Het bestuur

Morele standaarden

Voor een mensenrechtenorganisatie achten wij van cruciaal belang dat de bestuursleden aan hoge eisen dienen te voldoen om op deze wijze hun functie in waardigheid en eer te kunnen vervullen. Daarbij dient het belang van het volk voorop te worden gesteld in overeenstemming met de doelen. Om dit enigszins te stimuleren, worden er in artikel 6, lid 3 de volgende eisen aan de bestuursleden gesteld in de ruimste zin van het woord:

  •        a      ze mogen geen strafblad hebben, noch in Nederland, noch buiten Nederland;

  •        b.    ze dienen van goede zeden te zijn, in de ruimste zin van het woord;

  •        c.     ze dienen actief normen en waarden te promoten;

  •        d.    ze dienen bereid te zijn de eed van betrouwbaarheid af te leggen;

  •        e.     ze dienen sociaal te zijn en menselijkheid, eerlijkheid, zuiverheid, degelijkheid en waardigheid na te streven;

  •        f.     ze dienen bereid te zijn om te leren om zo hun functie beter te kunnen vervullen;

  •        g.     ze mogen zich niet schuldig hebben gemaakt aan corruptie, vriendjespolitiek, chantage en alle andere hier niet genoemde handelingen die de grenzen van de menselijke waardigheid en eer overschrijden.

 Conform artikel 6 lid 3d, hebben alle bestuursleden de eed van betrouwbaarheid afgelegd. Hiervoor werd op dinsdag 29-6-2004 een bijeenkomst georganiseerd in de Dolabani zaal van het klooster in Glanerbrug. Daarbij waren ongeveer 60 personen uitgenodigd; waaronder Mgr. J. Y. Cicek, de monniken, nonnen en pastor die allemaal als getuigen hebben gefungeerd.

 In tegenwoordigheid van alle uitgenodigden; heeft de voorzitter namens alle bestuursleden de verklaring/eed van betrouwbaarheid voorgelezen.

Klik hier voor deze belofte/eed van betrouwbaarheid 

Nadat de verklaring van betrouwbaarheid werd voorgelezen; is deze later door alle bestuursleden ondertekend. Vervolgens heeft Mgr. Cicek het woord genomen en de aanwezigen toegesproken.

Hierna werd een pauze van 15 minuten ingelast; waarna de voorzitter de bijeenkomst voortzette om een uiteenzetting te geven over de doelstellingen; de befaamde geleerden van de kerk van Antiochie, de naamgeving en andere relevante zaken die verband hielden met de stichting.

Vervolgens hebben alle bestuursleden in aanwezigheid van de uitgenodigden nogmaals de belofte bekrachtigd doormiddel van een gezamelijk gebed.

Hierna sprak broeder Gabriel de aanwezigen toe.

 
 

Na de toespraak van broeder Gabriel werden aanwezigen in gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Diverse vragen van de aanwezigen werden beantwoord waarna de bijeenkomst werd afgesloten.