Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma.

English Version

 

President Juan Evo Morales Ayma

Evo Morales is de eerste Inheemse President van Bolivia, 470 jaar nadat Spanje Bolivia was binnengevallen. Op 18 december 2005 werd Morales gekozen met 53% van de stemmen. In december 2009 werd hij herkozen met 60% van de stemmen.

 

De Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie stuurden op 14-1-2010 een felicitatie brief aan de President Morales. Verder vragen de Aramese organisaties de aandacht van de Inheemse President voor de fragiele situatie van de Inheemse Arameeërs van Aram-Nahrin. Naast de brief, hadden de twee Aramese organisatie ook een kort samenvatting meegestuurd over de geschiedenis van de Inheemse Aramese natie van Aram-Nahrin.

 

Hieronder treft U de Nederlandse vertaling van de brief van de twee Aramese Organisaties.


 

Nr.: 2010-1-14/1

 

Nederland, 14 januari 2010

 

Onderwerp: Uw verkiezing voor de tweede termijn als de eerste Inheemse President van de Plurinationale staat Bolivia.

 

De Meest Eerwaardige President van de Plurinationale staat Bolivia

Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

Bolivia

 

Geachte heer President,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie willen U feliciteren met Uw verkiezing voor de tweede termijn als eerste Inheemse President van Bolivia. Tot dus ver heeft Bolivia onder Uw leiderschap een dramatische transformatie ondergaan met betrekking tot mensenrechten waar de privileges van de originele Inheemse bewoners een belangrijke deel vormden van de speerpunt van Uw presidentschap.

Wij begroeten ook de implementatie door Bolivia van de Verenigde Naties Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren. Om deze reden kan Bolivia trots zijn om als eerste land in de wereld de VN Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren in te voeren en kan dienen als een voorbeeld voor de rest van de wereld.

 

Wij wensen U een groot succes en wijsheid toe en hopen dat U zult doorgaan met het focusseren op de verbetering van de situatie van de Inheemse natie van Bolivia, zonder ook de rechten van andere inwoners te verwaarlozen!

 

Laat ons alstublieft toe, Uwe Excellentie, om deze gelegenheid te nemen Uw aandacht te vestigen op de fragiele situatie van het Aramese Inheemse volk van Mesopotamië. Het Aramese volk (niet te verwaren met ‘Armeniërs’) spreekt Aramees[1], de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus waardoor zij een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan wereldbeschavingen.[2] Dit oud Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid door het hele Midden-Oosten bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Het gebied waar het Aramese volk vandaan komt was bekend in vroegere tijden als Aram-Nahrin in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreews. [3] Deze term was later vertaald in Mesopotamië door de Grieken. Sinds het begin van de 20ste eeuw werd deze regio verdeeld in moderne staten Irak, Syrië en Turkije. Vandaag leven ook Arameeërs in Jordanië, Israël en Libanon. Voor meer informatie: Zie bijgesloten korte introductie tot de Aramese natie.

 

Heer de President, als een Inheemse leider begrijpt U heel goed de moeilijke en ondragelijke situatie die vele Inheemse volkeren wereldwijd ervaren. Velen van hen werden slachtoffers van vervolging, discriminatie en etnisch schoonmaak. Andere werden het slachtoffer van uitroeiing, uitsluiting en uitbuiting. Hun landen werden binnengevallen door vreemden, de originele bewoners werden genadeloos onderdrukt en de natuurlijke bronnen uitgebuit door de indringers. Hun culturen, gebruiken en tradities werden onderdrukt of weggewist door “geestelijke kolonialisme”. Sommigen hebben overleefd, terwijl anderen werden uitgeroeid. Ze werden beschouwd als wild en hun authentieke tradities en gebruiken werden beschouwd als achterlijk door de toen “beschaafde” naties. Hun kinderen werden gedwongen om het erfgoed van hun voorvaderen te ontkennen onder het dekmantel van “onderwijs”.

 

In vele gevallen werd het onrecht dat de Inheemse volkeren werd aangedaan, uitgevoerd in de naam van “civilisatie”, “geloof” of zelfs in de naam van “vrede” of om hen “opnieuw op te voeden”. In onze tijden vechten de Inheemse volkeren nog steeds tegen vooroordeel, uitsluiting, discriminatie en uitroeiing. Ze moeten vechten voor erkenning, onderwijs, sociale gelijkheid, waardigheid en voor het recht om beschouwd te worden als menselijke wezens met kwaliteiten en vaardigheden om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid.

 

Het Inheemse Aramese volk van het Midden-Oosten is geen uitzondering op deze regel. Levend in een gebied dat een decor is geweest van slagvelden gedurende honderden jaren tussen groepen en naties wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als respect en vrede, werden de vredelievende Arameeërs gedwongen om constant te vechten voor hun overleving. Daar komt nog bij dat de interventie van de Westerse koloniale machten in de 16e en 19e eeuwen de uiteindelijke genadeslag gaf aan het Aramese volk en hun ondergang bewerkstelligde in de landen van de voorvaders.

Deze koloniale interventie van culturele en geestelijke uitroeiing werd bereikt door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie en dorp tegen dorp, heeft een ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie. Hieronder willen wij in het kort uitleggen wat wij ermee bedoelen:

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen. Als gevolg hiervan raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie werd bekend als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur. Dit was de eerste aanval op de Aramese erfgoed. [4]

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten werd in de laat 19e eeuw hetzelfde proces herhaald waar de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië het andere deel van de Oost-Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkari (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) omkochten om zichzelf  “Assyriërs” te noemen; een term dat puur geografische werd gebruikt en alleen toegepast op de Aramese “Nestorianen”. Het resultaat was dat de Aramese taal bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; een soort geestelijke culturele genocide werd gepleegd. [4]

 

Door de implementatie en promotie van ongekende haat, politieke en culturele verdeeldheid en identiteit vervalsing (een vorm van genocide) door de Westerse koloniale machten, werd onze natie kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu van het Midden-Oosten waar we worden bedreigd met uitroeiing en etnische zuivering. Bijvoorbeeld, voor 2003 waren er ongeveer 800.000 Arameeërs van verschillende denominaties in Irak. Vanwege aanhoudende bedreigingen, moorden en aanvallen op hun heiligdommen, hebben velen van hen het land verlaten. Echter wanneer de Arameeërs niet waren verdeeld en bleven vastgekleefd aan de ongekende haat dat was geďmplementeerd door de Westerse koloniale machten, dan zouden hun kansen om te overleven in Irak veel groter zijn geweest.

 

Het hoogtepunt van terreur, vervolging, discriminatie, uitsluiting, vertrapping en uitroeiing werd bereikt met de genocide van 1915-1918 [5] waar 600.000 Arameeërs van verschillende denominaties werden brutaal afgeslacht. Hun onschuldige bloed schreeuwt nog steeds om gerechtigheid. Om deze reden gingen velen van hen in Diaspora en werden ze vluchtelingen in de Westerse landen waar ze nog steeds vechten tegen de gevolgen van de koloniale interventies.

Daar komt nog bij dat sommige landen nog steeds proberen om de verdeeldheid en vijandigheid, die ze in het veleden binnen ons natie hebben gecreëerd, in stand te houden en te promoten. Deze verdeeldheid en vijandigheid belet hen niet alleen in het verkrijgen van hun minimale mensenrechten maar voorkomt ook hun sociale, culturele en politieke ontwikkeling en rechten in zowel het Midden-Oosten alsmede in de rest van de wereld.

 

Uwe Excellentie, we hopen dat U ons oprechte zorgen hebt opgemerkt met betrekking tot de fragiele situatie van de Aramese Inheemse natie van het Midden-Oosten. Ze hebben sinds duizenden jaren geleefd in dit deel van de wereld, maar zijn nu in het gevaar van complete uitroeiing en verdwijning uit de landen van hun voorvaderen. Wij hopen dat U als Inheemse leider en als de President van het Republiek Bolivia hun situatie in beschouwing zult nemen door Uw diplomatieke, culturele en economische kanalen wanneer U te maken krijgt met het Midden-Oosten. Het zou een groot verlies zijn voor de mensheid wanneer de Bakermat van de Beschaving gezuiverd zou worden van z’n originele bewoners door hen die de wet van jungle toepassen en ervan genieten in plaats van de wet van respect, broederschaap en solidariteit. Vandaag kan iets gedaan worden om dit te voorkomen, morgen kan het te laat zijn!

 

Hoogachtend;

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie.

 

****************************************************************************

 

Voetnoten:

 

[1] Meer over het Aramees:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_27_6_2007.htm

[2] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciërs en de Arameeërs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

(Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm)

[3] Meer over het Inheemse Aramese gebieden Aram-Nahrin en Aram-Naharaim:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[4] Zie meer over de Aramese Geestelijke Genocide:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramean_Spiritual_Genocide.htm

[5] Zie de Aramese Lichamelijke Genocide: http://www.aramnahrin.org/English/ArameanPhysicalGenocide.htm

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

6-2-2017: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

22-9-2016: Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeërs van Irak

 

26-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

6-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak: Antwoord VS Ambassade

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade