Ishak Bar Armalto

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

26-6-2007: Aram Nahrin: de Arameeėrs, de Bijbel, Christendom en het Westen

 

27-6-2007: Het Aramees: Het Duizend jaar lange Traject van de Wereld taal

 

28-6-2007: Gabriel Sengo opent de Poorten van het Aramese Gedachtegoed, Cultuur en Wijsheid

 

2-7-2007: Noem de Luisterrijke Natie van de Arameeėrs niet bij de foute benaming ‘Assyriėrs'

 

2-7-2007: De uitroeiing van de Aramese Natie: Het Resultaat van de Anglo- Franse Plan

 

(Foto: wikipedia.org)

De historicus Poseidonios uit Apamea (ca. 135 v.Chr- 51 v.Chr), was een Griekse stoļcijnse filosoof, politicus, astronoom, geograaf en leraar. Hij zegt: “Het volk dat wij, de Grieken, Syriėrs noemen, noemen zij zichzelf Arameeėrs”

(Uit:  J.G. Kidd, Posidonius (Cambridge Classical Texts and Commentaries, 1988), vol. 2, pt. 2, pp. 955-956)

 

(Foto: wikipedia.org)

Strabo (geboren op 63 v. Chr, gestorven ca. 24 n. Chr), was een Griekse historicus geograaf en filosoof. Hij is het meest bekend om zijn Geographika (Geografie). Hij zegt: “Poseidonius speculeert dat de namen van deze naties ook verwant zijn, omdat, zegt hij, het volk dat wij Syriėrs noemen wordt door de Syriėrs zelf Arameeėrs genoemd.”

(Uit: The Geography of Strabo, translated by Horace Leonard Jones and published in Vol. I of the Loeb Classical Library edition, 1917, Book I, Chapt. 2, 34)

 

(Foto: http://www.ccel.org)

Flavius Josephus (37 n. Chr- 100 n. Chr) was een Joodse historicus en apologeet van priesterlijke en Koninklijke afkomst die de vernietiging van Jeruzalem in 70 overleefde en vastlegde en zich later in Rome vestigde. Hij zegt: “Aram had de Arameeėrs die de Grieken Syriėrs noemden

(Uit: Antiquities of the Jews, translated by William Whiston in 1737, Book I, Chapt. 6)

 

Eusebius van Caesarea (264 n. Chr. – 30 mei 339 n. Chr) was een bisshop van Caesarea in Palestina en wordt vaak “vader van de kerkgeschiedenis” genoemd vanwege zijn werk in het vastleggen van de geschiedenis van de vroegere kerk. Hij zegt: “…. en van Aram de Arameeėrs die Syriėrs worden genoemd.”

(Uit: Sebastian Brock, "Eusebius and Syriac Christianity," in Harold W. Attridge and Gohei Hata, eds., Eusebius, Christianity, and Judaism (Leiden 1992), p. 226)

 

Abu Al-husayn 'ali Ibn Al-husayn Al-mas'udi, geboren in 895 in Bagdad (Irak) en overleed in 957 in al-Fustat (Egypte) was een historicus en reiziger, bekend als “de Herodotus van de Arabieren.” Hij was de eerste Arabier die de geschiedenis en wetenschappelijke geografie combineerde op groot schaal. Over Tur Abdin zegt hij: “Tur Abdin is de berg waar nog steeds overblijfselen van de Arameeėrs Syriėrs overleven.”

(From: Michael Jan de Goeje: Bibliotheca Geographorum Arabicorum III, Leiden 1906, 54, I)

 

Professor Dietrich Hermann Hegewisch, geboren op 15 december 1746 in Quakenbrück (Duitsland) en overleed op 4 april 1812 in Kiel, was een productieve historicus aan de universiteit van Kiel met een brede interesse. Hij zegt: “Verdienen de Syriėrs, zoals ze gebruikelijk worden genoemd, of de Arameeėrs zoals ze feitelijk worden aangeduid, niet meer aandacht in de wereld-geschiedenis dan dat ze gewoonlijk krijgen?”

(Uit: D.H. Hegewisch: Die Aramäer oder Syrer; ein kleiner Beitrag zur allgemeinen Weltgeschichte, Berlinische Monatschrift, 2, 1794, p. 193)

 

Op pagina 197 zegt hij: “De namen Syriė, Assyrie, Mesopotamiė, Babylon etc. stammen af van de Grieken die onbekend waren met de werkelijke geografie van deze landen toen de namen voor het eerst werden gebruikt. Later, deels vanwege blijvende onwetendheid en deels vanwege gemak ondanks dat ze beschikten over accurate kennis, hielden ze vol in het gebruik omdat het anders iets van inspanning zou vergen om de oude op te geven, bekende namen en divisies van landen, en over te schakelen naar nieuwe, zelfs als ze meer nauwkeurig waren. De oude, echte, enige naam van deze landen is Aram, het wordt diverse malen in het Oude Testament genoemd en de Griekse geleerden waren ook bekend mee en waarschijnlijk beschreven ze de bevolking van deze gebieden als Arameeėrs, hoewel zelden, daar ze gewoonlijk doorgingen met de term Syriėrs, dat bekend was bij de Grieken”

 

Op pagina 307 zegt hij: “De Syriėrs of Arameeėrs waren niet louter talrijk en groot volk, maar ze waren ook een veel ontwikkeld volk.”

 

(Photo: http://portrait.kaar.at)

Professor Theodor Mommsen, geboren op 30 november 1817 in Garding, Schleswig (nu In Duitsland) en overleed op 1 november 1903 in Charlottenburg, dichtbij Berlijn, was een Duitse historicus en schrijver, bekend om zijn meesterwerk over de geschiedenis van Rome. Hij ontving de Nobel Prijs voor literatuur in 1902. Hij zegt: “…de geschiedenis van de Aramese of Syrische natie die de oostkust omvatte en zich uitstrekte tot aan de binnenlanden van Aziė tot aan Eufraat en Tigris ”

(Uit: The History of Rome, geschreven tussen 1854 in 1856, Leipzig, door Theodor Mommsen, Boek 1, Hoofdstuk 1)

 

“… de Arameeėrs verdedigden hun nationaliteit met de wapens van zowel intellect alsmede met hun bloed tegen alle lokmiddelen van de Griekse civilisatie en alle dwangmaatregelen van oosterse en westerse despoten, en met een halsstarrigheid waar geen Indo- Germaanse volk ooit heeft aan getipt en die naar ons toe, die Westerlingen zijn, lijkt soms meer en soms minder dan menselijk

 (ibid, Boek 3, Hoofdstuk 1)

 

(Photo: wikipedia.org)

Professor Theodor Nöldeke, geboren op 2 maart 1836 in Harburg, dichtbij Hamburg, overleed op 25 december 1930 in Karlsruhe, was een vooraanstaande Duitse Semitische geleerde die studeerde in Göttingen, Wenen, Leiden en Berlijn. Hij zegt: “De hoofdstroom van de bevolking van al deze wijde landschappen van Middellandse zee tot voorbij Tigris behoorde tot een zekere nationaliteit, dat van Arameeėrs”

(Uit:  Th. Nöldeke: Assyrios Syrios Syros, in Zeitschrift für klassische Philologie, Hermes 5, Berlin 1871, p. 460)

 

Op pagina 461 zegt hij: “Het is wel begrijpelijk dat het volk is begonnen met het overdragen van de naam van het land aan de meest belangrijke nationaliteit en dus de naam “Syrier” was etnologisch vastgehouden en gelijkgesteld met ‘Aramees.’”

 

Op pagina 468 zegt hij: “Sinds de tijd van Alexander [de Groot], als het niet enigszins eerder was, is het volk begonnen met het overdragen van de naam van de Syriėrs exclusief over aan de overheersende nationaliteit in Syriė, en op deze manier werd deze originele politiek- geografische term een etnologische term dat werd geļdentificeerd met de lokale Arameeėrs

“Vanaf de tijd dat de Grieken meer betrokken raakten met Aziė, identificeerden ze met de benaming Syriėrs het volk dat zichzelf Arameeėrs noemde.” (Uit: Th. Nöldeke, Kurzgefasste Syrische Grammatik (Leipzig, 1880), p. XXIX)

 

“Voor wat betreft de naam van deze natie en haar taal is het oorspronkelijk ‘Aramees’ in essentie en ook de enige dat het meest geschikt is voor het gebruik door de hedendaagse geleerden

(Uit: Th. Nöldeke, "Die Namen der aramäischen Nation und Sprache,” in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 25 (1871), p. 131)

 

(Foto: www.doaks.org)

Karl Eduard Sachau, geboren op 20 juli 1845 en overleden op 17 september 1930 was een Duitse oriėntalist. In 1872 was hij professor aan de Universiteit van Wenen en in 1876 aan de Universiteit van Berlijn waar hij werd benoemd tot de directeur van de nieuwe Seminaar van Oriėntaalse talen in 1887. Hij is met name opmerkenswaardig voor zijn werk over Syrisch en andere Aramese dialecten. Hij zegt: “De natie van de Arameeėrs: Deze nationale naam, vooral in navolging van de invloeden van de Joods- Christelijke literatuur, baande weg voor de Griekse benaming Syriėrs

(Uit: Verzeichnis der Syrischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin von Eduard Sachau 1. Abteilung, Berlin 1899, Vorrede I)

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De uitroeiing van de Aramese Natie: Het Resultaat van de Anglo- Franse Plan

 

 2-7-2007-Deel 5

 

In dit 5e deel van zijn interview, schetst de heer Gabriel Sengo, voorzitter van de Aram Nahrin, een compleet beeld van de Aramese Natie en de Aramese Christelijke denominaties door het hele Midden-Oosten en in de Diaspora.

 Engelse Versie

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Orientalist

Bron: http://www.buzzle.com/articles/extermination-aramaean-nation-results-anglo-french-plan.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Extermination-of-the-Aramaean-Nation--Results-of-an-Anglo---French-Plan/27880

 

http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=31170


Door de beschrijving, de details en het inzicht die de heer Sengo beschikbaar maakt, realiseren wij de mate van het criminele werk uitgevoerd door de perverse Europese Koloniale en Pseudo- Christelijke missionarissen, voornamelijk Franse en Engelse, in de naam van de valse Westerse christendom.

 

Satanisch werk van racistische uitroeiing werd systematische uitgevoerd door Frankrijk en Engeland tegen de hele Aramese Natie gedurende laatste 450 jaren, en het is nu tijd dat de wereld de racistische en onmenselijke daden van de Koloniale Europese criminelen onderzoekt om eindelijk de werkelijke verborgen bladzijden van de geschiedenis van het Midden- Oosten te evalueren – alles dat is verborgen gehouden achter de verblindende retoriek van Anti-Ottoman, Anti- Islamist, en Anti-terrorist bezorgdheid.

 

Als Pseudo- Christelijke Europa een zeer gevarieerde Genocide heeft geproduceerde tegen de Aramese Natie, wordt het nu tijd voor de rest van de wereld om zich af te vragen wat het hierna komt als een deel van de plot van het Frankische establishment tegen de mensheid.

 

De schuldige politieke, academische, geestelijke, en diplomatieke establishment van Frankrijk en Engeland moet uitleggen waarom zij met zulk volharding en hardnekkigheid de Natie dat Aramees spreekt, de moedertaal van de historische en echte Jezus, heeft willen uit roeien?

 

Heeft het misschien te maken met de onderliggende-voorbereiding dat de Frankische, Merovinische, Pseudo- Jezus, het afschuwelijke wezen van de afvallige Vrijmetselaar Lodge, niet in staat zal zijn om Aramees te spreken?

 

Interview met de heer Gabriel Sengo, voorzitter van de Aram-Nahrin Organsiatie- Deel V.


 

- Wat voor politieke partijen, en culturele verenigingen hebben de Arameeėrs gevormd gedurende het voorgaande decennium?

 

Er zijn diverse Aramese organisaties.

 

Voor wat betreft de West- Arameeėrs, kunnen we het volgende opnoemen:

- De Aramese Democratische Organisatie (ArDO, http://www.aramaic-dem.org/)

- De Syrisch Universele Alliantie (http://www.sua-online.org)

- De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie (http://www.aramnahrin.org/)

Naast de voornoemde, hebben de Maronieten hun eigen organisaties, ze zijn zeer goed georganiseerd in Libanon en daarbuiten, bijvoorbeeld: De Wereld Maroniet Unie (http://www.maroniteunion.org/), Amerikaan Maronitische Instituut enz. In Libanon, hebben zij natuurlijk een grote invloed op de politieke macht.

 

Voor wat betreft de Oost- Arameeėrs, we noemen het volgende:

- Stichting Assyrische Universele Alliantie (http:///www.aua.net/), representeert met name de Oost- Aramese “Nestorianen”.

- Assyrische Democratische Organisatie (Irak, Bagdad)

- Chaldese Democratische Unie (Noorden Irak)

- Chaldese Nationale Congres (wereldwijd)

 

Verder, zouden we kunnen noemen: Assyrische Patriotische Partij, Assyrische Nationale Congres, Bethnahrin Democrtaische Partij.

 

De Arameeėrs in Turkije:

 

- Hoe is de situatie voor de Arameeėrs in Turkije?

 

In Turkije leven rond 20.000 Arameeėrs, die voornamelijk West- Aramese Syrisch Orthodox zijn. De meerderheid leeft in Istanbul, terwijl 2.000 van hen nog steeds in Tur Abdin leeft. Echter 30 jaar geleden, waren er rond 40.000 Arameeėrs in Tur Abdin.

 

Ze lopen op “eieren” en zijn uitgesloten van de sociale, culturele en politieke ontwikkeling. De Arameeėrs zijn niet erkend als apart etnische minderheid. De Aramese taal is officieel verboden, echter, de laatste tijd zien wij wat flexibiliteit vanwege de wens van Turkije om toe te treden tot de Europese Unie. In het kort gezegd: de situatie is nog steeds moeilijk, echter er verschijnt wat licht aan de horizon.

 

De Arameeėrs in Syriė.

 

Hoe is de situatie van de Arameeėrs in Syriė?

 

De totale Christelijke bevolking in Syriė wordt geschat rond 1.7 miljoen. Van deze Christenen zijn er rond 1.5 miljoen Arameeėrs. Het gaat hier om West- Aramese Syrisch orthodoxen, West- Aramese Syrisch Katholieken, West- Aramese Melkitische Orthodoxen, West- Aramese Maronieten, West- Aramese Melkitisch Katholieken, Oost- Aramese “Nestorianen” (“Assyriers”) en Oost- Aramese Chaldeeėrs. De West- Aramese Melkitisch Orthodoxen zijn de grootste groep met rond 600.000. Echter, sinds 17e eeuw hebben zij Aramees vervangen door Arabisch in hun liturgie.

 

De Arameeėrs zijn alleen erkend als religieuze minderheden en niet als inheemse natie van Syriė. Hoewel is het toegestaan om te onderwijzen in het Aramees, zijn vele Arameeėrs linguļstische gearabiseerd en dit geldt ook voor sommige geestelijken.

 

Het is alleen toegestaan om het Aramees te onderwijzen als een religieuze taal en niet als nationaal, culturele taal die de Aramese erfgoed en cultuur vertegenwoordigt.

In 2000 werd een Seminarie geopend in Saidnaya, dichtbij Damascus waar Aramees wordt onderwezen. Daarnaast wordt jaarlijks door de aartsbisdom van Aleppo cursus Aramees gegeven.

 

De Arameeėrs in Libanon.

 

Hoe is de situatie van de Arameeėrs in Libanon?

 

De totaal aantal Arameeėrs in Libanon wordt geschat rond 2.0 miljoen mensen. De meerderheid van deze Arameeėrs behoren tot de West- Aramese Maroniten waarvan rond 1 miljoen in Libanon zijn (en minimal 3-4 miljoen West- Aramese Maroniten in het Buitenland). Andere denominaties zijn de West- Aramese Syrisch Orthodoxen, Syrisch Katholieken, Melkiten (Orthodoxen en Katholieken), Oost- Aramese ‘Nestorianen” en Oost- Aramese Chaldeeėrs.

 

Libanon is het enige land in het Midden- Oosten waar de Arameeėrs een “paradijs” zouden kunnen bouwen. De president zelf wordt zoals gebruikelijk uit de West- Aramese Maroniten gekozen. De overheid, de politie, het leger en andere instituties worden voor een belangrijke deel bezet door de Christelijke Arameeėrs.

 

Het bestaande probleem is echter de onoverbrugbare haat bewerkstelligd door de Westerse Koloniale praktijken die het onmogelijk maakt voor de Arameeėrs om te herenigen onder één paraplu.

 

Echter, ondanks dit, floreren de Arameeėrs en het Aramees in Libanon. In de laatste jaren zien wij een tendens onder Maroniten die hun Aramese wortels erkennen en koesteren. De laatste jaren startten sommigen van hen om hun kinderen te onderwijzen in het Aramees. Dit is helaas nog niet de algemene regel geworden voor alle Arameeėrs tot dus ver.

 

Aan de andere kant, zien wij ook dat vele Arameeėrs zijn gearabiseerd. Daarnaast hebben velen van hen in feit hun Aramese identiteit verloren of tonen geen interesse voor.

 

Het is erg triestig om te zien dat de Arameeėrs niet samenwerken om hun erfgoed in Libanon meer tot uiting te brengen.

 

De Arameeėrs in Irak.

 

-Hoe is de situatie van de Arameeėrs in Irak?

 

Vóór de “bevrijding” van Irak, werden de in Irak wonende Arameeėrs als volgt geschat:

 

  • West- Aramese Syrisch Orthodoxen rond 80.000 mensen

  • West- Aramese Syrisch Katholieken rond 40.000 mensen

  • West- Aramese Melkiten – exact aantallen onbekend

  • Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeėrs 250.000 - 300.000 mensen

  • Oost- Aramese Nestoriaanse "Assyriėrs", rond 2.000 - 25.000 mensen

 

Zoals iedereen het nu weet is de huidige situatie in Irak vreselijk! Het is dagelijkse nieuws. Aanranding, aanvallen, bedreigingen, gedwongen bekering tot de Islam, en etnische zuivering zijn aan de orde van de dag.

 

 Onder Saddam Hussein, waren de Christenen min of meer “beschermde” minderheid en de Islamitische fanatici durfden niet met de vingers in hun richting te wijzen.

 

Met het binnenvallen van de Amerikanen, werd de situatie omgekeerd, daar de Christenen zijn blootgesteld aan verscheidene vreselijke situaties. Om voorbeeld te geven, op 12 oktober 2006 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar ontvoert en op een afschuwelijke wijze afgeslacht. Op 3 Juni 2007, werd de Oost- Aramese Chaldese priester Ragied Aziz Gannie samen met drie diakenen vermoord.

 

De “bevrijding” van Irak in 2003 heeft het land veranderd in een levende hel! De coalitie partners waren niet in staat om vrede en stabiliteit te vestigen met als resultaat dat vele onschuldige Irakezen, inclusief Arameeėrs een hoge prijs ervoor hebben betaald en blijven betalen. Voor wat betreft de Arameeėrs is hun situatie veel erger, daar zij geen middelen hebben om zichzelf te beschermen en zijn toevertrouwd and de genade van hen die Irak in een bloedbad hebben veranderd en wiens woordenboek alleen de woorden “bloed, bloed en nogmaals bloed” lijkt te bevatten.

Duizenden Arameeėrs hebben feitelijk het land verlaten en zijn gevlucht naar Jordaniė of Syriė. Sommige bronnen onthullen dat er al 100.000 het land hebben verlaten.

 

De Arameeėrs zijn uitgesloten van de nieuwe Irakese grondwet, terwijl het Westerse Koloniale product van Frankrijk (Chaldeeėrs) en Engeland (Assyriėrs) zijn inbegrepen.

 

De Arameeėrs in Iran

 

Hoe is de situatie van de Arameeėrs in Iran?

 

In Iran zijn de West- Aramese Melkiten en de Oost- Aramese ‘Nestorianen’ en Chaldeeėrs. De meerderheid bestaat echter uit de Oost- Aramese ‘Nestorianen’ en Chaldeeėrs die soms ook onjuist als “Assyriėrs” worden betiteld. Hun aantallen wordt geschat tussen 10.000-20.000 en ze hebben hun eigen vertegenwoordiger in het Iranese Parlement zoals andere religieuze minderheden. Ze zijn “vrij” binnen de kerkmuren. Alleen in een gereserveerd gebied waar Moslims niet mogen komen, hebben de Christenen recht om alcoholische dranken te nuttigen. De Arameeėrs in Iran zijn erkend als een religieuze minderheid onder de Westerse Koloniale geestelijke naam “Assyriėrs”.

 

Daarnaast zijn er Arameeėrs in Jordaniė (West- Aramese Syrisch Orthodox, West- Aramese Melkitisch Orthodoxen en Katholieken). Hun aantal wordt geschat op 70.000 mensen. In Israel zijn er rond 50.000 Arameeėrs. 

 

In de aangrenzende landen in de wijdere regio van het Midden-Oosten kan men de Arameeėrs in de volgende landen aantreffen:

 

  • - Rusland (Oost- Aramese “Nestorianen” of “Assyriėrs”, exacte aantallen onbekend)

  • - Oekraļne (Oost- Aramese “Nestorianen” of “Assyriėrs”, rond 3000 mensen)

  • - Armeniė (Oost- Aramese “Nestorianen” of “Assyriėrs”, ongeveer 3200 mensen en West- Aramese Syrisch- Orthodoxen, exact getallen onbekend)

  • - Georgiė (Oost- Aramese “Nestorianen” of “Assyriėrs”, ongeveer 3300 mensen)

 

Hoe is de situatie van de Arameeėrs in andere landen van het Midden-Oosten?

 

Hoewel de Arameeėrs een belangrijke deel zijn van het Midden-Oosten en waren daar voor de komst van de Islam, is hun situatie altijd heel moeilijk geweest in vele landen van het Midden-Oosten. Hun cultuur en identiteit zijn altijd onder druk geweest en de in Midden-Oosten levende Arameeėrs zijn zeker niet vrij in de betekenis van vrijheid van expressie en sociale, culturele en politieke ontwikkeling. Dat is de reden dat veel van hen hun wortels hebben vergeten en vreemde identiteiten hebben geļmplementeerd wat niet van hen zijn. Aan de andere kant zijn de Arameeėrs ook hieraan schuldig, omdat zij vast zijn blijven zitten aan de haat van de Westerse missionarissen en zij niet in staat zijn om zich te ontdoen van deze gruwelijke geestelijke last wat hen heeft vernietigd!

 

De Arameeėrs in Diaspora

 

-Hoe is de situatie voor de Arameeėrs in Diaspora?

 

In het Midden-Oosten woonden de Arameeėrs relatief dichtbij elkaar en geconcentreerd, met het brandpunt het gebied van Mesopotamiė. In de Diaspora echter, zijn ze verspreid over vele landen, inclusief West Europa, Braziliė, Australiė, Nieuw Zeeland enz. Het gevaar van vervreemding is een punt van zorg. Een andere punt is dat velen van hen, met name jongeren, worden verleid door de materialistische verzoekingen van het Westen. Omdat zij hun proto-landen van hun voorvaders hebben verloren, die ze voor duizenden hebben bewoond, is het gevaar aanwezig dat ze het ‘gevoel’ met hun wortels kwijtraken.

 

De Aramese Diaspora brengt echter ook behoorlijke mogelijkheden met zich mee:

 

1. De vrijheid om de Aramese taal te onderwijzen wordt volledig uitgebuit. Bijna over de hele wereld van Diaspora wordt Aramees onderwezen op scholen binnen de kerken en kloosters. Honderden kerken zijn gebouwd in de Diaspora iets wat de natie met elkaar bindt.

 

2. Het academische niveau van het Arames volk is zeer snel aan het stijgen. Velen van de tweede generatie Arameeėrs hebben een hoge opleiding op divers gebied van kunst en wetenschap, inclusief Fysica, Medicijnen, Humaniora enz.

 

3. De Aramese zakenmensen zijn exponentieel gegroeid binnen een tijdperk van 10 to 20 jaren.

 

4. De vrijheid van uitdrukking, dat is het oprichten van verenigingen, politieke en niet-politieke organisaties, wordt ook op groot schaal gebruikt, resulterend in het onderhouden, ontwikkeling en koestering van de Aramese culturele tradities en gebruiken.

 

Kort gezegd, de Arameeėrs van Diaspora maken op groot schaal gebruik van de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen, iets wat zeker niet vanzelfsprekend is in het Midden-Oosten.

 


 

Alle delen van het interview:

 

Deel 1 Interview

Deel 2 Interview

Deel 3 Interview

Deel 4 Interview

Deel 5 Interview

Deel 6 Interview(slot)

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

Professor Dr. John Joseph.

5-7-2008: Assyriė en Syriė: Synoniemen?

 

In een brief aan de auteur (John Joseph),op 11 juni 1997, schreef Patricia Crone dat zij en Cook "Niet betwisten dat de Nestorianen van de Pre- Islamitische periode zichzelf zagen als “Assyriėrs” of dat dit is hoe zij zichzelf noemden. Ze noemden zichzelf Suryane, hetgeen in hun gebruik geen (groter) verwantschap had met de Assyriėrs in vergelijking met de visie van iemand anders…. We nemen het voor als vanzelfsprekend aan dat zij [Nestorianen] de moderne “Assyrische” benaming van het Westen hebben gekregen en ermee doorgaan om zelf opnieuw te hervinden…Maar natuurlijk waren de Nestorianen Arameeėrs.."

(Pagina 27, voetnoot 94)

Professor Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis

28-6-2004: De bron van oorlogen en tiranniek: de Pan-Arabische valsheid

 

De diepe en verborgen reden van de tirannieke onderdrukking toegepast in het hele Midden-Oosten is door Frankrijk en Engeland opgelegde Pan-Arabische Nationalistische clicks die de neiging hebben om op dictatoriale wijze de verschillende volkeren in het Midden-Oosten, die allemaal geen Arabieren zijn, te Arabiseren.

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

Het basisfeit is dat al deze volkeren die allen Arabisch sprekend zijn, geen Arabieren zijn. Hun etnische historische identiteit is Aramees. Arameeėrs zijn Semitisch, maar zover verwijderd van de Arabieren als de vroegere Hebreeėrs verwijderd waren van de Babyloniėrs. Om de redenen die wij gaan uitleggen, zijn deze Aramese volkeren geleidelijk gearabiseerd, maar de arabisatie fenomeen vond slechts plaats op het taalkundig niveau, niet op de etnische, nationale, culturele niveaus

 

Daaruit hebben de koloniale missionarissen, politieke agenten en diplomaten een grote leugen gemaakt (namelijk dat deze Arameeėrs geen Arameeėrs waren, maar ‘Assyriėrs’) waarmee zij de Nestoriaanse Arameeėrs ontwortelden van hun Aramese oorsprong.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

Wat is de juiste nationale naam voor de moderne Arameeėrs? Waarom zijn er Arameeėrs, die ondanks het feit dat ze Aramees spreken, volhouden zichzelf “Assyriėrs” te noemen? Waarom hechten andere Arameeėrs zich aan de derde naam “Chaldeeėrs”? Is het juist om de naam ‘Syriac’ (waar Arabisch is van afgeleid) te gebruiken..........

 

18-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie

 

In tegen-stelling tot de vergezochte – en goed gefinancierde – onnauwkeurig-heden van Simo Parpola, is er geen enkel element in het vóór 2600 jaar geleden overleden Assyrische culturele en nationale erfgoed dat enige overeenstemming vertoont met de hedendaagse zuivere Aramese cultuur, ongeacht van de benaming dat ze gebruiken om zich ermee aan te duiden, Arameeėrs, Chaldeeers, Assyriėrs of Zulu……....

 

Patriarch Emmanuel III Delly

29-10-2008: "...maar Ik wil graag verklaren dat wij, de Chaldeeėrs, de Assyriėrs en de Syriėrs, één volk zijn, bekend als Aramese volk. ..."

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

Maar deze claim is onderzocht door historici en hebben geconcludeerd dat de mensen in het Midden-Oosten vaak refereren naar de mensen in hun regio, zoals bijvoorbeeld iemand uit Kirkuk werd Kirkuki genoemd ongeacht of hij Koerd, Turkmeen of Arameeėr was. Dat geldt ook in het geval van Assyriers of “Athuris” zoals ze in de regio worden genoemd. Die benaming werd gebruikt om de Nestoriaanse Arameeėrs van Athur (Asur), een regio in de omgeving van Mosul, mee te identificeren. De term heeft geen enkele relatie met de oude Assyriers en de moderne Assyriers.

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

Wat betreft de aanduidingen “Assyriers” en “Chaldeeėrs” die worden gebruikt om de niet-Arabische Christenen (anders dan Armeniėrs) ermee aan te duiden. Er is absoluut geen historische verwijzing van hun associatie met de Assyriers en Chaldeeėrs van de oude Mesopotamiė. De eerste verwijzing naar dergelijke associatie begon in de 19de eeuw toen de Britse Protestantse missionarissen probeerden om religieuze invloed te verkrijgen als gevolg van een algemene rivaliteit tussen de Protestante en Katholieke missionarissen in het gebied

 

“The Church of the East and the Church of England: A History of the Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission “ is de titel van het boek geschreven door J. F. Coakley en gepubliceerd in 1992.

 

Op pagina 147 vertelt Coackley over een meningsverschil tussen Arthur Maclean, hoofd van de Assyrische Missie van de Aartsbisschop van Canterbury van 1886 tot 1891 en Hormuzed Rassam, de broer van Christian Antun (Isa) Rassam, een Chaldese familie uit Mosul. We lezen: "Zoals hij (Maclean) volhield, hebben de 'Syriėrs' zich nooit als 'Assyriers' genoemd;.....  om de benaming 'Assyriers' toe te passen op deze Oosterse Syrische Christenen lijkt mij eerder een fout of anders muggenzifterij. Er is werkelijk, voor zover ik weet, geen bewijs dat ze enige connectie hadden met de Oude Assyriers.... Waarom moeten wij een naam uitvinden terwijl we een heel goed geschikte naam hebben, gebruikt gedurende eeuwen, voor handen? Ik kan begrijpen dat iemand die leeft in de nabijheid van de ruines van Nineve een behoorlijk enthousiasme kan hebben voor de Oude Assyria; maar spreekt het van een gezond verstand om een naam weg te doen dat door het volk zelf wordt gebruikt en een andere naam voor hen uit te vinden met een twijfelachtige toepasbaarheid?"