Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006

"ADO/GHB" terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.


Ook een Syrische Organisatie is toegevoegd aan de terreur lijst van de Hoge Raad

Dit jaar is ook een Syrische Organisatie bijgevoegd aan de door de Hoge raad klaargemaakte lijst van de terroristische organisaties. “Beyth Nahrin Nationale Bevrijdingsleger” genoemde organisatie heeft voor het realiseren van een onafhankelijke Syrische staat gewapende strijd gepland, wordt verteld.

De door de Hoge Raad klaargemaakte lijst van de terroristen organisatie is de tot nog toe onbekende Syrische organisatie toegevoegd. De genoemde “Beyth Nahrin Nationale bevrijdingsleger”, is een van de in totaal 86 organisatie die de eenheid van Turkije bedreigen, en bestaat uit verschillende Syriërs, is ingetreden tot de lijst van de Hoge Raad, (en) heeft een plaats veroverd bij de Nationale Politieke Veiligheidsdossier. De organisatie heeft het begin van een gewapende strijd aangekondigd voor het stichten van een onafhankelijke Syrische staat tussen Turkije en Irak. De betekenis van “Beyth el Nahreyn” is het huis tussen twee rivieren. Hiermee wordt bedoeld de geografie tussen de Eufraat en Tigris, het zuiden, dat wil zeggen het zuiden van Mesopotamië. Volgens de informatie van de inlichtingendienst, beschouwen de Syriërs dit gebied als hun moederland. Volgens Beyth Nahrin is hun moederland bezet en wil via gewapende strijd het moederland bevrijden. In de door de Rechters van de Hoge Raad klaargemaakte lijst bevinden zich 85 organisatie zoals PKK, Hezbollah, DHKP/C, TIKKO, TKP/ML. Zoals uit de gezamenlijke rapportages van de Politie, de Algemene Inlichtingen dienst en gendarmerie die strijden tegen terreur, blijkt is aan het einde van de lijst Beyth Nahrin toegevoegd. Vorig jaar werd door het algemene hoofd van gendarmerie in het zuidoosten informatie gegeven over de organisatie door het organiseren van seminars. De Syriërs zijn op het ogenblik verdeeld tussen Turkije en Irak. In Turkije leven ze in de stad Mardin, Midyat, Nusaybin en Idil en enkele dorpen in de omgeving. In Irak bevinden de Syriërs zich in het gebied dat wordt gecontroleerd door Barzani en in Kirkuk. Twee belangrijke zaken die hebben bijgedragen tot de verzwakking van Beyth Nahrin zijn de gevangneming van de leider van de separatistische terroristische organisatie PKK Abdullah Ocalan en de val van het Irakese leider Saddam Hussein. De naar de onafhankelijkheid strevende Syrische organisatie werd actief in de jaren ’90. De gewapende militaire strijd van de door de Syriërs opgerichte organisatie werd voor het eerst in 2003 actief. Hiervoor werd voor een lange tijd onder leiding van de PKK gewapende activiteiten georganiseerd; zoals uit de rapporten van de Beyth Nahrin Patriottische Revolutionaire Partij blijkt, werd de eerste activiteit in Europa georganiseerd op 24 juli 2000 toen in Laussane een overheidsgebouw werd bezet. Volgens de bewijzen van de veiligheidskrachten werd het fundament van Beyth Nahrin gelegd door ADO. ADO werd actief in 1990. In 1993 sloot het een verbond met PKK, en heeft onder leiding van de PKK aan veel activiteiten deelgenomen. Deze Syrische groep, heef binnen de PKK naam verworven als meest bloedig (die veel martelaren onder Turkse soldaten heeft gemaakt zoals afhakken van hun organen) en wrede terroristen. Een belangrijke deel van de tijdens de operaties in handen gekregen onbesneden terroristen en die als Armeniërs werden beschouwd, bleek later Syriër te zijn. In de tijd van de PKK hadden ze hun naam veranderd van ADO naar Beyth Nahrin Patriottische Revolutionaire Partij; begon na de gevangenneming van Ocalan zich af te scheiden van de PKK. Na de afscheiding van de PKK werden ze genoemd Beyth Nahrin Vrijheid Partij. Voorheen werd de Syrische gewapende organisatie sterk ondersteund door de in Londen levende Syriërs met het voortzetten van de beschreven opgerichte groep. In 2004 werden mensen ingeschreven en voorbereid en werd daarmee het fundament gelegd voor “Beyth Nahrin”, nadat dit alles werd klaargemaakt, zou de geplande bevrijding beginnen van het vaderland tussen Turkije en Irak en het oprichten van een onafhankelijke staat met gewapende strijd, volgens het plan. 


Yargıtay'ın terör listesine Süryani örgüt de girdi

http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=457169&keyfield=53C3BC7279616E69

Yargıtay'ın hazırladığı terör örgütleri listesine bu yıl bir Süryani örgütü de girdi. "Beyth Nahrin Ulusal Kurtuluş Ordusu" adını taşıyan örgütün, bağımsız bir Süryani devleti kurulması için silahlı mücadele planladığı belirtiliyor.

Yargıtay'ın hazırladığı 'terör örgütleri listesi'ne pek bilinmeyen bir Süryani örgüt de eklendi. Türkiye bütünlüğünü tehdit eden 86. örgüt olarak Yargıtay listesine giren "Beyth Nahrin Ulusal Kurtuluş Ordusu" isimli ve bazı Süryanilerden oluşan terör örgütü, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer aldı. Örgütün, Türkiye ve Irak arasında bağımsız Süryani devleti kurulması için silahlı mücadele başlatmayı planladığı belirtiliyor. "Beyth el Nahreyn" terimi, "iki ırmak arasındaki ev" anlamına geliyor. Bununla da Fırat ve Dicle arasında kalan coğrafyanın kuzeyi, yani Kuzey Mezopotamya kastediliyor. İstihbarat kaynaklarına göre, Süryaniler bu bölgeyi anavatan kabul ediyor. Beyth Nahrin ise anavatanın işgal altında tutulduğu ve silahlı mücadeleyle anavatanın kurtarılmasını hedefliyor. Yargıtay hakimlerinin hazırladığı listede PKK, Hizbullah, DHKP/C, TİKKO, TKP/ML gibi bildik 85 örgüt bulunuyor. Emniyet, MİT ve Jandarma'nın Terörle Mücadele birimlerince gönderilen raporlara dayanarak sürekli güncellenen listenin sonuna bu yıl Beyth Nahrin örgütü eklendi. Jandarma Genel Komutanlığı geçen yıl, Güneydoğu'daki birimlerinde örgüt hakkında seminerler vermişti. Süryaniler, Türkiye ve Irak arasında bölünmüş durumda. Türkiye'de Mardin kent merkezi, Midyat, Nusaybin ve İdil ile birkaç çevre köyde yaşıyor. Irak Süryanileri ise Barzani'nin kontrolündeki bölgelerde ve Kerkük'te bulunuyor. Beyth Nahrin oluşumunu tetikleyen iki önemli olay, bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması ve Irak'ın lideri Saddam Hüseyin'in iktidardan düşmesi oldu. Bağımsızlık isteğine yönelik kurulan Süryani örgütleri sayısında 1990'lı yıllarla birlikte bir artış gözlendi. Süryanilerin silahlı mücadeleyi savunan kesimlerince kurulan örgüt ilk kez 2003'te ortaya çıktı. Daha önce PKK'nın bünyesinde uzun zaman silahlı eylemler yapmış Beyth Nahrin Yurtsever Devrimci örgütünün bulunduğu belirtilen raporlarda, örgütün Avrupa'daki ilk eylemini 24 Temmuz 2000'de Lozan'da hükümet konağını işgal ederek gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, Beyth Nahrin'in temelini ADO örgütü oluşturuyor. ADO, 1990 yılında ortaya çıktı. 1993'te PKK ile anlaşma yapıp, PKK'nın bünyesine girerek birçok eyleme katıldı. Bu Süryani grup, PKK içindeki en kanlı, (şehit ettikleri Türk askerlerin organlarını kesmek gibi) en acımasız teröristler olarak nam salmıştı. Operasyonlarda ölü ele geçirilen ve Ermeni olduğu sanılan sünnetsiz teröristlerin önemli kısmının Süryani olduğu belirtiliyor. PKK bünyesinde bulundukları zaman içinde isim değiştirip ADO yerine Beyth Nahrin Yurtsever Devrimci Örgütü adını alan örgütün, Öcalan'ın yakalanmasıyla PKK'dan ayrılma süreci de başladı. PKK'dan kopuş sürecinde bu kez Beyth Nahrin Özgürlük Partisi adını aldı. Daha önceki Süryani silahlı örgütünün devamı niteliğindeki grubun kurulmasında Londra'da yaşayan Süryani milliyetçilerinin büyük desteği oldu. 2004'te teşkilatlanmaya ve eleman edinmeye, yetiştirmeye başlayan ve "Beyth el Nahreyn" inanışını esas alan örgüt, yapılanmayı tamamladığında, Türkiye ve Irak arasında paylaşılmış anavatanın kurtarılması ve bağımsız bir Süryani devleti kurulması için silahlı mücadele başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

Ahmet Dinç - Sedat Güneç

19/11/2006