Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs".

Achtergrondinformatie:

English Version

De Arameeërs in Irak worden gevormd uit diverse denominaties, te weten:

De West- Aramese Syrisch Orthodox

De West- Aramese Syrisch Katholieken

De West- Aramese Melkiten

De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

De Oost- Aramese Nestoriaanse Oude Kerk van het Oosten

De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs.

 

Hoewel exacte getallen ontbreken, echter er waren vóór 2003, rond 800.000 Arameeërs in Irak. Hun aantalen is helaas gereduceerd tot rond 400.000 of zelfs minder!

 

De termen “Oost-“ en “West- Arameeërs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid op die manier. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perzië, werden aangeduid als “Oost- Arameeërs” en diegenen die ten westen van Eufraat woorden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeërs”.

De aanduiding “Chaldeeërs” en “Assyriërs” voor de Oosterse Arameeërs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittannië + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran where de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

In het jaar 1553 herspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriërs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide.

 

Meer over deze afschuwelijke geestelijke genocide:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

 

Grondwet Regio Koerdistan en de valse benaming: Chaldeeërs - Syriërs- Assyriërs

(Zie aan het einde enkele artikelen hierover)

 

Op 29-10-2008 erkende de Oost- Aramese Chaldese Patriarch van Babylon in onomwonden woorden de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen met de mededeling, ".....maar Ik wil graag verklaren dat wij, de Chaldeeërs, de Assyriërs en de Syriërs, één volk zijn, bekend als Aramese volk....." (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Patriarch_Emmanuel%20_Delly_Arameeers_29_10_2008.htm)

 

De valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs" wordt vooral gepromoot door de Koerdische Minister van financiën, de heer Sarkis Agajan en de raad in Ankawa van de heer Jamil Zaito. Deze verfoeilijke benaming werd in diverse andere vormen ook gepromoot door de Assyrische ADO- Terroristen (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm)

 

Onder invloed van Agajan, die de ministerpost bekleed namens KDP, werd deze exotische benaming ter aanduiding van het Aramese volk in het noorden van Irak door het Parlement van de regio Koerdistan goedgekeurd (blader aan het einde voor enkele artikels hierover).

 

Op 25-6-2009 schreef Mgr. Emmanuel Delly een brief aan Masoud Barzani, de president van de regionale overheid Koerdisten waarin hij vraagt om het besluit van het parlement niet te ratificeren met betrekking tot deze gefabriceerde benaming ter aanduiding van het Aramese volk in het noorden van Irak. Zie hieronder de Nederlandse vertaling met daaronder de originele Arabische tekst.

 

De exotische term “Chaldeeuws – Syrisch- Assyrisch”  is een flagrante overtreding en een duidelijke poging van een culturele uitroeiing van de Aramese inheemse natie die sinds mensenheugenis leeft in het gebied van Boven- Mesopotamië, dat ook in vroegere tijden Paddan-Aram werd genoemd. Zo’n kunstmatig uitgevonden benaming voor de Aramese inheemse natie is niets anders dan een voortzetting en goedkeuring van de foute en verfoeilijke koloniale Westerse politiek van uitroeiing.

 

Arameeërs sturen brief aan Masoud Barzani en Nechirvan Barzani

 

Op 29-8-2007 hebben Aram-Naharaim organisatie samen met de Aramese bisschoppen in Irak en de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) een brief gestuurd aan de President Masoud Barzani en Nechirvan Barzani van Koerdistan Regionale overheid inzake het Aramese volk in het noorden van Irak. Zie hier de brief http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Regionale_Kurdische_Bestuur_Irak_29_8_2007.htm. Helaas wordt in het besluit van het Parlement van regio Koerdistan de wensen van het Aramese volk niet gerespecteerd, maar eerder de kolonialisme van het verleden in standgehouden.


 

Kardinaal Emmanuel III Delly vraagt Barzani om de Chaldese identiteit als aparte nationaal naam op te nemen en niet te plaatsen onder een gefabriceerde benaming.

 

Chaldese Patroarchaat van Babylon, Bagdad

 

Nr 39/09

 

Datum 25-6-2009

 

Uwe Excellentie de heer Massoud Barzani, President van de regio Kuristan

 

Vrede van God zij met U,

 

Ik schrijf U deze brief en vraag voor Uw welbekende gerechtigheid en liefde voor alle volken van Irak zonder enige uitzondering en onderscheiding.

 

Gedurende de Chaldese bisschopsvergadering gehouden op 5 mei 2009 in Ankawa, hielden wij vast aan onze Chaldese nationale identiteit samen met de rest van andere identiteiten. Om deze reden herinneren wij Uwe Excellentie aan ons billijk verzoek om de Chaldese etniciteit, identiteit en legitieme rechten als ons eigen nationale benaming op te nemen naast ander ethiciteiten.

 

Wij danken U ook voor Uw consistente positie ten aanzien van de diverse nationaliteiten waar het Irakese volk uit wordt gevormd, inclusief Chaldeeërs, Syriërs en Assyriërs en ook voor Uw bezorgdheid om deze benamingen niet te integreren onder een gefabriceerde benaming. Verder vragen wij U vriendelijk om de rechten van alle ethniciteiten die in de regio Koerdistan leven te beschermen en die hun liefde en waardering voor U onderstrepen en waarvan elke van hen trots is op z'n benaming zoals het geval is sinds duizenden jaren.

 

Wat wij hopen en U oprecht vragen is om het besluit van het Koerdistan Regionale Parlement met betrekking tot artikel 5 van het voorlopige grondwet van de regio Koerdistan, niet te ratificeren hetgeen in overeenstemming is met artikel 125 van de federale grondwet van Irak, waarin Uw Excellentie een grote rol had gespeeld dat werd gewaardeerd.

 

Alle dank aan U van de Chaldese bisschoppen en het Chaldese volk vanuit de hele wereld.

 

Moge de heer U zegenen.

 

 

Hoogachtend,

 

Kardinal Emmanuel III Dely

Patriarch van Babylon voor de Chaldeeërs over de hele wereld.

 


 

*****************Arabische tekst*******************

(De originele Arabische brief: http://www.aramaic-dem.org/Arabic/Seyassah/090701.htm)

الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي يطالب البارزاني:

 بأدراج التسمية الكلدانية قائمة بذاتها وعدم دمجها تحت اسم مركب واحد

 

بعث نيافة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي في الـ  2 5حزيران الجاري "رسالة" الى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، طالب فيها " عدم الموافقة بالتصديق على ما قرره برلمان اقليم كردستان بخصوص المادة رقم 5 من مسودة دستور الاقليم" و "ادراج التسمية القومية الكلدانية قائمة بذاتها، وبهويتها الخاصة، وحقوقها المشروعة الى جانب القوميات الاخرى".

وقال الكاردينال " ما نرجوه منكم ونطلبه بالحاح هو عدم موافقتكم بالتصديق على ما قرره برلمان اقليم كردستان بخصوص المادة رقم 5 من مسودة دستور اقليم كردستان لتاتي منسجمة مع ما جاء في دستور العراق الفدرالي المادة 125 والذي كان لكم فيها دور كبير ومشكور".

واضاف الكاردينال "في اجتماع اساقفة الكلدان المنعقد في عنكاوا بتاريخ 5 آيار الماضي، اكدنا على هويتنا القومية الكلدانية الى جانب القوميات الاخرى، لذا نذكر فخامتكم بمطلبنا العادل".

وتابع الكاردينال مخاطباً البارزاني " ما نرجوه منكم تمسككم الثابت بحقوق كل القوميات التي تعيش في اقليم كردستان، والتي تكن لكم كل المحبة والتقدير، وكل واحدة منها تفتخر بأسمها وبما هي عليه منذ الاف السنين". وشكر الكاردينال، البارزاني على "موقفه الثابت من مختلف القوميات التي يتكون منها الشعب العراقي ومنهم الكلدان والسريان و الاشوريين، وحرصه على عدم دمج اسمائهم تحت اسم مركب واحد".  

وختم الكاردينال "رسالته" بتقديم "الشكر والتقدير من جميع الاساقفة الكلدان ومن الشعب الكلداني في كل مكان".

 

************Nieuwe grondwet regio Koerdistan*************

 

Iraqi Kurdistan Passes New Constitution to Include Kirkuk

By Asbarez Staff on Jun 25th, 2009

http://www.asbarez.com/2009/06/25/iraqi-kurdistan-passes-new-constitution-to-include-kirkuk/

 

ARBIL, Iraq (AFP) — Iraq’s autonomous region of Kurdistan on Wednesday passed a new constitution in which it laid claim to the disputed oil-rich province of Kirkuk, a move likely to increase ethnic tension. The text, which also said that areas within Nineveh and Diyala provinces were part of Iraqi Kurdistan, was approved by 96 of the 111 MPs in the regional parliament in Arbil.

The document will be put before Kurdish voters for ratification on July 25, the same day that the region holds parliamentary and presidential elections. However, seven MPs walked out of Wednesday’s parliamentary session and declared the vote illegal because the legislature’s mandate had ended on June 4. The United Nations on April 22 handed over to the Baghdad government an eagerly awaited report on disputed areas of Iraq, including Kirkuk, in which it refused to contemplate the division of the deeply-contested province.

The Kurds have long striven to expand their northern territory beyond its current three provinces to other areas where the population was historically Kurdish, an ambition that has been bitterly contested by the Arabs who were settled there in large numbers under Saddam Hussein’s ousted regime. In order to dilute historic Kurdish majorities, a number of provincial boundaries were also redrawn so as to include Arab populations and minority groups, further stoking ethnic tensions.

The regional government’s new constitution refers to Kurdistan being “composed of Kurds, Turkmen, Arabs, Chaldeans, Syriac, Assyrians, Armenians and others who are citizens of the Kurdistan region.”

“This is an important and historic day,” said the Kurdish parliament spokesman Adnan al-Mufti.

“For the first time the people of Kurdistan took steps to be the owner of their own constitution and to exercise their natural right.” He said the constitution “recognises and respects the Islamic identity of the majority of the people of Kurdistan in Iraq” and the “full religious rights of Christians and Yazidis”.

Kurdistan, whose capital is Arbil in northern Iraq, has its own flag which is raised beside the federal flag, and also has its own slogan, national anthem and national day.

 


 

New constitution of Iraqi Kurdistan is a model for the nationality and minority politics of the Near-east

 

 Source http://www.unpo.org/content/view/9770/116/

Below is an article published by Society for Threatened People:
 

New constitution of Iraqi Kurdistan is a model for the nationality and minority politics of the Near-east
 
The Society for Threatened Peoples (GfbV) has described the new constitution of the autonomous federal state of Iraqi Kurdistan as a shining model for the nationality politics and the solution of the minority problems in the Near-east. “The rights of all large ethnic groups in Iraqi Kurdistan are expressly anchored, including the right to self-government and freedom of religion”, said the President of the GfbV International, Tilman Zülch, on Tuesday in Göttingen. Smaller communities too have the opportunity to develop. (entfalten”) The regional parliament in Arbil, the capital of Iraqi Kurdistan, passed the draft constitution last week. Now it is for the citizens of the federal state to vote for or against the new constitution at the presidential and parliamentary elections scheduled for 25th July [2009].
 
The wishes of all nationalities have been respected in the new constitution. Article 15 says: “The people of the federal state of Iraqi Kurdistan is made up of Kurds, Arabs, Turkmens, Chaldaic Aramean Assyrians, Armenians and other citizens of Kurdistan /Iraq.” Article 35 says: “This constitution guarantees the national, cultural and administrative rights of the Turkmens, Arabs, Chaldaic Aramean Assyrians and Armenians including their right to regional autonomy in the regions and communities in which these ethnic groups form a majority.” Article 36 guarantees complete freedom of religion also for the Christian denominations and the religious community of the Yezidi.
 
Apart from the Kurdish and Arab languages Turkmen, New Aramaic and Armenian are recognized as languages of the smaller nationalities. In communities or regions where these form the majority local or regional autonomy is granted. The right to native language instruction is guaranteed by the constitution from primary school to university.
 
An electoral law for Kurdistan also sets down that eleven of the 111 seats in the regional parliament are reserved for non-Kurdish nationalities:


five seats each for Turkmens and Christians and one seat for the small Armenian ethnic group. For the provincial councils also a comprehensive quota system has been introduced. In Sulaimaniya one seat has been reserved for the Chaldaic Aramean Assyrians, In Arbil there are three seats for the Turkmens, two for the Aramaic-speaking Christians and one for the Armenians, while in Dohuk two seats are reserved for the Aramaic-speaking Christians and one for the Armenians.  The smaller peoples will be having as a result of their guaranteed seats in all bodies more representatives than corresponds to their percentage in the total population.
 
In Kurdistan/Iraq there is today a Turkmen and a New Aramaic school system with 58 Aramaic, 16 Turkmen and two Armenian schools. Both nationalities have media (press, radio, TV and culture institutes) in their languages. There is also a private Turkish university and a theological seminar of the Chaldaic Catholic Church for the training of priests, which following the recent mass flight of Christians from Baghdad was transferred to the Kurd capital of Arbil.
 
The GfbV is represented in Arbil / Iraqi Kurdistan by a section to which representatives of all ethnic and religious communities belong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren