Patriarch Michael de Groot

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag:

 

Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

Worldcouncil of Arameans (WCA) / Syriac Universal Alliance (SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Syrië

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Reguliere media en nepnieuws: oorlogen, opstanden, chaos, bloedbaden, misleiding, demonisatie, chantage, Irak, Syrië, Douma (Oost Ghouta), Idlib en de moord op Qassem Soleimani

 

Engelse Versie


 

  1. Inleiding  
  2. Ongekende arrogantie en brutaliteit van de Amerikanen: Demonstraties, chantage, onderdrukking en aftreden premier Adel Abdul-Mahdi  
  2.1. Irak wil vertrek van de Amerikanen  
  2.1.1. Miljoenen Irakezen gaan de straat op en eisen vertrek Amerikanen  
 

3. De in scene gezette chemische aanval van Douma (Oost Ghouta) in 2018: OPCW ontmaskert als corrupte en onbetrouwbare organisatie

 
  3.1. OPCW: vervalsing rapportage over Douma, onthullingen door klokkenluiders en blamage.  
  3.2. De opvallende stilte van de reguliere nepnieuws media  
  4. Van oorlog tegen terrorisme naar de oorlog voor de verspreiding en promotie van terrorisme… het rijk van het kwade.  
  4.1. Turkije, Verenigde Staten en Israël  
  4.1.1. Dubbele standaarden van Turkije over terrorisme  
  4.2. Succes van het Syrische leger en reactie van terroristenbeschermers.  
  4.2.1. Terroristenbolwerk Idlib onder aanval van het Syrische leger veroorzaakt hysterische reacties van Turkije.  
  5. Waarom werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani vermoord? Bestrijder van terroristen versus beschermers van terroristen  
  5.1. Qassem Soleimani: terrorismebestrijder en vredestichter  
  5.1.1. Presbyteriaans bisschop in Syrië over Qassem Soleimani  
  5.1.2. Qassem Soleimani was op vredesmissie in Bagdad  
  5.1.2.1. Andere vredespogingen: Pakistaanse Premier Imran Khan  
  5.2. Waarom Iran?  
  6. Conclusie  

 


 

1. Inleiding

 

Wat hebben Venezuela, Bolivia, Iran, Syrië, Libië en Irak met elkaar te maken? Deze en andere landen zijn het slachtoffer van een ongekende, meedogenloze en immorele demonisatie campagne door de machtige Westerse nepnieuws media netwerken.

De Westerse bevolkingen worden moedwillige en intensief voorgelogen en misleid om oorlogen, opstanden, etnische zuiveringen, chaos en bloedbaden te rechtvaardigen. Het gaat om een buitengewoon geavanceerde en effectieve nepnieuws monster die zonder greintje menselijke waardigheid ellende, bloedbaden, leed, oorlogen en ontwrichting van landen in de hand werkt en goedpraat. Terroristen die de meest denkbare en ondenkbare gruweldaden begaan worden neergezet als “opstandelingen”, “vrijheidsstrijders” of “oppositie” (hier, hier).

Om tot hun doel te komen bedienen ze zich onbeperkt van liegen, bedriegen, misleiden, demoniseren en manipuleren.

 

Voorafgaand aan de illegale en criminele inval in Irak in 2003, werd door de Amerikanen en hun Midden-Oosterse trawanten een grote en intensieve wereldwijde desinformatie campagne gestart tegen het regime van Saddam Hussein om de weg open te maken voor de invasie, zogenaamd om Irak “te bevrijden” van “die wrede dictator Saddam Hussein.”

 

De climax van leugen, fraude, bedrog en misleiding van de wereld was de voordracht op 5-2-2003 voor de VN Veiligheidsraad door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, de heer Colin Powell. Door de geavanceerde misleiding lukte de Amerikanen om de Veiligheidsraad te overtuigen van de noodzaak van ingrijpen in Irak vanwege zogenaamde gevaar van chemische wapens. Allemaal verzinselen en bedriegerij!

 

Voordracht Colin Powell bij de VN Veiligheidsraad op 5 februari 2003

 

 

De inval van Amerikanen in Irak heeft het land verwoest en vergiftigd met verrijkte uranium (hier, hier). Meer dan miljoen mensen zijn vermoord met duizenden wezen en weduwen, corruptie, chaos, bloedbaden, etnische zuiveringen en masala deportaties was het resultaat van “bevrijding” van Irak door de Amerikanen en Britten.

 

De “bevrijding” van Irak heeft verwoesting aangericht onder het Aramese volk. Ze zijn gedecimeerd en gemarginaliseerd. Voor de illegale en bloed vergietende inval door de Amerikanen hadden de Arameeërs (vals: “Assyriërs”) goed in Irak. Ze waren hoog opgeleid, bekleedden hoge maatschappelijke functies en hun economische situatie was goed. De fanatieke Islamieten maakten geen enkel kans onder Saddam Hussein.

 

Zogenoemde “Al Qaeda” en andere Islamitische terroristische groeperingen bestonden simpelweg niet, er was geen enkel ruimte voor hen onder Saddam Hussein.

 

Exacte getallen zijn niet bekend, maar schattingen liepen uiteen van 800.000 tot 1.2 miljoen Arameeërs in Irak verdeeld over 6 denominaties, namelijk:

De West- Aramese Syrisch Orthodox

De West- Aramese Syrisch Katholieken

De West- Aramese Melkiten

De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

De Oost-Aramese Nestoriaanse “Assyriërs” die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

 

De inval van de Amerikanen en hun bondgenoten in Irak heeft de ondergang van het Aramese volk in Irak bewerkstelligt.

Onder het toeziend oog van de Amerikanen en Britten, werden de Arameeërs (vals: “Assyriërs”) bedreigt, gepest, ontvoert, vermoord, hun huizen en landerijen geconfisqueerd, hun kerken opgeblazen en in brand gestoken, hun geestelijken ontvoert en vermoord, hun vrouwen onteert en vermoord.

Dit heeft geresulteerd dat het grootste deel van het Aramese volk het inheemse land van hun voorvaderen, die ze sinds duizenden jaren hebben bewoond, achter zich hebben gelaten en zijn weggevlucht naar de Westerse landen.

 

De anti-Aramese, fraudeleuze, onheilige koloniale slavernij product “Assyriërs” hebben een belangrijke rol gespeeld in de verwoesting en vergiftiging van Irak en bij de ondergang van het Aramese volk. Ze nodigden hun koloniale Westerse meesters Bush en Blair om alstublieft naar Irak te komen en hen te bevrijden van die zogenaamde “wrede dictator” Saddam Hussein.

 

Na de verwoesting en vergiftiging van Irak, hebben de koloniale machten en hun Midden-Oosterse trawanten (hier, hier en hier) dezelfde criminele spelletje herhaald in Syrië in 2011. Opnieuw hebben de occulte afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen ongekende geestelijke hoererij gepleegd met hun Westerse en Midden-Oosterse meesters om “democratie” en “mensenrechten” naar Syrië te brengen (hier, hier).

Gelukkig greep Rusland in 2015 in en maakte een einde aan de misdadige plan gesmeed in de krankzinnige Westerse geestelijke illuminatie/ vrijmetselarij laboratoria. Rusland verdient daarmee alle respect, eer en waardigheid ondanks de intensieve campagne van de Westerse reguliere, fraudeleuze nepnieuws media om Rusland te demoniseren.

 

De verwoesting van Irak, Syrië, Libië, chaos in Libanon en de demonische hetze tegen Iran werd in 2007 door de Amerikaanse Generaal Wesley Clark op televisie onthult.

 

 

 

Wesley Clark zegt in deze video:

 

“Ongeveer 10 dagen na 9/11 ging ik naar Pentagon en zag Minister van defensie Rumsfeld en plaatsvervanger Wolfowitz. Ik ging naar beneden om sommige mensen van de Generale Staf te groeten die voor mij werkten en één van de generaals riep mij. Hij zei, “Meneer, U moet naar mij komen om te praten.” Ik zei, “Nou, je bent te druk.” Hij zei, “Nee, nee.” He zei, “Wij hebben het besluit genomen, we gaan oorlog voeren tegen Irak.” Dit was ongeveer rond 20 september. Ik zei, “Gaan wij oorlog voeren met Irak? Waarom?” Hij zei, “Ik weet het niet.” Hij zei, “Ik vermoed dat ze niet weten wat ze anders moeten doen.” Daarom zei ik, “Wel, hebben ze informatie gevonden die Saddam met al-Qaeda linkt?” Hij zei, “Nee, nee.” Hij zei, “Er is niets nieuws op dat gebied. Ze hebben gewoon het besluit genomen om oorlog te voeren tegen Irak.” Hij zei, “Ik vermoed dat omdat wij niet weten wat wij moeten doen met de terroristen, maar omdat wij een goede leger hebben, kunnen wij overheden omver werpen.” En hij zei, “Ik vermoed dat wanneer het enige gereedschap je hebt een hamer is, dan dient elke probleem te lijken op een spijker.”

 

“Een paar weken later kwam ik terug om hem te zien en tegen die tijd waren wij Afghanistan al aan het bombarderen. Ik zei, “Gaan wij nog steeds oorlog voeren tegen Irak?” En hij zei, “O, het is erger dan dat.” Hij boog over zijn bureau. Hij pakte een stukje papier. En hij zei, “Ik heb zojuist dit van boven ontvangen”- dat wil zeggen het bureau van de ministerie van defensie- “vandaag.” En hij zei, “Dit is een memo dat beschrijft hoe wij 7 landen zullen omver werpen in 5 jaar, beginnend met Irak, en dan Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan en eindigen met Iran.” Ik zei, “Is het geclassificeerd?” Hij zei, “Ja, meneer.” Ik zei, “Wel, laat het mij niet zien.” En ik zag hem ongeveer een jaar geleden en zei tegen hem, “Herinner je dat?” Hij zei, “Meneer ik heb U de memo niet laten zien! Ik heb het U niet laten zien!”

 

De volgorde van het omver werpen van landen is iets anders verlopen, maar de plan is nog steeds dezelfde. Daarbij wordt geen middel geschuwd door de demonische koloniale Illuminatie machten. Voor de illuminaten telt het menselijk leven niet. Alles wordt opgeofferd aan hun god Lucifer/satan.

 

In dit hele demonische criminele proces spellen de koloniale Westerse reguliere nepnieuws media een doorslaggevende rol.

 

2. Ongekende arrogantie en brutaliteit van de Amerikanen: Demonstraties, chantage, onderdrukking en aftreden premier Adel Abdul-Mahdi.

 

Op 3 oktober 2018 werd Adel Abdul-Mahdi door de Irakese President benoemd als premier van Irak.

Op 25 oktober 2018 werd Adel Abdul-Mahdi ingezworen als premier van Irak.

 

 

 

In oktober 2019 startten masala demonstraties in Irak tegen de regering van premier Adel Abdul-Mahdi. De demonstranten, vooral jongeren, eisten einde aan systematische corruptie die het land teisterde, meer werk, verbetering van de sociale omstandigheden en opbouw van het land.

 

 

 

Op 10 november 2019 verwoordde de Oost- Aramese Chaldese bisschop Saad Sirop Hanna in een videoboodschap de reden van demonstraties tegen de regering.

 

Oost- Aramese Patriarch Louis Sako bezoekTahrir plein in Bagdad waar geprotesteerd werd tegen de regering. (Bron foto)

Op 11 november 2019 bezocht de Oost- Aramese Patriarch Louis Sako van de Chaldese kerk van Babylon de Tahrir plein in Baghdad om de demonstranten een hart onder de riem te steken.

 

Door de aanhoudende demonstraties, meer dan 600 doden en de oproep van de Irakese Sjiitische geestelijke leider Ayatollah Ali al-Sistani, nam premier Adel Abdul-Mahdi op zaterdag 30-11-2019 het besluit om op te stappen. Op zondag 1 december 2019 werd het besluit door het Irakese Parlement goedgekeurd.

 

Wat deze nietsvermoedende demonstranten, bestaande vooral uit jongeren, helaas niet in de gaten hadden was dat zij werden volkomen gestuurd en misbruikt door de kwaadaardige bezetters van Irak omdat premier Adel Abdul-Mahdi weigerde te buigen voor de Amerikaanse druk en chantage. We gaan het hieronder uitleggen aan onze geliefde lezer.

 

Op 8 januari 2020 rapporteerde Federico Pieraccini in een vernietigende en onthullende artikel getiteld “The Deeper Story Behind the Assassination of Soleimani” de Amerikaanse druk op Adel Abdul-Mahdi.

 

Paar weken voorafgaand aan de moordaanslag op generaal Qassem Soleimani op 3-1-2020 door de Amerikanen, zijn er hevige dreigementen geuit door President Donald Trump aan de premier van Iraq.

 

In September 2019 bracht Adil Abdul-Mahdi een bezoek aan China. Hij tekende een overeenkomst met China om de infrastructuur en de elektriciteit netwerk die volledig was vernietigd door de Amerikanen te herstellen. Trump werd woest en dreigde de premier van Irak te doden.

 

Premier Adel Abdul-Mahdi bezoekt China in september 2019

 

 

Hieronder zullen we enkele belangrijke zaken uit de analyse van Federico Pieraccini onder de aandacht van onze lezer brengen.

 

Over de vergadering in het Irakese Parlement waar premier Adel Abdul-Mahdi details onthulde over zijn gespreken met Trump lezen we:

 

“[Voorzitter van de Raad van afgevaardigden van Irak] Halbousi woonde de parlementaire zitting bij, terwijl bijna geen van de Soennitische leden dat deed. Dit kwam omdat de Amerikanen hadden gehoord dat Abdul-Mahdi van plan was om gevoelige geheimen tijdens de sessie te onthullen en stuurden Halbousi om dit te voorkomen. Halbousi onderbrak Abdul-Mahdi af bij het begin van zijn toespraak en vroeg toen om de live uitzending van de sessie te stoppen. Hierna ging Halbousi samen met andere leden naast Abdul-Mehdi zitten, openlijk met hem praten, maar zonder dat het werd opgenomen. Dit is wat in die sessie is besproken en niet is uitgezonden:

Abdul-Mehdi uitte zijn boosheid over hoe de Amerikanen het land hadden verwoest en nu weigerden om infrastructuur- en elektriciteitsnetprojecten te voltooien, tenzij hun 50% van de olie-inkomsten werd beloofd, wat Abdul-Mahdi weigerde.”

 

De wreedheid, piraterij en ongekende brutaliteit van de Amerikanen spreekt boekdelen. Ze hebben Irak volledig verwoest en vergiftigd in 2003 en weigeren botweg om de infrastructuur en elektriciteitnetwerk te herstellen tenzij Irak 50% van de olie-inkomsten overdracht. Wat een gruwel, wat een plundering, wat een lage moraal en wat een schaamteloosheid. “god bless Amerika?” Welke “god?”

 

Merk verder op dat de Soennieten onder zware invloed staan van de Amerikanen en wel zodanig dat er bijna niemand van de Soennieten aanwezig was bij deze uiterst belangrijke vergadering van het Parlement, behalve Halbousi die premier Adel Abdul-Mahdi lijkt te hebben tegengewerkt in opdracht van zijn Amerikaanse meesters.

 

Premier Adel Abdul-Mahdi nam ontslag op 30 november 2019.

(Foto: Youtube)

Adel Abdul-Mahdi zegt:

Daarom heb ik bezoek gebracht aan China en een belangrijke overeenkomst met hen ondertekend om de opbouw (van het land) uit te voeren in plaats van de Amerikanen. Bij mijn terugkeer belde Trump mij op om te vragen deze overeenkomst op te schorten. Toen ik weigerde, dreigde hij dat hij enorme demonstraties tegen mij zou ontketenen die mijn premierschap zouden beëindigen.

Enorme demonstraties tegen mij kwamen opgang en Trump belde opnieuw om te dreigen dat als ik niet aan zijn eisen zou voldoen, hij Marine sluipschutters vanuit hoge gebouwen zowel op demonstranten als op beveiligingspersoneel zou laten schieten om mij onder druk te zetten.

Ik weigerde opnieuw en diende mijn ontslag in. Tot op de dag van vandaag eisen de Amerikanen dat we onze overeenkomst met de Chinezen intrekken.

 

"Hierna, toen onze minister van Defensie publiekelijk verklaarde dat een derde partij zowel demonstranten als veiligheidspersoneel in het vizier nam (precies zoals Trump had gedreigd dat hij het zou doen), kreeg ik een nieuwe oproep van Trump die dreigde zowel mij als de minister van Defensie te vermoorden als we bleven praten over deze "derde partij".

 

Die honderdduizenden nietsvermoedende arme demonstranten sinds oktober 2019 dachten dat ze voor een goede zaak demonstreerden. Ze hadden helaas niet in de gaten dat ze de belangen van de Amerikaanse bezetter dienden met hun demonstraties.

De speciale eenheden van de Amerikanen schoten zowel op de demonstranten als op veiligheidspersoneel. Meer dan 600 mensen werden vermoord. Dat heeft tot grote spanningen geleid in Irak waardoor uiteindelijk het dreigement van Donald Trump dreigde hij dat hij enorme demonstraties tegen mij zou ontketenen die mijn premierschap zouden beëindigen werkelijkheid werd en premier Adel Abdul-Mahdi opstapte.

 

Hoe kan men geliefde lezer dergelijke wangedrag van de Amerikanen verwoorden? Staatsterrorisme bedreven door een extreem arrogante plunderaar die zich voordoet als politie van de wereld? Of misschien schurkenstaat?

 

Overbodig om te zeggen, maar heeft U iets gelezen over deze brutaliteit, chantage en schaamteloosheid van de Amerikanen in de reguliere Westerse nepnieuws media? Natuurlijk niet! De Westerse bevolkingen moeten zoveel mogelijk onwetend en blind worden gehouden.

 

2.1. Irak wil vertrek van de Amerikanen

 

Op 3 januari 2020 vermoordden de Amerikanen de Iraanse generaal Qassem Soleimani op de internationale luchthaven van Bagdad. De Iraakse regering was van tevoren niet op de hoogte gebracht. Het was een duidelijke schending van de Iraakse soevereiniteit. Dat heeft geleid tot woede bij de regering en de overgrote meerderheid van het Iraakse volk.

 

Op 5 januari kwam de Iraakse Parlement bijeen om te stemmen over een voorstel om de Amerikaanse troepen het land uit te zetten. Het voorstel werd aangenomen (hier, hier, hier, hier, hier, hier).

Miljoenen Irakezen eisten op 24 januari 2020 vertrek van Amerikanen uit Irak. (Bron foto)

 

Irakese Parlement keurt wet goed voor vertrek buitenlandse troepen

 

 

In de lijn der verwachting hebben de Verenigde Staten het besluit van het Iraakse Parlement compleet naast zich neergelegd.

President Trump verklaarde paar uur na het besluit van het Parlement: We hebben een buitengewoon dure vliegbasis die daar (in Irak) is. Het kostte miljarden dollars om te bouwen. Lang voor mijn tijd. We gaan niet weg tenzij ze ons ervoor betalen

 

Dat de Verenigde Staten het land hebben verwoest, miljoenen doden, leed, ellende en chaos hebben veroorzaakt is natuurlijk niet iets om je druk om te maken in de beleving van de Amerikanen en hun bondgenoten.

 

Zie verder:

6-1-2020: US Expresses Disappointment Over Iraqi Legislature’s Decision to Expel Foreign Troops

11-1-2020: Iraq – Why Doesn’t the US Move Out Despite the Iraqi Parliament’s Decision?

11-1-2020: US rebuffs Iraq's call to withdraw troops from Arab country

12-1-2020: US Plans Permanent Occupation of Iraq

16-1-2020: US, UK, Australia, Canada and Germany Reject Iraqi Parliament’s Demand for US and Allied Troop Withdrawal

13-1-2020: Iraq Remains US Occupied Territory, “We’re Not Leaving Unless…” Says Trump

13-1-2020: US to Iraq: ‘Vote All You Want, We’re Not Leaving!’

27-1-2020: A Million Iraqis Asked Us to Leave. We Should Listen.

 

Wat de Verenigde Staten nog kunnen doen om hun aanwezigheid in Irak te kunnen rechtvaardigen is dat ze de door hen gecreëerde (hier, hier en hier) ISIS/ISIL/ Al Qaeda terroristen activeren om bloedbaden teweeg te kunnen brengen (hier, hier).

 

2.1.1. Miljoenen Irakezen gaan de straat op en eisen vertrek Amerikanen

 

“Ga weg, ga weg, bezetter!”, “Ja, tegen soevereiniteit”

 

 

 

De Irakezen zijn de Amerikanen spuugzat en dat hebben ze duidelijk laten merken. Na een oproep van de Sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr, werd op 24-1-2020 door meer dan 4 miljoen Irakezen betoogd tegen de aanwezigheid van de Amerikanen. Leuzen als “Ga weg, ga weg, bezetter!”, “Ja, tegen soevereiniteit” werden geroepen door de demonstranten om hun ongenoegen te onderstrepen.

 

Het vermoorden van generaal Soleimani heeft kwaadbloed gezet bij veel Irakezen. Op de plein in Bagdad waar voorheen betoogd werd tegen de overheid, werd nu massaal betoogd tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Zo arrogant en brutaal als de Amerikanen zijn, trekken ze zich totaal niets aan van de demonstraties en de wil van het volk van Irak om weg te gaan.

 

Meer over de demonstratie tegen de Amerikanen:

27-1-2020: Trump’s Response to Baghdad “Anti-American” Protest: Let’s Revive the ISIS “Freedom Fighters”

26-1-2020: “Fake News”: “Hundreds” of Iraqis Want US Troops to Leave their Country

25-1-2020: Over 4 Million People Join March Against US Presence in Iraq. 24 January 2020

24-1-2020: 'Million-Man March' kicks off in Baghdad to demand US troop pullout (VIDEO, PHOTOS)

24-1-2020: 'Million-Man March' kicks off in Baghdad to demand US troop pullout (VIDEO, PHOTOS)

24-1-2020: Fake News and “The Naked Government”: Jessica Lynch and the US Invasion of Iraq

24-1-2020: Iraqis march in 'millions' to call for expulsion of US troops

 

3. De in scene gezette chemische aanval van Douma (Oost Ghouta) in 2018: OPCW ontmaskert als corrupte en onbetrouwbare organisatie

 

In overeenstemming met de criminele plan, zoals geopenbaard door generaal Wesley Clark in 2007, startten de koloniale Westerse machten en hun Midden-Oosterse trawanten (hier, hier en hier) in 2011 een afschuwelijke bloedige terroristische oorlog tegen Syrië om het land volledig te verwoesten. In de reguliere koloniale Westerse nepnieuws media werd deze door het Westen gestarte oorlog valselijk gepresenteerd als “burgeroorlog.”

 

Ze hebben duizenden bloeddorstige Islamitische terroristen via Turkije en Jordanië het land binnengebracht. Deze terroristen werden bewapend, getraind en begeleidt door de speciale eenheden van de Westerse machten en hun Midden-Oosterse trawanten om de meest denkbare en ondenkbare gruweldaden te begaan tegen de bevolking van Syrië. Miljoenen liters bloed werd gevloeid als smakelijke offer aan lucifer/ satan, de god van Vrijmetselarij / illuminatie satanisten.

 

Elke keer wanneer het Syrische legere militaire successen boekte tegen de Islamitische terroristen en hun Westerse / Midden-Oosterse commando’s/ opdrachtgevers, werd er door deze terroristen en hun beschermers een in scene gezette chemische aanval (Engels: “false-flag attack”) uitgevoerd om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

Op 10-4-2017 rapporteerde Sputnik News in een artikel getiteld “White Helmets 'Made Up Syria Gas Attack Story in Campaign for No-Fly Zone'” over een valse video gemaakt door de “White Helmets” en verspreid over de sociale media.

 

“White Helmets” is officieel een zogenaamde humanitaire organisatie die wordt gesteund door het Westen met name Verenigde Koninkrijk (hier, hier) en Verenigde Staten (hier, hier, hier, hier). In praktijk is echter geen verschil (hier, hier) tussen de “White Helmets” en de terroristische organisaties actief in Syrië. Klik hier voor meer over “White Helmts.”

 

Dat het hier om een bedrieglijke organisatie gaat werd ook geconstateerd door de Zweedse NGO “Doctors for Human Rights” (SWEDHR).

Sputnik News rapporteerde op 10-4-2017 in een artikel getiteld “White Lies: 'Syria Civil Defense' Caught Faking Rescues, Doctoring Dead Children”: De Zweedse NGO Doctors Voor Mensenrechten (SWEDHR) heeft de Syrische Civiele Defensie, beter bekend als White Helmets, ervan beschuldigd informatie te vervalsen over hun beweerde werk in Syrië. Volgens de Zweedse mensenrechten activisten zijn de zogenaamde “redding” procedures, vastgelegd in de video’s van White Helmets, in scene gezet, ze waren uitgevoerd op een dode kind. ”

 

Op 4-5-2017 rapporteerde Sputnik News in een artikel getiteld “Source Confirms Info on Al-Jazeera Filming Staged Chemical Attack in Syria” over betrokkenheid van Al- Jazeera bij het maken van een nep film over een chemische aanval in de provincie Idlib. De opdrachtgever hiertoe was een Europese land.

 

Liegen, bedriegen, manipuleren en misleiden zijn de handelsmerk van de reguliere nepnieuws media.

 

Begin 2018 boekte het Syrische leger grote successen tegen de terroristen en hun Westerse / Midden-Oosterse opdrachtgevers in de regio Ghouta, ten oosten van Damascus. Afgaande op de ervaringen uit de voorgaande jaren, lag het voor de hand dat de terroristen samen met hun koloniale Westerse en Midden-Oosterse opdrachtgevers een aanslag in scene zouden zetten om de opmars van het leger tegen te houden en de koloniale Westerse landen een excuus te geven Syrië aan te vallen.

Op 13-2-2018 waarschuwde het Russische leger dat Al-Nusra en White Helmets een aanval met chemische wapens aan het voorbereiden waren om in de schoenen van de Syrische regering te schuiven.

Op 20-2-2018 berichtte Al-Manar televisiestation dat White Helmets een aanval met chemische wapens in scene zouden zetten.

Op 13-3-2018 deelde de Russische generaal Valery Gerasimov, het hoofd van de generale staf, het volgende mee die op 7-4-2018 letterlijk is uitgekomen:

 

 

 

Generaal Gerasimov zegt:

“Vandaag hebben we betrouwbare informatie over voorbereiding van vervalsing door de militanten van een chemische aanval door de overheid tegen burgers. In verschillende districten van Oost-Ghouta was een menigte samengesteld bestaande uit vrouwen, kinderen en ouderen, gebracht uit andere regio's, die de slachtoffers van het chemische incident moesten voorstellen. "White Helmets" activisten en filmploeg zijn al op de plaats van handeling met satelliet videozenders. Dit werd bevestigd door de ontdekking van een laboratorium voor de productie van chemische wapens in het dorp Aftris, dat werd bevrijd van de terroristen. Volgens rapporten, zijn de VS, na deze provocatie, van plan de Syrische regeringstroepen te beschuldigen van het gebruik van chemische wapens alsmede om de internationale gemeenschap te voorzien van zogenaamd “bewijs” van massale burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Syrische regering en de Russische regering die het steunt. Als vergelding is Washington van plan een luchtaanval te lanceren op de regeringsblokken in Damascus.”

 

Op 6-4-2018 waarschuwde het Russische leger dat de terroristen in Syrië provocaties aan het voorbereiden waren met giftige stoffen.

 

Inderdaad werd deze in scene gezette chemische aanval uitgevoerd door de terroristen in Syrië en wel op 7-4-2018.

 

De reguliere koloniale Westerse nepnieuws media berichtten massaal over een zogenoemde chemische aanval door het leger van Bashar Assad op Douma, ten oosten van Ghouta, een buitenwijk van Damascus.

 

Maar niet alle journalisten waren zo zeker dat er een daadwerkelijke aanval was uitgevoerd door het leger van Assad op Douma. Robert Fisk is een ervaren journalist van de Britse krant Independent. Hij ging naar Douma om ter plekke onderzoek te doen naar de beschuldigingen over de zogenoemde chemische aanval. Hij liep vrij rond in Douma, sprake met mensen en vond niets over chemische aanval.

 

Op 17 April 2018 rapporteerde de heer Fisk zijn bevindingen in een artikel getiteld “The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack”.

 

We lezen onder andere:

“…. 58-jarige oude Syrische arts voegt dan iets diep ongemakkelijk toe: de patiënten, zegt hij, werden niet bevangen door gas maar door zuurstofgebrek in de met afval gevulde tunnels en kelders waarin ze leefden, in een nacht van wind en zware beschietingen die een stofstorm veroorzaakten”

 

……lezers moeten zich ervan bewust zijn dat dit niet het enige verhaal in Douma is. Er zijn de vele mensen met wie ik sprak te midden van de ruïnes van de stad die zeiden dat ze “nooit in” gasverhalen hadden geloofd - die meestal werden beweerd, claimden ze, door de gewapende islamitische groepen.

 

Vreemd genoeg, na een praatje met meer dan 20 mensen, kon ik er niemand vinden die de minste interesse toonden in de rol van Douma bij het tot stand brengen van de Westerse lucht aanvallen. Twee vertelden me eigenlijk dat ze niets wisten van de relatie.

 

Hoe kan het dat de vluchtelingen uit Douma die kampen in Turkije hadden bereikt al een gasaanval beschreven die niemand in Douma vandaag leek te herinneren?

 

Anders geformuleerd: Het is complete leugen en bedrog, het handelsmerk van de reguliere nepnieuws media!

 

President Donald Trump reageerde onmiddellijk op 8-4-2018 en noemde Bashar Assad een “dier” met de woorden: President Putin, Rusland en Iran zijn verantwoordelijk voor steunen van het dier Assad. Hoge prijs zal worden betaald.”

 

We vragen ons zeer ernstig af wie nu hier de echte “dier/ beest” is! Is dat President Assad die terroristen bestrijdt en vernietigd of zijn dat de Amerikanen en hun bondgenoten die deze terroristen steunen, bewapenen en miljoenen liters bloed hebben doen vloeien?

 

Verder zei de heer Trump: Veel doden, waaronder vrouwen en kinderen, bij een stompzinnige chemische aanval in Syrië. Het gebied van het gruweldaad is afgesloten en omsingeld door het Syrische leger, waardoor het volledig ontoegankelijk is voor de buitenwereld

 

Grote en valse krokodillen tranen van Trump! De heer Trump “vergat” helaas erbij te vermelden dat de jongens van de koloniale machten in Syrië samen met de Westerse speciale eenheden deze valse aanval hebben uitgevoerd om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

Het Russische ministerie van defensie reageerde op 8-4-2018 over de claims van chemische aanval op Douma: We ontkennen deze claims ten zeerste en kondigen onze bereidheid aan om Russische experts in straling, chemische en biologische verdediging naar Douma te sturen na de bevrijding van terroristen om bewijs te verzamelen, die zouden bewijzen dat de beschuldigingen over het gebruik van chemische wapens waren in scene gezet.”

 

Het doel van deze in scene gezette aanval was het stoppen van de opmars van het Syrische leger en het rechtvaardigen van een luchtaanval op Syrië.

 

Op 8-4-2018 beschuldigde Syrië Saudi-Arabië van het fabriceren van de chemische aanval in het oosten van Ghouta om in de schoenen van Damascus te schuiven.

Verder verklaarde Damascus: Beschuldigingen van chemisch gebruik zijn een niet overtuigend gebroken record geworden, behalve in sommige landen die handelen met het bloed van burgers en terrorisme in Syrië ondersteunen. Elke keer dat het Syrische Arabische leger vorderingen maakt in de strijd tegen het terrorisme, worden beschuldigingen van chemisch gebruik gebruikt als excuus om het leven van terroristen in Douma te verlengen.” (Ook hier)

 

En inderdaad, de terroristenbeschermers roerden zich om actie tegen Syrië om hun jongens te beschermen. Frankrijk vroeg om spoedzitting van de VN veiligheidsraad en Presidenten Macron en Trump werden eens over een gezamenlijke reactie op de beweerde, nooit plaatsgevonden chemische aanval in Ghouta.

 

Zowel het Russische leger (hier, hier) alsmede de Rode kruis konden geen sporen vinden van het gebruik van chemische wapens in Douma (het oosten van Ghouta). Volgens het Russische leger ontvingen de gezondheidsdiensten in Douma geen patiënten met tekenen van chemische vergiftiging (hier, hier).

 

Op 10 april 2018 verklaarde de voormalige Ambassadeur van Verenigde Koninkrijk in Syrië, de heer Peter Ford, dat de Douma chemische aanval in scene is gezet ( zie ook hier).

 

Ondertussen begonnen de drie schurkenstaten en hardnekkige terroristenbeschermers, die het hoofd van de slang vormen, namelijk Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Frankrijk zich te beraden over een gezamenlijke actie tegen Syrië. Zonder enige bewijs was het voor de Franse President Macron duidelijk dat Assad de zogenoemde chemische aanval had uitgevoerd. President Macron weigerde de zogenaamde "bewijzen" te geven aan President Putin over de chemische aanval in Ghouta.

 

De Westerse trein van leugens, bedrog en misleiding denderde met grote snelheid voort totdat op 14 april 2018 het hoofd van de slang, dat is Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk, Syrië bombardeerden met meer dan 100 raketten als “vergelding” voor de Chemische aanval in scene gezet door hun jongens in Douma.

 

Russische minister van buitenlandse zaken, Sergy Lavrov verklaarde op 13-4-2018: We hebben onweerlegbaar bewijs dat dit weer een geënsceneerde gebeurtenis was en dat de geheime diensten van een bepaalde land, die nu voortouw neemt in een Russofobie campagne, betrokken waren bij deze geënsceneerde gebeurtenis”

 

De tijd van de aanval, namelijk 14 april 2018, was ook veelzeggend omdat de inspecteurs van OPCW op weg waren naar Douma (oosten Ghouta) om onderzoek te doen naar de voorval. Een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 14-4-2018: “De aanvallen werden uitgevoerd op het moment dat de experts van de OPCW naar Douma zouden reizen om de waarheid te achterhalen. Daarom is er een goede reden om aan te nemen dat de aanval op de Syrische Arabische Republiek tot doel had het werk van de OPCW-inspecteurs te belemmeren.”

 

De Russische vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW) verklaarde op 16 april 2018: Daarom hebben we niet alleen een "hoge mate van zekerheid", zoals onze westerse partners beweren, maar we hebben onweerlegbaar bewijs dat er geen incident plaatsvond op 7 april in Douma en dat dit allemaal een geplande provocatie was door de Britse inlichtingendiensten, waarschijnlijk, met de deelname van hun hooggeplaatste bondgenoten uit Washington met als doel de internationale gemeenschap te misleiden en agressie tegen Syrië te rechtvaardigen.” (zie ook hier)

 

De Russen beschikten over bewijs dat er op 7 april 2018 geen chemische aanval plaatsvond in Douma.

Hoe zit het dan met al die tonnen leugens en bedriegerij van de Westerse politici en de reguliere nepnieuws media en de aanval op Syrië die ze uitvoerden op 14-4-2018?

Staan we hier verbaasd over? Nee, natuurlijk niet! Van schurkenstaten en schurkenmedia mag je alles verwachten! Het hoofd van de slang is verantwoordelijk voor het vloeien van miljoenen liters bloed wereldwijd.

 

De koloniale Westerse machten, met VS, Frankrijk en VK voorop, en hun jongens in Syrië was alles aangelegen om het OPCW onderzoek naar de zogenaamde chemische aanval op Douma te torpederen. De veiligheid van OPCW inspecteurs kon niet worden gewaarborgd, omdat het gebied in de handen van de rebellen was die de OPCW konvooi beschoten.

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 19-4-2018: De recente gebeurtenissen tonen aan dat er helaas [bedreiging] blijft ... Er zijn militanten die burgers intimideren en met name het werk van vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap - de Verenigde Naties en de OPCW verstoren. Iemand wil geen objectief professioneel onderzoek.

 

Maar de zaak zou nog veel erger en dubieuzer worden. Klik hier voor uitgebreide analyses Over OPCW.

 

3.1. OPCW: vervalsing rapportage over Douma, onthullingen door klokkenluiders en blamage.

 

Hieronder zullen we stapsgewijs de afgang en de complete corrupte moraal van OPCW in een aantal punten weergeven.

 

1) Rapport OPCW

 

Op 1-3-2019 kwam de OPCW met een rapport waarin werd gezegd dat er chloor was gebruikt in de chemische aanval van 7-4-2019. Daarmee werd de schuld in de voeten van het Syrische leger gelegd.

Het rapport zegt o.a.: Wat betreft het vermeende gebruik van giftige chemicaliën als wapen in Douma, bieden de evaluatie en analyse van alle hierboven genoemde informatie verzameld door de FFM (Fact-Finding Mission) redelijke gronden dat het gebruik van een giftige chemische stof als wapen heeft plaatsgevonden op 7 april 2018. Deze giftige chemische stof bevatte reactief chloor. De giftige chemische stof was waarschijnlijk moleculair chloor.”

 

Zowel Rusland (hier) als Syrië (hier) veegden de vloer met het rapport. De door hen overgeleverde informatie was genegeerd door OPCW.

 

Het was de Verenigde Staten en hun bondgenoten als aangelegen om te voorkomen dat de waarheid naar boven zou komen. Dat was ook de reden waarom een expert van het Russische ministerie van defensie geen visa kreeg om een bijeenkomst bij te wonen op 25 april 2019 bij de VN hoofdkwartier in New York.

 

Het Russische ministerie van defensie zegt hierover: Het was de bedoeling dat de Russische specialist overtuigend bewijs zou leveren dat het incident een provocatie was van illegale gewapende groeperingen en hun handlangers, waaronder, het is niet uitgesloten, in het Westen

 

2) Belangrijke rapport van technische experts genegeerd

 

In het rapport van de OPCW was een belangrijke rapport van de technische experts, die onderzoek hebben gedaan in Douma, genegeerd.

De technische experts concludeerden in hun rapport dat de gascilinders op de twee locaties van de beweerde chemische aanslag in Douma op 7-4-2018 waarschijnlijk handmatig daar zijn neergelegd en niet door een vliegtuig zijn afgeworpen. Met andere woorden: het was allemaal leugen, bedrog en fraude.

 

Op 18-5-2019 rapporteerde Russia Today hierover in een artikel getiteld “Leaked OPCW memo casts doubt on watchdog’s Douma ‘chemical attack’ conclusions”:

Een uitgelekt rapport van OPCW-ingenieurs is in tegenspraak met het officiële rapport van de chemische waakhond over het incident in april 2018 in Syrië en roept vragen op over politieke druk door de VS, het VK en Frankrijk op het VN-orgaan.

 

Belangrijke conclusie dat uit het rapport werd weggelaten luidt: Samenvattend suggereren observaties op de plaats van de twee locaties, samen met latere analyse, dat er een grotere kans is dat beide cilinders handmatig op die twee locaties werden geplaatst in plaats van te zijn afgeleverd vanuit een vliegtuig

 

Klik hier voor uitgebreide analyses over de schandalen bij de chemische wapens waakhond OPCW.

 

Nog meer schandalen over OPCW zouden volgen.

 

3) Onthullingen door WikiLeaks

 

Op 23 oktober 2019, 23 november 2019, 14 december 2019 en 27 december 2019 onthulde WikiLeaks interne E-mails van OPCW met verwoestende gevolgen voor de geloofwaardigheid van OPCW. Het officiële rapport van OPCW wordt volkomen onderuit gehaald, aan flarden geschoten, fraude, partijdigheid en valsheid volledig ontmaskert. Een blamage van ongekende proporties.

Uit de interne E-mails blijkt duidelijk hoe de top van OPCW de onderzoekfeiten door de wapeninspecteurs ter plekke in Douma compleet heeft genegeerd en een rapport heeft gepresenteerd dat tegemoetkomt aan de wensen van Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk. Het is een rapport dat voldoet aan de wensen en wordt niet gestaafd door de feiten!

 

Niet alleen wordt het rapport van OPCW aan flarden geschoten, maar ook de claim van het hoofd van de slang, namelijk de Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk dat het Syrische leger chemische aanval had uitgevoerd op Douma op 7-4-2018. De leugen en bedrog wordt in diepte en breedte te kijk gezet.

Klik hier voor uitgebreide analyses over de schandalen bij de chemische wapens waakhond OPCW.

 

 

 

4) OPCW klokkenluider doet verhaal bij de VN Veiligheidsraad.

 

Twee klokkenluiders bij de OPCW hebben hun mond opengedaan over het negeren van belangrijke informatie door de top van de OPCW. De beide klokkenluiders waren wapeninspecteurs bij OPCW en betrokken bij het onderzoek in Douma in 2018.

Een van de klokkenluiders, de heer Ian Henderson heeft via een videoboodschap zijn bevindingen doorgegeven aan de VN Veiligheidsraad.

 

Vergadering VN Veiligheidsraad om OPCW rapport te bespreken over Douma

 

 

Op 20 januari 2020 werd het rapport van de OPCW besproken door de VN Veiligheidsraad. De heer Henderson wilde graag zijn verhaal doen bij de VN Veiligheidsraad in New York. De Verenigde Staten weigerden hem visa. Hij deed zijn verhaal via een opgenomen video.

 

Hij zegt: De bevindingen in het definitieve FFM [Fact Finding Mission] -rapport waren tegenstrijdig, waren een complete ommekeer met datgene wat het team collectief had begrepen tijdens en na de Douma onderzoeken.”

“En tegen de tijd dat het tussentijdse rapport in juli 2018 werd vrijgegeven, begrepen we dat we ernstige twijfels hadden dat er chemische aanval had plaatsgevonden.”

“Het rapport maakte niet duidelijk welke nieuwe bevindingen, feiten, informatie, gegevens of analyses op het gebied van getuigenverklaringen, toxicologische studies, chemische analyse en technische en / of ballistische studies [aan het licht kwamen], en resulteerde in een volledige ommekeer in de situatie van wat de meerderheid van het team en het hele Douma-team in juli 2018 heeft begrepen.”

In mijn geval had ik nog eens zes maanden technisch en ballistisch onderzoek naar de cilinders gevolgd, waarvan het resultaat verdere ondersteuning had geboden voor de opvatting dat er geen chemische aanval was geweest

 

Het is begrijpelijk dat de Verenigde Staten de heer Henderson geen visa verleenden, omdat zijn verhaal compleet in tegenspraak is met hun bewering dat het Syrische leger een chemisch aanval had uitgevoerd.

 

Als reactie op de feiten gepresenteerd door de heer Henderson en een collega van hem, startte OPCW met een demonisatie campagne tegen de beide klokkenluiders (hier, hier, hier, hier).

 

 

5) Derde OPCW klokkenluider

 

Een derde OPCW klokkenluider, die anoniem is gebleven, heeft zich gemeld bij The Greyzone en bevestigd het verhaal van de voorgaande twee klokkenluiders. De E-mail die The Greyzone heeft ontvangen dateert van 28 juni 2019.

 

Greyzone rapporteerde zijn verhaal in een artikel op 11-2-2020 getiteld: “Exclusive: New leaks shatter OPCW’s attacks on Douma whistleblowers

 

We lezen:  “Naast de volledige getuigenis van Henderson heeft The Grayzone een huiveringwekkende e-mail ontvangen van een derde voormalige OPCW-functionaris. De voormalige functionaris, die een hoge functie bekleedde, gaf de schuld aan externe druk en mogelijke bedreigingen voor hun gezin omdat ze zich niet hadden uitgesproken over de corruptie van het Douma-onderzoek.

Deze functionaris behoorde niet tot het stel dissidente inspecteurs waarop het onderzoek betrekking had. De e-mail bevestigt de klachten van Henderson en zijn collega over het weglaten van het bewijs, verzamelt door het team dat was ingezet in Syrië, door hooggeplaatste management.

 

Die “externe druk” is waarschijnlijk uitgeoefend door het hoofd van de slang, namelijk Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Frankrijk.

 

In de E-mail ontstaat de indruk alsof het management van de OPCW een dictatoriale, intimiderende organisaties is die geen tegenstand toestaat.

 

We lezen in de E-mail van de klokluider:

We leven in een gevaarlijke wereld, daarom moet ik heel voorzichtig zijn als ik het heb over zaken die verband houden met de OPCW. De jaren dat ik diende als ………… waren de meest stressvolle en onaangename jaren van mijn leven in professionele termen vanwege wat ik zag gebeuren rondom en boven mij. Ik schaam me voor de Organisatie en ben blij dat ik het heb achtergelaten.

 

Over de mogelijke maatregelen tegen de klokkenluiders, zegt de klokkenluider:

Eerlijk gezegd vrees ik degenen achter de misdaden die zijn begaan in de naam van "menselijkheid en democratie"; ze zullen niet aarzelen om mij en mijn familie schade toe te brengen, ze hebben het veel ergere dingen gedaan, heel vaak, zelfs in  VK……………..

……………………. Ik wil niet mijzelf en mijn familie aan hun geweld en wraak blootstellen, ik wil niet in angst leven om de straat over te steken.”

 

Hier wordt de top van de OPCW bijna als criminele organisatie omschreven.

 

3.2. De opvallende stilte van de reguliere nepnieuws media

 

De stilte bij de reguliere media is erg opvallend. De opzienbarende onthullingen door Wikileaks en klokkenluiders van de OPCW werden compleet genegeerd door de reguliere nepnieuws media. Hiermee werd doelbewust de lezer zeer belangrijke informatie onthouden.

De meeste journalisten spelen het speel mee en hebben zich erbij neergelegd om nepnieuws te verspreiden in plaats van degelijke goed gecontroleerde onafhankelijke informatie te verschaffen aan de lezer.

 

Sommige journalisten proberen toch vast te houden aan hun journalistiek ethiek en wagen de onafhankelijke lezer zo nauwkeurig mogelijk te informeren.

Een van deze journalisten, de heer Tareq Haddad van Newsweek, waagde om op grond van Wikileaks een artikel te schrijven over hoe de top van OPCW belangrijke informatie heeft achtergehouden en een rapport heeft uitgegeven dat niet in overstemming was met de feiten. Newsweek weigerde echter zijn verhaal te publiceren waarop de heer Haddad ontslag nam. Dit getuigd van moed en sterkte karakter!

 

Op zaterdag 7-12-2019 schreef de heer Haddad op zijn twitter account: Gisteren heb ik ontslag genomen bij Newsweek nadat mijn pogingen om nieuwswaardige onthullingen over de gelekte OPCW-rapport te publiceren zonder geldige reden werden geweigerd.”

 

Verder schrijft de heer Haddad: Ik heb bewijs verzameld over hoe ze het verhaal onderdrukten, naast bewijs uit een ander geval waarin informatie die onwenselijke was voor de Amerikaanse overheid werd verwijderd, hoewel het feitelijk correct was.”

 

Hoeveel journalisten hebben het voorbeeld van de heer Haddad gevolgd? Niet veel! Hij is duidelijk iemand met karakter, journalistiek ethiek en waardigheid, zo waren vroeger de journalisten. Zo behoort een journalist te zijn, namelijk feiten naar boven halen zonder zich druk hoeven te maken over overheden die onwenselijke informatie de lezer willen onthouden.

 

Over de lage journalistieke moraal waarin de nepnieuws media is gezakt, zegt de heer Haddad: De Amerikaanse overheid, in een lelijke alliantie met diegenen die het meest profiteren van oorlog, heeft zijn tentakels in elk deel van de media - bedriegers, met banden met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zitten in nieuwskamers over de hele wereld ... Ongewenste verhalen worden volledig geblokkeerd. Als gevolg hiervan sterft de journalistiek snel af. Amerika gaat achteruit omdat het de waarheid mist.”

 

Op zijn website heeft hij op 14-12-2019 een lange verslag gepubliceerd getiteld “Lies, Newsweek and Control of the Media Narrative: First-Hand Account”

 

In het begin van zijn verslag heeft hij zijn ervaring samengevat als volgt:Maffia stuurt redacteuren. Vrijheid van pers is dood. Journalisten en gewone mensen moeten opstaan.”

 

De BBC (British Broadcasting Corporation) is berucht (hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier) als het gaat om nepnieuws. Zo werd de filmmateriaal gemaakt in een ziekenhuis in Douma door terroristen meteen door BBC en andere Westerse nepnieuws media gebruikt als het “bewijs” dat het Syrische leger de zogenoemde chemische aanval had uitgevoerd.

 

Het Russische leger omschreef op 16-4-2018 de gemaakte film in het ziekenhuis in Douma als vals: “De opnames gemaakt in Oost-Ghouta vertonen de tekenen van geënsceneerd filmmaken. Het onderzoek heeft laten zien dat de lichamen van dezelfde kinderen zijn verplaatst naar verschillende appartementen voor verschillenden beelden en werden zelfs geschuifeld binnen dezelfde medische faciliteit…”

“We zijn erin geslaagd om de mensen te ontmoeten die werden gefilmd in deze clip, die werken in deze medische faciliteit. Ze zagen zichzelf in de film en waren zeer verrast. ”

 

Maar ondanks het beleid van BBC, lijken er nog steeds journalisten te bestaan bij de BBC die hun echte journalistieke instinct niet in bedwang kunnen houden om te vertellen zoals het is. De heer Riam Dalati is een BBC producent in Beirut, Libanon.

Op 13 februari 2019 schreef hij op zijn Twitter account: Na bijna 6 maanden onderzoek, kan ik zonder twijfel bewijzen dat het ziekenhuis opname was in scene gezet. Er vielen geen doden in het ziekenhuis.

 

De Westerse reguliere media hebben zich tot zo’n lage niveau gedegradeerd dat je kunt spreken van een “schurkenmedia.”

 

4. Van oorlog tegen terrorisme naar de oorlog voor de verspreiding en promotie van terrorisme… het rijk van het kwade.

 

Op 11-9-2001 pleegden de illuminatie satanisten in de VS een aanslag die ze in de schoenen van 19 Islamitische terroristen schoven. Het was een aanslag uitgevoerd van binnenuit.

 

In 2016 was er een artikel in het gerenommeerde tijdschrift ‘europhysics’ van de hand van Steven Jones1, Robert Korol2, Anthony Szamboti3 and Ted Walter4 getiteld “15 YEARS LATER:ON THE PHYSICS OF HIGH-RISE BUILDING COLLAPSES” over de reden van in elkaar zakken van de drie gebouwen als gevolg van de aanslag.

 

1 Brigham Young University (early retired) – 2 McMaster University (emeritus) – 3 Mechanical design engineer in the aerospace industry – 4 Architects & Engineers for 9/11 Truth – DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epn/2016402

 

De conclusie van deze vier wetenschappers is dat “…het bewijsmateriaal wijst overweldigend op de conclusie dat alle drie gebouwen werden vernietigd door gecontroleerde sloop.”

 

Met andere woorden, de gebouwen werden niet neergehaald door vliegtuigen, maar door explosieven die van tevoren waren aangebracht.

Na de gebeurtenissen van 11-9-2001 was het begrip “war on terror” geboren, dat is “oorlog tegen terrorisme.”

Daarmee werd de weg opengemaakt voor de Verenigde Staten om andere landen binnen te vallen en te verwoesten onder de dekmantel van “oorlog tegen terrorisme.”

 

De verwoesting van Irak in 2003 en Syrië in 2011 heeft laten zien dat de Verenigden Staten en hun bondgenoten terrorisme gebruiken om spanning en chaos teweeg te brengen en landen te vernietigen.

Wat zij doen is hun doodseskaders, speciale eenheden en de door hen getrainde en bewapende Islamitische terroristen terreuraanslagen laten plegen op de bevolking van een land die ze willen verwoesten om vervolgens in de schoenen van de overheid te schuiven. Deze terreuraanslagen veroorzaken veel schade en doden onder de burgers waardoor spanning en chaos ontstaan in het land. De volgende stap is om hier en daar een demonstratie te organiseren die breed wordt uitgemeten in de koloniale nepnieuws schurkenmedia.

De koloniale nepnieuws schurkenmedia demoniseert vervolgens intensief de leiders van het land die ze willen omverwerpen met kreten als “hij is een dictator”, “hij schendt mensenrechten van zijn volk”, “hij vermoord en terroriseert zijn volk”, “hij gebruikt chemische wapens tegen zijn volk” en schreeuwen vervolgens om maatregelen zogenaamd om de “bevolking te beschermen.”

De volgende stap is natuurlijk om het land binnen te vallen en verschrikkelijke bloedbaden aan te richten om de leiders weg te jagen.

 

In geval van Syrië is er uitvoerig gedocumenteerd (hier, hier en hier) dat Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Israël, Turkije, Saudi Arabië, Qatar en anderen de bloeddorstige Islamitische terroristen in Syrië hebben getraind, bewapend en medisch steun verleend om miljoenen liters bloed is Syrië te doen vloeien.

 

Met andere woorden: het gaat hier niet om oorlog tegen terrorisme, maar oorlog voor de verspreiding en promotie van terrorisme met het doel om landen te verwoesten. Terrorisme wordt gebruikt voor hun belangen hetzij om diefstal van olie of om geografische veranderingen teweeg te brengen.

 

De Verenigde Staten nemen de voortrekkers rol in het proces waarbij miljoenen liters bloed worden gevloeid. Amerikaanse president Ronald Reagan noemde de voormalige Sovjet Unie “Het rijk van het kwade.”

 

De Amerikaanse filmmaker, Oliver Stone, zei tijdens een interview met de voormalige Ecuadoraanse President Rafael Correa op 30 Januari 2020: Rijken vallen. Laten we bidden dat dit rijk, deze kwade dingen…. omdat wij (Verenigde Staten) het rijk van het kwade zijn. Wat Reagan zei over Rusland is van toepassing op ons.”

 

Dat Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld tot het rijk van het kwade, is niet zo moeilijk te begrijpen. Overal waar Verenigde Staten voet aan de grond zetten, zogenaamd voor mensenrechten en democratie, resulteert het in bloedbaden, etnische zuiveringen, vluchtelingenstromen, leed en ellende, armoede, corruptie, immoraliteit, verwoesting en vernietiging van de samenleving, chaos en onderlinge haat en duizenden weduwen en wezen. Dat is het rijk van het kwade

 

4.1. Turkije, Verenigde Staten en Israël

 

Turkije, Verenigde Staten en Israël zijn nooit opgehouden om de terroristen in Syrië op verschillende manieren te helpen.

De retoriek in de media waarbij ze over en weer elkaar verwijten maken, dreigementen uiten en elkaar beschuldigen van diverse zaken fungeert als een rookgordijn voor het publiek. In werkelijkheid werken Turken, Amerikanen en Israëliërs intensief met elkaar samen om Syrië volledig te verwoesten.

 

Ze hebben belangen om Syrië te verwoesten zodat ze het in stukken kunnen verdelen. Daarom werken ze samen.

Verenigde Staten: Oprichting van een Koerdische staat bestaande uiteindelijk uit stukken land van Syrië, Turkije en Iran. Mocht dit onheilige doel gerealiseerd worden door het rijk van het kwade, dan zal dat tot de complete vernietiging van het Aramese volk leiden.

Israël: Israël wil graag de Oded Yinon plan voor “Greater Israel” realiseren. De “Greater Israël” omvat een groot deel van Irak en Syrië, Jordanië, Libanon en een deel van Egypte. Het gaat om het gebied tussen Cairo (Egypte) en rivier de Eufraat.

Turkije: Turkije wil graag Syrië confisqueren om het herrijzen van Ottomaanse rijk te realiseren. Dat is ook de reden dat ze naar Libië zijn gegaan. Voor de ogen van de wereld beweerde Turkije dat ze naar Libië gaan om de door de VN erkende regering te helpen. Turkije stuurde in januari 2020 rond 2000 van de door hen getrainde en bewapende Islamitische terroristen naar Libië (zie ook hier) en in maart 2020 stuurden ze rond 4500 van deze terroristen naar Libië.

 

 

 Libië is echter niet van overtuigd dat Turkije goede bedoelingen heeft. De Libische minister van buitenlandse zaken Abdul Hadi Al-Hweij verklaarde op 17-2-2020: Als we praten over vrede, hebben wij niet Erdogan in gedachte….. Onder alle betrokken politieke figuren is hij het verst verwijderd van een vreedzame oplossing.

Over de ware bedoelingen van Turkije zegt de minister: Dit is duidelijk geen Turkse inmenging, maar agressie. Het is een nieuwe poging van Turken om Libië te veroveren.

 

Op langere termijn staan de belangen van Turkije en de andere twee landen lijnrecht tegenover elkaar. Maar op korte termijn zijn ze met elkaar eens in het ontmantelen van Syrië waar ze zo graag samenwerken. Wat er daarna gebeurt willen ze voorlopig niet aan denken. Hun eerste gemeenschappelijke doel is het verwoesten en ontmantelen van Syrië. Daarbij is alles toegestaan, inclusief het inzet van Islamitische terroristen om ongekende bloedbaden en verwoestingen aan te richten.

 

4.1.1. Dubbele standaarden van Turkije over terrorisme

 

Als het gaat om terrorisme hanteert Turkije dubbele standaarden. Wanneer om PKK/ YPG gaat dan zijn dat terroristen in de beleving van Turkije. Maar wanneer om de bloeddorstige Islamitische terroristen gaat, dan noemen de Turken hen geen terroristen, maar “oppositie.” Turkije traint, verzorgt en voorziet deze terroristen van wapens sinds 2011 om Syrië te verwoesten zodat ze het land kunnen inpikken. Ze zijn verantwoordelijk voor het vergieten van duizenden liters onschuldige bloed.

 

Zowel Turken als Koerden hebben ruime ervaring met vloeien van miljoenen liters bloed. Het enige wat hen bindt is de Islam en het is de Turkse/ Koerdische versie van de Islam die ongekend onderdrukkend en bloeddorstig is, vooral als het gaat om het bloed van Christenen. In 1914 maakten de Turken en Koerden afspraken om de Aramese en de Armeense Christenen van het Ottomaanse rijk te vernietigen. De afspraak was dat nadat de Christenen werden vernietigd, de Koerden onafhankelijkheid zouden krijgen.

De Koerden zijn deze afspraken met een ongekende gretigheid en bloeddorstigheid nagekomen. De Turken zijn hun afspraken niet nagekomen met betrekking tot de Koerdische onafhankelijkheid en hierdoor is onder andere PKK ontstaan in 1980 met duizenden slachtoffers aan beide kanten.

 

4.2. Succes van het Syrische leger en reactie van terroristenbeschermers.

 

Elke keer weer wanneer het Syrische leger terroristen in het nauw drijft en het land beetje bij beetje bevrijd, dan schreeuwen hun beschermers “moord en brand” en willen onmiddellijk staakt-het-vuren om de terroristen te beschermen. Ze gebruiken woorden als “humanitaire catastrofe”, “vluchtelingen”, “dreigende ramp” enz. om de noodzaak van het staakt het vuren te benadrukken.

 

30-8-2019: Russian Envoy to UN Slams West for Treating Syrian Terrorists as 'Innocent Babies'

Op 30 augustus 2019 verklaarde de Russische plaatsvervangend ambassadeur bij de Verenigde Naties, Dmitry Polyanskiy, in een verklaring tijdens de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad dat "elke keer wanneer de Syrische strijdkrachten ter plaatse voordeel behalen en terroristen beginnen te verdrijven", Westerse landen "oproepen om te stoppen met gewapende actie."

 

Over de valsheid en krokodillen tranen van het Westen zei de heer Polyanskiy: Onze westerse collega's versterken hun gekreun en roepen op om gewapende actie te stoppen, alsof ze onze gedeelde beslissingen om terrorisme op een compromisloze manier te bestrijden vergeten. Dan, zoals je vandaag kunt zien, worden terroristen onschuldige baby's [...] Consensus ten gunste van een nieuw vreedzaam Syrië dat eigendom is van het Syrische volk in plaats van Westerse protegés en huurlingen is al aanwezig. Terroristen en degenen die hen ondersteunen zijn niet degenen die het initiatief nemen…”

 

De laatste maanden van 2019 drong het Syrische leger de provincie Idlib binnen, het laatste bolwerk van de Islamitische terroristen, en bevrijdde het ene gebied na het andere. De beschermers van de terroristen werden zenuwachtig.

 

Op 2 januari 2020 heeft Het Verenigd Koninkrijk de VN-Veiligheidsraad gevraagd om de situatie in de Syrische provincie Idlib te bespreken, waar de regeringstroepen momenteel een offensief uitvoeren tegen militanten..

 

Als hun jongens in het nauw worden gedreven, dan snellen ze naar de VN- Veiligheidsraad om te proberen de opmars van het Syrische leger tegen te houden. Wat een verschrikkelijke en buitengewoon immorele charlatans die de bloeddorstige Islamitische terroristen, die ze hebben gecreëerd, getraind en bewapend, in bescherming nemen.

 

Het hoofd van de slang, de Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk verzochten op 5 Februari 2020 de VN Veiligheidsraad om de situatie in het noordwesten van Syrië, provincie Idlib te bespreken. Op 19 februari 2020 kwam de VN Veiligheidsraad bijeen in New York om hierover te praten.

 

President Donald Trump riep op 17 februari 2020 op om de offensief te staken. De Franse President Macron verklaarde, tijdens een ontmoeting met Duitse Bondkanselier Merkel in Brussel op 20 Februari 2020: “Wij zijn van mening dat deze situatie alleen kan worden opgelost via een oproep tot onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden….”

We weten dat Idlib vandaag wordt geconfronteerd met een humanitaire ramp te midden van het voortdurende offensief van de strijdkrachten die loyaal zijn aan het Syrische regime, gesteund door Rusland

 

Dit zijn de gebruikelijke krokodillen tranen van de hardnekkige terroristenbeschermers die de betekenisloze gebruikelijke kreten als “humanitaire ramp” en “voortdurende offensief van het leger” gebruiken om de schuld bij het Syrische leger neer te leggen.

Zodoende proberen ze via hun gebruikelijke leugen, bedrog en desinformatie om de opmars van het Syrische leger tegen te houden en hun jongens te beschermen.

De terroristenbeschermers vertelden de wereld dat vanwege de offensief van het Syrische leger in Idlib er honderdduizend mensen op de vlucht zijn geslagen. Op 21 februari 2020 ontkrachtte het Russische ministerie van defensie deze beweringen met de woorden:De informatie over de vermeende 'honderdduizenden' burgers van de provincie op weg naar de Syrisch-Turkse grens vanwege militaire botsingen tussen terroristen en de Syrische regeringstroepen in het oosten van de provincie is niet waar

 

Verenigde Koninkrijk is een van de hardnekkige terroristenbeschermers om Syrië compleet te ontmantelen.  Verenigde Koninkrijk runde propaganda campagnes in Syrië als dekmantel voor spionage en militaire operaties.

 

Israëlische aanvallen

 

Geregeld valt Israël het Syrische leger aan om deze terroristen in bescherming te nemen. Israël rechtvaardigt deze aanvallen door te zeggen dat ze de stellingen van Iran of Jihadisten die nog actief zijn in Syrië bombarderen. Iran is inderdaad actief in Syrië en Iran helpt Syrië tegen terroristen die worden gesteund door onder andere de VS, Turkije en Israël. Als het werkelijk om Iran of Jihadisten gaat, zoals Israël beweert, waarom vallen die aanvallen elke keer samen met de opmars van het Syrische leger tegen de Islamitische terroristen? Net op het moment dat het Syrische leger de Islamitische terroristen in het nauw drijft, valt Israël het Syrische leger aan en lapt de internationale regelgeving volledig aan de laarzen.

 

Israël gebruikt passagiersvliegtuigen om zich te beschermen tegen de Syrische luchtafweer. Een passagier vliegtuig is veel groter dan een gevechtsvliegtuig. Wanneer een gevechtsvliegtuig zich in de nabijheid van een passagier vliegtuig bevindt, dan kan de vijandelijke radar de gevechtsvliegtuig niet uitschakelen, maar wel de passagier vliegtuig vanwege het radaroppervlak. Wat Israël doet is buitengewoon roekeloos, crimineel, provocatief en immoreel.

 

Op 17-9-2018 werd een Russische IL-20 militaire verkenningsvliegtuig door het Syrische luchtafweer neergehaald door de roekeloze en criminele gedrag van de Israëlische luchtmacht. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 27-9-2018: De tragedie vond plaats op 17 september door de foute, onprofessionele en laffe acties van een van onze partners, ondanks de Russische inspanningen om relatie met Israël te ontwikkelen, inclusief wanneer het aankomt op zaken die voor hen belangrijk zijn.

 

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken vertelde op 18 september 2018 de Israëlische ambassadeur in Rusland dat de Israëlische acties in Syrië Roekeloos en Onvriendelijk zijn.

Het Russische leger verklaarde op 18 september 2018 dat de Israëlische gevechtsvliegtuigen een gevaarlijke situatie creëerden voor andere vliegtuigen in de regio. ”

 

Verder verklaarde het Russische leger: De Israëlische piloten gebruikten de Russische vliegtuig als bescherming om in het vizier te worden genomen door de Syrische luchtafweer. Als gevolg daarvan werd de IL-20, die een veel groter radar doorsnede heeft dan F-16, neergehaald door een S-200 systeem.”

 

Op 23-9-2018 verklaarde Major General Igor Konashenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van defensie: De misleidende informatie van de Israëlische officier over het gebied van aanval maakte de Russische Il-20 vliegtuig onmogelijk om tijdig naar een veilig gebied te vliegen.

“De acties van de Israëlische jachtpiloten, die leidden tot het verlies van het leven van 15 Russische militairen, zijn ofwel gebrek aan professionaliteit of een daad van criminele nalatigheid, op zijn zachtst gezegd.”

 

Op 26 december 2018 bracht Israël opnieuw twee passagiersvliegtuigen in gevaar door vanuit Libanon aanvallen uit te voeren op Syrië. Russische ministerie van defensie verklaarde: “Provocerende acties van de Israëlische luchtmacht brachten twee passagiersvliegtuigen in gevaar toen zes van hun F-16's luchtaanvallen op Syrië uitvoerden vanuit het Libanese luchtruim”

 

Op 7-2-2020 voerde Israël een aanval uit op Damascus (hier, hier). De Syrische luchtafweer heeft de aanval voor een groot deel afgeslagen. Net op het moment van de aanval was een passagiers vliegtuig Airbus A320 met 172 inzittenden op weg om te landen in Damascus. Vanwege de aanval week de vliegtuig van de route af en landde op de Russische Khmeimim militaire vliegveld in Syrië.

 

Op 6-3-2020 bracht Israël opnieuw twee passagiersvliegtuigen in gevaar tijdens een aanval op Syrië vanuit Libanon.

 

Op 27 februari 2020 voerden de Israëlische helikopters een aanval uit op de posities van het Syrische leger in de provincie Quneitra.

 

Op 27 februari 2020 voerde een Israëlische drone aanvallen uit op Golan hoogvlakte.

 

Op 23 februari 2020 viel Israël het zuiden van Damascus aan.

 

Al die aanvallen van Israël op Syrië zijn bedoeld om terroristen te helpen. Israël echter rechtvaardigt deze aanvallen door te zeggen dat ze Iran of Jihadisten die actief zijn in Syrië aanvallen.

In hoofdstuk 5 zullen we de gedetailleerde analyses van Steven Bennun bespreken waarin hij zegt dat met deze provocaties Israël probeert om een reactie uit te lokken van Iran zodat de derde wereldoorlog gestart kan worden.

 

4.2.1. Terroristenbolwerk Idlib onder aanval van het Syrische leger veroorzaakt hysterische reacties van Turkije.

 

Zoals gezegd is Turkije vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de rekrutering, training, bewapening en verzorging van de Islamitische terroristen om Syrië te verwoesten. Turkije is nooit opgehouden deze terroristen te steunen en hebben inmiddels rond 15.000 soldaten gelegerd in Idlib.

Hoeveel terroristen actief zijn in Idlib is onbekend. Schattingen lopen uiteen van 10.000 terroristen , 15.000 en  20.000.

 

Na het Russische ingrijpen, op verzoek van de Syrische regering, in 2015 begon de tij te keren en het Syrische leger begon de ene terroristen bolwerk na het andere bolwerk omver te werpen. Velen van de terroristen vluchten naar de provincie Idlib die grenst aan Turkije. Vanuit hun bolwerk Idlib voerden de terroristen geregeld aanvallen uit op de Russische militaire basis in Khmeimim en op het Syrische leger met behulp van onbemande vliegtuigen en andere wapens. De wapens krijgen ze natuurlijk van Turkije, Verenigde Staten, Israël, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk. De speciale eenheden van deze landen begeleiden de terroristen bij hun activiteiten tegen Rusland en Syrië. Bijvoorbeeld, de woordvoerder van President Putin verklaarde op 26 augustus 2019 over de terroristische activiteiten vanuit Idlib: “…..maar tegelijkertijd blijft de president ... bezorgd over de activering van actie door terroristische elementen uit Idlib die niet kunnen worden (achtergelaten) zonder te worden uitgeroeid en vernietigd,

 

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 6-2-2020 dat vanuit de Turkse gecontroleerde de-escalatie zone in Idlib, de militanten “meer dan 1000 aanvallen hebben uitgevoerd in de laatste twee weken van januari.

Op 31 januari 2020 verklaarde woordvoerder van President Putin over het offensief van het Syrische leger tegen de Islamitische terroristen: “…die constante offensieve acties uitvoeren tegen de Syrische strijdkrachten en de Russische basis in Khmeimim

 

Op 11 december 2019 verklaarde de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov dat Idlib uiteindelijk van de terroristen bevrijd moet worden.”

 

Chronologische weergave

 

Hieronder geven we puntsgewijs een chronologische weergave van de gebeurtenissen. Eerste zullen we de successen van het Syrische leger weergeven en daarna zal de hysterische reactie van Turkije worden weergeven.

 

1-1) Op 17-9-2018 (hier, hier, hier, hier, hier) ontmoetten President Putin en President Erdogan elkaar in Sochi, Rusland om de situatie in het laatste bolwerk van de Islamitische terroristen te bespreken. Er werd overeenstemming bereikt.

De bedoeling was (hier, hier) dat Turkije onder andere de terroristische organisatie Hayat Tahrir al-Sham zou ontwapenen en zich ervan zou ontdoen.

 

Rusland en Syrië zouden afzien van offensieve militaire operaties in Idlib in ruil voor Turkije die de zogenaamde "terugtrekkingszones" zou afdwingen, waar antiregime troepen hun zware wapens en strijders zouden opgeven.

 

Om de “terugtrekkingszones” te realiseren, bouwde Turkije 12 observatieposten in het gebied.

 

Het probleem was echter dat de terroristen vanuit Idlib met de regelmaat van de klok de Russische basis in Khmeimim en het Syrische leger aanvielen met raketten, drones en andere wapens. Volgens Rusland hield Turkije zich niet aan de gemaakte afspraken.

 

Op 11 december 2019 verklaarde Sergei Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken over de situatie in Idblib: Idlib is een broeinest van terrorisme geworden… Daar kunnen onze Turkse collega's helaas nog niet aan hun verplichting voldoen om de gewapende oppositie, die niet door terroristische daden is besmet, te scheiden van Jabhat al-Nusra ... zoals zij, onze Turkse collega's, hebben toegezegd te zullen doen in september vorig jaar.

 

Op 12 februari 2020 verklaarde een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken: We zien de redenen voor de huidige verslechtering in de chronische niet-nakoming door Turkije van zijn verplichtingen uit het memorandum van Sochi van 17 september 2018 en de overdracht door Ankara van de door Turkije gecontroleerde eenheden van de zogenaamde gematigde gewapende oppositie in Noordoost-Syrië naar de zone van de operatie Peace Spring en naar Libië.. "(hier, hier)

 

Op 12 februari 2020 verklaarde het Russische ministerie van defensie: Het onvermogen van Turkije om de “oppositie” te scheiden van de terroristische groepen in de Syrische Idlib is de hoofdreden achter de huidige escalatie daar.. .. De voortdurende gevechten in de Idlib-regio in Syrië zijn het gevolg van herhaalde aanvallen van "terroristische groeperingen" in de door de regering gecontroleerde delen van het land…..

De situatie wordt verder verergerd "door de stroom van wapens en munitie in de de-escalatiezone over de Turks-Syrische grens, evenals kolommen van Turkse gepantserde voertuigen en troepen die de provincie Idlib in Syrië binnenkomen,"

 

Verder verklaarde het ministerie van defensie: De echte reden van de crisis in de de-escalatiezone van Idlib is helaas het falen van onze Turkse collega's om zich te houden aan hun toezeggingen om gematigde oppositiestrijders te scheiden van terroristen van Jabhat Nusra (verboden in Rusland) en Hurras ad-Din (gekoppeld aan Al Qaida, die in Rusland verboden is)

 

Op 20 februari 2020 verklaarde een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken over het steun van Turkije aan de terroristen in Idlib bij aanval op het Syrische leger: We zijn zeer bezorgd over dergelijke steun aan militanten door de Turkse strijdkrachten….. het is schending van de Russisch-Turkse afspraken over het scheiden van gewapende oppositie van terroristen en het creëren van een gedemilitariseerd gebied, en dit kan een verdere escalatie van het conflict in dit deel van het Syrische nationale grondgebied veroorzaken

 

Turkije echter ontkent dit en zegt de afspraken van Sochi wel te zijn nagekomen. Maar de aanwezigheid van Turkije in Idlib heeft de terroristen duidelijk versterkt.

 

1-2) Zoals gezegd, elke keer wanneer de terroristen in het nauw werden gedreven, schreeuwden hun beschermers voor een wapenstilstand waarna het bestand volgende dag weer werd geschonden.

 

Op 1 augustus 2019 werd de zoveelste staakt-het-vuren afgesproken voor Idlib. Op 2 augustus 2019 werd het bestand door de terroristen aan flarden geschoten. Het Russische leger meldde: Illegale gewapende formaties hebben het staakt-het-vuren op 2 augustus om 6.55 uur geschonden, waarbij het dorp Al Qardahah in de provincie Latakia werd beschoten ... waarbij één burger werd gedood en drie anderen werden verwond…

 

Op 3 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie dat de wapenstilstand twee keer werd geschonden door de terroristen in Idlib de-escalatie zone.

Op 4 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie dat de wapenstilstand twee keer werd geschonden door de terroristen in Idlib de-escalatie zone. Vier Syrische militairen raakten gewond.

Het Russische ministerie van defensie meldde op 5 augustus 2019 dat de terroristen een raketaanval hadden uitgevoerd op hun militaire basis in Hmeymim.

Op 5 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie dat de wapenstilstand twintig keer werd geschonden door de terroristen in Idlib de-escalatie zone, op 7-8-2019 42 keer en op 8-8-2019 46 keer.

 

De terroristen en hun beschermers schonden keer op keer de gemaakte afspraken. Overbodig om te zeggen, maar de speciale eenheden van de terroristenbeschermers Turkije, Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Frankrijk vechten/ adviseren zij aan zij met de door hen getrainde en bewapende terroristen.

 

Omdat de terroristen en hun beschermers zich niets van wapenstilstand of afspraken aantrokken en onophoudelijk het Syrische leger en Russische basis in Hmeymim aanvielen was de maat vol en startte het leger op 5 augustus 2019 het offensief om Idlib te bevrijden en schoon te vegen.

 

1-3) Op 8 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie: Minstens 10 soldaten van het Syrische leger werden gedood en 21 gewond tijdens het afslaan van een aanval door militanten in de Idlib de-escalatie zone op vrijdag….. Het regeringsleger was in staat de aanval door de terroristen af te slaan en hen terug te dringen tot hun oude posities met een tegenaanval…

 

Dit soort terreuraanvallen werden natuurlijk begeleid door de huurlingen, de speciale eenheden van de Westerse en Midden-Oosterse terroristenbeschermers.

 

1-4) Op 11 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie: Terroristische groeperingen blijven hun aanwezigheid in het zuiden van de de-escalatiezone in Idlib in Syrië versterken, omdat ze daar onlangs ongeveer 470 militanten en extra militaire hardware hebben uitgezonden

 

Op 11 augustus 2019 heeft het Syrische leger het strategisch belangrijke dorp Hobait in de provincie bevrijd van de terroristen.

 

De terroristen vielen op 11 augustus 2019 de posities van het Syrische leger en doodden 23 soldaten en verwoonden 7.

 

1-5) 13-8-2019: Terroristen voeren aanvallen uit op gebieden in Aleppo, Idlib en Hama.

 

1-6) 14-8-2019: Terroristen halen een Syrische gevechtsvliegtuig neer in Idlib.

 

1-7) Op 16 augustus 2019 meldde het Russische Centrum voor Reconciliatie van het ministerie van defensie: Het Russische leger heeft in de afgelopen 24 uur 35 aanvallen geregistreerd door militanten in de provincies Aleppo en Latakia in Syrië, gelegen in de de-escalatiezone van Idlib.

 

1-8) 18 augustus 2019: Het Syrische leger vordert in Khan-Sheikhun in Idlib: “..het Syrische leger viel al-Nusra versterkingen in de richting van Kafridon en al-Sabbaghiya, in de buitenwijken van Khan-Sheikhun, waarbij veel van de terroristen werden gedood, terwijl andere schutters het gebied ontvluchtten

 

1-9) Sputnik News rapporteerde op 19 augustus 2019 in een artikel getiteld “Terrorists Conduct Raids From Syria's Demilitarised Zones, Move to Other Regions – Putin”:

De Russische president zei tijdens de ontmoeting met zijn Franse collega Emmanuel Macron dat Moskou terroristen heeft gedetecteerd die zijn gevestigd in de gedemilitariseerde zone van Syrië die aanvallen uitvoeren vanuit het gebied. Hij wees er verder op dat de militanten zijn opgemerkt dat ze vanuit de gedemilitariseerde zone naar andere delen van de wereld worden vervoerd

 

Putin zei verder: Ik wil benadrukken dat voorafgaand aan de instelling van de gedemilitariseerde zone in Idlib, terroristen 50% van dit grondgebied beheersten. Nu is het 90% en we zien voortdurende invallen daaruit komen..

 

We lezen verder: “Putin herinnerde er ook aan dat de Russische luchtmachtbasis Hmeymim in Syrië herhaaldelijk te maken heeft gehad met aanvallen vanuit de gedemilitariseerde zone door terroristische groeperingen. In het licht van deze gebeurtenissen heeft de Russische president zijn steun uitgesproken voor de inspanningen van het Syrische leger om terroristische groeperingen in Idlib te verslaan

 

De reden van de toename van de uitbereiding van het gebied van de terroristen heeft te maken met de steun die ze krijgen van Turkije door de aanwezigheid van de 12 observatieposten in Idlib. Over deze observatieposten verklaarde de Syrische VN ambassadeur Bashar al-Ja’afari, tijdens een spoedvergadering van de VN Veiligheidsraad over Idlib op 28 februari 2020 dat: Turkije de observatieposten die het heeft opgezet in het noordwesten van het Arabische land gebruikt om steun voor terroristen te verhogen

 

Het Syrische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 11 februari 2020 over de activiteiten van Turkije in Idlib: Het Turkse regime zet zijn agressie tegen de soevereiniteit en integriteit van Syrische gebieden voort door verdere inzet van troepen in Idlib en zijn platteland en Aleppo-platteland, gericht op bevolkte gebieden en enkele militaire punten in een poging om zijn gevolmachtigden te redden van terreurgroepen die zijn verslagen na de vooruitgang van het Syrische leger.

 

1-10) 21-8-2019: Het Syrische leger omcirkeld terroristen in de dorpen rondom Khan Sheikhoun

 

1-11) 22-8-2019: Syrië opent een humanitaire corridor zodat burgers Idlib kunnen ontvluchten.

 

1-12) 22-8-2019: Na de bevrijding van Khan Sheikhoun in Idlib, is het Syrische leger begonnen met opruiming en ontmijnen van het gebied.

 

Zie verder:

20-8-2019: After 5 yrs under jihadist control, militants flee Syrian town where 2017 ‘chemical attack’ occurred

23-8-2019: Syria declares liberation of Khan Sheikhoun in Idlib, towns in Hama province

28-8-2019: RT films inside liberated town of Khan Sheikhoun in Syria’s Idlib province (VIDEO)

27-9-2019: RT tours fortified caves in Syria where terrorists planned assaults, made drones & filmed fake chemical attack videos

22-10-2019: Assad visits Idlib, says region’s battle is key to ending Syrian war

23-10-2019: Assad visits frontline in Idlib, vows to retake all of Syrian land (PHOTOS)

 

1-13) Op 23 augustus 2019 meldde het Syrische leger de bevrijding van gebieden: Na intensieve aanvallen in de voorgaande dagen en de volledige omsingeling van de terroristen in het noorden van Hama, konden onze dappere soldaten de volgende nederzettingen bevrijden: Khan Sheikhoun, Morek, Ltamenah, Lang als Sayyad, Latmeen, Kafr Zita, Lahaya en anderen

 

1-14) 23-8-2019: Syrian Army to Advance to Idlib Province After Liberating Khan Sheikhoun

De generale staf van de Syrische strijdkrachten kondigde vrijdag de plannen aan om verder naar het noorden te gaan na de bevrijding van de stad Khan Sheikhoun in Idlib en een aantal andere nederzettingen in het noorden van de provincie Hama

 

1-15) 24 augustus 2019: Syrian Army May Eliminate Turkish Observation Points in Idlib Zone – Assad’s Aid

De adviseur van President Bashar Assad, Bouthaina Shaaban, verklaarde over de Turkse observatieposten in Idlib:

Het Turkse observatiepunt in de nederzetting van Morek wordt belegerd. Het Syrische leger zal in staat zijn om Turkse observatiepunten en terroristen kunnen elimineren…… “

“Turkije heeft de overeenkomsten, die zijn ondertekend in Astana [momenteel Nur-Sultan], niet nageleefd en de observatiepunten omgevormd tot faciliteiten die worden gebruikt voor het verplaatsen van wapens en het bezetten van onze gebieden…”

 

1-16) 27-8-2019: Syria Starts Rebuilding Khan Sheikhoun After Strategic Town Liberated From Terrorists

Syrië is gestart met de opbouw van Khan Sheikhoun na de bevrijding van de stad.

 

1-17) Op 30 augustus 2019 bevrijdde het Syrische leger 10 dorpen in Idlib: Tegen de ochtend van 30 augustus werden de volgende dorpen, nederzettingen, boerderijen en heuvels opgeruimd: Khuwayn al Kabir, Tall Ghubar, As Saqiyat, Tall Saqiyat, At Tamanah, Tall Turki, Tall Seyed Ali, Tall Sayyed Jaafar, westelijke en oostelijke boerderijen van Al Tamanah

 

Verder “…..Syrische regeringstroepen zijn erin geslaagd om de dorpen Khwain, Zarzoor en al-Tamanah in het zuiden van Idlib te bevrijden.

 

1-18) 30 augustus 2019: Syrian Army Controls Al-Tamanah Town in South of Idlib - Military Commander

Het Syrische leger controleert Al- Tamanah stad in het zuiden van Idlib.

 

1-19) De belangrijke terroristenbeschermer Verenigde Staten probeert offensief van het Syrische leger te torpederen en valt op 2 september 2019 idlib aan. Ze willen niet dat de bevrijding van Idlib verloopt volgens de Russische scenario. De Syrische oppositie vermoedt samenwerking tussen Turkije en de VS bij bombardement van 2 september 2019.

 

1-20) 14-9-2019, 15-9-2019: De terroristen groep Hayat Tahrir al-Sham (voorheen al-Nusra) en andere groepen blokkeren humanitaire hulp en beletten mensen te vertrekken uit Idlib.

 

1-21) 20-9-2019: Terroristen blokkeren de humanitair corridor Al-Duhur controlepost in Idlib

 

1-22) De terroristenbeschermer Verenigde Staten zijn ook schuldige aan de diefstal van de Syrische olievelden. Ze weigeren de toegang tot deze olievelden (hier, hier, hier). Het zijn hardnekkige beschermers van terroristen en dieven!

Rusland omschrijft de ongekende brutaliteit, bescherming van terrorisme en confiscatie van olievelden als “destructief, inconsistent.”

Anderen noemen deze brutaliteit en schaamteloosheid van de VS een “daad van piraterij.” Het gedrag van de VS kan worden gecategoriseerd worden als een terreur of een schurkenstaat. Ondanks de intensieve tegenwerking en agressieve houding van de VS en andere terroristenbeschermers gaat de opbouw van Syrië gewoon door.

 

1-23) 1-11-2019: White Helmets, Terrorists Prepare New Provocations in Syria With Use of Chemical Weapons - Moscow

White Helmets terroristen groep breiden samen met andere terroristen een in scene gezette aanval met chemische wapens om de opmars van het Syrische leger in Idlib tegen te houden.

 

1-24) 1-11-2019: Militants Attack Syrian Forces Positions in Latakia - Russian Military

Terroristen vallen de posities van het Syrische leger in Latakia aan.

 

1-25) 6-11-2019: Knock Knock. Who's There? Rightful Owner! Syrian Army Reportedly Reclaims Long Lost Oil Field

Het Syrische leger heeft het olieveld van Rumailan in bezit genomen.

 

1-26) 25-11-2019: Syrian Army Recaptures 4 Villages in Idlib Province From Militants

Het Syrische leger herovert 4 dorpen in Idlib

 

1-27) 26-11-2019: White Helmets, Nusra Front Preparing Provocations with Chemical Weapons in Idlib - Russian MoD

White Helmets, Nusra Front bereiden provocaties voor met chemische wapens in Idlib om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

1-28) 30-11-2019: Syrian Army Repels Attack From Militants in Idlib Province - Reports

Het Syrische leger slaat een aanval van de terroristen uit Idlib af.

 

1-29) 1-12-2019: Syrian Air Defences Repel Drone Attack on Airport Near City of Hama - Report

Het Syrische leger slaat een drone aanval af op een vliegveld in de nabijheid van Hama.

 

1-30) 11-12-2019: Syria’s Idlib Must Eventually Be Freed From Terrorists - Russian FM

Russische minister van buitenlandse zaken, Sergy Lavrov verklaarde dat uiteindelijke het geheel Idlib dient bevrijd te worden.

 

1-31) 11-12-2019: White Helmets Boost Presence in Idlib, Potentially Preparing a Provocation - Russian Special Envoy

White Helmets versterken hun aanwezigheid in Idlib, bereiden een provocatie voor om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

1-32) 12-12-2019: Russian Military Says Terrorists Plotting Staged Chemical Attacks in Idlib Truce Zone

Het Russische leger zegt dat de terroristen een in scene gezette aanval met chemische wapens voorbereiden

 

1-33) 17-12-2019: Syrian Army May Begin Wide-Scale Operation in Idlib Province – Reports

Het Syrische leger zal mogelijk een brede operatie starten in Idlib.

 

1-34) 17-12-2019: Armed Groups Plan Attacks on Syrian Forces - Reconciliation Centre

Gewapende groepen plannen aanval op het Syrische leger.

 

1-35) 22-12-2019: Syrian Government Army Takes Control of Flashpoint Idlib Village

Het Syrische leger heeft de stad Ateh in Idlib herovert op de terroristen.

 

1-36) 23-12-2019: Syrian Armed Forces Enter Jarjanaz in Province of Idlib

Het Syrische leger is het dorp Jarjanaz binnengetreden in de provincie Idlib.

 

1-37) 25-12-2019: Syrian Militants Refuse to Peacefully Surrender City in Idlib Province - Official

Terroristen weigeren om vreedzaam de stad Maarat al-Numan te verlaten.

 

1-38) 26-12-2019: Syrian Army Liberates Several More Settlements in Eastern Idlib - Source

Het Syrische leger heeft verschillende steden en nederzettingen ten oosten van Idlib ingenomen.

 

1-39) 28-12-2019: Militants Attempt Attack on Syrian Airfield in Hama With Drones – Reports

Terroristen probeerden een aanval uit te voeren op het vliegveld in Hama.

De terroristen beschikken niet over technologie om drones te maken, ze moeten het hebben gekregen van de terroristenbeschermers Turkije, VS of anderen.

 

1-40) 28-12-2019: Syrian Forces Repel Terrorist Attacks In Idlib, Up to 30 Militants Killed, Russian Military Says

Het Syrische leger heeft een aanval van de terroristen in Idlib afgeslagen en 30 van hen gedood.

 

1-41) 4-1-2020: Syrian Army Seizes Al Tah Village in Idlib Province

Het Syrische leger verovert Al Tah in de provincie Idlib.

 

1-42) 12-1-2020: Warring Sides in Syrian Province of Idlib Cease Military Activities Starting Sunday

Alle strijdende partijen in de Syrische provincie Idlib stoppen met militaire activiteiten vanaf zondag middernacht.

Het Turkse ministerie van Defensie zei vrijdag dat Rusland en Turkije zijn overeengekomen om een staakt-het-vuren in de provincie te introduceren, beginnend om 0:00 lokale tijd (22:00 GMT) op 12 januari.

 

Zoals gebruikelijk zou het niet lang gaan duren of de terroristen en hun beschermers het bestand aan flarden schoten met hun aanvallen op de stellingen van het Syrische leger.

 

Zie verder:

12-1-2020: Foreign-backed terrorists fire rockets on intl. airport, airbase in Syria’s Aleppo

12-1-2020: Trump repeats Syria intention: US troops are taking the oil

 

1-43) 16-1-2020: Syria Should Serve as Example to Prevent Attempts to Decide Fate of the Region From Abroad - Lavrov

Russische minister van buitenlandse zaken, Sergey Lavrov, over bestrijding van terrorisme en de inmenging van onuitgenodigde partijen in Syrië om het land te verwoesten.

In antwoord op het verzoek van de legitieme regering van Syrië heeft de Russische Federatie naar mijn mening het Syrische volk vrij efficiënt geholpen om de internationale terroristische dreiging aan te pakken. De dreiging is afgeweerd, alleen enkele meer specifieke doelen moeten nog worden bereikt. We hebben het Syrische volk geholpen om de Syrische staat te rechtvaardigen. Ik denk dat dit een goed voorbeeld moet zijn van het voorkomen van agressieve en roekeloze pogingen om het lot van hele regio's vanuit het buitenland te bepalen

 

Zie verder:

16-1-2020: Bomb attack kills ten in Turkish-controlled northern Syria town

16-1-2020: Around 350,0000 people have fled Syria's Idlib since Dec. 1: UN

 

1-44) 23-1-2020: 40 Syrian Servicemen Killed, Up to 80 Wounded in Militants' Attack in Idlib - Russian Military

40 Syrische militairen gedood en 80 gewoond in Idlib bij een terroristenaanval, onder begeleiding van hun beschermers. Bij deze aanval zijn tevens 50 Islamitische terroristen gedood.

 

Dit is de zoveelste bestand aan flarden geschoten door terroristen en hun beschermers.

Zie verder:

23-1-2020: Up to 40 Syrian troops killed, 80 injured as militants stage SIX attacks in Idlib – Russian military

 

1-45) 24-1-2020: Syria forces close in on key militant-held city in Idlib: Monitor

Het Syrische leger heeft twee belangrijke dorpen ten oosten van Maaret al-Numan bevrijdt, te weten Deir Sharqi en Deir Gharbi.

 

1-46) 25-1-2020: Syrian Army Liberates 3 Villages in Idlib Province, Combating Militants in Aleppo – Reports

Het Syrische leger bevrijdt 3 dorpen in de provincie Idlib 

 

Zie verder:

26-1-2020: Syrian forces advance towards key Idlib city as terrorists block civilians' exit

 

1-47) 27-1-2020: White Helmets, Militants Plan Provocations to Accuse Syrian Government of Chemical Weapons Use – MoD

White Helmets en terroristen plannen provocaties om de Syrische regering van het gebruik van chemische wapens te beschuldigen.

De Islamitische terroristen en hun beschermers stellen alles in het werk om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

Zie verder:

27-1-2020: Syrian army troops clear more towns of Takfiri terrorists in Idlib province

27-1-2020: Turkey helping terrorists conduct false-flag chemical attacks in Idlib, Aleppo: Syria

 

1-48) 27-1-2020: Turkey helping terrorists conduct false-flag chemical attacks in Idlib, Aleppo: Syria

 Syrië heeft protestbrieven aan de Verenigde Naties geschreven waarin het wereldorgaan wordt geïnformeerd dat "Turkije" terroristen helpt valse chemische aanvallen uit te voeren in de noordwestelijke provincies Idlib en Aleppo in een poging Damascus erbij te betrekken.”

“….het is een bekend feit dat wanneer de door buitenland gesteunde terroristen "zich in het nauw gedreven voelen", de zogenaamde civiele verdedigingsgroep White Helmets valse chemische aanvallen beginnen uit te voeren "in opdracht van hun meesters in de westerse staten" om een voorwendsel voor de VS en bondgenoten te creëren om een militaire aanval op het Arabische land uit te voeren……..”

 

1-48) 28-1-2020: Syrian Troops Liberate Strategic City of Maarat al-Numan in Idlib Province - Source

Het Syrische leger bevrijdt strategische stad Maarat al-Numan in de provincie Idlib.

 

1-49) 28-1-2020: Over 40 White Helmets Employees Arrive in Idlib - Human Rights Activist

Meer dan 40 leden van White Helmets komen in Idlib. White Helmets zijn berucht in het plegen van valse aanvallen om vervolgens in de schoenen van de Syrische regering te schuiven.

 

Zie verder:

28-1-2020: Syrian army troops seize control of most of strategic city in Idlib

28-1-2020: Daesh has escalated attacks in Iraq, Syria since US assassination of Iranian general: Residents, monitors

 

1-50) 29-1-2020: White Helmets Plotting False Flag Attacks in Syria, Captured Jihadist Militant Confirms

Een gevangengenomen Jihadist bevestigd dat White Helmets, gesteund vooral door de VS en Britten, een valse aanslag zullen plegen in Syrië. Het is bedoeld om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

1-51) 29-1-2020: Syrian Army Goes on Counter-Offensive in Syria - Russian Centre for Reconciliation

Het Syrische leger lanceerde, als reactie op de agressie door militanten, een tegenoffensief om terroristen te verslaan in de buitenwijken van Aleppo en in Idlib, ….

 

1-52) 29-1-2020: ‘Milestone’ Syrian Offensive in Idlib Result of Turkish Failures to Meet 2018 Ceasefire Commitments

De afgelopen dagen heeft het Syrische Arabische leger een grote overwinning behaald door Maarat al-Numan, slechts 20 mijl ten zuiden van de stad Idlib, van Turkse proxy-troepen te veroveren.

De Turken hebben eenvoudigweg niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen ', aldus Ford. “Ze zijn er niet in geslaagd de jihadisten terug te drijven van deze strategische snelweg. Nu klagen de Turken dat Rusland de overeenkomst schendt, maar de waarheid is dat Turkije zijn verplichting niet is nagekomen. Dus de Russen hebben het Syrische leger geholpen om zelf de controle te nemen.

 

Zie verder:

29-1-2020: Syrian army soldiers liberate key town of Khan Tuman in Aleppo: Report

29-1-2020: Syrian forces fully recapture main militant stronghold in southern Idlib

 

1-53) 30-1-2020: Syrian govt. forces liberate more areas in Idlib province from terrorists’ grip

Het Syrische leger bevrijdt meer gebied in de provincie Idlib uit de handen van de terroristen, namelijk: Maar Dibsah, Khan al-Sabil, Joubas en Mardikh

 

1-54) 31-1-2020: Syrian army forces liberate new areas in southern Idlib countryside

Het Syrische leger bevrijdt meer gebied in het oosten van Idlib, namelijk de stad Hish en de dorpen Ameria, Kafr Mazdah en Tabish

 

1-55) 1-2-2020: Syria liberates two villages in Idlib eastern countryside

Het Syrische leger bevrijdt twee dorpen ten noordwesten van Idlib, te weten: Louf en Qamhana dichtbij Saraqib.

 

1-56) 2-2-2020: Syrian troops liberate more towns, villages in Idlib, Aleppo

Het Syrische leger bevrijdt drie dorpen ten zuidwesten van de stad Saraqib, te weten: Inqrati, Kafr Battikh en Kafr Dadikh

 

1-57) 3-2-2020: Syrian army liberates two more towns in southeastern Idlib

Het Syrische leger bevrijdt meer dorpen ten zuidwesten van Idlib, te weten: Joubas, San en Taranaba.

 

1-58) 3-2-2020: Syrian Army Discovers Secret Underground Al-Nusra Headquarters in Idlib - Video

Het Syrische leger ontdekt een geheime ondergrondse hoofdkwartier van Al- Nusra Islamitische terroristen in Idlib.

 

Zie verder:

3-2-2020: Syrian forces discover network of long tunnels once used by militants in Idlib

 

Voorbereiding voor valse aanslag door White Helmets

 

1-59) 3-2-2020: White Helmets, Terrorists Prepare New Provocation in Syria Involving Toxic Agents, Russian MoD Says

White Helmets en terroristen bereiden nieuwe provocaties voor in Syrië met giftige stoffen.

Volgens het ministerie arriveerde een groep van 15 White Helmets-leden op 1 februari in de de-escalatiezone van Idlib om een chemische provocatie voor te bereiden, die naar verwachting zal worden uitgevoerd onder leiding van Hayat Tahrir al-Sham (voorheen bekend als Al- Nusra Front *) leider, die zich al bezig hield met de chemische provocatie van 2017 in Khan Shaykhun, Idlib

 

Zie verder:

4-2-2020: White Helmets, Takfiri militants preparing false-flag chemical attacks in Syria’s Idlib, Russia warns

 

1-60) 4-2-2020: Three Gas Stations in Syria Come Under Artillery Fire - Reports

Terroristen en hun beschermers vallen drie gasstations aan in de provincie Homs.

 

Zie verder:

4-2-2020: White Helmets Filmed 'Human Victims' After 'Chemical Attack' of Syrian Army - Russian MoD

White Helmets maakten opnames van “slachtoffers” na een “chemische aanval” door het Syrische leger.

 

4-2-2020: Syrian Army Gives Idlib Militants Last Chance to Lay Down Arms - Syrian TV Citing Military Source

Het Syrische leger geeft de terroristen de laatste kans om de wapens neer te leggen.

 

1-61) 5-2-2020: US, UK, France Request UNSC Meeting on Situation in Northwestern Syria - Source

De terroristenbeschermers en het hoofd van de slang, Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk, verzoeken VN Veiligheidsraad voor een vergadering om de situatie in Idlib te bespreken.

 

Zie verder:

5-2-2020: Militants Shell Aleppo Suburbs With Homemade Projectiles

Terroristen beschieten buitenwijken van Aleppo met zelfgemaakte projectielen.

 

5-2-2020: Syrian Army Uncovers Terrorist ‘Cave of Wonders’ in Idlib - Video

Ondergrondse terroristen netwerk van tunnels in Idlib.

 

 

 

5-2-2020: Syrian Army Approaches Town of Saraqib in Idlib - Military Source

Het Syrische leger nadert stad Saraqib in Idlib.

 

1-62) 6-2-2020: Terrorists Carried Out Over 1,000 Attacks in Syria's Idlib in Last 2 Weeks of January

Terroristen voerden meer dan 1000 aanvallen in Idlib de laatste twee weken.

 

Zie verder:

6-2-2020: Militants attack Russian forces from Turkey’s zone in Syria’s Idlib: Moscow

6-2-2020: Damascus accuses Turkey of being in cahoots with Israel in supporting terrorism

6-2-2020: Turkey military convoy enters Idlib to protect terrorists, impede Syrian forces advance: Army

6-2-2020: Damascus accuses Turkey of being in cahoots with Israel in supporting terrorism

6-2-2020: Syria’s air defense system intercepts Israeli missiles over Damascus

6-2-2020: Turkey warns Syria against breaching agreements

 

1-63) 7-2-2020: Exclusive: Govt. forces seize key region from al-Qaeda-linked militants in northern Syria

Het Syrische leger bevrijdt een belangrijke strategische regio in de provincie Aleppo.

 

Zie verder:

7-2-2020: Turkish forces build military base in Syria’s Idlib as govt. forces advance: Report

7-2-2020: Turkey reinforces outposts in Syria’s Idlib: Report

7-2-2020: Israel uses civilian flight as shield to raid Damascus after Syrian troops liberate Saraqib

 

1-64) 9-2-2020: Syrian army gains control of 600 sq.km., several towns, villages in Aleppo, Idlib: Statement

Het Syrische leger bevrijdt een gebied van 600 vierkante kilometer, verschillende dorpen, steden in Aleppo en Idlib.

 

1-65) 11-2-2020: Video Allegedly Showing Syrian Gov't Chopper Being Downed Emerges Online

Syrische legerhelikopter door de terroristen neergehaald.

 

Zie verder:

11-2-2020: Syrian Army Takes Back Control Over Al-Nayrab Village After Brief Retreat – Sputnik Correspondent

11-2-2020: Syrian forces retake main Aleppo-Damascus highway

11-2-2020: Syrian Troops Recapture Key Town West of Aleppo – Source

 

1-66) 12-2-2020: Damascus Vows to Continue Fight Against Syrian Terrorists Despite Threats From Ankara

Damascus belooft plechtig om door te gaan met strijd tegen terroristen ondanks dreigementen van Ankara.

 

Zie verder:

12-2-2020: Syrian army only targets terrorists, who are still active in Idlib despite de-escalation agreement with Turkey – Kremlin

Het Syrische leger voert aanvallen uit op terroristen in de provincie Idlib, niet op burgers, zei het Kremlin nadat Turkije Damascus met militaire actie bedreigde en beschuldigde van beschieting van zijn soldaten

Turkije is er niet in geslaagd om de de-escalatiezone in de provincie Idlib in Syrië vrij te maken van jihadistische groeperingen, ondanks de belofte dit te doen in het kader van de wapenstilstandsovereenkomst van 2018 bereikt door Moskou en Ankara, vertelde de woordvoerder van het Kremlin Dmitry Peskov verslaggevers woensdag

Deze groepen vallen nog steeds de Syrische troepen van Idlib aan en voeren agressieve acties uit tegen onze militaire stellingen

 

1-67) 14-2-2020: Syrian Armed Forces Helicopter Shot Down in Aleppo - Reports

Syrische legerhelikopter neergehaald bij Aleppo.

 

Zie verder:

14-2-2020: Syrian military helicopter shot down near Aleppo, crew killed – state media

 

1-68) 16-2-2020: Bashar al-Assad Says States Hostile to Syria Continue to Defend Terrorists

President Bashar Al- Assad zegt dat Staten die vijandig zijn aan Syrië doorgaan met verdedigen van terroristen.

 

Zie verder:

16-2-2020: President Assad says Syrians will liberate whole country from grips of terrorists

 

1-69) 17-2-2020: Syria recaptures most of Aleppo ahead of Russo-Turkish talks

Syrië bevrijdt meest van Aleppo.

Zie verder een video boodschap van Bashar Assad over bevrijding van Aleppo:

17-2-2020: Video Liberation of Aleppo not end of Syrian army’s anti-terror campaign: Assad

 

1-70) 19-2-2020: Moscow Says Attacks on Russian, Syrian Troops in Idlib Continue as Erdogan Threatens ‘Imminent’ Op

Russische en Syrische strijdkrachten krijgen te maken met continue aanvallen door terroristen vanuit Idlib.

 

Russische minister van buitenlandse zaken, Sergey Lavrov verklaarde:

“De gedemilitariseerde zone in de gehele omgeving van de Idlib-zone is nog niet gecreëerd. Daarnaast zien we de voortzetting van de aanvallen vanuit de de-escalatiezone op Syrische legerposities, civiele activa en pogingen om de Russische Hmeymim-basis aan te vallen

Niemand heeft terroristen beloofd dat ze veilig zouden zijn in de Idlib-zone, lees gewoon de overeenkomsten tussen de Russische en Turkse presidenten en alles zal op zijn plaats vallen

Voorheen waren we tevreden met de afspraken die we meer dan een jaar geleden in Sochi hebben bereikt en deze tevredenheid was wederzijds. We zijn echter volledig ontevreden nu militanten en terroristen zijn begonnen op te trekken van Idlib en Syrische troepen en Russische militaire installaties aan te vallen

 

Zie verder:

19-2-2020: Assad's media adviser: We will liberate ALL of Syria from terrorists and occupiers! (E846)

 

1-71) De door Turkije gesteunde terroristen (hier, hier) aangevallen.

 

Op 20-2-2020 bestookten de Russische Su-24 gevechtsvliegtuigen de door de Turkije gesteunde terroristen om het Syrische leger te helpen. Het Russische ministerie van defensie verklaarde: Dit is niet de eerste keer dat de Turkse strijdkrachten de militanten steunen. Om incidenten te voorkomen, dringen we er bij de Turkse zijde op aan om te stoppen met het ondersteunen van de acties van terroristen en het overdragen van wapens aan hen

 

20-2-2020: Turkey's Support for Militants in Syria May Provoke New Escalation - Moscow

Woordvoerder Russische ministerie van buitenlandse zaken:

“Omdat Turkije een militante aanval in Syrië heeft gesteund, heeft het de overeenkomst met Rusland over het scheiden van gewapende oppositie van terroristen in het door crisis verscheurde land geschonden, en deze stap kan een leiden tot verdere escalatie in Idlib”

 

Zie verder:

20-2-2020: Russia urges Turkey to halt support of ‘terrorists’ in Syria’s flashpoint Idlib province

 

1-72) 22-2-2020: Damascus-Aleppo Road Officially Opens – Syrian Transport Ministry

Op 22 februari 2020 werd de belangrijke snelweg tussen Aleppo en Damascus geopend na de bevrijding van terroristen.

 

22-2-2020: Syrian army forces inflict heavy losses on Turkish-backed militants in Aleppo

Syrische regeringstroepen, ondersteund door strijders van geallieerde populaire defensiegroepen, hebben een grote tegenaanval uitgevoerd tegen door Turkije gesteunde Takfiri-militanten in de omstreden noordwestelijke provincie Aleppo, waardoor ze verliezen hebben geleden

 

Turkije is natuurlijk hier niet blij! Het succes van het Syrische maakt Turkije erg zenuwachtig!

 

Zie verder:

22-2-2020: Damascus-Aleppo Road Officially Opens – Syrian Transport Ministry

22-2-2020: Syrian Air Defences Will Shoot Down Any Aircraft Violating Country's Airspace - Army Command

 

1-73) 24-2-2020: Syrian army continues anti-terror operation in Idlib, liberates more villages

Het Syrische leger gaat door met antiterreur operatie in Idlib, bevrijdt meer gebied, te weten: Tal al-Nar, Sheikh Mustafa, al-Naqir en Kafr Sajneh.

 

1-74) 25-2-2020: Syrian army forces push further into southern Idlib, liberate three villages

Het Syrische leger dringt verder provincie Idlib binnen, verovert drie dorpen, te weten:  Ma’artamar, Ma’artasin en Baarbu.

 

1-75) 27-2-2020: Syrian army troops continue advancing in southern Idlib, liberate six more villages

Het Syrische leger gaat door met succes boeken in het zuiden van Idlib, bevrijdt 6 dorpen.

 

Zie verder:

27-2-2020: Syrian Air Defences Down Turkish Drone That Targeted Gov’t Positions in Country’s North - MoD

27-2-2020: 34 Turkish troops killed in Syria's Idlib as govt. forces continue gains

27-2-2020: Turkish military firing at Russian, Syrian military planes in Idlib: Military source

 

1-76) NATO Calls for Immediate Ceasefire in Syria's Idlib Province - Stoltenberg

Op 28 februari 2020 riep NATO tot onmiddellijke staakt-het-vuren. NATO is de grootste terroristenbeschermer en promotor. Ze willen graag de door hen gerekruteerde, getrainde en bewapende terroristen beschermen. Elke keer wanneer het Syrische leger op winst staat, schreeuwen de beschermers van de terroristen om een bestand.

 

Zie verder:

28-2-2020: ‘No Leg to Stand On’: Turkey’s Occupation of Syria’s Idlib Not Defensive, NATO Won’t Respond

28-2-2020: Turkey Wants Bashar Assad's Resignation – Ex-Turkish FM

28-2-2020: Documents Found by Sputnik in Northern Syria Jail Reveal Inner Workings of Terror Groups

 

1-77) 29-2-2020: Syria: Turkey using observation posts to back terrorists

“De ambassadeur van Syrië bij de Verenigde Naties vertelt tijdens een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad dat Turkije de observatieposten die het heeft opgezet in het noordwesten van het Arabische land gebruikt om steun voor terroristen te verhogen

 

Die observatieposten zijn niet bedoeld voor welzijn van Syrië, maar voor steun aan terroristen en uiteindelijk ontmanteling van het land. Daarom weg met die observatieposten en weg met de Turken uit Idlib!

 

1-78) 1-3-2020: Syrian Army Will Seek to Down Any Aircraft Breaching Airspace - State Media

Naar aanleiding van Turkse drone aanvallen op het Syrische leger, werd de luchtruim boven Noordwest-Syrië en vooral de provincie Idlib afgesloten voor vliegtuigen.”

 

Zie verder:

1-3-2020: Syrian Air Defence Opens Fire at Turkish Drones Near Hama

1-3-2020: Two Syrian Planes Downed by Turkey Over Idlib, Pilots Safe – Reports

 

1-79) 2-3-2020: Syrian Warplane Downed by Turkish Forces in Idlib - Turkish Defence Ministry

Syrische gevechtsvliegtuig boven Idlib neergehaald door de Turkse strijdkrachten.

 

Zie verder:

3-3-2020: Syrian Anti-Aircraft Missile Destroys Target Over Homs - Sputnik Correspondent

3-3-2020: US Intends to Support Turkey's Actions in Syria's Idlib by Supplying Ammunition - Report

De ene terroristenbeschermer helpt de ander terroristenbeschermer.

 

1-80) Bescherming van terroristen in Idlib

De terroristenbeschermers Turkije, VS, Frankrijk, Verenigde Koninkrijk en Israël doen er alles aan om de terroristen in Syrië, met name in de provincie Idlib te beschermen. Vooral neemt Turkije de leidende rol als terroristenbeschermer in Idlib. Onder leiding van Turkije voeren de terroristen constant aanvallen uit op het Syrische leger. Het Turkse leger vecht zij aan zij met de terroristen. Daarnaast voeren ze aanvallen uit met drones op het Syrische leger.

 

Het Russische ministerie van defensie verklaarde op 28 februari 2020 dat : “……de Turkse troepen waren ingezet naast terroristen en dat Turkije Moskou niet had geïnformeerd over hun aanwezigheid ondanks regelmatige communicatie met het Russische leger.”

 

Om de terroristen in Idlib te beschermen hebben de Turken al drie hele oude Syrische gevechtsvliegtuigen neergehaald. Zie hieronder enkele voorbeelden:

 

19-2-2020: Syrian Air Defence Repels Attack on Jableh City Located on Mediterranean Coast - Reports

19-2-2020: Syrian Air Defence Repels Attack on Jableh City Located on Mediterranean Coast - Reports

19-2-2020: Moscow Says Attacks on Russian, Syrian Troops in Idlib Continue as Erdogan Threatens ‘Imminent’ Op

20-2-2020: Russian Su-24 Planes Strike Pro-Turkish Terrorists, Allowing Syrian Army to Repel Attacks

20-2-2020: Turkey's Support for Militants in Syria May Provoke New Escalation - Moscow

22-2-2020: Watch Syrian Army Repel Militant Attack in Idlib

22-2-2020: Watch Syrian Army Repel Militant Attack in Idlib

26-2-2020: Turkey Targets Syrian Gov’t Positions in Idlib 'in Response' to Killing of Two Troops in Airstrike

27-2-2020: Syrian Air Defences Down Turkish Drone That Targeted Gov’t Positions in Country’s North - MoD

1-3-2020: Two Syrian Planes Downed by Turkey Over Idlib, Pilots Safe – Reports

1-3-2020: Syrian Air Defence Opens Fire at Turkish Drones Near Hama

2-3-2020: Russian War Correspondent Sheds Light on Turkey's Drone Warfare in Idlib

3-3-2020: Syrian Warplane Downed by Turkish Forces in Idlib - Turkish Defence Ministry

3-3-2020: Syrian Anti-Aircraft Missile Destroys Target Over Homs - Sputnik Correspondent

 

Hysterische reactie van Turkije op de successen van het Syrische leger:

 

Het ene succes na het andere succes van het Syrische leger heeft Turkije bijzonder zenuwachtig gemaakt. De Turken gaan tot het uiterste om hun jongens in Idlib te beschermen.

Turkije heeft als een hardnekkige terroristenbeschermer duizenden liters onschuldige bloed aan handen. Vanaf 2011 was er een Turkse/ Amerikaanse commandocentrum net over de Turkse grens waar alle misdaden tegen Syrië werden gecoördineerd. Duizenden bloeddorstige, gewetenloze Islamitische terroristen werden getraind, bewapend en naar Syrië vervoerd om de meest denkbare en ondenkbare misdaden te begaan, inclusief onthoofdingen, rituele slachtingen, handel in menselijke organen, gebruik van chemische wapens, opblazen van kerken/ moskeeën en meer van dergelijke mensonterende wandaden. De Turken, Amerikanen, Fransen, Britten en Israëliërs zijn nooit getopt met steun aan deze gruwelijke demonische wezens die ze hebben gecreëerd om Syrië te verwoesten.

 

Na ingrijpen van Rusland in 2015, werd de ene terroristische bolwerk na het andere ontmanteld. Het enige overgebleven bolwerk van betekenis was Idlib waar de Turken heer en meester zijn. Vanuit Idlib wordt vaak het Syrische leger en de Russische militaire basis aangevallen. Om een einde hieraan te maken startte het Syrische leger een offensief om Idlib te zuiveren van de terroristen. En hier begon het probleem omdat zowel de Turken alsmede andere terroristenbeschermers tot het uiterste gaan om deze terroristen te beschermen.

 

In het kader van de Sochi afspraken in Rusland in 2018 tussen Turkije en Rusland was de bedoeling dat Turkije de terroristen zou scheiden van oppositie en hen wegjagen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerd Russen hebben de Turken de afspraken compleet genegeerd en terrorisme versterkt zoals we in het voorgaand hebben laten zien. Voor de duidelijkheid verwijzen wij nog naar de volgende artikelen als achtergrondinformatie:

 

19-8-2019: Turkey fuming after Syrian airstrike on convoy in Islamist-held Idlib province

28-6-2019: Turkey Moving Special Forces, Military Equipment to Syrian Border - Reports

28-6-2019: Turkish Forces Shell Villages in Syria's Hama Province From Idlib - Reports

19-8-2019: Damascus Claims Turkish Army Convoy Moving Towards Key Syrian Town - Reports

30-8-2019: Turkey Sending Armored Vehicles to Border With Syria Amid Tensions in Idlib – Reports

4-9-2019: Syrian Opposition Suspects Turkey Helped US Strike Terrorist Facilities in Idlib

12-9-2019: Turkey Deploys Military Equipment to Idlib to Reinforce Observation Posts - Reports

27-10-2019: US Coordinated Military Operation in Syria's Idlib With Ankara - Turkish Defence Ministry

2-1-2020: Turkey dispatches new military convoy to Syria's Idlib: SOHR

18-1-2020: Turkey deploys more militants from Syria to Libya to help protect Tripoli-based GNA: Report

27-1-2020: Turkey helping terrorists conduct false-flag chemical attacks in Idlib, Aleppo: Syria

29-1-2020: ‘Milestone’ Syrian Offensive in Idlib Result of Turkish Failures to Meet 2018 Ceasefire Commitments

2-2-2020: Turkey dispatches large military convoy to Syria’s Idlib province: Observatory

4-2-2020: Erdogan Sends Turkish Troops on ‘Mission: Impossible’ in Idlib by Violating Syrian Airspace

4-2-2020: Russia Urges Turkey to Abide by Sochi Agreements on Idlib As Ankara Vows No Escalation with Moscow

4-2-2020: Ankara failed to separate ‘armed opposition’ from terrorists in Syria’s Idlib – Lavrov

6-2-2020: Turkey military convoy enters Idlib to protect terrorists, impede Syrian forces advance: Army

7-2-2020: Turkish forces build military base in Syria’s Idlib as govt. forces advance: Report

7-2-2020: Turkey reinforces outposts in Syria’s Idlib: Report

7-2-2020: Turkey Deploys Special Forces to Observation Posts in Idlib - Reports

8-2-2020: Digging In: Turkey Builds Military Base in Syria's Idlib Province - Reports

9-2-2020: Turkey reinforces troops in Syria's Idlib amid talks with Russia

12-2-2020: Live Updates: Russia Blames Idlib Escalation on Turkey’s Failure to Live Up to Commitments on Syria

12-2-2020: Turkey strikes Syrian Army positions after ‘5 troops killed in shelling’

12-2-2020: Turkey failed to separate ‘opposition’ from terrorists in Idlib, situation worsened by Ankara pumping arms into area — Moscow

13-2-2020: Russia urges Turkey against ‘provocative comments’ on Syria

14-2-2020: Turkey's 'Irresponsible Statements' About Shelling of Syrian Army Escalates Tensions - Russian MoD

15-2-2020: Turkey Sending Military Equipment to Terrorists in Syria - Source

18-2-2020: Turkey beefs up military presence in Syria amid Russia spat

18-2-2020: Turkey Deploys 300 Military Vehicles to Idlib Amid Conflict With Syria - Reports

20-2-2020: Russia urges Turkey to halt support of ‘terrorists’ in Syria’s flashpoint Idlib province

20-2-2020: Turkey's Support for Militants in Syria May Provoke New Escalation - Moscow

21-2-2020: Russia says Turkey sends large amounts of ammo to Syria’s Idlib ahead of large-scale op

25-2-2020: Turkey Reportedly Repositions Tanks Closer to Syrian Border, Plans to Redeploy Them to Idlib

26-2-2020: Turkey Targets Syrian Gov’t Positions in Idlib 'in Response' to Killing of Two Troops in Airstrike

27-2-2020: Turkish military firing at Russian, Syrian military planes in Idlib: Military source

28-2-2020: Turkish soldiers were with ‘terrorist groups’ when they were hit by Syrian military – Russian MoD

28-2-2020: Turkey & Syria on brink of WAR in Idlib: How did it come to this?

1-3-2020: Turkish drone strikes kill over two dozen Syrian soldiers in Idlib: Monitor

3-3-2020: Turkey downs Syrian fighter jet as it intensifies Idlib attacks

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

4-3-2020: Turkey failed to honor Idlib deal, allowed outposts to merge with terrorist fortifications: Russia

 

Rusland zegt dat Syrië alleen terroristen bestrijdt en dat Rusland de Syrische strijd tegen terrorisme zal blijven steunen ondanks de oproep van Trump om mee te stoppen. Daarnaast neemt Rusland het standpunt dat Syrië het recht heeft om terroristen in Idlib te bestrijden.

Omdat deze terroristen worden gesteund door Verenigden Staten, Turkije en andere terroristenbeschermers, stelden de VS voor om met deze terroristen te gaan onderhandelen hetgeen de Russen categorisch hebben afgewezen

 

Hieronder gaan wij chronologisch de reactie van Turkije weergeven op de strijd van het Syrische leger tegen de terroristen in Idlib en het samengaan van het Turkse leger met de terroristen.

 

2-1) 19-8-2019: Turkish Defence Ministry Says Airstrike on Military Convoy in Idlib Kills 3 Civilians - Report

 

Het Turkse ministerie van defensie verklaarde op 19 augustus 2019: Ons konvooi was het doelwit van een luchtaanval tijdens een transfer naar het negende observatorium van Turkije in Idlib. Drie burgers werden gedood en nog eens 12 raakten gewond. Wij veroordelen deze aanval krachtig, in tegenspraak met samenwerking en dialoog met Rusland”

 

Het Syrische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde echter: “…. dat Turkse pantservoertuigen de Syrische stad Saraqib zijn binnengereden, gelegen in de noordwestelijke provincie Idlib, en op dit moment op weg zijn naar Khan Sheikhoun, in Idlib….” (ook hier)

 

Het Syrische leger was eerder Khan Sheikhoun binnengegaan. Khan Sheikhoun was een bolwerk van Jabhat Al Nusra terroristen.

We lezen verder: “…het Syrische leger kwam Khan Sheikhoun binnen vanuit het noordwesten, waarbij veel van de terroristen in het gebied werden geliquideerd en anderen wegvluchtten uit de stad

 

De vraag is: Waarom wilde het Turkse leger naar Khan Sheikhoun gaan terwijl het Syrische leger de Islamitische terroristen aan het bestrijden was? Hoe kwamen die burgers opeens tussen het vuur van het Syrische leger en de Islamitische terroristen?

 

De Russische minister van buitenlandse zaken, Sergey Lavrov verklaarde op 20 augustus 2019 dat Turkije geïnformeerd was dat de aanvallen door de terroristische groep Hayat Tahrir Al-Sham zou worden verpletterd: Samen met onze Turkse collega's hebben we, om regelmatige schendingen door deze terroristen van de regime van vijandelijkheden te stoppen, hoewel het zich niet tot hen uitstrekt, duidelijk gemaakt dat als ze aanvallen vanuit deze zone plegen, ze ernstig zullen worden onderdrukt . Het hele jaar door zijn deze provocaties niet gestopt

 

Of het gaat het om een in scene gezette valse aanval of die burgers zijn doelbewust in de vuurlinie geplaatst om het Syrische leger in discredit te brengen.

 

Verder zei Lavrov over de terroristen die vanuit Idlib aanvallen uitvoerden: “De zich ontwikkelende situatie is ontstaan vanwege het feit dat extremisten hun pogingen om van daaruit [door de militanten en de oppositie gecontroleerde gebieden van Idlib onder controle te houden] doelen aan te vallen in andere gebieden van de Syrische Arabische Republiek niet staken. Ons leger onderhoudt zeker constant contact. Deze dagen bespreken ze de huidige situatie..”

 

Zie verder:

19-8-2019: Turkey fuming after Syrian airstrike on convoy in Islamist-held Idlib province

28-8-2019: RT films inside liberated town of Khan Sheikhoun in Syria’s Idlib province (VIDEO)

23-8-2019: Syria declares liberation of Khan Sheikhoun in Idlib, towns in Hama province

 

2-2) 22-8-2019: Turkey to Retain Control Over Morek Observation Post Amid Syrian Army's Offensive-Diplomat

Turkije blijft aanwezig op de negende observatiepost in de Syrische stad Morek, ondanks het feit dat het Syrische leger de controle heeft verworven over de stad Khan Sheikhoun, gelegen in de noordwestelijke provincie Idlib, zei de woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag”

 

Zoals uitgelegd was het doel van de observatieposten, in het kader van Sochi afspraak in 2018 tussen Rusland en Turkije, om de terroristische groepen te scheiden van de oppositie in de gedemilitariseerde zone in Idlib. Nu Khan Sheikhoun is bevrijdt door het Syrische leger is de aanwezigheid van de observatieposten overbodig geworden.

Het feit dat Turkije weigert de observatiepost te ontmantelen, doet vermoeden dat ze vanaf het begin niets te maken hadden met bestrijding van terrorisme, maar om terroristen in Idlib te steunen tegen de gemaakte afspraken in .

President Putin verklaarde op 19-8-2019: Ik wil benadrukken dat voorafgaand aan de instelling van de gedemilitariseerde zone in Idlib, terroristen 50% van dit grondgebied beheersten. Nu is het 90% en we zien voortdurende invallen daaruit komen

 

2-3) 26-8-2019: Syrian Gov't Troops in Khan Sheikhoun Do Not Violate Deals With Turkey - Lavrov

De Russische minister van buitenlandse zaken, Sergey Lavrov, verklaarde op 26 augustus 2019 over de strijd van het Syrische leger in Idlib: Wat er nu gebeurt in de de-escalatiezone van Idlib en in het bijzonder in het Khan Sheikhoun-gebied en de omgeving: schenden de Syrische strijdkrachten, met onze steun, geen enkel afspraak. Ik wil u er nogmaals aan herinneren dat [Russische] president Vladimir Putin dit herhaaldelijk heeft gezegd.”

 

Met andere woorden, het is het recht van het Syrische leger om terroristen te bestrijden en het land uit te zetten. Het leger doet niets fout ondanks de klacht van Turkije. De aanwezigheid van Turkije in Idlib dient onmiddellijk beëindigd te worden.

 

2-4) 30-8-2019: Turkey Sending Armored Vehicles to Border With Syria Amid Tensions in Idlib – Reports

Turkije blijft gepantserde voertuigen naar de Syrische grens sturen te midden van de aanhoudende spanningen in de provincie Idlib in het noorden van Syrië………

Een groep tanks en gepantserde infanterievoertuigen van verschillende eenheden van het Turkse leger heeft het Antakya-district van de provincie Hatay bereikt, grenzend aan de Syrische provincie Idlib, meldde het Turkse persbureau Anadolu.

Vorige week zei de adviseur van de Syrische president Bashar Assad, Bouthaina Shaaban, dat de regeringstroepen Turkse observatiepunten in de de-escalatiezone van Idlib kunnen uitschakelen om de levering aan terreurgroepen die in het gebied actief zijn af te sluiten

 

Syrië is een soeverein land. Turkije heeft niets te zoeken in Syrië. Die observatieposten worden gebruikt om terroristen te steunen en dienen daarom onmiddellijk te worden ontmanteld.

 

2-5) 12-9-2019: Turkey Deploys Military Equipment to Idlib to Reinforce Observation Posts - Reports

Turkije heeft soldaten, militaire en bouwmaterieel ingezet in de de-escalatiezone van Idlib om zijn observatieposten in het gebied te versterken. ”

Een konvooi met militair en bouwmateriaal stak donderdagochtend de Syrische grens over en ging op weg naar de observatieposten in Idlib..

De gevechten zijn de afgelopen weken geëscaleerd in Idlib, omdat het Syrische leger een offensief heeft gelanceerd om het gebied vrij te maken van de resterende terroristische dreiging en de strategische stad Khan Sheikhoun binnentrok. Op 31 augustus trad een nieuw staakt-het-vuren, bemiddeld door Rusland en Turkije, in werking in het gebied. Op dezelfde dag vielen Amerikaanse troepen aan wat volgens hen posities van leiders van Al-Qaeda * in Noord-Idlib waren. Volgens Moskou resulteerden de aanvallen in een niet-gespecificeerd aantal slachtoffers en schade aan omliggende gebouwen.

 

Het versterken van de observatieposten betekent steun aan de terroristen die actief zijn in Idlib. Turkije en de VS zijn belangrijke terroristenbeschermers.

Elke keer wanneer het Syrische leger terroristen in het nauw drijft, worden hun beschermers zenuwachtig en gaan over tot actie.

 

De aanval van de Verenigde Staten op Idlib was zeer waarschijnlijk bedoeld om de terroristen te beschermen en had weinig te maken met “de posities van Al-Qaeda leiders in Idlib.”

 

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken omschreef op 2 september 2019 de Amerikaanse aanval in Idlib als: Inconsistente en tegenstrijdige stappen die de Verenigde Staten in Idlib zetten, kunnen niet anders dan verbijstering en bezorgdheid veroorzaken. Aan de ene kant roepen Amerikaanse vertegenwoordigers ... op om escalaties in Idlib te stoppen ... Aan de andere kant voeren ze een luchtaanval uit, wat resulteert in grootschalige schade en slachtoffers..

 

De Amerikanen, de Turken, de Fransen, de Israëliërs en de Britten hebben geen enkel belang bij stabiliteit en vrede in Syrië.

 

Zie verder:

1-9-2019: Undeclared US airstrike on Syria’s Idlib leaves multiple casualties, puts truce at risk – MoD

22-12-2019: Erdogan says Turkey can’t handle Syrian migrant influx, warns Europe of new refugee wave

 

2-6) 26-12-2019: Turkey Works Hard to Prevent 'Carnage' of Innocent Civilians in Syria's Idlib Province - Trump

Rusland, Syrië en Iran vermoorden duizenden onschuldige burgers in de provincie Idlib. Doe het niet! Turkije werkt hard om dit bloedbad te stoppen

 

Wat een onvoorstelbare valse weergave van werkelijkheid! Trump beschuldigd geregeld sommige media van nepnieuws. Zijn bewering dat Rusland, Syrië en Iran vermoorden duizenden onschuldige burgers in de provincie Idlib. Doe het niet! Turkije werkt hard om dit bloedbad te stoppen is een kardinale voorbeeld van nepnieuws hoe de werkelijkheid 180 graden wordt omgedraaid.

 

De VS en Turkije zijn belangrijke terroristenbeschermers in Syrië. Hun publieke retoriek waarbij ze elkaar geregeld beschuldigen van allerlei zaken en over en weer bedreigingen uiten dient als publieke misleiding. In werkelijkheid werken ze zij aan zij om Syrië te verwoesten ondanks hun praatjesmakerij! De ene terroristenbeschermer houdt de andere terroristenbeschermer het hand boven het hoofd.

 

2-7) 2-1-2020: Turkey dispatches new military convoy to Syria's Idlib: SOHR

Turkije heeft een nieuwe kolom van strijdkrachten en hardware binnengebracht om te worden ingezet bij de observatieposten in de noordwestelijke provincie Idlib van Syrië, slechts enkele dagen nadat minister van Defensie Hulusi Akar zei dat het Turkse leger de posten niet zal verlaten, zegt een in Groot-Brittannië gevestigde oorlogsmonitor.

 

Het doel hiervan is om de terroristen te versterken en de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

2-8) 15-1-2020: Turkey Wants to Negotiate Establishment of Safe Zone in Syria’s Idlib With Russia - Ankara

De Turkse minister van defensie Hulusi Akar verklaarde op 15-1-2020: Ongeveer 600.000 vluchtelingen uit Idlib hebben onze grens al bereikt, we proberen hen te helpen. Inwoners van Idlib willen niet naar gebieden die worden beheerd door de overheid en we denken erover om met Rusland te praten over het creëren van een veilige zone voor hen.”

 

Paar opmerkingen hierover:

 

1) Die zogenoemde “600.000 vluchtelingen” dient met een korreltje zout te worden ingenomen. De bewering dat “inwoners van Idlib willen niet naar gebieden die worden beheerd door de overheid” is onzin!

(Zie ook hierover: 3-3-2020: Rusland verwerpt de claims van Turkije en VS over Idlib)

2) Waarom wil Turkije graag een veilige zone creëren in Idlib? Omdat een veilige zone het Syrische leger verbiedt om terroristen te bestrijden in Idlib en dan is de deur open voor Turkije om Idlib los te weken van de rest van Syrië. Het is een verkapte manier om terroristen te beschermen en Idlib van Syrische overheid los te weken.

 

Verder zegt minister Akar over de 12 observatieposten in Idlib: Wij respecteren de afspraak met Rusland en verwachten dat Rusland bij de afspraak blijft….. Wij zullen die 12 observatieposten geenszins legen, we zullen daar niet vertrekken

 

Zolang die observatieposten in Idlib zijn gevestigd zullen de terroristen volop hulp krijgen van Turkije. Voor de soevereiniteit en veiligheid van Syrië is het noodzakelijk om die observatieposten onmiddellijk te ontmantelen en de Turken daar weg te jagen. Anders blijft het een land onder bezetting. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van de Amerikanen, Fransen en Britten. Ze zijn allemaal onuitgenodigd in Syrië om bloed te vergieten en zeker niet voor de welzijn, stabiliteit en vrede van het land.

 

Zie verder:

18-1-2020: Turkey deploys more militants from Syria to Libya to help protect Tripoli-based GNA: Report

20-1-2020: Turkish forces accommodate 1,500 militant family members in Syria's Ra’s al-Ayn

 

2-9) 27-1-2020: Turkey helping terrorists conduct false-flag chemical attacks in Idlib, Aleppo: Syria

Syrië heeft protestbrieven aan de Verenigde Naties geschreven waarin het wereldorgaan wordt geïnformeerd dat "Turkije" terroristen helpt valse chemische aanvallen uit te voeren in de noordwestelijke provincies Idlib en Aleppo in een poging Damascus van te beschuldigen..

In twee identieke brieven aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en het hoofd van de VN-Veiligheidsraad zei het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken en Repatriaties maandag dat bevestigd is dat de Turkse regering terroristische groeperingen steunt om een nep-chemische aanval uit te voeren in het zuiden van Aleppo en een andere aanval in het noordoosten van Idlib om het Syrische leger ervan te beschuldigen

Het is bekend dat de door het Westen gesteunde White Helmets actief zijn betrokken bij nep-chemische aanvallen in de Syrische stad Khan Shaykhoun in Idlib in april 2017 en de andere in de voorstad Douma in Damascus in april 2018

 

Turkije heeft vanaf het begin alles op alles gezet om Syrië te verwoesten, chaos te veroorzaken, leed en ellende aan te richten en duizenden liters bloed te doen vloeien. Daar krijgen ze niet genoeg van. De Turken hebben rond 80.000 (hier, hier) terroristen in Syrië tot hun beschikking waarmee ze proberen hun doel te bereiken in Syrië. Turkije is een van de belangrijke terroristenbeschermer.

 

2-10) Retoriek van Turkije

28-1-2020: Turkey Will Respond If Syrian Army Endangers Idlib Observation Posts – Defence Ministry

Turkse ministerie van defensie: Elke poging om de veiligheid van onze observatie- en controlepunten in het kader van de Astana- en Sochi-akkoorden in gevaar te brengen, zal zonder enige aarzeling op basis van het recht op zelfverdediging op de sterkste manier worden beantwoord

 

Die observatieposten dienen onmiddellijk te worden ontmanteld! Ze dienen geen doel enkel behalve versterken van terroristen.

 

31-1-2020: Erdogan threatens 'to use military force’ as Syrian succeeds in fighting militants in Idlib

President Erdogan: We zullen doen wat nodig is als iemand ons land bedreigt. We zullen geen andere keuze hebben dan ons opnieuw op hetzelfde pad te begeven als de situatie in Idlib niet snel weer normaal wordt

 

Deze intimidatie van Turkije aan het adres van Syrië is zinloos. Syrië is een onafhankelijke land en ze kunnen het land niet dicteren. Die observatieposten zijn totaal overbodig op plaatsen die bevrijd zijn door het Syrische leger en dienen daarom zo snel mogelijk te worden verwijderd. De aanwezigheid van Turkije is Syrië is een grote aanval op de integriteit en soevereiniteit van Syrië en is nergens goed voor, behalve veroorzaken van problemen en steunen aan terroristen.

 

Zie verder:

31-1-2020: Erdogan Threatens New Offensive in Syria - Report

1-2-2020: Turkey may launch Syria offensive if Idlib attacks continue: Erdogan

 

2-11) 2-2-2020: At Least 200 Turkish Military Vehicles Cross Syrian Border - Reports

Een groot aantal voertuigen van het Turkse leger is Syrië binnengekomen vanaf de grensovergang Kafrlosin, meldde Al-Arabiya op zondag. Volgens de omroep gaat het konvooi richting Aleppo en Idlib..”

 

Die Turkse militaire voertuigen zijn niet bedoeld als steun voor het Syrische leger om stabiliteit in Syrië te realiseren, maar als steun voor de Islamitische terroristen in Aleppo en Idlib om zoveel mogelijk chaos, ellende en bloedbaden aan te richten. Het is allemaal bedoeld om de opmars van het Syrische leger tegen te houden.

 

Zie verder:

2-2-2020: Turkey dispatches large military convoy to Syria’s Idlib province: Observatory

4-2-2020: Erdogan Sends Turkish Troops on ‘Mission: Impossible’ in Idlib by Violating Syrian Airspace

 

2-12) 3-2-2020: Turkey says 6 troops killed in shelling in Syria's Idlib, points finger at Damascus

Ankara heeft beweerd dat zes Turkse soldaten werden gedood en verschillende anderen gewond nadat ze zwaar beschoten waren in de door rebellen bezette provincie Idlib, terwijl ze de Syrische strijdkrachten de schuld gaven voor de aanval…

In een verklaring op maandag zei het Turkse ministerie van Defensie dat hun troepen onder "intens artillerievuur" kwamen in de noordwestelijke Syrische provincie. Er werd aanvankelijk gezegd dat vier troepen werden gedood en negen gewond, waaronder één ernstig. Het dodental werd later bijgewerkt naar zes

 

De eerste vraag is: wat deden de Turkse soldaten op een plaats die werd gebruikt door de Islamitische terroristen in Idlib? Het Turkse leger weet heel goed dat het Syrische leger de plaatsen van terroristen beschiet om hen daar weg te jagen. Wat doen de Turkse soldaten op die plaatsen? Dat was toch niet de afspraak in Sochi?

 

3-2-2020: Turkey failed to notify of convoy movements in Syria’s Idlib before getting shelled by Damascus troops – Russian military

Het Russische Centrum voor Verzoening in Syrië verklaarde op 3-2-2020:

Eenheden van het Turkse leger verplaatsten zich in de nacht van 2 februari op 3 februari binnen de de-escalatiezone van Idlib zonder de Russische kant hiervan op de hoogte te brengen en kwamen onder vuur te liggen van de Syrische regeringstroepen, die op terroristen ten westen van Saraqib waren gericht……. benadrukte dat er vaste communicatielijnen zijn tussen Russische troepen in Syrië en het Turkse commando…..

 

Waarom informeerden de Turken de Russen niet over hun troepenverplaatsingen? Werden die soldaten misschien opgeofferd om een oorlog te ontketenen?

 

4-2-2020: Russia Urges Turkey to Abide by Sochi Agreements on Idlib As Ankara Vows No Escalation with Moscow

We ontvangen informatie over de inzet van Turkse troepen in de Idlib-zone, over het begin van hun botsingen met eenheden van het Syrische leger. Ons leger volgt deze situatie. Volgens onze informatie, die al door de generale staf is gerapporteerd, is het Turkse leger naar bepaalde locaties in de de-escalatiezone van Idlib gegaan, zonder ons te waarschuwen voor deze bewegingen, en daarom konden we het Syrische leger hierover niet informeren . De aanvallen werden uitgevoerd (door het Syrische leger) en de Turkse zijde dreigde wraak te nemen. Dit is allemaal heel triest”, zei de Russische minister van buitenlandse zaken.

 

Wanneer er speciale communicatielijnen zijn tussen het Turkse leger en Russische leger in Syrië, waarom werden deze communicatielijnen niet gebruikt om de Russen van de aanwezigheid van de Turkse troepen op de hoogte te brengen? Daar zijn strikte afspraken en procedures voor. Waarom werden die dan niet gevolgd? Opnieuw de vraag: Werden die 6 soldaten misschien opgeofferd om een oorlog te ontketenen?

 

4-2-2020: Ankara failed to separate ‘armed opposition’ from terrorists in Syria’s Idlib – Lavrov

Wanneer Turkije de gemaakte afspraken in 2018 in Sochi was nagekomen, dan waren deze Turkse soldaten nog in leven.

Lavrov zegt: Allereerst is het de verplichting om de gewapende oppositie, die samenwerkt met de Turken en klaar is om een politieke dialoog aan te gaan met de [Syrische] regering, te scheiden van de terroristen van de Jabhat Al-Nusra-groep, die overgegaan is in de Hayyat Tahrir-Al-Sham-groep,

 

Volgens Lavrov zijn de Turken deze verplichting niet nagekomen, namelijk het scheiden van de oppositie van de Islamitische terroristengroep Hayat Tahrir Al- Sham.

 

Sergey Lavrov drong er bij Turkije op aan zich aan bestaande overeenkomsten te houden en hun verplichtingen na te komen in de de-escalatiezone van Idlib in Syrië, waar de afgelopen dagen intensief is gevochten tussen regeringstroepen en militanten

 

Zie verder:

4-2-2020: Turkish Foreign Ministry Says Working With Moscow to Decrease Tensions in Syria's Idlib

4-2-2020: Erdogan, Putin Discuss Recent Attack on Turkish Military in Syria's Idlib Over Phone

 

2-13) Dreigementen van Turkije aan Syrië.

 

3-2-2020: 'They will understand their mistake': Erdogan vows to continue military ops in Idlib after 6 Turkish soldiers killed

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beloofde zware vergeldingsacties te blijven uitvoeren tegen aanvallen op Turkse troepen in de provincie Idlib in Syrië, nadat zes Turkse soldaten waren gedood

We hebben op een manier op deze aanvallen gereageerd en zullen dat blijven doen, of het nu met onze artillerie of met mortieren is

Degenen die onze vastberadenheid in twijfel trekken, zullen snel begrijpen dat ze een fout hebben gemaakt,

 

3-2-2020: We will not hesitate to take actions against any threat: Turkey to Syria

Turkije zegt dat het niet zal aarzelen om op te treden tegen Syrische troepen die doorgaan met een terrorismebestrijdingsoffensief om het laatste grote door terroristen vastgehouden gebied in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië te bevrijden

De aanval van het Assad-regime op onze strijdkrachten is het nieuwste voorbeeld van zijn laffe acties in Noord-Syrië

Als Rusland niet in staat is om het Assad-regime te controleren om ons in het vizier te nemen, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen tegen elke dreiging, net zoals we dat vandaag in Idlib deden

 

4-2-2020: Turkey vows to retaliate any attack on forces in Syria

De Turkse president zegt dat het land vastbesloten is om elke aanval op zijn troepen in Syrië te vergelden en waarschuwde Rusland niet in de weg te staan. Erdogan drong er bij Rusland op aan 'zijn verplichtingen na te komen' in Idlib in Syrië

 

Al deze zaken waren overbodig geweest wanneer Turkije zich had gehouden aan de gemaakte afspraken met de Russen. Turkije is de schender van de afspraken en soevereiniteit van Syrië en de agressor. Die 6 Turkse soldaten zijn totaal onnodig opgeofferd.

 

2-14) Grote krokodillen tranen van Verenigde Staten.

4-2-2020: US Supports Turkey 'Self-Defence' Actions in Syria’s Idlib - Pompeo

 

Minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo:

We staan achter onze NAVO-bondgenoot Turkije in de nasleep van de aanval, die resulteerde in de dood van meerdere Turkse personeelsleden die dienden bij een observatiepost die wordt gebruikt voor coördinatie en de-escalatie, en ondersteunen volledig de gerechtvaardigde zelfverdedigingsacties van Turkije als reactie daarop

 

Dit is volkomen vals, hypocriet en compleet 180 graden omgedraaid. De Amerikanen en Turken zijn verantwoordelijk voor het vloeien van miljoenen liters bloed in Syrië en hebben het compleet verwoest en zijn tevens twee grote terroristenbeschermers in Syrië. De Amerikanen zullen elke gelegenheid met beide handen aangrijpen om een dikke muur tussen Rusland en Turkije te bouwen.

 

Meer hierover:

3-9-2019: US Does Not Want Idlib Conflict to Go According to Russian Scenario - Retired Lebanese General

 

2-15) Nieuwe dreigementen

 

5-2-2020: Withdraw behind observation points, or Turkey will do what is necessary – Erdogan to Syrian troops

Damascus moet zijn troepen terugtrekken uit de Turkse posities in Idlib of vergelding tegemoetzien, zei president Recep Tayyip Erdogan, na een dodelijke botsing tussen de strijdkrachten van de twee naties in het door jihadisten doorzeefde gebied

De zaken kunnen niet blijven zoals ze maandag deden, vertelde de Turkse president tijdens een partysessie, verwijzend naar botsingen tussen Turkse en Syrische troepen in het noordwestelijke Syrische provincie eerder deze week

 

6-2-2020: Turkey warns Syria against breaching agreements

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Syrië een ultimatum gegeven om zijn troepen terug te trekken van zijn militaire posten in de laatste militante enclave van het land na ongekende botsingen tussen de strijdkrachten van beide partijen. Hij zei dat twee van de twaalf observatieposten van Turkije in Idlib, die in het kader van een overeenkomst met Rusland uit 2018 waren opgezet, zich nu "achter de lijnen van het regime" bevonden. De Turkse president waarschuwde dat als de terugtrekking eind februari niet plaatsvindt, Ankara dan gedwongen wordt actie te ondernemen

 

Turkije gedraagt zich alsof ze de eigenaar is van Syrië. Dat is Turkije niet. Het feit dat twee van de observatieposten zich achter de linies van het Syrische leger bevinden, betekent dat ze overbodig zijn geworden en onmiddellijk dienen te worden ontmanteld. Turkije heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de stabiliteit en vrede in Syrië. Turkije levert alleen maar onnodige problemen en ellende voor Syrië. En dankzij Turkije, Verenigde Staten en andere terroristenbeschermers duurt de ellende in Syrië onverminderd voort. Daarom dienen deze landen onmiddellijk Syrië te worden uitgetrapt. 

 

Zie verder:

6-12-2020: Turkey expects Russia to stop Damascus military operations in Idlib – FM Cavusoglu

6-2-2020: Ankara Expects Russian Military Officials to Visit Turkey for Discussing Syria’s Idlib

 

2-16) Militaire opbouw

 

6-2-2020: Turkey military convoy enters Idlib to protect terrorists, impede Syrian forces advance: Army

Het Syrische leger zegt dat een Turks militair konvooi is overgestoken naar Syrië om door het buitenland gesponsorde Takfiri-terroristen te beschermen en oprukkende (Syrische) legere in de noordwestelijke provincie Idlib van het land te belemmeren tegelijk met de recente Israëlische luchtagressie tegen het Arabische land

 

7-2-2020: Turkey Deploys Special Forces to Observation Posts in Idlib - Reports

Een konvooi van 150 vrachtwagens met speciale troepen, militair materieel en munitie bereikte de Syrische grens van de Zuid-Turkse provincie Hatay, vanwaar het verder gaat naar Syrië

 

7-2-2020: Turkish forces build military base in Syria’s Idlib as govt. forces advance: Report

Turkse strijdkrachten hebben naar verluidt een basis gebouwd in de omstreden noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, en een konvooi van het Turkse leger dat bestaat uit tientallen militaire voertuigen, troepenvervoerders, tanks en soldaten is aangekomen bij de installatie.

 

7-2-2020: Turkey reinforces outposts in Syria’s Idlib: Report

“Turkije heeft bijna 150 voertuigen met commando's en munitie gestuurd om zijn observatieposten in Idlib te versterken, waar een intensiever offensief aan de gang is door de Syrische strijdkrachten tegen door het buitenland gesteunde militante groepen”

 

8-2-2020: Digging In: Turkey Builds Military Base in Syria's Idlib Province - Reports

Turkse troepen hebben naar verluidt een basis gebouwd in de provincie Idlib in Syrië met een legerkonvooi dat bij de installatie is aangekomen

 

Al deze activiteiten van Turkije zullen niet leiden tot vrede, eenheid en stabiliteit van Syrië. Deze activiteiten versterken terroristen om de opmars van het Syrische leger tegen te houden en het ellende in Syrië te verlengen. Zolang Turkije, Amerika, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk in Syrië zitten zal de ongekende leed en ellende voortduren. Deze landen, die allemaal terroristen beschermen, dienen met geweld Syrië te worden uitgejaagd. Hun aanwezigheid in Syrië is gelijk aan bloedbaden, ontreddering, chaos, leed en ellende.

 

2-17) 10-2-2020: Turkey says 5 soldiers killed as Syrian army advances in Idlib

Vijf Turkse soldaten zijn gedood in een aanval door de oprukkende Syrische regeringstroepen tegen een Turkse militaire post in het noordwesten van Syrië, zegt het Turkse ministerie van Defensie

 

12-2-2020: Turkey strikes Syrian Army positions after ‘5 troops killed in shelling’

Ankara heeft gezegd dat vijf Turkse soldaten zijn gedood tijdens de beschieting van een observatiepost in de provincie Idlib in Syrië, en gaf Damascus de schuld voor de aanval. Turkse troepen schoten vervolgens op Syrische legerposities.

 

Gaat het hier om de zoveelste nepnieuws om het Syrische leger tegen te houden of zijn er werkelijk 5 Turkse soldaten omgekomen? Als het werkelijk om soldaten gaat, wat deden ze dan op een plek waar de Islamitische terroristen actief waren?

 

Zie verder:

3-2-2020: Turkey failed to notify of convoy movements in Syria’s Idlib before getting shelled by Damascus troops – Russian military

 

2-18) 10-2-2020: Turkish MoD Claims Its Observation Post in Idlib Attacked by Syrian Gov't Forces

Turkije nam wraak tegen de aanval om alle vijandelijke doelen te vernietigen en onze gevallen troepen te wreken. De oorlogsmisdadiger, die de opdracht gaf tot de gruwelijke aanval van vandaag, richtte zich op de hele internationale gemeenschap, niet alleen op Turkije. De Turkse strijdkrachten, die onvermoeibaar overal ter wereld vrede en stabiliteit dienen, zullen iedereen blijven verpletteren die zich op onze vlag durft te richten, onze vrienden geruststelt en angst in de harten van onze vijanden slaat.

 

De claim van de aanval op de observatieposten is mogelijk nepnieuws om militaire activiteiten in Idlib te rechtvaardigen. Die observatieposten zijn niet in het belang van de eenheid en stabiliteit van Syrië en dienen onmiddellijk te worden ontmanteld. Turkije is de agressor, terroristenbeschermer en schender van de soevereiniteit van Syrië.

 

11-2-2020: Turkish military presence on Syrian soil aimed at saving terrorists: Damascus

Syrische ministerie van buitenlandse zaken: Het Turkse regime zet zijn agressie tegen de soevereiniteit en integriteit van Syrische gebieden voort door verdere inzet van troepen in Idlib en zijn platteland en Aleppo-platteland, gericht op bevolkte gebieden en enkele militaire punten in een poging om zijn gevolmachtigden te redden van terreurgroepen die zijn verslagen na de vooruitgang van het Syrische leger

 

Hoe sneller de Turken weggaan uit Idlib des te sneller rustig wordt in Idlib.

 

2-19) Intimidaties/ bedreigingen

11-2-2020: Erdogan Claims Damascus to Pay 'Heavy Price' for Attacks as Syrian Helicopter Downed in Idlib

Gisteren ontving de Syrische regering een krachtig antwoord. We zullen dat blijven doen. Ze zullen een zware prijs betalen. Ik zal morgen vertellen over de verdere stappen van Turkije tijdens een parlementaire groepssessie ", zei Erdogan.

 

12-2-2020: Turkey threatens to hit Syrian forces ‘everywhere’ if troops hurt

President Erdogan: Als onze soldaten de minste verwondingen op de observatieposten of andere plaatsen oplopen, verklaar ik vanaf hier dat we vanaf vandaag overal de regime-troepen zullen raken, ongeacht de grenzen van Idlib of de lijnen van de Sochi-overeenkomst, "zei hij. “We zullen dit op alle mogelijke manieren doen, door de lucht of over de grond, zonder te aarzelen, zonder enige blokkering toe te staan

 

12-2-2020: Ankara is Determined to Push Syrian Army Beyond Turkish Observation Posts in Idlib - Ergodan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beweerd dat zijn land alles zal doen wat nodig is, inclusief grond- en luchtmiddelen om het Syrische Arabische leger tegen het einde van de maand voorbij de Turkse observatieposten in Idlib te duwen.

Hij verklaarde ook dat minstens 14 Turkse troepen waren gedood door Syrië, en voegde eraan toe dat de door Turkije gesteunde rebellen in Idlib nu worden gemobiliseerd tegen Damascus. Daarnaast beschuldigde Erdogan Syrië en Rusland van aanvallen op burgers in Idlib, waarbij hij dreigde Syrische troepen buiten de provincie Idlib aan te vallen in het geval van een offensief

 

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken reageerde op de beschuldigingen van president Erdogan en verklaarde: We hebben herhaaldelijk en resoluut verklaard dat noch Rusland, noch de Syrische strijdkrachten aanvallen uitvoeren op burgers. Alle aanvallen zijn uitsluitend gericht tegen de terreurgroepen, de mensen die wapens dragen en de strijd aangaan tegen de wettelijke overheid

 

12-2-2020: Erdogan vows to strike Syrian army ‘everywhere’ if Turkish soldiers attacked, while also talking Idlib de-escalation with Putin

President Erdogan: Ik kondig aan dat we vanaf vandaag overal de [Syrische] regime-troepen zullen aanvallen, zonder gebonden te zijn aan Idlib en door het Memorandum van Sochi, als onze soldaten op de uitkijkposten of elders schade lijden

 

15-2-2020: Turkey warns it will take action over Idlib flare-up if diplomacy fails

Ankara streeft naar een diplomatieke oplossing voor een opleving van de gevechten in Idlib, Syrië, heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu gezegd, maar het is bereid andere stappen te nemen als de gesprekken met Rusland mislukken

 

15-2-2020: Erdogan Demands Syrian Forces Immediately Leave Idlib, Refuses to Wait Until End of Month

“Totdat de [Syrische regering] troepen van het regime zich terugtrekken buiten de grenzen [van de de-escalatiezone van Idlib] geschetst in de Sochi-overeenkomst, zal het probleem niet worden opgelost. Als ze niet vertrekken, zullen we dit werk doen zonder te wachten tot eind februari, "zei Erdogan in een toespraak in Istanbul, uitgezonden door het NTV-kanaal

 

15-2-2020: Turkey Vows to Drive Syrian Army Out of Idlib Unless It Leaves Province by End of February

Sommige van onze [militaire] observatieposten bevinden zich nu in gebieden die worden gecontroleerd door het [Syrische] regime

Het [Bashar Assad] -regime moet dit weten: als aanvallen op ons leger doorgaan, zal Turkije geen grenzen kennen [in zijn vergelding]. Deze boodschap werd duidelijk overgebracht naar Rusland

 

Al die dreigementen van Turkije om acties te nemen tegen het Syrische leger heeft geen enkel grond. Ze zijn illegaal in Idlib, ze zijn bezetters in Idlib en beschermen terroristen. De activiteiten van Turkije zijn tegen de internationale recht. De observatieposten dienen onmiddellijk te worden opgeheven.

 

Het Russische ministerie van buitenlandse reageerde door te zeggen:

13-2-2020: Russia urges Turkey against ‘provocative comments’ on Syria

Wij vinden het onaanvaardbaar om de tragische gebeurtenissen te gebruiken om" punten te scoren "in het binnenlandse politieke debat," zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring van donderdag, eraan toevoegend dat Turkse politici zouden moeten "afzien van provocerende opmerkingen, die geenszins bijdragen aan een constructieve dialoog tussen onze landen over de kwestie van een Syrische nederzetting. "

Er moet worden benadrukt dat alle de-escalatiezones in Syrië zijn ingesteld als een tijdelijke maatregel, die op geen enkele manier inbreuk mag maken op de soevereiniteit en territoriale integriteit van het land, noch de strijd tegen door de VN-veiligheidsraad erkende terroristen mag belemmeren

 

Het Russische ministerie van defensie verklaarde de reden van de ontstane problemen in Idlib: De echte reden van de crisis in de de-escalatiezone in Idlib is helaas het falen van onze Turkse collega's om zich te houden aan hun toezeggingen om gematigde oppositiestrijders te scheiden van terroristen van Jabhat al-Nusra * en Hurras ad-Din [gekoppeld aan al- Qaida *]

 

17-2-2020: Russia will support Syria's fight against terrorism in Idlib despite Trump's calls to stop it – Kremlin

“Moscow heeft gezworen zijn strijd tegen het terrorisme in de Idlib-provincie in Syrië samen met Damascus voort te zetten, hoewel dit niet past in de visie van Washington om de crisis op te lossen

Zowel de Russische strijdkrachten als de adviseurs van het land zullen "de strijdkrachten van de Syrische Arabische Republiek ondersteunen in hun strijd tegen terrorisme", zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, in een briefing op 17 februari.

 

Zie verder:

11-2-2020: Live Updates: Turkey Vows More Action Against Damascus After Syrian Helicopter Downed Over Idlib

12-2-2020: Erdogan Does Not Rule Out Discussing Situation in Syria's Idlib With Trump

12-2-2020: Turkey failed to separate ‘opposition’ from terrorists in Idlib, situation worsened by Ankara pumping arms into area — Moscow

12-2-2020: Syrian army only targets terrorists, who are still active in Idlib despite de-escalation agreement with Turkey – Kremlin

13-2-2020: What is Erdogan's Turkey seeking in Arab countries?

 

2-20) Meer Turkse troepen naar Idlib

 

13-2-2020: Turkey Deploys Special Forces to Syria's Idlib - Reports

“Turkije heeft speciale troepen commando's ingezet in Idlib, Syrië, meldde Anadolu Agency. Volgens bronnen van het persbureau werden gepantserde transporten met speciale troepen via Reyhanli, een stad nabij de grens met Syrië in de Turkse provincie Hatay, naar Idlib gestuurd.”

 

15-2-2020: Turkey Sending Military Equipment to Terrorists in Syria - Source

Nusra Front terroristen hebben deze week twee Syrische legerhelikopters in Syrië neergeschoten, met de escalatie te midden van toenemende spanningen tussen Damascus en Ankara, die deze week escaleerde in een beschieting nadat Syrische artillerie maandag een Turkse observatiepost in de rebellenprovincie had getroffen

Veel van de Turkse militaire uitrusting die naar Syrië wordt gestuurd, vindt zijn weg in handen van Jabhat al-Nusra * onmiddellijk na het oversteken van de grens,” vertelde een militairdiplomatieke bron Sputnik zaterdag.

De bron gaf ook aan dat door de VS gemaakte MANPAD-luchtverdedigingssystemen die door terroristen in Idlib worden gebruikt, afkomstig waren van Turkse militaire voorraden. "De Amerikaanse MANPADS die in dienst waren van de Turkse strijdkrachten, waartoe de militanten voorheen geen toegang hadden, kwamen in handen van de terroristen dankzij Turkse leveringen," zei de bron.

 

18-2-2020: Turkey Deploys 300 Military Vehicles to Idlib Amid Conflict With Syria - Reports

Het Turkse leger heeft ongeveer 300 militaire voertuigen naar zijn observatiepunten in de Syrische provincie Idlib gestuurd, meldde Haberturk. Volgens de omroep zijn de militaire vrachtwagens, gepantserde voertuigen en zelfrijdende kanonnen op weg naar de de-escalatiezone.

 

18-2-2020: Turkey beefs up military presence in Syria amid Russia spat

Turkije versterkt zijn militaire aanwezigheid in het noordwesten van Syrië aanzienlijk, ondanks voortdurende onenigheid met Rusland over de terrorismebestrijdingsoperaties van Damascus in het gebied

 

Al deze voorbereidingen waren bedoeld voor een oorlog tegen Syrië zodat Turkije Idlib kon annexeren. Het is niet gegaan zoals Turkije had gehoopt. NATO weigerde militaire operatie in Idlib en Rusland hield voet bij stuk.

 

2-21) Valse informatie door het Turkse ministerie van defensie

 

14-2-2020: Turkey's 'Irresponsible Statements' About Shelling of Syrian Army Escalates Tensions - Russian MoD

 

“Het [Russische] Centrum voor de verzoening van de strijdende partijen vestigt de aandacht op de verantwoordelijkheid van ambtenaren van het Turkse ministerie van Defensie voor het verstrekken van valse informatie aan de leiders van het land over de de-escalatiezone van Idlib”

Dergelijke onverantwoordelijke verklaringen dragen alleen maar bij aan de escalatie van de situatie en aan het nemen van overhaaste beslissingen die niet in het belang zijn van de wederzijdse belangen van Rusland en Turkije

Dergelijke uitspraken over het 'beschieten' van Syrische regeringstroepen door eenheden van de Turkse strijdkrachten, en bovendien over de dood van Syrische troepen als gevolg daarvan, zijn niet waar

 

Zie verder:

10-2-2020: Turkish Army Destroys 101 Targets in Syria in Response to Attack on Its Servicemen in Idlib - MoD

14-2-2020: Live Updates: Russian MoD Denies Turkish Claims of Syrian Troop Deaths Amid Idlib Escalation

11-2-2020: Turkish Ministry of Defence Claims 51 Targets of Syrian Gov't Forces Hit in Idlib

13-2-2020: Turkish Defence Ministry Says Another 55 Syrian Servicemen 'Neutralized' in Idlib

21-2-2020: Reports of ‘hundreds of thousands’ of civilians heading to Turkish border because of hostilities in Idlib not true – Russian MoD

 

2-22) Turkije dreigt Syrië binnen te vallen, Rusland waarschuwt

 

19-2-2020: Turkey’s Erdogan threatens ‘imminent’ Syria operation, sparks Russian warning

Net als bij onze vorige operaties, zeggen we dat onze operatie op een nacht plotseling kan plaatsvinden", zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, verwijzend naar drie grensoverschrijdende invallen die zijn land tot dusver in Noord-Syrië heeft uitgevoerd.

De gesprekken zullen doorgaan, maar het is waar dat we nog lang niet aan onze eisen aan tafel voldoen, 'zei Erdogan. Turkije heeft alle voorbereidingen getroffen om zijn eigen operationele plannen uit te voeren. Ik zeg dat we op elk moment kunnen komen. Met andere woorden, het Idlib-offensief is slechts een kwestie van tijd

“Een operatie in Idlib staat voor de deur. We tellen af, we maken onze laatste waarschuwingen, ”

 

19-2-2020: Turkish military op in Idlib only 'matter of time’, Erdogan warns Damascus

Zoals bij alle [vorige] operaties, zeggen we ‘we kunnen plotseling op een avond komen’. Met andere woorden, een Idlib-operatie is een kwestie van tijd

“Ankara zal Idlib niet aan het Assad-regime en zijn ondersteuners overlaten, beloofde Erdogan, verwijzend naar de Syrische regering en blijkbaar naar Rusland en Iran.”

We zijn vastbesloten om koste wat het kost Idlib tot een veilige haven te maken omwille van Turkije en de mensen in de regio,"

 

Rusland echter waarschuwde Turkije om af te zijn van zo’n militaire actie in Idlib.

19-2-2020: ‘Worst case scenario’: Kremlin slams Turkey's threat of military operation against Syrian government in Idlib

“De reactie van Rusland op een dergelijke ontwikkeling hangt af van de doelen die de Turkse troepen besluiten na te streven”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov.

Als het een operatie tegen de terroristische strijdkrachten in Idlib is, zou dat zeker in de geest zijn

Maar als het om een operatie tegen legitieme Syrische strijdkrachten gaat, is dat zeker het slechtste scenario

We waren tevreden met de afspraken die ruim een jaar geleden in Sochi zijn gemaakt en de tevredenheid was wederzijds. We waren absoluut niet tevreden nadat militanten en terroristische groeperingen begonnen met het lanceren van aanvallen vanuit het Idlib-gebied op de Syrische strijdkrachten en Russische militaire locaties

 

Verder drong Rusland bij Turkije op aan om te stoppen met steunen van terroristen in Idlib.

 

20-2-2020: Russia urges Turkey to halt support of ‘terrorists’ in Syria’s flashpoint Idlib province

“Rusland heeft Turkije opgeroepen de 'steun aan terroristen' in Noord-Syrië stop te zetten, aangezien Russische gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen uitvoerden tegen doelen van de door Turkije gesteunde militanten en Syrische legertroepen een aanval van terreurgroepen in de provincie Idlib afsloeg.”

We dringen er bij de Turkse kant op aan om, om incidenten te voorkomen, om de steun aan de acties van terroristen te staken en wapens te overhandigen.'

 

Zie verder:

19-2-2020: Video: Erdogan threatens Syria with ‘imminent’ operation

19-2-2020: Assad's media adviser: We will liberate ALL of Syria from terrorists and occupiers! (E846)

20-2-2020: Idlib is a ‘magnet for terrorist groups’, says US military spokesman — contradicting MSM narrative on Syria

20-2-2020: Turkish-backed militant attack in Idlib was doomed to fail – why launch it?

 

2-23) Wapens naar idlib

 

21-2-2020: Russia says Turkey sends large amounts of ammo to Syria’s Idlib ahead of large-scale op

Rusland zegt dat Turkije grote hoeveelheden munitie en gepantserde voertuigen naar de provincie Idlib in Syrië heeft gestuurd, klaarblijkelijk als voorbereiding op de verwachte grootschalige operatie in het Arabische land

 

25-2-2020: Turkey Reportedly Repositions Tanks Closer to Syrian Border, Plans to Redeploy Them to Idlib

Ankara meldde dat er in Idlib slachtoffers vielen door de vermeende vuur van de posities van het Syrische leger, dat de afgelopen weken verschillende aanvallen van lokale militanten afsloeg.

Het Turkse persbureau Demirören heeft gemeld dat tanks vanuit heel Turkije zijn overgeplaatst naar de provincie Hatay, in de buurt van de grens met Syrië. De tanks zullen naar verluidt later worden overgebracht naar de Turkse controleposten in de Syrische provincie Idlib, die, zoals Ankara beweert, de afgelopen weken onder vuur zijn genomen door het Syrische leger.

 

Rusland reageerde op dergelijke ontwikkelingen:

We zien de redenen voor de huidige verslechtering het chronisch verzuim van Turkije om zijn toezeggingen in het kader van het Sochi-memorandum na te komen en de overdracht door Ankara van door Turkije gecontroleerde eenheden van de zogenaamde gematigde gewapende oppositie in het noordoosten van Syrië naar de zone van Operatie Peace Spring en naar Libië(hier, hier)

 

De enige oplossing is dat Turkije zo snel mogelijk weggaat uit Syrië. De aanwezigheid van Turkije in Syrië is de bron van alle problemen. 

 

2-24) Observatieposten

21-2-2020: Turkey won’t abandon observation points in Syria

Turkije zei dat de observatieposten in de noordwestelijke provincie Idlib van Syrië zal niet verlaten, ondanks recente gebeurtenissen die beweren dat het zich zal richten op elke entiteit die Turkse soldaten en posities daar bedreigt

 

21-2-2020: Erdogan says Turkey will not withdraw from Syria’s Idlib until attacks by Damascus stop

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezworen de Turkse troepen niet uit de Syrische regio Idlib te verwijderen en zei dat zijn aanstaande telefoontje met de Russische leider Vladimir Putin Ankara zal helpen zijn beleid te bepalen

Tenzij het regime [in Damascus] zijn aanvallen in Idlib stopt, kunnen we ons niet terugtrekken

 

26-2-2020: ‘We’re the hosts there’: Erdogan says Turkey won’t pull back from Syria’s sovereign territory, gives Assad ultimatum to retreat

De Turkse leider heeft de terugtrekking uit Idlib uitgesloten, waar zijn troepen militanten steunen die tegen het Syrische leger vechten. Hij gaf Damascus ook een ultimatum om zich terug te trekken buiten de Turkse observatieposten op de Syrische bodem

We zullen niet teruggaan uit Idlib. Wij zijn niet de gasten in dit rijk, wij zijn de gastheren,

 

26-2-2020: Erdogan Vows Turkey Will Not Take Step Back in Syria's Idlib

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde dat Ankara Damascus de tijd heeft gegeven om zijn troepen weg te trekken van de Turkse observatieposten in de Syrische provincie Idlib, en dat Turkije zal geen "kleinste stap terug nemen" in de provincie. In plaats daarvan zwoer Erdogan dat de troepen van Ankara het Syrische leger eind februari buiten de grenzen van die posten zullen duwen

We willen degenen die proberen Turkije in het nauw te drijven door hun eigen agenda erop te drukken eraan herinneren dat we geen gasten zijn in deze regio, maar de meesters ervan

 

Turkije is onuitgenodigd in Idlib en steunt terroristen. Turkije schendt de territoriale integriteit van Syrië en lapt de internationale wetgeving aan de laarzen. De Turken dienen met geweld Syrië te worden uitgejaagd. Ze hebben daar niets te zoeken. Wat Syrië samen met Rusland doet is terrorisme bestrijden, terwijl Turkije, de VS, Frankrijk en Verenigde Koninkrijk terrorisme steunen en beschermen.

 

Zie verder:

27-2-2020: Turkey 'Will Do What is Necessary' if Syrians Don't Retreat to Designated Lines in Idlib - Official

 

2-25) Over en weer beschietingen

 

22-2-2020: Turkey says its soldier was killed in Idlib as tensions between Ankara & Damascus boil over

Een Turkse soldaat is gedood in de Syrische noordwestelijke provincie Idlib tijdens een luchtaanval door het Syrische leger, hebben de Turkse lokale autoriteiten gezegd te midden van de aanhoudende crisis tussen Ankara en Damascus in de regio.

Een soldaat geïdentificeerd als Mecit Demir is omgekomen bij een bombardement in Idlib, zei het gouverneurskantoor van de zuidelijke Turkse provincie Gaziantep in een Twitter-bericht

 

24-2-2020: Several Turkish forces killed in Syrian-Russian strikes in Idlib: SOHR

Minstens 10 Turkse militairen zijn naar verluidt gedood of gewond na gezamenlijke luchtaanvallen van de Syrische en Russische luchtmacht in de door Syrië geteisterde noordwestelijke provincie Idlib”

 

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

Turkije heeft toegelaten dat zijn observatieposten, opgericht in het kader van een overeenkomst met Moskou uit 2018, vrijwel zijn gefuseerd met de terroristische bases in Idlib, zei het Russische ministerie van Defensie” te midden van een Turkse aanval op oprukkende Syrische troepen.

 

27-2-2020: Turkey says 2 soldiers killed in Syrian airstrike in Idlib

“Turkije zegt dat twee van zijn legersoldaten zijn omgekomen bij een luchtaanval van het Syrische leger in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, het laatste militante bastion in een negenjarige oorlog”

 

Met andere woorden, Turkije offert eigen soldaten op om een oorlog met Syrië uit te lokken. Turkije is verantwoordelijk voor de dood van deze soldaten. Deze soldaten werden door Turkije gebruikt om het Syrische leger aan te vallen.

 

25-2-2020: Turkish shelling kills nine Syrian forces in Idlib: Monitor

Een Turkse beschieting heeft naar verluidt negen Syrische soldaten gedood in de noordwestelijke provincie Idlib, waar het Syrische leger tegen door Ankara gesteunde militanten vecht om het laatste bolwerk van terroristen te heroveren, aldus een in Londen gevestigde monitoringgroep.

 

27-2-2020: Syrian troops repel all militant attacks on strategic Saraqib city in Idlib – military

De aanvallen van militanten op de stad Saraqib zijn met succes afgeslagen door de Syrische regeringstroepen. De stad wordt volledig gecontroleerd door de Syrische regering

 

27-2-2020: Syrian Air Defences Down Turkish Drone That Targeted Gov’t Positions in Country’s North - MoD

In strijd met de Sochi-akkoorden blijft de Turkse kant de acties van illegale gewapende groepen in de de-escalatiezone van Idlib steunen door artillerievuur en het gebruik van verkennings- en drones voor aanvallen op de eenheden van de Syrische strijdkrachten.

 

27-2-2020: Turkish military firing at Russian, Syrian military planes in Idlib: Military source

Turkse strijdkrachten gebruiken vanuit schouder-geschoten raketten om Russische en Syrische militaire vliegtuigen neer te halen in de omstreden noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, terwijl er in het gebied hard wordt gevochten, zegt een militaire bron

Syrische en Russische vliegtuigen houden militanten keer op keer tegen. Maar de lucht boven Idlib is ook gevaarlijk. De militanten en Turkse specialisten maken actief gebruik van draagbare luchtverdedigingssystemen

 

Zie verder:

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

4-3-2020: Turkey failed to honor Idlib deal, allowed outposts to merge with terrorist fortifications: Russia

28-2-2020: Turkish soldiers were with ‘terrorist groups’ when they were hit by Syrian military – Russian MoD

28-2-2020: Russia says Turkish troops killed among terrorists, warns against op

12-2-2020: Turkey failed to separate ‘opposition’ from terrorists in Idlib, situation worsened by Ankara pumping arms into area — Moscow

12-2-2020: Syrian army only targets terrorists, who are still active in Idlib despite de-escalation agreement with Turkey – Kremlin

13-2-2020: What is Erdogan's Turkey seeking in Arab countries?

3-2-2020: Turkey failed to notify of convoy movements in Syria’s Idlib before getting shelled by Damascus troops – Russian military

 

2-26) 33 of 34 Turkse soldaten vermoord, NATO weigert in te grijpen.

 

27-2-2020: 33 Turkish soldiers confirmed killed in Idlib airstrike as Erdogan chairs emergency meeting on Syria

Ten minste 33 Turkse militairen zijn omgekomen bij een luchtaanval in de provincie Idlib in Syrië, terwijl een onbekend aantal soldaten gewond is geraakt. Turkse ambtenaren schreven de aanval toe aan het Syrische leger

 

27-2-2020: 34 Turkish troops killed in Syria's Idlib as govt. forces continue gains

Tientallen Turkse soldaten zijn naar verluidt gedood in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, terwijl de Syrische regeringstroepen, gesteund door geallieerde strijders van populaire verdedigingsgroepen, territoriale winsten blijven boeken in gevechten tegen door het buitenland gesponsorde Takfiri-militanten in hun laatste grote bastion in het land

 

Turkije geeft Syrië de schuld van de doden.

 

Volgens de Amerikaanse radio presentator en voormalige FBI medewerker Hal Turner werden de soldaten niet door Syrië maar door Rusland vermoord. Het is volgens Turner als volgt gegaan:

“De aanval van Rusland eind donderdag heeft 33 Turkse troepen gedood en tientallen gewond. De Russische aanval kwam nadat Turkse troepen opzettelijk het leger van Syrië buiten Idlib aanvielen en escaleerde toen diezelfde Turkse legertroepen MANPAD schouder-gedragen luchtafweerraketten begonnen af te vuren op Russische straaljagers. De Russen beschermden zichzelf door woedend Turkse troepen en uitrusting te vernietigen

 

Als reactie op de Russische aanval begon Turkije met het afvuren van ballistische korteafstandsraketten op de Russische militaire basis in Latakia, Syrië. Die raketten zijn onderschept en vernietigd door Russische luchtverdediging

 

Turkije opende toen zijn grenzen met Europa en vertelde de vier tot vijf miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije dat ze 72 uur de tijd hadden om te vertrekken. Tienduizenden pakten hun spullen en gingen op weg naar de grenzen van Europa.

 

Dit zette Griekenland en Bulgarije ertoe aan duizenden troepen naar hun grenzen te sturen, om te voorkomen dat miljoenen vluchtelingen hun land binnen zouden komen.

 

Turkije probeerde vervolgens een beroep te doen op artikel 4 van het NAVO-Verdrag en vroeg de NAVO om hulp omdat de aanval op zijn troepen in Syrië (op de een of andere manier) "de soevereiniteit en rechten van Turkije in gevaar brengt.

 

“De NAVO heeft vrijdag een bijeenkomst, op hoog niveau, belegd om het Turkse verzoek te bespreken, maar die bijeenkomst eindigde slecht voor Turkije - en voor de NAVO.”

 

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias heeft hun permanente vertegenwoordiging bij het Bondgenootschap bevolen om VETO te gebruiken tegen het verzoek van Turkije om een gezamenlijke verklaring tegen de aanvallen en steun voor Turkije.

 

Als het verhaal van de heer Turner juist is, dan zou betekenen dat Turkije doelbewust op oorlog aanstuurde om een deel van Syrië te bezetten. Het heeft compleet anders uitgepakt voor Turkije dan ze graag gehoopt hadden. Die 33 of 34 soldaten die werden vermoord zijn door de Turkse regering opgeofferd vanwege de gevaarlijke avonturen in Syrië.

 

Volgens Rusland heeft de Russische luchtmacht geen aanvallen uitgevoerd ten tijde van de dood van de Turkse soldaten.

 

Volgens Turkije was de aanval op de Turkse soldaten ook een aanval op NAVO.

28-2-2020: Idlib attack that killed Turkish soldiers was ‘also against NATO’, consultations to start tomorrow – Erdogan’s party spokesman

We roepen de NAVO op om overleg te beginnen. Dit is niet alleen [een aanval] op Turkije, het is een aanval op de internationale gemeenschap. Er is een gemeenschappelijke reactie nodig. De aanval was ook tegen de NAVO

 

Turkije heeft vervolgens geprobeerd om NAVO bij te halen, maar er was geen bereidwilligheid bij de NAVO om een oorlog te beginnen in Syrië.

 

Zie verder:

28-2-2020: Even NATO is unwilling to touch Turkey’s Idlib mess with a ten-foot pole

28-2-2020: 'Stakes higher' in Idlib but NATO 'won't run to Erdogan's aid' despite efforts to have allies intervene in Syria

28-2-2020: NATO offers Turkey condolences & solidarity, but no additional military aid amid Idlib crisis

28-2-2020: NATO to hold emergency meeting at Turkey's request to discuss escalation in Idlib – secretary general

28-2-2020: Article 5 or ‘Oh my gosh’? What will US do after Turkish troops die in Syrian strike

28-2-2020: ‘No Leg to Stand On’: Turkey’s Occupation of Syria’s Idlib Not Defensive, NATO Won’t Respond

29-2-2020: Greece Reportedly Vetoes NATO Statement on Support for Turkey Amid Syria Escalation

 

Het Russische ministerie van defensie verklaarde op 28-2-2020 (hier, hier) dat de Turkse soldaten samen waren met de terroristen op het moment van de aanval.

28-2-2020: Turkish soldiers were with ‘terrorist groups’ when they were hit by Syrian military – Russian MoD

28-2-2020: Russia says Turkish troops killed among terrorists, warns against op

 Turkse troepen handelden binnen de "gevechtseenheden" met jihadistische militanten in de provincie Idlib toen ze donderdag het doelwit waren van een luchtaanval van de Syrische regering”, zei het Russische ministerie van Defensie.

Turkse militairen binnen de gevechtseenheden van terroristische groeperingen werden op 27 februari onder vuur genomen door het Syrische leger nabij de stad Behun.

 

28-2-2020: Big war in Idlib will have grim consequences for everyone, including Turkey – Russian senator

De Russische senator Vladimir Dzhabarov verklaarde op 28-2-2020 dat een oorlog in Syrië een grote consequentie voor iedereen zal hebben, inclusief Turkije.

 

Hij zei: Turkije handelt niet op zijn grond, maar op de grond van een ander land. Dus de hoop dat de NAVO tot zijn verdediging zou komen lijkt ongegrond

“Als de Turken inzetten op militair geweld, zou dat een heel slecht idee zijn, omdat het winnen van zo'n oorlog moeilijk zou zijn.

Syrië staat niet alleen; het heeft bondgenoten in de Arabische wereld, die het zullen steunen

 

Er zijn afspraken tussen Russische en Turkse militairen. Maar Turkije komt deze afspraken volgens Rusland niet na: Rusland gaf de schuld van de dood van de Turkse troepen aan Ankara en zei dat het Moskou niet had gewaarschuwd dat hun soldaten zich op de locatie van de luchtaanval bevonden en liet hen toe zich te mengen met 'terroristische strijders' die momenteel vechten tegen het Syrische regeringsleger

 

28-2-2020: Syria has every right to fight terrorists in Idlib and Russia can’t interfere – Moscow

Rusland maakte duidelijk dat Syrië alle recht heeft om tegen de terroristen te strijden.

Ankara verloor 33 soldaten in de noordwestelijke Syrische provincie nadat ze het doelwit waren van een Syrische luchtaanval. In reactie op de tragedie van vrijdag zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dat de doden ongetwijfeld een tragedie waren, waarvoor Moskou zijn medeleven betuigt. Ankara deelt echter een deel van de schuld van wat er is gebeurd, zowel omdat het Rusland niet op de hoogte heeft gebracht van de locatie van zijn troepen alsmede omdat het tekortschoot in het de-escalering van geweld in Idlib

 

Over de afspraken van Sochi zegt Lavrov: Het plan, waarover Rusland en Turkije het eens waren, was "om de normale oppositiekrachten van de terroristen te scheiden, de binnenste gordel in de zone te demilitariseren om te voorkomen dat de aanvallen tegen de Syrische strijdkrachten en de Russische [luchtmachtbasis Khmeimim] daaruit zouden voortkomen"

De doelen zijn niet bereikt in meer dan een jaar, en met onophoudelijke aanvallen vanuit Idlib "heeft het Syrische leger zeker [het] volste recht om de terroristen te vergelden en te onderdrukken", zei Lavrov, eraan toevoegend dat de vereiste om de jihadistische strijdkrachten in Syrië te verslaan is gesteund door de VN-Veiligheidsraad.

 

Volgens het Turkse ministerie van defensie werd op 28-2-2020 opnieuw (hier, hier) een Turkse soldaat vermoord.

28-2-2020: One more Turkish soldier killed in Idlib shelling, Turkish forces ‘retaliate’ – Ankara

28-2-2020: Live Updates: Turkish Defence Ministry Claims One Soldier Killed, Two Injured in Syrian Attack

“Beschietingen door Syrische regeringstroepen hebben een Turkse soldaat gedood en nog eens twee gewond in de provincie Idlib in Syrië, aldus het ministerie van Defensie in Ankara. Turkije neemt wraak, omdat de twee landen nog steeds op de rand van een open oorlog staan”

De luchtaanval waarbij de Turkse troepen werden gedood, vond plaats terwijl het Syrische leger een grootschalig offensief van de terroristische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nabij de stad Behun, afsloeg. Turkse militairen vermengden zich met de terroristen, zei het Russische ministerie van Defensie vrijdag

De Syrische troepen hebben de afgelopen weken vorderingen gemaakt tegen de militanten en zijn bij talloze gelegenheden in botsing gekomen met de Turkse troepen.

 

28-2-2020: ‘We fought Russia 16 times and will fight it again,’ warns Erdogan’s adviser amid Idlib escalation

President Erdogan We hebben in het verleden 16 keer tegen Rusland gevochten en we zullen het opnieuw tegen vechten

 

28-2-2020: Turkish VP says Damascus to pay ‘heavy price’ for ‘treacherous’ attack after at least 33 Turkish troops killed in Idlib airstrike

Vicepresident van Turkije, Fuat Oktay:

De Turkse vicepresident heeft wraak gezworen op de Syrische strijdkrachten nadat 33 Turkse soldaten waren omgekomen bij een luchtaanval in de door rebellen bezette provincie Idlib. Ankara zei eerder dat het als vergelding lucht- en artillerieaanvallen had gelanceerd

Oktay nam geen blad voor de mond en verwees naar de Syrische leider als "het hoofd van een terreurstaat" die "de geschiedenis in zou gaan als oorlogsmisdadiger" in een schriftelijke verklaring van het Turkse Anadolu News Agency, eraan toevoegend dat Damascus "een [ ] zware prijs” zal betalen voor wat hij een" verraderlijke aanval op Turkse troepen "noemde.

 

Na over en weer woordenwisseling, verklaarden Rusland en Turkije dat ze aan de-escalatie in Idlib zouden gaan werken

29-2-2020: Russia, Turkey reaffirm commitment to deescalate Idlib hostilities – Moscow

Russische en Turkse diplomaten, die in Ankara overleg hebben gepleegd over de zich ontvouwende crisis in de Syrische provincie Idlib, hebben de toezegging van hun naties om de vijandelijkheden te de-escaleren, opnieuw bevestigd, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide partijen kwamen ook overeen "door te gaan met de strijd tegen de terroristische strijdkrachten, zoals aangewezen door de VN-Veiligheidsraad" en de burgerbevolking te beschermen, aldus de verklaring.

 

Zie verder: 

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

4-3-2020: Turkey failed to honor Idlib deal, allowed outposts to merge with terrorist fortifications: Russia

1-3-2020: Syria is a Sovereign Nation – Turkey Should Get Out

28-2-2020: Turkish soldiers were with ‘terrorist groups’ when they were hit by Syrian military – Russian MoD

28-2-2020: Russia says Turkish troops killed among terrorists, warns against op

28-2-2020: Syria has every right to fight terrorists in Idlib and Russia can’t interfere – Moscow

28-2-2020: Situation on Turkish-Syrian Border After 33 Turkish Troops Killed in Idlib – Video

28-2-2020: Turkey Wants Bashar Assad's Resignation – Ex-Turkish FM

28-2-2020: Erdogan’s military adventurism in Syria is doomed to fail: Analyst

28-2-2020: Turkey & Syria on brink of WAR in Idlib: How did it come to this?

12-2-2020: Turkey failed to separate ‘opposition’ from terrorists in Idlib, situation worsened by Ankara pumping arms into area — Moscow

12-2-2020: Syrian army only targets terrorists, who are still active in Idlib despite de-escalation agreement with Turkey – Kremlin

13-2-2020: What is Erdogan's Turkey seeking in Arab countries?

3-2-2020: Turkey failed to notify of convoy movements in Syria’s Idlib before getting shelled by Damascus troops – Russian military

 

2-27) Erdogan aan Putin: “Ga aan de kant”

 

Erdogan aan Putin: Ga aan de kant en laat ons afrekenen met Assad regime (hier, here)

29-2-2020: ‘Get out of the way, let us deal with Assad regime’, Erdogan says he told Putin regarding Idlib, Syria

29-2-2020: Erdogan Says Asked Putin to 'Step Aside' to Allow Turkey to Deal With Syria 'Face to Face' - Reports

 Erdogan vroeg Putin “uit de weg te gaan” en laat de Turkse troepen afrekenen met de Syrische president Bashar Assad, vertelde de Turkse leider zaterdag aan zijn AK-partij.

President Erdogan: Ik vroeg de heer Putin: wat is uw zaak daar? Als je een basis vestigt, doe dat dan, maar ga uit de weg en laat ons oog in oog staan met het regime

 

Antwoord van Rusland aan het verzoek van President Erdogan: “Ga aan de kant.”

1-3-2020: Kremlin Responds to Erdogan’s Request That Russia ‘Step Aside’ in Syria

 Rusland is het enige land met een legitiem, internationaal erkend recht op stationering van  troepen in Syrië, zei presidentiële woordvoerder Dmitry Peskov

Rusland is het enige land met troepen in Syrië op legale basis en op verzoek van de legitieme Syrische regering

Alle andere strijdkrachten van andere landen bevinden zich in Syrië in strijd met de normen en beginselen van het internationaal rechtvoegde Peskov aan toe.

'We weten dat het volgens de Sochi-overeenkomst van een jaar geleden de Turkse kant was die moest zorgen voor een regime van passiviteit door deze terroristische elementen. Helaas is Turkije deze verplichtingen niet nagekomen en gingen de terroristen in de aanval tegen de Syrische strijdkrachten '', zei Peskov.

Peskov herinnerde eraan dat de terroristen niet alleen het Syrische leger, maar ook Russische militaire eenheden in de Arabische Republiek aanvielen. 'Daarom', merkte hij op, 'zal ongeacht de verklaringen de strijd tegen deze terroristische elementen doorgaan.'

 

2-28) Over en weer beschietingen

 

2-28-1) Twee Syrische gevechtsvliegtuigen neergehaald door het Turkse leger.

1-3-2020: Turkish military shoots down 2 Syrian jets as Syria fends off Turkey’s drone attack

1-3-2020: Two Syrian Planes Downed by Turkey Over Idlib, Pilots Safe – Reports

 

2-28-2) Turkse drone doodt tientallen Syrische soldaten in Idlib

1-3-2020: Turkish drone strikes kill over two dozen Syrian soldiers in Idlib: Monitor

"Zesentwintig leden van het Syrische leger werden gedood toen Turkse drones de posities van de Syrische regeringstroepen op het platteland van Idlib en Aleppo onder vuur namen", zei het in Londen gevestigde Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) zaterdag

 

2-28-3) Syrische luchtafweer schiet op de Turkse drones bij Hama.

1-3-2020: Syrian Air Defence Opens Fire at Turkish Drones Near Hama

 

2-28-4) Het Syrische leger zal elke vliegtuig boven de Syrische luchtruim neerhalen.

1-3-2020: Syrian Army Will Seek to Down Any Aircraft Breaching Airspace - State Media

 

2-28-5) Russische militaire politie gestationeerd in de strategische stad Saraqeb in Idlib.

2-3-2020: Russian military police deployed to strategic Idlib town of Saraqeb – Defense Ministry

 

2-28-6) President Erdogan bezoekt op 5 maart Rusland in het kader van Idlib.

2-3-2020: Erdogan to visit Moscow on March 5, Ankara confirms, as Turkey-Syria conflict escalates

 

2-28-7) Rusland kan de veiligheid van de Turkse vliegtuigen over Syrië niet garanderen.

2-3-2020: We cannot guarantee safety of your planes over Syria: Russia to Turkey

"Onder deze omstandigheden kan het leiderschap van het Russische militaire contingent (in Syrië) de veiligheid van Turkse vluchten in de Syrische luchtruim niet garanderen",

 

2-28-8) Syrië veroordeeld de Turkse agressie in het noordwesten van het land.

2-3-2020: Damascus blasts Turkish aggression in northwestern Syria, vows proper response

Syrië heeft de Turkse militaire agressie in de omstreden noordwestelijke regio van het Arabische land krachtig veroordeeld, door te zeggen dat een dergelijke campagne de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië schendt en in overeenstemming is met de genereuze steun van de regering van Ankara aan terreurgroepen die daar grote schade aanrichten.

De Syrische Arabische Republiek, die strijdt tegen terroristische groeperingen en hen vernederende nederlagen heeft toegebracht, is vastbesloten de schandalige Turkse agressie stevig het hoofd te bieden en een einde te maken aan alle Turkse activiteiten om de eenheid en territoriale integriteit van het land te behouden.

 

2-28-9) VS probeert Rusland en Turkije tegen elkaar op te zetten, maar is feitelijk impotent.

3-3-2020: Impotent in Idlib: US pits Turkey & Russia against each other with ammo offer, but remains irrelevant in Syria

 

2-28-10) VS is bereid Turkije munitie te geven.

3-3-2020: US ‘willing’ to give Turkey ammo amid Ankara’s military standoff with Syrian army in Idlib

 

De ene hardnekkige terroristenbeschermer steunt de andere hardnekkige terroristenbeschermer.

 

2-28-11) Idlib escalatie: Turkije erkent Syrische gevechtsvliegtuig te hebben neergehaald.

3-3-2020: Idlib escalation: Turkey confirms it has downed Syrian fighter jet

 

2-28-12) Turkse ministerie van defensie: Een soldaat gedood en 9 anderen gewond.

3-3-2020: One Turkish Soldier Killed, 9 Others Injured in Syria's Idlib - Turkish Defence Ministry

 

2-28-14) Rusland is bereid om EU te helpen, maar niet ten koste van bestrijding van terrorisme.

3-3-2020: Russia Will Help EU Solve Migrant Issue, But Not at Expense of Fighting Terror in Syria - Lavrov

3-3-2020: Russia won’t stop terror fight in Syria to solve EU’s refugee problem: Lavrov

We begrijpen de complexiteit van het migrantenprobleem voor de EU volledig en we voeren een dialoog over het migratievraagstuk met de Europese buitenlandse dienst, die we zullen voortzetten. We streven ernaar om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem. Maar we kunnen de migratieproblemen niet helpen oplossen door de strijd tegen het terrorisme te beëindigen, 'zei Lavrov

 

2-28-15) VS is van plan Turkse acties in Idlib te ondersteunen door munitie te geven.

3-3-2020: US Intends to Support Turkey's Actions in Syria's Idlib by Supplying Ammunition - Report

 

Dat is heel logisch, ze moeten hun jongens beschermen tegen de oprukkende Syrische leger. De ene hardnekkige terroristenbeschermer steunt de andere hardnekkige terroristenbeschermer.

 

2-28-16) Syrische luchtverdediging vernietigd doelen boven Homs.

3-3-2020: Syrian Anti-Aircraft Missile Destroys Target Over Homs - Sputnik Correspondent

 

2-28-17) Syrische gevechtsvliegtuig neergehaald door Turkse leger.

3-3-2020: Syrian Warplane Downed by Turkish Forces in Idlib - Turkish Defence Ministry

3-3-2020: Turkey downs Syrian fighter jet as it intensifies Idlib attacks

 

2-28-18) Syrische leger schiet een Turkse drone neer in Saraqib

3-3-2020: Syrian government forces shoot down Turkish drone in Saraqib

 

2-28-19) Rusland verwerpt de claims van Turkije en VS over Idlib.

3-3-2020: Russia rejects claims by Turkey, US on Idlib situation as ‘incorrect’

Rusland zegt dat de beschuldigingen van Turkije, de Verenigde Staten en sommige Europese landen dat in het noordwesten van Syrië een humanitaire crisis is veroorzaakt als gevolg van Syrische en Russische militaire operaties om het grondgebied van gevaarlijke gewapende militanten te heroveren, onjuist zijn

De verklaringen van vertegenwoordigers van Turkije, Europese landen en de Verenigde Staten tegen Rusland en Syrië dat er miljoenen vluchtelingen zijn en dat een humanitaire crisis is ontstaan als gevolg van de verergering van de situatie in het Idlib-gebied zijn onjuist, 'zei Goravlov

 

“Humanitaire crisis”, “vluchtelingen” zijn slechts paar termen waarmee de terroristenbeschermers zich van bedienen om de opmars van het Syrische leger te proberen tegen te houden en daarmee hun jongens te beschermen. Daarbij is alles toegestaan inclusief leugen, bedrog en verzinselen.

 

2-28-20) President Assad ziet geen reden van vijandschap met Turken.

4-3-2020: Assad Calls Differences With Ankara 'Illogical': Syrian People Have Not Been Hostile Toward Turkish

4-3-2020: 'Turks are our brotherly people,' no reason for them to die in Syria – President Assad

Welke vijandige actie - groot of klein - heeft het Syrische volk gepleegd tegen het Turkse volk? Zoiets bestaat niet. Er zijn Syrisch-Turkse huwelijken, er zijn gezinnen, er zijn vitale gemeenschappelijke belangen. Deze wederzijdse culturele interactie is historisch bepaald, het is onlogisch dat we een serieus meningsverschil hebben tussen onze landen…..

We spreken natuurlijk over het Turkse volk als broederlijke natie. Ik vraag het Turkse volk, wat is jouw probleem met Syrië? Wat is het probleem waar Turkse burgers voor zouden moeten sterven?

 

2-28-21) Russische leger: terroristen probeerden chemische aanval uit te voeren te midden van de overwinningen van het Syrische leger.

4-3-2020: Russian MoD: Terrorists Attempted to Carry Out Chemical Attack Amid Syrian Army Gains

4-3-2020: Terrorists tried to use chemical weapons in Idlib against Syrian army, got BURNED after substance leaked – Russian MоD

Op 2 maart probeerde een groep van maximaal 15 terroristen explosieve munitie tot ontploffing te brengen samen met containers vol met een giftige chemische stof. De terroristen wilden de opmars van de Syrische regeringstroepen in het westelijke deel van de stad Saraqib belemmeren en de Syrische regering vervolgens beschuldigen van het gebruik van chemische wapens

 

2-28-22) Erdogan vraagt Trump om Turkije munitie te leveren voor de operatie in Idlib

4-3-2020: Erdogan Asks Trump to Supply Turkey With Munitions for Idlib Op

 

2-28-23) Russische leger: Het Westen negeert illegale aanwezigheid van Turkse troepen in Idlib.

4-3-2020: The West Ignores Turkey's Illegal Deployment of Troops to Syria's Idlib - Russian Military

Het Westen negeert de inzet van troepen door Turkije in de Syrische Idlib in strijd met het internationaal recht”, zei woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie generaal-majoor Igor Konashenkov

Niemand in het Westen merkt de acties op van Turkse zijde, die, in strijd met het internationaal recht, een aanvalssmacht ter grootte van een gemechaniseerde divisie heeft ingezet in de Syrische Idlib om 'de Sochi-overeenkomsten tegen elke prijs te handhaven'

 

De reden dat het Westen zich niet druk om maakt is omdat ze met Turkije samenwerken om Syrië te vernietigen. Negeer hun publiekelijke retoriek waarbij ze elkaar van allerlei zaken beschuldigen. Het is bedoeld voor publieke misleiding. In de praktijk zijn het dikke vrienden als het gaat om verwoesting van Syrië.

 

2-28-24) Russische ministerie van defensie: Terroristische fortificaties ‘gefuseerd’ met Turkse voorposten.

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

4-3-2020: Turkey failed to honor Idlib deal, allowed outposts to merge with terrorist fortifications: Russia

Turkije heeft toegelaten dat zijn observatieposten, opgericht in het kader van een overeenkomst met Moskou uit 2018, vrijwel zijn gefuseerd met de terroristische bases in Idlib, zei het Russische ministerie van Defensie” te midden van een Turkse aanval op de oprukkende Syrische troepen.

De versterkte gebieden van de terroristen zijn opgegaan in de Turkse observatieposten die zijn ingezet in het kader van het Sochi-akkoord van 2018", zei generaal-majoor Igor Konashenkov, woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie.

Aanvallen en massaal artillerievuur op naburige burgerlijke nederzettingen en de Russische vliegbasis Khmeimim veranderden van sporadisch in dagelijks

Alle officiële verzoeken van Rusland aan de VN en westerse landen - die humanitaire hulp over de Turkse grens hebben verleend en die niet naar vluchtelingen, maar naar terroristen zijn gegaan - bleven onbeantwoord. Alles wat we hoorden, waren de klaagzangen over de noodzaak om de Sochi-overeenkomsten ten koste van alles te behouden

Met één muisklik werden alle terroristen van Idlib zogenaamd de 'vertegenwoordigers van de gematigde oppositie' in de westerse media. Het is echter niet duidelijk hoe de IS-chef al-Baghdadi onlangs werd 'vastgesteld' en vermoord, volgens de VS, te midden van al deze 'gematigden'.

De voortdurende aanvallen van Ankara op het Syrische leger terwijl het opkomt tegen de terroristische groeperingen, vormen een "schending van het internationaal recht" en zijn toch volkomen "onopgemerkt gebleven door iemand in het Westen", zei Konashenkov,

 

2-28-25) Ongeveer 80.000 militanten genieten Turkse steun.

4-3-2020: 'Roughly 80,000 anti-Syria militants enjoy Turkey's support'

Volgens de gegevens, verzameld door bronnen op het slagveld in Syrië en doorgegeven aan Press TV, zijn er ongeveer 80.000 militanten die de steun van Turkije genieten in hun strijd tegen de Syrische regering

Ongeveer 38.500 militanten opereren onder de vlag van het National Front voor Bevrijding, een coalitie van 15 facties, waaronder het Sham Legion en Ahrar al-Sham

De aan Al-Qaeda gelieerde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) behoort ook tot de militante groepen die door Turkije worden gesteund. Het was voorheen bekend als al-Nusra Front en Jabhat Fatah al-Sham. Onder leiding van Abu Muhammad al-Golani bestaat het volgens de gegevens uit 18.000 militanten

Turkije steunt ook het anti-Damascus 'vrije Syrische leger', waarvan 22.000 militanten aanwezig zijn op het noordoostelijke platteland van Aleppo. De groep staat onder bevel van Haitham al-Ofeisi

 

2-28-26) De EU beschuldigt Turkije ervan migranten te gebruiken om Europa onder druk te zetten

4-3-2020: EU accuses Turkey of using migrants to pressure Europe

 

2-28-27) Syrië veroordeelt de VS en Turkije voor 'illegale infiltratie' van functionarissen in Idlib

4-3-2020: Syria condemns US, Turkey for 'illegal infiltration' of officials into Idlib

"De Syrische Arabische Republiek keurt af en veroordeelt in de sterkste bewoordingen de diefstal en het banditisme van de Amerikaanse regering en het Turkse regime", zei een hoge ambtenaar van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

Syrië is niet verbaasd over de infiltratie van Amerikanen op deze manier nadat ze allerlei steun hebben verleend aan de terroristische groeperingen, waaronder het vervoer ervan naar Syrië in flagrante schending van alle VN-resoluties over terrorismebestrijding

 

Steun aan terroristen? Maar dat is toch hun hobby?

 

2-28-28) Turkije hernoemt 80.000 terroristen om de Syrische bevrijding van Idlib te stoppen

5-3-2020: Turkey rebrands 80,000 terrorists to stop Syria's liberation of Idlib

Terwijl de spanningen in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, het laatste militante bastion in een negenjarige oorlog, toenemen, probeert Turkije via tienduizenden militanten die het steunt, greep te houden op het vlampuntgebied.

De Turkse regering noemt al deze militante groepen de zogenaamde gewapende oppositiegroepen en onderscheidt ze van Takfiri-terroristische groeperingen zoals Daesh en dergelijke. De hernoeming van deze militante groepen verandert echter niets aan hun terroristische aard en hun gebruik van gewone mensen als menselijk schild tegen de oprukkende legers

Bovendien heeft Ankara HTS, een Takfiri-terroristische groepering, zelfs omgedoopt tot een zogenaamde gewapende oppositiegroep

De Turkse regering blijft niet alleen deze militante groepen steunen, maar heeft onlangs ook zijn militaire aanwezigheid in het noordwesten van Syrië versterkt om de Syrische legertroepen te stoppen, die onder het Turkse artillerie- en raketvuur en luchtaanvallen zijn gekomen.

Het Turkse leger lanceerde, met steun van de FSA, twee grensoverschrijdende operaties in Noord-Syrië, namelijk "Eufraatschild" in augustus 2016 en "Olijftak" in januari 2018 met het  doel de aanwezigheid van Koerdische militanten en terroristen van Daesh uit te roeien nabij de Turkse grenzen

 

Zie verder:

7-3-2020: Turkey dispatches over 4,500 allied Takfiri militants from Syria to Libya: SOHR

20-2-2020: Turkey's Support for Militants in Syria May Provoke New Escalation - Moscow

27-1-2020: Turkey helping terrorists conduct false-flag chemical attacks in Idlib, Aleppo: Syria

20-1-2020: Turkish forces accommodate 1,500 militant family members in Syria's Ra’s al-Ayn

20-1-2020: Video: Thousands of Turkish Proxy Fighters Flood into Libya Amid Berlin Peace Talks

18-1-2020: Turkey deploys more militants from Syria to Libya to help protect Tripoli-based GNA: Report

 

2-28-29) Syrië dringt aan bij intl. gemeenschap om actie te ondernemen tegen Turkse agressie

5-3-2020: Syria urges intl. community to take action against Turkish aggression

Het Syrische Ministerie van Buitenlandse Zaken en Repatriaties heeft de internationale gemeenschap, en met name de Europese landen, opgeroepen om een oprecht humanitair standpunt in te nemen ten opzichte van het lijden van de Syrische bevolking en de Turkse militaire aanval in het noordwesten van het Arabische land streng te veroordelen.

“Syrië herinnert die staten eraan dat de strijd tegen het terrorisme op zijn grondgebied een legitiem recht is dat is verankerd in de internationale wetgeving en verdragen, vooral omdat die terroristische groeperingen worden geleid door de (zogenaamde) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) -alliantie van militante groeperingen, die door de VN-Veiligheidsraad is aangewezen als terroristische organisatie, ”

"Terwijl westerse landen, met name Duitsland en Frankrijk, proberen de humanitaire situatie in Idlib uit te buiten om de Syrische legeroperaties tegen terroristen daar te stoppen, capituleren ze voor de chantage van (Turkse president Recep Tayyip) Erdogan die blijft profiteren van het lijden van ontheemde Syriërs”

 

Zie verder:

6-3-2020: Syria's Assad Says Turkey Using Refugee Issue to Blackmail Europe)

 

2-28-30) Het Syrische leger heeft de aanvallen van terroristen op Damascus-Aleppo snelweg in Idlib afgeslagen

5-3-2020: Syrian Army Repelling Terrorists' Attacks on Damascus-Aleppo Highway in Idlib

 

2-28-31) Als President Erdogan stopt steun aan terroristen, dan kunnen diplomatieke betrekkingen met Turkije worden hersteld

5-3-2020: No normal ties with Turkey as long as Erdogan supports terrorists: Assad

5-3-2020: Syria's Assad Not Ruling Out Restoring Ties With Turkey if Erdogan Stops 'Supporting Terrorists'

 

2-28-32) Turkse ministerie van defensie: Twee Turkse soldaten vermoord en drie anderen vermoord.

5-3-2020: Defence Ministry Says Two Turkish Soldiers Killed in Idlib, Three Others Injured

 

Turkse miniserie van defensie zegt 21 Syrische soldaten zijn 'geneutraliseerd' op 5 maart nadat 2 Turkse troepen waren gedood

6-3-2020: Defence Ministry Says Two Turkish Soldiers Killed in Idlib, Three Others Injured

 

Zie verder:

4-3-2020: Terrorist fortifications in Idlib have ‘merged’ with Turkish outposts – Russian Defense Ministry

4-3-2020: Turkey failed to honor Idlib deal, allowed outposts to merge with terrorist fortifications: Russia

1-3-2020: Syria is a Sovereign Nation – Turkey Should Get Out

28-2-2020: Turkish soldiers were with ‘terrorist groups’ when they were hit by Syrian military – Russian MoD

28-2-2020: Russia says Turkish troops killed among terrorists, warns against op

28-2-2020: Syria has every right to fight terrorists in Idlib and Russia can’t interfere – Moscow

28-2-2020: Situation on Turkish-Syrian Border After 33 Turkish Troops Killed in Idlib – Video

28-2-2020: Turkey Wants Bashar Assad's Resignation – Ex-Turkish FM

28-2-2020: Erdogan’s military adventurism in Syria is doomed to fail: Analyst

28-2-2020: Turkey & Syria on brink of WAR in Idlib: How did it come to this?

12-2-2020: Turkey failed to separate ‘opposition’ from terrorists in Idlib, situation worsened by Ankara pumping arms into area — Moscow

12-2-2020: Syrian army only targets terrorists, who are still active in Idlib despite de-escalation agreement with Turkey – Kremlin

13-2-2020: What is Erdogan's Turkey seeking in Arab countries?

3-2-2020: Turkey failed to notify of convoy movements in Syria’s Idlib before getting shelled by Damascus troops – Russian military

 

2-29) Hoelang houdt het bestand vol?

 

Op 5 maart 2020 bereikten Russische President Putin en de Turkse President Erdogan een akkoord over Idlib.

De leiders van Rusland en Turkije hebben overeenstemming bereikt over een staakt-het-vurenplan voor Idlib in Syrië en veiligheidsmaatregelen voor de troepen die daar zijn gestationeerd om te voorkomen dat de escalatie in de door militanten geteisterde provincie in een totale oorlog terechtkomt

In het gebied wordt een zes kilometer brede veiligheidscorridor ingesteld, waarbij de militairen van de twee landen een week de tijd krijgen om alle details overeen te komen

Russische en Turkse troepen zullen ook gezamenlijke patrouillemissies uitvoeren langs de snelweg M-4 van Idlib.

 

De Verenigde Staten zullen alles in het werk stellen om het bloed in Syrië oneindig te doen vloeien. De VS zullen tot het uiterste gaan om Rusland in Syrië tegen te werken.

De VS vormt samen met Frankrijk en Verenigde Koninkrijk het hoofd van de slang om landen te destabiliseren, verwoestingen, bloedbaden, leed en ellende teweeg te brengen. Verenigde Staten is het rijk van het kwade die straks de antichrist op de wereldtoneel zal brengen.

De Verenigde Staten willen niet dat het conflict in Idlib wordt opgelost volgens de vreedzame Russische methode en zullen alles in het werk stellen om de overeenkomst te torpederen. En daar zijn ze hard mee bezig.

De VS zijn inmiddels erin geslaagd om te voorkomen dat de VN Veiligheidsraad het bereikte akkoord tussen Moskou en Ankara zou steunen.

 

Het Russische Centrum voor Syrische Verzoening meldde op 6 maart 2020 dat het sinds de inwerkingtreding van het nieuwe staakt-het-vuren ten minste 6 schendingen heeft geregistreerd van militanten die actief zijn in de provincie Idlib in Syrië, op 11 maart 2 en op 21 maart 4. Op 16 maart 2020 verklaarde het Russische ministerie van buitenlandse zaken dat de terroristen in Idlib zich niet houden aan het bestand.

 

20-3-2020: Irritated by Russia-Turkey Idlib Deal, US Ready to Undermine Syrian Settlement - Moscow

Woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde vrijdag aan verslaggevers dat de VS, die gefrustreerd zijn over het akkoord tussen Moskou en Ankara over de Idlib-nederzetting, elk voorwendsel gebruikt om anti-Russische hysterie te bevorderen

Ze zei dat het ministerie aandacht heeft besteed aan "de intensivering van de contacten tussen Amerikaanse politici en de quasi-humanitaire organisatie White Helmets die in Syrië actief is"

“Dergelijke contacten leiden in de regio meestal tot grote problemen in de vorm van provocaties en provocerende acties. Op 17 maart ontmoette de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Stephen Biegun de leider van de Witte Helmets, ondanks beperkingen op contacten met buitenlanders die door het ministerie van Buitenlandse Zaken waren geïntroduceerd in verband met de verspreiding van het coronavirus..”

 

Het Russische leger: De troepen van Verenigde Staten gebruiken Rukban Camp in Syrië als “Assemblage lijn voor de training van extremisten”

28-3-2020: US Forces Use Rukban Camp in Syria as ‘Assembly Line for Training Extremists’, Russian Military Says

In een gezamenlijke verklaring op zaterdag benadrukte het Russische en Syrische hoofdkwartieren voor de coördinatie van de interne instanties dat de huidige rampzalige situatie in het vluchtelingenkamp Rukban het gevolg is van de illegale bezetting van het gebied door Amerikaanse troepen

Wij zijn van mening dat de terughoudendheid van Amerikaanse zijde om invloed uit te oefenen op hun militanten om een ongehinderd vertrek van mensen uit het kamp en het veilige werk van humanitaire vertegenwoordigers in de At-Tanf-zone die zij bezetten, een duidelijk bewijs te zijn van hun intentie ", aldus de verklaring.

 

Het Russische leger: De VS plannen om vracht over te dragen aan de Syrische militanten vermomd als hulp voor vluchtelingen

28-3-2020: US Plans to Transfer Cargo to Syrian Militants Disguised as Aid for Refugees - Russian Military

 

De hobby van de Verenigde Staten is verspreiding en promotie van terrorisme overal in de wereld waar ze een land willen destabiliseren en de gevestigde regering willen omverwerpen.

 

De enige oplossing voor Syrië is om de provincie Idlib compleet schoon te maken van de Islamitische terroristen en hun beschermers, te weten Turkije, Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Frankrijk. Deze vier landen zijn de boosdoeners achter de problemen in Syrië.

 

Zie verder:

5-3-2020: Acute crisis in Syria's Idlib demanded our direct talks, Putin says as he meets Erdogan in Moscow

5-3-2020: Putin and Erdogan meet in Moscow to talk Syria crisis

5-3-2020: Russia, Turkey reach deal on midnight ceasefire in Syria’s Idlib

5-3-2020: Putin & Erdogan’s New Agreement on Ceasefire in Syria's Idlib: What is Known So Far in 5 Points

5-3-2020: Turkey to Deploy More Troops as Ceasefire Comes Into Effect in Idlib Under New Agreement With Russia

5-3-2020: Putin, Erdogan Meet in Moscow to Discuss Situation in Syria's Idlib - Video

5-3-2020: Stress test passed: Russia and Turkey continue to work in Syria

5-3-2020: Idlib ceasefire: Putin & Erdogan reach deal on Syria de-escalation after marathon Moscow talks

6-3-2020: US ‘BLOCKS’ UN from supporting Russian-Turkish ceasefire in Syria’s Idlib

6-3-2020: War averted as Russia & Turkey reach deal on Idlib… but is peace on horizon?

6-3-2020: New Putin-Erdogan deal is sugar-coating the Turks’ surrender

6-3-2020: Russian Military Says Registered 6 Violations by Militants in Idlib Since New Ceasefire Took Effect

6-3-2020: US Doesn't Want Turkey to Partner With Russia, Sees Benefit in Idlib Getting Out of Control – Journo

6-3-2020: Fighting in Syria’s Idlib Stops Following Turkey-Russia Ceasefire Deal – Source

6-3-2020: Russia-Turkey Ceasefire is ‘Political Fiction’ As Long As It Ignores al-Qaeda’s Idlib Presence

6-3-2020: Turkey, Russia agree on Syria ceasefire

10-3-2020: Moscow-Ankara Ceasefire Deal in Syria Sees Decrease in Idlib Shelling – Russian Military

10-3-2020: US now openly admits its goal in Syria is to make it 'difficult' for Moscow and Damascus to defeat terrorists

10-3-2020: US Looking at What NATO Can Do to Help Turkey in Idlib - Special Envoy to Syria

10-3-2020: All-star warmonger Lindsey Graham urges NATO to ‘get more involved’ in Idlib, Syria to stop ‘Syrian aggression’

10-3-2020: US exploring NATO aid for Turkey in Idlib, says sanctions could be applied if Russia or Syria violate ceasefire – reports

11-3-2020: Russia Registers 2 Ceasefire Violations in Syria Over Past 24 Hours - Military

11-3-2020: Ceasefire in Idlib to Hold, But Will it be Enough to Bridge Gaps Between Syria and Turkey?

 

2-30) Twijfels over nakomen van afspraken door Turkije.

6-3-2020: Turkey's Failure to Adhere to Past Deals Puts New Ceasefire in Question - Syrian Ambassador

Over de nieuwe afspraken tussen Rusland en Turkije zegt de Syrische ambassadeur in Rusland, Imad Moutapha: Erdogans staat van dienst met betrekking tot de Sotchi- en Astana-overeenkomsten geeft aan dat hij zijn verplichtingen nooit eerder is nagekomen. Het is heel moeilijk om aan te nemen dat deze keer anders zal zijn

 

Uit het voorgaande heeft U kunnen lezen dat Turkije buitengewoon vindingrijk is om de afspraken om te buigen voor eigen gewin en plannen. Het gebruik van de Islamitische terroristen om Syrië te ontwrichten lijkt daarbij de veelgebruikte methode te zijn om de afspraken aan de laarzen te lappen en de internationale wetgeving volkomen te negeren.

 

7-3-2020: Syrian territory in embattled Idlib: UN envoy Jaafari 

Syrische Ambassadeur bij de VN in New York, de heer Bashar al-Jaafari, verklaarde tijdens VN Veiligheidsraad vergadering over de territoriale integriteit van Syrië:

“Ik kan bevestigen dat het Syrische leiderschap naast het Syrische volk [Turkse president Recep Tayyip] Erdogan of iemand anders in Idlib niet zal toestaan te herhalen wat er in Alexandretta is gebeurd

 

Het Syrische gebied Alexandretta werd in 1939 door Turkije geannexeerd en omgedoopt tot de provincie Hatay.

Ambassador al-Jaafari maakte duidelijk dat Syrië niet zal toelaten dat hetzelfde gaat gebeuren met Idlib.

 

Zie verder:

29-2-2020: The ‘Stolen Province’: Why Turkey Was Given A Corner Of Syria By France 80 Years Ago

 

Verder zei de heer Jaafari: Waar we in Syrië om geven, is het uitbannen van terrorisme en het vestigen van volledige controle en soevereiniteit over Syrische bodem. Als Erdogan luistert naar de stem van wijsheid, maakt hij een einde aan zijn steun voor terrorisme, onthoudt hij zich van destructieve inmenging in Syrië en stopt het vloeien van het bloed van zijn agressieve en bezettende leger, dit zal vrede en stabiliteit dienen voor alle volkeren van de regio, inclusief de naburige Turkse natie

 

De huidige Turkse regering heeft van Turkije inderdaad een belangrijke  en hardnekkige terroristenbeschermer gemaakt. Zoals aangehaald in het voorgaande is het Turkse leger in Idlib vermengd met terroristen, ze vechten zij aan zij met de terroristen.

Syrië gaat onverminderd door met de oorlog tegen terroristen die door Turkije worden ondersteunt.

 

De soevereiniteit van Syrië speelt ook een groot rol voor het Russische leger.

9-3-2020: Russian Military Delegation to Push Turkey to Respect Syrian Sovereignty

Het Russische leger heeft een duidelijk doel om de soevereiniteit van Syrië te waarborgen en te eisen dat Turkije het onvoorwaardelijk respecteert,

 

Syrië gaat onvermoeibaar door met het bestrijden van terrorisme.

7-3-2020: Syria vows to continue war against terrorism following ‘positive’ Idlib deal

Een senior adviseur van de Syrische president Bashar al-Assad zegt dat het Arabische land zijn oorlog tegen door het buitenland gesteund terrorisme zal voortzetten na een staakt-het-vuren-akkoord in de noordwestelijke provincie Idlib

Assads politiek en media-adviseur, Bouthaina Shaaban, zei: "Syrië bestrijdt het terrorisme namens de hele wereld en zal dat blijven doen totdat het Syrisch land volledig heeft bevrijd."

 

Zie verder:

19-2-2020: Assad's media adviser: We will liberate ALL of Syria from terrorists and occupiers! (E846)

 

Het bestrijden van terrorisme zou stuk makkelijker gaan wanneer de Turken, de Amerikanen, Fransen en Britten uit Syrië zouden worden weggejaagd. Het zijn allemaal fanatieke terroristenbeschermers.

 

8-3-2020: Mounting concern over SAS operations in southern Syria

Er is toenemende bezorgdheid in de regio over de aard en omvang van de inzet van de Britse Special Forces in Zuid-Syrië

De bezorgdheid komt naar aanleiding van een exclusief rapport van de Daily Mirror (5 maart) dat twee RAF Chinook-helikopters "volgepakt met speciale troepen en medici", zuid Syrië waren binnengedrongen om een gewonde Special Air Service (SAS) -agent te redden

 

Zie verder:

28-11-2019: ‘Can you imagine our troops coming to France without invitation?’ Bashar Assad blasts French ‘occupation’ of Syria

 

Die speciale Britse eenheden in Syrië zijn niet daar voor de integriteit en veiligheid van Syrië. Ze zijn daar illegaal om misdaden te begaan tegen Syrië.

 

Het vernietigen van terroristen in Syrië heeft ook een hoge prioriteit voor Moskou.

6-3-2020: Terrorists must be eradicated first and foremost by Syrian forces, Moscow says

 

Het Russische ministerie van buitenlandse verklaarde op 6-3-2020: Ik zou erop willen wijzen zonder te verwijzen naar de gesprekken van gisteren [tussen de Russische president Vladimir Putin en zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan] dat de pogingen om militanten en terroristen te elimineren, als ze zodanig zijn aangemerkt, dienen ze te worden uitgeroeid in de eerste plaats door de Syrische strijdkrachten en de strijdkrachten van landen die legaal samenwerken met de Syrische autoriteiten

 

Turkije en Verenigde Staten zullen alles in het werk stellen om hun jongens in Syrië te beschermen, het zijn twee hardnekkige terroristenbeschermers.

 

11-3-2020: Damascus Expects NATO, EU Nations to Condemn Turkey's Actions in Syria - Assad Adviser

De adviseur van President Assad, Bouthaina Shaaban, verwacht dat NAVO en EU landen de acties van Turkije in Syrië veroordelen:

En het laatste wat we van NAVO-leden, van Europese landen en van elk land ter wereld verwachten, is om dit als illegaal te veroordelen, aangezien het indruist tegen alle internationale legitimiteit en alle soevereiniteit van Syrië

Ik denk dat [voor] Frankrijk en Duitsland [het] tijd wordt om te begrijpen dat als ze willen handelen of als ze een rol willen spelen bij het brengen van vrede in Syrië, ze met Syrië moeten praten en niet met Erdogan

Ik denk dat de Europeanen moeten weten dat Erdogan niet degene is die de oplossing heeft voor de migranten, maar dat hij het probleem is. Hij is degene die al deze migratie uit Syrië heeft veroorzaakt. En ik zou ook veel vraagtekens willen plaatsen bij de cijfers die Erdogan aan Europa geeft om zoveel mogelijk geld van Europese landen te krijgen om zijn economie te helpen

 

Erdogan, Merkel, Macron, Johnson, Trump en andere leiders zijn allemaal instrumenten in de handen van de internationale Vrijmetselaars/ Illuminatie Talmudische / Kabbalistische satanische intrige. Deze mensen voeren slechts opdrachten uit. De verwoesting van Syrië was ook nauwkeurig gepland in de krankzinnige koloniale Vrijmetselarij / Illuminatie laboratoria.

 

2-31) Opnieuw dreigementen

6-3-2020: Turkish forces ‘to react’ to any attack of Syrian Army in Idlib, Erdogan warns

Turkse strijdkrachten in de Syrische provincie Idlib zouden elke aanval van de Syrische strijdkrachten beantwoorden, zei president Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

"We zouden altijd waakzaam blijven voor aanvallen en schendingen", zei Erdogan,

 

Turkije is illegaal in Idlib en is een hardnekkige terroristenbeschermer. Ze hebben daar niets te zoeken! Weg daar!

 

8-3-2020: Erdogan Threatens Unilateral Action in Idlib if Russia-Brokered Ceasefire Goes Awry

“Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gedreigd eenzijdige actie te ondernemen in de Syrische Idlib als de door Rusland bemiddelde staakt-het-vuren-deal niet wordt nageleefd”

Als de overeenkomst wordt geschonden, gaan we sterk achter [degenen die het schenden]. We hebben deze overeenkomst [met Rusland] ondertekend om zonder verder bloedvergieten een oplossing te bieden voor de crisis in Idlib. Anders blijven we ons eigen pad bewandelen

 

Turkije is de oorzaak van alle ellende. Verwijder Turkije uit Idlib dan is het probleem opgelost!

 

10-3-2020: Ankara Vows Retaliation if Syrian Gov't Violates Idlib Ceasefire

Turkije zal "terugslaan" als de Syrische regeringstroepen de staakt-het-vuren-deal van Idlib schenden, heeft minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu gewaarschuwd.

 

Als er iemand is die de afspraken zal schenden, dan zijn dat de Turken en de terroristen die zij steunen. Rusland en Syrië houden zich nauwkeurig aan hun woord.

 

11-3-2020: Erdogan Threatens ‘Tougher’ Action in Idlib if Russia-Turkey Brokered Ceasefire is Breached

Recep Tayyip Erdogan heeft met "zwaardere" aanvallen in Syrië gedreigd dan in het verleden, nadat hij Damascus ervan beschuldigde het onlangs onderhandelde staakt-het-vuren te hebben geschonden

(Zie ook hier)

 

De enigen die belang bij hebben om het bestand te schenden zijn Turkije en de door hen gesteunde/ beschermede terroristen in Idlib. Syrië heeft geen belang bij schending van het bestand. Turkije heeft samen met de terroristen de bestand van Sochi uit 2018 keer op keer aan laarzen gelapt. Turkije is illegaal in Idlid en is flagrant schending van de internationale recht. Ze moeten zo snel mogelijk worden weggejaagd uit Syrië, ze hebben daar niets te zoeken. Dat geldt ook voor de Amerikanen, de Britten en Fransen.

Als iemand is die het bestand zal schenden, dan is het wel Turkije samen met de terroristen die ze steunen. Ze zullen mogelijk gezamenlijk een aanval in scene zetten en proberen in de schoenen te schuiven van het Syrische leger. Ze zijn zeer vindingrijk daarin.

 

Rusland dringt bij Turkije aan om de echte terroristen te scheiden van de oppositie.

27-3-2020: Russia Urges Turkey to Continue Real Separation of Militants From Opposition in Idlib

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op 27-3-2020:

“We hopen dat de Turkse partners zich zullen blijven inspannen om de gematigden van extremisten te scheiden en maatregelen zullen nemen om deze te neutraliseren…..”

Er mogen geen illusies bestaan, want we hebben het over internationaal erkende terroristen, ongeacht hoe ze zichzelf ook noemen

 

Dit wordt heel interessant en we wachten met belangstelling af of Turkije deze terroristen inderdaad van elkaar zal scheiden. Dezelfde afspraak was gemaakt in Sochi in 2018. Zoals U in het voorgaand hebt gezien, is Turkije deze afspraken niet nagekomen hetgeen geleid heeft tot grote problemen in Idlib.

 

5. Waarom werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani vermoord?

Bestrijder van terroristen versus beschermers van terroristen

 

 

 

Op 3 januari 2020 werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani op de Internationale luchthaven van Bagdad door Amerikaanse raketten, afgevuurd vanuit ween drone, doodgeschoten. Samen met Soleimani werden ook 10 andere kopstukken gedood, waaronder Abu Mahdi al-Muhandis, de plaatsvervangende hoofd van de Populair Mobilisation Units (PMU) , een organisatie van Sjiitische milities, geïntegreerd in het Iraakse leger. Naast al-Muhandis werden ook 5 andere kopstukken van PMU en twee gasten gedood. Het schijnt dat President Trump in Juni 2019 de opdracht had gegeven tot de eliminatie van Soleimani.

 

Qassem Soleimani was het hoofd van de Iraanse elite Quds Eenheid om de Iraanse invloed in de regio te versterken door heimelijke activiteiten zoals sabotage en organiseren van verzet. Qassem Soleimani werkte samen met de Amerikanen om de Taliban in Afghanistan te verslaan. De samenwerking stopte nadat de Amerikanen Iran op de lijst van schurkenstaten plaatsten.

 

 

De moord van Qassem Soleimani op 3-1-2020 werd door de Amerikanen gerechtvaardigd vanwege een “dreigende gevaar” (hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier). De regering Trump kon geen bewijs leveren van die zogenaamde “dreigende gevaar” die de dood van Soleimani zou rechtvaardigen. Het zou snel duidelijk worden dat de heer Soleimani werd vermoord niet omdat hij zogenaamde een dreigende gevaar vormde voor de Verenigde Staten, maar omdat hij de plannen van de VS in het Midden-Oosten aan het torpederen was en wel als volgt: 1) vrede tussen Iran en Saudi – Arabië, en 2) het vernietigen van de door de VS gecreëerde, gesteunde en bewapende Islamitische terroristen zowel in Irak als in Syrië.

 

Als er iets is waar de Amerikanen en hun bondgenoten bijzonder veel hekel aan hebben is het stabiliteit, vrede en terroristenvrije Midden-Oosten.

We gaan het hieronder meer details verschaffen aan onze geliefde lezer.

 

5.1. Qassem Soleimani: terrorisme bestrijder en vredestichter

 

Terrorisme bestrijder:

 

Het Russische ministerie van defensie verklaarde op 3-1-2020 (hier, hier):

Onder het directe bevel van Soleimani werd militair verzet tegen de internationale terroristische groeperingen Islamitische Staat [IS, voorheen ISIS] en Al-Qaeda georganiseerd in Syrië en Irak, lang voordat de zogenaamde door de VS geleide 'internationale coalitie' werd gevormd”

In zijn verklaring noemde het ministerie de prestaties van de Iraanse generaal in de strijd tegen het internationale terrorisme 'onmiskenbaar' en waarschuwde hij dat zijn dood schadelijk zou zijn voor het hele systeem van wereldwijde veiligheid

Zijn persoonlijke verdiensten in de strijd tegen Daesh op Syrisch grondgebied zijn onbetwistbaar

 

De terroristbeschermers, met de Verenigde Staten voorop, waren natuurlijk niet blij met de activiteiten van de heer Soleimani. Daarom moest hij worden uitgeschakeld.

In 2011 zei generaal David Petraeus, de voormalige CIA-directeur, “dat Soleimani en zijn Quds veel van het werk van Washington met de Iraakse sjiitische moslims hadden ondermijnd en de Amerikaanse diplomatieke en militaire inspanningen in Libanon hadden ondermijnd.”

 

Israëli News Live

 

Steven Bennun is een Israëlische Christelijke onafhankelijke onderzoeksjournalist die op een evenwichtige wijze probeert de kijker te informeren over zaken met betrekking tot Israël en het Midden-Oosten. Hij heeft een website https://israelreturns.com/ en een YouTube kanaalIsraëli News Live”.

 

Voor zijn bekering tot het Christendom was de heer Bennun voor 20 jaar betrokken bij de ultra orthodoxe Joodse groepering Chabad Lubavitch ( meer over Chabad: hier, hier, hier, hier, hier). De heer Bennun krijgt zijn informatie van de geheime diensten, overheden en informanten/ journalisten uit het Midden-Oosten. Zijn analyses zijn zeer informatief en verhelderend.

 

Hieronder presenteren we enkele video’s van de heer Bennun over de moord van Qassem Soleimani door de Amerikanen op 3 januari 2020.

 

Video: 4-1-2020 “What will the Killing of General Soleimani Lead To”

 

 

 

In deze video gaat de heer Bennun uitvoerig in op de reden achter de moord van generaal Qassem Soleimani.

De heer Bennun vertelt dat Irak opstandig werd en de VS de controle over het land begon te verliezen.

Daarom gaf de VS Turkije toestemming in 2019 om het noorden van Syrië binnen te vallen om Isis/Isil terroristen te bevrijden, die door de YPG gevangen waren genomen, zodat ze naar Irak zouden worden gebracht om te gebruiken tegen de Iraakse regering en zodoende gehoorzaamheid af te dwingen. De plannen van de Amerikanen mislukten, omdat generaal Soleimine samen met het Iraakse leger de terroristen opwachtten in Irak en grootste deel van hen vermoorden (hier, hier).

Bennun vertelt over Soleimani: Omdat die Iraanse generaal, die beschouwd wordt als slecht, samen met Irak vocht tegen Isis om hen tegen te houden voor wat ze van plan waren om in Irak te gaan doen. Hij heeft strijd gevoerd met terrorisme, hij vocht tegen Al-Nusra, Al-Qaeada, hij bestreed Isis en daarom is hij de grote kwade wolf

 

In zijn video, gepubliceerd op 6-1-2020 getiteld "Gen Soleimani Was On Official Saudi Iranian Peace Trip", herhaalt Steven Bennun opnieuw de onvergeeflijke zonde die generaal Soleimani had begaan, namelijk: De echte grote kwestie voor de Amerikanen was toen hij (Soleimani) startte om Isis niet alleen in Syrië maar ook in Irak te bestrijden. ….  De Amerikanen konden nooit Soleimani daarvoor vergeven. Ze hielden hem verantwoordelijk voor.”

 

Daarnaast was Soleimani een doorn in het oog van de Amerikanen omdat hij de Iraakse verzet begon te organiseren en te trainen.

 

De heer Bennun legt ook uit dat het initiatief om Qassem Soleimani te doden niet van Donald Trump kwam, maar dat Israël de opdrachtgever was.

 

Hij zegt : Je kunt niet (alleen) President Trump hiervoor verantwoordelijk stellen, en ik ga zeggen zoals het is, je kunt niet Preisdent Trump de schuld hiervan geven. Iemand trok aan de touwtjes met deze President om de oproep te doen om die man uit te schakelen. Dat hij uiteindelijk de beslissing heeft genomen, begrijp ik. Maar we gaan niet alle schuld op hem neerleggen, omdat hij hulp kreeg. ….van de elite in Israël

 

Amir Tsarfati is een Israëlische Christelijke onderzoeksjournalist. Volgens Tsarfati was de Israëlische geheime dienst nauw betrokken bij de moord op Qassem Soleimani. Hij zegt in zijn video van 5-1-2020:

Laat mij heel duidelijk maken dat de Israëlische geheime dienst een hele significante rol speelde. Israël heeft een mol (een geheim agent) binnen de dichtstbij cirkel van deze leiders en we wisten precies om wie zou het gaan, waar en hoe…. I wil ook U vertellen dat er, nu op het ogenblik, ook Israëlische aanwezigheid is in Irak die andere dingen doen daar dat ik waarschijnlijk niet over moet praten op dit ogenblik.”

 

De Israëlische activiteiten in Irak lijken ook te zijn bevestigd door de Amerikanen aan de Irakezen:  Abdul-Mahdi onthulde ook in zijn zondagse opmerkingen dat Washington aan Bagdad had bevestigd dat Tel Aviv achter een aantal aanvallen zat…. Amerika heeft ons laten weten dat Israël afgelopen zomer de pakhuizen van de PMU heeft gebombardeerd

 

Video: 7-1-2020: Iran Attacks US Bases in Iraq

 

 

In zijn video gepubliceerd op 7-1-2020 getiteld “Iran Attacks US Bases in Iraq” zegt Steven Bennun opnieuw over betrokkenheid van Israël bij deze moordaanslag. Hij zegt: Maar het bewijs laat duidelijk zien dat Netanyahu zeker achter zat……

 

5.1.1. Presbyteriaanse bisschop in Syrië over Qassem Soleimani

 

Steven Bennun laat ook een video zien van een Presbyteriaanse bisschop in Syrië die zich uitspreekt over de strijd van Qassem Soleimani in Syrië tegen terrorisme: “Vandaag is het project van Qassem Soleimani en diegene die met hem zijn een verzetsproject. Een niet te vergelijken verzet. Een verzetsproject vergelijkbaar met het project toegepast door Jezus tegen een politieke autoriteit die de vrijheid van anderen wilde onderdrukken.

Zei Jezus niet : ‘Gezegend bent u wanneer zij u beschimpen en vervolgen en zij elk kwaad woord tegen u spreken om mijnentwil, in onwaarheid’? Alles wat Qassem Soleimani en diegenen die met hem zijn heeft gedaan is opstaan tegen ISIS. En tegen alle terroristische organisaties die iedereen wilden doden die met hen oneens zijn. Wie zijn de slachtoffers van ISIS? Wie zijn de slachtoffers van Al Nusra Front (Al-Qaeda in Syrië)? Zijn dat niet de Christenen? Zijn ze niet de sociale diversiteit in dit land?

 

Steven Bennun zegt over de standpunt van deze bisschop: Zo wordt door de Christenen over hem gedacht (Qassem Soleimani). Ja, hij is een Sjiitische Moslim, hij had een totale andere visie over het geloof, maar net als Bashar Al- Assad, die geeft om de in Syrië levende Christenen, in tegenstelling tot Al-Nusra, Al-Qaeda en Isis die worden gesteund door de Verenigde Staten en Israëli’s. Ik zeg ‘Israëli’s’, het is zelfs niet eerlijk om te zeggen over Israël die wordt gesteund door ultrarechtse Zionisten. Dat is beter om uit te drukken, omdat er Zionisme bestaat waar het Joodse volk alleen wil weten wie Messias is. En ze verdienen niet om te worden geassocieerd met dezelfde groep als diegenen die bloed aan hun handen hebben en die niets geven om Christenen. Het was een Palestijnse Christen die werd aan het kruis gehangen in de gevangenis….”

 

Over zijn contacten met de Christenen in Syrië zegt de heer Bennun: Mijn eigen bronnen uit het Midden-Oosten zijn Christenen. Veel Christenen hebben mij geschreven en vertelden mij dat zij Assad steunen, omdat hij de Christenen steunt. En dat de Verenigde Staten, Al-Nusra, Al-Qaeda en Israël Christenen vermoorden. Dat was van de Syriërs die mij schreven.

 

Aan deze terroristenbeschermers kunnen we nog toevoegen: Turkije, Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Saudi- Arabië, Qatar enz..

 

Steven Bennun legt uit dat de hoofdkwartier van de regering van antichrist, de nieuwe wereld orde (NWO) zal in Jeruzalem zijn. Dat is ook de reden waarom de VS overal oorlogen aan het voeren zijn. Over de vervolging van de Christenen zegt hij: Christenen in het Midden-Oosten worden het meest in het vizier genomen, je vraagt af waarom. Alle mensen rond het Christendom worden het meest aangepakt door deze nieuwe wereld orde initiatief dat wordt geleid door de Israëlische elite. Er is een elite systeem achter dit alles dat streeft naar wereldwijde overheersing. Dat is exact de reden waarom Amerika doet wat zij zeggen, namelijk: Woef, woef, we gaan het doen. Je moet het begrijpen dat het hier gaat om het Talmudische geloof dat iedere Jood 2800 slaven (onder de niet-Joden) heeft, vooral Zohar.”

 

18-3-2020: Who Persecuted Jesus & the Apostles?

 

 

5.1.2. Qassem Soleimani was op vredesmissie in Bagdad

 

Tijdens de zitting van het Iraakse parlement op zondag 5 januari 2020, onthulde de demissionaire premier Adel Abdul Mahdi dat er een ontmoeting was gepland tussen hem en Qassem Soleimani (hier, hier, hier). Dit betekent dat Qassem Soleimani officieel op bezoek was in Irak. “Sprekend tot de Iraakse Parlementsleden op zondag zei Abdul Mahdi dat hij had gepland om het hoofd van elite Quds Macht van de Iraanse Revolutionaire Bewaker Korps, Qassem Soleimani, te ontmoeten om 8:30 uur lokale tijd op vrijdag voordat de militairen van de Verenigde Staten de generaal enkele uren eerder doodden.”

 

Irak fungeerde als een vredesbemiddelaar tussen Saudi- Arabië en Iran. Volgens Adel Abdul Mahdi zou generaal Soleimani het antwoord aan hem overhandigen over een Saudische voorstel over vrede tussen Iran en Saudi- Arabië.

 

Ben Becker schreef hierover op 6 januari 2020 in een artikel getiteld “Iraqi PM: Trump Asked Me to Mediate With Iran Then Assassinated My Guest”:

 In de toespraak onthulde Abdul-Mahdi dat Soleimani naar Bagdad was gereisd om een antwoord te overhandigen van Iran aan Saudi- Arabië om de spanning in de regio te verminderen, dat Soleimani op de bewuste morgen van zijn moord de premier zou ontmoeten en- zeer cruciaal- dat dagen eerder Trump had de Iraakse premier gevraagd om “optreden als onderhandelaar” tussen de VS en Iran.”

 

Becker schrijft over de claim van de VS over de “doorslaggevende defensie actie” om Soleimani te doden: Deze openbaring schiet de bewering van het Pentagon en het Witte Huis dat ze "beslissende verdedigende actie" hebben ondernomen om een door Soleimani georkestreerde aanval te voorkomen aan flarden. Het leidt geen twijfel dat de regering-Trump in detail op de hoogte zou zijn geweest van de lopende geheime onderhandelingen van Iran met Saoedi-Arabië, een van de naaste bondgenoten, die werden bemiddeld door de Iraakse regering, die ook nauw samenwerkte en regelmatig met Washington communiceerde

 

Over de voorkennis van de VS om Soleimani te doden concludeert Ben Becker:

Dit betekent dat het Pentagon en het Witte Huis volledig op de hoogte waren, toen ze de luchtaanval bevolen om hem te doden, dat Soleimani naar Bagdad reisde in een diplomatieke capaciteit als een vertegenwoordiger van Iran en dat hij een ontmoeting met de premier had gepland om een bredere de-escalatie te bespreken

 

Kennelijk waren de vredesonderhandelingen tussen Iran en Saudi- Arabië in een verregaande stadium en dat maakte de Verenigde Staten en hun bondgenoten bijzonder zenuwachtig.

 

Frederico Pieraccini schreef op 8 januari 2020 in een analyse getiteld “The Deeper Story Behind the Assassination of Soleimani”:

Het lijkt erop dat de Saoedi's, Iraniërs en Irakezen goed op weg waren om een regionaal conflict tussen Syrië, Irak en Jemen te voorkomen……………………………”

De moord op Soleimani is dat de Verenigde Staten uithalen met het gestage verlies van invloed in de regio. De Iraakse poging om een blijvende vrede tussen Iran en Saoedi-Arabië tot stand te brengen, is onderdrukt door de vastberadenheid van de VS en Israël om vrede in de regio te voorkomen en in plaats daarvan de chaos en instabiliteit te vergroten

 

Vrede in het Midden-Oosten zou een nachtmerrie zijn geweest voor de Amerikanen en hun bondgenoten omdat hun rol, als zogenoemde vechters tegen “terrorisme” in het Midden-Oosten, zou meteen zijn uitgespeeld.

 

6-1-2020, Video:Gen Soleimani Was On Official Saudi Iranian Peace Trip

 

 

Steven Bennun van “Israëli News Live” vertelt in zijn video van 6 januari 2020 getiteld “Gen Soleimani Was On Official Saudi Iranian Peace Trip” over de vredesmissie van Qassem Soleimani in Bagdad op de dag dat hij werd vermoord.

Vanaf tijdlijn 11:55 zegt hij: “Deze commandant ging daarheen (naar Bagdad) om vrede te sluiten met Saudische regering. Het was een officiële staatsbezoek. De Irakezen waren bezig met de coördinatie van die staatsbezoek. Dat is de reden waarom hij werd vermoord op de internationale luchthaven in Irak…. Volgens de Iraki premier (Adel Abdul Mahdi), werd hij vermoord terwijl ze van tevoren een vredesovereenstemming hadden gepland met Saudische regering. De mensen van het Midden-Oosten proberen vrede met elkaar te sluiten, maar om een of een andere reden zullen Verenigde Staten en Israël vrede in deze regio niet accepteren. Je vraagt je gewoon af waarom? ”

 

Vrede betekent dat ze terroristen niet meer kunnen steunen en zou darmee hun rol zijn uitgespeeld. Daarom gaan ze tot het uiterste om elke poging tot vrede te torpederen.

 

5.1.2.1. Andere vredespogingen: Pakistaanse Premier Imran Khan

 

Video: 11 Oktober 2019, Iran Tanker attacked to Derail Pakistan's Iran Talks

 

 

Steven Bennun bespreekt in zijn video van 11 Oktober 2019 getiteld “Iran Tanker attacked to Derail Pakistan's Iran Talks” over hoe het vredesinitiatief van de Pakistaanse premier Imran Khan werd getorpedeerd door de aanslag op de Iraanse tanker. Khan bemiddelde tussen Iran en Saudi- Arabie.

 

The Wall Street Journal rapporteerde op 11 oktober 2019 in een artikel getiteld “Iranian Tanker Damaged in Possible Missile Attack Off Saudi Coast” over de aanslag op de Iraanse tanker voor de kust van Saudi- Arabië.

 

In zijn video van 11 oktober 2019 ontmaskert Steven Bennun op zijn bijzondere manier de daders en de motief achter deze aanslag.

 

Vanaf tijdlijn 1:21 zegt de heer Bennun:

“Deze groep (terroristen), waarover wij een tijdje terug hebben gehad, de Verenigde Arabische Emiraten en hoe ze hen trainden…., de Israëlische Mossad trainde deze groep strijders, (bestaande) gedeeltelijk (uit) Al- Qaeda, gedeeltelijk (uit) Isis militanten om aanvallen te kunnen uitvoeren op de tankers in de regio daar. Dat zou zelfs inclusief de rode zee zijn, maar vooral daar in de Perzische golf. Deze (aanval) heeft plaatsgevonden in de rode zee.

Het wordt aangenomen dat, dat is exact wat heeft plaatsgevonden, het werd uitgevoerd, wordt aangenomen dat het bedoeld was om de gesprekken (tussen Iran en Saudi- Arabië) te doen ontsporen. De gesprekken die op het ogenblik waren opgezet door de Pakistaanse premier Imran Khan, die Saudi-Arabië en Iran zal bezoeken, hij is op weg om morgen in Tehran te zijn en de Iraniërs te ontmoeten, om een soort overeenstemming te bereiken over de situatie daar in het Midden-Oosten met Saudi’s, hij zal ook Saudi- Arabië bezoeken. En het zal duidelijk worden dat prins Mohamad Bin Salman probeert om een vredesovereenkomst te bereiken tussen Iraniërs en Syrië (vergissing Bennun: moet zijn Saudi-Arabië). En dat is iets wat de Verenigde Staten kwaad heeft gemaakt, heeft president Trump kwaadgemaakt, heeft Israël kwaadgemaakt. En deze aanval op de Iraanse tanker is iets om het vredesproces te helpen doen ontsporen.”

 

Op 13 Oktober 2019 heeft premier Khan bezoek gebracht aan Iran en op 15 Oktober 2019 aan Saudi- Arabië om over vrede tussen de beide landen te praten.

 

Imran Khan met president Hassan Rouhani van Iran.

(Foto youtube)

Imran Khan met prins Mohamad bin Salman van Saudi- Arabie.

(Bron foto)

 

Vrede in het Midden-Oosten is een groot probleem voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Ze zullen daarom tot het uiterste gaan om elke vredespoging te torpederen. In plaatst van vrede kiezen ze voor chaos, bloedbaden, hopeloosheid, etnische zuiveringen, verwoestingen, leed en ellende, vluchtelingenstromen en continue vloeien van bloed.

 

Video:7-1-2020 Iran Missile Launch Update

 

In zijn video van 7 Januari 2020 getiteld "Iran Missile Launch Update" analyseert de heer Bennun de Iraanse raketaanval op de Amerikaanse bases in Irak als antwoord op de moord van Soleimani.

 

Vanaf tijdlijn 10:00 praat hij over de aanslag op de Japanse olietanker op 13 juni 2019 en de bewering van de Amerikanen dat Iran verantwoordelijk voor was.

Hij zegt: We kwamen hierop terug en informeerden U over mijn Midden-Oosterse correspondent, dit was in de tijd van de Japanse tanker toen werd beweerd dat Iran achter zat, terwijl Iran het niet had gedaan. Mijn Midden-Oosterse correspondent vertelde mij over een groep die wordt getraind door Mossad en Verenigde Arabische Emiraten.”

 

De heer Bennun refereert hier naar zijn video van 17 juni 2019 getiteld “17 juni 2019 ISIL Alive and Well UAE and Mossad Working Together.”

 

Op 13 juni 2019 werd een aanval uitgevoerd (hier, hier, hier, hier) op twee Japanse olietankers in de golf van Oman. De tankers waren volgetankt in Iran en waren op weg naar Japan. Op dezelfde dag was de Japanse premier Shinto Abe op bezoek in Iran (hier).

 

 

 

De Amerikanen en hun bondgenoten beschuldigden Iran van deze aanval. Echter, volgens de aangedragen informatie door Steven Bennun werd de aanslag uitgevoerd door de terroristen die getraind waren door Mossad en Verenigde Arabische Emiraten en niet door Iran. Het is ook tegen alle logica in dat Iran de olietanker zou aanvallen op het moment dat ze bezoek hadden van de Japanse premier Shinzo Abe. Wie zou het meest belang bij hebben, Iran of Verenigde Staten?

 

Vanaf tijdlijn 1:20 van zijn video van 17 juni 2019 getiteld “17 juni 2019 ISIL Alive and Well UAE and Mossad Working Together”, zegt Steven Bennun: “Nu gaan wij de waarheid leren kennen over wat er aan de hand is en ik kan U vertellen met hele goede zekerheid dat Isis of Isil nog steeds leeft. Het schijnt dat de president van Verenigde Arabische Emiraten het hoofd van zijn beveiliging de opdracht had gegeven om 200 mannen klaar te maken voor training. Ze zouden samenwerken met de Mossad en natuurlijk van deze 200 mannen, werd een restant van 175 Isil of Isis mannen, die in Syrië vochten, feitelijk getraind om aanvallen te kunnen uitvoeren in de golf regio, het hele gebied rond Iran, de golf van Oman, de Perzische golf, al deze verschillende regio’s in dit gebied waar al deze aanvallen plaatsvonden.”

 

De Verenigde Staten waren niet blij dat Japan goedkope olie uit Iran importeerde en de embargo van de Amerikanen negeerde. Daarom pleegden hun jongens, getrainde door Mossad, de aanslagen om vervolgens Iran ervan te beschuldigen. Het was een waarschuwing aan Japan om geen zaken te doen met Iran.

 

We keren nu terug naar de video van Steven Benunn van 7 januari 2020. Op tijdlijn 10:25 zegt hij over de bevestiging door zijn Pentagon bron:

“Maar niet lang na die gebeurtenis (aanval Japanse tankers), bevestigde in feite echter mijn Pentagon bron dat. Eerst was hij niet blij mee, maar uiteindelijke bevestigde hij door te zeggen ‘het is waar Steve’. Hij zei ‘we speelden iets uit, het waren niet de Iraniërs die de Japanse tanker bombardeerden…… Het was een macht dat was getraind, Al- Qaeda, Isis militante groep dat was getrainde om dergelijk aanvallen uit te voeren. ’

“Niet lang daarna, vertelde dezelfde inlichtingbron mij, en het verscheen ook in de reguliere media, dat de prins van Saudi- Arabië kwam naar Irak, om te proberen vrede te sluiten met Iraniërs. …… En vervolgens werd ik gebeld, en moet ik voorzichtig zijn hoe ik dit zeg, maar ik kan U dit vertellen: Het wordt verondersteld dat het gaat om iemand die president Trump kent en ik heb mijn video over de vredesinitiatief onder zijn aandacht gebracht en vroeg hem: “Is dat waar?” En ze bevestigden met “het is waar”. We weten, hij was op vredesmissie.”

 

5.2. Waarom Iran?

 

Waarom ongekende demonisatie van Iran? Waarom zoveel valse beschuldigingen tegen Iran? Waarom totaal oneerlijke economische embargo tegen Iran? Waarom zoveel provocaties tegen Iran? Een hele belangrijke reden is dat de centrale bank van Iran onafhankelijk is. Een andere reden wordt uitgelegd door Steven Bennun.

 

 

 

Steven Bennun legt uit in zijn video van 5 februari 2020 getiteld “Israel Launching Strikes West of Damascus” dat de Israëlische elite, die totaal niets geven om de eigen bevolking, alles eraan doet om een aanval van Iran op Israëli uit te lokken zodat de derde wereldoorlog gestart kan worden en de antichrist op de wereld kan verschijnen. Dat is de reden van de provocaties tegen Iran in Syrië, valse beschuldigingen, dreigementen, economische embargo enz..

 

De ervaren Canadese Joodse schrijver Henry Makow schrijft dat Trump huwelijksbanden is aangegaan met de ultraorthodoxe Joodse groepering “Chabad Lubavicht” die een grote invloed op hem uitoefenen (hier, hier, hier, hier, hier) om derde wereldoorlog te ontketenen. De moord op Soleimani was bedoeld om derde wereldoorlog uit te lokken.

 

In zijn video van 7 januari 2020 getiteld “Netanyahu Once Wanted Iran Bombed Now Lays Low” legt Steven Bennun uit hoe de Israëlische premier Netanyahu eerst een oorlog met Iran propageerde en later zich onthield van enige reactie.

 

Zie o.a. de volgende artikelen:

10-5-2018: US Allegedly Gives Israel Green Light to Kill Top Iranian General – Repor

14-2-2019: Youtube Israel PM wants to rally Arabs to advance war with Iran

13-2-2019: Israel Says It Wants 'War with Iran' and Is Meeting with Arab Countries to 'Advance' It

2-1-2018: US Intelligence Reportedly Gives Israel Green Light To Assassinate Iran's Top General

1-1-2018: Report: U.S. Gives Israel Green Light to Assassinate Iranian General Soleimani

 

Na de moord op Soleimani zei Netanyahu nog: Zoals Israël recht heeft op zelfverdediging, heeft de Verenigde Staten exact dezelfde recht. Qassem Soleimani is verantwoordelijk voor de dood van Amerikaanse burgers en vele andere onschuldige mensen. Hij plande vele van zulke aanvallen. President Trump verdient alle lof voor snelle ingrijpen, krachtig en vastberaden. Israël steunt Verenigde Staten in de strijd voor vrede, veiligheid en zelfverdediging. ”

 

Op 7 januari 2020 sloeg Netanyahu een hele andere toon aan en krabbelde terug: De moord van Soleimani is niet een Israëlische gebeurtenis, maar een Amerikaanse gebeurtenis. We zijn niet erbij betrokken en willen niet bij betrokken raken.”

 

Volgens Steven Bennun vormt de snel groeiende christendom is Iran een grote gevaar voor de Zionistische agenda van NWO.

Hij zegt vanaf tijdlijn 1:50: In Iran is het Christendom het snelst groeiend van het hele Midden-Oosten. De elite binnen de Israëlische regering heeft niet het Israëlische volk op het hart, hetzelfde geldt voor Iran …….. In Iran is het Christendom het snelst groeiend van het hele Midden-Oosten. Daarom is Iran een gevaar voor de Nieuw Wereld Orde, dat is de reden waarom Iran een bedreiging is voor de Zionistische agenda. Verwar Zionisme van de elite niet met die van  Israëliërs die gewoon God liefhebben, of de gewone seculiere Israëliërs die niet willen betrokken raken bij deze orthodoxe religie of vergelijkbare dingen. En vermeng de Orthodoxe Joden niet met Zionisme, ze zijn niet altijd dezelfde (tijdlijn 12:50)….. Er zijn meer dan miljoen Christenen in Iran. En je praat gewoon over om te bombarderen naar de vergetelheid?(tijdlijn 16:05)

 

6. Conclusie

 

Reguliere media:

De reguliere Westerse media was ooit een bastion van onafhankelijkheid, evenwichtigheid en degelijke journalistieke onderzoek om feiten naar boven te halen en aan de lezer te presenteren ongeacht de druk van overheden of andere machten. Helaas is er bij de overgrote meerderheid van de regulier media niets meer overgebleven van deze degelijke journalistiek. Het is gedegradeerd tot leugen, bedriegerij, misleiding en manipulatie. Het is een buitengewoon effectief instrument geworden in de handen van zichtbare en onzichtbare machten om opstanden, bloedbaden, omverwerpen van regeringen, het veroorzaken van chaos en leed en ellende goed te praten en te rechtvaardigen. Het is een schurkenmedia geworden.

 

Irak:

Amerikanen hebben Irak verwoest en zijn niet van plan om het op opnieuw te bouwen. De Irakezen proberen om afspraken te maken met andere landen om het land op te bouwen. De Amerikanen dreigen met moord, massademonstraties en eisen 50% van de Iraakse olie-inkomsten. Dit is niets anders dan piraterij en schurkengedrag.

 

Syrië:

De terroristen in Syrië worden beschermd door o.a. Verenigde Staten, Israël, Turkije, Frankrijk en Verenigde Koningrijk. Zolang deze terroristenbeschermers in Syrië zitten, zal het land niet tot rust komen. Daarom dienen deze terroristenbeschermers onmiddellijk het land te worden uitgetrapt. Ze hebben niets te zoeken in Syrië, behalve bloedvergieten en veroorzaken van leed en ellende.

 

Idlib:

Onder de huidige regering is Turkije gedegradeerd tot een hardnekkige terroristenbeschermer. De Turkse speciale eenheden werken zij aan zij met de terroristen in idlib. Zolang Turkije aanwezig is in Idlib, zal het nooit rustig worden daar. Turkije heeft niets te zoeken in Idlib en veroorzaakt alleen maar ellende en problemen. De enige oplossing is om Turkije weg te jagen uit Idlib.

 

Vredesinitiatieven:

Er worden vredesinitiatieven genomen om rust en stabiliteit in het Midden-Oosten te bewerkstelligen. De Amerikanen en hun bondgenoten doen er alles aan om deze initiatieven te doen mislukken. Vrede in het Midden-Oosten betekent dat er geen plaats meer is voor de spelletjes van de Amerikanen en hun bondgenoten. Ze gaan daarom tot het uiterste elke vredespoging te torpederen.

 

Qassem Soleimani:

De Iraanse generaal Qassem Soleimani werd vermoord door de Amerikanen omdat hij de terroristen bestreed die zijn gerekruteerd, getraind en bewapend door de Westerse machten en hun Midden-Oosterse bondgenoten. Daarnaast was generaal Soleimani bezig om een alomvattend vrede te realiseren tussen Iran en Saudi- Arabië. Bestrijding van terrorisme en zich inzetten voor vrede zijn twee zware doodzonden waar de Amerikanen en hun bondgenoten je nooit voor zullen vergeven.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media