Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

English website

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

Commissie voor de Rechten van de Mens

Subcommissie voor de Promotie en Bescherming van de Rechten van de mens.

Werkgroep over Inheemse Volkeren; 24ste sessie.

Datum: 31/7-4/8 2006

Genève, Zwitserland

 Gelezen op: 31-7-2006

Blauw +Arial = niet gelezen hardop

Is het Aramees aan het verdwijnen uit de landen van de voorvaders?

 

Gelezen mondelinge verklaring onder het agendapunt: 4. Bespreking van ontwikkelingen met betrekking tot de promotie en bescherming van de rechten van de inheemse volkeren; inclusief hun mensenrechten en vrijheden.

(a) Algemene debat

 

Heer voorzitter;

 

 Wij wensen de fragiele situatie van het Aramese taal onder Uw aandacht te brengen; de sacrale taal van het Inheemse Aramese volk gesproken gedurende duizenden jaren in het gebied van Aram-Nahrin (Mesopotamië). Deze taal werd ook gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Volgens de inheemse Aramese tradities, werd deze taal ook gesproken door de eerste mens, namelijk Adam[1]. Wij geloven ook dat van deze taal alle andere talen afstammen.

Opmerkelijk is dat niet alleen de Aramese tradities hiervan getuigen; maar ook sommige bekende Islamitische wetenschappers bevestigen dit feit. Bijvoorbeeld, Sheik Abdel Aziz Al Tabagi zegt, “ Adam, zijn vrouw en hun kinderen communiceerden met elkaar in het Aramees…… Vanuit deze taal alle andere talen werden afgeleid[1.1]

 

Het belang van het Aramees is misschien het beste samengevat door een eminente geleerde van de Oxford University, Sebastian Brock die zei, “….is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder……[2]  Op blz 27 zegt hij,,, Bijna elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciërs en de Arameeërs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Blz 27 van Verborgen Parel)……. Brock citeert de beroemde Duitse geleerde Franz Rozenthal die zegt , “ Volgens mij vertegenwoordigd de geschiedenis van het Aramees de zuivere overwinning van de menselijke geest ten aanzien van de taal (de fysieke uitdrukking waarin de geest het meest direct tot uiting komt) over het ruwe vertoon van materiele kracht…..Grote rijken zijn door de Aramese taal overwonnen, en op het moment dat deze rijen verdwenen en opgingen in de stroom van de geschiedenis, bleef deze taal en behield zij een eigen leven.  (Blz 6 van Verborgen Parel)

 

Helaas is deze taal, die heeft bijgedragen aan de welzijn van de mensheid en eens was de gemeenschappelijke taal van het Midden-Oosten en delen van Azië, in gevaar te verdwijnen. In 2003 werd een bijeenkomst georganiseerd door UNESCO over de talen in gevaar om te verdwijnen, waaronder Aramees[3]. Hoe kon deze sacrale taal gedurende duizenden jaren overleven in een vijandige omgeving en uiteenvallen in tijden van geavanceerde technologie?

Heer Voorzitter, twee partijen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de achteruitgang van het Aramees; diegenen die geestelijke genocide hebben gepleegd gevolgd door dienen die de lichamelijke genocide hebben gepleegd. [4]

 

In de complexe situatie van het Midden-Oosten kunnen niet alleen diegenen die de weg van het “zwaard” praktiseren verantwoordelijk worden gesteld voor de neergang van de Aramese taal, maar ook diegenen die van buitenaf kwamen en zichzelf presenteren als de kinderen van het “licht” en “vrede” kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de neergang van het Aramese culturele erfgoed. We zullen dit in het kort aan U uitleggen.

 

In de 16e eeuw (om precies te zijn 1552) kwamen de Westerse missionarissen naar het Midden-Oosten, dat toen een homogeen gebied was zonder grenzen, en hersenspoelden een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping om zichzelf aan te duiden als “Chaldeeers” met als resultaat dat het Aramees bekend raakte als “ Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldeeeuws” in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Een standaard werk is gepubliceerd door Professor John Joseph omtrent de activiteiten van de Westerse missionarissen onder de Oost- Aramese Nestorianen van het Midden-Oosten om hen te fragmenteren en haat onder hen te zaaien. [5] John Joseph citeert originele bronnen om vele zaken uit te leggen. Hij legt uit dat de Katholieke Missionarissen startten om eerst de oost- Aramese “Nestorianen” te splitsen en officieel in de 17e eeuw de Chaldese kerk oprichtten (pagina 6). Op pagina 56 zegt hij over het splitsen van de Oost- Aramese Nestorianen door de Katholieke missionarissen “…. invloedrijke families aangemoedigd door de recentelijk – gearriveerde Rooms Katholieke missionarissen, kozen Hanna (Youhannan) Sulaqa, een monnik van het Rabban Hurmizd Klooster, als een meer geschikte persoon. Met behulp van de Franciscaanse missionarissen in Mosul; werd Sulaqa naar Jeruzalem gezonden en dan naar Rome waar hij goed werd ontvangen door Paus Julius III. Hij werd geaccepteerd als “Katholiek” en in 1553 ingewijd als eerste Geünieerde Patriarch…..

