Yahkub of Urhoy

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag:

 

Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

Worldcouncil of Arameans (WCA) / Syriac Universal Alliance (SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Stichting ABM/ ABSM en "mensenrechten"

 

Arameeërs van Syrië

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Verwoesting, vernietiging, piraterij, diefstal en plundering van de Syrische en Iraakse aardolie

 


English Version

  1. Inleiding  
  2. Iraakse aardolie, verwoesting van het land, overeenkomst met Chinezen, chantage en dreigementen  
  2.1. Gebruik van Islamitische terroristen om Irak onder de duim te houden  
  2.2. Invasie Irak in 2003 en Kirkuk- Haifa oliepijpleiding  
  3. Bezetting en plundering van de Syrische olievelden door de Amerikanen  
  3.1. Islamitische terroristen en verwoesting van olievelden: Techniek van verschroeide aarde  
  4. Conclusie  

 


 

 

1. Inleiding

 

Verwoesting en vernietiging van het leven, duizenden wezen en weduwen, miljoenen ontheemden, meer dan miljoen doden, vluchtelingstromen, criminaliteit, corruptie en chaos zijn de vruchten van het brengen van “democratie”, "vrijheid" en “mensnerechten” door de Amerikanen en hun bondgenoten naar Irak in 2003 en Syrië in 2011.

 

Alsof de door de Amerikanen en hun bondgenoten/ handlangers veroorzaakte ongekende menselijke leed, vloeien van duizenden liters bloed, ellende en hopeloosheid niet erg genoeg is, proberen ze de hand te leggen op de Iraakse en de Syrische aardolie. De olievelden in de handen van de Syrische regering worden door de Westerse coalitie onder leiding van de Amerikanen verwoest en onbruikbaar gemaakt om de opbouw van het land tegen te houden.

 

De “bevrijding”, “democratie” en “mensenrechtenoorlog” hebben in Irak en Syrië ravage aangericht onder het Aramese volk. Zowel in Irak als in Syrië floreerden de Arameeërs en hun levenstandaard was relatief goed. Na de ‘bevrijding” en “democratie” werden de Arameeërs het doelwit van de Islamitische terroristen die werden gerekruteerd, getraind en bewapend door de Westerse machten en hun Midden-Oosterse handlangers (hier, hier en hier). Het gevolg was dat de grote meerderheid van ons volk zowel Syrië als Irak heeft verlaten.

 

Deze etnische zuivering en genocide tegen het Aramese volk werd mede mogelijk gemaakt door de onheilige koloniale Westerse, fraudeleuze, anti-Aramese en occulte product “Assyriërs”. Ze pleegden ongekende geestelijke hoererij met hun Westerse en Midden-Oosters meesters en scheppers om alstublieft naar Irak en Syrië te komen en hen te “bevrijden” van die zogenoemde “dictators” (hier, hier, hier). De occulte en afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en zich bezighouden met o.a. terrorisme (hier, hier) en andere onheilige zaken zijn bereid om met iedereen naar bed te gaan en hoererij te plegen met slechts één voorwaarde en dat is: verheerlijking en promotie van occulte “Assyrianisme.”

 

2. Iraakse aardolie, verwoesting van het land, overeenkomst met Chinezen, chantage en dreigementen.

 

Na de illegale en criminele inval door de Amerikanen en hun bondgenoten in Irak in 2003 hebben ze de complete infrastructuur van het land vernietigd. De Irakezen willen graag hun land repareren/ opbouwen na 17 jaar ellende en hopeloosheid. De Amerikanen willen daar echter niets van weten en houden het hardnekkig tegen.

 

Daarom bracht in september 2019 de Iraakse Premier Adel Abdul-Mahdi een bezoek aan China en ondertekende een verdrag met de Chinezen om de opbouw van het land uit te voeren.

 

Ontmoeting met de Premier van China

 

 

Ontmoeting met de President van China

 

 

Wat daarna volgde was een scala van dreigementen en chantage van Premier Adel Abdul-Mahdi door President Donald Trump.

De verwoestende openbaringen, over de zware druk op hem uitgeoefend door Trump, werden gedaan door Adel Abdul-Mahdi in Januari 2020 tijdens een Parlementaire sessie.

 

Deze uiterste belangrijke informatie werd gepubliceerd in het Arabisch op twitter op 6 Januari 2020. De Engelse vertalingen is hier te vinden.

 

Hieronder presenteren we de Nederlandse vertaling.

“[Voorzitter van de Raad van afgevaardigden van Irak] Halbousi woonde de parlementaire zitting bij, terwijl bijna geen van de Soennitische leden dat deed. Dit kwam omdat de Amerikanen hadden gehoord dat Abdul-Mahdi van plan was om gevoelige geheimen tijdens de sessie te onthullen en stuurden Halbousi om dit te voorkomen. Halbousi onderbrak Abdul-Mahdi af bij het begin van zijn toespraak en vroeg toen om de live uitzending van de sessie te stoppen. Hierna ging Halbousi samen met andere leden naast Abdul-Mahdi zitten, openlijk met hem praten, maar zonder dat het werd opgenomen. Dit is wat in die sessie is besproken en niet is uitgezonden:

 

Abdul-Mehdi uitte zijn boosheid over hoe de Amerikanen het land hadden verwoest en nu weigerden om infrastructuur- en elektriciteitsnetprojecten te voltooien, tenzij hun 50% van de olie-inkomsten werd beloofd, wat Abdul-Mahdi weigerde.”

 

“Daarom heb ik bezoek gebracht aan China en een belangrijke overeenkomst met hen ondertekend om de opbouw (van het land) uit te voeren in plaats van de Amerikanen. Bij mijn terugkeer belde Trump mij op om te vragen deze overeenkomst op te schorten. Toen ik weigerde, dreigde hij dat hij enorme demonstraties tegen mij zou ontketenen die mijn premierschap zouden beëindigen.

Enorme demonstraties tegen mij kwamen opgang en Trump belde opnieuw om te dreigen dat als ik niet aan zijn eisen zou voldoen, hij Marine sluipschutters vanuit hoge gebouwen zowel op demonstranten als op beveiligingspersoneel zou laten schieten om mij onder druk te zetten.

Ik weigerde opnieuw en diende mijn ontslag in. Tot op de dag van vandaag eisen de Amerikanen dat we onze overeenkomst met de Chinezen intrekken.

"Hierna, toen onze minister van Defensie publiekelijk verklaarde dat een derde partij zowel demonstranten als veiligheidspersoneel in het vizier nam (precies zoals Trump had gedreigd dat hij het zou doen), kreeg ik een nieuwe oproep van Trump die dreigde zowel mij als de minister van Defensie te vermoorden als we bleven praten over deze "derde partij".

 

Enkele opmerkingen over deze ongekende brutaliteit, zware onderdrukking en dreigementen van de Amerikanen. Het gedrag en mentaliteit van de Amerikanen laat inderdaad zien dat ze zijn gedegradeerd tot het rijk van het kwade:

 

1) “[Voorzitter van de Raad van afgevaardigden van Irak] Halbousi woonde de parlementaire zitting bij, terwijl bijna geen van de Soennitische leden dat deed. Dit kwam omdat de Amerikanen hadden gehoord dat Abdul-Mahdi van plan was om gevoelige geheimen tijdens de sessie te onthullen en stuurden Halbousi om dit te voorkomen.

 

Dat geeft aan dat de Amerikanen de meerderheid van de Soennieten in Irak in hun broekzak hebben. En tegelijkertijd maakt het ook duidelijk waarom er sinds de inval van de Amerikanen in Irak nooit een hechte en een sterke regering is gevormd. De Amerikanen hebben totaal geen belang bij een stabiele en sterke Irak. De verschillen tussen Sjiieten en Soennieten worden volkomen uitgebuit om chaos, corruptie en disfunctionaliteit van het land in stand te houden.

Ze hebben het land volledig verwoest en willen dat graag ook zo houden.

 

2) Halbousi onderbrak Abdul-Mahdi af bij het begin van zijn toespraak en vroeg toen om de live uitzending van de sessie te stoppen.

 

Halbousi is duidelijk een loopjongen van de Amerikanen en kreeg de opdracht van zijn Amerikaanse meesters om ten koste van alles de uiterste belangrijke informatie die Adel Abdul-Mahdi wilde openbaren tijdens de parlementaire sessie over de ongekende chantage, onderdrukking en criminaliteit van de Amerikanen tegen te houden. Daarom werd de live uitzending stopgezet om de Irakezen deze uiterste belangrijke informatie te onthouden.

 

3) Abdul-Mehdi uitte zijn boosheid over hoe de Amerikanen het land hadden verwoest en nu weigerden om infrastructuur- en elektriciteitsnetprojecten te voltooien, tenzij hun 50% van de olie-inkomsten werd beloofd, wat Abdul-Mahdi weigerde.

 

De Amerikanen hebben het land kapotgemaakt en zijn nog steeds mee bezig. Ze zijn alleen bereid om iets te doen als ze de Iraakse olie mogen plunderen. Onvoorstelbaar lage moraal!

 

4) “Daarom heb ik bezoek gebracht aan China en een belangrijke overeenkomst met hen ondertekend om de opbouw (van het land) uit te voeren in plaats van de Amerikanen. Bij mijn terugkeer belde Trump mij op om te vragen deze overeenkomst op te schorten. Toen ik weigerde, dreigde hij dat hij enorme demonstraties tegen mij zou ontketenen die mijn premierschap zouden beëindigen.

 

Irakezen wil graag hun land herstellen en hebben Chinezen ingeschakeld die in tegenstelling tot de Amerikanen graag het land willen opbouwen. Maar de Amerikanen willen daar niets van weten. Ze hebben Irak verwoest en willen het graag zo houden. Ze hebben geen belang bij een goedwerkende infrastructuur die de economie van het land zal stimuleren. De Amerikanen gaan tot het uiterste om Irak in deze instabiele chaotische toestand te houden. De enige oplossing is om de Amerikanen het land met geweld uit te zetten.

 

En inderdaad, verwoesting, diefstal en chantage is de hobby van de Amerikanen en hun bondgenoten in de naam van “democratie”, "bevrijding" en “mensenrechten.”

 

5) Enorme demonstraties tegen mij kwamen opgang en Trump belde opnieuw om te dreigen dat als ik niet aan zijn eisen zou voldoen, hij Marine sluipschutters vanuit hoge gebouwen zowel op demonstranten als op beveiligingspersoneel zou laten schieten om mij onder druk te zetten.

Ik weigerde opnieuw en diende mijn ontslag in. Tot op de dag van vandaag eisen de Amerikanen dat we onze overeenkomst met de Chinezen intrekken.

 

Trump voegde daad bij zijn woord en in oktober 2019 startten grote demonstraties tegen de regering van Premier Adel Abdul-Mahdi omdat hij weigerde om de overeenkomst met de Chinezen op te zeggen.

 

Grote demonstratie tegen de regering van Abdel Abdul-Mahdi

 

 

 

Die honderdduizenden demonstranten bestonden vooral uit jongeren. Deze jongeren dachten dat ze voor een goede zaak demonstreerden, maar hadden helaas niets in de gaten dat ze werden gestuurd door de Amerikaanse bezetter om Premier Adel Abdul-Mahdi weg te jagen.

Meer dan 600 mensen werden vermoord. Groot deel van deze slachtoffers werden gemaakt door de Amerikaanse sluipschutters vanuit hoge gebouwen die zowel demonstranten als veiligheidspolitie in het vizier namen om zo spanningen in het land te doen toenemen.

 

Het rijk van het kwade laat zijn ware gezicht van terreur, onderdrukking, chantage en plundering zien.

 

Overal waar de Amerikanen voet aan de grond zetten brengen ze verwoesting, bloedbaden, ontwrichting van het leven, chaos, corruptie, criminaliteit, onderdrukking, onveiligheid, haat, ontreddering, ontheemding en vluchtelingenstromen. En dat alles in de naam van “democratie”,"vrijheid" en “mensenrechten.”

