Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood.

 

English version

 

De extremistische krachten in Irak hebben weer van zich laten horen. Op 15 december werden  twee Aramese kerken in Mosul aangevallen; een West- Aramese Syrisch Katholieke kerk (Al Beshara) en een West- Aramese Syrisch Orthodoxe kerk (Al Gahera). Vier mensen werden gedood en 40 verwond.

 

Op 23 december 2009 werden wederom twee Aramese kerken aangevallen in Mosul; de West- Aramese Syrisch Orthodoxe St. Thomas kerk en de Oost- Aramese Chaldese St. George kerk. Drie mensen werden gedood en vijf verwond. Op 24 december 2009 werd de Oost- Aramese Basel Misho Hanna vermoord in Mosul.

 

Naar aanleiding van diverse aanslagen en moorden werden in September 2008 duizenden Arameeërs door de krachten van fanatisme Mosul uitgedreven naar de omliggende dorpen. Sommigen kwamen terug, anderen leven een onzekere bestaan in de omgeving van Mosul, terwijl weer anderen het land zijn uitgevlucht.

 

De Arameeërs in Irak, ook bekendgemaakt als "Assyriërs" of Chaldeeërs, verkeren in een lastige positie, zijn onderling zeer verdeeld en vormen daarom een makkelijke prooi voor de diverse politieke en religieuze groeperingen die het hebben gemunt op de vredelievende Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen. De aanslagen en de moorden worden door sommige media toegeschreven aan Al-Qaeda en andere Jihadistische groeperingen. Dit hoeft niet waar te zijn, omdat er ook andere krachten, om uiteenlopende redenen, achter deze aanslagen kunnen zitten om het hartland van Aram-Nahrin etnisch te zuiveren van z’n oorspronkelijke Aramese bewoners.

 

Voor de oorlog van 2003 waren er rond 800.000 Arameeërs in Irak. Vermoedt wordt dat er meer dan de helft Irak heeft verlaten. De aanslagen op hun kerken en leiders hebben het Aramese volk het land uitgejaagd. We noemen paar voorbeelden:

 

1. West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar van St. Afrem Kerk in Mosul werd vermoord op 12-10-2006

2. De West- Arameeër Isho Majeed Hadaya werd vermoord op 22-11-2006 in Baghdeda (Qaraqosh).

3. De Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie werd op 3-6-2007 vermoord samen met drie diakenen in Mosul.

4. De Oost-Aramese Chaldese bisschop van Mosul, Mgr. Paulus Faraj Raho werd ontvoerd op 29-2-2008  en zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 werd hij gevonden in een graf in Mosul.

5. Op 5-4-2008 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi vermoord in Baghdad.

 

Door de koloniale Westerse interventie in het Midden- Oosten zijn de Arameeërs in diverse denominaties verdeeld geraakt en wel als volgt:

  • De West- Aramese Syrisch Orthodox

  • De West- Aramese Syrisch Katholieken

  • De West- Aramese Melkiten

  • De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

  • De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

De termen “Oost-“ en “West- Arameeërs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perzië, werden aangeduid als “Oost- Arameeërs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeërs”.

De aanduiding “Chaldeeërs” en “Assyriërs” voor de Oosterse Arameeërs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittannië + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriërs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 

******************************************************

Aanverwante artikelen:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/President_Irak_Oproep_VN_26_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aramese_Kerken_Bagdad_Bomaanslag_13_7_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese_Bloed_BlijftVloeien_In_Irak_4_5_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameers_Eenheid_Kolonialisme_5_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aanslagen_ArameseKerken_Irak_7_1_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Vermoord_Mosul_2_9_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_moord_Mosul_Qaraqosh_15_11_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Moorden_Etnische_Zuivering_Arameeers_Irak_13_10_2008.htm

 

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

**********************************************************************************

 

New Violence Flares in Iraq, With Christians and Shiites as Targets

 

Source http://www.nytimes.com/2009/12/24/world/middleeast/24iraq.html

 

By JOHN LELAND

 

Published: December 23, 2009

 

BAGHDAD — As Muslims in Iraq observe the 10-day holiday of Muharram, and Christians warily prepare for a subdued Christmas, episodes of violence erupted around the country on Wednesday, some of them aimed at worshipers of each faith.

 

There were four separate bomb attacks in Baghdad on Shiite pilgrims marching toward Karbala in observance of Muharram, and a fifth attack on people giving food and drinks to the marchers.

 

In East Baghdad, an improvised explosive device killed 3 marchers and wounded 28 others. A bomb attached to a motorcycle killed 1 pilgrim and wounded 7, while 7 more marchers were wounded in bombings south of Baghdad. A roadside bomb in the commercial Karada neighborhood exploded near people serving the marchers, killing 1 and wounding 4.

 

The pilgrimage to Karbala, culminating Sunday in the Day of Ashura, is one of the holiest Shiite observances, commemorating the martyrdom of Imam Hussein, grandson of the Prophet Muhammad, in 680 A.D. Saddam Hussein banned the pilgrimage, and it has been a target of attacks since his fall in 2003.

 

“They will not make us stop by making explosions here or there,” said Ahmed al-Saedi, 26, one of the marchers, who was not near the bombings. “They have tried with much bigger explosions and they saw what happened. We will never stop, so if they are strong enough, let them come face to face.”

 

The Iraqi government has promised to increase security for the pilgrims, deploying nearly 50,000 soldiers and police officers to Karbala and Najaf, where a million pilgrims are expected to converge this weekend.

 

In the northern city of Mosul, where sectarian violence has continued to run high, a bomb placed in a handcart opposite the Syrian Orthodox Church of St. Thomas killed two people, both Muslim, and damaged the church, which was built in 770. The attack followed threats to blow up churches at Christmas, and was the sixth attack on Christians in Mosul in less than a month. Threats and attacks against Iraqi Christians typically rise during the Christmas season.

 

After a relatively peaceful November, in which only 88 Iraqi civilians were killed in attacks, violence has increased this month, punctuated by a series of car bomb attacks on Dec. 8 that killed at least 121 people. The November total was the lowest since the American-led invasion of 2003, according to the Web site icasualties.org.

 

Iraqi police officers remain a favorite target of the attackers. In Abu Ghraib early on Wednesday morning, gunmen opened fire on a police checkpoint, killing four officers before escaping. In a similar shooting on Dec. 6, gunmen killed a police officer outside a guard room, then stormed the room and killed three more policemen inside.

 

The district commissioner of Abu Ghraib, Shaker Feza, blamed negligence among the security forces for the attacks. “They say that this place is a terrorist area and all the people who live here don’t deserve anything but to be killed,” Mr. Feza said.

 

Later in the day, in nearby Falluja, attackers placed a magnetic bomb on the armored car of a Sunni candidate for Parliament, Efan al-Essawi. The attack was the first on a candidate in the coming elections, according to the police.

 

Sheik Essawi, a Sunni Muslim running on the Iraqi Unity Alliance electoral list, was wounded but escaped serious harm. The sheik was also the head of the local Sunni Awakening, a group that formed to oppose Sunni insurgents and is credited for much of the reduction of violence in Iraq since 2007.

 

Another magnetic “sticky” bomb attached to a car in Falluja killed a man named Edham al-Mashhadani, whose brother runs the youth union in Anbar.

 

While violence has declined in most of the country, recent months have seen a rise in attacks in the areas west of Baghdad that include Abu Ghraib, Anbar and Falluja, early strongholds of the insurgency.

 

In unrelated incidents in Baghdad, a magnetic bomb attached to a minibus killed one person and injured three, and gunmen killed a police brigadier general in front of his home.

 

The Iranian ambassador to Iraq, Hassan Kazemi-Qomi, tried to play down a border dispute that erupted in the past week after Iranian soldiers briefly advanced into an oil field in territory claimed by Iraq, then withdrew. The ambassador said both governments agreed to 1975 treaties setting the border. He accused the news media of stirring up controversy before the election. “We have a unified vision regarding fulfilling the treaty,” he said. “There’s no disagreement between the two countries.” He added, “There are hidden hands who want to sabotage this relationship.”

 

Duraid Adnan contributed reporting from Baghdad, and Iraqi

 


 

Mosul attacks on two Christian churches, three dead and several injured

 

Source: http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17204&geo=23&size=A

 

12/23/2009 14:24

 

The Chaldean Church of St. George and Syriac Orthodox Church of St. Thomas hit. One bomb was hidden in a cart carrying vegetables. The explosion kills a Chaldean Christian and two Muslim. Archbishop of Kirkuk: "disturbing message" to two days before Christmas.
 

Mosul (AsiaNews) - Two separate bombs struck this morning in Mosul, the Chaldean church of St. George and Syriac Orthodox Church of St. Thomas. The death toll so far is of three dead - a Chaldean Christian and two Muslims - and several wounded. Louis Sako, archbishop of Kirkuk, speaks to AsiaNews of a "disturbing message" ahead of Christmas, keeping tensions high as well as fear of further violence in northern Iraq.

 

Sources for AsiaNews in Mosul confirm that "the situation for Christians continues to worsen, given that the Christians buildings are again being targeted by terrorists. The two churches hit are two old buildings, of great historical and cultural value".

 

In the attack on the church of Saint George three people were killed: a Chaldean Christian and two Muslims, others were injured. Local witnesses report that the explosion was caused by "a cart of vegetables, filled with bombs." From the initial reconstruction, it seems that the target of the attack was a police barracks in the district of Khazraj. In the last six weeks in Mosul four churches and a convent of Dominican nuns have been attacked. The explosions were caused by car bombs producing serious damage to buildings and adjacent homes, Christian and Muslim. Five Christians have been murdered and others have become victims of kidnapping for ransom. These targeted attacks testify to the "ethnic cleansing" in act against the Christian community throughout Iraq.

 

Louis Sako, archbishop of Kirkuk, believes today attacks are yet another "disturbing message" to two days before Christmas. These threats, stresses the prelate, "continue to influence the Christian community" that hopes "for peace" but is the victim of violence. "The message of peace and hope - reaffirms the archbishop of Kirkuk - announced by angels, remains our best wishes for Christmas for the entire country: we want to work together to build peace and hope in the hearts of all men and women of Iraq."

 


 

Christian killed in eastern Mosul

Source: http://en.aswataliraq.info/?p=124102

December 24, 2009 - 12:26:01

 

NINEWA / Aswat al-Iraq: A Christian citizen was killed on Thursday in eastern Mosul, according to a security source.“Basel Misho Hana, a Christian, was killed on Thursday afternoon (Dec. 24) by gunmen in al-Zahraa neighborhood in eastern Mosul,” the source told Aswat al-Iraq news agency.

 

“The driver is a bus driver,” he added.

 

“A passing civilian was wounded in the attack,” the source noted.

 

Mosul, the capital of Ninewa, lies 405 km north of Baghdad.

SH (P)/SR

 


 

Mosul attack’s casualties up to 7

 

Source: http://en.aswataliraq.info/?p=124012

 

December 23, 2009 - 11:38:02

 

NINEWA / Aswat al-Iraq: Casualties from the handcart bomb explosion near two churches in central Mosul rose to two dead and five wounded, all civilians, a military source said.

 

“The final toll of the attack that occurred near two churches in al-Saaa region in central Mosul, rose to two dead and five wounded,” the source told Aswat al-Iraq news agency.

 

A police source had said earlier that at least one civilian was killed and four others were wounded in a handcart bomb explosion in central Mosul on Wednesday.

 

Last year, thousands of Christians fled Mosul in the face of violence that claimed the lives of 40 members of the community.

 

Since the US-led invasion of 2003, hundreds of Iraqi Christians have been killed and several churches attacked.

 

Around 800,000 Christians lived in Iraq at the time of the invasion, but their number has since shrunk by a third or more as members of the community have fled abroad, according to Christian leaders.

 


Vier Tote und 14 Verletzte im Irak

 

zuletzt aktualisiert: 15.12.2009 - 16:13

Source: http://www.ngz-online.de/panorama/ausland/Vier-Tote-und-14-Verletzte-im-Irak_aid_796023.html

 

Bagdad/Mossul (RPO). Bei einer Anschlagsserie auf Regierungsgebäude und Kirchen sind im Irak fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In der Hauptstadt Bagdad explodierten am Dienstagmorgen bei mehreren Ministerien zeitgleich drei Bomben und töteten vier Menschen; 14 weitere wurden verletzt. In Mossul wurden ein Mensch getötet und 40 weitere Menschen verletzt, als an zwei syrischen Kirchen Bomben in die Luft gingen.

 

Die Anschläge in Bagdad richteten sich gegen das Verteidigungs- und das Einwanderungsministerium sowie gegen das Außenamt. Nach Angaben von Behördenvertretern und Zeugen waren die Sprengsätze in Autos deponiert, die kurz vor den Explosionen auf Parkplätzen nahe den Ministerien abgestellt worden waren. Die Polizei entschärfte zudem mehrere Bomben, die sich in einem Auto nahe einem Kontrollpunkt zur stark abgesicherten Grünen Zone befanden.

 

Unter den 40 Verletzten der Anschläge auf zwei Kirchen in Mossul waren fünf Schüler einer nahe gelegenen christlichen Schule, wie die Polizei mitteilte. Im Irak beraten derzeit die Verantwortlichen der Sicherheitsdienstes des Landes, wie Anschläge besser verhindert werden können. Während die Abgeordneten den Ministerien mangelnde Koordinierung im Kampf gegen die Gewalt bescheinigten, werfen diese dem Parlament vor, nicht genügend Mittel bereitzustellen.

 

Am Dienstag vergangener Woche waren bei der etwa zeitgleichen Explosion von fünf Autobomben in verschiedenen Stadtteilen Bagdads mindestens 127 Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt worden. Bei einem Anschlag auf das Justizministerium und den Sitz des Gouverneurs wurden Ende Oktober 153 Menschen getötet

 


 

Blast near Mosul church kills 4, wounds 40

December 15, 2009 - 09:26:19

NINEWA / Aswat al-Iraq:

 

Four persons on Tuesday were killed and 40 others were injured when two car bombs went off consecutively near a church in Mosul, the local police said.

 

“Today, two booby-trapped cars detonated near the Virgin Mary Church in al-Shifaa neighborhood, western Mosul, killing 4 people and wounding 40 others,” a police source told Aswat al-Iraq news agency. The blast caused slight damage to the church, the source added.

 

Mosul, the capital city of Ninewa province, lies 405 km north of Baghdad.

 

SS (P)

 


Iraqi Christians fear more attacks after two church bombings in Mosul

 

Source: http://www.catholicnewsagency.com/news/iraqi_christians_fear_more_attacks_after_two_church_bombings_in_mosul/

 

.- As Iraqi Christians prepare for Christmas, bombs have caused explosions at two Christian churches on Tuesday. More attacks are feared.

 

A bomb at the Al Gahera (Our Lady of Purity) Syrian Orthodox Church in Mosul’s city center caused a major explosion on Tuesday afternoon. The church received significant damage and a number of people were injured, Aid to the Church in Need (ACN) reports.

 

The Al Beshara (Annunciation) Syrian Catholic Church in Mosul was hit earlier that day at 10:30 Tuesday morning by a bomb placed against an outside wall of the building. The bomb caused a minor explosion and damaged the wall, but nobody was hurt. A kindergarten occupied by children was near the explosion.

 

The Baghdad government has warned Church leaders of further attacks over Christmas, saying priests and religious sisters should be especially vigilant.

 

Fr. Bashar Warda, a Redemptorist priest of northern Iraq, told ACN that Christians felt very strong “fear and shock” at a time when they look forward to Christmas to “lift our spirits.”

 

He reported that the Church would continue its Christmas preparations undeterred.

 

“Normally Christmas is a time when we lift our spirits with a number of festivities so you can imagine what the atmosphere is like here now.”

 

Fr. Warda said he had talked to Fr. Nazen Eshoa, a parish priest at Al Beshara, who had returned to Mosul to minister despite being kidnapped for a few days last year.

 

“Fr. Nazen – like all of us – is shocked but he wants to continue preparing for Christmas as much as possible,” Fr. Warda explained to ACN.

 

The identity of the attackers is not yet known. Church leaders do not know if there is a link between the attacks in Mosul and the threats against Christians in Baghdad.

 

The latest attacks in Mosul come less than three weeks after bomb attacks there caused serious damage to St. Ephrem’s Chaldean Church and a nearby convent.

 

No one was hurt in the attacks, but at least five Chaldean Sisters were in the convent at the time.

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren