Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica

Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

English Version

 

1. Inleiding

2. Probleem onderschat

3. Wie heeft het gedaan?

 

3.1 Een Soennitische lid van het Irakese Parlement: Osama Najifi

 

3.2 Toch een politieke deal gesloten?

4. Niet de Koerden, niet de Sjiieten, niet de Soennieten en niet de Al-Qaeada is hier verantwoordelijk voor…. Het is onze schuld dat dit ons overkomt.

 

4.1 Satan kan niets doen zonder dat de Here God daar toestemming voor geeft.

 

4.2 Het afschuwelijke geestelijke gif van de Westerse missionarissen….

5. Een boodschap aan alle Arameeërs in Irak.

 


 

1. Inleiding

 

Irak (Bagdad)- Volgens de laatste schattingen zijn er ruim 1500 families, rond 10.000 personen, Aramese en andere Christenen uit Mosul weggevlucht naar de omliggende veilige gebieden en kloosters zoals: Tellekef, Batnaya, Bartella, Bashiqa, Sheikhan enz.... De schrik zit er goed in bij de Arameeërs en aan weer teruggaan naar Mosul wordt ook niet gedacht.

 

Volgens de VN, heeft inmiddels de Irakese Ministerie van Migratie en Ontheemden samen met ministerie van Defensie een bedrag van rond 400.000 dollar vrijgemaakt voor hulp aan de Arameeërs en anderen die Mosul zijn uitgevlucht. Daarnaast heeft het minister volgens UNHCR ook nog eens een bedrag 1.2 miljoen dollar vrijgemaakt voor diegenen die terug willen naar Mosul.

 

De manier waarop de Arameeërs Mosul zijn uitgevlucht doet denken aan de etnische zuivering van Srebrenica. Toen in 1995 de eenheden van het leger van Republica Srpska Srebrenica dreigden binnen te vallen, hebben de lichtbewapende Nederlandse troepen, die daar waren gestationeerd in het kader van een vredesoperatie, de VN om hulp gevraagd, die helaas niet kwam. Deze lakse houding heeft geleid tot etnische zuivering, deportaties en bloedbaden onder de bewoners van Srebrenica.

2. Probleem onderschat

 

Als wij op de ooggetuigen verslagen en rapporten van de Aramese leiders in Irak mogen afgaan, heeft de regering in Bagdad te laks en te laat gereageerd op de gebeurtenissen in Mosul. De Oost-Aramese Chaldeese bisschop van Bagdad, Mgr. Sleimun Warduni vatte de houding van de overheid, tijdens een ontmoeting op dinsdag 14 oktober 2008  met de vertegenwoordigers van de Sjiietische leider Mogtada Al-Sadr, als volgt op, “Voor de Christenen in Mosul is dit een tijd van tranen, omdat vanaf het begin wij geen steun kregen, het minste van de regeringsambtenaren” en “De overheid reageerde te laat”. Verder klaagden Mgr. Warduni en andere Arameeërs dat de overheid het probleem bagatelliseerde, vooral het ministerie van defensie.

Oost-Aramese Chaldeese bisschop Sleimun warduni

 

Uiteindelijk, na internationale aandacht voor het probleem Mosul, stuurde de Irakese overheid op zondag 12-10-2008 1000 politiemannen naar Mosul om de kerkgebouwen te beschermen, checkpoints neer te zetten en in de Christelijke wijken te patrouilleren.

 

3. Wie heeft het gedaan?

 

De grote vraag is, wie heeft het gedaan? Wie heeft belang bij om de Aramese Christenen weg te jagen uit Mosul? In de media zijn er diverse beschuldigen geuit over de daders achter deze brutale poging tot etnische zuivering van Mosul.

Een medewerker van de VN vluchtelingenorganisatie, UNHCR zei ,, We hebben werkelijk geen betrouwbare aanwijzing of de mensen die we hebben gesproken over waar deze dreigementen nu vandaan komen”

Volgens de Amerikaanse militairen ter plekke is dit “typisch het werk van Al-Qaeada”. Een andere versie van het gebeuren werd gepubliceerd op 16-10-2008 getitled “Qaeda not involved in forcing Christians to leave Mosul, government says”. Een woordvoerder van de Irakese ministerie van binnenlandse zaken, de heer Abdulkarim Khalaf, zei  “ Ik geloof niet dat Al-Qaeada achter deze aanvallen zit op de Christenen van Mosul… Er zijn geen aanwijzingen daar voor

Verder lezen wij in het artikel dat:

 • * De meeste slachtoffers en vluchtelingen die woonden in de rechterflank van de stad waar de Koerdische milities controle uitoefenen omdat het een gebied is wat hoofdzakelijk door de Koerden wordt bewoond

 • * Er wordt verteld dat de meeste Christenen die wonen in de rechterflank van de rivier de Tigris, voornamelijk een Arabische sector, liever wilden blijven

 • * Anti-Christelijke geweld heeft zich geconcentreerd in gebieden waar Koerdische milities bijna een volledige controle uitoefenen.

 • * Irakese groepen die vechten tegen de VS bezetting, inclusief Al-Qaeada hebben verklaringen uitgegeven waarin ze hun betrokkenheid ontkennen”

 • * De Koerden hebben ook ontkend dat hun milities verantwoordelijk zouden zijn voor deze laatste geweld.

 

In een artikel verschenen op de website van http://www.asianews.it/ getiteld: “Koerden en Arabieren beschuldigen elkaar over en weer, omtrent de aanvallen op de Christenen in Mosul” wordt een samenvatting gegeven omtrent de schuldvraag.

 

3.1 Een Soennitische lid van het Irakese Parlement: Osama Najifi

 

Op de website van de Irakese Independent Press Agency (IPA) werd op 12-10-2008 een interview gepubliceerd met een Soennitische lid van het Irakese Parlement, de heer Osama Najifi getiteld “Najifi: Koerdische milities achter de verdrijvingoperaties (Displacement) van de christenen in Mosul

http://www.ipairaq.com/inner.php?name=politics&id=4677

Osama Najifi, lid van het Iraakse Parlement

 

Hieronder vindt U aan de rechterkant de originele Arabische tekst en aan de linkerkant de vertaling in het Nederlands.

 

Najifi: Koerdische milities achter de verdrijvingoperaties van de christenen in Mosul

 

12-10-2008

النجيفي : المليشيات الكردية وراء عمليات تهجير المسيحيين في الموصل

 

2008-10-12 12:

 

Bagdad (IBA). De Irakese Parlementslid Osama Alnajifi legt de verantwoordelijkheid van wat met de Christelijke minderheden is Mosoel is gebeurd bij de Irakese overheid en beschuldigd de Koerdische milities van het (onder dwang) verdrijven van de Christenen uit de stad.

بغداد ( إيبا )..حمل النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية الحكومة العراقية مسؤولية ما تتعرض له الطائفة المسيحية في مدينة الموصل ، متهما "المليشيات الكردية" بالوقوف وراء عمليات التهجير القسري التي يتعرض المسيحيون لها في المدينة .

 

Maandag verduidelijkte Najifi in een verklaring aan de Onafhankelijke Press Agency (IBA) dat de Koerdische veiligheidstroepen (Peschmerge) en de elite troepen (Asaisch) militaire voertuigen van het Irakese leger gebruiken om de christelijke gemeenschap in Mosul te intimideren door provocatieve uitingen.

واوضح النجيفي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاثنين ، ان قوات البشمركة والاسايش تقومان بعمليات استفزازية ضد ابناء الطائفة المسيحية في مدينة الموصل من خلال استخدام العجلات العسكرية التابعة للجيش العراقي

 

Hij merkte op dat de strijdkrachten (van Irak) in Mosul worden beïnvloed door Koerdische milities, en verspreiden dreigende/opruiende teksten met het doel de christenen uit hun huizen weg te jagen, en onderstreept dat de politiediensten (van Irak) een groep mensen hebben gearresteerd die militaire uniformen droegen, waaronder een captain van het Irakese leger die dergelijke dreigementen hebben geuit.

واشار الى ان القوات العسكرية في مدينة الموصل مخترقة من قبل المليشيات الكردية التي تقوم بكتابة عبارات تحريضية تطالب فيها المسيحين بمغادرة منازلهم ، مؤكدا على ان قوات الشرطة في المحافظة قد تمكنت من اعتقال مجموعة ترتدي الملابس العسكرية ،واحدهم برتبة نقيب في الجيش العراقي تمارس تلك التهديدات.

De heer Najifi zegt verder dat de Irakese troepen in Mosul, hun instructies ontvangen van de Koerdische Asaisch en Peschmerges om andere groepen te intimideren met het doel de hele omgeving te Koerdificeren om het Koeridsche gebied te uit te breiden en het veranderen van de demografische identiteit van de stad.

وتابع النجيفي ان قوات الجيش العراقي في مدينة الموصل تتلقى اوامرها من "الاسايش الكردي والبشمركة" الذين يوجهان بالقيام باعمال تحريضية ضد الطوائف الاخرى بهدف تكريد المنطقة وتوسيع رقعة النفوذ الكردي لتغيير الهوية الديموغرافية للمدينة .

Najifi zei ook nog dat gisteren de strijdkrachten van het Irakese leger drie christelijke gezinnen in de wijk Sukker ten noorden van de stad gedwongen heeft hun huizen te verlaten en vervolgens hun huizen hebben opgeblazen.

واضاف النجيفي ، قامت قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي يوم امس ، باجبار ثلاث عوائل مسيحية في حي السكر شمال المدينة على مغادرة منازلهم لتعمد الى تفجيرها بعد ذلك.

Hij benadrukte dat de Koerdische partijen, sinds ruim een jaar, de stad domineren en proberen hun hegemonie over de stad uit te bereiden. Ook willen ze de identiteit van de stad veranderen voor hun expansionistische doelstellingen. Om die reden, moeten ze eerst talloze christenen van hun grondgebied wegjagen naar een speciaal gebied. En dan kunnen ze rustig van het hele gebied een Koerdische provincie maken. Hij wijst erop dat dit vergelijkbaar is met wat er gebeurd is met de minderheden, zoals de Shabak en Alasidep.

وشدد على ان الاحزاب الكردية التي تسيطر على المدينة منذ اكثر من سنة تحاول فرض هيمنتها على المدينة وتغيير هويتها لاهداف توسعية تخدم مصالحها و يراد منها حصر المسيحين في اقليم خاص بهم ،للتهيئة الى الحاقهم باقليم كردستان مشيرا الى ان ذلك يتماثل مع ما تتعرض له الاقليات الاخرى مثل الشبك و الازيدية

 

Najifi  merkte ook nog op dat de Iraakse regering sinds lange tijd volledig afwezig is in Mosul, en hij beschuldigt " de grote  blokken" met het houden van "politieke deals" dat het uitoefenen van het gezag door de centrale overheid over de provincie belemmert.

و نوه النجيفي الى ان الحكومة العراقية غائبة تماما منذ فترة طويلة عن مدينة الموصل ، متهما "الكتل الكبيرة " بعقد "صفقات سياسية" تهدف الى عدم تمكين الحكومة المركزية من فرض السيطرة على محافظة تابعة للمركز

Najifi zei ook dat gisteren de Irakese minister van defensie naar Mosul kwam, waar ook de strijdkrachten zijn, in de hoop dit probleem op te lossen en het herstellen van veiligheid en het gezag van de centrale overheid over Mosul en het verlaten van de Koerdische milities uit de provincie.

واشار النجيفي الى ان وزير الدفاع العراقي وصل امس الى الموصل وان هناك قوات تتجه الى المدينة على امل ان تتم معالجة هذه القضية وتتمكن الحكومة من اخراج المليشيات الكردية من المحافظة لاعادة الامن اليها وفرض سلطة الحكومة المركزية عليها .(النهاية)/ف/..

 

Het verhaal zoals verteld wordt door Najifi is te gedetailleerd om het meteen van de tafel te vegen en te bestempel als “propaganda” of zwartmakerij, immers hij is een insider.

 

Hieruit zou de lezer de indruk kunnen krijgen dat de Koerden achter deze etnische zuivering zitten. Toch dient men hier zeer voorzichtig mee te zijn en wel om de volgende redenen:

 

1. Natuurlijk zullen de beide kanten deze gebeurtenis gebruiken om het andere kant zwart te maken met het doel winst uit te slaan.

2. De Koerden hebben in duidelijke bewoordingen hun veroordelingen uitgesproken over de etnische zuivering van Mosul.

3. In het Noorden van Irak doen de Koerden echt wel goede dingen voor het Aramese volk, geen misverstand daarover

4. Op 15-10-2008 werd door de Koerdische Regionale Overheid  een verklaring uitgegeven waarin ze onder ander zeggen:

 

 • *De Koerdische Regionale Overheid (KRO) heeft van dichtbij de recente aanvallen op de Christenen van Mosul waargenomen, die hen heeft gedwongen hun huizen en bezittingen te verlaten en uit te wijken naar anderen delen van Irak.

 • *Deze tragedies zijn het resultaat van religieuze en fanantieken groepen……..

 • *De KRO heeft de opdracht gegeven aan alle KRO ministers, afdelingen en relevante partijen om zoveel mogelijk de slachtoffers te helpen.

 • * Ten eerste veroordelen wij alle daden van kwelling, terreur en intimidatie tegen de Christelijke bevolking van Mosul en roepen de relevante autoriteiten van de federale overheid op om de catastrofe zowel op te pakken evenals zo snel mogelijk te beëindigen.

 • * Wij vragen dat alle verjaagde Christenen wordt toegestaan terug te keren naar hun huizen en dienen te worden gecompenseerd voor de geleden verliezen.

 • * Wij herhalen onze steun voor de volledige rechten van de Christenen in de Provinciale Raden, onder artikel 50 van de Provinciale Verkiezingswet.

 • * Als laatste veroordelen wij de kwaadwillige pogingen van sommige partijen die onterecht groepen binnen de Koerdistan Regionale Overheid ervan hebben beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor deze gruwelijke misdaden. Dergelijke pogingen zijn bedoeld om het Koerdische volk te bezoedelen en de ogen dicht te doen voor de ware schuldigen. De Koerdische Regionale Overheid heeft altijd het voortouw genomen om de rechten van de Christenen te verdedigen, en gaat door met volledige toewijding ter verbetering van hun leefstandaarden en het verzekeren van hun rechten en algemene welzijn.

 

De verklaring van de Koerdische Regionale Overheid is zeer duidelijk. Maar er is een andere punt wat ook de aandacht verdient en dat is dit:

 • De economie van de Koerdische Regionale Overheid floreert,

 • de internationale investeringen trekken aan,

 • overal worden projecten op potten gezet,

 • grote gebouwen en flats schieten als paddestoelen uit de grond,

 • de veiligheid in het noorden van Irak is zeer goed in vergelijking met andere delen van het land,

 • jonge Koerden trekken naar het Noorden van Irak om een zaak te starten….enz… enz..

 

Met anderen woorden: Waarom zouden de Koerden zulke grote risico’s nemen, met het grote gevaar van een economische bestraffing door Westerse landen, om de Aramese Christenen, ook bekendgemaakt als “Assyriërs” en Chaldeeërs, in Mosul weg te jagen met het doel een demografische verschuiving te bewerkstelligen? (Tenzij de Koerden het groene licht hebben gekregen van de Amerikanen om dit ongestraft te doen ).

 

Als het inderdaad zo is dat de Koerden verantwoordelijk zijn geweest voor deze gruweldaden, dan kan het alleen: Als ze toestemming hebben gekregen van de Amerikanen, mogelijk in het kader van een veelomvattende Groot Plan voor de Regio, dat in de toekomst geïmplementeerd zal worden om zo tegemoet te komen aan de eisen van de onheilige Jezus van het Westen ( waarschuwing aan de Islamitische lezers: Dit is niet Jezus Christus van de Bijbel). Anders is het onmogelijk dat de Koerden verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze gruweldaden.

 

Een andere belangrijke punt dat in beschouwing dient te worden genomen, wat misschien idioot mag klinken en 'uigesloten' is, , als inderdaad het hele scenario in Mosul door Amerikanen mocht zijn goedgekeurd, dan hebben wij te maken met een geestelijke tweede plan; dat wil zeggen om de Aramese Christenen in een dusdanige toestand van hopeloosheid en onontkoombaarheid aan honger en psychologische verval te brengen, zodat ze noodgedwongen en gemakkelijk kunnen worden bekeerd tot de afschuwelijke ideologie van Jezus van het Westen. We brengen dit onder de aandacht, omdat vele van de 'evangelische' Christenen de Koerden prijzen voor hun liberale wetten met betrekking tot vrijheid van Godsdienst en zijn blij om de wereld te informeren over de Koerdische 'Christenen' en de Koerdische 'Kerk' dat wortel schoot sinds de val van Saddam Hussein in de regio Koerdistan.

Wij weten dat ze in het verleden Ottomaanse en andere machten in de regio hebben gebruikt voor hetzelfde doel, namelijk dood en verderf zaaien onder de Aramese Christenen en vervolgens hen 'eten', 'veiligheid' en 'onderdak' bieden in ruil voor het accepteren van de ideologie van de afvallige Jezus van het Westen. En dat verklaart ook weer waarom in Irak de Arameeërs zijn verdeeld in zoveel denominaties.

 

Mocht de ondenkbaar en onvoorstelbare zijn gebeurt dat deze gruweldaden mogelijkerwijs door de Koerden zijn begaan, dan kunt U van verzekerd zijn dat de Amerikanen groene licht hiervoor hebben gegeven.

 

Aan de andere kant, het is zeker mogelijk dat sommige Koerdische groeperingen, hetzij religieus, hetzij seculier, een pakt hebben gesloten met fanatieke terroristen om de Aramese Christenen in Mosul weg te jagen.

De vraag is nu, hebben deze groeperingen een enige relatie met de Koerdistan Regionale Overheid (KRO), of opereren zij zelfstandig? De weggejaagde Arameeërs zijn allemaal afkomstig uit de Koerdische deel van de stad Mosul. De Koerden zijn daar sterk georganiseerd en het is ondenkbaar dat Al-Qaeada of andere groepering zonder hun toestemming de wijken zouden binnendringen om de Christenen te bedreigen en weg te jagen; tenzij de Koerden van Mosul een pakt hebben gesloten met deze terroristische groeperingen om de Arameeërs de stad uit te jagen. Daar komt nog bij dat de Koerden verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de regio Mosul.

 

In dat geval zou inderdaad het verhaal van Osama Najifi ook juist kunnen zijn, in zoverre dat er inderdaad Koerden erbij betrokken waren. Maar daarmee is niet gezegd dat de Koerdistan Regionale Overheid hier iets mee te maken heeft. Je hebt overal slechte mensen die problemen veroorzaken, maar daarom mag je het hele volk niet op voorhand voor bestraffen en zwartmaken?

 

We hopen dat de Koerdistan Regionaal Overheid (KRO), onder leiding van Nechirvan Barzani, z’n belofte nakomt en alles eraan zal doen om de mensenrechten situatie van het Aramese volk te respecteren. Dit zal weer op z’n beurt de Koerdische economie ten goede komen, omdat investeerders dergelijke mentaliteit positief zullen opvatten.

 

Het is daarom zeer belangrijk om een goed en gedegen onderzoek te doen, liefst onder VN auspiciën om transparantie en onafhankelijkheid te garanderen, naar de gebeurtenissen van Mosul om de schuldigen te bestraffen.

 

3.2 Toch een politieke deal gesloten?

 

In ons analyse van 13-10-2008 hebben wij als derde mogelijke verklaring voor het wegjagen van de Arameeërs, inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs, uit Mosul een politieke “deal” genoemd. Dit lijkt ook de Oost- Aramese Chaldeese bisschop van Mosul, Mgr. Louis Sako bezig te houden. In een interview gegeven op 22-10-2008 zegt hij “Maar hoe kan de onverschilligheid van de centrale en lokale autoriteiten worden uitgelegd wanneer een voertuig met luidsprekers rondrijdt in de wijk Sukkar, de Christenen sommerend weg te gaan?”

 

En deze onverschilligheid dient waarschijnlijk begrepen te woorden in het kader van de afspraken tussen “grote blokke”, zoals Najifi zo duidelijk heeft omschreven door te zeggen, Najifi  merkte ook nog op dat de Iraakse regering sinds lange tijd volledig afwezig is in Mosul, en hij beschuldigt " de grote  blokken" met het houden van "politieke deals" dat het uitoefenen van het gezag door de centrale overheid over de provincie belemmert”

 

En dit verklaart dan ook weer het geklaag van Mgr. Warduni met betrekking tot de laksheid van de autoriteiten “Voor de Christenen in Mosul is dit een tijd van tranen, omdat vanaf het begin wij geen steun kregen, het minste van de regeringsambtenaren”

 

4. Niet de Koerden, niet de Sjiieten, niet de Soennieten en niet de Al-Qaeada is hier verantwoordelijk voor…. Het is onze schuld dat dit ons overkomt.

 

Wij hebben Christus Jezus van de Bijbel in de steek gelaten en zijn achter een andere Jezus aangegaan

 

Wij, als Christenen, moeten zelfonderzoek doen…..vanuit geestelijke oogpunt gezien….

 

Waarom wordt ons volk aan de kant gezet? Waarom wordt ons volk sinds eeuwen vervolgd, vermoord, verkracht en van z’n land weggejaagd? Hoe kan het toch? Deze en vele andere vragen kan men stellen als het om uitbuiting, vernedering, uitsluiting en afslachtingen van ons volk gaat. En vele mensen hebben deze vragen in het verleden gesteld.

 

De op 13-3-2008 vermoordde Charismatische Oost- Aramese Chaldeese bisschop Paulus Faraj Raho stelde zich ook dergelijke vragen door te zeggen:

 

En verder huilt hij over de toestand van de kerk in Irak door te zeggen,, Onze kerk, O gezegende, ervaart vandaag martelaarschaap en getuigenis, onze kerk in Irak is een getuige en een martelaar, een getuige in haar geloof en een martelaar in het bloed van haar zoons en dochters”

 

Zoals wij hebben aangehaald in het begin van deze analyse, klaagt Mgr. Sleimun Warduni omtrent de huidige toestand van de Aramese Christenen en zegt “Voor de Christenen in Mosul is dit een tijd van tranen, omdat vanaf het begin wij geen steun kregen, het minste van de regeringsambtenaren”

 

De Oost-Aramese Chaldeese Patriarch van Babylon, Mgr. Emmanuel Delly heeft tijdens een vergadering in het Vatikaan, een week geleden (dinsdag 14-8-2008), tegen zijn collega Kardinalen gezegd dat de kerk in Irak nu “Golgota beleeft”, dit om de vreselijke vervolgingen en bloedbaden te onderstrepen.

 

Het probleem van de diverse Aramese Christelijke denominaties in Irak is dat ze niet in staat zijn om een volledig zelfonderzoek in te stellen en de hedendaagse toestand vanuit geestelijk oogpunt te belichten.

Ze noemen zich immers allemaal “Christenen”. Maar daarmee halen zij ook een enorme verantwoordelijkheid op hun hals, zonder daar stil bij te staan. Ze zijn niet in staat om zichzelf te onderzoeken en de waarde van hun “Christen-zijn” aan het schrift te toetsten. Als je zegt dat je “Christen bent”, dan kun je niet vrijblijvend blijven, het heeft consequenties.

 

De God van Abraham, Isaak en Jacob is een machtige God. Hij heeft de hemel en aarde geschapen, Hij heeft vele wonderen verricht, hij tilt de zwakkeren op en breekt de trots van hoogmoedigen, Hij heeft machtige rijken en hun koningen neergeslagen; Hij zet wie Hij wil aan de macht en berooft anderen van hun macht. De wegen, de wijsheid, majesteit, de grootheid van deze God zijn ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk. Het is deze machtige God die zegt Wijze mannen moeten zich niet beroemen op hun wijsheid, sterke mannen niet op hun kracht en rijken niet op hun rijkdom. Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent, dat hij inziet dat ik, de Heer, liefde schenk; dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt in dit land. Naar zo’n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie (Jeremia 9:22-23)

 

Welnu, zou het voor deze God, die mens is geworden en zich in Christus Jezus aan de wereld heeft geopenbaard, niet mogelijk zijn om de Aramese Christenen van verschillende denominaties in Irak te beschermen tegen de aanvallen van het kwade? Waarom doet Hij dat dan niet? Met anderen woorden, om de huidige toestand van de Aramese Christenen, inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs, in Irak te begrijpen, moeten wij als Christelijke denominaties naar ons zelf kijken, voordat wij met beschuldigende vingers naar anderen verwijzen die ons doden, schelden, wegjagen en terroriseren. Zij zijn slechts een betekenisloos instrument in de handen van de Satan. Met andere woorden, het zijn niet alleen de Islamitische fanatieke terroristen en anderen die ons leven zuur willen maken…nee.. er is veel meer aan de hand.

 

4.1 Satan kan niets doen zonder dat de Here God daar toestemming voor geeft.

 

In Job 1:6-12 lezen we Op een dag dat de leden van het hemelse hof bij de Heer hun opwachting maakten, kwam ook Satan met hen mee. ‘Waar ben je geweest?’ vroeg de Heer aan Satan. Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven over de aarde.’ ‘Heb je ook gelet op mijn dienaar Job?’ vroeg de Heer. ‘Er is geen tweede zoals hij op aarde. Hij is eerlijk en oprecht, heeft ontzag voor mij en gaat het kwaad uit de weg.’ Satan antwoordde: ‘Niet voor niets heeft hij ontzag voor u. U hebt hem, zijn gezin en heel zijn bezit in bescherming genomen. U zegent alles wat hij onderneemt, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar vernietig eens alles wat hij heeft: hij zal u openlijk vervloeken.’ ‘Goed,’ zei de Heer tegen Satan, ‘alles wat hij heeft, is in je macht, maar van hemzelf blijf je af.’ Toen ging Satan weg”

 

Hieruit begrijpen wij het volgende:

 

1. Satan kan niets uitrichtten tegen een gelovige, tenzij de Heer daar toestemming voor geeft.

2. Satan kan ook niet grensloos de gelovige terroriseren, zijn macht wordt ingeperkt door de Heer.

 

Het feit dat ons volk in Irak wordt geterroriseerd, z’n kerken in brand worden gestoken, wordt vermoord en weggejaagd van de landen van z’n voorvaders, bewijst dat Satan een zekere vrijheid heeft ontvangen om dit te doen. En deze vrijheid die de Satan heeft gekregen om ons volk in Irak te terroriseren heeft te maken met onze ongehoorzaamheid aan Christus Jezus, de Machtige God van Abraham, Isaak en Jacon in de gedaante van mens. Wij hebben Hem in de steek gelaten en noemen onszelf nog steeds zijn volgelingen. Wij gaan het hieronder uitleggen waarom.

 

4.2 Het afschuwelijke geestelijke gif van de Westerse missionarissen….

 

Aan de hand van een voorbeeld zullen wij de gruwelijke en de giftige haat laten zien die in de harten van ons volk is ingeplant, waardoor ze elkaar diep haten. Gediffundeerd en aangeleerd door de geestelijke westerse koloniale verdeel en heerspolitiek. Dit geestelijke gif is zowel door de Katholieken als door de Protestanten ingespoten; met gruwelijke gevolgen van dien voor ons volk (zie voor details: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 

Oost-Aramese Chaldeeërs en West- Aramese Syrisch Katholieken

 

De West-Aramese Syrisch Katholieken in Baghdeda (Qaraqosh)

 

Door de problemen in Bagdad en Mosul zijn sinds 2003 vele Aramese en andere Christenen weggevlucht naar andere gebieden van Irak, met name naar het noorden. In de zomer van dit jaar, waren er 20 Armeens Orthodoxe families uit Mosul gevlucht naar Baghdeda (Qaraqosh). De Armenen (niet ‘Arameeërs’) wilden daar op eigen kosten op een stukje land huizen gaan bouwen om er zich te vestigen.

Echter, omdat de Syrisch- Katholieken diepe haat koesteren jegens de Orthodoxen in het algemeen en Syrisch-Orthodoxen in het bijzonder, hebben ze de Armeense Orthodoxen met geweld gedreigd en de Armeniërs weggejaagd uit Qaraqosh. De enige fout die de Armeniërs maakten was dat ze geen Katholiek waren. Uiteindelijk hebben de Armeniërs een stuk land toegewezen gekregen in de nabijheid van het Aramese dorp Bartella.

 

Deze haat is het gruwelijke gif die in de harten van de West- Aramese Syrisch Katholieken is ingespoten met alle gevolgen van dien voor beide partijen. En dit wordt van vader op zoon doorgegeven, gepredikt en op scholen hun kinderen aangepraat. Gevolg hiervan is: een afschuwelijke dikke onoverbrugbare muur van geestelijk gif tussen de West- Aramese Orthodoxen en Katholieken. Anders gezegd: een volk wordt geestelijk doodgemaakt, geestelijke genocide dus.

 

De Oost- Aramese Chaldeeërs en het gebied tussen Arbil en Ankawa.

 

Door de oorlog hebben zich rond 300-400 West-Aramese Syrisch Orthodoxe families gevestigd in het gebied tussen Ankawa en Arbil. Daar wilden ze een kerk bouwen. Maar omdat het gebied tussen Ankawa en Arbil hoofdzakelijk wordt bewoond door de Oost- Aramese Chaldeese Katholieken, kon er geen kerk worden gebouwd zonder hun toestemming.

 

Echter, door de afschuwelijke haat jegens de Orthodoxen, aangeleerd door de Katholieke missionarissen, gaven de Oost- Aramese Katholieke Chaldeeërs daar geen toestemming voor.

 

Deze twee voorbeelden geachte lezer, die U simpelweg in de Westerse media niet zult tegenkomen, laten zien wat voor schade het geestelijke gif van de Westerse missionarissen heeft aangericht en dikke muren van demonische haat is bewerkstelligd, dat je nauwelijks een voorstelling van kunt maken. En dit allemaal in de naam van Jezus! Aan de ene kant, blazen de fanatieke Islamieten de kerken op en aan de andere kant houden de "Christenen" de bouw van de nieuwe kerken tegen. Wat is het antwoord van de Heer aan deze Christenen? Heel duidelijk, namelijk " Zou ik zo’n volk niet straffen? Zou ik zo’n volk nog sparen? Vijanden stuur ik op hen af ........." (Jeremia 5:9-10).

En wij, alle Aramese denominaties in Irak, inclusief "Assyriërs" en Chaldeeërs;  zijn allemaal hieraan schuldig.

 

Kunt U zich nu voorstellen geachte lezer, dat Jezus Christus hier niet meer ertoe doet? Hij is niet meer van belang, een deel van ons volk heeft een andere Jezus aanvaard. En dit kan niet zonder consequenties blijven. Je kunt niet ongestraft met Zijn heilige naam sollen, zo simpel is het. De heren geestelijken en het blinde volk heeft niets in de gaten!

 

5. Een boodschap aan alle Arameeërs in Irak.

(Katholieken, Orthodoxen, Assyriërs, Chaldeeërs).

 

De God van Abraham, Isaak en Jacob is een machtige God waar je niet mee kunt spotten. Deze God is mens geworden in het lichaam van Jezus Christus. Voordat U begint te klagen en te huilen over de terreur van Moslim extremisten en anderen tegen U, moet U zich eerst afvragen wat de oorzaak is dat deze bloeddorstige terroristen Uw kerken opblazen, Uw zonen en dochters vermoorden, Uw vrouwen verkrachten, U wegjagen van Uw huizen en Uw bezittingen in beslag nemen. Hoe kan het nu dat de machtige God van Abraham, Isaak en Jacob, de ruimte heeft gegeven aan deze terroristen om U op deze manier te behandelen? Bij wie ligt het probleem dan?

 

Zou het misschien te maken hebben met Uw eigen minachting en ongehoorzaamheid aan deze God? Moet U niet eerst Uzelf volledig aan een onderzoek blootstellen om te kijken of nu nog wel gelooft in deze machtige God en of U Hem nog wel respecteert? De fanatieke terroristen zijn niet het probleem, deze machtige God kan in een oogwenk ze allemaal vernietigen. Het probleem is dat U bij uzelf moet beginnen en wakker moet worden.

 

Oplossing:

 

O Arameeërs, O Arameeërs, zolang U zich niet losmaakt van de haat die U is aangeleerd door buitenstanders, zult U slaven blijven van anderen, Uw vrouwen en dochters zullen worden verkracht en meegenomen, U zonen zullen vermoord worden, Uw akkers en huizen worden in bezit genomen door anderen, U zult vluchteling worden voor andermans deuren en U zult geen rust kennen, overal waar U komt. Door U open te stellen voor de afschuwelijke ideologie van de gruwelijke Jezus van het Westen, heeft U de Ware Jezus Christus van de Bijbel verraadt en compleet aan de kant gezet en daarmee de deur wijd opengemaakt voor Satan en zijn trawanten die dan recht krijgen om U te terroriseren doormiddel van de fanatieke terroristen.

 

Weg dus met het gif van Jezus van het Westen, en keer terug tot Christus Jezus van de Bijbel, die niemand anders is dan de God van Abraham, Isaak en Jacob. Weg met de gruwelijke en verwerpelijke immorele ideologie “Assyriërs”, weg met deze valse genocidale benamingen die U is aangeleerd en ingeprent in Uw hersenen door buitenstaanders en die U tot vandaag de dag Uw kinderen het aanleert en daarmee de demonen van fanatisme uitnodigt in Uw leven en in het leven van Uw kinderen. Weg met al deze viezigheden en keer terug naar de wortels van Uw voorvaders.

 

Daarom zegt de Here God tegen U: “Kom tot jezelf, kom tot inkeer, schaamteloos volk, voordat Gods besluit wordt uitgevoerd…….. Kom tot inkeer, voordat de dag aanbreekt waarop de Heer zijn woede koelt (Sefanja 2:1-2)….. Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kronieken 7:14)

 

De keus in aan U! Doorgaan op de huidige weg en de totale vernietiging tegemoet zien of terugkeren naar de God van Abraham, Isaak en Jacob en verlost worden!

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren