Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden.

English Version

 

Het is weer raak in Mosul. Binnen twee dagen zijn vijf Arameeėrs om het leven gebracht. Op dinsdag 16 februari werden twee Aramese studenten Zia Toma en Ramsin Shmael, vermoord in Mosul. Op dezelfde dag werden eveneens in Mosul twee Aramese christenen vermoord, te weten Fatukhi Munir en Rayan Salem Elias.

 

Op woensdag 17 februari werd het lichaam van de 20 jarige Aramese student Wissam George gevonden in de straten van Mosul doorboord met kogels.

 

De toestand van de Arameeėrs in Irak in het algemeen en in Mosul in het bijzonder wordt met de dag slechter. De Arameeėrs bevinden zich in zeer zwakke positie waar ze op de bescherming van de overheid zijn aangewezen. Door het slecht functionerende veiligheidsapparaat krijgen de Arameeėrs geen adequate bescherming. De veiligheidsmensen die het Aramese volk moeten beschermen in Mosul, staan gewoon te kijken bij het moorden van de leden van ons volk.

 

De indruk wordt gewekt alsof men van hogere hand heeft besloten om met alle middelen de Arameeėrs uit Mosul en omgeving weg te jagen. Dit zou voor een belangrijke deel het verhaal van de heer Wayne Madsen kunnen verklaren die wij een tijdje terug op ons website van commentaar hadden voorzien. Zoals gewoonlijk zijn de daders “onbekend”, ze komen uit het niets en verdwijnen weer in het niets zonder dat ze ooit worden opgepakt.

 

Naar aanleiding van diverse aanslagen en moorden werden in September 2008 duizenden Arameeėrs door de krachten van fanatisme Mosul uitgedreven naar de omliggende dorpen. Sommigen kwamen terug, anderen leven een onzekere bestaan in de omgeving van Mosul, terwijl weer anderen het land zijn uitgevlucht.

 

De Arameeėrs in Irak, ook bekendgemaakt als "Assyriėrs" of Chaldeeėrs, verkeren in een lastige positie, zijn onderling zeer verdeeld en vormen daarom een makkelijke prooi voor de diverse politieke en religieuze groeperingen die het hebben gemunt op de vredelievende Arameeėrs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen. De aanslagen en de moorden worden door sommige media toegeschreven aan Al-Qaeda en andere Jihadistische groeperingen. Dit hoeft niet waar te zijn, omdat er ook andere krachten, om uiteenlopende redenen, achter deze aanslagen kunnen zitten om het hartland van Aram-Nahrin etnisch te zuiveren van z’n oorspronkelijke Aramese bewoners.

 

Een dramatische oproep:

 

Een Aramese priester in Mosul zegt, “ Wij willen geen verkiezingen, wij willen geen vertegenwoordigers, wij willen geen rechten, wij willen gewoon leven”

 

De noodkreet van deze priester is typisch voor de situatiėn van de Arameeėrs om in Irak te overleven. Onze vraag aan deze priester en vele andere Arameeėrs is dit: Je moet jezelf de volgende vraag stellen: Waarom laat de Here God dit toe? Als deze machtige God in staat is om de Hemel en de Aarde te scheppen, waarom zou Hij niet in staat zijn om de Arameeėrs van Irak te beschermen? Wie z’n schuld is het dan dat deze Machtige God, die zich in Christus Jezus van de Bijbel aan de wereld heeft geopenbaard, niet ingrijpt?

 

Het antwoord hierop is: Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij doof is? 2 Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen! (Jesaja 59:1-2)

 

Wij hebben heel vaak gezegd en zeggen het opnieuw dat de kwade krachten van Satan absoluut niet het probleem zijn. Het probleem is de dwaling en halsstarrigheid van ons volk. Ze hebben zich als een speelbal in de handen van de koloniale/geestelijke krachten laten bespelen.

Om het huidige probleem te begrijpen, verwijzen wij naar de volgende analyses die wij op ons website hadden geplaatst:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

 

Tenzij de Arameeėrs wakker worden en schuld bekennen, anders zijn ze gedoemd te worden uitgeroeid. Zo simpel is het!

 

Voor de oorlog van 2003 waren er rond 800.000 Arameeėrs in Irak. Vermoedt wordt dat er meer dan de helft Irak heeft verlaten. De aanslagen op hun kerken en leiders hebben het Aramese volk het land uitgejaagd. We noemen paar voorbeelden:

 

1. West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar van St. Afrem Kerk in Mosul werd vermoord op 12-10-2006

2. De West- Arameeėr Isho Majeed Hadaya werd vermoord op 22-11-2006 in Baghdeda (Qaraqosh).

3. De Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie werd op 3-6-2007 vermoord samen met drie diakenen in Mosul.

4. De Oost-Aramese Chaldese bisschop van Mosul, Mgr. Paulus Faraj Raho werd ontvoerd op 29-2-2008  en zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 werd hij gevonden in een graf in Mosul.

5. Op 5-4-2008 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi vermoord in Baghdad.

 

Door de koloniale Westerse interventie in het Midden- Oosten zijn de Arameeėrs in diverse denominaties verdeeld geraakt en wel als volgt:

In Irak zijn de volgende Aramese denominaties

  • De West- Aramese Syrisch Orthodox

  • De West- Aramese Syrisch Katholieken

  • De West- Aramese Melkiten

  • De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeėrs

  • De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriėrs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

De termen “Oost-“ en “West- Arameeėrs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perziė, werden aangeduid als “Oost- Arameeėrs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeėrs”.

De aanduiding “Chaldeeėrs” en “Assyriėrs” voor de Oosterse Arameeėrs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittanniė + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeėrs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittanniė, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriėrs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 

************************************************************************************

Aanverwante artikelen:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/President_Irak_Oproep_VN_26_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aramese_Kerken_Bagdad_Bomaanslag_13_7_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese_Bloed_BlijftVloeien_In_Irak_4_5_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameers_Eenheid_Kolonialisme_5_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aanslagen_ArameseKerken_Irak_7_1_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Vermoord_Mosul_2_9_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_moord_Mosul_Qaraqosh_15_11_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Moorden_Etnische_Zuivering_Arameeers_Irak_13_10_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

***********************************************************************************

 


 

Three Christians killed in north Iraq

Source: http://uk.news.yahoo.com/18/20100216/twl-three-christians-killed-in-north-ira-3cd7efd.html

February 16, 2010

 

A Christian was killed in the restive city of Mosul on Tuesday, the third in as many days, as community leaders warned of rising violence against the minority ahead of Iraq's March 7 general election.

 

Christian leaders in Mosul, north of Baghdad, have criticised the security forces for "standing by and watching" as attacks against their community increase in the run-up to the parliamentary poll.

 

On Tuesday, a gunman emerged from a car in the north of the city and fired at two Christian students with an automatic weapon, according to a police officer who did not want to be named.

 

The shooter fled together with two other men in the car.

 

The officer said that Zia Toma, a 21-year-old engineering student, was killed and Ramsin Shmael, a 22-year-old pharmacy student, wounded. Both young men were Assyrian (Aramean) Christians.

 

"We don't want elections, we don't want representatives, we don't want our rights, we just want to be alive," said Baasil Abdul Noor, a priest at Mar Behnam church in Al-Arabi neighbourhood where the shooting occurred.

 

"It has become a nightmare. The security forces should not be standing by and watching. We hold them responsible, because they are supposed to be protecting us, and protecting all Iraqis."

 

Also in Mosul on Tuesday, two policemen were killed and nine other people wounded as a car bomb hit a police forensics bureau, emergency services said.

 

Tuesday's murder of the student came after gunmen in Mosul killed two shop owners from Iraq's Christian minority in separate attacks, prompting community leaders to criticise the security forces.

 

Greengrocer Fatukhi Munir, an Assyrian (Aramean) Catholic, was gunned down inside his shop in a drive-by shooting late on Monday, and armed assailants killed Rayan Salem Elias, a Chaldean Christian, outside his home on Sunday.

 

"I condemn this organised campaign against Christians," said Yahya Abid Mahsoob, human rights committee chair of the provincial council of Nineveh, of which Mosul is the capital.

 

"We (the provincial council) call upon the local and central government to take all precautions to protect Christians."

 

Others have expressed concerns that Christians could be targeted in violence ahead of the elections seen as a key test of reconciliation in Iraq, which has been wracked by sectarian hostilities since the 2003 US-led invasion.

 

"The Christian minority has become an issue in the elections, as it always is before elections," said Hazem Girgis, a deacon at an Orthodox church in the town centre.

 

"We are terrified... and the security forces are not able to offer us any security," said Girgis.

 

Attacks occur on a regular basis in Mosul and surrounding Nineveh province, which is among Iraq's most violent areas.

 

Human Rights Watch warned in November that minorities including Christians in the north were the collateral victims of a conflict between Arabs and Kurds over who controls Iraq's disputed northern provinces.

 

In late 2008, a systematic campaign of killings and targeted violence killed 40 Christians and saw more than 12,000 others flee Mosul.

 


 

Fourth Christian killed in northern Iraq

 

Source http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iL8VZjDPD8eGnaYK_2HyCOEqT2Ig

February 17, 2010

MOSUL, Iraq — A Christian student was found dead in the main northern Iraqi city of Mosul on Wednesday, the fourth in as many days, amid warnings of rising violence against the minority ahead of March 7 polls.

 

The bullet-riddled body of Wissam George, a 20-year-old Assyrian (Aramean) Christian, was recovered on a street in the south Mosul residential neighbourhood of Wadi al-Ain at around 1:00 pm (1000 GMT).

 

"George went missing this morning on his way to his institute, he was studying to be a teacher," said a police officer, speaking on condition of anonymity.

 

George is the fourth Christian since Sunday to be killed in the city, which has a Christian population of between 2,000 and 3,000.

 

"What can we say?" said Bishop Shlemon Warduni, the second-most-senior Chaldean bishop in Iraq.

 

"We are very sad. The government is looking at what is going on, it is speaking, but doing nothing," he told AFP.

 

On Tuesday, a gunman killed 21-year-old engineering student Zia Toma and wounded 22-year-old pharmacy student Ramsin Shmael, both Assyrian (Aramean) Christians.

 

Greengrocer Fatukhi Munir was gunned down inside his shop in a drive-by shooting late on Monday, and armed assailants killed Rayan Salem Elias, a Chaldean, outside his home on Sunday.

 

"We don't want elections, we don't want representatives, we don't want our rights, we just want to be alive," Baasil Abdul Noor, a priest at Mar Behnam church, said on Tuesday.

 

"It has become a nightmare. The security forces should not be standing by and watching. We hold them responsible, because they are supposed to be protecting us, and protecting all Iraqis."

 

Others have expressed concern that Christians could be targeted ahead of the elections, seen as a key test of reconciliation in Iraq, which has been wracked by sectarian violence since the US-led invasion of 2003.

 

"The Christian minority has become an issue in the elections, as it always is before elections," said Hazem Girgis, a deacon at a Syrian Orthodox church in the city centre.

 

"We are terrified... and the security forces are not able to offer us any security," said Girgis.

 

Attacks occur frequently in Mosul and surrounding Nineveh province.

 

Human Rights Watch warned in November that minorities in the north including Christians were the collateral victims of a conflict between Arabs and Kurds over who controls Iraq's disputed northern provinces.

 

In late 2008, a systematic campaign of killings and targeted violence killed 40 Christians and saw more than 12,000 flee Mosul.


 

Iraq: In Mosul, 20 year old student killed, for Christians it is like Good Friday

 

Source: http://www.asianews.it/news-en/In-Mosul,-20-year-old-student-killed,-for-Christians-it-is-like-Good-Friday-17661.html

February 17, 2010

 

The bullet-ridden body of Wissam Georges is found in Wadi Al-ayn neighbourhood. The young man vanished early in the morning, on his way to school. His murder is the fourth killing targeting Christians in three days. For Mosul Christians, the city has “become immured to this tragedy”.

 

Mosul – Wissam Georges, a 20-year-old Christian student, was killed today in Mosul, northern Iraq, this according to local police who found his bullet-ridden body. His death is the fourth targeted murder in three days against the Christian community. Among Christians, the assassinations are seen as “a real massacre, like Good Friday.” The city itself has become “immured to this tragedy.”

 

Police found the young man in the residential neighbourhood of Wadi Al-ayn, the same where an attack was perpetrated against a Chaldean Church. His body was riddled with bullets, a local source said.

 

Wissam Georges, 20, was studying to be a teacher. He had disappeared in the early morning on his way from Madida in north-west Mosul to the teachers college where he was taking a course to upgrade his training.  

 

This is the fourth murder targeting the Christian community in three days, a real massacre, according to a source that spoke to AsiaNews on condition of anonymity.  “It is like Good Friday, with no end in sight.”

 

“We have been abandoned by everybody,” he added. “It is as if the city has become used to this endless tragedy.” (DS)


 

A Wave of Assassinations of Christians in Mosul

 

http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/24883.htm

 

A wave of assassination of Christians in the city of Mosul in northern Iraq is in full swing.

 

In the last 24 hours, two merchants were shot to death at their respective businesses. Someone opened fire on a car carrying Christian students on their way to the university, killing one and wounding another.

 

A number of Christians have been killed in the city in recent weeks.

 

[Mosul, the third largest city in Iraq, is a hotbed of Al-Qaeda terrorists.]

 

Source: Al-Zaman, February 17, 2010

 

Posted at: 2010-02-17

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren