Paul Al-Khoury Al-Kfarnissy

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak!

 

 Zal het bloed van Mgr. Paulus Faraj Raho, priester Yusuf Adel Abudi, priester Ragied Aziz Ganie en priester Paulus Iskander tot verbroedering leiden tussen de diverse Aramese denominaties in Irak?

Dutch Version

 

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskander vermoord op 12-10-2006 in Mosul.

Oost- Aramese Chaldese priester Ragied Aziz Gannie vermoord op 3-6-2007 in Mosul.

Oost- Aramese Chaldese bisschop van Mosul, Mgr. Paulus Faraj Raho, vermoord op 13-3-2008 in Mosul.

De West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi, vermoord op 5-4-2008 in Bagdad.

 

Hoe zou een gemiddelde Westerling reageren als men zou horen dat de Ierse Dominee Ian Paisley op bezoek is bij de Paus in Rome om samen koffie te drinken en Bijbel te lezen? Waarschijnlijk met ongeloof en verbazing. En de media die zo’n nieuws zou publiceren zou door velen niet serieus worden genomen. Toch lijken dergelijke wonderen in Irak plaats te vinden. Het lijkt alsof het bloed van Mgr. Faraj Raho, priester Yusuf Adel Abudi, Aziz Gannie en Paulus Iskander iets teweeg heeft gebracht in Irak.

 

Door alle ellende, ontreddering, bloedvergieten, deportaties en moord heen, vinden er nu gebeurtenissen plaats in Irak die tot voor kort door velen als onmogelijk zouden worden bestempeld. We zullen hieronder het een en ander uitleggen wat wij hiermee bedoelen.

 

De Westerse Protestante/Katholieke haat en vijandschaap werd ook naar het Midden-Oosten gebracht en geďmplementeerd binnen de Aramese natie door de Westerse missionarissen in de 16e en 19e eeuw. Deze onderlinge haat is gruwelijk te noemen. En sommige buitenstanders werken hard mee, waarschijnlijkheid uit onwetendheid, om deze haat in stand te houden. In Irak zijn er de volgende Aramese denominaties, te weten:

 

  • West- Aramese Syrische Orthodoxen met aantal rond 80.000

  • West- Aramese syrische Katholieken met hun aantal rond 40.000

  • West- Aramese Melkiten ?????.....

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Chaldeeers” 250.000- 300.000

  • Oost- Aramese Nestoriaanse “Assyriers” rond 20.000

 

Deze denominaties kunnen elkaar niet uitstaan en koesteren weerzienwekkende haat jegens elkaar. Zowel Katholieke als Protestante missionarissen hebben deze haat aangepraat en geďmplementeerd binnen ons volk door hen te verdelen. Deze koloniale en geestelijke interventie werd uitgevoerd door omkoping en chantage van geestelijken, het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie, dorp tegen dorp, en heeft ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie resulterend in hun ondergang in het Midden-Oosten.

 

De Oost- Aramese “Assyriërs” beschouwen zich superieur en zijn zo fanatiek/nationalistisch dat ze deze valse naam met alle mogelijke middelen de andere denominaties proberen op te dringen. Ze koesteren ten diepste een diepe minachting voor andere denominaties, omdat zij zich niet laten spannen voor hun karretje. Het lukt hen echter telkenmale wel om sommige Westerse politici voor hun karretje te spannen. De Chaldeeërs zijn minder fanatiek, maar hebben diepe minachting voor de West- Aramese Syrisch- Orthodoxen, omdat ze hen als “afvalligen” beschouwen, precies zoals eeuwen lang door Rome werd gepropageerd en ingeprent. De West- Aramese Syrisch Katholieken koesteren precies dezelfde minachting voor de Orthodoxen

 

De enige rustige groep, geminacht en verwaarloosd en in een hoekje gedrukt door het Westen; die probeert onder zeer zware omstandigheden Christus Jezus van de Bijbel te eren; zijn de West- Aramese Syrisch- Orthodoxen.

 

De Oost-Aramese Nestoriaanse professor John Joseph heeft een gedegen onderzoek gedaan naar het gedrag van de Katholieke en Protestantse missionarissen. Hij geeft enkele voorbeelden over de onderlinge haat van de missionarissen die in Urmia (Iran) onder de Oost-Aramese Nestorianen werkten. Op blz. 98 van z’n boek refereert hij naar originele bronnen en citeert een protestante missionaris die over Katholieken zegt, ‘ gij de vijand van het gerechtigheid, gij het kind van de duivel’, kan worden worden toegepast, die individu is de Europese Jezuďet in zijn moedwillige pogingen om de Protestante missionarissen tegen te houden en te beletten….. Een van de eerste werken van de Amerikaanse missie drukkerij in Urmiya was een traktaat in het Syrisch getiteld , “ Tweeëntwintig goede redenen om geen Rooms Katholiek te zijn”…. De verdorven doctrines en praktijken van de Katholieken worden door het schrift aan de dag gelegd door een serie van teksten”

 

Dit soort haat werd van beide kanten het veelal alfabete, gehersenspoelde en omgekochte Aramese volk ingeprent, gediffundeerd, op scholen en seminaries onderwezen en van generatie op generatie doorgegeven.

 

De meeste Westerlingen hebben zich in de loop van de tijd weten te ontworstelen van deze onderling haat. Het probleem is echter dat er bij ons de tijd stil heeft gestaan en wij nog steeds met deze onderlinge haat zitten opgeschept wat onverminderd voortduurt tot in onze dagen. En dat is ook het geval in Irak.

 

(Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 

De moord op Mgr. Paulus Faraj Raho en priester Yusuf Adel Abudi heeft geleid tot wonderen

 

De moord op de Oost- Aramese Chaldese bisschop van Mosul, Mgr. Paulus Faraj Raho, West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi heeft vanuit geestelijk oogpunt gezien voor bijna aardverschuivingen gezorgd in Irak. We bedoelen hiermee de positieve toenadering tussen diverse Aramese denominaties. In bijna alle delen van Irak, met name het noorden, werden vreedzame bijeenkomsten georganiseerd waaraan de geestelijken van diverse denominaties deelnamen om met elkaar de afschuwelijke moord op Mgr. Faraj Raho te verwerken. Eeuwen oude muren van haat, gebouwd door de haatdragende activiteiten van de Westerse missionarissen in de 16e en 19e eeuw, werden omver gehaald en gezamenlijk werd het verlies van Mgr. Faraj Raho herdacht in gebed en tranen. Wij gaan dit toelichten door het opnoemen van enkele voorbeelden.

 

1. 17-3-2008: Gezamelijke herdenking door de West- Aramese Syrisch Katholieken en Syrisch Orthodoxen in de St. Smuni kerk van Bartella.

 

De eerste wonderbaarlijke gebeurtenis die we willen opnoemen is de gezamenlijke optocht en gebed in de Syrisch- Orthodoxe kerk St. Smuni van Bartella in het Noorden van Irak voor de vermoorde Mgr. Paulus Faraj Raho. Bartella wordt hoofdzakelijk bewoond door de West- Aramese Katholieken en Orthodoxen.

 

 

Vredezame optocht in de straten van Bartella. West- Aramese Katholieke en Orthodoxe geestelijken lopen gebroederlijk naast elkaar en leiden de stoet naar de St. Smuni Syrisch Orthodoxe kerk in Bartella.

 

Na de optocht door de straten van Bartella, werd een grote sociale gebedsbijeenkomst georganiseerd in de salon van de Syrisch- Orthodoxe St. Smuni kerk in Bartella om gezamenlijk deze afschuwelijke moord te verwerken. Diverse geestelijken kwamen aan het woord om uiting te geven over deze laffe moord.

 

West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Quryakos spreekt de aanwezigen toe. Quryakos is de neef van de beroemde Patriarch Yakob III die ook uit Bartella kwam.

West- Aramese Syrisch Katholieke Priester Samoun Bizzo spreekt de aanwezigen toe.

West-Aramese Syrisch Orthodoxe priester Samoun Kanna spreekt de aanwezigen toe.

 

Deze gebeurtenis is daarom wonderbaarlijk, omdat de haat en minachting van de Aramese Katholieken is zo groot voor de Orthodoxen, dat ze eerder met hun vijanden willen samenwerken dan met hun eigen vlees en bloed.

 

Deze haat is bijvoorbeeld duidelijk in Nederland zichtbaar geworden. Enkele Aramese katholieke families uit Irak (Bartalla, Baghdeda) zijn naar Nederland gevlucht. Wat hebben de Aramese Orthodoxen toen gedaan? Ze zijn naar de kampen gegaan met hun auto’s en hebben hen uitgenodigd in de Syrische Orthodoxe kerk en eten aangeboden. Ze hebben hun kerk beschikbaar gesteld voor hen om te bidden. Toen kwam een Aramese Katholieke priester uit Irak. De vriendschappen werden opeens gebroken, ze wilden opeens niets meer met Orthodoxen te maken hebben en gedroegen zich als vreemden.

In Irak is dit veel erger! Men werkt liever samen met een Moslim dan met hun medechristenen! Dit is fanatisme vermengd met religie! En wie heeft het allemaal in hun harten geplant? Het waren zeker geen kabouters of marsmannetjes! Nee, dit afschuwelijke verschijnsel is door het Westen, in dit geval Katholieken, ingeplant en aangeleerd.

 

2. 16-3-2008: Gezamenlijke dienst door Oost- en West- Arameeërs in de Oost-Aramese Chaldese St. Addai kerk van Karemlesh.

 

Een tweede wonderbaarlijke en tegelijkertijd ontroerende voorbeeld was de herdenking op zondag 16-3-2008 in Karemlesh.

Op zondag 16-3-2008 werd een gezamenlijke dienst gehouden in de Oost- Aramese Chaldese St. Addia kerk van Karemlesh. De dienst werd geleid door Mgr. Sleimun Warduni, hulpbisschop van de Chaldese kerk van Bagdad. Bij de dienst waren ook diverse geestelijken en diakenen aanwezig van de West- Aramese Syrisch-Orthodoxe en Syrisch- Katholieke kerk. Onder hen Mgr. Saliba Shamoun (Orthodox), Mgr. Isaak Saka (Orthodox) en Mgr. Baselius Qasmusa (Katholiek).

 

Nadat Mgr. Sleimun Warduni de dienst beëindigde in het Oost- Aramese dialect, begonnen de West- Arameeërs in het West- Aramese dialect te bidden en te zingen. Buitengewoon ontroerend doch ook zeer wonderlijk dat ze gebroederlijk naast elkaar zaten te bidden.

 

3. Donderdag 27-3-2008: West- Aramese Katholieken en Orthodoxen herdenken gezamenlijk de dood van Mgr. Faraj Raho in Qaraqos (Baghdeda)

 

Van links naar rechts: Mgr. Isaak Saka, Mgr. Saliba Chamoun en Mgr. Baselius Circis Qasmusa (Katholiek)

 

Een grote gezamenlijke bijeenkomst werd gehouden door de West-Aramese Syrisch Orthodoxen en Syrisch Katholieken in Qaraqos, noorden van Irak. Onder de vele deelnemers waren onder andere de Syrisch- Orthodoxe bisschop van Mosul Mgr. Saliba Shamoun, de Syrisch- Orthodox bisschop Isaak Saka en de Syrisch- Katholieke bisschop Baselius Circis Qasmusa. Met natuurlijk daarnaast vele diakenen, priesters en monniken.

Er werd een vreedzame optocht gehouden en in de kerk van St. Gorgis werd een gezamenlijke dienst gehouden ter herdenking van Mgr. Faraj Raho. Een buitengewoon wonderbaarlijke gebeurtenis.

 

4. Zondag 6-4-2008: De Oost- Aramese Chaldese Patriarch Amanuel Delly leidt een deel van de begrafenis dienst van Priester Yusuf Adel Abudi.

 

Patriarch Amannuel Delly leidt een deel van de dienst en leest uit de Bijbel.

Een vierde en laatste wonderbaarlijke gebeurtenis en verbroedering tussen de Arameeërs was buitengewoon indrukwekkende begrafenis dienst in de Syrisch- Orthodoxe St. Paulus en St. Petrus Kathedraal van Bagdad. Alle Aramese denominaties waren ruim aanwezig. De zwaarste delegatie werd gevoerd door de Oost- Aramese Chaldese Patriarch Amanuel Delly die samen met z’n bisschoppen, priesters, monniken en nonnen de dienst bijwoonde.

Tijdens de dienst gebeurde echter een wonder waarbij de enorme muur van haat, ingeplant en aangeleerd door de Westerse missionarissen, omver werd gehaald doordat Patriarch Amannuel Delly een deel van de dienst leidde door de Bijbel te lezen.

 

Westerse Politici, geestelijken…..

 

Er zijn sommige politici en geestelijken in het Westen die zich oprecht zorgen maken over de toestand van de Christenen niet alleen in Irak, maar ook in anderen delen van het Midden-Oosten. Deze mensen werken hard en willen uit de diepste van hun hart de Aramese Christenen helpen. Ze zijn echter slecht geďnformeerd waardoor, ondanks goede bedoelingen, hun inspanningen tot onbegrip kunnen leiden bij de mensen waar het omdraait. Doordat ze slecht op de hoogte zijn van de haatdragende zaken uit het verleden, kan hun goedheid gemakkelijk worden misbruikt door hen die een persoonlijke agenda nastreven.

 

De boodschap voor deze goedwillende mensen is dit: Als U echt de vervolgde Aramese Christenen in Irak wilt helpen, dan dient U te proberen om eerst eenheid onder hen te smeden. Zolang er verdeeldheid en haat onder hen heerst, zullen zij altijd onder het juk van anderen als slaven leven. Zij zullen dubbel maal zo zwaar te lijden hebben als anderen. En dit verklaart inderdaad hun huidige belabberde toestand in Irak.

 

Hoe de Christenen te helpen in het Midden-Oosten, en dan speciaal nu in Irak? Het antwoord is: begin bij het begin, namelijk: Help eerst om eenheid te scheppen.

 

Alle andere hulp zal slechts tijdelijk werken. Daarom is er een belangrijke taak weggelegd voor de Katholieke en de Anglicaanse kerk die de oorzaak zijn geweest van dit leed en verdeeldheid.

 

De Westerse missionarissen zijn verantwoordelijk voor de geestelijke culturele genocide op het Aramese volk. De westerse diplomaten en missionarissen hebben leugenidentiteiten “Assyriërs” (19e eeuw) en “Chaldeeërs” (16e eeuw) uitgevonden en via omkoping, chantage en hersenspoeling het Aramese volk opgedrongen waardoor ze zijn ontworteld van hun oorsprong. Vervolgens hebben de missionarissen het volk tegen elkaar opgezet door het planten van een onoverbrugbare onderlinge haat en verdeeldheid- het bewijst het huidige fanatisme waar sommige Arameeërs zich aan schuldig maken, namelijk het fanatieke “Assyrische” ideologie.

Dit werd bewerkstelligd door het opzetten van familie tegen familie, dochter tegen moeder, zoon tegen vader, dorp tegen dorp, verzwakking van een natie, vernietiging van hun culturele erfgoed door aanleren van valse identiteiten, introductie van een fanatiek nationalisme gebaseerd op de valse identiteiten, verscheuren van hun kerk, omkopen en hersenspoelen van hun leiders met het doel de natie te verzwakken enz.. enz.  geschiedenis en identiteit, het aanleren van foute identiteiten enz.. enz..

 

In de 16e eeuw kwamen de Westerse Katholieke missionarissen naar het Midden-Oosten, dat toen een homogeen gebied was zonder grenzen, en hersenspoelden een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping om zichzelf aan te duiden als “Chaldeeers” met als resultaat dat het Aramees bekend raakte als “ Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldeeeuws” in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Als gevolg van onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces in de late 19e eeuw herhaald, nu door de Anglicaanse Kerk en het overgebleven deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije – Irak) en Urmia (Iran) werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” noemen – een term dat in beginsel puur geografische en alleen op Aramese Nestorianen werd toegepast. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide.

Hiermee hebben de Anglicanen van de Oost- Aramese Nestorianen fanatieke nationalistische racisten gemaakt die niet allemaal hun eigen volk haten, maar ook haat en racisme naar anderen toe uitstralen met alle gevolgen van dien voor ons volk niet alleen in Irak, maar in het hele Midden-Oosten.

De Anglicanen dienen samen met Katholieken een plan van aanpak samen te stellen om de tot op de botten verdeelde en verminkte Arameeërs van Mesopotamië in ere te herstellen door hen te onderwijzen in hun Aramese geschiedenis en niet meer in de door hen uitgevonden valselijk en verwerpelijke benamingen “Assyriërs” en “Chaldeeërs”.

 

Dit zal dan het startpunt zijn voor het langzame herstel van de Aramese natie. Nadat op nationaal niveau alle Aramese denominaties zijn verenigd onder de Aramese vlag, zal het voor de Anglicaanse kerk en de Katholieke kerk veel makkelijker zijn om de Arameeërs, weliswaar geestelijk verschillend, ook op de geestelijke vlak meer tot elkaar te brengen. Immers, als ze weten dat ze een nationale gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, dan zal dit ook z’n weerslag krijgen op het geestelijke vlak!

 

Alle andere pogingen zullen uiteindelijk tot niets leiden en zullen slechts van korte duur zijn.

 

 

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren