Clemens Joseph David

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

English Version

  1. Inleiding  
  2. Gedwongen Islamisering  
  3. De Islamitische Conferentie in Pakistan in 1980 en etnisch zuivering door Turkije van de Arameeërs van Aram-Nahrin  
    3.1. De Koerdische PKK separatisten en Koerdische Imams  
    3.2. De “Assyrische” terroristen  
  4. Niet de Turken, niet de Koerden, maar we moeten naar ons zelf kijken  

 

1. Inleiding

 

Wacht maar, zondig volk! Je staat zwaar in de schuld, je bent door en door slecht, het kwaad zit je in het bloed. Je hebt de Heer verlaten, de God van Israël verworpen, de Heilige de rug toegekeerd. 5 Waarom blijven jullie je verzetten? Jullie zijn al zo geslagen: je hoofd is gezwollen, je hart is verzwakt, 6 van hoofd tot voeten is niets meer gaaf, overall builen, striemen en open wonden, niet gereinigd, niet gezalfd, niet verbonden. 7 Jullie land is verwoest, je steden zijn platgebrand en je akkers afgestroopt door vreemde overheersers, en jullie moesten toekijken (Jesaja 1:4-7)

 

Er zijn weinig volkeren die zoveel afslachtingen, pogroms, discriminatie, uitsluiting en etnische zuiveringen hebben overleefd als de Arameeërs van Mesopotamië. Ze zijn verdreven uit hun inheemse woongebieden, zijn vluchtelingen geworden voor andermans deuren, hebben hun landerijen en wijngaarden aan vreemden moeten afstaan, hun zonen werden vermoord, hun vrouwen en dochters door vreemden verkracht en toeeigent, hebben verschrikkelijk geleden onder de haatdragende activiteiten van de koloniale geestelijke Westerse machten en zijn speelbal geworden in de handen van diverse groeperingen en volken en zijn hun waardigheid totaal kwijtgeraakt.

 

Het drama van dit geheel is dat ze totaal niets in de gaten hebben, zelfs niet waar ze nu voor andermans deuren vertoeven en hun handen voor hen openmaken. Dit doet denken aan de zeer ernstige waarschuwing van de God van Abraham, Isaak en Jacob in Jeremia 6:14-15, “….bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat. 15 Het is gruwelijk wat ze doen, ze moesten zich schamen! Maar ze schamen zich niet in het minst, ze weten niet eens meer wat dat is. Daarom zal ik ze treffen, de een na de ander; ze zullen hun straf niet ontgaan. Dit kondig ik aan.”

 

Men kan zich afvragen wat er nog meer moet gebeuren om hen wakker te schudden, omdat,, van hoofd tot voeten is niets meer gaaf.” Of is hun Diaspora misschien het laatste station in lange geschiedenis van bloed en tranen?

 

Op 26 januari 2011 heeft het Turkse hooggerechtshof het vonnis geveld waarin een behoorlijke deel van de grond van het St. Gabriel klooster wordt toegewezen aan de Turkse schatkist. Dit is de zoveelste rechtzaak tegen het Aramese klooster in Tur Abdin sinds 2008. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#2

 

Sinds de start van de rechtzaken zijn er vele schandelijke beweringen en claims gemaakt tegen dit oude heiligdom. Van vele beweringen zijn er uiteindelijk vier speciale rechtzaken als volgt geformuleerd:

 

1. De zaak van de drie omliggende dorpen: In augustus 2008 had de Algemene Land Register Directoraat meer dan 100 hectare kloosterland toegekend aan de drie omliggende Koerdische dorpen. Het klooster kon dit natuurlijk niet accepteren. Om deze reden gingen de drie omliggende dorpen naar de rechter in Midyat, Tur Abdin (de eerste rechtzaak vond plaats in de rechtbank in Midyat op 13 augustus 2008).

2. De zaak van de Staatsbosbeheer: Deze vreemde terminologie werd gebruikt door het staatsbosbeheer om te proberen het land van het klooster, binnen en buiten de beschermende muur, te confisqueren dat werd aangeduid als “bos” of “woudgebied”. Dit is ongeveer rond 33 hectare land. Natuurlijk ging het klooster in beroep tegen deze onwettige confiscatie van het perceel.

3. De zaak van de Landsclaim van het Ministerie van Financiën: De ministerie van Financiën claimt rond 24 hectare van het land dat tot het klooster behoort.

4. De zaak tegen de Kloosterstichting: Het ministerie van financiën claimt dat de kloosterstichting de wet op het bosgebied heeft overtreden door “opzettelijke bouw” van een beschermende muur rond het klooster, daarbij publieke land “confisqueren”.

Het is inderdaad heel schadelijk en duidelijk een bewijs van het ontbreken van respect voor mensenrechten en inheemse rechten om te proberen Aramese inheemse land te confisqueren onder de dekmantel van “onafhankelijke rechtsysteem” en “Europese eisen”.

Op 22 mei 2009, verwierp de rechtbank in Midyat de claim van de dorpen en besliste in het voordeel van het klooster en draaide daarbij de beslissing van de Algemene Land Register Directoraat terug die rond 110 hectares land had toegekend aan de dorpen.

Maar op 24 juni 2009, besliste de rechtbank ten gunste van het Staatsbosbeheer door z’n claim te bevestigen. Aan de andere kant, voor wat betreft de claim van het ministerie van financiën beslist de rechtbank ten gunste van het klooster.

 

De beslissing van de rechtbank in het voordeel van het Staatsbosbeheer is verschrikkelijk en een duidelijke politieke beslissing, dat is een schending van de inheemse rechten van het Aramese volk in de landen van hun voorvaderen. Het is niets anders dan een diefstal.

 

Deze slepende rechtzaken zouden onnodig zijn geweest als Turkije simpel artikel 26 van de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren had toegepast.

 

Op 26 januari 2011 heeft dus het hooggerechtshof de claim van Ministerie van financiën (3e rechtzaak) gehonoreerd. Deze claim was op 24 juni 2009 door de lagere rechtbank afgewezen.

 

Je hoeft geen rechtsspecialist te zijn om te zien dat dit gewoon een politieke uitspraak is en het totaal niets te maken heeft met onafhankelijke rechtspraak. Het is wrede verkrachting van recht en diepe minachting voor de internationale regelgeving.

Voor Turkije spelen internationale verdragen en wetten geen enkele rol als het gaat om vervolging, discriminatie, etnische zuivering en uitsluiting van de Arameeërs van Aram-Nahrin.

 

2. Gedwongen Islamisering

 

Het klooster St. Gabriel is echter geen op zichzelf staand feit. Nadat de Turken de kleine Azië binnen vielen, begonnen ze vanaf de 16e eeuw een systematische campagne van etnische zuivering tegen het Aramese volk. Belangrijke Aramese centra’s, zoals bijvoorbeeld Urfa, werden compleet ontworteld van hun Aramese oorsprong, historische graftombes werden vernield, kerken werden omgebouwd tot moskeeën en demografische etnische verandering werden bewerkstelligd, vaak onder toeziende oog van de Europese mogendheden, om zo de herinnering aan de Aramese oorsprong weg te wissen. Het grootste deel van de huidige inwoners van Turkije zijn van oorsprong Arameeërs of Armeniërs. Ze hebben totaal niets met Turken te maken.

 

De wrede vervolging van het Aramese volk door de Turken ging gepaard met de activiteiten van de Westerse missionarissen die de Arameeërs op het geestelijke vlak zodanig hebben verzwakt dat het uiteindelijk tot hun ondergang in het Midden-Oosten heeft geleid.

 

De onderdrukking, vervolging, discriminatie, uitsluiting en etnische zuivering door de Turken door de eeuwen heen is opgetekend door de patriarchen, bishoppen, priesters en monniken. Een Aramese stam, genoemd “Mhalmoye”, in Tur Abdin werd door de erbarmelijke onderdrukking van de Turken in de 16e eeuw gedwongen tot de Islam. Deze “Mhalmoye” worden in de oude geschriften van de vroegere Assyriërs, over hun veldslagen tegen andere volkeren, ook wel “Akhlamu” Arameeërs genoemd. Assyrische koning Tiglath- Pilsere I (1114-1076) zegt "Ik marcheerde tegen Akhlamu Arameeërs, vijanden van de god Ashur... Ik stak in één jaar twee keer de rivier de Eufraat over in het achtervolgen van de Akhlamu Arameeërs... "

 

Recentelijk is het boek van Patriarch Afrem Barsauwm over de geschiedenis van Tur Abdin vertaald naar het Engels. Over de terreur, onderdrukking en gedwongen bekering tot de Islam van de Akhlamu Arameeërs van Tur Abdin, lezen wij op blz. 119 van z’n boek, “ …. Muhallamiyya is een grote regio gelegen in het zuiden van Tur Abdin. Het bevatte eens meer dan vijf honderd dorpen. Van deze dorpen vandaag bekend bij ons zijn: Astel, Kafar Hura, Dayr Eusebena (Zabina), Kafar Araq, Kandarib, Kafar Shama', Abshai, Shur Safah, Dayr al-Dib, Tafo (Tafi), Kafar Allab, Nonub, 'Ayn Baf, Kafar Joza, Kafar Josen (Josi), Kafar Salta, and others. De meeste inwoners van deze dorpen zijn Syriërs. Onder hen leefden sommige Moslim Koerden. Er waren vele kerken in deze regio en een klooster in Kafar Shama’. De grootste van deze steden zijn Estel, Shur Safah, Dayr Eusebina, Abshai en Kafar Hura.

Rond het jaar 1609 (waarschijnlijk 1583) intensiveerde de onrecht tegen de Christenen en vervolging door de wrede Turkse gouverneurs zo veel dat vele Muhallamiyya stammen zoals Estel, Rashidiyya, Makashniyya, Sura, Ahmadi, Rashmal, Qabaliyya, en Lashtiyya overgingen tot de Islam om aan de vervolging te ontsnappen “

 

Bisschop Hanna Aydin zegt op blz. 95 van z’n boek “Die Syrisch Orthodoxe Kirche von Antiochien” het volgende , “In de 16'de eeuw zijn de Turken met de vervolging van de Syrische Christenen begonnen. Patriarch Ephrem schrijft: "Toen in 1583 de gruwelijke vervolging van de christenen door de Turken plaatsvond, werden zij zo in het nauw gedreven dat niemand meer een vluchtweg kon vinden." De gruwelijker heerser Nasuh, die van 1603-1606 in het gebied van Amid en Mardin te keer ging, werd door de patriarchen als een duivel gekenschetst. "Er bleef geen uitweg voor de vervolgden dan de islamitische godsdienst aan te nemen. Talrijke dorpen, vanaf Antiochië , Malatya tot Diyarbakir, gingen collectief over tot de islam en eveneens de dorpen tussen Mardin en Midyat. Hun gebied heet Mahallmi of Mahallmoye, en zij spreken bijna allen Arabisch. Op dit ogenblik vervolgt deze Mahallami-groep de christenen nog meer dan de Sunnieten en hun fanatisme staat bij de islam aan de top."

 

Deze systematische vervolging en vernietiging door de Turken heeft tot een complete demografische verandering geleid in Turkije. In gebieden waar de Aramese en Armeense Christenen tot de Islam werden gedwongen, werden de kerken met de grond gelijkgemaakt en in plaats daarvan werden Moskeeën gebouwd. Zodoende werd een etnische/ geestelijke zuivering doorgevoerd.

 

Wees alstublieft ervan bewust dat de Europese mogendheden zeer goed op de hoogte waren van deze wreedheden en zij hadden het kunnen stoppen als ze het hadden gewild. Erger nog, de Turkse Sultan werd door de Europese missionarissen tegen de Arameeërs opgehitst in de hoop de Arameeërs te bekeren. U moet goed bewust zijn van deze zaken.

 

Het hoogtepunt van uitroeiing werd bereikt met de genocide van 1915 waarbij meer dan 500.000 Arameeërs van diverse denominaties op brute wijze door Turken en Koerden werden afgeslacht. Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm

 

3. De Islamitische Conferentie in Pakistan in 1980 en etnisch zuivering door Turkije van de Arameeërs van Aram-Nahrin

 

De Turken krijgen echter niet genoeg van en willen de laatste nog overgebleven restanten Arameeërs weg hebben uit hun inheemse vaderlanden dat sinds 19e eeuw deel uitgemaakt van de huidige Turkije.

 

In 1980 werd de Islamitische Conferentie, waar alle Islamitische landen zijn aangesloten, in Pakistaanse stad Lahore gehouden. Tijdens deze conferentie beloofden de Islamitische landen in het Midden-Oosten zich in te zetten om zich te ontdoen van hun Christelijke minderheden. De tekst luidde, “ Het hele gebied dient tot het jaar 2000 volledig te worden geïslamiseerd en wel in het Midden-Oosten in die vorm, dat alle levenden die geen moslim zijn – de Koptische christenen in Egypte, de christenen in Irak, in Turkije, in Libanon, Syrie…en vooral de Israëli’s volledig uitgeroeid moeten worden”

 

3.1. De Koerdische PKK separatisten en Koerdische Imams

 

Maar hoe zouden de Turken hun gemaakte belofte in Pakistan waar kunnen maken zonder dat ze werden aangesproken door de buitenwereld? Het antwoord: de Koerdische separatisten van PKK en de Koerdische Imams. De PKK was een grote zegen voor de Turken als het gaat om het etnisch zuiveren van de inheemse Arameeërs in Turkije.

 

Speciaal getrainde eenheden van de Turkse geheime dienst, gekleed als PKK terroristen, startten een systematische moordcampagne op de voorname Aramese leiders waarmee ze Arameeërs shockeerden en duidelijk maakten dat ze hier niet thuis horen.

Verder hebben de Turken dankzij de inzet en medewerking van de Koerdische Imams in de regio Tur Abdin hun plannen kunnen verwezenlijken. Deze Imams werden door de Turkse overheid zodanig geïnstrueerd dat er een weerzingwekkende haatcampagne tegen de Aramese Christenen op gang werd gezet om invulling te geven aan de belofte van Turkije tijdens de conferentie in Pakistan in 1980.

 

Het resultaat hiervan was dat er vanaf 1982 een massale emigratie van de Arameeërs van Tur Abdin naar het Westen op gang kwam. Velen hebben echter nooit de exacte redenen van deze emigratie kunnen achterhalen. Er werd slechts gezegd dat het te maken had met de strijd tussen de PKK en de Turken. De ware reden was echter de Islamitische conferentie in Pakistan in 1980.

 

Tegen het jaar 2000 was meer dan 90% van de inheemse Arameeërs van Tur Abdin naar het Westen vertrokken. Dit was de belofte die Turkije had gedaan tijdens de Islamitische conferentie in Pakistan.

 

Meer over de pesterijen, discriminatie en moorden van de Arameeërs van Turkije:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

 

3.2. De “Assyrische” terroristen

 

Een andere welkome geschenk voor de Turken was de samenwerking tussen de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en de PKK vanaf 1993. http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Vanwege de activiteiten van de “Assyrische” terroristen heeft de Turkse Hoge Raad ons volk in Turkije op de lijst van de terroristische organisaties gezet en daarmee was de weg vrijgemaakt om de laatste resten Arameeërs aan te pakken. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

 

De huidige rechtszaken tegen het Aramese klooster St. Gabriel zijn directe gevolg van de activiteiten van de “Assyrische” terroristen die helaas vrije toegang hebben tot het St. Gabriel klooster met alle gevolgen van dien voor ons volk in Turkije.

 

De “Assyrische” terroristen hebben gratis zendtijd bij de PKK satelliet kanaal ROJ-TV om de culturele genocide op de Aramese natie te bewerkstelligen. Door de haatdragende activiteiten van de “Assyrische” terroristen, die zich nu opwerpen als verdedigers van het St. Gabriel Klooster, heeft het klooster inmiddels twee rechtzaken verloren. En gezien de immorele activiteiten van deze maffiosi, moeten wij het ergste vrezen.

Met andere woorden: de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en betrokken zijn bij terrorisme, zijn de bron van problemen en haat tegen ons volk niet alleen in Turkije, maar in het hele Midden-Oosten.

 

Zolang het Aramese volk niet opstaat en deze misdadigers uit z’n midden wegdoet, zullen zij geconfronteerd worden met problemen, vervolging en discriminatie. De ware moordenaars van ons volk zijn de haatdragende, immorele en perverse afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het ultieme koloniale product van haat en vernietiging.

 

In ons artikel “De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering” hebben wij eveneens laten zien dat de ware moordenaars, criminelen en fanatici die Irak willen zuiveren van de Aramese Christenen de afschuwelijke afvallige Arameeërs zijn die zich “Assyriërs” noemen. http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

4. Niet de Turken, niet de Koerden, maar we moeten naar ons zelf kijken

 

Wat de Turken niet gelukt is met moorden, genocides en gedwongen Islamisering van de Arameeërs, willen zij de etnische zuivering voortzetten via de “beschaafde” weg, namelijk de weg van “democratie” en “recht”. Meer dan 95% van de inheemse Arameeërs zijn van de landen van hun voorvaderen weggejaagd. En Turkije wil graag de gemaakte afspraken in Pakistan in 1980 voor 100% uitvoeren en dus moeten alle Arameeërs uit Tur Abdin weg. Een schone manier hiervoor is opnieuw inschakelen van de Koerden en het aanpakken van de Aramese kloosters en dorpen doormiddel van rechtzakken dat totaal niets met recht te maken heeft.

 

Er is echter meer aan de hand dan de onbarmhartigheid van de Turken en de Koerden die zich meester hebben gemaakt van het inheemse Aramese grondgebied. De hoofdreden dat ons volk zo onder de voeten wordt gelopen gedurende honderden jaren heeft te maken met hun verraad jegens de Heilige en de Machtige God van Abraham, Isaak en Jacob die zich in Christus Jezus aan de wereld heeft geopenbaard.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

 

Het ergste van het geheel is dat ze van klein tot groot niets willen weten van deze dwalingen en verraad jegens deze Machtige God en doen alsof er niets aan de hand is. Ja, velen van hen slaan zelfs op hun borst over hun goede daden, Christelijke geloof en zelfgenoegzaamheid.

 

Zelfs nu ze voor andermans deuren vertoeven, zien ze geen enkele aanleiding om zich af te vragen van: waarom zijn wij vluchteling geworden? Waarom heeft onze God ons niet beschermd tegen de kwade machten die ons land hebben ingepikt en toeeigent? Integendeel, ze zitten lekker in het “luxueuze” Westen te genieten en willen absoluut niet lastig worden gevallen met dergelijke moeilijke vragen waar ze simpelweg niets van willen horen. En kijk alstublieft naar het decadente gedrag van hun mannen, vrouwen, dochters en zonnen die zich baden in luxe!

 

Meer over de lakse en “slappe” gedrag en de consequenties van Diaspora: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm#5

 

Diegenen die echter wel iets zeggen over de reden van Diaspora zijn meestal de “Assyrische” terroristen. Dat doen ze niet omdat ze om het volk geven, maar omdat zij hun perverse terreur daden willen verbergen door zich voor te doen alsof ze voor de rechten van het volk vechten.

 

Een andere punt is het gedrag van geestelijke en seculiere verantwoordelijken. Velen van hen gedragen zich op een grove manier en maken zich schuldig aan haat, machtsmisbruik, fascisme, discriminatie, corruptie en vriendjespolitiek.

 

Met name bij sommige verenigingen, federaties en andere organisaties lopen er bepaalde fascisten rond, die zo verdorven zijn, dat hun onreinheid en immoraliteit al op een groot afstand waar te nemen en te ruiken is.

 

Het probleem hierbij is dat dergelijke individuen een zwaar oordeel uitlokken over een blinde en een laks volk dat met zich laat sollen en niet optreedt tegen deze immorele leiders die bron van haat en verdeeldheid zijn.

De geschiedenis leert dat wanneer het oordeel komt, dan treft het helaas niet alleen het slechte deel van het volk dat dergelijke individuen steunt, maar ook het (onmondige) goede deel van het volk dat niets te maken heeft met deze immorele individuen die hun positie misbruiken om verderf, haat en verdeeldheid te zaaien. En dit verklaart voor een belangrijke deel de eeuwenlange vervolging, uitdrijving en etnische zuivering waarmee ze te maken hebben gehad.

 

Waarschuwing en handreiking van de Here God aan het Aramese volk:

 

Kom tot jezelf, kom tot inkeer, schaamteloos volk, 2 voordat Gods besluit wordt uitgevoerd. Als kaf dat wegstuift, zo snel vliegt een dag voorbij! Kom tot inkeer, voordat de dag aanbreekt waarop de Heer zijn woede koelt (Sefanja 2:1-2)

 

Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)

 

******************************************************************

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.