 

Als gevolg van competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten[6], werd hetzelfde proces in de late 19e eeuw herhaald en het andere deel van de Oost- Aramese natie werd gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” te noemen met het resultaat dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide[4].

 

Nadat zij waren gehersenspoeld door de Anglicanen[7]; prefereren de oost-Aramese “Nestorianen” sindsdien om zichzelf als “Assyriërs” te presenteren en proberen daarbij met alle mogelijke middelen om deze term op te dringen op andere Aramese (Syrische) denominaties door het verspreiden van behoorlijke hoeveelheid onjuiste informatie omtrent de oorsprong van ons volk en taal[8]. Ze werden zo nationalistisch/fanatiek dat ze begonnen om de historische feiten te vervormen. Bijvoorbeeld: Aramese taal hebben ze veranderd in ,, Assyrische” taal; Aramese volk in,, Assyrische” volk. Sint Afrem de Syriër noemen zij St. Afrem de Assyriër; de Syrische Kerk hebben zij veranderd in de,, Assyrische Kerk”. Op deze manier proberen ze met alle mogelijke middelen om ons culturele erfgoed en sacrale Aramese taal te vervalsen.  

 

Het fanatieke/nationalistische volk, dat elke middel aangrijpt om de erfgoed van ons volk te vervalsen, hebben zelfs hun Patriarch in 1976 gedood omdat hij weigerde om de naam van de (Syrische) Kerk van het Oosten te veranderen in “Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten”.

 

Nadat Patriarch Mar Eshai Shamun XXIII werd vermoord en een nieuwe Patriarch werd gekozen; werd de naam van de kerk veranderd in “Assyrische Apostolische kerk”. Omtrent deze moordaanslag zegt Professor John Joseph, “De officier van justitie voerde aan dat één van de motieven voor het vermoorden (van de Patriarch) was Assyrische nationalisme; hij probeerde te bewijzen dat de Assyrische Universele Alliantie (AUA) was betrokken bij de moordaanslag (pagina 133)

 

Deze pijnlijke en mythische omschrijvingen waarmee ons volk werden aangeduid, uitgevonden door de buitenstaanders, die zich onbewust waren van de Verborgen Parel[2]- waarheden die tot vandaag de dag begraven lagen onder de vervolgingen en etnische zuiveringen van het voorbije eeuwen, zijn zeker niet in overeenstemming met de historische feiten zoals opgetekend door de briljante historici van de Kerk van Antiochië[9], die allemaal uitblonken in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en de wereld van hun tijd niet alleen hebben verlicht met de theologische kennis, maar ook met de profane wetenschap.

 

De verzwakking en fragmentatie van onze natie bleef vanzelfsprekend niet onopgemerkt door hen die de pad van het “zwaard” beoefenen en resulteerde in de lichamelijke genocide[4], deporaties, discriminatie en etnische zuivering. Vanwege deze trauma’s vluchtte een belangrijke deel van onze natie naar het Westen hetgeen resulteerde in het bijna verdwijnen van de aanwezigheid van het Aramese taal in de sacrale landen van de voorvaderen.

Toen in 2003 de oorlog in Irak startte, werden er honderden artikelen gepubliceerd over de Irakese minderheden waarin de Aramese natie onterecht en in tegenstrijd met historische feiten werd gepresenteerd als “Assyriërs” of soms als “Chaldeeërs”- er was helaas geen enkele verwijzing naar de Aramese natie.

