Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

 

  Priester Paulus Iskandar; van de West- Aramese Syrisch Orthodoxe St. Afrem Kerk in Mosul

 


 

Mosul (Iraq)- Vandaag (12-10-2006) bereikte ons het hartverscheurende nieuws uit Mosul (telefonisch bevestigd om 11:10 uur) dat een Aramese priester, Paulus Iskandar; was ontvoerd op maandag 9-10-2006 tussen 10.00-11.00 uur door een onbekende Islamitische groep in Mosul en onthoofd. Hij werd ontvoerd in de wijk Al-Sina’a; Mosul. De priester wordt vandaag om 13.00 uur Irakese tijd begraven.

 In Irak leven er verschillende Aramese denominaties; te weten:

  • West- Aramese Syrische Orthodoxen met aantal rond 80.000

  • West- Aramese syrische Katholieken met hun aantal rond 40.000

  • West- Aramese Melkiten ?????.....

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Chaldeeers” 250.000- 300.000

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Assyriers” tussen 25.000-30.000

 Iskander was een belangrijke priester van de West-Aramese Syrische orthodoxe kerk van Antiochië van de St. Afrem kerk in Mosul.

 Er is paar keer contact gehad met de ontvoerders. De eerste keer vroegen ze om de uitspraken van de Paus Benedictus gedaan in Duitsland te veroordelen door het ophangen van grote spandoeken op de muren van de St. Afrem kerk in Mosul; hetgeen door de kerk werd gedaan.

 Hierna hebben de ontvoerders nogmaals contact opgenomen met de kerk en vroegen om 250.000 dollar om losgeld. Daarna belde de groep nogmaals op en zij vertelden dat de priester was afgeslacht en het losgeld niet meer nodig was. Zijn lijk werd teruggevonden in de wijk “Hay Al- Kahira” met het hoofd naast het lichaam.

 Zoals velen van U bekend is, is de situatie in Irak erbarmelijk; dagelijkse moordaanslagen; rondvliegende lichaamsdelen en gehuil van moeders en kinderen om de gemiste geliefden. Hartverscheurend allemaal!

 Voor de Aramese Christenen (inclusief “assyriers” en Chaldeeers) is de situatie extra nijpend; daar de Islamitische groepen hun kans zien om hun haat tegen het christendom in praktijk te brengen en dan worden uitspraken van Paus Benedictus simpelweg als excuus gebruikt.

Ontvoeringen, verkrachtingen van de vrouwen en meisjes; confiscatie van de goederen; diefstal en terreur tegen de weerloze Aramese Christenen zijn aan de orde van de dag.

 


 

 Het aandeel van het Westerse christendom

 

 In ons analyse van 10-10-2006 omtrent het valselijk en doelbewust presenteren van ons volk aan Nederland door “het NetwerkTV” als “Assyriers” en de Aramese genocide als “Assyrische genocide”; hebben wij U laten zien de enorme haat die door het westerse Christendom is gecreëerd onder ons volk. Wat ons betreft, vanuit geestelijk oogpunt gezien, stellen wij het NetwerkTV uitzending van maandag 9-10-2006 medeverantwoordelijk voor deze moord. En waarom is dat zo?

 Haat

 

Wat U allen niet weet is de onbeschrijfelijke, ondefinieerbare haat die de diverse Aramese denominaties jegens elkaar koesteren. De Katholieken koesteren een diepe minachting jegens orthodoxen. De assyriers beschouwen zichzelf als superieur; ja en ze worden zelfs serieus genomen door het westen en ten diepste aangemoedigd om door te gaan op de weg der leugen ; getuige het “NetwerkTV” als voorbeeld uit velen. De Chaldeeers idem dito.

 U kunt hoog en laag springen; maar de rustige groep, geminacht en verwaarloosd en in een hoekje gedrukt door het Westen; die probeert onder zeer zware omstandigheden Christus Jezus van de Bijbel te eren; zijn de West- Aramese Syrisch- Orthodoxen. Hun situatie is erbarmelijk! De afgeslachte priester Paulus was een van hen! 

 

Even de zaak herhalen om de haat te beschrijven:

 

 1. De Journalist Albert Stol heeft in zijn boek,, “De Nestorianen, ondergaan van een Christenvolk” het gedrag van deze Westerse Christenen voortreffelijk onder woorden gebracht door te zeggen,, ,, Terwijl de naam Chaldeeërs (1552) betrekking had op de geünieerden (met Rome), werd de tweelingnaam Assyriërs (19e eeuw)  aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse missie dat later met de aanduiding “Assyrisch".

(Meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 De oorlog en haat tussen de Anglicaanse Kerk en Katholieke Kerk werd uitgevochten ten koste van het Aramese volk. De katholieken (samen met Frankrijk) promoten hun product “Chaldeeers” en de Anglicanen (Groot Brittanie) promoten hun product “Assyriers”. De beide partijen meenden daarmee “Jezus” te dienen. Echter dat was niet Jezus van de Bijbel; maar een andere “Jezus”; namelijk: de machtige Jezus van het Westen.

 

 Verassing voor U allen:

 

 Weet U dat er in de nieuwe Irakese grondwet de Arameeërs van Mesopotamie zijn uitgesloten? Raad eens wie wel is opgenomen? Natuurlijk; het product van de Katholieken “Chaldeeers” en van de Anglicanen “Assyriers”. Lees zelf maar:

In Artikel 124 van de constitutie lezen wij; “Deze constitutie zal de administratieve, politieke, culturele en onderwijs rechten garanderen voor nationaliteiten zoals Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen”

 2. The Forgotten Genocide: Eastern Christians, The Last Arameans is een wetenschappelijke analyse van de hand van Sebatien de Courtios omtrent de vergeten Aramese genocide. De Courtois staat ook stil bij de activiteiten van de Westerse missionarissen in Turkije, met name onder de Syrisch- orthodoxen. Enkele interessante voorbeelden zullen uit het boek van Courtois worden aangehaald om het gedrag van ,,Jezus van het westen” toe te lichten.

 Over de vorming van de Syrisch –Katholieke Kerk lezen wij ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

 

 Alstublieft geachte lezer, de machtige ,,Jezus van het Westen” heeft de geestelijke en seculiere machten samengesmolten om de Arameeërs van Mesopotamië te verzwakken onder het voorwendsel van,,eenheid”. Dit onheilige ,, evangelie” verkondiging werd door Jezus van het Westen gebruikt om zijn ideologie van ,,verdelen en heersen” in het Oosten te planten met alle gevolgen van dien voor het Aramese volk.

(Meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 

 3. De Oost- Arameeërs werden ook “Nestorianen” genoemd. Deze Nestorianen waren aanwezig in Hakkaria gebergten (grens Turkije- Irak), Irak en Iran. De Oost-Aramese nestoriaanse professor John Joseph heeft een buitengewoon interessante wetenschappelijke boek over het gedrag van de Westerse missionarissen geschreven onder de Oost-Aramese nestorianen in Irak, Iran en Hakkaria. De Titel van het boek luidt,, The Modern Assyrians of the Middle East”, Encounters with Western Christian Missions, Archaeologists, & Colonial powers In zijn boek haalt John Joseph originele bronnen aan om het gedrag van de missionarissen te beschrijven. Zo vertelt hij op blz. 133 over de missieactiviteiten in Iran (Urmia) en zegt,,  Andere door het westen gesteunde stromingen begonnen zich te profileren in het begin van de 20ste eeuw. Een Zweeds - Amerikaanse “Augustana Synode” had een Nestoriaanse priester in dienst die een twee-dagen school bestuurde. De “Evangelican Association for theAdvancement of the Nestorian Church” opgericht in Berlijn in 1906 had een Nestoriaanse priester in dienst die een Lutherse opleiding kreeg in Duitsland. Gedurende tien jaren heeft een Duitse “Orient mission” een weeshuis buiten Urmia onderhouden voor de Nestoriaanse vluchtelingen uit de bergen. Andere kleine missies waren verbonden met “The American Dunkards”, “The Holiness Methodists”, “The American Southern Baptists and Northern Baptists” en de Engelse stromingen. Daar was waarschijnlijk geen enkel missieveld in de wereld waar zoveel rivaliserende “Christelijke” krachten aan het werk waren dan in Urmia in het begin van deze eeuw; allemaal vechtend voor de heerschappij onder deze enkele mensen. Het resultaat van deze ongepaste strijd uitte zich in demoralisatie, arrogantie van de kant van de Perzische Christenen, de transformatie van religie naar sport en handel. Deze factoren verminderden het respect van de Moslims voor de Christelijke gemeenschap en vermeerderde hun haatdragende jaloezie jegens de voor zichzelf opkomende en succesvolle buren

 

 Al deze ,,Christelijke” groeperingen waren daar om het ,,licht” van het Westen naar het Oosten te brengen, dat wil zeggen: om het oosten te verlichten met de visie van ,,Jezus van het Westen”, alleen dan pas, volgens de missionarissen was je dan gered van de verdoemenis.

 De voorgaande drie voorbeelden laten slechts een topje van de ijsberg zien. Dankzij dergelijke voorbeelden is er een overbrugbare haat gecreëerd hetgeen simpelweg door het programma “NetwerkTV” op maandag 9-10-2006 werd in standgehouden en verheerlijkt.  

 

Hopelijk zullen wij in een andere analyse deze kwestie voor U ontrafelen en ook de vraag van: waarom zijn sommige groepen bij de EO zo actief om de Aramese natie valselijk te presenteren? Hopelijk zal dat ook enige licht werpen op de reden achter de uitzending van Maandag 9-10-2006 door “het NetwerkTV”.

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren