Aday Sher

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV.

Verheerlijking en goedkeuring van de Aramese Geestelijke Genocide

Help de Aramese taal, Aramese volk, Aramese Cultuur en Aramese geschiedenis te verdedigen

 


 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Maandag 9-10-2006 werd op een buitengewoon beledigende, verwerpelijke en respectloze wijze een groot aanval uitgevoerd op de identiteit van de Christelijke Arameeërs van Mesopotamië door het actualiteitsprogramma Het NetwerkTV; een rubriek van de twee "christelijke" omroepen van nederland. Tijdens de uitzending werd gesproken over “Assyriers”; “Assyrische genocide” en beelden uit de Aramese kerken in Twente werden getoond en omschreven als “Assyriers”. Een duidelijke en welgeplande moedwillige aanval op de identiteit van ons volk.

 

De term “Assyriers” is hun eigen product; uitgevonden door het westerse Christendom, en ze willen het ten koste van alles ons opdringen. De Journalist Albert Stol heeft in zijn boek,, “De Nestorianen, ondergaan van een Christenvolk” het gedrag van deze Westerse Christenen voortreffelijk onder woorden gebracht door te zeggen,, ,, Terwijl de naam Chaldeeërs (1552) betrekking had op de geünieerden (met Rome), werd de tweelingnaam Assyriërs (19e eeuw)  aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse missie dat later met de aanduiding “Assyrisch".

(Meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 

Een volk wordt gehersenspoeld, berooft van z’n identiteit (en van z’n cultuur) en vervolgens wordt een andere identiteit opgedrongen. Dat is Aramese geestelijke genocide; dat zijn nu de Westerse missionarissen en dat is het werk van “Jezus “ van het Westen die uitdrukkelijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel!

 

De oorlog en haat tussen de Anglicaanse Kerk en de Katholieke Kerk werd uitgevochten ten koste van het Aramese volk. De katholieken (samen met Frankrijk) promoten hun product “Chaldeeers” en de Anglicanen (Groot Brittanie) promoten hun product “Assyriers”. De beide partijen meenden daarmee “Jezus” te dienen. Echter dat was niet Jezus van de Bijbel; maar een andere “Jezus”; namelijk: de machtige Jezus van het Westen.

 

Dus: In tegenstelling tot de Armeense genocide, kent de Aramese genocide een geestelijke en lichamelijke genocide. De geestelijke genocide vond plaats vanaf de 16e eeuw toen de Westerse missionarissen naar het midden-oosten kwamen en een grote ravage hebben aangericht onder de weerloze, verzwakte en veelal analfabete Arameeërs van Mesopotamie met als resultaat dat ze kwetsbaar werden gemaakt aan hen die het pad van het zwaard praktiseren. Dit hebben ze gedaan in de naam van ‘Jezus” van het Westen, waardoor immense haat, verdeeldheid en het vernietiging van hun cultuur tot gevolg had.

In diepere zin gaat het hier om Westerse Geestelijke kolonisatie en slavernij.

 

Aramese Geestelijke Genocide: Gepleegd door de Westerse Christenen (en hun nazaten, inclusief de redactie van NetwerkTV).

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 

Aramese Lichamelijke Genocide: Gepleegd door de Koerden en de Turken.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

 

Met andere woorden: Op maandag 9-10-2006; heeft het programma NetwerkTV het Aramese geestelijke genocide verheerlijkt en goedgekeurd in plaats van af te wijzen en te veroordelen. En de spelletjes van de missionarissen werden op onheilige wijze verheerlijkt en in leven gehouden door Het NetwerkTV. Reden? Wel, het is uitgevonden door het Westen, het is hun product en dus moet iedereen het maar accepteren en goedkeuren.

 

De Verborgen Parel

 

Buitengewoon schokkend dat de mensen van het programma netwerkTV geen gevoel hebben voor de wetenschappelijk hoog kwalitatieve multimedia project: De Verborgen Parel (http://www.aramnaharaim.org/Dutch/film_arameeers.htm)

 

De Verborgen Parel bestaat uit drie videobanden samen met drie wetenschappelijke boeken en handelt over 3000 jaar Aramese Geschiedenis, Geloof en Cultuur.

 

Het script voor het project is geschreven door de beroemde professor van de Oxford University; Sebastian P. Brock. Professor Brock is een autoriteit op het gebied van Hebreeuws, Aramees en Syrisch Orthodoxe kerk geschiedenis. Brock gaf leiding aan een team van geleerden van wereld faam en hebben een product van een zeer kwalitatieve wetenschappelijke gehalte geleverd

 

Deze prachtige en adembenemende multimedia project kan dienen als een bron van informatie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de cultuur, religie en geschiedenis van een van de oudste Semitische volken van het Midden-Oosten; die sinds duizenden jaren leven in dit deel van de wereld.

Niet alleen externe bronnen; maar ook interne bronnen hebben onze geschiedenis goed gedocumenteerd.

 

De geleerden van de kerk van Antiochië

 

Niet alleen in de Verborgen Parel wordt op een voortreffelijke wijze getuigenis afgelegd omtrent de majestueuze Aramese geschiedenis; maar dit wordt tevens bevestigd door de briljante historici van de Kerk van Antiochië, die allemaal uitblonken in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en de wereld van hun tijd niet alleen hebben verlicht met de theologische kennis, maar ook met de profane wetenschap.

(Zie meer hierover: http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm)

 

Wij citeren twee van deze geleerden:

 

1. De Oost-Syrische Nestoriaanse Kerk:

 

Oost-Syrische Bisschop Bar Bahlul uit Bagdad (963), legt in zijn woordenboek de naam ‘Syrië’ als volgt uit: “Voorheen werden de Syriërs ‘Arameeërs’ genoemd, maar toen ze onder heerschappij van (koning) Cyrus kwamen, werden ze Syriërs genoemd.”

 

2. De Syrische Kerk van Antiochië

 

St. Jacob van Edessa (Turkije, Urfa, 708 ) zegt over ons volk: Het is op deze manier, dat wij Arameeërs, dat wil zeggen Syriërs…”

 

Met deze twee simpele citaten wordt in feite alle onzin met betrekking tot het Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriers” zoals uitgezonden door“NetwerkTV” onderuit gehaald. Echter de kijker is onjuist geïnformeerd omtrent de oorsprong van ons volk en is zich niet bewust van het bestaan van dergelijke wetenschappelijke bewijzen. Hierdoor ontstaat een vertekende beeld omtrent de afkomst van ons volk!

 

De geleerden van de Kerk van Antiochië hadden veel beter toegang tot de historische bronnen dan de redactie van het NetwerkTV en het product van de Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij, “ Asyriers”.

 

“Het NetwerkTV” wilde kennelijk koste wat het kost ons volk valselijk aan Nederland voorstellen als ,”Assyriers” om daarmee de ideologie van de “Jezus” van het Westen en zijn handlangers (missionarissen) in leven te houden. Bij navraag zal men ontkennen; echter ze zijn altijd goed op de hoogte gehouden van deze zaken.

 

Speelt het NetwerkTV terrorisme in de kaart?

 

Het product van de Westerse Missionarissen “assyriers” heeft alles in het werk gesteld om zichzelf te promoten. Ja, ze hebben zelfs hun toevlucht gezocht tot terrorisme om maar het “Assyrisme” te promoten.

(Zie meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

 

Op 24-4-1993 sloten het product van de westerse missionarissen “Assyriers” een monsterverbond met de PKK om reclame te maken voor de “Assyrische” zaak. Grofweg werden de volgende afspraken gemaakt:

 

1. De ,,Assyriërs” (ADO)-de geschiedenisvervalsers, de nazaten en het ,,product” van de Westerse geestelijke kolonisatie van de 19e-eeuw zouden zo snel mogelijk een PKK- achtige organisatie op potten moeten gaan zetten om zij aan zij met de PKK te gaan vechten. Daarbij zouden ze zeer intensive proberen om de jongeren in het westen te rekruteren. Deze organisatie raakte later bekend onder benaming: Bethnarin Freedom Party (BFP)of Gabo d’Hirtutho d’Bethnarin (GHB). Al in 2002 werd bekend dat ze rond 200 jongeren hadden geronseld voor guerrilla activiteiten in het noorden van Irak. In Nederland hielden ze hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede, demonstraties om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij GHB.

 

2. Als tegenprestatie hiervoor vroeg ADO om in de Kurdische media voortaan te spreken van ,,Assyriërs” en deze benamingen te verheerlijken.  Een soort ,,Assyrianisering" campagne om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Inderdaad zag dat vanaf 2004 een enorme compagne op gang in de Koeridsche waarin steeds gesproken werd over ,,Assyriers". Het bestaan van het Aramese volk werd simpelweg ontkent.

 

3. Als derde punt was de belofte door de PKK dat als Koerdistan zou worden veroverd; de overwinning ook de ,,Assyriers" ten deel zou vallen. Dat wil zeggen dat zij ook een deelachtig zouden worden. 

 

Als gevolg van deze afspraken; kwamen vele “Assyriers” in het Koerdische Parlement en namen deel aan hun activiteiten.

En het NetwerkTV heeft ten diepste ook een bijdrage geleverd aan deze afspraken.

 

Oproep aan moraalridders

 

Met enorm kabaal en tamtam werden de twee CDA en een PVDA kamerleden afgekraakt van hoe fout ze allemaal niet zijn; omdat zij de genocide niet erkennen. De zaak werd breed uitgemeten. Sommigen willen wetten maken om de ontkenners van de genocide te bestraffen! Maar natuurlijk is het fout om genocide niet te erkennen. Echter, het is wel erg boeiend en fascinerend om te vernemen door wie het allemaal wordt verteld en naar de media gebracht.

 

Als de moraalridders over beetje “normen, waarden en geweten” beschikken dienen ze nu wel naar voren te treden om eigen fouten toe te geven en hun zelfgemaakte product “assyriers” te veroordelen en de Aramese geestelijke genocide te erkennen en de daders ervan te veroordelen. Het wordt nu wel spannend!

 

Als het gaat het gaat om wetten: Hoe zit het dan met de Aramese geestelijke genocide? Bent U ook bereid om daar wetten voor te maken…?? Of wordt de kwestie nu te gevoelig om eigen Westerse “creatie” aan te pakken?

 

Je kunt iemand geestelijk of lichamelijk doden: het gaat steeds om genocide

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid