Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 De Koerden als pionnen in de handen van de Turken tegen de Arameeërs met Islam als de drijvende kracht.

 

Het Aramese Klooster Mor Gabriel in Tur Abdin

 

 

 

English Version

1. Inleiding

2. Waar gaat het om?

3. Wereldwijd Aramese protest

4. De Koerden, de Turken, de Koerdische Imams en de subtiele etnische zuivering van de Arameeërs in Turkije.

 

4.1 Koerdische Imams, onbesneden honden, Turkse leger

 

4.2. Discriminatie, uitbuiting, uitsluiting helpt niet voldoende… dan maar vermoorden van de leiders….

   

4.2.1. 1979: Andraus (Andreas) Demir uit het dorp Karboran, Zuid-oosten van Turkije.

   

4.2.2. Het dorpshoofd van het Arames dorp Hah, de heer Hanna Aydin, werd opgeblazen op 19-11-1993.

   

4.2.3. 17 juni 1994 werd de heer Sukru Tutus, de burgemeester van Idil (Hazach) vermoord door de Koerdische Islamitische Extremisten.

   

4.2.4. 18 December 1994: Dr. Edward Tanriverdi werd vermoord.

5. Incidenten

 

5.1. Aramese Priester Melke Tok uit het dorp Midun ontvoerd door Hezbollah fundamentalisten op 9-1-1994.

 

5.2. December 2000: De Aramese priester Yusuf Akbulut uit Diyarbekir wordt gearresteerd wegens haat zaaiing

 

5.3. Op woensdag 28-11-2008 werd Aramese monnik Daniel Savci ontvoerd.

6. Waarom..... Waarom.... en nog eens ... waarom?

 

6.1. Het klooster St. Gabriel: Ze hebben mijn tempel ontwijd.

 

6.2. Geld is god geworden in het St. Gabriel klooster.

 

6.3. Bisschop Samuel Aktas en Isa Gulten bedreigen Aram-Nahrin Organisatie- criminele families uit Bote.

7. Bisschop Polycarpus Aydin brengt bezoek aan Verhagen.

8. Alles wat vroegere opgeschreven is bedoeld.........


 

1. Inleiding

 

De rechtzaken sinds november 2008 tegen het Aramese klooster St. Gabriel in het Zuid-Oosten van Turkije in de Arames enclave Tur Abdin, aangespannen door de Turkse overheid en de drie omliggende Koerdische dorpen, houden de gemoederen behoorlijk bezig, niet alleen binnen het Aramese volk, maar ook internationaal.

 

Het klooster St. Gabriel werd opgericht in 397 n. Chr. en ligt in Tur Abdin, in het Zuid-Oosten van Turkije. Tur Abdin betekent  in het Aramees ‘bergen van de dienaren Gods’, en is een deel van de Bijbelse Paddan-Aram, het inheemse of het Oer-land van de Aramese natie.

 

Volgens de Aramese inheemse tradities, waren de eerste inwoners van Tur Abdin Arameeërs. Vanuit dit Oer- of proto-land Tur Abdin begonnen de Arameeërs, ook bekendgemaakt in sommige media als “Chaldeeërs” of “Assyriërs”, zich te verspreiden over het Midden-Oosten. De Arameeërs zijn in feite de oorspronkelijke bewoners van dit deel van de wereld. Het is daarom zo pijnlijk en vernederende om te observeren dat zowel de Turkse overheid als de omliggende Koerdische dorpen geen respect tonen voor de Aramese aanwezigheid van duizenden jaren in dit gebied. In plaats daarvan proberen de beide volken zich te presenteren als de legitieme eigenaren van dit deel van de wereld, terwijl de rechten van het Aramese volk compleet worden overtreden.

 

2. Waar gaat het om?

 

In het kader van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, eiste Europa van Turkije om het gebied in kaart te brengen, dat wil zeggen, qua aantal bewoners en hun etniciteit; inclusief de registratie in de kadester. Hiervoor dienden de grenzen van de landerijen en dorpen in kaart te worden gebracht.

 

En dit werd opgepikt door de Turkse overheid en de drie Koerdische dorpen (Yayvantepe, Eğlence, Çandarlı)  als een goed “legale” excuses om de rechtzaken te starten tegen het klooster.

 

In december stonden drie zittingen op de rol, namelijk: 19-12-2008, 24-12-2008 en 21-12-2008. Tijdens de zitting van 19-12-2008 werd besloten om de zaak te verplaatsen naar 16-1-2009. Tijdens de zitting van 16-1-2009 werd besloten om alle zaken te behandeling op 11-2-2009.

Op 11-2-2009 werd de zaak weer verdaagd naar 4-3-2009 en 6-4-2009. Zowel de Turken als de Koerden komen met de meest lachwekkende klachten omtrent de klooster. De drie omliggende dorpen beweren dat het klooster hun land heeft geconfisqueerd, de overheid op haar beurt beweert dat het klooster een stuk land heeft ingepikt wat voorheen als 'bos' fungeerde. Met als laatste lachwekkende klacht van de kant van de overheid: de klooster zou zijn gebouwd waar vroeger een Moskee was. 

 

Het is werkelijk bespottelijk wat de Turken samen met de Koerden aan het doen zijn met hun pesterijen. En bovendien is het zo dat de drie Koerdische dorpen nooit uit zichzelf de rechtzaak zouden hebben aangespannen, zonder de hulp van de Turken. Wellicht dat de huidige Islamitische overheid van Turkije de eenheid tussen de Turken en de Koerden willen smeden met als bindmiddel “Islam” om vervolgens de Aramese Christenen te treiteren, te pesten en tegen hen te zeggen “oprotten, jullie hebben hier niets te zoeken”. Daarnaast is het zo dat de laatste tijd de PKK behoorlijk veel slachtoffers heeft gemaakt onder de Turkse officieren. Wellicht dat men de lijm van de Islam aanhaalt om de PKK de wind uit de zeilen te nemen.

 

Zowel de Turken als de Koerden zijn relatief nieuwkomers in dit gebied. De Arameeërs zijn sinds duizenden jaren aanwezig in dit gebeid, het is hun inheemse land. En dat de Koerden en de Turken aanspraak op het land van het klooster maken is gewoon bespottelijk en ongehoord.

 

3. Wereldwijd Aramese protest

 

Zweden- België- Zwitserland- Oostenrijk- Duitsland:

Als reactie op deze rechtzaken, werden sinds december 2008 diverse demonstraties door de Arameeërs, soms ook bekendgemaakt als “Assyriërs” en “Chaldeeërs”, gevoerd in diverse landen om hun ongenoegen over deze theatrale rechtzaken te uiten. Op 12-12-2008 werd een groot demonstratie in Zweden gehouden waarbij meer dan 5.000 mensen aan deelnamen. Op 17-12-2008 werd een demonstratie in België gehouden. Op 10-1-2009 werd een demonstratie in Zwitserland gehouden waarbij ongeveer 6.000 mensen aan deelnamen. In Oostenrijk werd een demonstratie gehouden in januari waarbij duizenden Arameeërs aan deelnemen. Op 25-1-2009 werd een demonstratie in Duitsland gehouden waarbij rond 20.000 mensen aan deelnamen.

 

4. De Koerden, de Turken, de Koerdische Imams en de subtiele etnische zuivering van de Arameeërs in Turkije.

 

De Koerden als pionnen in de handen van de Turken tegen de Arameeërs met Islam als de drijvende kracht.

 

Het is misschien goed om de onafhankelijke lezer wat achtergrond informatie te verschaffen om een betere beeld te krijgen over deze rechtzaken, omdat deze rechtzaken niet op zichzelf staan, ze zijn slechts een rand verschijnsel van een veel grotere probleem.

 

In Turkije wonen er tussen 10-15 miljoen Koerden. De meerderheid van deze Koerden zijn zeer argwanend jegens de Turken. De PKK voert sinds 1980, vanuit het noorden van Irak, een bloedige strijd met het Turkse leger waarbij duizenden doden zijn gevallen tot nog toe.

 

Het enige wat de beide volkeren, de Koerden en de Turken, met elkaar gemeen hebben is de Islam. En hier begint ook het probleem voor de Arameeërs in Turkije. De Turken hebben namelijk in het verleden wel vaker de Islam als een machtig bindmiddel gebruikt om ‘liefde’ te smeden met de Koerden en vervolgens de Christelijke minderheden, voornamelijk de Arameeërs , te pesten, te vermoorden, te terroriseren en uiteindelijk uit de inheemse landen van hun voorvaders, die ze sinds duizenden jaren bewoonden, weg te jagen; dus een subtiele manier van etnische zuivering.

 

Het gecreëerde probleem van de laatste tijd rond St. Gabriel klooster sinds november 2008 door Turkije is een voorbeeld hiervan waarbij de Koerden van de omliggende dorpen door Turkije zijn gemobiliseerd.

 

4.1 Koerdische Imams, onbesneden honden, Turkse leger

 

Een belangrijke pion in de handen van de Turken zijn de Koerdische Imams. De Imam opleidingen in Turkije worden verzorgd door de overheid. De Imams worden betaald door de overheid. De Koerdische Imams werden door de Turken op een zeer effectieve manier ingezet om niet alleen de genocide van 1915 te bewerkstelligen, maar ook om op zeer subtiele manier de resterende overlevende Arameeërs het land uit te jagen. De Turkse geheime dienst heeft via deze gerekruteerde Koerdische geestelijken en leken de Arameeërs in een zodanige toestand van hopeloosheid, rechteloosheid en ontreddering gebracht dat er niets voor hen overbleef dan het land te verlaten. En de Turken konden altijd tegen het Westen zeggen van: Kijk, wij hebben het niet gedaan, de Koerden hebben het gedaan.

 

Over de mentaliteit die in Turkije heerst jegens de onbesnedenen (lees: onreinen, varkens en honden ) verwijzen wij naar ons online artikel: http://www.aramnahrin.org/Dutch/EuropeseHonden.htm

 

De haat die door de Koerdische Imams gepredikt werd hebben wij aan het lijf ervaren en omvatte o.a. de volgende dogma’s:

 

- Een Christen is onbesneden, dus is hij onrein en daarom worden de niet-moslims in Turkije “Gaour” genoemd, dat wil zeggen goddeloos, wilde beest, normloos (Een triest mededeling voor een Westerling is dit: als U zegt dat U “neutraal” bent, dan bent U in het Midden-Oosten nog erger aan toe dan als U zegt dat U ergens in gelooft).

- Naast het woord "Gaur" om alle niet-Moslims aan te duiden, wordt ook veelvuldig het woord "Kitapsiz" gebruikt, dat betekent zoiets als: zonder (heilige) boek, zonder waarden en normen, zonder beschaving, een wilde best, geen mens.

-Daarom is het geoorloofd om de Christenen te beroven, hun landerijen, graanvelden, wijngaarden te vernielen en te stelen.

-Als je een vrouw van een Christen met geweld ontvoert en haar tot je eigen vrouw maakt, dan heb je iets zeer goed gedaan en je krijgt een beloning in de hemel.

-Als je een dochter van een Christen pakt en haar trouwt, dan heb je een hemelse en een aardse beloning, namelijk: 1) je hebt een goddeloze tot de Islam bekeert en 2) je bespaart je een enorme bedrag aan geld en cadeaus die je normaal moet betalen aan de familie van de bruid.

-Omdat een christen onrein is, moet je hem zeker geen hand geven, en vooral niet nadat je hebt gebeden.

-Tijdens een rechtzaak heeft een Christen geen enkel recht, zijn woord weegt veel minder zwaar dan die van een Moslim.

 

In het Turkse leger werden de Aramese Christenen behoorlijk gediscrimineerd. Hoewel het leger officieel seculiere beleid voert, hadden de fanatieke Islamieten het vrije spel met het treiteren van de Aramese en andere Christenen. Vele Aramese en niet Aramese Christenen hebben gruwelijke ervaringen in het leger gehad, onder andere:

 

1. Pesterijen in de vorm van discriminatie, uitsluiting, schelding door hun collega soldaten

2. Sommigen werden ontkleed en het bataljon (600 man) spuugde op hen, omdat ze onbesneden waren.

3. Sommigen moesten aan ramadan meedoen

4. Sommigen werden gemarteld en hebben het niet overleefd.

5. Sommigen moesten een “Sahadat” afleggen. Dit hield in om Jezus te veroordelen en Mohammed te verheerlijken.

6. Als Christen hoefde je natuurlijk niet naar je meerdere te gaan, het had geen zin.

 

Door de wens van Turkije om tot de Europese Unie te treden zijn de laatste jaren vele zaken verbeterd, maar helaas te laat, omdat het grote deel van het volk het land heeft verlaten. Aan de andere kant zijn de Turken zeer vindingrijk om op subtiele manier de ongewensten het land uit te drijven.

 

4.2. Discriminatie, uitbuiting, uitsluiting helpt niet voldoende… dan maar vermoorden van de leiders….

 

Ondanks dat de Arameeërs als tweederangs burgers werden beschouwd en ondanks de onophoudelijke discriminatie in het dagelijkse leven, slaagden de Arameeërs toch erin om, zij het onder erbarmelijke omstandigheden, het hoofd boven water te houden.

Omdat in het zuiden-oosten van Turkije grote gezinnen met 6-10 kinderen normaal verschijnsel waren, baarde dit de Turken een grote zorgen. En dus vroeg men zich af van: hoe kun je van deze ‘ongewensten’ en ‘onreinen’ afkomen? Het antwoord bleek heel simpel: Dit doe je door vooraanstaande leden  van het volk te vermoorden en dan zal het volk wel weggaan. Om de zoveel tijd werd een vooraanstaande persoon uit de gemeenschap vermoord en het resultaat was inderdaad verbluffend. Vanaf de jaren 80 begonnen de Arameeërs langzaam maar zeker hun oer-land Tur Abdin te verlaten. Dertig jaar terug waren er circa 40-60.000 Arameeërs in Tur Abdin en vandaag zijn er slechts 2.000 ervan overgebleven. De etnische zuivering werkt zeer effectief zolang je maar de juiste leiders vermoord en de juiste tactiek toepast dan zal het volk wel weggaan. In feite wordt dit vandaag ook in Irak herhaald om van de ‘onbesnedenen’ en ‘onreinen’ af te komen.

 

Om U een indruk te geven, geven wij hieronder een aantal voorbeelden van de vermoorde Arameeërs in Tur Abdin. Daarnaast zullen wij enkele voorbeelden geven omtrent de regelmatige psychologische pesterijen om het volk te ontmoedigen.

 

4.2.1. 1979: Andraus (Andreas) Demir uit het dorp Karboran, Zuid-oosten van Turkije.

 

Karboran is een groot dorp in Tur Abdin dat oorspronkelijk uit 500 Aramese gezinnen bestond. Door de aanhoudende discriminatie en terreur waren vele Arameeërs vertrokken naar het Westen. De heer Demir en nog 6 Aramese gezinnen woonden nog steeds in Karboran. De heer Demir was een vooraanstaande Arameeër in Tur Abdin die in aanzien stond bij het volk. De heer Demir werd vermoord door een Koerd in koele bloede, omdat hij vocht voor de rechten van z’n volk.

Een enorme schok bracht dit teweeg binnen het Aramese volk in Tur Abdin. Na de moord op Demir werd Karboren volledig etnisch gezuiverd en vertrokken de resterende Arameeërs naar het Westen.

 

4.2.2. Het dorpshoofd van het Arames dorp Hah, de heer Hanna Aydin, werd opgeblazen op 19-11-1993.

 

Het dorp Hah is een zeer bekende Aramese dorp in Tur Abdin. Volgens de traditie werd de kerk van Hah gesticht door de drie wijzen die een bezoek brachten aan Israël tijdens de geboorte van Jezus Christus. Op hun terugweg bouwden ze ter ere van Christus de kerk van Hah.

 

Het minibusje waarin het dorpshoofd zich bevond werd onder weg naar Midyat opgeblazen door een autobom. De aanslag was het werk van de Koerdische Hezbollah beweging opgericht door de Turkse geheime dienst.

 

Toen de PKK vanaf 1980 actief werd in het Zuid-Oosten van Turkije, begon de Turkse geheime dienst Koerden te rekruteren om tegen de PKK te vechten. Vanaf 1991 ging de overheid wederom haar toevlucht zoeken tot de religie en richtte een Hezbollah beweging op, bestaande uit Koerden, om samen tegen de PKK te vechten. Voor deze fanatiekelingen waren de Aramese Christenen een gewilde slachtoffer. Overbodig om te zeggen, overheid deed er niets tegen. De moord op de heer Aydin bracht een enorme schok teweeg.

 

4.2.3. 17 juni 1994 werd de heer Sukru Tutus, de burgemeester van Idil (Hazach) vermoord door de Koerdische Islamitische Extremisten.

 

De heer Sukru Tutus (geboren 1939) was een vooraanstaande Aramese leider in Idil (Hazach). Vanaf 1967 tot 1979 was hij de burgemeester van Idil. Hij was zo succesvol, dat de Turken en de Koerden zenuwachtig werden. De Turkse geheime dienst riep wederom de hulp van hun Islamitische Koerdische broeders in. De eerste aanslag op hem werd gepleegd op 1973 die hij gelukkig overleefde.

 

Hij was zo geliefd, dat hij bij de verkiezingen van 1979 met grote meerderheid werd gekozen als burgemeester van de stad Idil.

 

Dit was echter onaanvaardbaar voor de Turken. En daarom werd er een stokje voor gestoken en hebben ze een Islamiet als een burgemeester geïnstalleerd. De heer Tutus ging echter verder met het verdedigen van de rechten van het Aramese volk.

 

Ondanks vele bedreigingen en aanslagen, ging hij onvermoeid door met het verdedigen van de rechten van het Aramese volk. Op 17 juni 1994 slaagden de Koerdische extremisten, zeer waarschijnlijk onder leiding van de geheime dienst in, om hem te vermoorden op een afstand van 200 meter van de kerk met diverse schotten in de rug. Een enorme schok bracht het teweeg onder het Aramese volk.

Wie heeft het gedaan? De Turken zullen altijd zeggen: De Koerden hebben het gedaan. Zo doe je het als je een land wilt zuiveren van de ‘onreinen’ en de ‘onbesnedenen’.

 

4.2.4. 18 December 1994: Dr. Edward Tanriverdi werd vermoord.

 

Dr. Edward Tanriverdi (geboren 1938) was een vooraanstaande Arameeër en een bekende arts in Midyat (sinds 1976).

De heer Tanriverdi werd vermoord op 18 december 1994 in Midyat door de Koerdische Hezbollah beweging. Tanriverdi liet een vrouw en vier kinderen na.

Zoals gewoonlijk zei de overheid: De Koerden hebben het gedaan en vergaten daarbij te vermelden dat zij de Koerdische Hezbollah beweging op potten hadden gezet.

Overbodig om te zeggen: Uiteraard werd er geen enkel poging gedaan om de daders te achterhalen, ze kwamen uit het ‘niets’ en ‘verdwenen’ ineens in het niets. Zo gaat het nu eenmaal als je de status van een ‘ongewenste’ en ‘onreine’ hebt opgeplakt gekregen.

 

Er zijn natuurlijk veel meer Arameeërs vermoord door de Koerden en de Turken, echter de bovenstaande vier voorbeelden hadden een enorme psychologische effect. We noemen zeer in het kort nog het volgende:

 

* Op 1 mei 1990 dringen vier zwaarbewapende mannen het huis van de familie Bulut binnen en richten ene bloedbad aan. De 49 jarige heer Bulut sterft als gevolg van de verwondingen, zijn 18 jarige zoon Samiel sterft twee dagen later.

* Op 2 Juni 1990 de Aramese familie Aykil in het dorp Arna aangevallen. De vader en moeder Aykil (beiden 28 jaar oud) werden voor de ogen van hun drie kinderen gedood. Mevrouw Aykil was 8 maanden zwager.

* Op 26 augustus 1991 vielen de fanatieke Koerdische Islamieten het dorp Enhil (Yemisli) aan waarbij 2 Arameeërs vermoord.

* Op 13 januari 1993 werden twee busjes aangevallen met machine geweren waarbij 6 Arameeers werden vermoord

* Op 16 februari 1994 werd in Midyat de heer Yakup Mete, een dorpshoofd, doodgeschoten.

* Op 6 februari 1993 werd een aanslag gepleegd op een minibus waarbij een Arameeër werd vermoord.

 

Het voorgaande geeft een indruk hoe de Turkse geheime dienst in samenwerking met hun Koerdische Islamitische vrienden het Aramese volk hebben weggejaagd uit Tur Abdin.

 

5. Incidenten

 

Naast het vermoorden van belangrijke Arameeërs vindt er om de zoveel tijd een incident plaats in Tur Abdin en elders om de Arameeërs eraan te herinneren dat ze beslist hier ongewenst zijn. We noemen hieronder enkele voorbeelden van deze incidenten.

 

5.1. Aramese Priester Melke Tok uit het dorp Midun ontvoerd door Hezbollah fundamentalisten op 9-1-1994.

 

 

Op 9-1-1994 werd de Aramese priester Melke Tok uit het dorp Midun in Tur Abdin ontvoerd door de Koerdische Islamieten. Een enorme internationale druk kwam opgang.

 

De priester werd paar dagen later vrijgelaten en bleek dat de plaatselijke Turkse commandant een vinger in de pap had. Met de ontvoering van de priester wilden zowel de Koerdische Hezbollah alsmede de Turkse commandant geld proberen te ontfutselen voor zijn vrijlating.

 

5.2. December 2000: De Aramese priester Yusuf Akbulut uit Diyarbekir wordt gearresteerd wegens haat zaaiing

 

Op 4 december 2000 verscheen een artikel in de Turkse krant “Hurriyet” met de titel “Verraders onder ons” met daarbij een foto van de Aramese priester Yusuf Akbulut uit Diyarbekir.

 

In het artikel zegt Akbulut dat niet alleen de Armeniërs hebben geleden onder de genocide van 1915, maar ook Arameeërs (In Turkije zijn de Arameeërs bekend onder de naam “Suryani” hetgeen betekent “Syriërs”).

 

Na het verschijnen van het artikel ontstond er een grote beroering in Turkije. Akbulut moest zich diverse malen verantwoorden voor de rechtbank wegens haat zaaiing, omdat hij gezegd had dat ook Arameeërs hebben geleden onder de genocide van 1915. Onder internationale druk, en vooral de wens van Turkije om tot de Europese Unie te treden, werd Akbulut uiteindelijk vrijgesproken.

 

5.3. Op woensdag 28-11-2008 werd Aramese monnik Daniel Savci ontvoerd.

 

Op 28-11-2008 werd de Aramese monnik Daniel Savci van het Klooster St. Yakub in het dorp Salah (Tur Abdin) door vijf Koerden ontvoert. Deze Koerden wilden geld hebben voor zijn vrijlating. Het is uitgesloten dat de Koerden op eigen houtje zoiets hebben gedaan. Zeer waarschijnlijk heeft dit in samenspraak met de Turkse geheime dienst plaatsgevonden.

 

Monnik Daniel werd uiteindelijk vrijgelaten zonder dat er geld ervoor werd betaald.

 

En als laatste in de rij zijn de pesterijen rondom St. Gabriel klooster. Waarschijnlijk zijn deze pesterijen in de vorm van rechtzaken sinds november 2008 tegen het Aramese klooster St. Gabriel in Tur Abdin bedoeld als een signaal van de kant van de Turken aan de Arameeërs, namelijk: “Wij zijn hier de baas en kunnen doen wat wij willen. Niemand kan jullie helpen. Je kunt ons beter gehoorzamen. En ophouden met die onzinnige praatjes als “mensenrechten”, “erkenning van jullie rechten”, “erkenning van jullie taal, het Aramees” en al helemaal niet over genocide”.

 

6. Waarom..... Waarom.... en nog eens ... waarom?

 

Velen binnen het Aramese volk wereldwijd staan nooit stil bij de vraag van: Waarom? Waarom werden de Arameeërs verdreven uit de landen van hun voorvaders die ze voor duizenden jaar bewoonden? Waarom worden hun landerijen, hun wijngaarden, hun fruitbommen, hun huizen door hun vijanden ingepikt op een wrede manier? Hoe kan dit toch? Waarom werden hun dochters verkracht en ontvoert en hun zonen vermoord? Waarom leven ze in Turkije en andere landen van het Midden-Oosten als tweederangs burgers? Waarom hebben zij geen rechten? Waarom werden hun vrouwen door Koerden en Turken onteert en vermoord? Waarom werden hun jonge mannen en ouderen op een wrede manier afgeslacht? Waarom zijn hun vrouwen, kinderen, ouderen met duizenden vermoord en in ravijnen en putten gegooid? Waarom hebben zij geen respect bij hun huren die hen vertrappen en onteren? Waarom leven zij voor de andermans deuren als vluchtelingen onder het juk van andere volkeren? Hoe kan dit toch? Waarom vraagt dit blinde volk zich niet af wat hen allemaal zo overkomt? En wat is vooral de reden voor al deze zaken?

Iedereen weet dat de recentelijk rechtzaken in Turkije bespottelijk  en onzin zijn. Maar waarom dan doen de Turken en Koerden dit ons aan?

 

Voorzover sommigen zich bezighouden met deze vragen, dan hebben ze het antwoord meteen al klaar en zeggen dat het de schuld van de Islamitische fanatisme is. Maar is dat zo, dat al hun problemen door Turken, Koerden, Arabieren en fanatieke Islamieten worden veroorzaakt? Is het inderdaad waar dat de schuld altijd bij de anderen ligt? Stellen zij zichzelf ook de vraag of mogelijkerwijs zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun belabberde toestand?

 

Laten wij als voorbeeld kijken naar de Kopten van Egypte. Ze leven midden in een gruwelijke bloeddorstige fanatisme. Ze worden vermoord, hun kerken worden in brand gestoken, hun vrouwen worden aangevallen, hun geestelijken geterroriseerd. Maar midden in deze misère, slagen ze erin om inderdaad op 'slangen' en 'schorpioenen' te lopen en bekeren vele bekende fanatieke Islamitische geestelijken tot het Christendom. Hoe kan dit dan?

In tegenstelling tot het Aramese bloed, is de de Koptische bloed niet goedkoop, in tegendeel, het zorgt voor enorme kerkbloei. Hoe kan dit dan toch? Waarom slaagde de onheilige Jezus van het Westen er niet in om het Koptische volk te verscheuren en tegen elkaar op te zetten, terwijl de Kopten moedig standhielden tegen de hatelijke verdeel en heerspolitiek van de missionarissen? Waarom slaagde de gruwelijke Jezus van het Westen niet in om de Kopten te verdelen in verschillende Christelijke denominaties met exotische namen? Waarom slaagde hij wel in geval van Arameeërs? Ja, de Kopten worden inderdaad vervolgd en geterroriseerd door hen wiens woorden ontbreekt aan woorden als "medeogen" of "barmhartigheid". Echter, ze leven nog steeds in hun land, ze hebben hun landerijen, ze bewonen en onderhouden hun kerken en zetten het leven gewoon door midden in een gruwelijke fanatisme. Waarom is dat zo?

Het antwoord op al deze vragen is heel simpel: Je kunt met God niet spotten! Wij gaan hieronder uitleggen wat wij hiermee bedoelen.

 

In Job 1:6-12 lezen we Op een dag dat de leden van het hemelse hof bij de Heer hun opwachting maakten, kwam ook Satan met hen mee. ‘Waar ben je geweest?’ vroeg de Heer aan Satan. Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven over de aarde.’ ‘Heb je ook gelet op mijn dienaar Job?’ vroeg de Heer. ‘Er is geen tweede zoals hij op aarde. Hij is eerlijk en oprecht, heeft ontzag voor mij en gaat het kwaad uit de weg.’ Satan antwoordde: ‘Niet voor niets heeft hij ontzag voor u. U hebt hem, zijn gezin en heel zijn bezit in bescherming genomen. U zegent alles wat hij onderneemt, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar vernietig eens alles wat hij heeft: hij zal u openlijk vervloeken.’ ‘Goed,’ zei de Heer tegen Satan, ‘alles wat hij heeft, is in je macht, maar van hemzelf blijf je af.’ Toen ging Satan weg”

 

Hieruit begrijpen wij het volgende:

 

1. Satan kan niets uitrichtten tegen een gelovige, tenzij de Heer daar toestemming voor geeft.

2. Satan kan ook niet grensloos de gelovige terroriseren, zijn macht wordt ingeperkt door de Heer.

 

Hoe kan het dan geachte lezer dat de Satan ruimte krijgt van de Here God om het Aramese volk te terroriseert door de Turken, Koerden en anderen in de regio? Jezus zegt, "‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde" (Matteus 18:18). Maar als Jezus de macht heeft in de Hemel en op de aarde, hoe is het dan mogelijk dat Hij gruwelijke zaken als deze heeft toegelaten, namelijk:

  • Daarop verschenen de Koerdische groepen als wilde dieren, bewapend met allerlei dodelijke wapens zoals bijlen, spitse haken, zwaarden, dolken, stokken en sikkels.O, bittere gruwel, ontroostbare treurnis, toen men zag, hoe de zuigelingen aan de schoot van hun moeder ontrukt werden en hun bloed zich mengde met melk, hoe dat de moeders voor aller ogen werden verkracht, en hoe er niemand was die dat had kunnen verhinderen of had kunnen eisen dat men ophield. O aarde, dek slechts toe, dek toe, verberg u, zon, verberg u. (blz. 90)

  • De soldaat nam de gouddinars aan en stopte die in zijn zak; daarop droeg hij het kind weg en sloeg het tegen een rots vóór hem, zodat het onmiddellijk, voor de ogen van zijn moeder, stierf.

(Zie voor meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm)

 

Hoe kan zoiets toch? Aan wie ligt het dan? Waarom laat Hij zulke gruwelijke zaken toe? De machtige God van Abraham, Isaak en Jacob die zich in Jezus Christus aan de wereld heeft geopenbaard zegt, " Niemand kan zich voor mij verbergen; ik ben overal, in de hemel en op aarde" (Jeremia 23:24)........ Ik ben de Heer, er is geen andere God dan ik (Jesaja 45:5).

 

Dit betekent dat niets aan Hem ontsnapt, inclusief de huidige rechtzaken in Turkije tegen het Aramese klooster. Waarom laat hij zulke dingen dan toe, geachte lezer? Waarom heeft Hij niet ingegrepen toen ons volk door de Turken en Koerden werd afgeslacht? Waarom heeft Hij de Satan toestemming en ruimte gegeven om ons volk gedurende eeuwen te onderdrukken, te terroriseren en uiteindelijke de Diaspora in te jagen?

Het antwoord op al deze vragen is geachte lezer dat ons volk de Here God heeft gekrenkt en Zijn Heiligheid brutaal heeft vertrapt, zoals Hij klaagt, ".......ze doen alles om mij te krenken...... (Ezechiel 8:17)

 

En wat is het resultaat hiervan? De Heer zegt, "Zou ik zo’n volk niet straffen? Zou ik zo’n volk nog sparen? Vijanden stuur ik op hen af ........." (Jeremia 5:9-10).

 

"Vijanden" stuur ik op hen af zegt de Heer! Inderdaad hebben deze vijanden hun kerken in brand gestoken, hun landerijen, wijngaarden en huizen van hen afgepakt en in bezit genomen, en hen de Diaspora ingestuurd.

 

Nogmaals, waarom stuurt de Heer vijanden op hen af om dit met hen te doen? Heel simpel, " Laat het goed tot je doordringen: de Heer is de enige God in de hemel en op aarde.40 Leef daarom steeds zijn wetten en geboden na die ik jullie vandaag opleg. Dan zullen jullie en je kinderen het goed hebben. Dan zul je een lang leven leiden in het land dat de Heer, je God, jullie wil geven.(Deuronomium 4:39-40)

 

Ons volk heeft werkelijk niets van begrepen dat het aanvaarden van Jezus Christus, die de God van Abraham, Isaak en Jacob is, enorme consequenties met zich meebrengt. Je kunt onmogelijk "neutraal" zijn en in Christus Jezus geloven. Je kunt onmogelijk passief zijn en in Jezus Christus geloven. Geloven in Christus betekent je compleet aan Hem overgeven, het is niet vrijblijvend. Ons volk heeft de Heer verraden en compleet aan de kant gezet.

 

Ze hebben vreselijke oorlogen en vervolgingen meegemaakt, maar het merkwaardige is dat ze zich nergens van bewust zijn en steken hun kop in het zand alsof er niets aan de hand is. En de leiders? Net zo erg als het volk. "Want iedereen is op eigen voordeel uit, van groot tot klein. Zelfs priesters ...  bedriegen het volk.  Ze vatten hun taak al te licht op, want bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat (Jeremia 6:13-14)

 

De Heer heeft hen zo vaak gewaarschuwd met oorlogen en genocides tot het punt dat ze in Diaspora zijn gegaan. En zelfs in Diaspora vragen zij zich niet af waarom ze zijn weggejaagd uit de landen van hun voorvaders die nu door anderen zijn ingenomen. Ze vragen zich niet af van waarom zij nu als vreemden moeten leven voor andermans deuren. Ze zijn in een ongelofelijk diepe slaap gevallen zonder zich bewust van te zijn wat ze allemaal is overkomen. Ze zijn betoverd door de luxueuze leven in het Westen en willen beslist niet weten wat hen in de toekomst te wachten staat.

 

6.1. Het klooster St. Gabriel: Ze hebben mijn tempel ontwijd.

 

Een klooster is een symbool voor het huis van God waarin nonnen, monniken en bisschoppen de Heer dienen in armoede, kuisheid (inclusief geestelijke kuisheid), deemoedigheid en heiligheid, een heenwijzing naar de hemelse tempel met de engelendienst.

Een klooster is niet bedoeld als plaats voor mannen en vrouwen om daarin kinderen te maken, seks met elkaar te bedrijven, en te leven. In het klooster St. Gabriel wonen er sinds jaren gezinnen, mannen en vrouwen, die kinderen hebben gemaakt in het klooster en daarmee heeft bisschop Samuel Aktas het huis van God laten ontwijden.

 

Ongeveer 30 jaar geleden gingen een jongeman en een meisjes naar het Klooster St. Gabriel om respectievelijk monnik en non te worden. Tijdens hun verblijf in het klooster hebben deze jongeman, de heer Isa Gulten, en jonge meisje elkaar leren kennen en zijn toen in het klooster met elkaar getrouwd.

 

Je hoeft geen Christen te zijn om te begrijpen dat dit een gruwelijke ontwijding van Gods huis is. De heer Isa Gulten en zijn vrouw hebben inmiddels 6 kinderen gemaakt in het klooster, een afschuwelijke daad van ontwijding.

 

Als je de zaak aan bisschop Samuel Aktas voorlegt, dan wordt hij woest en wil er niets van weten. De arme man, die zich nergens van bewust lijkt te zijn, wordt door Isa Gulten bespeeld. De zoon van de heer Gulten, die natuurlijk ook in het klooster woont, is de secretaris van de bisschop.

Het lijkt zelfs zo erg te zijn dat Mgr. Samuel Aktas schijnt te hebben gezegd van "Ik kan hem niet aan". Als dit waar is, dan is het zeer ernstig!

 

Bisschop Samuel Aktas heeft ook geen boodschap aan de waarschuwingen van de Here God omtrent het onteren van Zijn huis, als de Heer zegt, " Zo waar ik leef, dit zeg ik, God, de Heer. Met jullie walgelijke en afschuwelijke afgodendienst heb je mijn tempel ontwijd. Daarom zal ook ik het zwaard gebruiken, ik ontzie niemand en heb met niemand medelijden (Ezechiel 5:11)

 

De Here God spreekt duidelijk over "walgelijke en afschuwelijke afgodendienst"...., en vervolgens zegt de Heer "Zwaard gebruiken". Met dergelijke zaken moet je niet bij bisschop Aktas aan te komen, want dat begrijpt hij niet en heeft geen boodschap aan. Goedkope praatjes als "de Patriarch heeft hem toestemming gegeven" of "ik kan de deur van het klooster niet afsluiten en mensen buiten houden" , "hij is een leraar Aramees en heeft vele goede dingen gedaan", haalt hij naar voren om het verblijf van Gulten te rechtvaardigen. Soms zegt hij "ik kan hem niet aan".

 

En het volk? Sommige dwazen en blinden tonnen geen enkele interesse voor de Heiligheid van de Here God, maar staan meteen klaar om meneer Gulten te verdedigen met de woorden als, "Vele bisschoppen, priesters en diakenen hebben onder hem gestudeerd. Hij is een bastion voor St. Gabriel".

 

Voor jaren wordt het huis van God gebruikt voor "afschuwelijke afgodendienst" die de heer Gulten en bisschop Samuel Aktas de klooster hebben ingevoerd. Bisschop Aktas denkt door 3 keer per dag te bidden (het valt te betwijfelen of hij iets van begrijpt) de Here God tevreden te kunnen stellen. Maar die arme man heeft niet in de gaten dat de Here God Heilig is, en je moet niet proberen om Zijn Heiligheid te tarten.

 

Maar ach, wie maakt het zich druk om de Heiligheid van de Heer? Wie maakt zich druk om de ontwijding van Zijn Heiligdom? Iedereen die daar iets van zegt, wordt volledig afgekraakt met scala van valse beschuldigingen en laster.

 

 

En bisschop Samuel Aktas die schreeuwt en jankt dat de Turken en de Koerden hem groot onrecht aandoen door de aanhoudende rechtzaken, heeft niet in de gaten dat door zijn toedoen het Gods huis ontwijdt wordt en dat hij daarmee de woede van de Heer op z'n hals heeft gehaald.

 

Maar geachte lezer er is meer aan de hand dan dat........

 

6.2. Geld is god geworden in het St. Gabriel klooster.

 

Of je nu een immorele bandiet bent, betrokken bent bij rekrutering, zich schuldig maakt aan geschiedenis vervalsing, je volk voor geld verkoopt en je bezighoudt met andere onheilige zaken die het daglicht niet kunnen dragen, zolang je geld bij je hebt, staan de deuren van St. Gabriel wijd voor je open (Dit geldt trouwens niet allen voor St. Gabriel, maar ook voor DeyrulZahfaran klooster).

 

Natuurlijk hebben wij hier niet over de reguliere bezoekers zoals toeristen en anderen die een bezoek brengen aan St. Gabriel.

 

Nee, wij praten hier over criminelen, onder andere "Assyrische" terroristen die zich echt met rekrutering bezig hebben gehouden, die goed bekend zijn bij bisschop Aktas en Isa Gulten en die dagen en soms weken in het klooster verblijven.

 

De Bijbel maakt zeer scherp onderscheid tussen de criminelen die zich in een Christelijke gemeenschap leven en criminelen die daarbuiten leven, namelijk "Natuurlijk bedoelde ik niet onzedelijke mensen in het algemeen, of geldschrapers en uitbuiters of afgodendienaars. Want dan moest u uit deze wereld weg! Nee, ik bedoelde dat u niet moest omgaan met iemand die zich een christen noemt en toch onzedelijk leeft of een geldschraper is, een afgodendienaar, een kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiter. Met zo iemand moet u ook niet samen eten. Is het soms mijn taak te oordelen over buitenstaanders? U oordeelt toch ook alleen over hen die tot uw gemeente behoren! Over de buitenstaanders zal God oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden" (1 Korientiers 5: 10-13)

 

Er wordt beslist niet gevraagd of je in de Here God gelooft of niet, of je een waardige en kuise leven leidt, of je een ware Christen bent, nee geachte lezer, of je een heroïne handelaar bent, nee geachte lezer, al deze zaken zijn niet relevant zolang je maar geld meebrengt, dan zal bisschop Samuel Aktas jou beslist geen strobreed in de weg leggen.

 

Bisschop Ozmen en Aktas

En dit verklaart onder andere waarom de gruwelijke "Assyrische" GHB/ADO/PKK terroristen zo'n gemakkelijk toegang hebben tot St. Gabriel en Deyrulzahfaran klooster.  En met dergelijke onplezierige kwesties en waarschuwingen van de Here God moet je zeker bishop Samuel Aktas van St. Gabriel en Saliba Ozmen van Deyrul Zahfaran niet lastigvallen. Het interesseert ze simpelweg niet wat je hebt uitgespookt.

 

 

En dan moet je bisschop Samuel Aktas van St. Gabriel en Saliba Ozman van Deyrulzahfaran niet lastigvallen met de Bijbel, omdat het zeer waarschijnlijk als een gruwelijke stank zullen ervaren, namelijk, " Want wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, niet alleen onder de mensen die gered worden maar ook onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een kwalijke geur die dodelijk is, maar voor de eersten een verfrissende geur die leven brengt" (2 Korientiers 2:15-16)

 

En zeker moet ke al helemaal niet aankomen met zaken als 1 Korienteres 5:10-13 of 2 Korientiers 6:14-16, "Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God! Want hij heeft zelf gezegd: Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn"

 

Het interesseert de heren simpelweg niet en ze hebben gewoon geen boodschap aan dergelijke waarschuwingen, het kan ze gewoon niets schelen! Geld lijkt god te zijn geworden in de St. Gabriel klooster, waarbij de Christus Jezus compleet aan de kant is gezet en vervangen door een hele vage "Jezus figuur" die beslist niet de Christus Jezus van de Bijbel is.

 

Diverse bezoekers aan het klooster hebben duidelijk de hoogmoedigheid van Isa Gulten en zijn kinderen opgemerkt. Mensen die vanuit het Westen geld naar het klooster sturen, als offer, en het overhandigen aan de bisschop tijdens hun bezoek, hebben al diverse malen moeten ervaren dat Isa Gulten zich beklaagd heeft over deze manier van geld overhandigen aan de bisschop met de woorden, "Waarom geven ze het geld niet aan mij?".

 

Een gelovige had bisschop Aktas een bedrag gegeven van 500 of 1000 euro. Meteen nadat bisschop Aktas geld had gekregen, gaf hij de helft van het bedrag aan de heer Isa Gulten. Wat lezen wij ook weer over geldzucht? De Bijbel zegt "Want geldzucht is de wortel van alle kwaad " (1 Timoteus 6:10).

Maar ook dit interesseert de heren niet. Het volk is zo dwaas en blind dat het gewoon niets in de gaten heeft. Sommigen weten het zeker wel, maar hebben de moed niet voor hun mond open te maken en steken hun hoofd in het zand!

 

En hier draait het allemaal om geachte lezer, geld is god geworden en dat is de enige reden dat Isa Gulten zijn luxueuze leven in het klooster niet zal opgeven. Maar er is meer aan de hand. Alsof het ontwijden van Gods huis door het maken van kinderen niet erg genoeg is, is de heer Isa Gulten een grote verheerlijker van de criminele en verwerpelijke "Assyrische" ideologie, het immorele koloniale product dat tot terrorisme heeft geleid. En daarmee pleegt de heer Gulten een afschuwelijke culturele genocide op het Aramese volk. Dat de Turken en de Koerden een genocide op ons volk hebben gepleegd, wordt door de "Assyrische" terroristen uit de daken geschreeuwd. Aan de andere kant wordt de geestelijke genocide gepleegd door de heer Gulten volledig genegeerd, ontkent en met de mantel der liefde bedekt.

 

Vele jongeren die in Mor Gabriel hebben gestudeerd zijn, tot hun ondergang, besmet geraakt met deze moordende satanische ideologie, onder hen zeer waarschijnlijk de heer Numan Ugur, de tweede man van de PKK. En bisschop Samuel Aktas heeft allemaal oogluikend toegelaten. De "Assyrische" ADO/GHB/PKK terroristen hebben een vrije toegang tot de St. Gabriel klooster (hetzelfde geldt natuurlijk voor Deyrulzahfaran). En deze vrije toegang wordt hen verzekerd door meneer Isa Gulten.

 

En wat zegt de Here God over dergelijke taferelen met betrekking tot het onteren van zijn Heiligdom? Hij zegt, "............., haalden jullie vreemdelingen binnen, mensen die mij niet met hart en ziel toegedaan waren en niet besneden waren. Zo hebben jullie mijn tempel ontwijd! Door al je afschuwelijke praktijken hebben jullie het verbond met mij verbroken (Ezechiel 44:7) (voor meer van dergelijke waarschuwingen van de Heer zie ook: Jeremiah 7:10-11; Jeremiah 11:15; Ezechiel 23:38)

 

Lees dit alstublieft nogmaals nauwkeurig door en let op de beschrijvingen als "haalden jullie vreemdelingen binnen", "die mij niet met hart en ziel toegedaan waren".

 

Inderdaad hebben de "Assyrische" terroristen een vrije toegang tot St. Gabriel en Deyrulzahfaran, terroristen die jongens en meisjes hebben gerekruteerd in het Westen voor de PKK, terroristen die families uit elkaar hebben gescheurd, terroristen die gruwelijke misdaden op hun geweten hebben. Maar dit lijkt allemaal goed te zijn, immers, ze brengen geld met zich mee.

(Meer over "Assyrische" terrorisme: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

Als je de Here God kwaad wilt krijgen dan moet je inderdaad je bezighouden met zulke onfrisse zaken. De Heer wordt dan zo kwaad dat Hij zegt, " Denken jullie soms dat mijn tempel een rovershol is? Weet wel dat ik, de Heer, al jullie misdaden heb gezien" (Jeremia 7:11).

 

Inderdaad is de Tempel van de geworden als "rovershol". Geestelijke "rovers" om precies te zijn, die Satanische geestelijke genocide op het Aramese volk aan het plegen zijn onder de goedkeurende ogen van bisschop Samuel Aktas.

 

"Heiligheid" van de Tempel van de Heer? Ach, doe niet zo raar? Wie maakt het zich druk om? Die tienduizenden demonstranten in Duitsland, Oostenrijk, België en Zweden? Wie maakt zich druk om de Heiligheid van de Here God en het ontwijden van Zijn Tempel? Niemand.....!!!!!..... Niemand!!!!!!

 

En diegenen die zich wel druk om maken en naar voren treden om de zaak te veroordelen, worden natuurlijk door het blinde volk en de dwaze leiders volledig afgekraakt precies in overeenstemming met datgene wat geschreven staat in Jesaja 66:5, "‘Jullie houden mijn naam in ere, daarom zijn jullie bij je eigen volk gehaat en sluit men jullie buiten"

 

Het "in ere houden van de naam van de Heer", brengt grote consequenties met zich mee. In praktijk betekent dat je je mond moet openmaken om daar iets van te zeggen. En dat blijft zeker niet zonder gevolgen. Herinneren wij ons nog de uitspraak van ons Heer Jezus Christus, de God van Abraham, Isaak en Jacob, als Hij zegt, "Ieder die tegenover de mensen er openlijk voor uitkomt dat hij bij mij hoort, voor hem zal ik hetzelfde doen tegenover mijn Vader in de hemel" (Matteus 10:32)

 

In 2004 bracht een medewerker van Aram-Naharaim een bezoek aan St. Gabriel klooster. Hij overhandigde toen ook een brochure van Aram-Naharaim aan bisschop Samuel Aktas. De brochure bevatte onder andere de getuigenissen van de Aramese geleerden van de kerk Antiochië. Toen bisschop Samuel Aktas de brochure in ontvangst nam, uitte hij zijn ongenoegen met de woorden "Waar zijn de Assyriers?". 

 

Wel, wel, wel bisschop Aktas! Waar de (terroristische) "Assyriers" zijn bisschop Aktas? Wij gaan U hieronder nauwkeurig uitleggen waar ze zijn:

 

1. Ze houden zich bezig met geschiedenis vervalsing, rekrutering en vernietiging van het aramese cultuur.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

2. Ze houden zich bezig met het verspreiding van leugens, hersenspoelen van de jongeren en het afkraken van de Syrisch Orthodoxe kerk.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

3. Ze verdraaien de feiten en misleiden de mensen.

http://www.aramnahrin.org/English/Assyria_Syria_John_Joseph_5_7_2008.htm

4. Door hun terroristische gedrag, werd ons volk in Turkey op de terroristen lijst gezet:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

 

6.3. Bisschop Samuel Aktas en Isa Gulten bedreigen Aram-Nahrin Organisatie- criminele families uit Bote.

 

Dat het "in ere houden van de naam van de Heer", inderdaad grote consequenties met zich meebrengt, hebben wij aan de lijfe ondervonden.

 

Op 16-11-2006 verscheen een artikel in de Turkse krant ‘Zaman’ getiteld ‘Yargıtay'ın terör listesine Süryani örgüt de girdi’, (=Ook een Syrische Organisatie is toegevoegd aan de terreur lijst van de Hoge Raad). Klik hier voor het artikel en de Nederlandse Vertaling.

 

Naar aanleiding van het verschijnen van dit artikel en het besluit van de Turkse Hoge Raad hebben wij een reactie gepubliceerd op ons website (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm)

 

Na het verschijnen van het artikel, hebben toen de "Assyrische" PKK/ADO/GHB terroristen in Nederland een enorme hetze en kabaal van gemaakt. Ze hebben de inhoud van het artikel gekopieerd, vervalst en verspreid in de kerken en het klooster om Aram-Nahrin in discredit te brengen. Vervolgens namen ze contact met hun grote vriend Isa Gulten en bisschop Samuel Aktas.

 

De beide heren werden furieus en namen contact met diverse mensen in Nederland om maatregelen te nemen tegen Aram-Nahrin organisatie. Omdat Isa Gulten uit het dorp Bote afkomstig is, begonnen sommige criminele families uit Bote in Zweden en Nederland zich te roeren.

 

Maar geachte lezer, Aram-Nahrin is een principiële Christelijke Mensenrechten Organisatie en we laten ons echt niet intimideren door goddeloze criminelen die het normaal vinden om het huis van God te onteren.

Het gaat vaak om buitengewone imbeciele analfabeten die gemakkelijk door de "Assyrische" bewerkt kunnen worden. Zie ook: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm#3_6

 

Daarnaast heeft de heer Gulten op diverse andere manieren Aram-Nahrin bedreigt. Dit heeft hij gedaan door bezoekers vanuit Europa aan te spreken om maatregelen te nemen tegen Aram-Nahrin. Wij zijn van overtuigd dat de aanwezigheid van de heer Gulten, zijn familie en bischop Samuel in het St. Gabriel Klooster, een gruwel is in de ogen van de Heer. De vraag is dit: Zal het blinde volk en blinde leiders dit begrijpen?

 

Voor diegene die nog steeds niet willen geloven dat het volk bij zichzelf moet zoeken en niet bij andere volkeren, moet ons analyse lezen over Mgr. J.Y. Cicek. Je zult zien dat de satan een buitengewoon sterke voet binnen de kerk heeft weten te veroveren. En een volk die z'n mond dichthoudt is automatisch medeplichtig aan deze misdaden. Daar kun je niet aan ontkomen.

 

En wellicht dat dit soort gedrag in het verleden ook ertoe heeft geleid dat de Heer zijn gezicht andere kant opdraaide en gruwelijke taferelen als deze toeliet, namelijk "Daarop verschenen de Koerdische groepen als wilde dieren, bewapend met allerlei dodelijke wapens zoals bijlen, spitse haken, zwaarden, dolken, stokken en sikkels. O, bittere gruwel, ontroostbare treurnis, toen men zag, hoe de zuigelingen aan de schoot van hun moeder ontrukt werden en hun bloed zich mengde met melk, hoe dat de moeders voor aller ogen werden verkracht, en hoe er niemand was die dat had kunnen verhinderen of had kunnen eisen dat men ophield. O aarde, dek slechts toe, dek toe, verberg u, zon, verberg u. (blz. 90)

 

Een mogelijke verklaring hiervoor vinden wij in Deutronomium 31:17 waar we lezen, "Wanneer dat gebeurt, zal ik tegen hen in woede losbarsten. Ik zal mij van hen afwenden, ik zal hen in de steek laten, ze zullen vernietigd worden. Talrijke ongelukken en rampen zullen hen treffen. Tenslotte zullen zij zich afvragen: Overkomt ons dat alles niet doordat onze God niet meer in ons midden is?"

 

De bedreigingen van Mgr. Samuel Aktas en de heer Isa Gulten waren geen verassingen voor ons. Wij wisten namelijk hoe de "Assyrische" terroristen de zaak in een verkeerde daglicht hadden gesteld en dat deze criminelen goede toegang hadden tot St. Gabriel klooster. Niet gebonden aan enige vorm van normen en waarden of moraal, hebben ze alles uit de kast gehaald om Aram-Naharaim te demoniseren. Liegen, bedriegen, manipuleren, verdraaien van feiten, zaken uit hun verband rukken zijn specialisaties waar ze zich dagelijks mee bezighouden en ze beschouwen het als 'politiek bedrijven'. Al deze perverse en immoraliteit is hun handelsmerk en iedereen die ze op hun pad tegenkomen worden daarmee besmeurd en gedemoniseerd exact zoals de Here God zegt in Jesaja 59:15, "De waarheid is zoek, en wie niet meedoet aan het kwaad, stelt zich aan vervolging bloot"

 

7. Bisschop Polycarpus Aydin brengt bezoek aan Verhagen.

 

Op 6-1-2009 had de Aramese bisschop Polycarpus Aydin van Nederland een ontmoeting met de Nederlandse minister M. Verhagen van buitenlandse zaken over de huidige situatie van het Aramese klooster Mor Gabriel. Tijdens de ontmoeting heeft Polycarpus de minister een exemplaar van de Verborgen Parel gegeven.

 

Het bezoek van Polycarpus aan minister Verhagen om zijn bezorgdheid te uiten over het Aramese klooster St. Gabriel in Turkije juichen wij toe. We zijn zeer trots op dat bisschop Aydin een exemplaar van de Verborgen Parel heeft aangeboden aan minister Verhagen. Om deze reden verdient hij een dikke kus op zijn handen. Een voorbeeld voor andere bisschoppen.

 

Er zijn echter ook vele zaken die in zijn nadeel spreken. Sinds bisschop Polycarpus tot bisschop is gewijd in Nederland, heeft hij de deuren van St. Afrem klooster wijd opengemaakt voor de meest afschuwelijke ontmenselijkte wezens die je maar kunt voorstellen. Het gaat hier om zulke verdorven en smerige wezens dat je jezelf de vraag moet stellen van "Waarom zegt zijn geweten niets tegen hem?". Als hij werkelijk door de Geest van Christus was vervuld dan had hij meteen begrepen dat je het heilige niet voor de honden moet gooien zoals ons Heer Jezus Christus heeft gezegd, " Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren " (Matteus 7:6)

 

De tuig, de criminelen en de terroristen die door Mgr. J.Y. Cicek op een afstand werden gehouden, hebben nu vrije toegang tot de St. Afrem klooster. Alsof dat niet erg en verwerpelijk genoeg is, worden deze terroristen ook nog eens door bisschop Aydin de hemel ingeprezen. Een zeer ernstige zaak, want het gaat hier om mensen die bloed op hun geweten hebben. De hypocriete en dwaze volk is zeer goed op de hoogte van deze onfrisse zaken, maar steken allemaal hun kop in het zand. Het hoeft niet lang te duren voordat de Heer overgaat tot het voltrekken van een oordeel. En dan gaat men weer janken zoals ze nu in Irak en in Turkije doen. Bisschop Polycarpus zou een les moeten trekken uit de gebeurtenissen in Tur Abdin en in Irak. Hij zou meer nadruk moeten leggen op de Heiligheid van de Heer en dan zou hij meteen tot de conclusie komen dat je bepaalde criminelen op een afstand moet houden.

Als de tekenen ons niet bedriegen, moeten wij het ergste vrezen, namelijk dat deze bisschop niets in de gaten heeft en slechts aandacht wil geven aan de uiterlijke ceremonieën maar voorbij gaat aan de kern van het geloof, namelijk ""Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God! Want hij heeft zelf gezegd: Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn"

 

Een mogelijke aanwijzing hiervoor zou kunnen zijn dat hij in St. Gabriel klooster heeft gestudeerd (en jawel hoor: onder Isa Gulten) en daarom mogen wij het ergste vrezen voor de toekomst, tenzij hij zich tot de Heer wendt en om wijsheid en inzicht vraagt. Zoals het nu gaat... is gewoon .... waardeloos, dat wil zeggen, als onze oren ons niet bedriegen!!!!!

 

8. Alles wat vroegere opgeschreven is bedoeld.........

 

Het leed wat ons volk is aangedaan in de voorbij eeuwen is vreselijk om te beschrijven. Over de genocide van 1915 bijvoorbeeld zegt de Aramese priester Sleyman Hinno, "Vanaf de schepping van de wereld tot nu heeft men nog nooit zoiets gezien: kinderen, vrouwen en bejaarden werden doodgestoken en zuigelingen uit de schoot gerukt en als ballen tegen de muur gesmeten. Welk een vreselijk, ondraaglijk noodlot. Zoiets hebben zelfs de goddeloze Djengis Khan, noch de Ta-Mongolen Hüläga en Timur Lenk niet voor elkaar gebracht. Ook in de tijden van het heidendom is van zoiets dergelijks ooit bericht. Geen tong, geen pen kan zoiets beschrijven. De tranen wellen ons in de ogen en stromen ons over de wangen. Hele steden werden van Christenen beroofd, alsof daar nooit enige Christen heeft geleefd. In veel dorpen bleef er zelfs geen enkel aandenken aan de Christenen"

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm)

 

Tot op heden heeft ons volk zich niet afgevraagd waarom al deze gruwelijke zaken hen is overkomen. Het volk en z'n geestelijken janken en schreeuwen de hele tijd dat ze als Christenen worden genegeerd, geterroriseerd en worden vermoord, maar nemen nooit de tijd voor om in de spiegel te kijken om het antwoord te krijgen op de vraag van: Waarom overkomt ons dit?

 

Uit de Bijbel lezen wij dat de geschiedenis van Israël een wijze les is voor de Christenen. Wij lezen onder andere "Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4)

 

Om ons iets te leren? Wat precies "te leren" ?

 

In Deutronomium 28 lezen wij over de consequenties van het aan de kant zetten van de Here God door Israël. In verse 15-67 waarschuwt de Heer en zegt,

" Maar weiger je te luisteren naar de Heer, je God, en leg je al die geboden en wetten naast je neer, dan zullen al zijn vervloekingen je treffen. Gods vloek zal rusten op je steden en op je akkers. Gods vloek zal rusten op je oogstmanden en op je bakpannen. Gods vloek zal rusten op je zwangere vrouwen, op je vruchtbare akkers en op je drachtige koeien, schapen en geiten. Gods vloek zal op je rusten, waar je ook gaat of staat. Wanneer jullie kwaad bedrijven en de Heer in de steek laten, zal hij de ene ramp na de andere over je afroepen. Alles wat je onderneemt, zal gedoemd zijn te mislukken. Al heel snel zul je worden uitgeroeid en te gronde gaan. Door een hardnekkige pest zul je worden weggevaagd uit het land dat je nu in bezit gaat nemen. De Heer zal jullie treffen met tering, koorts, ontstekingen en besmettelijke ziekten, en de gewassen met droogte, korenbrand en meeldauw, net zolang tot je eraan ten onder gaat. De hemel boven je hoofd zal van koper zijn en de grond onder je voeten van ijzer. Het zal stuifzand en stof regenen tot jullie zijn uitgeroeid. De Heer levert je aan je vijanden uit: je zult de nederlaag tegen hen lijden. ............ Je zult een afschrikwekkend voor beeld zijn voor alle koninkrijken op de aarde. .............. Je zult ten prooi vallen aan verwarring, verblinding en waanzin. Op klaarlichte dag zul je als een blinde rondtasten. Je zult geen uitweg meer weten. Voortdurend zul je worden onderdrukt en uitgebuit, niemand komt je te hulp. Je zult je met een vrouw verloven, een ander zal met haar slapen; je zult een huis bouwen, een ander zal het bewonen; je zult een wijngaard planten, een ander zal de druiven plukken. Ze slachten je rund waar je bij staat, maar je krijgt er niets van te eten; je moet toezien dat ze je ezel roven zonder hem ooit terug te brengen, en beslag leggen op je schaap zonder dat iemand tussenbeide komt. Je zult met lede ogen moeten aanzien dat je zonen en dochters aan een ander volk worden uitgeleverd. .......... Je zult gek worden van wat je meemaakt. ........ Hoeveel je ook uitzaait, je zult maar weinig oogsten, want sprinkhanen vreten je akkers kaal.  Je zult wijngaarden planten en bewerken, maar er geen druiven van plukken of er wijn van drinken. Wormen knagen ze stuk.  Overal in het land zul je olijfbomen kweken, maar olijfolie voor de huid leveren ze je niet op. Ze laten de vruchten vallen nog voor ze rijp zijn. Aan je kinderen zul je geen vreugde beleven, want zij zullen in ballingschap gaan. Sprinkhanen zullen zich op jullie bomen en gewassen storten. De vreemdelingen die bij je wonen, zullen je overvleugelen en jullie zullen steeds dieper wegzakken.  Zij zullen jou leningen verstrekken in plaats van jij aan hen. Zij zullen vooropgaan, jullie zullen achteraankomen. Al deze vloeken zullen je net zolang achtervolgen tot je bent uitgeroeid.

Ze zullen je treffen omdat je de Heer, je God, ongehoorzaam bent geweest en je niet aan zijn geboden en wetten hebt gestoord. ......... Want toen het goed ging, heb je de Heer niet met vreugde willen dienen. Daarom zul je nu je vijanden moeten dienen. De Heer zal hen op je afsturen; je zult honger en dorst lijden en geen kleren hebben om aan te trekken, je zult aan alles gebrek hebben. Hij zal je een ijzeren juk opleggen tot je eronder bezwijkt. .............................................. ................................

 

Het Gods oordeel over Israël is letterlijk in vervulling gegaan. De Bijbel waarschuwt ons met betrekking tot de dwaling van Israël, "Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij " (1 Korientiers 10:6)

 

Is het Aramese volk beter dan Israël? Nee zeker niet. Immers in Romeinen 2:9 lezen wij "Leed en ellende staan iedereen te wachten die het kwade doet, de Joden het eerst, maar ook wie geen Jood zijn"

 

Werkelijk waar, ons volk heeft hiervan niet veel begrepen. Ze houden hun oren nog steeds gesloten en willen niet weten waarom al deze zaken hen overkomt. Het gevolg is dat ze steeds meer en meer in het modder zakken! Dit zien wij duidelijk met de rechtzaken rondom het Aramese klooster St. Gabriel in Turkije, maar ook de situatie van de Arameeërs in Irak.

 

De Turken en de Koerden zijn echt niet het probleem. Want, vandaag zijn het de Turken en Koerden, gisteren waren de Arabieren, eergisteren waren de Mongolen en volgende week zullen weer anderen zijn die hen terroriseren.

 

Het probleem is de blindheid van het volk en de dwaasheid van de geestelijke leiders die de Here God compleet aan de kant hebben gezet. Gevolg hiervan is dat Satan de ruimte krijgt van de Heer om via de Turken, de Koerden en anderen ons volk te vervolgen en te terroriseren. Zo simpel is het en niet anders.

 

Bisschop Samuel Aktas kan gaan schreeuwen en janken wat hij wil, wat hij echt moet doen is op zoek gaan, voor het eerst in zijn leven naar de Wil van de Heer en dan zal de Heer zijn fouten aan hem openbaren en zijn ogen openmaken. Hij zal wakker worden hoeveel eerbare monniken hij de klooster heeft uitgejaagd, gepijnigd en leed heeft aangedaan omdat ze kritiek op hem en Gulten uitten over hun gedrag binnen Gods Huis.

 

Zijn ogen zullen opengaan dat deze monniken, die hij en Gulten de klooster hebben uitgejaagd, in waarheid en geloof oog hadden voor de Heiligheid van de Heer. Deze monniken zagen dingen binnen Gods huis gebeuren die simpelweg fout waren,  een gruwel in de ogen van de Heer, en hebben hun mond hierover opengemaakt.

Resultaat: Bisschop Aktas en en de heer Gulten hebben hen gepest, gepijnigd en uiteindelijk weggejaagd zodat niemand hen vragen kon stellen over de inkomsten en de uitgaven van het klooster. Velen zijn hiervan op de hoogte, maar houden zich muisstil. Hypocrisie ten top dus!

 

En als bisschop Aktas op zoek gaat naar de Heer, dan zal hij ook begrijpen waarom de Turken en de Koerden hem dit aandoen. Hij zal dan de aanklacht van de Heer begrijpen als de Heer zegt, "Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!" (Jesaja 59:2)

 

De vraag is natuurlijk: Zal bisschop Aktas deze waarschuwing van de Here God ter harte nemen? Als hij dat serieus in overweging neemt, dan zal hij onmiddellijk Isa Gultan het klooster uitzetten.

 

Waneer Isa Gultan zijn onderdrukking en chantage technologie gebruikt om de hulp in te roepen van sommige criminele immorele families uit Bote of de kwaadaardige "Assyrische" terroristen, dan zal bisschop Aktas onmiddellijk zijn toevlucht zoeken tot de Heer en handelen naar Zijn wil, zoals de Heer van hem verlangt, namelijk, "Dit zegt de Heer: ‘Vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert" (Jeremia 17:5)

 

Natuurlijk zijn de "aanklachten" van de drie omliggende dorpen en de Turkse overheid ronduit bespottelijk! Iedereen weet gewoon dat het nergens opslaat! Je moet daarom de zaak vanuit de geestelijke kant belichten.

 

Ons conclusie is dit: Zolang Isa Gultan in het klooster woont, zal er een vloek op rusten.

 

(Opmerking: Ach, meneer Gultan toch, bespaar ons Uw onheilige tactieken om de bezoekers van St. Gabriel klooster aan te moedigen maatregelen te nemen tegen onze organisatie. Alle mensen die naar U luisteren, zijn volgens ons, compleet vervloekt, inclusief sommige criminele verfoeilijke families uit Bote. Wij zijn niet gevoelig voor Uw dreigementen, omdat wij in Jezus Christus geloven. En Hij zegt tegen ons, "" ,Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:8),...... ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad (Openbaring 22:15) Iedereen die zo laf is om bang te zijn voor de dreigementen van Isa Gultan is een moordenaar, een hoereerder, ontuchtpleger, magie bedrijver, leugenaar, een hond enz.. enz.. Een Christen die zijn leven aan Christus heeft gegeven zal nooit bang zijn voor de dreigementen van Gultan, alleen een hond, een ontuchtpleger, een moordenaar en een magie bedrijver zal bang zijn.

 

Handreiking van de Heer aan ons volk in Diaspora en in de landen van de voorvaders....

 

Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)

 

.......hun landen herstellen... Dat is de belofte van de Heer!

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.