Arameeėrs van Syriė

 

 

3-2-2014: Arameeėrs van Irak en Syriė: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten

 

2-1-2014: De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandelings

-instrument door kwaadaardige machten.....

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syriė in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syriė” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syriė

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syriė

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syriė

 

13-12-2012: Syriė: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syriė: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeėrs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syriė: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012:… rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syriė…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syriė etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriėrs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeėrs van Syriė te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeėrs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeėrs van Syriė?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeėrs van Irak. “Bevrijding” van Syriė....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syriė

 

6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syriė.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syriė

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en Arameeėrs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeėrs van Mesopotamiė: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

Engelse Versie

Europese President Herman Van Rompuy

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de nieuwe President van de Europese Unie.

 

Op 1-12-2009 hebben de Arameeers van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie een felicitatiebrief gestuurd aan de eerste president van de Europese Unie, de heer Herman Van Rompuy.

 

In de brief vragen de Aramese Organisatie de aandacht van de president voor de fragiele situatie van het Aramese Inheemse natie van het Midden-Oosten en focusseren daarbij op hun situatie in Turkije, Irak en Syriė.

 

 

Hieronder treft U aan de brief die is gestuurd aan de heer H. Van Rompuy.

 


 

Nr.: 2009-12-01/10

 

Nederland, Sweden, 1 December 2009

 

Onderwerp: Uw verkiezing als eerste president van de Europese Unie.

 

De Meest Eerwaardige President van de Europese Unie.

Zijn Excellentie Herman Van Rompuy

Brussel, Belgiė.

 

Geachte heer President,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie willen U feliciteren met Uw verkiezing tot de eerste president van de Europese Unie.

Wij wensen U veel succes en wijsheid toe en we hopen dat onder Uw leiderschap de Europese Unie een hechte familie en een bakermat wordt van stabiliteit, welvaart, gelijkheid, democratie, Mensenrechten en gerechtigheid.

 

Uwe Excellentie, wij willen graag gebruik maken van deze gelegenheid om Uw aandacht te vestigen op de fragiele situatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamiė, in vroegere tijden Aram-Nahrin genoemd in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreeuws. [1]

 

Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) is sinds duizenden jaren aanwezig in dit deel van de wereld, ook bekend geworden als de Bakermat van de Beschaving. Sinds het begin van de 20ste eeuw is deze regio verdeeld in moderne staten Irak, Syriė en Turkije. Het Aramese volk spreekt Aramees, [2] de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus, waardoor zij een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereld civilisaties. [3] Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Onze natie krijgt te maken met problemen in vele gebieden van het Midden-Oosten, echter hun situatie in Irak is het meest ernstig [4]. In tegenstelling tot andere groepen, heeft het Aramese volk in Irak, ook bekend geworden als “Assyriėrs” of Chaldeeėrs, geen eigen militie om zich te beschermen met als resultaat dat ze kwetsbaar zijn voor fanatieke groepen, ordinaire criminelen en dieven. Vanwege aanhoudende bedreigingen, ontvoeringen, moorden en aanvallen op hun heiligdommen, door de krachten van intolerantie en fanatisme, zijn velen van hen uit Irak weggevlucht naar de naburige landen en het Westen. Ondanks de genomen maatregelen door de centrale overheid, blijft de situatie van ons natie in Irak zeer kwetsbaar. Daar komt nog bij dat onze natie niet is erkend als aparte etnische minderheid in de Irakese grondwet.

 

De situatie van de Aramese natie in Turkije is net zo kritiek. [5] Sinds november 2008 is het Aramese klooster St. Gabriel in zuidoosten van Turkije, gelegen in Tur Abdin, dat is een deel vormt van de Bijblse Paddan- Aram, [1] is onderworpen aan rechtzaken, gestart door de Turkse overheid en de naburige dorpen die proberen om het land van het klooster te confisqueren. Niet alleen het land van het klooster, maar ook het land dat behoort tot de Aramese dorpen wordt bedreigd om te worden geconfisqueerd door de overheid onder het voorwendsel van “bos land”.

Daar komt nog bij dat de Aramese Inheemse natie in Turkije niet is erkend als apart etnische minderheid en om die reden het ontbreekt aan het minimale Mensen-, Culturele-, Politieke- en Socialen Rechten. Als gevolg hiervan, wordt onze Aramese natie langzamerhand cultureel vernietigd.

 

In vergelijking met Turkije en Irak, is de situatie van de Aramese natie in Syriė enigszins beter. Helaas is onze natie niet erkend als apart etnische minderheid en onze culturele Aramese erfgoed wordt onderdrukt onder het voorwendsel van “politieke activiteiten”. [6] Verder zijn ze onderworpen aan assimilatie met het resultaat dat velen van hen hun Aramese wortels hebben verloren en zijn gearabiseerd.

 

De marginalisatie, vervolging en uitsluiting van onze natie gedurende honderden jaren en hun fragiele situatie in recente tijd, waar ze bedreigd worden met etnische zuivering in de landen van hun voorvaderen, is niet uitsluitend toe te schrijven aan de krachten van fanatisme en intolerantie, maar het heeft z’n wortels in de geestelijke koloniale praktijken van de koloniale machthebbers in de 16e en 19e eeuw waarbij nationalisme en fanatisme werd gebracht naar het Midden-Oosten. [7] Daarnaast geloven wij dat de genocide van 1915 [8] die het leven van rond 600.000 Arameeėrs van verschillende denominatie vereiste minder ernstig zou zijn geweest als de Arameeėrs waren verenigd en zich niet hadden vastgeklemd aan de haat dat was geļmplementeerd door buitenstaanders in de naam van “hulp”, “educatie” en “religie”.

 

Wij wensen deze brief af te sluiten met de hoop dat Uwe Excellentie onze oprechte bezorgdheid heeft opgemerkt over de fragiele situatie van de Aramese Inheemse Christelijke natie van het Midden-Oosten en dat de Europese Unie hun situatie in beschouwing zal nemen bij het bespreken van Mensenrechten beleid ten aanzien van het Midden-Oosten en daarbij de Aramese Culturele erfgoed zal bevestigen.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Uw presidium en we zouden vereerd zijn om U, waar nodig, zuivere informatie te verschaffen omtrent de Aramese Inheemse natie van Aram-Nahrin dat het Midden-Oosten sinds duizenden jaren bewoond, maar nu in het gevaar verkeert om compleet te verdwijnen uit de landen van hun voorvaderen.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie

 


 

 

Voetnoten:

[1] Meer over Aram-Nahrin en Aram-Naharaim

http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[2] Meer over het Aramees

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_27_6_2007.htm

[3] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

(Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm)

[4] In diverse brieven aan de regering van Irak en de Verenigde Naties hebben geprobeerd aandacht te vragen voor de ernstige situatie van ons volk:

29-8-2007: Brief aan Irakese Overheid:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Overheid_Irak_29_8_2007.htm

22-4-2008: Brief aan Irakese Overheid:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Bescherming_Leiders_Irak_22_4_2008.htm

10-5-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

31-10-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

[5] Zie ook ons brief aan de President en Premier van Turkije:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseOrganisaties_President_Premier_Turkije_20_5_2009.htm

[6] Zie ons brief aan de President van Syriė:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aram-Nahrin_Brief_President_Syrie_6_7_2009.htm

[7] Kolonialisme, nationalisme en identiteit vervorming:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

Zie ook: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Bush_Sarkozy_Brown_22_8_2007.htm

[8] Aramese Genocide: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

Arameeėrs van Irak

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren