Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN….

 English website


Iedereen die de Aramese zaak een hart toedracht zal verheugd zijn over het deelnemen door Aram-Naharaim aan de jaarlijkse VN vergadering over de inheemse volkeren op 31-7 t/m 4-8- 2006 in Genčve, Zwitserland. Ja, het was een groot succes. Nooit is er, in de geschiedenis van het Aramese volk, tijdens een zo’n grote VN vergadering zo duidelijk en zo sympathiek over de Aramese zaak als dit jaar gesproken.

Van diverse kanten kregen wij te horen dat er in de wandelgangen bij de VN geregeld gesproken wordt over de activiteiten van Aram-Naharaim in buitengewoon positieve zin. Wij hebben behoorlijk wat complimenten gehad van mensen die al 30 jaar betrokken zijn bij de VN omtrent de manier waarop de verklaringen van Aram-Naharaim werden gepresenteerd en velen aan het denken hebben gezet over de Aramese zaak.

Op maandag 31-7-2006, werd de verklaring over het Aramees gelezen, getiteld “Is het Aramees aan het verdwijnen uit de landen van de voorvaders?”.

Na het voorlezen van de verklaring door Aram-Naharaim, vroeg een lid van de werkgroep, mevrouw Christy E. Mbonu het woord. Zij vertegenwoordigt het continent Afrika in de werkgroep. Kort samengevat zei mevrouw Mbonu, “Ik demonstreer mijn sympathie voor de Arameeërs en het Aramese taal en vraag anderen ook hun sympathie en solidariteit te tonen. Wij moeten dit volk helpen hun erfgoed bewaren. Is er in deze kwestie geen rol weggelegd voor UNESCO? Is er wel contact gelegd met UNESCO omtrent deze kwestie?.

(Dit werd gezegd in een propvolle zal met vele diplomaten en inheemse volkeren)

Nadat mevrouw Mbonu het woord had genomen; ging Aram-Naharaim naar haar toe en bedankt haar voor haar sympathie voor de Arameeërs. Ik heb de film ‘The Paisson of Christ’ gezien en vond het prachtig om in het Aramees te horen spreken, vertelde ze ons”. Ze stelde ons verder vragen als, Hoeveel Arameeërs zijn er wereldwijd? Hoeveel van hen spreken nog deze taal?”.

Natuurlijk hebben wij veel meer besproken met mevrouw Mbuno; echter wij vinden dit voldoende om U te informeren.

Aan het einde vroeg ze of wij nog verklaringen zouden uitspreken en vroeg om kopie’s ervan. Ze stelde ervoor om een afspraak te maken met een medewerker van UNESCO in Geneve. Op dinsdag 1-8-2006 hadden wij een onderhoud met een vertegenwoordiger van UNESCO omtrent de Aramese zaak. Wij hebben het gehad over de situatie van de Arameeërs wereldwijd, discriminatie en vervolging die zij in diverse landen ervaren en ideeën uitgewisseld hoe het beste het Aramese erfgoed te verdedigen.

In ieder geval werd ons verzekerd dat de zaak onder de aandacht zou worden gebracht van de verantwoordelijke mensen bij UNESCO in Parijs.

Kwestie Irak….

 Op woensdag 2-8-2006, werd onze verklaring omtrent de situatie in Irak gepresenteerd. Na het voorlezen van de verklaring, stroomden mensen op ons af en vroegen om een kopie. Van diverse kanten kregen wij complimenten. Onder vele geďnteresseerden, kwamen een Moslims en een Jood (uit Israël) op ons af. De Moslim drong o.a. aan op samenwerking met Aram-Naharaim. De Jood was getroffen door het feit dat hij op het grote beeldscherm “Arameans of Aram-Naharaim” had gelezen. Aram-Naharaim? Maar dat is toch Hebreeuws voor Mesopotamië?, merkte hij op. Dat heeft zijn aandacht en interesse getrokken. Uiteraard heeft Aram-Naharaim, zoals gewoonlijk, hem van degelijke informatie voorzien.

Media Ombudsman: Ons advies wordt overgenomen

Op donderdag 3-8-2006 hebben wij onze verklaring Voorstel: Media Ombudsman voor inheemse volkeren” gepresenteerd. Deze verklaring werd door vele inheemse volkeren zeer gewaardeerd; omdat velen van hen, net zoals wij, te kampen hebben met verraad uit eigen gelederen en de vreselijke desinformatie. Zo kregen wij bijvoorbeeld te horen dat in sommige landen de “leiders” van het volk zich laten omkopen door de overheid om toestemming te verlenen aan mijnindustrie op hun eigen inheemse grondgebied. Bij navraag blijken deze ‘leiders’ geen ‘leiders’ te zijn, maar stelletjes verraders die hun volk voor paar cent verkopen. Wat betreft de desinformatie, was het eigenlijk iets waar velen mee bekend zijn. Desinformatie uit hun eigen gelederen; desinformatie van de kant van de overheid en desinformatie doelbewust van de kant van de pers; zijn helaas vele inheemse volkeren maar te goed mee bekend.

Iedere dag werd aan het einde, de samenvatting van de vergadering gemaakt en besproken door een lid van de werkgroep. Op donderdag 3-8-2006 om 17:30 uur werd onder de vele mededelingen, melding gemaakt dat het voorstel van Aram-Naharaim zal worden overgenomen. Dat wil zeggen; in het uiteindelijke rapport van de Werkgroep over Inheemse Volkeren zal het een melding van worden gemaakt.

Op 14 augustus 2006 werd het rapport van de werkgroep over Inheemse volkeren gepresenteerd aan de Subcommissie voor de bescherming en promotie van de rechten van de mens. In Bijlage III van het rapport wordt melding hiervan gemaakt.

Sectie:

A. Aanbevelingen voor de toekomstige expertise advies;

6. Mensenrechten Raad, en de Verenigde Naties meer in het algemeen, dienen de volgende soorten advies te volgen met betrekking tot de rechten van inheemse volkeren:

…………………………………Inheemse volkeren en media (inclusief toegang tot de media en presentatie door de media)

Maar natuurlijk wordt bij navraag een verwijzing gemaakt naar de verklaring van Aram-Naharaim. Met zo’n advies wordt natuurlijk enorm veel PR gemaakt voor de Aramese zaak; getuige de vele gesprekken in de wandelgangen over de Arameeërs. Daar komt nog bij, jouw voorstel wordt niet zomaar overgenomen; je moet degelijke redenen voor hebben.

 Samenvatting…

 Aram-Naharaim wordt meer en meer serieus genomen als de verdediger van de Aramese zaak op VN en internationale niveau. Een van de vele belangrijke aanwijzingen was bijvoorbeeld het uitvoerige gesprek die we hebben gehad met het bureau “NGO Liason office”. Tijdens het gesprek is ons uitgebreid uitgelegd hoe Aram-Naharaim het beste en op meest effectieve wijze een NGO status kan aanvragen met de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Men kijkt op gegeven moment wat mensen kunnen, wat hun capaciteiten zijn en of zij werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de VN debat. Aram-Naharaim heeft op diverse manieren laten zien dat het ook daadwerkelijk daartoe in staat is.

 Je kunt als een organisatie een NGO status hebben…. Maar als je niet over capaciteit beschikt… tja, dan wordt het wel lastig!

Ook gepubliceerd op: http://www.buzzle.com/articles/un-interest-aramaeans-aramaic-language.html

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren