Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

Engelse Versie

Europese President Herman Van Rompuy

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de nieuwe President van de Europese Unie.

 

Op 1-12-2009 hebben de Arameeers van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie een felicitatiebrief gestuurd aan de eerste president van de Europese Unie, de heer Herman Van Rompuy.

 

In de brief vragen de Aramese Organisatie de aandacht van de president voor de fragiele situatie van het Aramese Inheemse natie van het Midden-Oosten en focusseren daarbij op hun situatie in Turkije, Irak en Syriė.

 

 

Hieronder treft U aan de brief die is gestuurd aan de heer H. Van Rompuy.

 


 

Nr.: 2009-12-01/10

 

Nederland, Sweden, 1 December 2009

 

Onderwerp: Uw verkiezing als eerste president van de Europese Unie.

 

De Meest Eerwaardige President van de Europese Unie.

Zijn Excellentie Herman Van Rompuy

Brussel, Belgiė.

 

Geachte heer President,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie willen U feliciteren met Uw verkiezing tot de eerste president van de Europese Unie.

Wij wensen U veel succes en wijsheid toe en we hopen dat onder Uw leiderschap de Europese Unie een hechte familie en een bakermat wordt van stabiliteit, welvaart, gelijkheid, democratie, Mensenrechten en gerechtigheid.

 

Uwe Excellentie, wij willen graag gebruik maken van deze gelegenheid om Uw aandacht te vestigen op de fragiele situatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamiė, in vroegere tijden Aram-Nahrin genoemd in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreeuws. [1]

 

Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) is sinds duizenden jaren aanwezig in dit deel van de wereld, ook bekend geworden als de Bakermat van de Beschaving. Sinds het begin van de 20ste eeuw is deze regio verdeeld in moderne staten Irak, Syriė en Turkije. Het Aramese volk spreekt Aramees, [2] de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus, waardoor zij een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereld civilisaties. [3] Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Onze natie krijgt te maken met problemen in vele gebieden van het Midden-Oosten, echter hun situatie in Irak is het meest ernstig [4]. In tegenstelling tot andere groepen, heeft het Aramese volk in Irak, ook bekend geworden als “Assyriėrs” of Chaldeeėrs, geen eigen militie om zich te beschermen met als resultaat dat ze kwetsbaar zijn voor fanatieke groepen, ordinaire criminelen en dieven. Vanwege aanhoudende bedreigingen, ontvoeringen, moorden en aanvallen op hun heiligdommen, door de krachten van intolerantie en fanatisme, zijn velen van hen uit Irak weggevlucht naar de naburige landen en het Westen. Ondanks de genomen maatregelen door de centrale overheid, blijft de situatie van ons natie in Irak zeer kwetsbaar. Daar komt nog bij dat onze natie niet is erkend als aparte etnische minderheid in de Irakese grondwet.

 

De situatie van de Aramese natie in Turkije is net zo kritiek. [5] Sinds november 2008 is het Aramese klooster St. Gabriel in zuidoosten van Turkije, gelegen in Tur Abdin, dat is een deel vormt van de Bijblse Paddan- Aram, [1] is onderworpen aan rechtzaken, gestart door de Turkse overheid en de naburige dorpen die proberen om het land van het klooster te confisqueren. Niet alleen het land van het klooster, maar ook het land dat behoort tot de Aramese dorpen wordt bedreigd om te worden geconfisqueerd door de overheid onder het voorwendsel van “bos land”.

Daar komt nog bij dat de Aramese Inheemse natie in Turkije niet is erkend als apart etnische minderheid en om die reden het ontbreekt aan het minimale Mensen-, Culturele-, Politieke- en Socialen Rechten. Als gevolg hiervan, wordt onze Aramese natie langzamerhand cultureel vernietigd.

 

In vergelijking met Turkije en Irak, is de situatie van de Aramese natie in Syriė enigszins beter. Helaas is onze natie niet erkend als apart etnische minderheid en onze culturele Aramese erfgoed wordt onderdrukt onder het voorwendsel van “politieke activiteiten”. [6] Verder zijn ze onderworpen aan assimilatie met het resultaat dat velen van hen hun Aramese wortels hebben verloren en zijn gearabiseerd.

 

De marginalisatie, vervolging en uitsluiting van onze natie gedurende honderden jaren en hun fragiele situatie in recente tijd, waar ze bedreigd worden met etnische zuivering in de landen van hun voorvaderen, is niet uitsluitend toe te schrijven aan de krachten van fanatisme en intolerantie, maar het heeft z’n wortels in de geestelijke koloniale praktijken van de koloniale machthebbers in de 16e en 19e eeuw waarbij nationalisme en fanatisme werd gebracht naar het Midden-Oosten. [7] Daarnaast geloven wij dat de genocide van 1915 [8] die het leven van rond 600.000 Arameeėrs van verschillende denominatie vereiste minder ernstig zou zijn geweest als de Arameeėrs waren verenigd en zich niet hadden vastgeklemd aan de haat dat was geļmplementeerd door buitenstaanders in de naam van “hulp”, “educatie” en “religie”.

 

Wij wensen deze brief af te sluiten met de hoop dat Uwe Excellentie onze oprechte bezorgdheid heeft opgemerkt over de fragiele situatie van de Aramese Inheemse Christelijke natie van het Midden-Oosten en dat de Europese Unie hun situatie in beschouwing zal nemen bij het bespreken van Mensenrechten beleid ten aanzien van het Midden-Oosten en daarbij de Aramese Culturele erfgoed zal bevestigen.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Uw presidium en we zouden vereerd zijn om U, waar nodig, zuivere informatie te verschaffen omtrent de Aramese Inheemse natie van Aram-Nahrin dat het Midden-Oosten sinds duizenden jaren bewoond, maar nu in het gevaar verkeert om compleet te verdwijnen uit de landen van hun voorvaderen.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie

 


 

 

Voetnoten:

[1] Meer over Aram-Nahrin en Aram-Naharaim

http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[2] Meer over het Aramees

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_27_6_2007.htm

[3] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

(Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm)

[4] In diverse brieven aan de regering van Irak en de Verenigde Naties hebben geprobeerd aandacht te vragen voor de ernstige situatie van ons volk:

29-8-2007: Brief aan Irakese Overheid:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Overheid_Irak_29_8_2007.htm

22-4-2008: Brief aan Irakese Overheid:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Bescherming_Leiders_Irak_22_4_2008.htm

10-5-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

31-10-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

[5] Zie ook ons brief aan de President en Premier van Turkije:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseOrganisaties_President_Premier_Turkije_20_5_2009.htm

[6] Zie ons brief aan de President van Syriė:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aram-Nahrin_Brief_President_Syrie_6_7_2009.htm

[7] Kolonialisme, nationalisme en identiteit vervorming:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

Zie ook: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Bush_Sarkozy_Brown_22_8_2007.htm

[8] Aramese Genocide: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

6-2-2017: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

22-9-2016: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak

 

26-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

6-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak: Antwoord VS Ambassade

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade