Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad.

 

English Version

 

Op 24-9-2009 deed de president van Irak, de heer Jalal Talabani, tijdens de jaarlijkse VN vergadering, een dramatische oproep aan de VN om Irak te helpen in haar strijd tegen terreur. In zijn toespraak stelde Talabani ervoor om een special VN topman aan te stellen om de bomaanslagen te onderzoeken en de schuldigen te berechten voor een internationaal oorlogtribunaal. Precies een maand en een dag later en wel op zondag 25-10-2009 ontploften twee autobommen voor de Groene Zone in Bagdad waarbij meer dan 150 mensen werden vermoord en 520 verwond.

 

De "gewone" bomaanslagen en moorden halen de media niet eens meer. Alleen de grote aanslagen waarbij tientallen mensen worden vermoord, worden nu door de media verslagen. De afschuwelijke toestand waarin het Irakese volk leeft is onbeschrijfelijk. Het lijkt alsof alle vrede en respect Irak heeft verlaten.

 

Het leed, pijn en ontreddering valt alle Irakezen ten dele. Maar sommigen groepen in Irak hebben de middelen om zich te verdedigen in deze onoverzichtelijke en chaotische toestand. De Arameeërs hebben helaas geen middelen om zich te verdedigen en zijn afhankelijk van de bescherming van de overheid. Maar de overheid is niet in staat om zichzelf te beschermen, laat staan adequade veiligheid te bieden aan haar onderdanen.

Het Aramese inheemse volk van Irak bestaat uit diverse denominaties en werd historisch aangeduid als “West- Arameeërs” en “Oost- Arameeërs”, namelijk:

De West- Aramese Syrisch Orthodox

De West- Aramese Syrisch Katholieken

De West- Aramese Melkiten

De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

 

Hoewel exacte getallen ontbreken, echter er waren vóór 2003, rond 800.000 Arameeërs in Irak. Hun aantalen is helaas gereduceerd tot rond 400.000 of zelfs minder dan dat.

De termen “Oost-“ en “West- Arameeërs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perzië, werden aangeduid als “Oost- Arameeërs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeërs”.

De aanduiding “Chaldeeërs” en “Assyriërs” voor de Oosterse Arameeërs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittannië + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriërs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide.

 

**********************************************************************************

 

Irak verzoekt VN een onafhankelijke commissie op te zetten om de dagelijkse terreur aanvallen te onderzoeken

 

(www.un.org), New York, 24 september 2009

 

De President van Irak heeft vandaag de VN opgeroepen om een onafhankelijke internationale commissie op te zetten om series dodelijke bomaanslagen en andere terroristische aanvallen in het land sinds het begin van dit jaar te onderzoeken en zei dat ze alleen konden worden uitgevoerd met behulp van externe krachten.

 

Jalal Talabani vertelede het jaarlijkse hoog- niveau Algemene Vergadering dat de omvang en karakter van de misdaden – inclusief de zogenoemd Bloedige Woensdag explosies van de laatste maand dat rond 100 mensen doodde en leidende regering- ministers in het hoofdstad Bagdad in het vizier nam – betekende dat een onderzoek van buitenaf noodzakelijk was.

 

“De Irakese Regering vindt zichzelf verplicht om zich te wenden tot de Verenigde Naties om haar bevolking te beschermen en het bloedvloeien van onschuldige Irakezen te stoppen”, en riep de secretaris generaal Ban Ki-moon op om een hooggeplaatste ambtenaar te benoemen “om de mate van de buitenlandse interventie te evalueren die de veiligheid en integriteit van Irak bedreigt”

 

Als de commissie haar werk heeft uitgevoerd, dan dient een speciale internationale criminele tribunaal te worden opgezet om diegenen die van misdaden worden beschuldigd te berechtingen, zei hij.

 

De heer Talabani zei dat de bomaanslagen en aanvallen in 2008 en 2009 “het niveau hadden bereikt van genocide en misdaden tegen menselijkheid die vallen onder de bestraffing door de internationale wet.

 

“We geloven dat deze daden op dit organisatorische niveau, complexiteit en omvang niet kunnen worden gepland, gefinancierd en uitgevoerd zonder de steun van externe krachten en groepen en de eerste onderzoeken wijzen op de betrokkenheid van externe krachten in het proces”

 

De Irakese President riep ook de buurlanden en andere staten op om meer samen te werken met Bagdad “om de Irakese grenzen te controleren, informatie uit te wisselen, de inspanningen te coördineren en groepen te beletten die terrorisme steunen en tegen Irak in werken onder welke dekmantel dan ook”

 

In zijn toespraak verklaarde de heer Talabani ook dat Irak een belangrijke vooruitgang heeft geboekt gedurende de laatste 12 maanden, met name door het nemen van grotere verantwoordelijkheid voor z’n eigen veiligheid en het ondertekenen van een verklaring met de Verenigde Staten over de terugtrekking van de VS troepen.

 

De meeste belangrijke eerste uitdaging zal zijn de wetgevende verkiezing gepland in Irak in januari 2010, zei hij.

 

“Het succes van deze verkiezing zal het huidige politieke regime, gebaseerd op democratie, pluralisme en vreedzame overdracht van de macht op de goede pad plaatsen. Het succes van deze verkiezing zal het politieke proces overbrengen van het niveau van het establishment tot een niveau van permanent stabiliteit en zal stabiliteit en veiligheid in Irak promoten”.

 

***********************************************************************************

 

IRAQ REQUESTS UN SET UP INDEPENDENT COMMISSION TO PROBE DEADLY TERROR ATTACKS

 

(http://www.un.org/) New York, Sep 24 2009  8:11PM

 

Iraq’s President today called on the United Nations to establish an independent international commission to probe a series of deadly bombings and other terrorist attacks in the country since the start of last year that he said can only have been carried out with the help of external forces.

 

Jalal Talabani the General Assembly’s annual high-level segment that the scope and nature of the crimes – including the so-called Bloody Wednesday explosions last month that killed around 100 people and targeted leading Government ministries in the capital, Baghdad – meant an outside investigation was necessary.

 

“The Iraqi Government finds itself obliged to resort to the United Nations to protect its people and stop the bleeding of innocent Iraqis,” he said, calling on Secretary-General Ban Ki-moon to appoint a senior official “to evaluate the extent of foreign intervention that threatens the security and integrity of Iraq.”
 

Once the commission has carried out its work, then a special international criminal court should be set up to try those accused of committing the crimes, he said.
 

Mr. Talabani said the bombings and attacks in 2008 and 2009 had “reached the level of genocide and crimes against humanity subject to punishment under international law.
 

“We believe these acts at this level of organization, complexity and magnitude cannot be planned, funded and implemented without support of external forces and parties and primary investigations indicate the involvement of external parties in the process.”
 

The Iraqi President also called on neighbouring countries and other States to cooperate more with Baghdad “to control Iraq’s borders, exchange information, coordinate efforts, and prevent the groups that support terrorism and work against Iraq under any cover.”
 

In his address Mr. Talabani also stated that Iraq has made important progress over the past 12 months, notably by taking greater responsibility for its own security and signing an agreement with the United States on the withdrawal of US troops.
 

The most important immediate challenge will be legislative polls scheduled to be held across Iraq in January 2010, he said.
 

“The success of these elections will put the current political regime based on democracy, pluralism and the peaceful transfer of power on the right path. The success of the elections will transfer the political process from the establishment stage to one of permanence and stability and will promote stability and security in Iraq.”
 

********************************************************************************

 

Aanverwante artikelen over de Arameeërs van Irak:

 

Aanverwante artikelen:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameers_Eenheid_Kolonialisme_5_10_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

*******************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren