Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

3-7-2007: Aramese – Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocide………

English Version

Ahmet Turk

Osman Baydemir

Abdullah Demirbas

Mehmet Hatip Dicle

 

  1. Inleiding  
 

2. Ouders vertellen hun kinderen……

 
 

3. Krokodillen tranen van Francois Hollande over genocide….

 

 


 

1. Inleiding

 

De laatste jaren treden steeds meer Koerden naar voren en erkennen dat ook zij een rol hebben gespeeld in de Ottomaanse genocide (vals: Armeense genocide) waarbij rond 0,5 miljoen Arameeërs (vals Assyriërs: hier, hier, hier en hier) en 1.5 miljoen Armeniërs om het leven werden gebracht.

 

Voormalige Parlementslid Ahmet Turk heeft al bij diverse gelegenheden gerefereerd naar de Ottomaanse genocide van 1915.

Een andere prominente Koerd die geregeld ook het boetkleed heeft aangetrokken is de voormalige Burgemeester van Diyarbekir, Osman Baydemir.

News From Armenia rapporteerde op 21 mei 2014 in een artikel getiteld “Armenian Genocide upset peoples’ ecosystem – former Diyarbakir mayor”: “Gedurende zijn ambtstermijn als burgermeester van Diyarbekir, heeft Osman Baydemir bij diverse gelegenheden excuses aangeboden voor de Armeense genocide en heeft de kleinkinderen van de voormalige bewoners van Diyarbekir naar de stad uitgenodigd en heeft hen banen en eigendommen beloofd. Baydemir staat ook bekende voor zijn behoorlijke bijdrage aan de restauratie van Surp (Heilige) Giragos Armeense kerk in Diyarbekir.”

 

Al monitor rapporteerde op 3 september 2013 in een artikel getiteld “Turkey’s Kurds Seek Forgiveness for 1915 Armenian Tragedy” over de Koerdische bijdrage aan de Ottomaanse genocide van 1915.

Aan het woord is Abdullah Demirbas, de burgemeester van het Sur district in Diyarbekir. Demirbas zegt:Als Koerden zijn wij verantwoordelijk voor het leed van de Armeniërs….. Het spijt ons en wij dienen het te bewijzen

 

We lezen over Sur district in Diyarbekir: Sur stond bekend als “wijk van ongelovigen” vanwege groot aantal Armeniërs, Syrisch Orthodoxen en Joden die eens daar leefden.

 

Een andere prominente Koerd die ook het boetekleed heeft aangetrokken is Mehmet Hatip Dicle die nu in de gevangenis zit vanwege zijn publicaties over de situatie van de Koerden in Turkije. De Europese Raad Voor Mensenrechten heeft op 13 oktober 2013 Turkije veroordeeld voor gevangen zetten van Dicle en heeft hem schadevergoeding toegewezen.

 

Op 21 Mei 2014 werd een interview met Mehmet Hatip Dicle gepubliceerd door Al Jazeera – Turks getiteld “'Erdoğan çözüm istiyor ancak projesi yok'.

 

In het interview zegt de heer Dicle ook iets over de Ottomaanse genocide. Onder de kop “We hoorden van onze ouderen dat ook Koerden een rol speelden bij de Armeense moorden” zegt hij: “Dicle ziet de oplossing van het conflict niet alleen tussen de Turken en de Koerden: Zoals elke volk, kent ook de geschiedenis van de Koerden zwarte bladzijden die recht gezet moeten worden. Wij, de Koerdische politici en intellectuelen moeten zelfs niet voor terug deinzen om te worden vervolgd om dit recht te zetten. Voorbeeld, de massamoorden in de omgeving van Hakkaria van de Nestorianen (de massamoorden op de Syriërs) door de mannen uit Botan is een pijnlijke zwarte gebeurtenis uit onze geschiedenis. Wij veroordelen dit beleid, ongeacht de redenen. Wij hoorden van onze ouderen over de rol die sommige Koerden speelden samen met de overheid in de Armeense genocide van 1915 en die hun goederen en eigendommen confisqueerden. De mate van bewustwording door de socialistische en revolutionaire gedachtegoed van deze wreedheden heeft ons altijd leed bezorgd. De Armeense vrouwen die in die tijd werden ontvoerd en getrouwd, moeders en grootmoeders van sommigen van ons, hebben wij met extra liefde gekoesterd. Hun leed is ook onze leed.”

 

De cruciale rol die de Koerden speelden bij de genocide van 1915 was doorslaggevend voor de vernietiging van Arameeërs en Armeniërs. In een interview uit 2007 met de voorzitter van de Aram-Naharaim Organisatie zegt hij: De kwestie is dit: zonder de deelname van de Koerdische doodseskaders en bendes, zou het voor de Ottomanen onmogelijk zijn geweest om hun plan zo effectief uit te voeren zoals ze het hebben gedaan. De Koerden waren de buren van de Arameeërs (en ook van Armeniërs), ze aten met hen, ze praatten en dronken met hen, ze noemden elkaar “Kriew”, dat is “mijn naaste” en in diepere zin betekende het “Mijn Broer”, ze kenden elk spellonk en ondergrondse geheime plaatsen waar de Arameeërs en Armeniërs zich schuilhielden, ze kenden de gezinsstructuur, de structuur binnen de individuele dorpen, omdat de Koerden meestal de ‘Agas’ waren van deze dorpen.

 

Zonder de medewerking van de Koerden, zou het heel moeilijk zijn geweest – om niet te zeggen onmogelijk- voor de Ottomanen om hun plannen zo effectief uit te voeren zoals ze het gedaan hebben! “

 

2. Ouders vertellen hun kinderen……

 

Onder de hedendaagse “Koerden” en “Turken” zijn er miljoenen die van oorsprong Arameeërs of Armeniërs zijn. De mannen werden altijd op een beestachtige wijze afgeslacht. De kinderen en jonge vrouwen nam men vaak mee en werden natuurlijk grootgebracht als “Koerden” of “Turken.”

 

Als volwassenen had je overlevingskans als je Moslim werd en velen maakten hiervan gebruik zoals bijvoorbeeld in Diyarbekir: In Diyarbekir zijn velen van de bevolking afgeslacht of zijn overleden na hun deportatie, iets wat werd uitgevoerd met grootste wreedheid, om te zwijgen over hun geruïneerde en geplunderde eigendoom en toebehoren. Het moet worden opmerkt dat velen door angst ook zijn overgegaan tot de Islam om hun leven te redden of door dwang; anderen worden steeds als slaven gebruikt door hun agressors  (Blz.177, G. Habra)

 

Een ander voorbeeld is het Aramese dorp Helwa waarover wij lezen: Na de massamoord op de Syro-Arameeërs van Nusaybin marcheerde de schurk Qedur Bey met zijn enorm aantal Koerdische bandieten naar het dorp toe. Eerst omsingelden ze het, zodat niemand kon ontkomen, vervolgens namen ze alle mannen van het dorp gevangen, boeiden ze en brachten ze naar de rivier, naar de plaats die ‘Qiro’ heet. Daar doodde hij iedereen en wierp hen in de rivier. Vervolgens stopten hij alle vrouwen in een huis en vermoordde hij hen, waarna hij de lijken in brand stak. De kinderen bracht hij niet om, maar liet ze overgaan tot de Islam. Zo verdween in dat dorp de naam ‘Syro-Aramees’, tot op vandaag..”

 

In het geval van het dorp Helwa wordt gezegd dat de vrouwen werden vermoord. Echter het gebruikelijke ritueel bij de Koerden was om eerst de vrouwen op een ondefinieerbare barbaarse manier te verkrachten voor de ogen van de mannen en dan pas werden ze vermoord of meegenomen. Jonge meisjes en mooie vrouwen werden altijd meegenomen om hun perverse lage seksuele begeertes mee te bevredigen.

 

We lezen op blz. 33 van het boek van aartspriester Sleman Henno: Het toppunt van deze barbaarsheid vormde de misdaad, vrouwen voor de ogen van hun geboeide mannen te verkrachten. Lees, wat de dichter (Schabo Gallo) zegt over wat het hart verscheurt: De mannen zijn geboeid, de mooie vrouwen verkracht. De mannen laten, volledig ontdaan, hun hoofden zakken, op de borst, op de knieën, zodat ze hun zachtmoedige vrouwen niet hoeven te zien, hoe voor hun ogen onteerd worden. Een hartverscheurend verdriet!”

 

In het geval van het dorp Se’ert lezen wij over de barbaarsheid van de Koerdische bandieten: “……………Ze verkrachtten de vrouwen en onteerden de meisjes, waarna ze hen allen doodden. Veel van die misdadigers kozen zich wat hun beviel uit de knappe, nog onvolwassen meisjes, en namen die mee naar hun huis, om hun lage begeerten te bevredigen….”

 

In het hierboven aangehaalde artikel van Al Monitor lezen wij: “ Als eerste stap lanceerde Demirbas twee jaar geleden een vrije Armeense taal ontmoetingen in de kantoren van de gemeente. “Het was onmiddellijk raak”, zei Demirbas. Velen onder hen die binnenkwamen werd gedacht dat ze “verborgen Armeniërs’ waren of de afstammelingen van diegenen die overgingen tot de Islam.

Één van zo’n “verborgen Armeniër” een verweerde tachtiger vertrouwde aan de Al-Monitor dat de echte naam van zijn vader Leon was.

“Ze roeiden zijn hele familie uit, in het veld” zei hij, terwijl hij wachtte op een audiëntie met Demirbas. De stem van de oude man sloeg over van emoties. “Mijn vader werd gered door een Turkse officier en werd een Moslim. Maar, dankzij God ben ik ook een goed Moslim, bid ik vijf keer per dag, ik weet het dat ik niet wordt geaccepteerd”, voegde hij eraan toe. “In hun beleving, ben ik altijd de zoon van een ongelovige”

 

Er zijn honderdduizenden voorbeelden als deze waarbij de overlevende Arameeërs of Armeniërs overgingen tot de Islam. Het gaat om miljoenen mensen die zich vandaag identificeren als “Koerden” of “Turken.” En deze overlevenden vertellen het aan hun kinderen. Deze kinderen gaan naar school, ontwikkelen zich, kijken om zich heen, komen in contact met andere volkeren en door de onbeperkte toegang tot de informatie, worden ze bewust van de ondefinieerbare barbaarsheid van hun voorouders. En kennelijk doet dat iets met sommigen onder hen, terwijl anderen weer totaal ontkennen.

 

Stel je nu eens dit voor:…………………..

Er komt een echte vrijheid in Turkije. Een internationale commissie gaat langs de afgelegen streken van Turkije en informeert de mensen in detail dat er nu vrijheid van Godsdienst heerst in Turkije en dat iedereen in alle vrijheid kan kiezen voor het geloof dat hem bevalt. De mensen wordt vervolgens vertrouwen en garanties aangeboden voor hun veiligheid. Overal in Turkije preken vervolgens Imams in de moskeeën dat er nu echte vrijheid heerst in Turkije en iedereen kan in alle openheid, vrijheid en zonder dwang zijn geloof belijden. Weet U wat er dan gebeurt?

Er zullen miljoenen “Koerden” en “Turken” naar voren treden en zich identificeren als Arameeërs (“Suryani” in Turks) of Armeniërs.

 

3. Krokodillen tranen van Francois Hollande over genocide….

 

Op 13 mei 2014 bracht de Franse president Francois Hollande een staatsbezoek aan Armenië. Tijdens een persconferentie gehouden in de Armeense hoofdstad Yerevan zei Hollande over de genocide: Turkije moet de Armeense genocide erkennen”,….. “Dit is oproep aan de wereld om het ontstaan van zulke tragedies in de toekomst te voorkomen”… “Met dit bezoek wil Frankrijk opnieuw haar positie herhalen dat allen genocides dienen te worden veroordeeld”…

 

 

Paar opmerkingen hierover:

 

1) Frankrijk is één van de landen die samen met Turkije alles in het werk stelt om Syrië te vernietigen. Ze hebben de meeste perverse en ontmenselijkte terroristen via Turkije naar Syrië gebracht die mensen de keel afsnijden, bomaanslagen plegen, Sharia wetgeving invoeren, vrouwen vernederen, genocide bewerkstelligen en Christenen speciale belasting afdwingen. Meneer Hollande wil nu dat Turkije de genocide van 1915 erkent, terwijl hij samen met de Turken een moderne genocide in Syrië aan het plegen is? Hypocrisie en valsheid ten top!

 

2) Frankrijk en Goot- Brittannië zijn de twee meest afschuwelijke koloniale machten die overal in de wereld ravage aanrichtten, onschuldige bloed vergieten, (inheemse) bevolkingen vernietigen, natuurlijke bronnen plunderen en ondefinieerbare leed en ellende aanrichtten. Het is Frankrijk die samen met Groot-Brittannië de Arameeërs van het Midden-Oosten hebben vernietigd en het afschuwelijke “Arabische” nationalisme hebben ingevoerd waardoor de Aramese identiteit van het Midden-Oosten werd vernietigd dat resulteerde in de huidige problemen (zie hier en hier). Dat meneer Hollande het ontstaan van “ zulke tragedies in de toekomst te wil voorkomen”, moet hij eerst naar de geschiedenis van zijn eigen land kijken die ruime ervaring met zulke wreedheden hebben opgebouwd.

 

3) Meneer Hollande wil graag dat de Turken deze genocide erkennen. De Turken en de Koerden hebben gezamenlijk deze genocide uitgevoerd. Waarom negeert meneer Hollande de bijdrage van de Koerden? De uitvoerders van deze genocide zijn bekend. Waarom zegt meneer Hollande totaal niets over de demonische afschuwelijke bedenkers van deze genocide?

 

De oproep van Hollande aan Turkije om de genocide van 1915 te erkennen is daarom niets anders dan hypocrisie en krokodillen tranen!

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.