideologie van de wrede Jezus van het Westen te verheerlijken waarin ze haar best doet om ons volk te “Assyrianiseren”; verwijzen wij naar o.a. de onderstaande documenten:

 

Twentsche Courant Tubantia: 18-4-2000: Hongerstaken in tent voor gerechtigheid

Twentsche Courant Tubantia: 14-9-2000: Ook islamieten welkom bij Suryoye-festijn

Dagblad Trouw: 21-12-2000: ‘Ik ben trots op de hoop van mijn volk’

Twentsche Courant Tubantia: 19-1-2002: De god van de Syrisch orthodoxen

Nederlandse Dagblad: 16-12-2004: Syrisch-orthodoxen volgen berichten op de voet

 

Mevrouw Tunc wist heel goed dat als het bekend zou gaan raken dat zij de organisator was van deze bijeenkomst, dan zouden waarschijnlijk niet vele mensen komen opdagen. Wat ons hier en daar ter ore kwam was dat ze mensen wilden doen geloven dat de bijeenkomst door Joden was georganiseerd! Buitengewone slimme en sluwe zet!

Als het inderdaad juist is, en daar lijkt zeer sterk op, dat mevrouw Tunc de werkelijke organisator is achter de schermen; dan verklaard dat voor een belangrijke deel waarom haar broertje Metin Tunc werd uitgenodigd om een praatje te houden.

 

Federatie in de val van mevrouw Tunc

 

Om geen argwaan te wekken heeft mevrouw, zoals wij hebben begrepen, de heer Schukkink voor haar karretje gespannen en gevraagd of hij de uitnodiging naar de federatie en andere organisaties wilde sturen. En dat schijnt inderdaad ook te hebben gewerkt; immers er was een delegatie aanwezig namens de federatie in de persoon van de voorzitter zelf! Bravo mevrouw Tunc; 1-0 voor mevrouw Tunc. Daarmee werd in feite een groot spuug in het gezicht van het Aramese volk gespuugd.

 

Je staat werkelijk versteld van! Deze mensen hebben zich bijvoorbeeld niet afgevraagd van: Als het inderdaad de bijeenkomst op initiatief van Schukkink plaatsvindt, waarom heeft hij de heer Metin Tunc (Alias: Matay Beth Arsan) uitgenodigd? Wij hebben toch beter gekwalificeerde mensen? Is het bij deze mensen werkelijk geen lampje gaan branden? Of is er bij hen geen enkel gevoel opgekomen om bijvoorbeeld hiertegen actie te ondernemen? Wat is anders hun functie als federatie? Alleen maar voor de uiterlijke vorm? Je komt van de ene verbazing in het andere terecht.

 

De rol van Jan Schukkink

 

De rol van de heer Schukkink in deze kwestie is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen; dat wil zeggen als wij correct zijn geïnformeerd. Hij lijkt van twee walletjes te willen profiteren en ten diepste verdeeldheid aan te wakkeren! De heer Schukkink weet toch heel goed wat er aan de hand is; waarom zich laten spannen voor het karretje van mevrouw Tunc? De verwoedde pogingen van mevrouw Tunc om de geestelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamië te verheerlijken en daarmee de walgelijke Westerse geestelijke kolonisatie product ,,Assyriërs” te promoten - een product van de machtige Jezus van het Westen; zijn ons allemaal bekend. Of moeten wij in deze kwestie aannemen dat het juist de bedoeling van de heer Schukkink is geweest om meer verdeeldheid en chaos te bewerkstelligen en daarmee de ware identiteit van dit volk te verdoezelen? Was het niet de heer Schukkink die in zijn boek het Aramese volk als ,, Suryoye (= Syriërs)” presenteerde? Wat bezielt toch deze mensen? Je vraagt je werkelijk af: Wat speelt toch in hun geest af? Is het zo moeilijk om de Arameeërs van Mesopotamië volgens de historische meest correcte feiten te presenteren? En waarom toch steeds die neiging om maar meer verdeeldheid te zaaien; daar lijkt toch allemaal op? Of vergissen wij ons?

Ze hebben hun mond vol van democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid; echter zelf lijken ze, als het puntje bij paaltje komt, zich weinig aan te treken van de normen en waarden die zijzelf zo verheerlijken!

 

Een simpele en duidelijk advies aan de federatie is het volgende, aannemend dat wij correct zijn geïnformeerd: Als U greintje waardigheid in U hebt; dan onderhoudt U op geen enkele wijze contact meer met de heer Schukkink!

 

CIDI- Dominee Mos

 

Het Centrum Informatie Documentatie Israël is een instelling die in Nederland de belangen van het Joodse volk verdedigd. Een tijdje terug had een predikant in Wassenaar in een preek zich nogal beledigend geuit over het Joodse volk. Op 17-5-2006 stuurt CIDI een brief naar de kerkenraad en vraagt om de predikant te ontslaan. Hier kunt U lezen over deze affaire.

Maar natuurlijk was Hitler een wreed beest die uit was op vernietiging van het Joodse volk; dat is nu eenmaal een feit. Zoiets dien je meteen af te keuren en te veroordelen en afstand van te nemen. En vanuit de geestelijke oogpunt gezien kun je Hitler als een soort Haman beschouwen die ten tijd van Koningin Ester in de toenmalige Perzie ook het Joodse volk wilde uitroeien! Over deze kwestie geen enkel misverstand!

 

Wat is de reden dat wij dit voorbeeld hebben aangehaald? Wel, onze analyse is dat de lichamelijke genocide op de Arameeërs van Mesopotamië veel minder erg zou zijn of misschien helemaal niet plaats had gevonden; wanneer de geestelijke genocide eerder niet had plaats  gevonden.

 

De bijeenkomst georganiseerd door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur om te praten over lichamelijke genocide; beschouwen wij ten diepste als discriminatie en verheerlijking van de geestelijke genocide gepleegd op de Arameeërs van Mesopotamie, door het toedoen van de machtige Jezus van het Westen; die tot de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten heeft geleid.

Om deze reden zou CIDI haar naam groot eer aandoen door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur aan te spreken over hun gedrag en hen ertoe te bewegen om een verklaring uit te geven waarin ze de Westerse geestelijke kolonisatie product,, Assyriërs” afwijzen en de rechten van de Arameeërs van Mesopotamië erkennen. Of de E-mail die zij hebben rondgestuurd waarin onterecht de Arameeërs van Mesopotamië worden geindentificeert als ,, Assyriers /Suryoye” rechtzetten. Of op een andere manier recht doen aan de werkelijkheid!

 

Suryoye is een Aramese voor “Syriërs”. Wat in de E-mail staat is eigenlijk: Assyriers/Syriers. In feite is deze bekende tactiek van de verheerlijkkers van de Westerse kolonisatie product “Assyriers” om zoveel mogelijk chaos en verwarring te scheppen. Ze spreken steeds over Suryoye, maar als het puntje bij paaltje komt komt dan schrijven ze het op als ,, Assyriers/Suryoye”; “Suryoye/Assyriers”; Suryoye- Assyriers  enz… enz… Hun doel is altijd om het product “Assyriers”- een uitvinding van de machtige Jezus van het Westen hetzij in duidelijke hetzij in camoufleerde vorm weer te geven. In dit geval heeft het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur duidelijk aan meegewerkt!