 

Adel Abdul-Mahdi verdient alle lof en eer dat hij niet bezweken is voor het rijk van het kwade en uiteindelijk noodgedwongen ontslag heeft genomen.

 

6) "Hierna, toen onze minister van Defensie publiekelijk verklaarde dat een derde partij zowel demonstranten als veiligheidspersoneel in het vizier nam (precies zoals Trump had gedreigd dat hij het zou doen), kreeg ik een nieuwe oproep van Trump die dreigde zowel mij als de minister van Defensie te vermoorden als we bleven praten over deze "derde partij"

 

Wat moet je van deze slechtheid verwachten? Het is een schurkenstaat geworden waar Vrijmetselaars/ illuminatie satanisten achter de schermen het land besturen. Het maakt totaal niets uit welke partij aan de macht is omdat de satanische machten achter de schermen het beleid bepalen.

 

2.1. Gebruik van Islamitische terroristen om Irak onder de duim te houden.

 

Fort-Russ rapporteerde op 25 April 2020 in een artikel getiteld: “IRAQ: Official Warns of US Plot to Transfer ISIS Terrorists From Syria to Iraq’s Al-Anbar”:

“Een hoge ambtenaar in de provincie Al-Anbar in Irak waarschuwde voor de toenemende aanwezigheid van ISIS-terroristen in de woestijngebieden van de provincie die worden gecontroleerd door de Amerikaanse strijdkrachten

"Deze gebieden worden gecontroleerd door de Amerikaanse militairen en zijn een veilige haven voor de terroristen",

"De ambtenaar waarschuwde voor de pogingen van de VS om een groot aantal ISIS-terroristen over te brengen van bezette regio's van Syrië naar de westelijke woestijnprovincie Al-Anbar in Irak. De terroristen vormen een groot gevaar voor de inwoners van dit gebied, evenals voor de aangrenzende gebieden met Syrië. '

Het doel van de VS en hun NAVO- en regionale Wahhabi-partners in misdaad is duidelijk het opwekken van spanningen en onrust in Irak in de toekomst, waardoor ze een excuus krijgen om Iraakse en Syrische gebieden te blijven bezetten, allemaal onder het mom van "terrorismebestrijding"

 

Press Tv rapporteerde op 4 Mei 2020 in een artikel getiteld “US forces transport imprisoned Daesh terrorists from Syria to Iraq: SANA”: “Amerikaanse troepen hebben naar verluidt een niet-gespecificeerd aantal gevangengenomen leden van de terreurgroep Daesh Takfiri in de noordoostelijke provincie Hasaka naar hun bezette bases in Irak vervoerd.”

 

Press Tv rapporteerde op 11 Mei 2020 in een artikel getiteld “US aircraft transfer Daesh terrorists from Syria to Iraq: Badr

Een leider in de Badr-organisatie in Irak zegt dat Amerikaanse troepen Daesh-terroristen uit Syrië naar Irak hebben overgebracht tijdens de pogingen van Washington om de Amerikaanse aanwezigheid in het Arabische land te versterken

"Ooggetuigen die langs de grens met Syrië wonen, hebben de veiligheidsfunctionarissen ervan op de hoogte gebracht dat Amerikaanse troepen uitgebreide luchttransporten uitvoeren van Daesh-terroristen van Syrië naar Irak", vertelde Mohammed Mahdi al-Bayati zondag aan persbureau al-Maalomah.

De terroristen zijn Irak binnengekomen via de grens in de buurt van de regio Koerdistan, zei Bayati, eraan toevoegend dat de nieuwe inzet gericht is op het opvoeren van de terroristische aanslagen in Irak om de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land te rechtvaardigen

 

Zie ook hier:

11-5-2020: US is Smuggling Daesh Terrorists Out of Syria, Major Iraqi Pro-Government Militia Claims

 

Dat is niet de eerste keer dat de Amerikanen en hun bondgenoten zich bezighouden met onveilige maken van de regio door de inzet van hun speciale eenheden / doodseskaders/ huurlingen en de Islamitische terroristen die ze hebben gerekruteerd. Terrorisme en ontwrichting van landen is hun handelsmerk.

 

De Iraanse Generaal Soleimani heeft vaak dergelijke onheilige praktijken van de Amerikanen en hun bondgenoten tegengehouden door het vermoorden van hun Islamitische terroristen/ doodseskaders/ huurlingen/ speciale eenheden. Daarom werd Soleimani door de Amerikanen gedood op 3 januari 2020 in Bagdad internationale luchthaven. Hij doodde de door de Amerikanen gecreëerde, getrainde en bewapende Islamitische terroristen. Het was een onvergeeflijke daad!

 

Sputnik News rapporteerde op 17 Mei 2020 in een artikel getiteld “Daesh Militants Escape Kurdish-Run Prison in Northeastern Syria - Reports

Zeven leden van de terreurgroep Daesh * (verboden in Rusland) zijn ontsnapt uit een Koerdisch bewaakte gevangenis in het noordoosten van Syrië, meldden staatsmedia zondag.

Volgens het persbureau Sana bevindt de gevangenis zich in de stad Al-Hawl in de oostelijke buitenwijken van Hasakah.

 

Het zou ons totaal niet verassen wanneer deze terroristen door de Koerden zijn vrijgelaten in opdracht van de Amerikanen om hen naar Irak te brengen om het land nog meer in chaos te storten.

 

De Israëlische Christelijke onderzoeksjournalist, Steven Bennun, gaat in zijn video van 4 januari 2020 getiteld “What will the Killing of General Soleimani Lead To” uitvoerig in op de redenen achter de moord van generaal Qassem Soleimani.

 

 

De heer Bennun vertelt dat Irak opstandig werd en de Verenigde Staten de controle over het land begonnen te verliezen.

Daarom gaf de VS Turkije toestemming in 2019 om het noorden van Syrië binnen te vallen om Isis terroristen te bevrijden, die door de YPG gevangen waren genomen, zodat ze naar Irak zouden worden gebracht om te gebruiken tegen de Iraakse regering en zodoende gehoorzaamheid af te dwingen. De plannen van de Amerikanen mislukten, omdat generaal Soleimani samen met het Iraakse leger de terroristen opwachtten in Irak en grootste deel van hen vermoorden (hier, hier).

Bennun vertelt over Soleimani: Omdat die Iraanse generaal, die beschouwd wordt als slecht, samen met Irak vocht tegen Isis om hen tegen te houden voor wat ze van plan waren om in Irak te gaan doen. Hij heeft strijd gevoerd met terrorisme, hij vocht tegen Al-Nusra, Al-Qaeada, hij bestreed Isis en daarom is hij de grote kwade wolf

 

Zonder gebruik van de Islamitische terroristen, doodseskaders, huurlingen en hun speciale eenden zou de rol van de Amerikanen en hun bondgenoten compleet zijn uitgespeeld. Daarom zullen de Amerikanen en hun bondgenoten nooit een terroristenvrije Midden-Oosten toelaten. Want dan kunnen ze niets meer, hun rol is dan uitgespeeld.

 

De Amerikanen zijn niet de enigen die gebruikmaken van de Islamitische terroristen/ huurlingen/ speciale eenheden/ doodseskaders om tot hun doel te komen. Turkije maakt ook gebruik van deze onheilige methode om terroristen vanuit Syrië te verplaatsen naar Libië.

 

Zie hiervoor de volgende artikelen:

8-5-2020: From Syria to Libya: Captured Mercenaries Recount Tales of Coercion, Deception

11-4-2020: Turkey dispatches some 300 allied Takfiri militants from Syria to Libya: SOHR

7-3-2020: Turkey dispatches over 4,500 allied Takfiri militants from Syria to Libya: SOHR

20-1-2020: Video: Thousands of Turkish Proxy Fighters Flood into Libya Amid Berlin Peace Talks

18-1-2020: Turkey deploys more militants from Syria to Libya to help protect Tripoli-based GNA: Report

30-12-2019: Video: Syrian Army Prepares for Operation in Aleppo, Turkish Proxies Move to Libya

27-12-2019: Erdogan Recycles Idlib Terrorists from Syria to Libya, Trump Forces Relocated to Northern Iraq

26-12-2019: Haftar's Army Accuses Turkey of Smuggling Daesh, Nusra Terrorists to Libya Via Tunisia

29-4-2019: Libyan National Army Claims It Possesses Evidence of Turkey Supporting Daesh

 

2.2. Invasie Irak in 2003 en Kirkuk- Haifa oliepijpleiding

 

De inval van de Amerikanen in Irak in 2003 om het land compleet te verwoesten had ook te maken met de aardolie van Kirkuk in het noorden van Irak. Een oliepijpleiding vanuit Kirkuk naar de Israëlische haven in Haifa lag op tafel om te worden uitgevoerd. We zullen het hieronder aan de hand van enkele voorbeelden toelichten.

 

Op 3 December 2018 rapporteerde Oil & Gas Journal in een artikel getiteld “Oil pipelines played role in US invasion of Iraq”: Politiek beïnvloedt de aanleg en exploitatie van olie- en gaspijpleidingen. Daarom is het voor sommige veteranen in de (olie) pijpleiding misschien geen verrassing dat de politiek rond enkele oliepijpleidingen in het Midden-Oosten een rol speelde in de Amerikaanse motivaties voor de oorlog in Irak in 2003, die op 20 maart van dat jaar van start ging.”

 

Gary Vogler: Het verhaal van een Insider

 

Veel Amerikanen, zowel burgers als militairen, die deelnemen aan de buitenlandse interventies doen dat uit nobele motieven zoals “democratie”, “mensenrechten”, “vrijheid” enz. Pas jaren later komen sommigen tot de ontdekking dat die oorlogen niets te maken hebben met “nobelheid”, maar dat er perverse motieven de echt redenen zijn geweest om oorlog te voeren. Een van deze mensen was de heer Gary Vogler die zijn bijdrage leverde aan de oorlog tegen Irak in 2003.

Gary Vogler was een senior olieadviseur van het “Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance” (ORHA) en kort als minister van olie.

Hij schreef een verwoestende boek, uitgegeven in 2017, getiteld “Iraq and the Politics of Oil: An Insider’s Perspective” waarin hij de ware reden van de inval in Irak ontrafelt.

 

Op 24 April 2018 rapporteerde de heer Vogler in een artikel getiteld “The Truth about Oil and the Iraq War, 15 Years Later”:

Ik zag dingen die ik in 2003 niet begreep, maar schreef ze af als afleiding voor onze missie. Zoals, waarom heeft Paul Wolfowitz, de plaatsvervanger minister van Defensie, de besluiten die het kabinet van de president heeft genomen over een exportpijpleiding door Syrië net voordat de oorlog begon, mondeling teruggedraaid? Tijdens onze vooroorlogse beleidsdiscussies hadden we de exportpijplijn van Syrië besproken. Tijdens de invasie zou geen olie-infrastructuur worden aangevallen. Het definitieve schriftelijke beleid dat eind december 2002 door het kabinet van de president was overeengekomen, stelde dat de uitvoer via die Syrië-pijpleiding als hefboomwerking met de Syrische regering moest worden gebruikt om hun medewerking te krijgen. De pijpleiding had niet mogen worden vernietigd.

 

Over de vernietiging van een grote oliepomp die de Iraakse olie door Syrië pompte schrijft de heer Vogler:

Het enige grote pompstation dat olie door de Syrische exportpijpleiding pompte, werd vroeg in de oorlog vernietigd. Het was het enige opzettelijke doelwit van de olie-infrastructuur. Minister Rumsfeld kondigde de dag na de vernietiging van het pompstation aan de NY Times aan dat het vernietigd was om Syrië te straffen voor het helpen van Saddam met het smokkelen van olie buiten het olie-voor-voedselprogramma van de Verenigde Naties. Een dergelijke uitleg klopte niet.

 

Voor de reden van de aanval op het pompstation zegt de heer Vogler:

De aanval op het pompstation strafte de toekomstige regering van Irak veel meer dan Syrië. Irak verloor een exportkanaal en een pompstation van $ 50 miljoen. Syrië verloor alleen de toltarieven van exportvaten die Irak in de toekomst via de pijpleiding zou exporteren. Irak heeft meer dan 95% van de straf opgelopen.

 

Over zijn ommekeer met betrekking tot de inval in Irak in 2003 en de Haifa oliepijpleiding, schrijft hij:

Met behulp van de Google-zoekfunctie kon ik in 2014 en 2015 in de buitenlandse pers dingen vinden die echte eyeopeners waren. Er waren verschillende artikelen in de Israëlische en Britse pers uit 2003. Ik leerde verschillende nieuwe feiten kennen. Ik hoorde over een olie-agenda en de betrokken spelers, maar het belangrijkste was dat ik motieven leerde. Ik heb veel slapeloze nachten gehad. Ik leerde dat een persoon niet kan slapen als hij boos is en hoe meer ik leerde, hoe bozer ik werd. Ik was al mijn hele tijd vrijwilliger in Irak. Ik riskeerde mijn leven vijfenzeventig maanden in Irak en werkte om wat ik dacht dat nobele redenen waren. Hoe meer ik leerde, hoe meer ik me realiseerde dat er een olie-agenda was en dat ik gewoon een onwetende deelnemer was.

 

Over de olie-agenda om Irak in 2003 binnen te vallen zegt de heer Vogler:

De olie-agenda die ik ontdekte en meemaakte, was om Irak-olie aan Israël te leveren. De spelers waren de neoconservatieven in de regering-Bush, hun favoriete Irakezen - Dr. Ahmed Chalabi en de Israëlische regering. Een van de motieven was dat Israël een enorme premie betaalde voor de olie-invoer en deze premie was pas eind jaren 1990 begonnen. Op de agenda stond de heropening van de oude leiding van Kirkuk naar Haifa en de aanzienlijke uitbreiding ervan. Toen dit pijpleidingplan in de 2e helft van 2003 onbereikbaar werd, nam Chalabi andere maatregelen om goedkope Iraakse olie naar Israël te krijgen

 

The Guardian rapporteerde op 20 April 2003 in artikel getiteld “Israel seeks pipeline for Iraqi oil”:

Het plan beoogt de wederopbouw van een oude pijpleiding, die inactief is sinds het einde van het Britse mandaat in Palestina in 1948, toen de stroom van de noordelijke olievelden van Irak naar Palestina werd omgeleid naar Syrië.

Tot 1948 liep de pijpleiding van de Koerdische stad Mosul naar de Israëlische haven van Haifa, aan de noordelijke Middellandse Zeekust.

De heropleving van de pijpleiding werd voor het eerst openlijk besproken door de Israëlische minister van Nationale Infrastructuur, Joseph Paritzky, volgens de Israëlische krant Ha'aretz

 

Haaretz rapporteerde op 24 Augustus 2003 in een artikel getiteld “U.S. Checking Possibility of Pumping Oil From Northern Iraq to Haifa, via Jordan”:

De Verenigde Staten hebben Israël gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is olie uit Irak naar de olieraffinaderijen in Haifa te pompen. Het verzoek kwam vorige week in een telegram van een hoge Pentagon-functionaris aan een topfunctionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem

De nieuwe pijpleiding zou olie uit het Kirkuk-gebied halen, waar ongeveer 40 procent van de Iraakse olie wordt geproduceerd, en deze via Mosul vervoeren en vervolgens via Jordanië naar Israël.

 

In Maart 2003 vielen de Amerikanen Irak binnen en in augustus 2003 wilden ze de olie van het land plunderen. Dat is “vrijheid”, “mensenrechten” en “democratie” naar Irak brengen. Anders gezegd: meer dan miljoen doden, duizenden weduwen en wezen, vernietiging van de infrastructuur en elektriciteit netwerk, het land vergiftigen met verarmde Uranium, vluchtelingen, corruptie en de ondergang van het Aramese volk. Dat kan alleen maar het werk zijn van schurkenstaten, pathologische dieven en het rijk van het kwade.

 

Zie meer hierover:

3-2004: Pipeline or Pipe Dream? The Kirkuk-Haifa Scheme

6-2015: The British-American Imperial Agenda in Iraq: the Oil and Railway line from Kirkuk to Haifa, 1920-1932

 

3. Bezetting en plundering van de Syrische olievelden door de Amerikanen.

 

In 2015 nodigde de Syrische regering Rusland uit om te komen helpen te vechten tegen de door het Westen en hun Midden-Oosterse handlangers gerekruteerde, getrainde en bewapende Islamitische terroristen (hier, hier en hier).

Onder de bescherming van de geavanceerde Russische luchtmacht begon het Syrische leger de ene terroristische bolwerk na het andere te vernietigden met daarbij tienduizenden doden aan de kant van de Islamitische terroristen.

De Amerikanen en hun bondgenoten zagen met lede ogen dat hun creatie en troetelkindjes letterlijk aan flarden werden geschoten door het Syrische leger. Ze realiseerden zich met knarstanden dat ze de vernietiging van de door hen gesteunde Islamitische terroristen in Syrië niet konden stoppen. Daarmee werden hun criminele plannen voor Syrië gedwarsboomd.

 

Wat de Amerikanen en hun bondgenoten zich realiseerden was dat de volgende logische stap na de vernietiging van de terroristen was natuurlijk dat het land zou worden opgebouwd. Dit was iets wat de Amerikanen en hun bondgenoten ten koste van alles wilden voorkomen dat Syrië opnieuw zou worden opgebouwd. Daarom begonnen de Amerikanen vanaf 2018 illegale militaire bases te bouwen in olierijke gebieden in Syrië om de gas/ olievelden te bezetten. Wanneer Syrië geen toegang zou hebben tot de natuurlijke hulpbronnen, dan konden ze heel moeilijk het land opbouwen.

 

Klik hier voor analyses over de diefstal, piraterij van de Amerikanen van de Syrische olievelden.

Hieronder presenteren wij enkele van deze analyses aan onze geliefde lezer om een indruk te geven.

 

1) Southfront rapporteerde op 19 Maart 2018 in een artikel getiteld “US Establishing Military Facility In Oil Rich Area In Deir Ezzor Province – Reports”: De VS bouwen naar verluidt een nieuwe militaire faciliteit in Syrië. Naar verluidt ligt de door de VS geleide coalitiefaciliteit in aanbouw nabij de olievelden van al-Omar in de provincie Deir Ezzor.

 

2) MintPress News rapporteerde op 16 April 2018 in een artikel getiteld “How the US Occupied the 30% of Syria Containing Most of its Oil, Water and Gas”: “Noordoost-Syrië is een belangrijke regio vanwege de rijke natuurlijke bronnen, met name fossiele brandstoffen in de vorm van aardgas en olie. Dit gebied bevat inderdaad 95 procent van alle Syrische olie- en gaspotentieel - inclusief al-Omar, het grootste olieveld van het land. Deze hulpbronnen produceerden vóór de oorlog zo'n 387.000 vaten olie per dag en 7,8 miljard kubieke meter aardgas per jaar, en waren van groot economisch belang voor de Syrische regering. Belangrijker is echter dat bijna alle bestaande Syrische oliereserves - geschat op ongeveer 2,5 miljard vaten - zich bevinden in het gebied dat momenteel wordt bezet door de Amerikaanse regering.”

 

Naast het grootste olieveld van Syrië, beheersen de Verenigde Staten en zijn volmachten in het noordoosten van Syrië ook de Conoco-gasfabriek, de grootste van het land. De fabriek, die bijna 50 miljoen kubieke voet gas per dag kan produceren, werd oorspronkelijk gebouwd door de Amerikaanse olie- en gasgigant ConocoPhillips, die de fabriek tot 2005 exploiteerde, waarna sancties in het Bush-tijdperk het moeilijk maakten om in Syrië te opereren. Andere buitenlandse oliemaatschappijen, zoals Shell, verlieten ook Syrië als gevolg van de sancties.

 

“Met de Verenigde Staten nu het gebied bezetten, profiteren reeds de Amerikaanse energiebedrijven waarmee Trump en zijn regering tal van banden hebben van de in deze regio geproduceerde olie en gas. Volgens Yeni Şafak hielden de Verenigde Staten, samen met de Saoedi's, Egypte en Koerdische functionarissen, vergaderingen waar beslissingen werden genomen om de in de regio geoogste fossiele brandstoffen te winnen, te verwerken en op de markt te brengen, waarbij de Koerden een mooi deel van de winst kregen. Met ingang van 2015 verdienden de Koerden elke maand meer dan $ 10 miljoen.

 

Ziet U hier geliefde lezer de onheilige activiteiten van het rijk van het kwade, die samen met Frankrijk en Verenigde Koninkrijk het hoofd van de slang vormen, en zich met geavanceerde diefstal, plundering en verwoesting van landen bezighouden?

 

De door hen bedreven onheilige praktijken laten zien dat ze gedegradeerd zijn tot een schurkenstaat die zich bezighouden met verspreiding van terrorisme, diefstal en plundering van de natuurlijke bronnen, ontwrichting van landen, vloeien van miljoenen liters bloed en veroorzaken van ongekende leed en ellende overal waar ze voet aan de grond zetten. Het is een illegale en criminele bezetting van 30% van het Syrische grondgebied waar het grootste deel van gas en olievelden zich bevinden om leeg te roven.

 

De terroristische Koerden lijken hier 10 miljoen dollar per maand te krijgen. Daarmee kunnen ze hun terroristische activiteiten tegen het Aramese volk en andere minderheden in Syrië oneindig voortzetten. Ze staan onder de bescherming van het rijk van het kwade wat zich uit in hun ongekende brutaliteit en arrogantie.

De enige oplossing is om de Amerikanen zo snel mogelijk weg te jagen uit Irak en Syrië. Zolang de Amerikanen daar aanwezig zijn zal er nooit rust komen.

 

3) Sputnik News rapporteerde op 21 Oktober 2019 in een artikel “It's Always About Oil, Huh? Trump Mulls 'Keeping' Syrian Crude With US Company's Help”: De Amerikaanse president Donald Trump overweegt de mogelijkheid om de olie te "houden" terwijl hij het had over de Syrische olievelden, die onlangs door Amerikaanse troepen waren veiliggesteld. Hij gaf verder aan dat daarvoor Amerikaanse bedrijven kunnen worden ingezet.”

 

4) Sputnik News rapporteerde op 26 Oktober 2019 in een artikel getiteld “‘International State Banditism’: Russian Defence Ministry Explains What US Really Does to Syrian Oil” de verklaring van de Russische Ministerie van Defensie over de diefstal en bezetting van Syrische olievelden door de Amerikanen.

"Wat Washington nu doet: het veroveren en vasthouden onder zijn gewapende controle van olievelden in Oost-Syrië is simpelweg een internationaal staatsbanditisme",

"Noch het internationale recht, noch de Amerikaanse wetgeving zelf kan het doel van de Amerikaanse troepen rechtvaardigen om de Syrische koolwaterstofreserves te beschermen tegen Syrië zelf en zijn bevolking,"

 

Niets aan toe te voegen, is heel duidelijk.

 

De Amerikaanse Senator van de Staat Virginia verklaarde op 10 December 2019 de bezetting van de Syrische olievelden door de Amerikanen als volgt: De Syrische olievelden in beslag nemen was gewoon een daad van piraterij. Het is stelen, duidelijk en simpel… De olie is van alle mensen in Syrië. Het behoort niet tot de Koerdische minderheid en het behoort niet tot Amerikaanse oliemaatschappijen… Dit is wreed, het is immoreel en het is niet-christelijk. Het is een zondig iets om te doen en het is ons niet toegestaan olie of andere natuurlijke hulpbronnen uit een ander land te stelen,"

 

Diefstal en plundering is een van de vele hobby's van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, niets nieuws onder de zon.

 

5) Russia Today rapporteerde op 1 November 2019 in een artikel getiteld “US smuggles crude worth $30mn per month from occupied Syrian oil fields, violating its own sanctions – Russian Foreign Ministry” over de verklaring van de Russische Ministerie van Buitenlandse zaken.

Een vermeende voorvechter van de rechtsstaat, de VS schenden hun eigen anti-Syrische sancties door ruwe olie te smokkelen uit olievelden die ze in beslag hebben genomen van Damascus…

Elke maand smokkelt de VS ruwe olie ter waarde van $ 30 miljoen uit Syrië….. De brandstof is afkomstig van velden in het noordoostelijke deel van het land, waar de VS militair aanwezig zijn nadat ze hun troepen hebben teruggetrokken van de Syrisch-Turkse grens…”

 

Die 30 miljoen dollar per maand kunnen ze gebruiken om rekrutering, training en bewapening van de Islamitische en Koerdische terroristen te bekostigen, terwijl de Syrische bevolking zware te lijden heeft onder de wrede en onmenselijke Amerikaanse embargo tegen het land.

 

6) Sputnik News rapporteerde op 11 November 2019 in een artikel getiteld “US Attempts to Rob Syria of Its Oil Are Damaging Chances of Political Settlement - Lavrov

We zullen erop staan dat het Syrische leger het hele grondgebied van zijn staat zo snel mogelijk bezet. Alleen zo kan het terrorisme op betrouwbare wijze worden beëindigd en kunnen alle genoemde problemen worden opgelost met een definitieve politieke regeling

Wat betreft wat de Verenigde Staten doen in het noorden van Syrië ... Het is natuurlijk illegaal om Syrië te beroven en de controle over zijn olievelden over te nemen, en het brengt de Syrische nederzetting niets goeds, het behoudt alleen een aanzienlijke bron van zorg en een aanzienlijke bedreiging in dit deel van Syrië

 

Het is niet alleen “illegaal” maar buitengewoon brutaal en crimineel!

 

7) Sputnik News rapporteerde op 16 December 2019 in een artikel getiteld “Assad Accuses US of Selling Oil Stolen From Syria's Fields to Turkey” over President Bashar Assad met betrekking tot de diefstal van de Syrische olievelden.

Voor de Amerikanen gebruikte Jabhat al-Nusra in de beginperiode deze putten. Nadat Daesh kwam en al-Nusra verdreef - of beter gezegd, toen het samenging met al-Nusra en ze allemaal Daesh werden, stal het ook en verkocht de olie. Waar? Vroeger werd het via Turkije verkocht. Nu steelt Amerika olie en verkoopt het aan Turkije

 

De fanatieke beschermer van de terroristen hebben de olievelden overgenomen van de door hen gecreëerde, getrainde en bewapende Islamitische terroristen en verkopen de olie aan Turkije.

 

De voorgaande voorbeelden hebben U hopelijk een indruk gegeven over de Amerikanen die Syrische gas en olievelden hebben bezet.

 

3.1. Islamitische terroristen en verwoesting van olievelden: Techniek van verschroeide aarde

 

In navolging van Irak hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten de techniek van verschroeide aarde toegepast om zoveel mogelijk schade aan te richten aan de infrastructuur, elektriciteit netwerk, de olievelden die door de Syrische regering worden beheerd, de gezondheidssysteem enz.. Het doel van het Westen is om Syrië compleet lam te maken zodat het disfunctioneel wordt en niet kan functioneren als een land.

Wanneer je in de media hoort dat de coalitie tegen ISIS/ISIL in Syrië en Irak, die geleid wordt door de Amerikanen, zogenaamde ISIS doelen heeft aangevallen in Syrië of Irak, dan betekent dat altijd dat ze de infrastructuur van het land aanvallen om te verwoesten. We gaan het hieronder uitleggen. Je moet het verhaal van de reguliere nepnieuws media altijd 180 graden omdraaien om achter de waarheid te komen.

 

Russia Today rapporteerde op 16 April 2020 in een artikel getiteld “Syrian militants ‘trained at US base for sabotage & terrorism’ try to surrender & get ambushed by OTHER US-backed extremists” over Islamitische terroristen die door de Verenigde Staten zijn getraind om olie installaties en andere infrastructuur te vernietigen, de techniek van de verschroeide aarde.

 

We lezen:

Een door de VS gesteunde militante groep heeft een konvooi van 'overlopers' onderschept die hun wapens hebben neergelegd en zich overgegeven aan Damascus. De overlevenden vertelden het Syrische leger dat de Amerikaanse instructeurs hen hadden opgeleid voor sabotage en terrorisme

Nadat ze zich hadden overgegeven aan het Syrische leger, zeiden de 27 militanten dat ze waren opgeleid en voorzien van wapens in een Amerikaanse faciliteit”, zei schout-bij-nacht Oleg Zhuravlev, het hoofd van het Centrum voor Syrische Verzoening van het Russische Ministerie van Defensie woensdag op een briefing.

“Amerikaanse instructeurs hebben hen opgeleid om sabotage te plegen aan olie- en transportinfrastructuur, evenals voor terroristische aanslagen in de door de Syrische regering gecontroleerde gebieden.”

 

Zie ook:

16-4-2020: Surrendered US-backed Rebels Admit to Receiving Training to Destroy Syrian Oil Sites

 

We herhalen opnieuw: als U in de Westerse nepnieuws media leest dat de Amerikanen en hun bondgenoten aanvallen hebben uitgevoerd op de terroristische doelen in Syrië, dan betekent dat altijd dat ze Syrië op allerlei manieren proberen te beschadigen. Het gaat hier om fanatieke en hardnekkige terrorisme beschermers en promotors. Verwacht niet van ze dat ze de terroristen die ze hebben gecreëerd, getraind en bewapend zullen aanvallen. Dat zullen ze nooit doen.

 

Russia Today rapporteerde op 10 Maart 2020 in een opinie artikel getiteld “US now openly admits its goal in Syria is to make it 'difficult' for Moscow and Damascus to defeat terrorists”:

De speciale gezant van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Syrië heeft zojuist toegegeven dat de VS jihadistische militanten in Idlib wil verdedigen tegen ‘Russische agressie’, wat opnieuw bewijst dat het moeras in Foggy Bottom springlevend is

Ons doel is om hen het erg moeilijk te maken om dat te doen door een verscheidenheid aan diplomatieke, militaire en andere acties

 

“Foggy Bottom” is een term dat wordt gebruikt voor de Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken.

Het gaat om terroristen beschermers en ze zullen tot het uiterste gaan om hun jongens te beschermen. Het is lang geen geheim meer dat de Amerikanen en hun bondgenoten de boosdoeners zijn achter terrorisme en ontwrichting van landen voor regime verandering.

 

Russia Today rapporteerde op 13 Mei 2020 in een artikel getiteld “US anti-ISIS chief says his goal in Syria is to create a ‘quagmire’ for Russia, not battle terrorism”:

James Jeffrey, de speciale afgezant van de VS voor Syrië en het verslaan van de Islamitische Staat, heeft vrij eerlijk toegegeven hoe hij zijn opdracht en die van de Amerikaanse troepen daar ziet: een nieuw Vietnam of Afghanistan creëren voor Moskou

Op de vraag waarom het Amerikaanse publiek de Amerikaanse betrokkenheid bij Syrië zou moeten tolereren, wijst speciaal gezant James Jeffrey op de kleine Amerikaanse voetafdruk in de strijd tegen ISIS. 'Dit is Afghanistan niet. Dit is Vietnam niet. Dit is geen moeras. Het is mijn taak om er een moeras van te maken voor de Russen.'

 

Zie ook:

13-5-2020: "My Job Is To Make Syria A Quagmire For The Russians": CIA Doctrine Made Official Policy

12-5-2020: US Military Presence Could Help Turn Syria Into Quagmire for Russia - Special Envoy

 

Hoe willen de Amerikanen in Syrië een moeras creëren voor de Russen? Door de Islamitische terroristen die ze hebben gerekruteerd, getraind en bewapend. In de reguliere nepnieuws media zeggen ze dan: “Wij vechten tegen de Islamitische terroristen.” Het zijn hardnekkige beschermers en promotors van terrorisme. Ze hebben niets te zoeken in Syrië, weg daar!

 

Press TV rapporteerde op 12 Maart 2020 in een artikel getiteld “US controlling all oil fields, plundering crude in northeast Syria: Ambassador”:

De Syrische ambassadeur in Rusland, Riyad Haddad, zegt dat de Verenigde Staten alle olievelden in het noordoosten van zijn land beheersen, aangezien Washington en enkele van zijn regionale bondgenoten met elkaar strijden om oliereserves te grijpen en natuurlijke hulpbronnen te plunderen in de door de oorlog gehavend land

“Amerikanen zijn tegenwoordig aanwezig in het noordoosten van het land, controleren daar alle olievelden en stelen onze ruwe hulpbronnen. Als we erin slagen de regio te bevrijden van de Amerikaanse bezetting, zullen we onze economie nieuw leven inblazen, ”

 

Terrorisme, diefstal, verwoesting van infrastructuur en plundering is de hobby van de Amerikanen en hun bondgenoten. Ze zijn illegaal in Syrië, ze rekruteren, trainen en bewapenen terroristen. Ze hebben miljoenen liters bloed op hun geweten en dienen daarom zo snel mogelijk Syrië te worden uitgetrapt. Ze staan in de weg voor de opbouw van het land.

Hun aanwezigheid in Syrië is synoniem voor bloed, ellende, chaos en ontreddering. Het is het rijk van het kwade. Weg ermee!

 

Press Tv rapporteerde op 29 Februari 2020 in een artikel getiteld “Damascus says US smuggling Syria’s oil, selling it to Turkey, other countries”:

De Syrische minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming Atef Naddaf gaf zaterdag een interview aan de Russische tv-zender 24, meldde het Sputnik-persbureau. "Onze vijand, de Verenigde Staten, ze verkopen de [olie] aan Turkije enzovoort", zie hij

De minister voegde eraan toe dat in andere olierijke gebieden van het Arabische land "er volledig vernietigde infrastructuur is, er zijn vernietigde spoorwegen, alle elektriciteitscentrales zijn vernietigd"

"We hebben geen elektriciteit en waar geen elektriciteit is, is er geen lokale [olie] productie.

"Uit de beelden gemaakt vanuit de ruimte bleek dat olie actief werd gewonnen en massaal werd geëxporteerd voor verwerking buiten Syrië, onder de sterke bescherming van Amerikaanse troepen, voor en na de nederlaag van de terroristen van Daesh", zei Igor Konashenkov, woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie. .

 

Techniek van verschroeide aarde. Het spreekt voor zich, niets aan toe te voegen!

 

4. Conclusie

 

-De Amerikanen zijn illegaal in Syrië

-Ze schenden met grote minachting de internationale wetgeving

-Ze schenden de territoriale integriteit van Syrië.

-Ze hebben de infrastructuur van Syrië verwoest.

-Ze bezetten de Syrische gas en oliebronnen en plunderen deze bronnen terwijl de bevolking van Syrië lijdt onder zware embargo van de Amerikanen. Het zijn pathologische plunderaars, mensenrechtenschenders, terroristen beschermers en dieven.

-De Amerikanen rekruteren, bewapenen en trainen de terroristen in Syrië om de natuurlijke hulpbronnen, die nog in de handen van de Syrische regering zijn te verwoesten, en daarmee de opbouw van het land te frustreren. Daarnaast wordt de ellende van de bevolking van Syrië verlengd.

-Om Syrië te kunnen opbouwen, eind te maken aan plunderingen, rust en stabiliteit te brengen in het land, is het noodzakelijk dat de illegale bezetters van Syrië het land onmiddellijk worden uitgetrapt. De Amerikanen zijn ongewenst Syrië binnengedrongen en veroorzaken alleen maar leed en ellende voor het land.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media