Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Arameeėrs van Irak

 

2-8-2016: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk, deel 3

 

21-4-2016: Na de Turken komen de Koerden.... Arameeėrs, Gog en Magog...

 

15-10-2015: Van Mosul tot Hassake en Al- Quaryatayn, …. De jongens van de koloniale illuminatiemachten richten ravage aan: De inheemse Arameeėrs zijn het kind van de rekening

 

12-5-2015: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk, Deel II

 

6-3-2015: Honderd jaar Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in Syriė

 

8-1-2015: Aramese bisschop in Irak:……….. en wij niet zijn grootgebracht in een cultuur van bloed, moord en plunder door onze religie, samenleving en familie……

 

8-8-2014: Arameeėrs, Mosul, vlakte van Nineveh, koloniale intriges, ISIS/ ISIL monster en ondergang van Irak

 

9-5-2014: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk:

Deel 1

 

3-2-2014: Arameeėrs van Irak en Syriė: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak.

English Version

Nr.: 2016-09-22/1

 

Nederland, Zweden, 22 september 2016

 

Onderwerp: Artikel 25 van Irakese Grondwet, uitsluiting van de Aramese natie en ID kaart.

 

President van Irak: Zijn Excellentie Dr. Fuad Masum

Premier van Irak: Zijn Excellentie Dr. Haider Al-Abadi

Voorzitter van het Parlement van Irak: Zijn Excellentie Dr. Saleem Al-Jubouri

Minister van Buitenlandse Zaken van Irak: Zijn Excellentie Dr. Ibrahim Al-Jaafari

 

Uwe Excellenties;

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie schrijven U om Uw hulp te vragen om de Aramese (niet te verwarren met 'Armeniėrs') inheemse natie op te nemen in de Irakese Grondwet.

In de preambule van de Irakese Grondwet lezen we: "Wij, het volk van Mesopotamiė, vaderland van apostelen en profeten, rustplaats van deugdzame imams, bakermat van beschaving, uitvinders van het geschrift, en het huis van (reken) stelsel."

 

Wij zijn van harte mee eens en zijn trots op Irak als "Bakermat van Beschaving." De vraag is nu: Hoe heeft de Bakermat van Beschaving vorm gekregen in de loop van de geschiedenis?

 

Een wereldberoemde (emeritus) Oxford Universiteit Geleerde Professor Sebastian Brock, een specialist in Aramees (Syrisch) en Hebreeuws, schreef over het Aramese volk en hun taal: " Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur [1]

"....Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder." [2]

 

" de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur " en aan de vooruitgang van " de menselijke cultuur en de wetenschap " wordt helaas nog erkend, nog beloond door de Irakese Grondwet, omdat de Aramese inheemse natie is uitgesloten van het artikel 125: "Deze Grondwet zal het bestuurlijke, politieke, culturele en educatieve rechten garanderen van de diverse nationaliteiten zoals Turkmeen, Chaldeeėrs, Assyriers en alle andere componenten. Een wet zal dit regelen."

 

De uitsluiting van ons volk belet hen om de minimale fundamentele sociale, mensenrechten, culturele en politieke rechten te verwerven. In praktijk betekent dat ze vogelvrij zijn verklaard.

 

Irak is sinds duizenden jaren het thuisland van de Aramese natie. Dit wordt onder andere bevestigd door de term "Beth-Aramaye". [3] In het tijdperk van het vroege christendom werd een belangrijke deel van de hedendaagse Irak "Beth- Aramaye" genoemd, dat betekent "het huis van de Arameeėrs." Het werd "Beth- Aramaye" genoemd vanwege de overweldigende Aramese aanwezigheid in deze regio. "

 

Hoe triestig is het om te observeren dat vandaag de dag de Arameeėrs niet zijn erkend in hun eigen huis. Ze zijn vreemden geworden in hun inheemse landen, onbekend bij de wereld en misschien zelfs onbemind of ongewenst.

Omdat de Arameeėrs van Irak niet zijn erkend als aparte etnische minderheid, worden ze nu gedwongen om op hun ID kaart een naam te kiezen wat niet van hen is. Dit is onwenselijk omdat het niet alleen in tegenstrijd is met de fundamentele mensenrechten, maar zal hen ook marginaliseren en op de lange termijn leiden tot culturele vernietiging.

 

Er zijn in Irak zes Aramese christelijke denominaties zoals Syrisch (Orthodox/ Katholiek), Melkitisch (Orthodox/ Katholiek), Chaldese Kerk en Assyrische/ Nestoriaanse Kerk. Alle oude geleerden/ kerkvaders van deze kerken getuigen van hun Aramese oorsprong.[4]

Deze kerkvaders/ geleerden hadden toegang tot de originele bronnen en velen van hen blonken uit in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en hebben de wereld van hun tijd niet alleen verlicht met theologische kennis, maar ook met de reguliere wetenschap. [5] De werken van sommige van deze beroemde geleerden worden nog steeds onderwezen/ bestudeerd op de bekende universiteiten wereldwijd.

 

Toen in 2005 het concept Irakese Grondwet werd gepresenteerd, hebben wij op 30 september 2005 samen met onze bisschoppen in Irak een brief gestuurd aan de Amerikaanse Ambassade in Bagdad over de uitsluiting van de Aramese natie. [6]

Op 29 augustus 2007 stuurden we samen met onze bisschoppen in Irak en de Aramese Democratische Organisatie een brief aan de Irakese overheid en verzochten hen voor de opneming van de Aramese natie in de Irakese Grondwet. [7]

 

Toen de voormalige Syrisch Orthodoxe Patriarch Zakka Iwas kennis nam van de uitsluiting van de Aramese natie uit de Irakese Grondwet, stuurde hij in 2005 een brief aan de Irakese overheid en vroeg voor de opneming van de Aramese natie in de Grondwet.

 

Op 21 oktober 2015, stuurden vier Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Irakese overheid met het verzoek om het Aramese volk op te nemen in de Irakese Grondwet.

Toen Patriarch Afrem Karim van de Syrisch Orthodoxe kerk Irak bezocht in maart 2016, vroeg hij de Irakese autoriteiten om de Arameeėrs in de grondwet op te nemen.

Helaas zijn al deze pogingen om ons volk op te nemen in de Irakese Grondwet tot nog toe tevergeefs geweest.

 

Sommige hoogwaardigheidsbekleders stellen zekere "christelijke" politic in het Irakese Parlement verantwoordelijke voor de uitsluiting van de Aramese natie uit de Irakese Grondwet. [8]

 

Verzoek

 

Uwe Excellenties,

 

Om in staat te kunnen zijn hun minimale fundamentele mensenrechten, sociale en culturele rechten te verwerven, om het oorspronkelijke Aramese erfgoed te behouden, te onderhouden en te promoten en om recht te doen aan de historische feiten alsmede aan de getuigenissen van de gerespecteerde geleerden van de kerk van Antiochiė, is het van uiterste belang om de Aramese inheemse natie op te nemen in de Irakese Grondwet.

 

Wij wensen om deze brief te beėindigen door te hopen dat Uwe Excellenties onze welgemeende zorgen hebt opgemerkt met betrekking tot uitsluiting van de Aramese natie en onze kleine maar dringende verzoek ter verbetering van de situatie van onze volk in Irak serieus in beschouwing zult nemen.

 

Hoogachtend,

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram- Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie

 

 

Kopie gestuurd aan onder andere: Europese Unie
  Ambassade van Rusland
  Ambassade van Verenigde Staten

 

Voetnoten:

 

[1] Hidden Pearl volume I: Page 27

[2] Hidden Pearl volume I: Page 58)

[3] http://www.aramnahrin.org/English/Interview_Chairmain_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[4] Synonymy Aramean/ Syrian: English/Arabic

http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies-Aramean-scholars.htm

[5] http://www.aramnahrin.org/English/Interview_Chairmain_Aram-Naharaim_28_6_2007.htm

[6] Letter to the American Embassy in Baghdad concerning the exclusion of Aramean nation from draft Iraqi constitution.

http://www.iraqichristians.info/English/Letter_US_Embassy_30_9_2005.htm

[7] Letter to the Iraqi government: President, Prime Minister and Minister of foreign Affairs

http://www.iraqichristians.org/English/Letter_Iraqi_Government_29_8_2007.htm

Arabic version: http://www.aramnahrin.org/Arabic/Arabic_Arameans_Iraq_29_8_2007.htm

[8] On 13th of September 2016, there was a live interview by Al Sharqiya Tv with the Aramean bishop Athanasius Toma Dawod from London on the exclusion of the Arameans/ Syrians from the Iraqi Constitution.

https://www.facebook.com/sharqiyatv/videos/vb.303228633100596/1146680468755404/?type=3&theater

Mgr. Athanasius Toma Dawod heavily criticizes (timeline: 34:32) certain "Christian" politician in the Iraqi Parliament.

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren