Touma Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag:

 

Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

Worldcouncil of Arameans (WCA) / Syriac Universal Alliance (SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Stichting ABM/ ABSM en "mensenrechten"

 

Arameeėrs van Syriė

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Het bestuur

 

Beloningsbeleid bestuursleden: De bestuursleden werken op vrijwillige basis.

 

Morele standaarden

Voor een mensenrechtenorganisatie achten wij van cruciaal belang dat de bestuursleden aan hoge eisen dienen te voldoen om op deze wijze hun functie in waardigheid en eer te kunnen vervullen. Daarbij dient het belang van het volk voorop te worden gesteld in overeenstemming met de doelen. Om dit enigszins te stimuleren, worden er in artikel 6, lid 3 de volgende eisen aan de bestuursleden gesteld in de ruimste zin van het woord:

  •        a      ze mogen geen strafblad hebben, noch in Nederland, noch buiten Nederland;

  •        b.    ze dienen van goede zeden te zijn, in de ruimste zin van het woord;

  •        c.     ze dienen actief normen en waarden te promoten;

  •        d.    ze dienen bereid te zijn de eed van betrouwbaarheid af te leggen;

  •        e.     ze dienen sociaal te zijn en menselijkheid, eerlijkheid, zuiverheid, degelijkheid en waardigheid na te streven;

  •        f.     ze dienen bereid te zijn om te leren om zo hun functie beter te kunnen vervullen;

  •        g.     ze mogen zich niet schuldig hebben gemaakt aan corruptie, vriendjespolitiek, chantage en alle andere hier niet genoemde handelingen die de grenzen van de menselijke waardigheid en eer overschrijden.

 Conform artikel 6 lid 3d, hebben alle bestuursleden de eed van betrouwbaarheid afgelegd. Hiervoor werd op dinsdag 29-6-2004 een bijeenkomst georganiseerd in de Dolabani zaal van het klooster in Glanerbrug. Daarbij waren ongeveer 60 personen uitgenodigd; waaronder Mgr. J. Y. Cicek, de monniken, nonnen en pastor die allemaal als getuigen hebben gefungeerd.

 In tegenwoordigheid van alle uitgenodigden; heeft de voorzitter namens alle bestuursleden de verklaring/eed van betrouwbaarheid voorgelezen.

Klik hier voor deze belofte/eed van betrouwbaarheid

 

 

Nadat de verklaring van betrouwbaarheid werd voorgelezen; is deze later door alle bestuursleden ondertekend. Vervolgens heeft Mgr. Cicek het woord genomen en de aanwezigen toegesproken.

 

 

Hierna werd een pauze van 15 minuten ingelast; waarna de voorzitter de bijeenkomst voortzette om een uiteenzetting te geven over de doelstellingen; de befaamde geleerden van de kerk van Antiochie, de naamgeving en andere relevante zaken die verband hielden met de stichting.

 

 

Vervolgens hebben alle bestuursleden in aanwezigheid van de uitgenodigden nogmaals de belofte bekrachtigd doormiddel van een gezamelijk gebed.

 

Hierna sprak broeder Gabriel de aanwezigen toe.

 

 

Na de toespraak van broeder Gabriel werden aanwezigen in gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Diverse vragen van de aanwezigen werden beantwoord waarna de bijeenkomst werd afgesloten.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media