Jacob van Urhoy (Urfa, in Turkey)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

18-9-2014: Een lovenswaardige en een historische mijlpaal: Israel erkent als eerste land in de wereld de Arameeërs van Aram-Nahrin als een aparte etnische minderheid

 


 

26-6-2007: Aram Nahrin: de Arameeërs, de Bijbel, Christendom en het Westen

 

27-6-2007: Het Aramees: Het Duizend jaar lange Traject van de Wereld taal

 

28-6-2007: Gabriel Sengo opent de Poorten van het Aramese Gedachtegoed, Cultuur en Wijsheid

 

2-7-2007: Noem de Luisterrijke Natie van de Arameeërs niet bij de foute benaming ‘Assyriërs'

 

2-7-2007: De uitroeiing van de Aramese Natie: Het Resultaat van de Anglo- Franse Plan

 

(Foto: wikipedia.org)

De historicus Poseidonios uit Apamea (ca. 135 v.Chr- 51 v.Chr), was een Griekse stoïcijnse filosoof, politicus, astronoom, geograaf en leraar. Hij zegt: “Het volk dat wij, de Grieken, Syriërs noemen, noemen zij zichzelf Arameeërs

(Uit:  J.G. Kidd, Posidonius (Cambridge Classical Texts and Commentaries, 1988), vol. 2, pt. 2, pp. 955-956)

 

(Foto: wikipedia.org)

Strabo (geboren op 63 v. Chr, gestorven ca. 24 n. Chr), was een Griekse historicus geograaf en filosoof. Hij is het meest bekend om zijn Geographika (Geografie). Hij zegt: “Poseidonius speculeert dat de namen van deze naties ook verwant zijn, omdat, zegt hij, het volk dat wij Syriërs noemen wordt door de Syriërs zelf Arameeërs genoemd.

(Uit: The Geography of Strabo, translated by Horace Leonard Jones and published in Vol. I of the Loeb Classical Library edition, 1917, Book I, Chapt. 2, 34)

 

(Foto: http://www.ccel.org)

Flavius Josephus (37 n. Chr- 100 n. Chr) was een Joodse historicus en apologeet van priesterlijke en Koninklijke afkomst die de vernietiging van Jeruzalem in 70 overleefde en vastlegde en zich later in Rome vestigde. Hij zegt: “Aram had de Arameeërs die de Grieken Syriërs noemden.”

(Uit: Antiquities of the Jews, translated by William Whiston in 1737, Book I, Chapt. 6)

 

Eusebius van Caesarea (264 n. Chr. – 30 mei 339 n. Chr) was een bisshop van Caesarea in Palestina en wordt vaak “vader van de kerkgeschiedenis” genoemd vanwege zijn werk in het vastleggen van de geschiedenis van de vroegere kerk. Hij zegt: “…. en van Aram de Arameeërs die Syriërs worden genoemd.

(Uit: Sebastian Brock, "Eusebius and Syriac Christianity," in Harold W. Attridge and Gohei Hata, eds., Eusebius, Christianity, and Judaism (Leiden 1992), p. 226)

 

Abu Al-husayn 'ali Ibn Al-husayn Al-mas'udi, geboren in 895 in Bagdad (Irak) en overleed in 957 in al-Fustat (Egypte) was een historicus en reiziger, bekend als “de Herodotus van de Arabieren.” Hij was de eerste Arabier die de geschiedenis en wetenschappelijke geografie combineerde op groot schaal. Over Tur Abdin zegt hij: “Tur Abdin is de berg waar nog steeds overblijfselen van de Arameeërs Syriërs overleven.

(From: Michael Jan de Goeje: Bibliotheca Geographorum Arabicorum III, Leiden 1906, 54, I)

 

Professor Dietrich Hermann Hegewisch, geboren op 15 december 1746 in Quakenbrück (Duitsland) en overleed op 4 april 1812 in Kiel, was een productieve historicus aan de universiteit van Kiel met een brede interesse. Hij zegt: “Verdienen de Syriërs, zoals ze gebruikelijk worden genoemd, of de Arameeërs zoals ze feitelijk worden aangeduid, niet meer aandacht in de wereld-geschiedenis dan dat ze gewoonlijk krijgen?

(Uit: D.H. Hegewisch: Die Aramäer oder Syrer; ein kleiner Beitrag zur allgemeinen Weltgeschichte, Berlinische Monatschrift, 2, 1794, p. 193)

 

Op pagina 197 zegt hij: De namen Syrië, Assyrie, Mesopotamië, Babylon etc. stammen af van de Grieken die onbekend waren met de werkelijke geografie van deze landen toen de namen voor het eerst werden gebruikt. Later, deels vanwege blijvende onwetendheid en deels vanwege gemak ondanks dat ze beschikten over accurate kennis, hielden ze vol in het gebruik omdat het anders iets van inspanning zou vergen om de oude op te geven, bekende namen en divisies van landen, en over te schakelen naar nieuwe, zelfs als ze meer nauwkeurig waren. De oude, echte, enige naam van deze landen is Aram, het wordt diverse malen in het Oude Testament genoemd en de Griekse geleerden waren ook bekend mee en waarschijnlijk beschreven ze de bevolking van deze gebieden als Arameeërs, hoewel zelden, daar ze gewoonlijk doorgingen met de term Syriërs, dat bekend was bij de Grieken

 

Op pagina 307 zegt hij: De Syriërs of Arameeërs waren niet louter talrijk en groot volk, maar ze waren ook een veel ontwikkeld volk.

 

(Photo: http://portrait.kaar.at)

Professor Theodor Mommsen, geboren op 30 november 1817 in Garding, Schleswig (nu In Duitsland) en overleed op 1 november 1903 in Charlottenburg, dichtbij Berlijn, was een Duitse historicus en schrijver, bekend om zijn meesterwerk over de geschiedenis van Rome. Hij ontving de Nobel Prijs voor literatuur in 1902. Hij zegt: “…de geschiedenis van de Aramese of Syrische natie die de oostkust omvatte en zich uitstrekte tot aan de binnenlanden van Azië tot aan Eufraat en Tigris

(Uit: The History of Rome, geschreven tussen 1854 in 1856, Leipzig, door Theodor Mommsen, Boek 1, Hoofdstuk 1)

 

“… de Arameeërs verdedigden hun nationaliteit met de wapens van zowel intellect alsmede met hun bloed tegen alle lokmiddelen van de Griekse civilisatie en alle dwangmaatregelen van oosterse en westerse despoten, en met een halsstarrigheid waar geen Indo- Germaanse volk ooit heeft aan getipt en die naar ons toe, die Westerlingen zijn, lijkt soms meer en soms minder dan menselijk.“

 (ibid, Boek 3, Hoofdstuk 1)

 

(Photo: wikipedia.org)

Professor Theodor Nöldeke, geboren op 2 maart 1836 in Harburg, dichtbij Hamburg, overleed op 25 december 1930 in Karlsruhe, was een vooraanstaande Duitse Semitische geleerde die studeerde in Göttingen, Wenen, Leiden en Berlijn. Hij zegt: De hoofdstroom van de bevolking van al deze wijde landschappen van Middellandse zee tot voorbij Tigris behoorde tot een zekere nationaliteit, dat van Arameeërs

(Uit:  Th. Nöldeke: Assyrios Syrios Syros, in Zeitschrift für klassische Philologie, Hermes 5, Berlin 1871, p. 460)

 

Op pagina 461 zegt hij: Het is wel begrijpelijk dat het volk is begonnen met het overdragen van de naam van het land aan de meest belangrijke nationaliteit en dus de naam “Syrier” was etnologisch vastgehouden en gelijkgesteld met ‘Aramees.’

 

Op pagina 468 zegt hij: Sinds de tijd van Alexander [de Groot], als het niet enigszins eerder was, is het volk begonnen met het overdragen van de naam van de Syriërs exclusief over aan de overheersende nationaliteit in Syrië, en op deze manier werd deze originele politiek- geografische term een etnologische term dat werd geïdentificeerd met de lokale Arameeërs.”

Vanaf de tijd dat de Grieken meer betrokken raakten met Azië, identificeerden ze met de benaming Syriërs het volk dat zichzelf Arameeërs noemde.

(Uit: Th. Nöldeke, Kurzgefasste Syrische Grammatik (Leipzig, 1880), p. XXIX)

 

Voor wat betreft de naam van deze natie en haar taal is het oorspronkelijk ‘Aramees’ in essentie en ook de enige dat het meest geschikt is voor het gebruik door de hedendaagse geleerden.”

(Uit: Th. Nöldeke, "Die Namen der aramäischen Nation und Sprache,” in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 25 (1871), p. 131)

 

(Foto: www.doaks.org)

Karl Eduard Sachau, geboren op 20 juli 1845 en overleden op 17 september 1930 was een Duitse oriëntalist. In 1872 was hij professor aan de Universiteit van Wenen en in 1876 aan de Universiteit van Berlijn waar hij werd benoemd tot de directeur van de nieuwe Seminaar van Oriëntaalse talen in 1887. Hij is met name opmerkenswaardig voor zijn werk over Syrisch en andere Aramese dialecten. Hij zegt: De natie van de Arameeërs: Deze nationale naam, vooral in navolging van de invloeden van de Joods- Christelijke literatuur, baande weg voor de Griekse benaming Syriërs.”

(Uit: Verzeichnis der Syrischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin von Eduard Sachau 1. Abteilung, Berlin 1899, Vorrede I)

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”.


 

De diepgewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie.

 

English Version

 

Dankzij de inspanningen van de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) en de Aramese Maronit Shadi Khalloul in Gush Halav in Galilea, heeft Israel als eerste land in de wereld de Aramese natie (fout “Assyriers”) op 16 september 2014 erkend als aparte etniciteit. De lovenswaardige beslissing was een zware klap in het gezicht van de koloniale machten die actief zijn geweest in het Midden-Oosten sinds 15e eeuw en hebben ravage aangericht door de vernietiging van het inheemse Aramese erfgoed van de Christelijke en Islamitische Arameeërs (hier en hier).

 

Het zou niet alleen de Europese landen sieren, maar ook landen als Syrië, Turkije, Jordanië Iran en Irak wanneer ze het lovenswaardige voorbeeld van Israel zouden volgen. Helaas heeft tot dus ver niets plaatsgevonden van dien aard. In tegendeel, terwijl de inkt van de beslissing van 16 september 2014 nog niet gedroogd was, publiceerde de Britse krant “the Independent” op 18 september 2014 een kwaadaardige en een smakeloos artikel getiteld “Israel goes back 4,000 years in 'attempt to divide and rule' its Arab minority” als een reactie op het besluit van de Israëlische overheid om, in overeenstemming met de historische waarheid, rechtvaardigheid en moraliteit, de Arameeërs te erkennen als een aparte etnische minderheid.

 

Groot- Brittannië en Frankrijk zijn de twee meest boosaardige koloniale landen op de wereld als wij nauwkeurig hun wrede en verscheurende koloniale activiteiten onderzoeken.

Overal waar ze voet aan de grond zetten, richtten ze ravage aan. Ze zijn verantwoordelijk geweest voor de culturele, historische, sociale en stammen vernietiging van vele inheemse volkeren wereldwijd, inclusief de Aramese inheemse natie. Hun haat naar het Aramese volk is niet te bevatten. Je mag Arameeërs aanduiden als “Arabieren”, “Turken”, “Koerden”, “Palestijnen” etc.., het is allemaal geen probleem. Maar op het moment dat je de Arameeërs noemt bij hun enige echte inheemse naam, dan staan deze kwaadaardige machten op en schuiven het van de tafel als “onzin” en “achterlijk.”

 

Er zijn ook sommige zogenaamde “Christelijke” groepen (beter: antichristelijk) in de Verenigde Staten en Europa die ongekende demonische haat koesteren jegens het Aramese volk. Ze zijn verliefd op “Assyrianisme” en willen maar al te graag het Aramese volk identificeren bij die onheilige benaming, zo genocidaal en hatelijk zijn ze. O vergist U alstublieft zich niet, het heeft niets te maken met “onwetendheid”, ze weten precies wat ze doen. Deze zogenaamde “Christenen” zijn tevreden met elke willekeurige benaming, inclusief “Arabieren”, behalve de ware en echte benaming, namelijk: Arameeërs.

Een natuurlijk moeten wij Wikipedia niet vergeten, de online illuminati/NWO bron van geschiedenis vervalsing en misinformatie. Ze noemen alles “Assyrisch”

 

Paar opmerkingen over het artikel:

“Welnu, de Israëlische beslissing om “Arameeër” als aparte nationaliteit” te erkennen in de bevolkingregister van het land zet kwaad bloed bij de Israëlische Arabische leiders, die de regering van beschuldigen om een bevolkingscategorie uit te vinden om de Arabische minderheid te “verdelen en te heersen””

 

Dit is de wereld op z’n kop! Om de zogenaamde “Arabische” minderheid “te verdelen en te heersen” en een “bevolkingscategorie” uit te vinden?

 

Maar de zogenoemde “Arabieren” zijn niets anders dan een onheilige uitvinding van beruchte Frankrijk en Groot- Brittannië om deze identiteit te promoten met het doel de Islamitische Arameeërs te ontwortelen en elke herinnering uit te wissen naar hun enige en echte Aramese identiteit (hier en hier).

 

Dezelfde onheilige “evangelie” werd toegepast op de Christelijke Arameeërs met de uitvinding van de valse benaming “Chaldeeërs” in de 16e eeuw door de Katholieke Kerk en Frankrijk en “Assyriërs” door de Verenigde Koninkrijk en Anglicaanse missie (rond 1850).

In onze analyse van 8-8-2014 hebben wij de redenen uitgelegd achter de ongekende kwaadheid van Frankrijk en Verenigde Koninkrijk om de Christelijke en de Islamitische Arameeërs te vernietigen door hen te ontwortelen van hun Aramese oorsprong.

 

We lezen verder in het artikel van Independent: “Mohammad Barakeh, een Arabische lid van de Knesset, bespotte diegenen die zichzelf als Arameeërs identificeren als “zeer verwaarloosbare minderheid”. Hij zei: “Ik weet het niet of er vijf of 10 van hen zijn”

Hij voegde eraan toe “In plaats van te hebben over leed en discriminatie van al het Arabische publiek, proberen ze ons te verdelen. Ze spelen met de geschiedenis. Palestijnse Christenen zijn Arabische- Palestijnen in elke aspect. Het Aramese volk vestigde in de 5e tot 7e eeuw v. chr. hun rijk. Deze poging om zover in de geschiedenis te gaan is gewoon om ons te verdelen en is misleidend. De verdeel en heers spelletje zal niemand helpen.”

 

Hier spreekt een verward individu over geschiedenis waar hij niets van begrijpt, het is een soort “geschiedenis” dat ontwikkeld en uitgevonden is in de onheilige laboratoria van de koloniale vrijmetselarij /NWO/ illuminatie machten.

Ten eerste hebben de Palestijnen niets te maken met de zogenoemde koloniale illuminatie uitvinding “Arabieren”, omdat de Palestijnen de kinderen van Esau (Edom) zijn die onder andere Petra bouwden in Jordanië. Om Palestijnen “Arabieren” te noemen is vanuit historisch oogpunt gezien een travestie.

 

Ten tweede, als er “een zeer verwaarloosbare minderheid is” die zich Arameeërs noemen, dan betekent het dat de onheilige koloniale Westerse NWO product “Arabieren” z’n werk heel goed heeft gedaan doormiddel van onderdrukking, discriminatie, uitsluiting, uitbuiting, vervolging, manipulatie en vernietiging! Dit is niets anders dan een complete genocide dat in detail werd voorbereid door de koloniale NWO/ illuminatie machten.

 

Ten derde, wie “speelt” hier precies met de geschiedenis? De miljoenen lichtgelovigen in het Midden-Oosten die in deze hachelijke situatie zijn gemanoeuvreerd waar ze zullen worden opgeofferd in een afschuwelijk bloedbad aan de god van de illuminatie / vrijmetselaars om de mens van verderf, de antichrist, op de wereldtoneel te brengen of diegenen die nauwkeurig de geschreven getuigenissen bestuderen van hun voorvaderen om hun wortels te ontdekken?

 

De zinsnede Palestijnse Christenen zijn Arabische- Palestijnen is zeer lachwekkend! Men kan hier duidelijk zien wat de boosdoeners Frankrijk en Groot- Brittannië, de meesters en uitvinders van verdraaiingen en historische vervalsingen, hebben gedaan met het Midden-Oosten.

 

Laat de krant “Independent” en de heer Barakeh de historische getuigenissen van de briljante Aramese geleerden van verschillende denominaties bestuderen en ze zullen ontdekken dat er een duidelijk Aramese continuïteit bestaat vanaf de tijden van de zondvloed tot onze dagen.

 

Wanneer de heer Barakeh beetje onafhankelijke historische onderzoek zou doen, dan zou hij tot zijn schrik en verbazing ontdekken dat hijzelf zeer waarschijnlijk niets te maken heeft met de zogenoemde “Arabieren”, omdat “……Alle Arabische volken (tezamen) in de tijd van de Profeet Muhammad was niet groter dan de inwoners van slechts één Aramese stad zoals bijvoorbeeld Damascus, Nisibin, Ctesiphon, Dura Europos, Palmyra, Homs of Edessa” (De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren)

 

Daarom adviseren wij de heer Barakeh om alstublieft te stoppen met termen als “al het Arabische publiek”, “Arabische- Palestijnen”, “Palestijnse Christenen” en doe beetje echte en onafhankelijke historische onderzoek- niet de soort “onderzoek” dat was voorbereid en geïmplementeerd door de koloniale machten.

 

De Britse krant “Independent” kan maar niet genoeg ervan krijgen om doelbewust de onafhankelijke lezer te misleiden door verspreiding van historische valsheden. Op 23-11-2014 schreven ze in een artikel getiteld “Isis in Iraq: The trauma of the last six months has overwhelmed the remaining Christians in the country”: Er wordt geschat dat er 500,000 etnische inheemse Assyriërs zijn in het noorden van Irak, zuidoosten van Turkije, noordoosten van Syrië en noordwesten van Iran. Deze Group is zo oud dat sommigen van z’n leden nog steeds Aramees spreken, de taal van het nieuwe testament.

Andere grote Christelijke gemeenschap van het land is ook Assyrisch en z’n Oude Kerk van het Oosten, die het Christendom in de eerste eeuw n. Chr hebben aanvaard, wordt aangenomen de oudste Christelijke denominatie in Irak te zijn.”

 

Ziet U hier de ongekende desinformatie, immoraliteit, obsceniteit en perversiteit waar Groot- Brittannië een “groot” naam voor heeft verworven bij alle (inheemse) volkeren die onder hun terreur hebben geleden? Hun handelsmerk: Verwarren, verdelen, tegen elkaar ophitsen, chaos en onderlinge vijandschap creëren om uiteindelijk te vernietigen.

 

Dit soort onheilige verwijzingen naar het Aramese inheemse volk zijn typisch rioolverhalen die worden verspreid door AINA, de internationale leugen en haatmachine en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. En “The Independent” geeft deze rioolverhalen door aan de nietsvermoedende lezer.

 

We schakelen nu over van “Arabisme” naar “Assyrianisme”, de twee meest afschuwelijke uitvindingen van Groot- Brittannië en Frankrijk die de oorzaak zijn van geestelijke / mentale blindheid, achterlijkheid, onophoudelijke verdeeldheid en dodelijk verstikkingen.

 

Wees alstublieft ervan bewust dat de grote meerderheid van de koloniale Western media gecontroleerd wordt door de illuminatie. Voordat een artikel wordt gepubliceerd, moet het eerst worden goedkeurt door hoger hand, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminati protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4)

 

Laat U daarom niet ompraten door verhalen als “ze zijn zich niet van bewust”, “ze zijn fout geïnformeerd”, “ze hebben geen kwade bedoelingen, ze weten gewoon niet beter” enz.. In tegendeel, ze weten precies wat ze doen.

 

Zoals wij in diverse analyses hebben laten zien is de religie van de “Assyrianisme”- met name hun liefde voor Nimrod en Samiramis en andere godheden- exact dezelfde als de occulte religie van de illuminatie satanisten.

 

Kort gezegd, de reden dat ze “Assyrianisme” promoten en de Aramese inheems natie haten is:

1) Het is hun eigen kwade uitvinding, de onheilige creatie van Verenigde Koninkrijk. Daarom promoten ze het.

2) De antichrist zal zichzelf “Assyriër” noemen en zeer waarschijnlijk zal hij afkomstig zijn van de Britse Koninklijke familie (hier, hier, hier en hier )

3) In onze analyse van 8-8-2014 schreven wij: “Deze “Assyriers” zijn heel belangrijk voor de Illuminaten, daar zij de motor zijn achter de ongekende haat campagne tegen het Aramese volk om daarmee hun ondergang veilig te stellen. Dat is ook de reden waarom de “Assyriers” door de koloniale illuminatiemachten overal op de voorgrond worden geplaatst en krijgen ze aandacht in hun gevestigde media”

 

Voor de invasie van Irak in 2003, hebben Tony Blair en George- de twee grote vrienden van “Assyriërs” die door Kuala Lumpur Oorlogstribunaal zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden-, bij diverse gelegenheden gerefereerd naar de “Assyriërs” en “Chaldeeërs”, maar sloten de Arameeërs uit. We noemen enkele voorbeelden:

 

President Bush: (October 7, 2002) “The oppression of Kurds, Assyrians, Turkomans, Shi'a, Sunnis and others…”

President Bush: (March 16, 2003) “…..All the Iraqi people -- its rich mix of Sunni and Shiite Arabs, Kurds, Turkomen, Assyrians, Chaldeans,……”

President Bush: (April 28, 2003) “Whether you're Sunni or Shia or Kurd or Chaldean or Assyrian or Turkoman or Christian or Jew or Muslim …”

Tony Blair: (March 30, 2003): “I want all Iraqis - Arab, Assyrian, Kurd, Turkoman, Sunni, Shiite, Christian and all other groups…”

 

De Britse krant ”Independent” zei niets over deze immorele en verwerpelijke historische vervalsingen, maar is zeer gul om het besluit van Israel neer te zetten als “immoreel en creëren van verdeeldheid.” Onvoorstelbare dubbele standaarden en perverse.

 

En dan komt de afwijzing door …. Katholieke bisschoppen…..

 

De afwijzing door de katholieken bisschoppen in Israel van de erkenning van de Arameeërs werd gepubliceerd op 22-9-2014 door Fides news agency in een artikel getiteld: “The Catholic Bishops: the recognition of the "Aramean" nationality aims to divide the Palestinian Christians from others

 

Over de “zorgen” van de Katholieke bisschoppen lezen wij: “De beslissing van de Israëlische Ministerie van Binnenlandse zaken dat de Christelijke Palestijnse Arabische burgers in Israel nu hun inschrijving kunnen veranderen bij het Ministerie van Arabieren naar “Arameeërs” wordt afgekeurd als “een poging om de Palestijnse Christenen af te scheiden van andere Palestijnen” door de Katholieke bisschoppen van het Heilige Land die in een communiqué, uitgegeven door de Rechtvaardigheid en Vredes commissie van de Assemblee van de Katholieke Bevoegden, verwerpt de valse en ideologische motivaties van de maatregelen genomen in deze richting door de regering van Israel”

 

Dit is heel triestig, omdat deze Katholieke bisschoppen in Israel zelf ook Arameeërs zijn (behalve hun “adviseurs”) die gehersenspoeld zijn en daarom prefereren om “Arabieren” te worden genoemd.

 

Zijn deze “Christelijke” leiders bezorgd om eenheid? Voordat ze grote krokodillen tranen storten, moeten ze eerst de gruweldaden onderzoeken begaan door de Katholieke Kerk tegen de Arameeërs van het Midden-Oosten.

 

Misbruikmakend van de van “Jezus”, creëerden ze onoverbrugbare hatelijke, demonische verdeeldheid binnen het Aramese volk op het culturele/ etnische / nationale en religieuze vlak en hitsten ze de natie tegen elkaar op waardoor de nationale eenheid werd vernietigd. Dat heeft geresulteerd in het feit dat een en hetzelfde volk zichzelf presenteert onder verschillende ethnische namen en daarmee elkaar naar de keel grijpt.

Dochter werd opgehitst tegen moeder, zoon tegen vader, broeder tegen broeder en dorp tegen dorp waardoor onoverbrugbare wrede haat in hun harten werd ingespoten die iedere vorm van samenwerking in de weg staat.

 

En deze “bisschoppen”- die allemaal Arameeërs zijn- zijn nu bezorgd om “eenheid” omdat Israel een formidabele klap heeft uitgedeeld aan de onheilige en schadelijke koloniale activiteiten van hun kerk in het Midden-Oosten sinds 15e eeuw? Koning Salomo zei eens: “Een groot woord past niet aan een dwaas,….” (Spreuken 17:7)

 

In plaats van het besluit van Israel met applaus te verwelkomen en hun onderdanen onderwijzen in hun Aramese oorsprong, vallen ze het besluit heftig aan.

 

Verder is het zo dat deze geestelijke leiders naar alle waarschijnlijkheid totaal onbekend zijn met minimale Bijbels onderwijs en niets van de (onafhankelijke) geschiedenis afweten, inclusief de geschiedenis van de “Palestijnen” die de kinderen van Esau (Edom), de broer van Jacob zijn. De meeste correcte benamingvoor dit volk zou zijn: Esauieten of Edomieten en zeker niet “Arabieren.”

 

Daarnaast zoeken deze geestelijken hun toevlucht tot politiek in plaats van de boodschap van Yesuh M’siho die zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Wanneer deze bisschoppen op zoek zouden gaan naar de waarheid, dan zouden ze ontdekken dat ze zelf Arameeërs zijn en niets te maken hebben met “Arabieren” of anderen.

 

Overbodig om te vermelden, maar natuurlijk worden deze bisschoppen gecontroleerd door een hogere macht achter hen.

 

Verder lezen wij dat deze bisschoppen ons een les willen geven in de geschiedenis en wel als volgt: De Arabieren, die vandaag in Groter Syrië leven, hebben in de voorbije eeuwen verschillende talen gesproken: Aramees, Grieks en Arabisch. Vandaag zijn wij in Israel, Christelijke Palestijnse Arabieren. Sommigen in de Israëlische regering denken dat het scheiden van de Christelijke Palestijnen van andere Palestijnen een manier is om Christenen te beschermen, wij zeggen: geef ons terug onze huizen, onze eigendommen, onze dorpen die jullie hebben geconfisqueerd. Ten tweede: het beste om ons te beschermen is om bij elkaar te blijven. Ten derde: de beste bescherming voor ons is om serieus te wandelen op het pad van vrede. ”

 

Ze zijn grootgebracht, van kinds af aan, met dit soort valsheden en historische vervormingen gecreëerd door het kwaadaardige Frankrijk en Verenigde Koninkrijk. De arme “geestelijken” weten natuurlijk niets van de echte geschiedenis van het Midden-Oosten en zijn zo verblind dat ze met groot hartstocht de Aramese identiteit, die de echte ware identiteit is van het Midden-Oosten, verwerpen. Wanneer deze de “analfabete” en “blinde” herders zijn, hoe zit het dan met hun onderdanen?

 

De valse term “Christelijke Palestijnse Arabieren” bestaat simpelweg niet en heeft geen enkel historische rechtvaardiging. Ze prefereren valsheden en vervormingen boven beschaving, waardigheid en juistheid.

 

geef ons terug onze huizen, onze eigendommen, onze dorpen die jullie hebben geconfisqueerd” is de klacht tegen Israel.

 

Ja, en hoe zit het met Uw kerk, de Katholieke Kerk, die de Aramese kerken heeft geconfisqueerd, onze culturele erfgoed heeft vernietigd en een afschuwelijke haat en verdeeldheid heeft teweeg gebracht resulterend in de ondergang van onze natie? Al deze gruweldaden zijn okay omdat ze werden uitgevoerd in de naam van de “heilige vader” de Paus? En al deze kwaadheid is okay, omdat het “Christelijk”, “liefde”, “vrede” en “respect” is om deze ketters binnen te halen naar de “enige, ware en heilige Katholieke moederkerk?” Wat zei Yesuh M’siho ook weer? “Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van een ander, en merkt u de balk niet op in uw eigen oog?” (Mattheus 7:3)

 

De beste bescherming voor de Arameeërs en niet- Arameeërs is: om de historische, sociale en culturele waarheid te leren kennen, omdat de waarheid bevrijdend werkt (Johannes 8:32). En wanneer je sociaal, cultureel en historisch vrij bent, dan zul je in staat zijn om onafhankelijk te denken buiten de kooi van de koloniale Westerse illuminati machten en eindelijk gaat ontdekken wat voor soort absoluut demonische machten het zijn die met het Midden-Oosten en andere regio’s in de wereld spelen.

 

De bisschoppen doen beroep op de Arameeërs die de echte historie volgen en zeggen, “ de enkele Christelijk Palestijnse Arabieren in Israel die dit idee van verandering van hun “Aramese” identiteit of dienen in het Israëlische leger: “Kom tot bezinning” luidt de communiqué “beschadig je volk niet vanwege zinloze beloftes en persoonlijke egoïstische gewin”. Door het innemen van zo’n positie, doe je jezelf geen goed en ook Israel niet. Israel heeft Christenen nodig die op de hoogte zijn van de leer van Jezus:’Gezegend zijn de vredestichters.’ Israel heeft geen Christenen nodig die hun identiteit hebben vervormd.”

 

Dit komt sterk overeen met de activiteiten van de katholieke missionarissen onder de Aramese bevolking die velen van hen chanteerden en omkochten met beloftes als: Kom naar de echte ware kerk, de katholieke kerk”, ”de paus zal jullie steunen en beschermen als jullie hem aanvaarden als jullie heilige vader”, “we geven om jullie”, “jullie kerk is ketters, jullie volgen de verkeerde weg, wij zijn de ware kerk”, “volg ons, wij willen jullie helpen en beschermen” enz.. enz.. Het is dezelfde kwaadheid, vervalsingen en misleidingen.

 

Met andere woorden, wanneer je kiest voor de werkelijkheid van de geschiedenis dan “beschadig je je volk” en “doe je jezelf geen goed en ook Israel niet” volgens deze bisschoppen.

 

En als laatst zeggen deze slecht geïnformeerde “geestelijken”: Israel heeft geen Christenen nodig die hun identiteit hebben vervormd” Hebt U dat kunnen lezen geliefde lezer? “Christenen die hun identiteit hebben vervormd”?

 

Alle briljante geschiedkundigen van de diverse Aramese kerken die de Aramese oorsprong van ons volk bevestigen zijn een stelletje onnozele idioten en blinde dwazen die niets weten van hun eigen geschiedenis?

 

De manier waarop deze bisschoppen zo hartstochtelijk de Aramese identiteit verwerpen en de “Palestijnse - Arabische” valse identiteit omarmen is vergelijkbaar met de ongekende demonische haat van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen tegen hun eigen Aramese identiteit.

 

Conclusie: Kwaad is goed, krom is recht, leugen is waarheid, bitter is zoet en onheilig is heilig.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

Hoe de "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

Professor Dr. John Joseph.

5-7-2008: Assyrië en Syrië: Synoniemen?

 

In een brief aan de auteur (John Joseph),op 11 juni 1997, schreef Patricia Crone dat zij en Cook "Niet betwisten dat de Nestorianen van de Pre- Islamitische periode zichzelf zagen als “Assyriërs” of dat dit is hoe zij zichzelf noemden. Ze noemden zichzelf Suryane, hetgeen in hun gebruik geen (groter) verwantschap had met de Assyriërs in vergelijking met de visie van iemand anders…. We nemen het voor als vanzelfsprekend aan dat zij [Nestorianen] de moderne “Assyrische” benaming van het Westen hebben gekregen en ermee doorgaan om zelf opnieuw te hervinden…Maar natuurlijk waren de Nestorianen Arameeërs.."

(Pagina 27, voetnoot 94)

Professor Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis

28-6-2004: De bron van oorlogen en tiranniek: de Pan-Arabische valsheid

 

De diepe en verborgen reden van de tirannieke onderdrukking toegepast in het hele Midden-Oosten is door Frankrijk en Engeland opgelegde Pan-Arabische Nationalistische clicks die de neiging hebben om op dictatoriale wijze de verschillende volkeren in het Midden-Oosten, die allemaal geen Arabieren zijn, te Arabiseren.

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

Het basisfeit is dat al deze volkeren die allen Arabisch sprekend zijn, geen Arabieren zijn. Hun etnische historische identiteit is Aramees. Arameeërs zijn Semitisch, maar zover verwijderd van de Arabieren als de vroegere Hebreeërs verwijderd waren van de Babyloniërs. Om de redenen die wij gaan uitleggen, zijn deze Aramese volkeren geleidelijk gearabiseerd, maar de arabisatie fenomeen vond slechts plaats op het taalkundig niveau, niet op de etnische, nationale, culturele niveaus

 

Daaruit hebben de koloniale missionarissen, politieke agenten en diplomaten een grote leugen gemaakt (namelijk dat deze Arameeërs geen Arameeërs waren, maar ‘Assyriërs’) waarmee zij de Nestoriaanse Arameeërs ontwortelden van hun Aramese oorsprong.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

Wat is de juiste nationale naam voor de moderne Arameeërs? Waarom zijn er Arameeërs, die ondanks het feit dat ze Aramees spreken, volhouden zichzelf “Assyriërs” te noemen? Waarom hechten andere Arameeërs zich aan de derde naam “Chaldeeërs”? Is het juist om de naam ‘Syriac’ (waar Arabisch is van afgeleid) te gebruiken..........

 

18-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie

 

In tegen-stelling tot de vergezochte – en goed gefinancierde – onnauwkeurig-heden van Simo Parpola, is er geen enkel element in het vóór 2600 jaar geleden overleden Assyrische culturele en nationale erfgoed dat enige overeenstemming vertoont met de hedendaagse zuivere Aramese cultuur, ongeacht van de benaming dat ze gebruiken om zich ermee aan te duiden, Arameeërs, Chaldeeers, Assyriërs of Zulu……....

 

Patriarch Emmanuel III Delly

29-10-2008: "...maar Ik wil graag verklaren dat wij, de Chaldeeërs, de Assyriërs en de Syriërs, één volk zijn, bekend als Aramese volk. ..."

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

Maar deze claim is onderzocht door historici en hebben geconcludeerd dat de mensen in het Midden-Oosten vaak refereren naar de mensen in hun regio, zoals bijvoorbeeld iemand uit Kirkuk werd Kirkuki genoemd ongeacht of hij Koerd, Turkmeen of Arameeër was. Dat geldt ook in het geval van Assyriers of “Athuris” zoals ze in de regio worden genoemd. Die benaming werd gebruikt om de Nestoriaanse Arameeërs van Athur (Asur), een regio in de omgeving van Mosul, mee te identificeren. De term heeft geen enkele relatie met de oude Assyriers en de moderne Assyriers.

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

Wat betreft de aanduidingen “Assyriers” en “Chaldeeërs” die worden gebruikt om de niet-Arabische Christenen (anders dan Armeniërs) ermee aan te duiden. Er is absoluut geen historische verwijzing van hun associatie met de Assyriers en Chaldeeërs van de oude Mesopotamië. De eerste verwijzing naar dergelijke associatie begon in de 19de eeuw toen de Britse Protestantse missionarissen probeerden om religieuze invloed te verkrijgen als gevolg van een algemene rivaliteit tussen de Protestante en Katholieke missionarissen in het gebied

 

“The Church of the East and the Church of England: A History of the Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission “ is de titel van het boek geschreven door J. F. Coakley en gepubliceerd in 1992.

 

Op pagina 147 vertelt Coackley over een meningsverschil tussen Arthur Maclean, hoofd van de Assyrische Missie van de Aartsbisschop van Canterbury van 1886 tot 1891 en Hormuzed Rassam, de broer van Christian Antun (Isa) Rassam, een Chaldese familie uit Mosul. We lezen: "Zoals hij (Maclean) volhield, hebben de 'Syriërs' zich nooit als 'Assyriers' genoemd;.....  om de benaming 'Assyriers' toe te passen op deze Oosterse Syrische Christenen lijkt mij eerder een fout of anders muggenzifterij. Er is werkelijk, voor zover ik weet, geen bewijs dat ze enige connectie hadden met de Oude Assyriers.... Waarom moeten wij een naam uitvinden terwijl we een heel goed geschikte naam hebben, gebruikt gedurende eeuwen, voor handen? Ik kan begrijpen dat iemand die leeft in de nabijheid van de ruines van Nineve een behoorlijk enthousiasme kan hebben voor de Oude Assyria; maar spreekt het van een gezond verstand om een naam weg te doen dat door het volk zelf wordt gebruikt en een andere naam voor hen uit te vinden met een twijfelachtige toepasbaarheid?"