 

Deze desinformatie werd met name verspreid door de (“Christelijke”) pers in de Verenigde Staten. Het was zeer onaangenaam te ervaren dat in geen artikel onze natie werd gerefereerd als Arameeërs. De door hen gecreëerde geestelijke koloniale slavernij product “Assyriërs” werd wijdverbreid verheerlijkt en verhoogd; terwijl de inheemse Aramese volk werd compleet genegeerd alsof het niet bestond. Wij voelden dit als discriminatie en uitsluiting van eerste orde! Het is belangrijk om op te merken dat met name de zogenoemde “Christelijke” pers in de Verenigde Staten en elders verspreidde overweldigende desinformatie. Niet alleen de pers, maar ook de overheid[10] van de Verenigde Staten verheerlijkte en verhoogde de Westerse Kolonisatie product. In de nieuw Irakese grondwet, worden de Inheemse Aramese volk uitgesloten. De Westerse Geestelijke kolonisatie en slavernij producten worden echter vermeld in de constitutie. In Artikel 124 lezen wij “Deze constitutie zal de administratieve, politieke, culturele en onderwijs rechten garanderen voor nationaliteiten zoals Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen”[11] 

 

In Nederland verspreidde in 2003/2004 de Evangelische (“Christelijke”) zender (www.eo.nl) in een Radio programma genoemd “Ochtenden” doelbewust behoorlijke hoeveelheid desinformatie omtrent het Aramese volk en noemden onze sacrale taal “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie of als Syrisch Orthodoxe “Assyriers”. Op deze manier heeft het Nederlands Evangelische Omroep het product verheerlijkt dat ze hadden uitgevonden, terwijl doelbewust het Aramese erfgoed negeren.

 

In 2000/2002 werd in enkele artikelen door de Nederlandse Nationale krant “Trouw” weer de Aramese erfgoed (bewust) foutief gepresenteerd aan de onafhankelijke lezer onder de voorwendsel van Persvrijheid. Een behoorlijke hoeveelheid desinformatie werd ook doelbewust verspreid door de lokale krant “Dagblad Twentsche Courant/ Tubantia” omtrent het Aramese erfgoed van ons volk[12]. In feite verspreiden zij nog steeds desinformatie omtrent onze erfgoed.

 

In Duitsland zijn er twee Mensenrechten Organisaties die doelbewust desinformatie verspreiden omtrent het inheemse Aramese volk door hen als “Assyriers”, “Assyriers – Arameeers” of “Chaldo- Assyriers” te presenteren. De The International Society for Human Rights in Frankfurt of Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Ze werden benaderd door ons volk in Duitsland; helaas ze gaan door met het verheerlijken van de Westerse Spirituele Kolonisatie product “ Assyriers” (Bijvoorbeeld: 12-12-2002, 24-4-2003; 23-3-2003; 23-4-2004; 17-6-2004, 16-6-2004; 23-4-2003; 18-9-2003; 17-6-2004)

 

Dezelfde taktiek wordt ook gevolgd door , “Gesellschaft für bedrohte Völker of Scoiety for Threatened peoples “. GFBV clamit dat zij de belangen van “bedreigde” volkeren willen behartigen. In het geval van het Aramese volk echter vormen zij een bedreiging voor hun bestaan door het verheerlijken van de Westerse Kolonisatie product “Assyriers” (Bijvoorbeeld: -7- 2005, 1-7-2004, 21-7-2005, 30-1-2006, 5-4-2006; 14-5-2006; 31-8-2005 enz.. enz... )

 

Het Aramese volk in Irak wil beslist niet worden geïdentificeerd als ,,Assyriërs”[13]. Er zijn slechts enkele fanatici die gebrand zijn om de geschiedenis van ons volk te vervalsen. Dit soort “Mensenrechten” lijken een goede en een effectief middel in hun handen om zoveel mogelijk desinformatie te verspreiding omtrent ons geschiedenis. Deze echter maar enkele voorbeelden om de desinformatie over ons volk aan U uit te leggen. Echter, in ons rapport van 7 maart 2005, gezonden aan de Hoge Commissaris voor de Rechten van de mens, wordt de zaak meer in detail uitgelegd.

 

Over deze desinformatie en onjuiste presentatie van het Aramese erfgoed; hebben wij in 2005 een veelomvattende rapport gemaakt en gezonden aan de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens. Een copie van het rapport werd o.a. gezonden naar het secretariaat van deze werkgroep.

 

Heer voorzitter, zoals wij U hebben laten zien, is de Aramese erfgoed eigenlijk niet alleen onze erfgoed maar ten diepste de erfgoed van alle volkeren. Om deze reden roepen wij U op en zeggen:

 

* Help ons alstublieft om de Western Geestelijke Kolonisatie, uitgevonden in de naam van “ontwikkeling” en “onderwijs”, halt toe te roepen.

* Demonstreer alstublieft U sympathie naar de Aramese natie toe.

* Help ons alstublieft om het sacrale Aramese taal levend te houden.

 

 

Dank U wel;

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

 Arameeërs van Aram-Naharaim


Voetnoten

[1] Het boek “Ma’arat Ghazee” (= Schat van de Spelonken), toegeschreven aan St. Afrem de Syriër.

[1.1] Hanna Aydin: http://www.aramnaharaim.org/HannaAydin.jpg

(Blz 58, citeert de Turkse vertaling van Al Tabagi (Blz 398 “ EL- ÍBRÍZ” ))

[2] Multimedia Project: Verborgen Parel Deel I, Pagina 58

Verborgen Parel http://www.aramnaharaim.org/film_arameans.htm

[3] Http://www.aramnahrin.org/English/Aramaic_In_Danger.htm

[4] Aramese Geestelijke Genocide: http://www.aramnahrin.org/English/ArameanGenocide.htm

[5] http://www.aramnahrin.org/Yuhannon_Yusef.htm

[6] De Westerse missionarissen waren een geestelijke oorlog aan het voeren ten koste van het inheemse Oost- Aramese Nestorianen. Professor John Joseph citeert een Protestante missionaris die over de Katholieken zegt, ‘ gij de vijand van het gerechtigheid, gij het kind van de duivel’, kan worden worden toegepast, die individu is de Europese Jezuit in zijn moedwillige pogingen om de Protestante missionarissen tegen te houden en te beletten….. Een van de eerste werken van de Amerikaanse missie drukkerij in Urmiya was een traktaat in het Syrisch getiteld , “ Tweeëntwintig goede redenen om geen Rooms Katholiek te zijn”…. De verdorven doctrines en praktijken van de Katholieken worden door het schrift aan de dag gelegd door een serie van teksten (Blz. 98).

[7] Meer hierover: www.iraqichristians.info;  http://www.aramnahrin.org/English/Faq_IraqiChristians.htm

http://www.aramnahrin.org/English/Aramean_Spiritual_Genocide.htm

[8] Vergelijk: http://www.aramnaharaim.org/roomofshame.htm

Zie ook: http://www.aramnahrin.org/English/Arameans_Iraq_13_5_2006.htm

[9] http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies_Historians.htm

[10] De heer George Bush en de Aramese natie. http://www.aramnahrin.org/English/G_W_BUSH_Arameans.htm.

[11] http://www.iraqigovernment.org/Content/Biography/English/consitution.htm

[12] Vergelijk: http://www.aramnahrin.org/English/Hakkenes_Baard_GHB.htm

[13] Op 30 september 2005 hebben wij ook een brief gestuurd naar de Ambassade van de Verenigde Staten in Bagdad over deze desinformatie. Hier kunt de brief en het antwoord van de Ambassade aantreffen: http://www.aramnahrin.org/English/Answer_From_US_Embassy_20_10_2005.htm


Achtergrond informatie over het Aramese volk (inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs)

Het gebied waar het Aramese volk vandaan komt was bekend geworden als “Mesopotamië en is sinds de 20ste eeuw verdeeld in moderne staten Irak, Syrië en Turkije. In vroegere tijden werd de bakkermaat van de Aramese voorvaders Aramnahrin” (of: Aram-Nahrin) genoemd in het Aramees. In het Hebreeuws werd het ,,Aram-Naharaim” genoemd, een term die we geregeld in het oude testament tegenkomen. Toen het oude testament werd vertaalt in het Grieks, werd de term,, Aram-Naharaim” vertaalt door “Mesopotamie” waar velen mee bekend zijn geraakt tijdens hun opleiding.

Het noorden van Aram-Naharaim werd Paddan-Aram genoemd; dat betekent het vlakte/land van Aram waar Bijbelse figuren als Abraham en Jacob hebben vertoefd. 

In Genesis 24:3-4 zegt Abraham tegen zijn knecht, “Leg je hand onder mijn heup en zweer me bij de Heer, de God van hemel en aarde, dat je hier in Kanaän, waar ik nu woon, geen vrouw zult gaan zoeken voor mijn zoon Isaak, maar naar mijn geboorteland zult gaan. Daar, bij mijn familie moet je een vrouw voor hem zoeken.”

Abraham zegt, “….mijn geboorteland zult gaan…. mijn familie…” dat betekent het land van zijn Aramese vaders Paddan- Aram (een deel van Aram-Naharaim).

Globaal gesproken is deze gebied gesitueerd in het Zuidoosten van Turkije. Een deel van Paddan-Aram wordt vandaag Tur-Abdin genoemd in het Aramees dat betekent “bergen van de dienaren Gods” vanwege de overweldigende aanwezigheid van kloosters en kerken.

Volgens de Aramese historische tradities, vormt het gebied van Paddan-Aram- met name “Tur Abdin”- het ‘oer’ of 'Proto'-  land van de Aramese natie. Vanuit deze ‘oer’ of inheemse land, begonnen de Arameeërs in de loop van de geschiedenis zich te verspreiden over het gebied van het Midden- Oosten.

Vanwege de overweldigende aanwezigheid van de Arameeërs in het zuiden van Aram-Naharaim; werd het ,,Beth-Aramaya” genoemd, dat betekent in het Aramees het huis van de Arameeërs

Omtrent Beth -Aramaya, Yacob Avgin Manna (Jacques-Eugene Manna 1867-1928), de bisschop van de Oost- Aramese Chaldese kerk schreef , Het volk van Babylon en Assur zijn Arameeërs. De landen Babylon en Assur werden altijd Beth- Aramaya genoemd, dat betekent het land van de Arameeërs[1]

Omtrent het ‘Oer’- land “Tur Abdin”; zegt de Oost- Aramese Chaldese metropoliet Aday Sher, geboring in 1867 in Shaqlawa (Noorden van Irak) en werd bisschop van See’ert (Turkije), De eerste bewoners van Tur Abdin waren de Arameeërs, daar zij het hele gebergte van Masios bewoonden”. Dit wordt ook herhaald door Patriarch Afrem Barsauwm[2], die ook wel “het ster van het Midden- Oosten” wordt genoemd.

 

Het Aramese volk (inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs) en Christendom

 

Na de komst van Jezus Christus hebben de Arameeërs (inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs) van Aram-Naharaim de leer van Jezus Christus aanvaard en hebben samen met de apostelen van Jezus Christus en de bekeerde Joden de Syrische kerk van Antiochië opgericht, het tweede patriarchaat na Jeruzalem, waar voor het eerst de volgelingen van Jezus Christus “Christenen” werden genoemd (Handelingen 11:26). Deze kerk was de moeder van alle kerken – en de eerste kerk opgericht buiten Israël – wiens patriarch resideert in Damascus, Syrië[3].

De Semitische Arameeërs ( niet verwarren met ‘Armeniërs’) ondergingen een naamsverandering na het aanvaarden van het christendom en werden “Syriërs[1] genoemd, om te worden onderscheiden van de Arameeërs die niet waren bekeerd.

Echter, dit mag niet worden verward met de hedendaagse Syrische Arabieren. Ten diepste behoort de naam “Syriër” toe aan het Aramese volk en niet aan de Arabische veroveraars.

Na de verovering van Mesopotamië door de Arabieren, werd de benaming “Syrier” door hen overgenomen met als resultaat dat de echte Syriërs, dat wil zeggen: Arameeërs, vreemdelingen werden in hun eigen inheemse woongebieden.

De Arameeërs waren verspreid over het hele midden-oosten. Echter, in het vroege begin van het christendom; werden ze geografisch verdeeld in Oost- Arameeërs, diegenen die leefden in het Perzische rijk en West- Arameeërs, diegenen die leefden in het Romeinse (Byzantijnse) rijk.

De kerk in het Romeinse Rijk: Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië; de moederkerk, met als kerkelijke stoel: Antiochië

De kerk in Perzië: De kerk van het Oosten of de kerk van Perzië; met Seleucia Ctesiphon als de kerkelijke stoel van de Katholikos. Echter de Arameeërs in Perzië, Seleucia Ctesiphon vielen onder het kerkelijke bestuur van Antiochië.

 

[1] Kijk alstublieft hier voor de gestuigenissen van de brilliante geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië omtrent de synonymy Arameeërs/Syriërs voor een en dezelfde volk;  Beth- Aramaye” of “Beth- Oromoye”; “Proto- land” Tur Abdin/Paddan- Aram: http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies_Historians.htm

[2] http://www.aramnaharaim.org/

[3] Meer over de stichting van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/SyrischeKerkVanAntiochie.htm

 

Irakese Christenen: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren