Paulus Al-Khoury Al-Kfarnissy

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

 

Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

 

3-1-20105: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan  alle bisschoppen en de patriarch (3-1-2005)

 

23-1-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan Matta Rohom over zijn vijandschaap jegens het diocees midden-euorpa (23-1-2005)

 

4-6-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch over de onbeschoftheid van priester Emanuel Aydin uit Oostenrijk (Wenen) (4-6-2005)

 

2-3-2005: Nieuw Bestuur in Oostenrijk: Brief Mgr. J. Y. Cicek aan de overheid en aan de nieuwe bestuur (2-3-2005)

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

Lees, Hoor en Huiver

 

English Version

Algemeen: Het is niet toegestaan om dit schrijven hetzij elektronisch, hetzij in drukvorm te publiceren zonder de bronvermelding en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Aram-Naharaim.

 

Voor de pers geldt: Van ons krijgt U geen toestemming om dit artikel op welke wijze dan ook te publiceren. Dit geldt vooral voor sommige journalisten die ontdaan zijn van hun ,,mens-zijn” en compleet zijn betoverd door hun zucht naar sensatie waarbij ze er niet voor deinzen om de doden tot in het graf een trap na te geven ongeacht wie hun bron is en wat zijn/haar bedoeling daarachter schuilgaat.

 

Voor de verwerpelijke Westerse geestelijke kolonisatie product “Assyriers,, geldt: probeer niet, -wat natuurlijk in overeenstemming is met uw wezen- nog meer geestelijk af te zakken in het verderf door de artikelen in dit schrijven te kopiëren, te vermenigvuldigen of op een andere wijze en naar uw lust&hart&wezen te vervalsen of op welke manier dan ook uw geestelijke vertier ermee te bevredigen; ondanks de drang daartoe die in U leeft door de machtige Jezus van het Westen die velen van U heeft betoverd tot Uw eigen ondergang.

 

 

Opmerking vooraf:

Er zijn vele organisaties en personen die uit de daken schreeuwen dat ze de belangen van het Aramese volk wereldwijd willen verdedigen. Sommige van deze organisaties bestaan in feit alleen op papier en voor de rest komen ze af en toe bij elkaar en prijzen de leden elkaar de hemel in zonder dat ze iets hebben gedaan. En om de zaak nog erger te maken geven ze elkaar ook nog oorkondes voor de ,,goede werken” (lees: voor hun luiheid en passiviteit). Anderen willen alleen iets voor het Aramese (Syrische) volk doen als henzelf iets oplevert.

De Internationale Mensenrechten Organisatie, De Arameeërs van Aram-Naharaim, onderscheidt zich van al deze organisaties, vanwege: de eenvoud, eerlijkheid, belangloosheid en oprechtheid. En Mgr. J.Y. Cicek heeft dit ook duidelijk opgemerkt. Vandaar zijn aanbevelingsbrief!

 

Voor het verdedigen van de belangen van ons volk, staat Aram-Naharaim in de voorlinie. Wij hebben enkele documenten in ons bezit gekregen waar geen mens zich een voorstelling van kan maken. Het is zo ongelofelijk smerig, wreed, onmenselijk en schaamteloos dat je niet de juiste woorden voor kunt vinden om het zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. We bedoelen hiermee het schenden en vertrappan van de rechten van Mgr. J. Y. Cicek door zijn collega bisschoppen, monniken en Patriarch op een wijze dat alle verstand en voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt, echter de manier waarop hij geestelijk is mishandeld, stijgt boven alle voorstellingvermogen.

Toen wij de documenten in het bezit kregen, wisten wij meteen dat we op de bres moesten gaan springen en voelden ons geroepen om ons volk te informeren over deze schanddaden en de plegers hiervan te ontmaskeren. We willen niet teveel vooruit lopen, lees zelf maar het analyse wat wij hebben gemaakt aan de hand van deze documenten en vonden het gepast om de titel van deze analyse te noemen,, Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek".

Het hele gebeuren is in feite een doorgestoken kaart, zoals U straks zult zien. U moet U niet laten misleiden als U straks zinnen leest als,, volgens het besluit van de synode" of ,,volgens het heilige synode" of ,, de synode heeft bepaald" enz.. enz... De heren hadden besloten om Mgr. Cicek kapot te maken en daarbij schijnt alles te zijn geoorloofd!

 

Misverstand:

Zondag 14 mei hadden wij een bijeenkomst georganiseerd om aantal mensen (rond 60) te informeren omtrent de documenten die wij in handen hebben gekregen betreffende het grove onrecht wat Mgr. J. Y. Cicek is aangedaan. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er diverse misverstanden ontstaan. Zo ontstonden verhalen dat wij vanuit het klooster faxen zouden hebben gestuurd naar de Patriarch; iets wat beslist onjuist is. Er ontstonden ook verhalen al zou de kerkenraden betrokken zijn bij de organisatie van deze bijeenkomst; iets wat beslist ook onjuist is. Wij willen benadrukken dat de kerkenraden hier niets mee te maken hebben gehad en vragen de mensen op te houden met het verspreiden van dergelijke onjuiste verhalen, zeer waarschijnlijk, met het doel om de komst van de nieuwe bisschop in de war te gooien.

Aram-Naharaim is onafhankelijk van iedereen. Wij laten ons door niemand beïnvloeden of besturen. U kunt Uw vragen direct aan ons richten en niet aan de kerkenraden of wie dan ook!

 

Onze analyse is gebaseerd op de volgende zaken:

Personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geestelijke oorlog tegen Mgr. J. Y. Cicek

 

 

 

 

 


 

Sommigen van deze geestelijken hebben in het verleden en heden een gruwelijke monsterverbond gesloten met de onheilige westerse geestelijke koloniale illuminatie product,, Assyriërs, de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis (hier en hier), om Mgr. J. Y. Cicek te demoniseren, krenken en af te kraken.

Inhoud

  1. Inleiding  
  2. Mgr. J.Y. Cicek: Een hardwerkend bisschop die van ophouden niet wilde weten  
  3. Jaloezie/afgunst – Haatcampagne  
  4. Rapport van  Mgr. J. Y. Cicec aan de patriarch aan bisschoppen  
  4.1 Bespreking van enkele belangrijke punten uit het rapport van Mgr. J. Y. Cicek  
    Punt 1 van het rapport:  
    Punt 2 van het rapport:  
    Punt 3 van het rapport:  
    Punt 4 van het rapport:  
 

=====Cassettebandjes======

 
    A (Cassetteband 1)  
    B (Cassetteband 3)  
    C (Cassetteband 4)  
    D (Cassette band 7)  
    E ( Achtste Cassetteband)  
  5. De brief aan Matta Rohom  
  6. Patriarch – aartspriester Daniel Zeyno- spuug in het gezicht van Mgr. Cicek.  
  7. De krachten/groepen om Mgr. Cicek te breken- de cirkel van kwaadwilligen  
    7.1. De as Kerim Asmar – Elio Baho- Patriarch- Kafnasee  
    7.2. De as George Saliba – Emmanuel Aydin – Patriarch  
      7.2.1. Priester Sami Ucel- executieve orgaan- brief George Saliba- Patriarch - Overheid Oostenrijk  
    7.3 (Ontheiligde) Heilige Synode: George Saliba – Patriarch Jacob  
    7.4. (Ontheiligde) Heilige Synode: George Saliba- en de zoete en mooie Babylonia  
    7.5. De as: Abdo Gunel – Kerim Asmar – Emanuel Aydin- Mgr. Isa Gurbuz (allemaal dorpsgenoten: ze komen uit Kerefze)  
    7.6. De as: Elio Bahe- Hazael Somi- Gevriye Kaplan- Evgin Kaplan  
      7.6.1 Benjamin Atas  
      7.6.2 Abdlahad Galo Shabo  
      7.6.3 Matta Rohom  
      7.6.4 Melke Murad  
      7.6.5. Patriarch Zakka  
  8. Inwijding van Hazael Somi  
  9. Krokodillen Tranen- Hypocrisie  
  10. Begrafenis Mgr. J. Y. Cicek  
  11. Waar gaat het eigenlijk allemaal om?- Matta Rohom Patriarch  
  12. Strategie Matta Rohom  
  12.1. Jezus Christus uit de kerk gezet  
  13. Laatste punt - Autopsie op lichaam van Mgr. J. Y. Cicek  

 

1. Inleiding

 

Hoor, lees en huiver over de grote onrecht en de geestelijke messen die in de rug van Mgr. J.Y.Cicek werden gestoken en dat jaren achtereen. Hoor, lees en huiver over het onbegrijpelijke leed en pijn die hem werd aangedaan door hen die zich de kinderen der hemel noemen. Hoor, lees en huiver over de onbeschrijfbare en ondefinieerbare sluwe streken die werden uitgevoerd in de naam van ,,Jezus” om Mgr. J. Y. Cicek af te kraken en hem geestelijk te terroriseren en te demoniseren. Hoor, lees en huiver over hoe de duivelse val voor hem werd neergezet en van alle kanten werd omsloten. Hoor, lees en huiver hoe valse beschuldigingen en leugens werden verzonnen om Mgr. Cicek als onbetrouwbaar neer te zetten. Hoor, lees en huiver over diegenen die op zondag het bloed en het lichaam van Christus voor de ingang van het altaar omhoog doen en vervolgens sluwe en verraderlijke plannen samen hebben gesmeed om Mgr. Cicek kapot te maken op een manier waarbij de goddelozen zich ervoor zouden schamen. Hoor , lees en huiver over hoe zij die zich de kinderen der hemelen noemen en het onkundige en blinde volk om de tuin leiden handel drijven op het altaar van de Here God! Hoor, lees en huiver over de gruweldaden die het daglicht niet kunnen dulden.

Het voorgaande vormt een kleine samenvatting van datgene wat hieronder besproken zal worden over de geestelijke moord op Mgr. J. Y. Cicek. Zoals aangegeven menen wij dat de rechten van Mgr. J. Y. Cicek op een wrede, onmenselijke, schaamteloze en brutale wijze zijn geschonden. Om deze reden vinden wij dat dit onrecht ontmaskerd en aan de kaak gesteld dient te worden; ongeacht de status of de rang van de plegers of eigenlijk juist om de status van de plegers. Daar komt nog bij dat al deze mensen zich ,,Christenen” noemen en veelal geestelijken zijn; we bevinden ons dus onder de ,,geestelijkheid” en dat maakt de zaak extra zwaar om aandacht aan te besteden; te meer daar de kinderen van de kerk worden geattendeerd,, Een schuldige vrijspreken of een onschuldige veroordelen: van beide heeft de Heer een afschuw (Spreuken 17:15). In feite heeft dit op een pijnlijke wijze plaatsgevonden door de enorme  campagnes onder aanvoering van de, zoals zich laat aanzien, op macht beluste Matta Rohom. Het gedrag van Evgin Kaplan, de vriend van Elio Bahe, besprekend zegt Mgr. J. Y. Cicek,, Waar komt de discriminatie in de Syrisch Orthodoxe kerk vandaan: dat de ene persoon duidelijk onrecht wordt aangedaan en de andere die de straf verdient niets tegen wordt ondernomen? (antwoord op D van zijn verslag aan de bisschoppen en de patriarch)

 

Inderdaad geachte lezer, een schuldige wordt vrijgesproken en onschuldige wordt bestraft. Wat een gruwelijke wandaad! Je kunt je afvragen wat deze mensen dan wel goed doen. Alles wat zij doen lijkt zo heimelijk, zo stiekem, maar o zo sluw te gebeuren. Misschien daarom dat de kinderen van de kerk erop worden gewezen,, Want wat zij heimelijk uitvoeren, is zo schandelijk dat er geen woorden voor zijn (Efeziers 5:12)

 

Inderdaad zijn er schandelijke zaken in het geheim uitgevoerd waarbij velen van ons zich moeilijk een voorstelling van kunnen maken en niet kunnen geloven; zeker als we bedenken dat de bedenkers van deze onfrisse zaken ,,geestelijken” zijn die zich als ,,heiligen” voor doen. Deze schandelijke zaken zijn begaan in de naam van ,,Jezus” – die uiteraard hier niets mee te maken heeft. Nu komen deze zaken overal voor en binnen iedere kerkgemeenschap en sommige zaken komen naar buiten, terwijl anderen nooit bekendheid krijgen. Daar komt nog bij dat wij in een tijd leven waarbij de normen en waarden aan de kant zijn gezet waardoor iedereen voor zichzelf opkomt. Dit heeft zijn weerslag op de geestelijkheid zeker niet gemist. Misschien interessant in dit verband om te luisteren naar de Woorden van Jezus omtrent de vuiligheid binnen de kerk als Hij zegt,, Wie kwaad doet, laat hij verder kwaad doen, en wie vuil is, laat hij vuiler worden; wie goed doet, laat hij verder goed doen en wie heilig is, laat hij heiliger worden (Openbaring 22:11)

 

De vuiligheid en normloosheid binnen de kerk voor het einde der tijden nemen toe, maar ook de goedheid en heiligheid neemt toe. De scheiding tussen het goede en het kwade binnen de kerk wordt steeds zichtbaarder.

 Dit geldt dus uitdrukkelijk ook voor de geestelijkheid. En Mgr. Cicek was waarschijnlijk het laatste opstakel voor deze mensen die even weggewerkt moest worden zodat zij hun onheilige plannen ongestoord kunnen uitvoeren. Om dit te realiseren werd een smerige, achterbakse en wrede geestelijke oorlog tegen hem gevoerd van alle kanten; terwijl het blinde volk niet bereid was om voor hem op de bres te springen. Zij die gisteren zijn broers waren, werden opeens zijn vijanden. Zij die eerlijk en oprecht waren, waren stil op momenten dat ze hun mond open moesten doen om voor het recht op te komen. Straks komen we hierop terug. Nu gaan we iets vertellen deze ijverige en hardwerkende bisschop.

 

 2. Mgr. J.Y. Cicek: Een hardwerkend bisschop die van ophouden niet wilde weten

 

Mgr. J.Y. Cicek werd in 1979 ingewijd als bisschop door de vrome Patriarch Jacob in Hengelo en heeft het bisdom Europa gedurende 26 jaar bestuurd op een manier dat geen enkele bisschop tot nog toe voor elkaar heeft gekregen en zal waarschijnlijk ook geen een voor elkaar krijgen. Hij was een zeer actieve man die nooit ruste om zijn taak als geestelijke leider zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.

Zijn enorme liefde voor de Aramese taal en cultuur was ook een kenmerk die hem sierde. Onder zijn leiding zijn vele boeken in het Aramees gedrukt, zowel geestelijk als culturele boeken; 130 boeken waarvan 30 door hem handgeschreven

 

(Meer hierover: zie zijn Biografie http://www.morephrem.com/Biography_MgrCicek.htm; http://www.syrianchurch.org/bio/SyriacOrthodox/bio_JuliusCecek.htm)

 

 

Het pronkstuk, waar hij erg veel trots op was, was het de Multimedia project,, De Verborgen Parel. Hij was een van de initiatiefnemers nemers en de ‘motor’ achter het realiseren van de Verborgen Parel. De Verborgen Parel handelt over 3000 duizend Aramese taal; cultuur; geschiedenis en religie en is in 2001 gerealiseerd. Een team van geleerden van wereldfaam onder aanvoering van de Britse professor Sebastian Brock heeft een project afgeleverd die het wel mag zijn. Het multimedia project bestaat uit 3 videobanden gepaard gaande met 3 boeken die de hele Aramese geschiedenis in kaart heeft gebracht. Het multimedia project kan als een informatiebron fungeren voor diegenen die zich interesseren voor de cultuur, religie en de geschiedenis van een der oudste volkeren uit het Midden-Oosten die al duizenden jaren in Mesopotamië vertoeven, waarvan een belangrijke deel sinds 2e helft van de 20e eeuw naar het westen is uitgeweken.

 

Een andere kwestie waar hij veel tijd in stopte was de genocide op de Arameeërs van Mesopotamië in 1915 waarbij om de nabije 600.000 mensen om het leven werden gebracht. De schaarse informatie omtrent deze vergeten en genegeerde Genocide had hij al afgedrukt in het Aramees, Turks en Arabisch. In 2002 liet hij het getuigenverslag van Abdel Massih Namaan Karabasi vertalen naar het Nederlands en Duits.

 Dit Jaar liet hij het boek van aartspriester Slemen Henno vertalen naar het Nederlands en Duits. De Engelse vertaling is inmiddels ook voltooid; echter nog niet uitgegeven.

 

Het gezegde: Hoge bomen vangen veel wind op is zeker van toepassing op Mgr. Julius Yehsu Cicek.

 

Het grote succes dat hij in 26 jaar als bisschop heeft bereikt is zeker niet onopgemerkt gebleven bij vele van zijn collega bisschoppen – die in feite niets maar dan ook niets hebben bereikt in hun leven tot nog toe; en waarschijnlijk ook niets zullen bereiken. De 3 kloosters die hij liet neerzetten; de 43 kerken die hij in Europa voor het volk liet bouwen en vele andere zaken op culturele en geestelijke vlak heeft het volk in Europa het gevoel gegeven dat ze hier thuis horen. We zwijgen te spreken over zijn activiteiten voor onze kerk in India; zoals bijvoorbeeld het neerzetten van een Seminarie voor het Aramese taal; waardoor vandaag dag vele Diakens; monniken en leken vloeiend Aramees spreken zoals ten tijde van Christus werd gesproken of over het bouwen van de twee patriarchale kerken in Damascus enz... enz... .

 

3. Jaloezie/afgunst – Haatcampagne

 

De wrede en onmenselijke haat van de verwerpelijke Westerse geestelijke koloniale product "Assyrische" terroristen (hier en hier), de onheilige kinderen van Nimrod/Asshur antichrist en Samiramnis de hoer van Babylon, tegenover Mgr. J. Y. Cicek is algemeen bekend. Ze hebben geen middel onbeproefd gelaten om hem af te kraken en te onteren; zelfs tot in het graf hebben ze op een schaamteloze wijze een trap nagegeven. Zijn fouten werden opgeblazen en herhaald door de haatdragende journalisten van de plaatselijke pers die zich maar al te graag lieten spannen voor het karretje van hun moraalloze vrienden – hun eigen product en broodwinning- die werden neergezet als ,, vernieuwingsgezind” en ,,Liberaal” en grepen iedere mogelijkheid aan om Mgr. Cicek in een verkeerd daglicht neer te zetten. Natuurlijk maakte hij ook fouten. Maar in tegenstelling tot velen van z'n collega's had hij het hart op de juiste plaats en deed al het mogelijke voor het welzijn van zijn  volk.

 

Minder bekend is dat zijn ongekende ijverigheid en mobiliteit heeft geleid heeft tot veel haat en jaloezie bij sommige van zijn collega bisschoppen die hem wreed en genadeloos hebben behandeld. Deze onbeschrijfelijke en ondefinieerbare minachting, respectloosheid en haat wordt voor een belangrijke deel ingegeven door afgunst en jaloezie die we zullen proberen te verduidelijken vanuit geestelijke oogpunt. Over de afgunst/jaloezie zegt de wijze koning Salomo,, Woede is wreed en kan je overspoelen, maar tegen jaloezie is geen mens bestand (Spreuken 27:4). Jaloezie en afgunst leiden tot haat en wraak (Spreuken 6:34). Jaloezie en afgunst leiden tot bitterheid en oneerlijkheid (Jacobus 3:14). Jaloezie leidt tot wanorde, bandeloosheid en eigen belang (Jacobus 3:16). Jaloezie is een antichristelijk eigenschaap die de mens van God verwijderd (Galaten 5:21). Jaloezie leidt tot ergernis en dwaasheid (Job 5:2).

Door Jaloezie heeft de Satan Adam en Eva tegen God in opstand gebracht. Door jaloezie noemden Farizeeen Jezus Christus duivel (Marcus 3:22). Het voorgaande is exact van toepassing op de manier waarop Mgr. J.Y. Cicek van alle kanten werd aangepakt om Hem geestelijke te breken.

 

Door jaloezie en afgunst heeft bisschop Elio Bahe, de secretaris van de Patriarch geprobeerd in samenwerking met pastor Kerim Asmar van Zwitserland om bisschop te worden in Zwitserland om deze af te scheiden van het bisdom Midden-Europa. Door jaloezie en afgunst hebben bisschop Evgin Kaplan, bisschop Elio Bahe, Gevriye Kaplan en monnik Hazael Somi (inmiddels bisschop van België) samengespannen tegen Mgr. J.Y. Cicek om België/Frankrijk los te koppelen van het bisdom Europa. Door Jaloezie en afgunst heeft in 2004 de voorzitter van de bisschoppen comité, bisschop Matta Rohom samen met Elio Bahe en Melke Murad een vals rapport – vol onwaarheden- opgesteld omtrent het bisdom Midden-Europa om deze te fragmenten en Mgr. J.Y. Cicek af te kraken. Door jaloezie en afgunst heeft bisschop George Saliba van Berg- Libanon een brief gestuurd naar Emmanuel Aydin in Wenen om Mgr. J. Y. Cicek af te kraken. Door jaloezie en afgunst heeft dezelfde George Saliba samen gespannen met Emmanuel Aydin van Wenen om de autoriteit van Mgr. Cicek teniet te doen. Door jaloezie en afgunst heeft de Patriarch een brief gestuurd naar de overheid van Oostenrijk om Mgr. George Saliba te ondersteunen en Mgr. J. Y. Cicek af te kraken. Door jaloezie en afgunst heeft Emmanuel Aydin jarenlang de brieven van de Patriarch omtrent Mgr. J. Y. Cicek doorgespeeld aan de overheid van Oostenrijk om Mgr. Cicek af te kraken. Door jaloezie en afgunst heeft de bisschop van Duitsland, Isa Gurbuz, Mgr. Cicek tegengehouden om te collecteren in Duitsland. Door jaloezie en afgunst heeft bisschop van Zweden Benjamin Atas drie monniken, die grote kwade hadden aangericht, verheerlijkt en de hemel in geprezen om Mgr. J. Y. Cicek te krenken. Door jaloezie en afgunst wilde dezelfde Benamin Atas afdwingen bij Mgr. Cicek dat twee van zijn vrienden monniken bisschop zouden worden in Zwitserland en België, zodat de heer Atas meer autoriteit kon verwerven. Door jaloezie en afgunst hebben vele anderen, onder anderen de heer Gevriye Kaplan uit België, jarenlang Mgr. J. Y. Cicek afgekraakt om hem te breken.

 

4. Rapport aan de bisschoppen en de Patriarch - Verdediging Mgr. J. Y. Cicek

Om zich te verdedigen tegen deze buitengewoon woeste en haatdragende jaloezie aanvallen; heeft Mgr. J. Y. Cicek op 5-1-2005 een uitgebreid rapport gemaakt en deze gestuurd naar alle bisschoppen en de patriarch. In zijn rapport gaat Mgr. J. Y. Cicek uitgebreid in op de genoemde jaloezie aanvallen door zijn collega-bisschoppen en anderen. Daarnaast heeft hij onder andere de volgende brieven geschreven die wij in handen hebben gekregen:

Omdat de zaak zo complex is; gaan wij hieronder zijn brief bespreken die hij stuurde aan de leden van de Synode en aan de Patriarch en zullen stapsgewijs kijken naar hetgeen hij geschreven heeft. Deze brief is veelomvattend en noemt in feite in het kort alle problemen. Verder verdedigt Mgr. J. Y. Cicek zich in deze brief. Voordat wij zijn brief behandelen; vragen wij eerst Uw aandacht voor de volgende punten die van belang in het kader van de bespreking van ons onderwerp:

 

1. Zoals bij velen van U bekend is geworden hebben een tijdje terug en wel op 18-1-2006 550 gezinnen van het bisdom Western Verenigde Staten (van Evgin Kaplan) zich afgescheiden van het patriarchale gezag. De open brief die ze aan de Patriarch stuurden was te lezen op diverse forums. Wij hebben hun brief vertaald naar het Nederlands en U kunt het hier vinden

Het is belangrijk om enkele punten voor U op te noemen over de reden van hun afscheiding:

 • * Kerkvorsten (bisschoppen) aangesteld door Uwe Heiligheid, bemiddelden en als ze de waarheid spraken, werden ze aan de kant gezet.

 • * iedereen weet dat de oplossing alleen in Uw handen ligt.

 • * Zoveel beloftes werden gedaan die later werden gebroken.

 • * Ondanks dit alles, was U niet bereid om het probleem op te lossen in zijn omvang,

 • * , vertelde U Zijn Eminentie bisshop Saliba dat het probleem in Los Angeles was opgelost en dat alle partijen bij elkaar waren gekomen; terwijl niets dergelijks plaats had gevonden.

 • * We namen contact met Uwe Heiligheid op en vertelden U dat niets van dien aard had plaatsgevonden en herinnerden U aan Uw schriftelijke belofte om een bisschoppelijk comité in te stellen om de situatie te kalmeren,

 • * ….. alles hebben gedaan wat we konden doen om vrede te bereiken, maar we hebben nooit enige echte of betekenisvolle antwoord van U kant gekregen.

 • * Geen één van Uw belofte werd waargemaakt of gehouden.

 • *  Één woord van U was voldoende om de zaak op te lossen.

 • * Ze (=het volk) kunnen niet meer vertrouwen in Uw beloften.

 • * U en alleen U, Uwe Heiligheid, zal de volledige consequenties dragen voor deze weg dat wij hebben genomen. Want, U en alleen U bent diegene die ons gedwongen heeft om voor deze weg te kiezen.

 Zoals we straks zullen zien, is de manier waarop de patriarch met de VS is omgegaan is exact herhaald bij Mgr. J. Y. Cicek.

 

--------Enkele belangrijke uitspraken uit de Bijbel die een rol spelen hoe Mgr. J. Y. Cicek is behandeld- Lees ze aandachtig door, ze zijn letterlijk in vervulling gegaan--------

 

2. De Here God zegt,, De waarheid is zoek, en wie niet meedoet aan het kwaad, stelt zich aan vervolging bloot. De Heer ziet dat er geen recht heerst en is diep verontwaardigd (Jesaja 59:15)

3. De Heer sprak: ‘Hun tong is hun boog, hun woorden de pijlen, de leugen viert hoogtij, trouw is niet meer te vinden. Ze vervallen van kwaad tot erger, zij willen mij niet kennen (Jeremia 9:2)

4. Voor een vriend moet je oppassen, een broer kun je niet vertrouwen, want een broer kan een bedrieger zijn en een vriend spreekt kwaad van je. De een bedriegt de ander, niemand vertelt de waarheid; zij zijn gewend om te liegen, ze zijn onvermoeibaar in het verdraaien. En waar leugen op leugen gestapeld wordt, daar weigeren ze mij te leren kennen. Ik, de Heer, zeg jullie dit.’ (Jeremia 9:2-4)

 5. Alles wat zij zeggen, is bedrog, moordend zijn hun woorden, als pijlen. Zo wensen ze hun buurman geluk toe, maar in hun hart rijpt het plan voor zijn ondergang. Ik, de Heer, zal hen straffen voor dit alles. Zal ik zo’n volk als dit nog sparen? (Jeremia 9:7)

 6. Jullie haten de verdedigers van het recht en verafschuwen wie de waarheid spreekt. ….. Want ik ken al jullie misdaden, ik ken jullie schandelijk gedrag; jullie onderdrukken de onschuldigen en nemen steekpenningen aan, de armen benadelen jullie voor het gerecht (Amos 5:10-12)

Deze genoemde punten zijn van belang om te onthouden, daar we straks bij het behandelen van de brief van Mgr. Cicek exact dergelijke onfrisse zaken zullen tegenkomen die voor een normale mens onvoorstelbaar zijn en voor een belangrijke deel licht werpen op de haatcampagne tegen hem. De brief aan de Synode kunt hier vinden (http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Mgr_JY_Cicek_Aan_Synode.htm). Verder is het van belang dat U eerst de vertalingen van alle documenten doorleest zodat U voor Uzelf een beeld kunt vormen.

 

4.1 Bespreking van enkele belangrijke punten uit het rapport van Mgr. J. Y. Cicek

Het comité bisschoppen bestond uit:

 • Mgr. Matta Rohom (van Tigris & Eufraat),

 • Mgr. George Saliba (van Berg- Libanon),

 • Mgr. Melke Murad (Israël en Jordanië) en

 • Elio Bahe (Secretaris patriarch).

Dit comité werd samengesteld als gevolg van een beslissing door Synode genomen in 2003. Aangezien kennelijk de streken en de onoprechtheid van Mgr. George Saliba bij Mgr. Cicek bekend waren, heeft hij Saliba geweigerd uit het comité.

Als we reactie van Mgr. Cicek lezen over dit comité, dan laat hij geen span heel van hun eerlijkheid, oprechtheid, waardigheid en deugdelijkheid. In feite beschrijft hij hen als leugenaars, verraders, lafhartigen, verdraaiers van feiten, overtreders van de kerkelijke weten, laksheid ten aanzien van recht, valse beschuldigingen en meer van dergelijke zaken.

Hij geeft eerst een algemene inleiding omtrent de gang van zaken en gaat daarna aan de hand van 4 punten de fouten bespreken die (doelbewuste) gemaakte werden door het comité bisschoppen, onder leiding van Matta Rohom. Hierna behandeld Mgr. Cicek de 8 cassettebandjes die het comité had gemaakt als een deel van hun verslag wat later als een smerige propaganda ging fungeren om hem in een verkeerd daglicht te stellen.  Met name wordt de heer Matta Rohom flinke op de korrel genomen.

 

 We lezen bijvoorbeeld over het gedrag van het comité en vooral de voorzitter Matta Rohom:

 …. met de leden van het comité bisschoppen en hen de bekende fouten te laten zien die ze hebben gemaakt tijdens hun bezoek aan het diocees.

….. te praten over hun ongepaste gedrag die ze hebben laten zien in het diocees om mij te verdedigen en hun rapportage van antwoord te dienen die het verdient: Maar gingen direct weg en wilden hierover niet praten.

 

U kunt van op aan dat Mgr. Cicek dit niet zomaar heeft opgeschreven. Hij moet echt gegronde redenen hebben gehad. Deze mensen hebben doelbewuste fouten gemaakt om de zaak te verdraaien en te proberen zoveel mogelijk Mgr. Cicek in een verkeerd daglicht te stellen. Maar de heren willen hierover niet praten en gaan meteen weg (ze voelen waarschijnlijk nattigheid); het zegt in ieder geval heel veel over hun onoprechtheid en vooropgezette plannen om Mgr. Cicek hoe dan ook aan te pakken. De rol van de patriarch in deze kwestie is op z’n minst vreemd te noemen; daar hij zeer passief blijft en geen actie onderneemt. Zoals zal blijken, zit hij zelf in het proces om de ondergang van Mgr. Cicek te bespoedigen.

 

Mgr. Cicek zegt,,  ….. Nadat ik terugkeerde uit Damascus vernam ik dat Zijne Heiligheid patriarch de hoofden van de diocesen van de Syrisch Orthodoxe kerk, de geëerde bisschoppen, naar Damascus ontbood, om over de rapportage van de leden van het comité bisschoppen omtrent het ontbinden van het degelijke/vrome diocees Midden- Europa in België/Frankrijk en Zwitserland/Oostenrijk hun mening te horen:

 

Geachte lezer, haal eens een diepe adem en huiver! We komen straks uitvoerig hier uitvoerig nog op terug, echter leg Uw hand op Uw geweten; als dit geen verraad is van de kant van de patriarch naar Mgr. Cicek toe, dan moet u ons alstublieft uitleggen wat verraad dan wel inhoudt! Kennelijk heeft de Patriarch en de kring om hem heen besloten om de ruggengraat van Mgr. Cicek hoe dan ook te breken en te vermorzelen en diocees Europa te fragmenteren. Dat daarbij geweld wordt gedaan aan de waarheid, eerlijkheid, oprechtheid lijkt geen probleem te zijn voor de heren die het blinde volk gemakkelijk op hun vingers lijken te kunnen draaien. De algemene normen en waarden, laat staan Christelijke normen en waarden, lijken voor de heren natuurlijk niet relevant, ze doen er simpelweg niet toe. Men wil kost wat het kost het diocees midden-europa fragmenteren en hun eigen  vriendjes op die plaatsen neerzetten om zo hun plannen te volvoeren. Anders geformuleerd: de heren hebben besloten om Mgr. Cicek kapot te maken; maar hoe zal men dit realiseren?

 

Mgr. Cicek zegt,, …. Wat bezielt deze mensen onder hooggeëerde bisschoppen om het diocesen van het Westen aan te vallen en deze te fragmenteren? Zijn er dan nooit problemen binnen de diocesen van Syrië en Libanon en waarom worden zij niet verdeeld en wij die van Europa wel?

 

Mgr. Cicek stelt deze vragen aan iedereen die het rapport heeft ontvangen en waarschijnlijk heeft niemand het antwoord op deze vraag gegeven. Het simpele antwoord is gewoon dit: het gaat hier om niets anders dan antichristelijke dictatoriale Arabische ideologie. Anders geformuleerd: Het gaat hier duidelijk om de antichristelijke "Bakaloria" ideologie.

 Punt 1 van het rapport:

 

Het antwoord van Mgr. Cicek op punt 1 luidt:

Het eerste hoofddoel van de komst van deze groep bisschoppen was om het diocees te fragmenteren en droeg zeker niet bij tot de vrede in het diocees; maar om een algemeen onderzoek in te stellen omtrent de situatie van het diocees en om de mensen te leren kennen die problemen (en chaos) veroorzaken zoals bijvoorbeeld (de heer) Gevriye Kaplan in de stad Brussel, die sinds lange tijd zonder instemming van kerkenraden en geestelijken informatie publiceert op een achterbakse oneerlijke wrede wijze over België en is zelfs geen lid van een van onze kerken in België; samenwerkt in het geheim met Zijne Hoogheid Atanasius Elio Bahe, de secretaris van de patriarch en monnik Hazael en bisschop Avgin Kaplan om België af te scheiden van het diocees.

Alstublieft geachte lezer, lees dit aandachtig door en huiver. De woorden van Mgr. Cicek zijn profetisch te noemen en zijn letterlijk uitgekomen. De heer Gevriye Kaplan, zoals we lezen: een achterbakse, oneerlijke en wrede persoonlijkheid, werkt samen met Elio Bahe, Evgin Kaplan en Hazael Somi om België af te scheiden van Midden-Europe. En dit heeft inderdaad ook plaats gevonden en wel op: 12-2-2006 toen monnik Hazeal Somi tot bisschop werd gewijd in Brussel.

 

 

Werkelijk waar, Mgr. Cicek heeft met zijn rapport hun ware gezicht ontmaskerd en tentoongespreid. En sta alstublieft stil bij het volgende,, en om de mensen te leren kennen die problemen (en chaos) veroorzaken

Wat zei ook weer koning Salomo over dergelijke mensen? (Spreuken 14:9). Wij waren zelf getuige van toen op 4-10-2004 een ontmoeting plaatsvond tussen de groep van Matta Rohom en enkele verraderlijke jongeren die in het bestuur van de monniken zaten. Natuurlijk zullen deze schaamteloze onheilige mense niets positief over Mgr. Cicek hebben gehad. Immers, ze hebben diverse malen hun minachting voor hem gedemonstreerd en zelfs op een brutale wijze op hem gejaagd, omdat hij de gewetenloze monniken Nederland had uitgezet. Wat een ontmenselijkte wezens!

Als wij kijken naar het rapport van Mgr. J.Y. Cicek, vanuit geestelijke en Christelijke oogpunt gezien is de heer Hazael Somi op een onrechtmatige wijze tot bisschop geweid. Het is niet omdat het de Heer is die hem wil; maar meneer heeft gewoon zijn plannen doorgezet. En wat moet je nu van zo'n iemand verwachten?

Buitengewoon een smerige en achterbakse rotstreek van Matta Rohom om te zeggen,, Omdat het aantal gelovigen in dit diocees is behoorlijk toegenomen: en ook omdat zijn hoogheid de bisschop van het diocees is oud geworden is het nodig dat hij ook beetje uitrust: En omdat wij als noodzaak zien dat er in deze tijd iets veranderd.

 

De heer Rohom ,,vergeet" om te melden dat hij graag patriarch wil worden en daarbij geen enkel middel schuwt om tot zijn doel te komen. Het lijkt alsof die bisschop kleren de heer Rohom helemaal niets doen; slechts een uiterlijke vorm.

Punt 2 van het rapport:

Bij punt 2 zegt Mgr. Cicek dat hij op verzoek van het comité afziet van zijn deelname aan hun vergadering. We lezen,, Met alle vroomheid heb ik hun wens ingewilligd: later begreep ik dat ze kwade bedoelingen daarmee hadden.

 

Dit is typisch de eenvoud en de goedgelovigheid van Mgr. Cicek. Hij wilde toch niet twijfelen aan hun goede intenties; iets wat hij helaas later anders aan de lijve heeft ondervonden.

Als antwoord geeft hij dan,, Zoals het onwettig was om met mensen aan de tafel te gaan zitten en met hen te praten die geen zitting in de kerkenraden hadden die geen binding hebben met de kerkenraden en organisaties van het diocees en in het bijzonder met (kwaadwillige) mensen die rellen/problemen veroorzaken en geen binding hebben met de kerk en vervolgens hun ideeën accepteren als zoete koek (omdat het in hun straatje past) die tegen de wet (van de kerk) zijn gericht om het diocees te verdelen. Zoals in Wenen waar aartspriester Emmanuel Aydin mensen had opgetrommeld die geen enkel contact hebben met de kerkenraad en het bestuur van de kerken.

 

Inderdaad zochten Matta Rohom en zijn comité naar alle middelen om Mgr. Cicek in een verkeerd daglicht te stellen en Europa te fragmenteren. Als voorbeeld geeft hij het gedrag van aartspriester Emmanuel Aydin. Deze persoon heeft zich nogal op schaamteloze wijze misdragen tegenover Mgr. Cicek. Wij komen straks uitvoerig op terug; voorlopig is het genoeg dat U het volgende moet weten, namelijk dat hij enerzijds deel uitmaakte van de as: George Saliba- Patriarch – Emmanuel Aydin en anderzijds de as: Kerim Asmar- Abdo Gunel- Emmanuel Aydin- Isa Gurbuz. Over hem heeft Mgr. Cicek een brief naar patriarch gestuurd; we komen straks hierop terug.

Als leek schaam je je dood voor het gedrag van deze lieden! Het is gewoon niet te bevatten.

 

Punt 3 van het rapport:

Bij punt 3 zegt Mgr. Cicek,, Maar niet alle uitspraken van de geestelijken en leden van de kerkenraden die hebben gesproken zijn geschreven op papier, maar alleen datgene wat zij wilden horen en wat kon bijdragen tot het ontwrichten van het diocees hebben ze op papier gezet en naar de hoofden (bisschoppen) van de diocesen geschreven.

Geachte lezer, dit is laag, laag en nogmaals laag! Manipulatie en verdraaien van feiten; dat is wat de heren bisschoppen onder leiding van Matta Rohom hebben uitgespookt op een onheilige manier om Mgr. Cicek aan te pakken. Je komt van het ene verbazing in het andere over de ongelofelijke passiviteit van de Patriarch!

Als antwoord op hun gedrag zegt hij dan,, De leden van het comité bisschoppen hebben duidelijk hun eigen oneerlijkheid geopenbaard

Dit is wel erg zacht uitgedrukt voor het gedrag van Matta Rohom, Melke Murad en Elio Baho. Wij zouden nog aan kunnen toevoegen dat zij wat zuur is zoet hebben gemaakt, wat krom is recht hebben gemaakt en wat leugens is tot waarheid hebben verheven.

 

Punt 4 van het rapport.

In punt zegt Mgr. Cicek,, Van deze twaalf geestelijken willen slechts drie van hen het diocees verdelen: Twee in Zwitserland en een in Wenen die een tijdje terug officieel in het bijzijn van zijn kerkenraad (disciplinair) bestraft werd vanwege 17 fouten en een onbeschaafde handelswijze in een handelskwestie.

 

Aartspriester Kerim Asmar uit Zwitserland en Emmanuel Aydin uit Oostenrijk hebben sinds jaren geprobeerd om Mgr. Cicek kapot te maken. Het is namelijk buitengewoon boeiend wat zich hier heeft afgespeeld en triestig! Hoe het ook zij, de heer Aydin was bestraft door Mgr. Cicek vanwege 17 fouten die hij had begaan. Er zal inderdaad duidelijk naar voren worden gebracht dat beschaafdheid sommigen zeer vreemd is.

 

=====Cassettebandjes======

We komen nu bij het behandelen van de commentaar van Mgr. Cicek op de 8 cassettebandjes die de comitébisschoppen had opgenomen tijdens hun reis naar Europa. Mgr. Cicek heeft zijn commentaar verdeeld in A, B, C (C heeft hij twee maal staan), C, D, E die corresponderen met reacties op cassettebandjes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

A (Cassetteband 1)

Het was verassend voor ons om te lezen dat Mgr. Cicek het was die beide patriarchale huizen heeft gebouwd als antwoord op Matta Rohom en zijn 'gang'. In zijn antwoord zegt hij namelijk,, Als het hoofd van het diocees zwakke is in uitoefenen van zijn functie: hoe was hij dan in staat om 43 kerken en klooster te bouwen in Europa en heeft duizenden boeken gepubliceerd en heeft een grote bijdrage geleverd aan de twee Patriarchale geestelijke huizen en de Syrische kerk in India in het begin van de aanvang van hun bouw; welke van de bisschoppen is succesvoller geweest in het opzetten van zulke grote projecten en tot het goede einde brengen in een nieuw diocees?

 

Het antwoord op de vraag van Mgr. J. Y. Cicek van ,,welke van de bisschoppen is succesvoller geweest in het opzetten van zulke grote projecten en tot het goede einde brengen in een nieuw diocees?, is natuurlijk dat geen een van de bisschoppen zover heeft geschopt en dat was een gruwelijke doorn in de ogen van zijn collega bisschoppen. Ongelooflijk is ook de ondankbaarheid van de Patriarch. Hij heeft hem zo vaak geholpen en toch zie je het dat als het puntje bij paaltje komt, dat hij het gewoon de zaak aan de kant zet. Dit vormt waarschijnlijk wel een aanwijzing dat de patriarch zelf een instrument is geworden in hun handen en niets meer te vertellen heeft.

 

B (Cassetteband 3)

Als antwoord op de 3e cassetteband zegt Mgr. Cicek,, Het comité bisschoppen heeft geen onderzoek gedaan in samenspraak met het hoofd van het diocees; maar heeft zich volledig (en graag) vertrouwd op (kwade) visies van mensen die geen weet hebben van reilen en zeilen binnen het diocees.

 

Mgr. Cicek lijkt relatief wel erg vriendelijk omtrent de kwade opzet van Matta Rohom en zijn vriendjes. Immers, zij hanteren duidelijk de dictatoriale antichristelijke Arabische “Bakaloria” ideologie. Dat zij met kwade figuren aan de tafel hebben gezeten spreekt voor zich! (Spreuken 14:9)!

 

Erg boeiend en fascinerend is het dat Mgr. Cicek over Matta Rohom onthuld en zegt,, Het grootste diocees in Syrië is die van bisschop Matta Rohom qua aantal gelovigen, wie heeft de noodzakelijke onkosten voor dit diocees betaald? Was dat zijn eigen diocees of de zuster diocesen, kerken en organisaties gevestigd in Europa en Verenigde Staten? Hoeveel financiële steun heeft Zijne hoogheid (Matta Rohom) van de instellingen uit Nederland ontvangen? Wat heeft zijn hoogheid gedaan met het 50 miljoen Syrische Ponden die hij ontvangen heeft, zoals bevestigd door de gelovigen aldaar, van de gelovigen van zijn diocees?

 

Mgr. Cicek heeft hier een belangrijke vraag vergeten over Matta Rohom, namelijk dit: Volgens de heer Matta Rohom is het noodzakelijk om Europa te fragmenteren vanwege de grootte van het bisdom daar zij onbestuurbaar zou zijn geworden. Wat een sluwe en laffe streek! Waarom zegt de heer Rohom niet dat hij en zijn vriendjes zoveel mogelijk bisschoppen willen inwijding die de antichristelijke “Bakaloria” ideologie aanhangen om later na het overlijden van de huidige patriarch genoeg stemmen te hebben om zelf tot patriarch gekozen te worden? En waarom praat de heer Rohom niet over zijn eigen diocees om deze te fragmenteren daar deze het grootste is? De heer Rohom heeft duizenden Euro’s uit het westen gekregen inclusief Nederland. Wat speelt toch in de hersenen van deze man zich af om een onkundige persoon in België tot bisschop te wijden? En was het niet zo dat 80% van het volk ertegen was?

 

C (Cassetteband 4)

Het antwoord op de cassetteband 4 is buitengewoon boeiend. Mgr. Cicek zegt,, De groep bisschopen heeft niets laten horen over de waarheid betreffende het grote kwade dat deze monniken hebben aangericht over het publiceren van smerige artikelen over het leven in het klooster van Mor Yahkub van Saroeg in Duitsland toen ze daar studeerden en over het leven in het klooster St. Afrem in Nederland in het Aramees en Duits en verspreidden ze op kwade wijze via internet en hebben in Nederland op verraderlijke/smerige wijze (grote) problemen veroorzaakt. Wat is de reden dat ze terugkwamen uit Jeruzalem?

 

We gaan hier wat langer stil bij staan, daar deze monniken een ravage hebben aangericht en vele jongeren hebben gehersenspoeld. Het is bekend dat sommige van hun aanhangers in Nederland buitengewoon wrede haat jegens Mgr. Cicek koesterden. Tussen 2003 en 2004 kreeg Mgr. Cicek geheime faxen die zo laag en wreed waren dat men normaal gesproken geen voorstelling van kan maken; zo smerige waren deze faxen. In sommige van deze faxen wordt Mgr. Cicek voor een hoereerder uitgemaakt; zo smerig en vuil waren deze geheime faxen. Uiteraard hebben de sympathisanten van de monniken hun best gedaan om te zeggen dat deze faxen waren gestuurd door de tegenstanders van deze monniken. Maar natuurlijk valt het niet uit te sluiten; echter er zijn meerdere argumenten aan te voeren om aan te nemen dat het deze monniken hierachter zaten dan hun tegenstanders. Als schot voor de boeg, wordt hier aan de hand van een van de faxen zeer aannemelijk gemaakt dat het eerder de monniken waren dan iemand anders. Daar komt nog bij dat Mgr. Cicek zelf heeft gezegd dat deze monniken achter hebben gezeten; hij moet dus wel een reden hebben gehad om dit te zeggen. Om precies te zijn: Hij heeft verklaard in bijzijn van velen dat de schrijver Stefanus Budak was en dat Mushe Gurgun de initiatiefnemer was. Het is echt niet zo dat anderen hem hebben ingepraat zoals de vrienden van de monniken zo graag ons wil doen geloven. We hebben de faxen vertaalt naar het Nederlands, maar vanwege de smerigheid ervan hebben wij op advies van bevriende mensen afgezien om deze te plaatsen op de net. Uiteraard zijn wij te alle tijde bereid om de vertalingen en de faxen ter inzage beschikbaar te stellen aan iedere persoon met goede bedoelingen.

 

Erg boeiend is dat Mgr. Cicek de vraag stelt van,, Wat is de reden dat ze terugkwamen uit Jeruzalem?

Nu moeten alle bisschoppen het antwoord op deze vraag hebben geweten en dat zal zeker niet positief zijn geweest voor de monniken. Helaas weten wij niet waarom ze uit Jeruzalem zijn terugkwamen.

 

Terreur in het klooster in Zwitserland

Om de onheilige gedrag van deze monniken te begrijpen is het van uiterst belang om twee gevallen in Zwitserland te behandelen waarbij deze monniken betrokken waren. Hierover verwijzen wij naar het volgende document, namelijk: Terreur in het klooster in Zwitersland.

 

Zoals geciteerd zegt Mgr. Cicek over het gedrag van deze monniken in Nederland,, en hebben in Nederland op verraderlijke/smerige wijze (grote) problemen veroorzaakt.

 

Deze zijn geen loze woorden geachte lezer. En Mgr. J.Y. Cicek heeft dit niet zo maar gezegd om lukraak deze monniken in de verkeerde daglicht te stellen; hij moet wel gegronde redenen voor hebben gehad. De aanhangers van deze monniken hebben altijd in hun propaganda gezegd dat mensen met kwade intenties Mgr. J.Y. Cicek hebben omgepraat. Dit is niet alleen misplaatst maar getuigd ook van diepe minachting; zeker als wij kijken naar datgene wat ze in Zwitserland hebben uitgespookt.

 

D (Cassette band 7)

In zijn antwoord D op cassetteband 7, wordt gesprokken over bestraffen van Abdo Gunel en Emmanuel Aydin. We komen straks ook hierop terug, maar Abdo Gunel van België, Emmanuel Aydin van Wenen en Kerim Asmar van Zwitserland hebben altijd hun best gedaan om Mgr. Cicek moeilijk te maken. Alle twee maakten geen geheim van dat ze hem liefst kwijtwilden en iemand anders op zijn plaats wilden hebben.

 

Als antwoord op de cassetteband 7 zegt Mgr. J. Y. Cicek o.a.,, Hoe kan het hoofd van het diocees de wreedheid en schaamteloosheid van geestelijken als priester Kerim Asmar van Zwitserland, die een jaar lang brieven vol met leugens verspreid onder de gelovigen onder de naam van de Patriarch (als zou deze afkomstig zijn van de Patriarch) of aartspriester Emmanuel Aydin die tot op heden niet bekend is welke geloof hij aanhangt, Katholiek of Protestant en al zijn werken worden ingegeven door handel (geldelijke zucht) en trekt zich niets aan van de kerkleiders.

 

Lees dit alstublieft aandachtig door, want dit is zeer ernstig. Kerim Asmar van Zwitserland die een jaar lang leugens verspreid over Mgr. Cicek onder de naam van de patriarch. En let alstublieft op de beschrijving ,,wreedheid en schaamteloos”. Hoe kan zoiets? Er zijn in feite twee mogelijkheden:

 • 1. De Patriarch wist van niets, de heer Kerim Asmar heeft doelbewust leugens namens hem verteld onder het volk om Mgr. Cicek te demoniseren.

 • 2. Deze haatpropaganda heeft plaatsgevonden met stilzwijgende instemming van de Patriarch; waarschijnlijk via Mgr. Elio Bahe.

Als het inderdaad waar is dat deze haatpropaganda zonder instemming van de Patriarch heeft plaatsgevonden; dan zou de patriarch onmiddellijk – als hij de minimale waardigheid en Christelijke normen en waarden in zich heeft- de heer Asmar uit zijn ambt had moeten zetten. Een gevoelig punt hierbij is wel dat de heer Asmar een dikke vriendje is van Mgr. Elio Bahe, de secretaris van de patriarch die samen met Matta Rohom en George Saliba een grote invloed op hem uitoefenen. Het heeft alle schijn van dat de Patriarch hiervan weldegelijk op de hoogte moet zijn geweest gezien het feit dat hij niets tegen de heer Asmar heeft ondernemen. De conclusie van deze “broederliefde” en het “naleven” van kerkelijke wetten laten wij aan U over.

 

Interessant maar eigenlijk tegelijkertijd ook vanzelfsprekend is dat Mgr. Cicek ook de heer Emmanuel Aydin erbij betrekt die zich nogal op een buitengewoon smerige wijze heeft gedragen tegenover Mgr. J. Y. Cicek. Omtrent zijn gedrag heeft Mgr. J. Y. Cicek, zelfs een brief gestuurd naar de patriarch met het verzoek hem te bestraffen.

We komen straks hierop terug, maar zowel Abdo Gunel en Emmanuel Aydin zijn bestraft om redenen die niet van waardigheid getuigen. Het is ook interessant dat Mgr. Cicek opmerking maakt over het geloof van de heer Emmanuel Aydin en zegt dat het niet bekend is welke geloof hij het aanhangt. Mgr. Cicek moet ervan dus het een andere hebben geweten!

 

Aan het einde van zijn commentaar op cassetteband 7 zegt hij,, Om al deze zaken die onwettig waren werd hij (= Evgin Kaplan) niet bestraft. Waar komt de discriminatie in de Syrisch Orthodoxe kerk vandaan: dat de ene persoon duidelijk onrecht wordt aangedaan en de andere die de straf verdient niets tegen wordt ondernomen?

 

Wij kunnen Mgr. Cicek heel simpel antwoorden als volgt: Met grote graad van waarschijnlijkheid, gaat het hier niet om Christenen. Deze mensen kennen Christus niet; zij hebben zich geplaatst onder de autoriteit van een andere Jezus, dat wil zeggen de engel van het licht die ook wel de god van deze wereld wordt genoemd. Het gaat hier om de antichristelijke Arabische dictatoriale “bakaloria” ideologie. Anders genormuleerd: De priesters vroegen niet: Waar is de Heer? Zij kenden mijn wet, niet mij. De leiders van het volk, zij  misleidden het. (Jeremia 2:8)

 

Het grootste fout wat Mgr. Cicek w in zijn leven heeft gemaakt is waarschijnlijk dat hij te gemakkelijk mensen geloofde op hun woord, op hun goedheid en eigelijk zich volledig op hen verliet. En velen hebben misbruik gemaakt van zijn goedgelovigheid. Als geestelijke had hij juist het moeten weten, immers de Heer zegt,, Vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert” (Jeremia 17:5). Dit is in feit een van de belangrijkste redenen die alle ellende verklaart die hem is overkomen. Het is niet voor niets dat de Heer zegt,, Wie kent het hart van een mens? Het is zo onbetrouwbaar, het is ongeneeslijk ziek (Jeremia 17:9)

Wat betreft het geklaag van Mgr. Cicek omtrent discriminatie, valt dit over te zeggen: Natuurlijk zal Mgr. Evgin Kaplan nooit door de patriarch worden bestraft en wel om de volgende redenen:

 • 1. Mgr. Evgin Kaplan is dikke vriendje van Mgr. Elio Bahe, de secretaris van de Patriarch, zoals Mgr. Cicek aangegeven.

 • 2. Evgin Kaplan is vroeger de secretaris van de Patriarch geweest dus hij kent waarschijnlijk al zijn geheimen. Dat betekent dat op het moment dat Patriarch eerlijk gaat handelen en Evgin Kaplan gaat bestraffen, zal vermoedelijk de heer Kaplan  alle mogelijke vuile was buitenhangen. En dat verklaart de discriminaties binnen de Syrisch Orthodoxe kerk.

E ( Achtste Cassetteband)

In zijn antwoord op de achtste cassetteband zegt Mgr. Cicek o.a.: Het is bekend dat een ander comité bestaande uit drie hooggeëerde bisschoppen onder leiding van Mor Theofilius George Saliba was gevormd om te onderzoeken, te kijken naar de problemen in het diocees Duitsland in de maand augustus 2004. Iedereen die de discriminatie wil begrijpen van de zaken, het onderzoeken, het bezoek en hardwerken van beide comités van de bisschoppen of het rapport leest van het onderzoek van beide comités: Zal heel duidelijk zien de oneerlijkheid van beide comités betreffende algemene zaken aangaande de beide diocesen:

 

Geachte lezer, langzamerhand is het wel duidelijk geworden de onheilige intenties van het comité bisschoppen onder leiding van de heer Matta Rohom om Mgr. J. Y. Cicek af te kraken en Europa te fragmenteren zodat zij overal hun mannetjes kunnen zetten die de dictatoriale antichristelijke Arabische “Bakaloria” ideologie aanhangen. Interessant is nu dat Mgr. Cicek een vergelijking trekt tussen dit comité en een ander comité onder leiding van de heer George Saliba die een zekere probleem in Duitsland onderzocht. Als wij goed zijn geïnformeerd, bestond dit comité uit de volgende personen:

 • Mgr. George Saliba (Libanon, Berg- Libanon)

 • Mgr. Saliba Ozman (Turkije, Mardin))

 • Mgr. Elio Bahe (Syrie, Secretaris patriarch)

 • Mgr. Melke Murad (Jeruzalem & Jordanië)

Toen we de zinsnede ,,Zal heel duidelijk zien de oneerlijkheid van beide comités betreffende algemene zaken aangaande de beide diocesen, tegenkwamen in de brief van Mgr. J.Y. Cicek, probeerden we achterhalen wat er nu aan de hand is geweest.

 

Mgr. Isa Gurbuz en de zoekgeraakte “380.000 Euro”.

Zoals ons werd verteld, betrof hierbij een conflict tussen Mgr. Isa Gurbuz en priesters. Bij controle van de financiën bleek dat er 380.000 euro kwijt waren geraakt; zoals wij ons hebben laten vertellen. De priesters hebben toen bij de patriarch aangeklopt om te interveniëren. De patriarch stuurde hierop een comitébisschoppen die de zaak moest onderzoeken. Er deden heel wat verhalen ronde over dit comité.

Het volgende werd ons verteld. Om de zaak in de doofpot te stoppen, heeft Mgr. Gurbuz 80.000 Euro aan smeergeld aan Mgr. George Saliba gegeven. Mgr. George Saliba heeft vervolgens een groot deel van het bedrag aan de Patriarch gegeven en daarmee was de kous af en het probleem ,,opgelost”. Of dit waar is; weten we niet!

 

5. De brief aan Matta Rohom

Op 23-1-2005 heeft Mgr. Cicek een brief aan Mgr. Matta Rohom naar aanleiding van twee faxen die hij van hem ontvangen heeft. Zie hier de brief met de Nederlandse vertaling.

 

In zijn brief herinnert Mgr. J.Y. Cicek Mgr. Matta Rohom aan zijn kwade bedoelingen toen hij in Europa was. Hij schrijft,, U weet maar al te goed wat U geschreven hebt over het diocees Midden-Europa… woorden van Uw comité bisschoppen weergeven- die ver van de waarheid zijn verwijderd- en bevatten niet het verhaal van de geestelijken en de kerkenraden van het diocees midden-europa.

 

De heer Matta Rohom geniet bepaald geen respect bij Mgr. J.Y. Cicek vanwege zijn valse en achterbakse bedoelingen om het diocees Europa kapot te maken. Hij spreekt van vijandigheid van Matta Rohom tegenover het diocees midden-Europa. Aan het einde zegt Mgr. Cicek,, Een van de kerkvaders zegt: afgunst bestraft de afgunstige: en met de gelovige gebeurt niets.

Lees de brief aandachtig door en vorm voor Uzelf een oordeel in deze kwestie.

 

6. Patriarch – aartspriester Daniel Zeyno- spuug in het gezicht van Mgr. Cicek.

 

 

Een diaken uit België, een zeker Michael wilde graag priester worden voor de mensen uit Syrië en Libanon. Hij spraak dit met Mgr. Cicek en Mgr. Cicek schreef over deze kwestie een brief aan de patriarch. Het antwoord van de patriarch was helaas negatief. De brief kunt U hier vinden met de Engelse en Nederlandse vertaling. In feite heeft Patriarch Mgr. J.Y. Cicek het werken onmogelijk gemaakt. Alles moet via Patriarch en ten diepste via George Saliba, Matta Rohom, Melke Murad en Elio Bahe. De vermoeden bestaat dat zonder de goedkeuring van deze mensen eigenlijk niets meer plaats kan vinden. Het citaat,, Hebt U geen toestemming om iemand in te weiden tot een hogere geestelijke rang zonder onze apostolische goedkeuring" is buitengewoon vernederend en bespottelijk! Daarmee wordt hij in feite lamgemaakt en kan geen kant meer op!

 

Paar maanden later kreeg een zekere aartspriester Daniel Zeyno uit Libanon van de patriarch de opdracht om naar België te verhuizen. De heer Zeyno verhuisde naar België en werd pastor in plaats van Michael.

 

Bij diverse gelegenheden heeft Mgr. Cicek zelf de patriarch van ,,de grote verrader” beschuldigt. In feite deed patriarch er alles aan om Mgr. Cicek af te kraken en hem te breken. Zijn brieven aan de patriarch werden zeer waarschijnlijk niet gelezen en zelfs kwijtgeraakt om hem in diskrediet te brengen. Het aanstellen van de heer Zeyno in België was eigenlijk een spuug in het gezicht van Mgr. J.Y. Cicek.

 

Eigenlijk is de patriarch zichzelf niet meer. Hij is oud geworden en is min of meer een speelbaal in de handen van figuren als Elio Bahe, George Saliba en Matta Rohom. Iedere besluit die hij neemt moet je ten diepst eerst onderzoeken of het niet de idee is geweest van de genoemde groep bisschoppen.

 

7. De krachten/groepen om Mgr. Cicek te breken

Uit het voorgaande geachte lezer, hebben wij duidelijk kunnen lezen dat de onheilige krachten een groot geestelijke net om Mgr. Cicek heen hadden geplaatst om hem geestelijk kapot te maken. Hieronder zullen wij deze krachten nader toelichten.

 

7.1. De as Kerim Asmar – Elio Baho- Patriarch- Kafnasee

 

 

“Kafnasee” is een dorp in Tur Abdin dat wordt bewoond door de duivel eerders, de zogenoemde “Izidies”. Het belang van dit dorp komt straks naar voren.

 

Toen het comitébisschoppen onder leiding van Matta Rohom terugkeerde naar huis; werd er in het geheim op een twijfelachtige wijze, die weinig te maken heeft met eerlijkheid, waardigheid en christelijkheid, begin gemaakt met het ontmantelen van het diocese Midden- Europa. Enkele jonge monniken waren ingewijd tot bisschop en die wilden ze in Europa installeren als hun pionnen. Tijdens hun bezoek aan Europa hadden de heren Elio Bahe en de heer Kerim Asmar van Zwitserland samenzwering gesmeed om Zwitserland in 2005 van Europa af te scheiden. Elio Baho zou dan bisschop worden in Zwitserland. In onderlinge overleg heeft Kerim Asmar officieel aan de Patriarch gevraagd of Elio Bahe bisschop mocht worden in Zwitserland. Patriarch heeft toen- hoe kan het anders: hij zit zelf in het proces en is natuurlijk hun speelbal- schriftelijk zijn goedkeuring hieraan gegeven en Kerim Asmar hiervan op de hoogte gebracht.

 

Toen Mgr. J. Y. Cicek hiervan hoorde werd hij woest en ging meteen naar Damascus. Eenmaal daar, stonden hij samen met Elio Bahe en patriarch aan de tafel. Mgr. Cicek zei tegen Elio Bahe,, Jij moet je schamen voor je daad en het is geestelijk onwaardig om dergelijke onheilige zaken samen te smeden. Je had gewoon naar mij kunnen komen en vragen van ,, Mgr. Cicek ik verveel mij hier in Damascus, creëer een plaats voor mij in Europa”; dan ik had ik graag geholpen. Waarom op zo’n lage stiekeme manier?

 

Het antwoord van Elio Bahe was,, Echt waar, ik wilde helemaal geen bisschop worden in Zwitserland”. Zal ik je wat zeggen Elio Bahe?, antwoordde Mgr. Cicek. Als de mensen uit Kafnasee je hadden gevraagd om hun bisschop te worden, dan had je geen seconde gewacht en was je meteen naar Kafnasee gerend om daar bisschop te worden.

 

Vervolgens sprak Mgr. Cicek de patriarch aan op z’n gedrag in deze kwestie. Het antwoord van patriarch was,, werkelijk waar Julius, ik weet van niets”. Toen haalde Mgr. Cicek de brief van Patriarch met daarop zijn handtekening en zei tegen patriarch,, Maar als U van niets weet, van wie is deze brief afkomstig dan?” De Patriarch stond met een mond vol tanden en wist niet meer wat hij moest zeggen.

Zoals het zich laat zien, worden verraad, bedriegerij, leugens, valse beschuldigingen en verdraaien van feiten in stelling gebracht om Mgr. Cicek kapot te maken.

 

Deze onheilige handelwijze is ons jarenlang bekend geworden als het handelsmerk van de onheilige westerse geestelijke kolonisatie product ,,Assyriers”- wat geleid heeft tot fanatisme en terrorisme. Dat het nu gemeengoed is geworden bij sommige geestelijken verklaard voor een belangrijke deel waarom de "Assyrische" terroristen steeds toegang kregen en nog steeds moeiteloos toegang krijgt tot de geestelijkheid.

 

7.2. De as George Saliba – Emmanuel Aydin – Patriarch

De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch omtrent Emanuel Aydin

 

 

De heer Emmanuel Aydin is sinds jaren bezig om Mgr. Cicek te demoniseren en te krenken. Hij heeft al het mogelijke gedaan om zijn autoriteit te ondergraven. Om deze vele fouten die hij heeft begaan werd hij bestraft door Mgr. J. Y. Cicek. Op 4.6.2005 stuurde Mgr. Cicek een brief aan de Patriarch om Emmanuel Aydin ter verantwoording te roepen. Hier kunt U de brief vinden. In zijn brief spreekt Mgr. Cicek van onbeschoftheid van de aartspriester Emmanuel Aydindie hij in drie punten heeft weergegeven en zegt aan het einde van de brief over zijn gedrag,, Dit gedrag van hem, die indruist tegen de kerkelijke wetten, verdient bestraft te worden door de kerkelijke straf.

 

Zeer waarschijnlijk heeft  Patriarch de brief van Mgr. Cicek meteen de prullenmand ingedaan of heeft helemaal niet gelezen. Ook is niet uitgesloten dat meneer Elio Bahe, secretaris van de Patriarch, de brief helemaal niet aan de Patriarch heeft laten zien. Hoe het ook zei, er werd niets gedaan met de brief van Mgr. Cicek.

Aan het begin van punt 3 zegt Mgr. Cicek,, Sinds drie jaar heeft hij geen geestelijk contact met het hoofd van het diocees en laat vervolgens aan iedereen merken dat hij namens de patriarch de zaken behartigd” .Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 

Enkele voorbeelden waarin de heer Emanuel Aydin probeert de autoriteit van Mgr. Cicek te ondergraven:

1. http://www.yoga-in-daily-life.org

Artikel: International conference “World peace and the Message of Mahatma Gandi”

De heer Aydin presenteert zich als,, Bishop- Vicar Dr. Emanuel Aydin for Syrian Orthodox Church”.

2. http:/religion.orf.at

Artikel: Okumenischer Rat der Kirchen setzt Akt der Solidaritat mit Asylsuchenden, Caritas und Diakonie.

De heer Aydin presenteert zich als,, … der Syrisch Orthodoxe Bischof Aydin”.

3. http://www.kirchen.at

Artikel: Okumenischer Rat der Kirchen in Osterreich (ORKO)

De heer Aydin presenteert zich als,, … der Syrisch Orthodoxe Bishof Emanuel Aydin”.

4. http://www.derislam.at

Artikel: Interreligiose Gedenkstunde fur die Opfer Flutkatastrophe in Sudostasien

De heer Aydin presenteert zich als,, Chorbishof Emanuel Aydin

5. http://www.junge-oekumene.at

Artikel: Syrisch Orthodoxe Jugend

De heer Aydin presenteert zich als,, Chorepiskopus Bisofsvikar Dr. Emanuel Aydin

6. htttp://www.kirchen.at

Artikel: Okumenischer Rat der Kirchen in Osterreich

De heer Aydin presenteert zich als,, …Bischofsvikar Pfarrer Dr. Emanuel Aydin”.

 

Over zijn gedrag heeft Mgr. J.Y Cicek de heer Aydin in 2004 de wacht aangezegd. Hierop ging de heer Aydin naar zijn grote vriend George Saliba van Berg- Libanon en kreeg het voor elkaar, waarschijnlijk zoals wij allen weten tegen het gebruikelijke betaling van een groot som smeergeld, om de beslissing van Mgr. Cicek ongedaan te maken.

 

In april 2005 werd een speciale synode gehouden waarbij ook de leden van de kerkenraden van heel Europa erheen gingen om de heren George Saliba, Emmanuel Aydin, Kerim Asmar, Elio Bahe, Matta Rohom, Melke Murad en hun trawanten duidelijk te maken dat ze het diocees Europa niet wensten te ontmantelen en daarom gaven ze hun steun aan Mgr. J. Y. Cicek.

 

Mgr. Saliba werd tijdens deze Synode aangesproken, over zijn actie om het besluit van Mgr. Cicek ongedaan te maken, door een grote delegatie uit het diocese Europa. Zijn antwoord was,, de Patriarch had mij opgedragen". Het heeft alle schijn van dat dit ook juist is! In dit geval klopt het verhaal, zoals wij straks zullen zien, Mgr. Isa Gurbuz en Emanuel Aydin de plan hadden gesmeed om Mgr. Cicek uit Oostenrijk weg te jagen. 'Ik zal dit even met de Patriarch regelen', was de opmerking van Isa Gurbuz.

 

Nu vindt de Synode achter de gesloten deuren plaats en alleen bisschoppen mogen hieraan deelnemen. Officieel mogen de bisschoppen niets naar buiten brengen, tenzij dit gezamenlijk wordt gedaan. Nu zijn er sommige loslippige bisschoppen die hun mond niet dicht kunnen houden. Zo zei een van de bisschoppen,, Mgr. George Saliba heeft aangegeven dat hij bisschop wilde worden voor Zwitserland/Oostenrijk en tegelijk voor Libanon. Half jaar wilde hij in Europa doorbrengen en half jaar in Libanon. Het aanbod van Mgr. Saliba werd echter niet geaccepteerd”.

 

Als dit waar, en het is zeer aannemelijk, dan zal dit natuurlijk gebeurt zijn in samenspraak met de heren Emanuel Aydin en Kerim Asmar en het puzzel past dan veel beter in elkaar.

 

7.2.1. Priester Sami Ucel- executieve orgaan- brief George Saliba- Patriarch - Overheid Oostenrijk

In het kader van het voorgaande is het van belang om de situatie in Oostenrijk nader toe te lichten. In Oostenrijk zijn er twee priesters, Emanuel Aydin en Sami Ucel. De meerderheid van het volk steunt Sami Ucel.

In 2005 werd een executieve orgaan voor ons volk in Oostenrijk opgericht. Naar aanleiding daarvan heeft Mgr. J. Y. Cicek op 2-3-2005 een brief gestuurd naar de Oostenrijkse ministerie voor minderheden en aan de raad voor ons volk in Oostenrijk. De beide brieven kunt U hier vinden.

In deze raad neemt Priester Sami Ucel een belangrijke plaats in, in overeenstemming met het aantal gelovigen dat hij vertegenwoordigt.

 

De brief van Mgr. George Saliba

Toen de heer Emanuel Aydin hiervan hoorde, raakt hij in paniek en riep de hulp van zijn strijdmaker George Saliba in. En jawel hoor, de heer George Saliba kwam in actie om zijn grote vriend Emanuel Aydin te beschermen en Mgr. J.Y. Cicek een mes in zijn ruggengraat te steken; daarbij gebruikmaken (of eigenlijk misbruik) makend van zijn positie als de secretaris van de Synode. Op 17-5-2005 schreef de heer George Saliba speciaal voor de heer Aydin een brief om de zaak naar zijn hand te zetten. Hier vindt U de brief van de heer Saliba!

Om de zaak beetje te camoufleren heeft de heer George Saliba de brief niet meteen aan de heer Aydin gericht, maar start de brief met ,, Voor de geïnteresseerde:”.

 

Buitengewone sluwe brief. Als de heer Saliba het heeft over,, de kerkenraden en de gelovigen de patriarch dienen te gehoorzamen,”, dan betekent dat hij en zijn vrienden in feite alles controleren. Het is natuurlijk altijd heel mooi om te zeggen ,, volgens de heilige synode”. Het gehoorzamen van Patriarch, betekent dus bijvoorbeeld,, installeren van Hazael Somi in België"  en waarschijnlijk nog meer van dergelijke mensen die hun plannen kunnen volvoeren.

 

In de brief van George Saliba wordt Mgr. J. Y. Cicek in feite lamgemaakt waardoor hij niets meer kan doen en het diocees Europa wordt geplaatst onder het dictatoriale antichristelijke Arabische “Bakaloria” ideologie. De redding van de heer Emanuel Aydin zit in het volgende citaat van de heer George Saliba en dat is,, en het laatste besluit die hij op 2 maart 2005 heeft genomen en die het bestuur van de kerkenraad van onze Syrische Orthodoxe kerk van Wenen heeft vervangen, is niet in overeenstemming met de beslissing van de heilige Synode…….”. Precies en daarmee wil de heer George Saliba en zijn groep bisschoppen natuurlijk niet zo maar Wenen weggeven aan iemand die probeert om Christus Jezus te volgen en hekel heeft aan de Arabische dictatoriale antichristelijke "Bakaloria" ideologie. Dan verliezen ze van alle kanten.

 

De brief van Patriarch aan het Ministerie van Oostenrijk- mes in de rug van Mgr. J.Y. Cicek

Nu komt de volgende zet van de heer George Saliba en zijn groep. Emanuel Aydin geeft de brief van George Saliba aan het Ministerie van cultuur en onderwijs van Oostenrijk. Herinneren wij nog even de brief die Mgr. Cicek aan de patriarch had gestuurd over Emanuel Aydin.

Onder punt 1 lezen we,, en een brief namens het Heilige Synode door de hooggeëerde Mor Theofilius George Saliba op 17 -5- van dit jaar naar hem gestuurd die hij (Emmanuel Aydin) op z’n buurt samen met de vertaling naar het ministerie van onderwijs en cultuur van oostenrijk heeft gestuurd. Doormiddel van de vertalingen van deze brieven wilde hij het ministerie van cultuur laten zien dat het hoofd van het diocees (mgr. J. Y. Cicek) geen autoriteit meer had over hem en zijn diocees.

 

En inderdaad, heeft de heer Aydin daarmee zijn naam een groot eer aangedaan! Hiermee is de kous nog niet af. Nadat de heer Emanuel Aydin de brief van zijn vriend George Saliba aan het ministerie heeft doorgegeven, vraagt de minister van Cultuur & Onderwijs opheldering bij de patriarch en stuurt een brief. De patriarch antwoordt de heer Anton Stifter, de minister van onderwijs & cultuur van Oostenrijk en steekt daarmee een grote dolk in de zij van Mgr. J. Y. Cicek. Hier kunt U de brief van patriarch lezen. De patriarch zegt, hoe kan het ook anders, “Wij willen u graag uitleggen over de brief die van het secretariaat is uitgegaan op datum 17-5-2005 ondertekend door onze broer de geerde Mor Theophilius George Saliba, de bisschop van de Berg- Libanon, die de Secretaris van de heilige synode is; de brief is officieel en in overeenstemming met de wet van onze kerk en in de brief wordt uitgelegd dat op grond van de beslissing van de bijzonder synode van 29-3 tot 1-4-2005, bisschop Mor Julius Isa Cicek geen recht heeft om verklaringen/besluiten te nemen die conflicten en verdeeldheid veroorzaken binnen de kerken van het bisdom, daarom hopen wij dat u de brief van het Secretariaat van de synode zult beschouwen als een officiële document uitgegeven door het Secretariaat van de Synode en bevestigd door ons.

 

En daarmee spuugt meneer de patriarch eigenlijk in het gezicht van Mgr. Cicek en houden hun marionet en vriendje Emanuel Aydin in het zadel. Ach, en wie maakt zich druk om christelijke normen en waarden en wat Jezus exact van ons wil hebben? Maar natuurlijk niet, hier is de antichristelijke dictatoriale Arabische “Bakaloria” ideologie in het spel en iedereen wordt op hun weg weggemaaid. Als de heren spreken over ,,heilige synode” of ,,besluiten van de heilige synode”, dient u eigenlijk met een korreltje zout te nemen. Hieronder zullen wij U laten zien hoe de synode ten diepste is ontheiligd! In feite is lijkt alles een doorgestoken kaart en niets dan een schouwspel te zijn geworden.

 

7.3 (Ontheiligde) Heilige Synode: George Saliba – Patriarch Jacob

 

 

Iedereen die Patriarch Jacob kende, was onder de indruk van zijn kundigheid, vroomheid en eerlijkheid. In tegenstelling tot de huidige Patriarch had Jacob een groot hart voor de kerk. Ten tijde van Patriarch Jacob was George Saliba een monnik in Libanon. Graag wilde George Saliba bisshop worden. Echter Patriarch Jacob kende hem door en door – was goed bekend met zijn ,,kwaliteiten”, en wist dat hij niets van zou bakken en daarom weigerde hij om Saliba in te wijden tot een bisschop. Monnik Saliba en zijn vrienden hebben diverse pogingen bij Jacob ondernomen, echter zonder enige resultaat. Toen ging de heer Saliba en zijn vrienden wraak nemen op Patriarch Jacob. Ze hadden toen een systeem bedacht om zijn bed onder stroom te zetten waar hij zou gaan liggen zodat hij dan door de stroom om het leven zou komen. De moordpoging van monnik Saliba werd gelukkig verijdeld en is bekend onder alle bisschoppen en bij het volk. Na het overlijden in 1979, werd de huidige Patriarch Zekka Iwas gekozen. De huidige Patriarch Zekka Iwas wijde monnik Saliba in tot bisschop in Libanon en heeft daarmee ten diepste en vanuit de geestelijke oogpunt gezien, de waardigheid van de Syrische Kerk onteerd. Patriarch Zekka wist heel goed wat George Saliba had uitgespookt. Hieruit kan men eigenlijk twee zaken af leiden:

 • 1. Of Patriarch Zekka was deelachtig aan het complot van George Saliba

 • 2. Of Patriarch Zekka geeft niets om de Syrische Kerk, morele en Christelijke normen en waarden; hij laat alles op z’n beloop gaan met als resultaat: Chaos en bandeloosheid.

De poging tot moordaanslag van de heer Saliba in achterhoofd hebben sindsdien vele verhalen de revue gepasseerd. Je hoort geregeld van mensen dat Patriarch Jacob geen natuurlijke dood is gestorven; hoewel er geen enkel bewijs daarvoor aanwezig is. Het meest hypocriete is dat velen, met name van de oudere generatie, zeer wel bekend zijn met het verhaal van de heer Saliba; echter op het moment dat ze hem tegenkomen; geven ze een dikke kus op z’n handen.

Alsof het allemaal niet erg genoeg is, werd de heer Saliba door patriarch benoemt tot de secretaris van de Synode is. Dit getuigd naar ons analyse niet alleen van minachting en respectloosheid voor de Syrische Kerk maar is tegelijkertijd een flagrante ontheiliging en ontering van de Synode. Wij hebben al aangegeven dat de heer Saliba deze positie misbruikt heeft om zijn vriend Emanuel Aydin te helpen en daarmee een mes in de rug van Mgr. Cicek heeft gestoken. Het voorgaande verhaal is met name bij de oudere generatie bekend en sowieso bij de geestelijken; ze weten het allemaal.

 

7.4. (Ontheiligde) Heilige Synode: George Saliba- en de zoete en mooie Babylonia

 

 

Sommige vrienden hebben ons afgeraden om deze voorbeeld omtrent de heer Saliba en mevrouw Babylonia op internet te plaatsen; omdat het toch ongepast zou zijn. De de reden dat we toch hebben gedaan is, zoals we hebben gezien, dat de heer Saliba geen greintje waardigheid en respect heeft gedemonstreerd aan Mgr. J. Y. Cicek. Daar komt nog bij dat deze man de secretaris van de Synode is; die wij als zeer ernstig beschouwen.

De heer George Saliba lijkt zich niet te storen aan regel, wet en morele standaarden. Alles wat in hem opkomt brengt hij naar buiten en laat zich door niemand tegenhouden. Het is bij ons allemaal bekend dat hij publiekelijk op de televisie diverse malen zijn sympathie heeft uitgesproken voor de GHB- bandieten .

 

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de GHB- Televisie “Suroyo TV” heeft de heer George Saliba weer zijn stem laten horen via de telefoon (op 4-10-2004). Klik hierop om het gesprek tussen George Saliba en de heer Yusuf Kangus (alias: Yusuf Bet Turo), de presentator van de Suryoyo TV te beluisteren.

 

De heer Kangus begint het gesprek ongeveer (samengevat) als volgt,, Zegen mij, hoge vader. Ik wil U namens onze groep U onze dank overbrengen over U steun vanaf het begin aan onze groep en onze doelen die wij vandaag hebben bewerkstelligd met de oprichting van de Suroyo TV (Voor nauwkeurigere weergave: beluister voor jezelf aantal keren het gesprek).

 

Het antwoord van de heer Saliba aan Yusuf Kangus is als volgt,,

In de eerste plaats, moge de Heer ons niet verwijderen van de stem van de mooie en zoete Babylonia, de Syrische, de Christelijke fijne stem .. moge de heer haar zegenen

 Ten tweede wil ik U zeggen (mijn) vrienden, (mijn) geliefden, Uw de grondleggers en werkers van de Suroyo TV, jullie die soldaten, de dienaars, monniken en leken zijn in het belang van de Syrische zaak; moge de heer jullie zegenen.

Vele mensen praten over de Syrische zaak en willen het verdedigen en willen de Syrische zaak met woorden…. maar hun hart is leeg van datgene wat ze zeggen. Maar jullie die via jullie ideeën via jullie daden, via meditatie strijden jullie, verdedigen jullie dat jullie zijn die hart hebben voor de Syrische zaak…. Moge de heer jullie zegenen.

Suroyo TV is eer voor de Syrische zaak.

En als ik zeg Christen (Suroyo), dan bedoel ik Syrisch en als wij zeggen Syrisch (dan bedoel ik), deze heilige volk die bestaat uit Babyloniers, Chaldeeërs, Assyriërs, Arameeërs, Foeniciers, Chaldeeërs, Syriërs, dat is ons volk.

 En iedereen die zondigt (ontkent) tegen deze namen (identiteiten), zondigen tegen Christus (en) zondigen tegen God. Om deze is reden het Syrischme (Suryoyutho) de moeder en de dochter van deze heilige namen die jullie de Suroyo TV hebben gemaakt tot de moeder en de stem en taal voor deze gezegende Syrische volk over de hele wereld……..

 

Geachte lezer,

Houdt diepe U adem in en lees en beluister wat de heer Saliba heeft gezegd. Hierover enkele punten om na te denken.

 

1. Het is ons onbekend hoe de heer Saliba zijn monnikenleven heeft doorgebracht. Maar als wij kijken naar het leven van de monniken over de hele wereld bij de diverse geloofsrichtingen, zoals Katholieken, Orthodoxen, Protesten, Boedisten, dan zien we dat het leven van een monnik zich afspeelt in de sfeer van toewijding, bescheidenheid, hardwerken, kuisheid en discipline. Voorzover wij weten, houdt geen een van de genoemde geloofsrichtingen zich bezig met het bestuderen van de zoetigheid en de schoonheid van de vrouw.

2. Wij weten niet in welke klooster de monnikenleven van de heer Saliba vorm heeft gekregen; echter wij kunnen ons niet voorstellen dat men daar  zich bezighoudt met het mediteren om meer inzicht te krijgen over de zoetigheid of de schoonheid van de vrouw.

3. Het is niet de taak van de heer Saliba om te oordelen over de schoonheid of zoetigheid van Babylonia; maar zijn taak is om de voeten van Jezus Christus te kussen en hem te smeken om een volwaardige geestelijke en herder te mogen zijn in overeenstemming met Zijn Wil.

4. Wereldwijd zijn er vele mannen met ruime ervaring op dat gebied die niet alleen kunnen oordelen over de zoetigheid en de schoonheid van Babylonia; maar over veel meer vrouwelijke zaken. Zover wij weten heeft de heer Saliba geen competentie op dat gebied en dient hij zijn mond te houden.

Geachte lezer,

Als U bij het beluisteren van de uitspraken van de heer Saliba niet bent geschrokken; dan heeft U er niets van begrepen. Iemand die zich zo gedraagt dient meteen uit zijn ambt te worden gezet. Het is daarom niet alleen een ontering voor de Syrisch kerk en de ontheiliging van de synode, maar ten diepste een diepe minachting voor het Christelijke geloof in het algemeen dat heer Saliba nog steeds een bisschop is en alsof dat nog niet erg genoeg is, zoals aangegeven, is hij sinds paar jaar ook nog eens de secretaris van de synode. Van zo'n iemand kun je alles verwachtten en moge de Heer ons ertegen beschermen.

 

7.5 De as: Abdo Gunel – Kerim Asmar – Emanuel Aydin- Mgr. Isa Gurbuz (allemaal dorpsgenoten: Ze komen uit Keferze)

 

 

Wat hebben deze vier heren gemeen met elkaar?

 

1. Alle vier komen uit het dorp Keferze

2. Alle drie priesters hebben altijd de wens uitgesproken om zich af te scheiden van Mgr. J.Y. Cicek, zodat ze hun gang konden gaan en alles konden doen zoals hen uitkwam.

3. Kerim Asmar en Emnauel Aydin zijn (verre) familieleden van elkaar.

4. Emanuel Aydin en Abdo Gunel zijn door Mgr. Cicek disciplinair bestraft (dit wordt door Matta Rohom ook aangehaald in hun verslag).

 

 In België kon Abdo Gunel weinig uitrichten, daar geen enkel andere priester hem steunde. Erger nog, hij maakte ruzie met andere priester om zeggenschap over de gemeenschap. Paar jaar terug heeft een van de zonen van priester Abdo Gunel de priester Hanna Acar tijdens de dienst op het altaar mishandeld.

 

In 2004 was de heer Abdo Gunel op de Suroyo TV en deed toen het volgende uitspraak,, Ik ben eens met de lijn van George Saliba” Er werd niet gezegd wat hij exact daarmee bedoelde. Bedoelde hij daarmee om het diocees Europa te fragmenteren? Of bedoelde hij iets anders mee?

 

Abdo Gunel heeft vaker de wens uitgesproken om de toenmalige bisschop van Duitsland, Mgr. Isa Gurbuz, naar België te halen; omdat Isa Gurbuz ook uit Keferze komt. Het probleem daarbij was zoals verteld dat er niemand van andere priesters met hem meewilde doen. Daar komt nog bij dat de meeste priesters Mgr. Cicek steunden als het puntje bij paaltje kwam.

 

 Na het overlijden van Mgr. Cicek, was de weg vrij voor de heren Abdo Gunel, Kerim Asmar en Emanuel Aydin. Emanuel Aydin en Kerim Asmar haalden hun dorpsgenoot Isa Gurbuz naar Zwitserland. Om in België ook een bisschop te krijgen moest minimaal een andere priester meedoen. De heer Gunel ging naar zijn aartsrivaal Hanna Acar, die hij paar jaar terug liet mishandelen door zijn zonen op het altaar, en maakt de zaak goed met hem. De heren Hanna Acar en Abdo Gunel schreven een brief aan de Patriarch met het verzoek voor een bisschop. De patriarch stuurde als antwoord dat hij de monnik Hazael Somi tot bisschop wilde inwijden. Dit was echter tegen het zere been van Abdo Gunel en Hanna Acar. De heren konden weinig meer uitrichten en kwamen in hun eigen val terecht. De reden van de protest van Abdo Gunel en Hanna Acar was begrijpelijk, omdat in België diverse verhalen in omloop zijn over de Hazael Somi en dat wilden de heren natuurlijk niet op hun geweten hebben.

Isa Gurbuz had goede toegang tot de Patriarch, vermoedelijk vanwege forse sommen geld die hij iedere keer aan hem gaf. Vandaar dat hij achter de schermen samen met zijn dorpsgenoot Emanuel Aydin eraan werkte om Oostenrijk van het diocese Midden-Europe los te wekken en voor zichzelf een plaats te creëren; daar hij in Duitsland tot een onwenselijke persoonlijkheid was verklaard. De brief van George Saliba om de ruggengraat van Mgr. Cicek te vermorzelen en de daarop volgende brief van Patriarch om een dolk in zijn zij te steken, zijn zeer waarschijnlijk voor een belangrijke deel het idee geweest van de heer Emanuel Aydin en zijn dorpsgenoot Isa Gurbuz. 

 

Sommige dingen begrijp je gewoon niet. Hanna Acar staat bekend als wijs en verstandige priester. Het is daarom onbegrijpelijk hoe hij zich heeft laten spannen voor het karretje van Abdo Gunel. Zo heeft van meet af aan priester Sabri Aydin gezegd geen bisschop in België te wensen en wilde gewoon bij Nederland blijven.

 

Als Hanna Acar dat ook had gezegd, dan was België niet opgezadeld met iemand waar weinigen positief zijn over hem.

 

7.6 De as: Elio Bahe- Hazael Somi- Gevriye Kaplan- Evgin Kaplan

 

 

Wij herinneren ons nog even de profetische uitspraak van Mgr. J. Y. Cicek in zijn rapport onder punt 1,, Het eerste hoofddoel van de komst van deze groep bisschoppen was om het diocees te fragmenteren en droeg zeker niet bij tot de vrede in het diocees; maar om een algemeen onderzoek in te stellen omtrent de situatie van het diocees en om de mensen te leren kennen die problemen (en chaos) veroorzaken zoals bijvoorbeeld (de heer) Gevriye Kaplan in de stad Brussel, die sinds lange tijd zonder instemming van kerkenraden en geestelijken informatie publiceert op een achterbakse oneerlijke wrede wijze over België en is zelfs geen lid van een van onze kerken in België; samenwerkt in het geheim met Zijne Hoogheid Atanasius Elio Bahe, de secretaris van de patriarch en monnik Hazael en bisschop Avgin Kaplan om België af te scheiden van het diocees.

 

Zoals gezegd zijn de woorden van Mgr. Cicek ruim een jaar later letterlijk uitgekomen en wel op 12-2-2006. Toen is de heer Hazael Somi tot bisschop gewijd voor België en Frankrijk

De volgende bisschoppen waren aanwezig bij de inwijding van de heer Somi tot bisschop:

 • 1. Matta Rohom (Syrie, Tigris & Eufraat)

 • 2. Elio Bahe, secretaris van de patriarch

 • 3. Melke Murad (Jeruzalem & Jordanië)

 • 4. Justinos Paulos Yousef Safar (Zahle, Libanon)

 • 5. Abdlahad Galo Shabo (Zweden)

 • 6. Benjamin Atas (zweden).

Van de ene verbazing kom je in het andere terecht als je het hebt over de moraliteit van deze bisschoppen die hebben deelgenomen aan de ceremonie. Natuurlijk was het een grote feest voor Elio Bahe, Melke Murad, Matta Rohom en de Patriarch. De aanwezigheid van de heer Abdlahad Galo Shabo was ook vreemd te noemen, omdat hij tijdens de begrafenis van Mgr. Cicek zich zo vroom en meelevend deed overkomen. Maar wat het meest tot verbazing spreekt was de aanwezigheid van de heer Benjamin Atas; de geestelijke zoon van Mgr. J. Y. Cicek.

 

 7.6.1 Benjamin Atas

 

 

Benajemin Atas, Benjamin Atas, hoe durfde jij het? Heb jij het rapport van Mgr. Cicek niet gelezen? Of hij is toch nu dood en niet meer van belang? Aardige man toch, hij was je geestelijke vader, hij heeft je door dik en doen gesteund, hij heeft jou geholpen en heeft opgevoed. Heb je dan geen greintje waardigheid in jezelf? Je wist toch wie Hazael Somi was en wat hij had uitgespookt in samenwerking met zijn vrienden? Heeft jouw geweten je niet geklaagd dat je daar was? Of komen dergelijke gedachten helemaal niet bij je op?

 

 

Wat voor gevoel heeft zich in je geest afgespeeld toen je op het altaar stond naast Evgin Kaplan en je handen omhoog deed alsof je tot de Heer wilde bidden? Wat doet dit alles met U en anderen? Wat heeft zich in Uw geest afgespeeld om monnik Mushe Gorgun de hemel in te prijzen? Heeft het U helemaal niets gedaan dat hij en zijn vrienden zoveel ravage in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben aangericht?

 

7.6.2 Abdlahad Galo Shabo

 

 

Abdlahad, Abdlahad, je hebt ook het rapport van Mgr. Cicek gelezen over de spelletjes van Matta Rohom, Elio Bahe, Melke Murad, Hazeal Somi en anderen. Waar zijn je mooie woorden gebleven toen je in Nederland was tijdens de begrafenis van Mgr. Cicek? Of is dit allemaal gewoon show en uiterlijke vorm geworden? Lees je dan nooit de Bijbel? Bijvoorbeeld dat Apostel Paulus zegt,, ik bedoelde dat u niet moest omgaan met iemand die zich een christen noemt en toch onzedelijk leeft of een geldschraper is, een afgodendienaar, een kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiter. Met zo iemand moet u ook niet samen eten (1 Kor 5:11)? of dat profeet David zegt,, Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten.  Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en ’s nachts (Psalm 1:1-2) ? Of doet je helemaal niets? Kan recht en onrecht, waarheid en leugen, goedheid en slechtheid jou en je collega’s niets schelen? Allemaal onbelangrijke zaken? Abdlahad, slechts ter herinnering,, De Heer zegt: Ik klaag hen aan die wat kwaad is, goed noemen en wat goed is, kwaad; wat zwart is, wit maken en wat wit is, zwart; wat bitter is, voorstellen als zoet en wat zoet is, als bitter (Jesaja 5:20)

 

7.6.3 Matta Rohom

 

 

Matta Rohom, Matta Rohom, heb jij eigenlijk wel in de gaten dat je (geestelijk) leeft? Of ben je helemaal bedolven onder verslaving om sluwe wegen te verzinnen en je "Bakaloria" ideologie te verheerlijken? Heb je wel tijd om je taak te vervullen als bisschop? Immers, volgens het rapport van Mgr. Cicek, ben je de hele tijd bezig met smeden van plannen om anderen te onttronen en je eigen mannetjes daar neer te zetten met het doel om later zelf Patriarch te worden. Als wij kijken naar de brief van Mgr. Cicek die hij U stuurde en zijn rapport omtrent U, dan wordt onze gedachte meteen getrokken door hetgeen Koning David zegt,, De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart, angst voor God heeft hij niet. Hij sust zijn geweten, hij is blind voor zijn zonden. Hij verafschuwt ze niet. Wat hij zegt is leugen en bedrog, wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. ‘s Nachts broedt hij zijn plannen uit, hij kiest de verkeerde weg, het kwaad wijst hij niet af  (Psalm 36:2-5) 

 

Waarom ben je eigenlijk monnik geworden? Je gedrag is namelijk verre van geestelijke zoals wij het ervaren. Je had eigenlijk beter politiek in moeten gaan; omdat Uw plannen in die wereld thuis horen. Of toch niet helemaal! Volgens het rapport van Mgr. Cicek is er zoveel geweld gedaan aan de waarheid, de feiten zijn zo gedraaid dat zoiets eigenlijk niet voorkomt bij de meest politici die men zo zou kunnen bedenken; ze worden immers gecontroleerd en bestraft. Jullie hebben Mgr. Cicek de graf ingedaan en is nu de weg van triomf vrij voor jullie?

 

Is er werkelijk niets meer die U tegen kan houden en Uw geweten klaagt U niet aan? Is de zucht naar de macht om Patriarch te worden zo groot geworden dat je geen controle meer over jezelf hebt? Of horen wij alleen maar praatjes? Is het misschien daarom dat je waarschijnlijk 'snachts plannen zit te broeden hoe je, je einddoel kunt halen en desnoods je broeder kapot kunt gaan maken?  Herinner je dan niet de steun die Mgr. Cicek aan U heeft gegeven? Herinner je niet dat hij vele mensen in Nederland had aangespoord om Uw te steunen? Heeft het allemaal geen betekenis meer voor jou? Zo ondankbaar voor Mgr. Cicek?

 

De heer Matta Rohom komt als grote triomfator in Brussel aan en kauwt vrolijk op een kauwgompje met naast hem Benjamin Atas. De heer Benjamin Atas bevindt zich in een roes van vrolijkheid; iedereen kust zijn handen. Ach, zijn geestelijke vader Mgr. Cicek mag van hem wel 7 verdiepingen de grond in worden begraven.

(Op de achtergrond Melke Murad)

 

7.6.4 Melke Murad

 

 

Melke Murad, Melke Murad, wat is er aan de hand? Hoe vaak heeft Mgr. J.Y. Cicek U niet geholpen? Je werd als degelijk beschouwd. Je had als enige zuiverige geestelijke kleren! Je maakte deel uit van de comité bisschoppen. Heb je geprotesteerd tegen het grote onrecht wat Mgr. Cicek is aangedaan door de voorzitter van het comité?

 

Ben je ook betoverd door de ,,roes" van de andere leden van het comité? Hoe heeft het zover kunnen komen om je door hen te laten meeslepen? Kun je nog je herinneren, zoals wij begrepen hebben, dat Mgr. J. Y. Cicek 60.000 Israëlische Shekel aan je heeft gegeven om een verwarming in ons kerk in Jeruzalem aan te leggen? De verwarming schijnt nog steeds niet te zijn aangelegd. Je hebt toch ook het rapport van Mgr. J. Y. Cicek gelezen? Je hebt toch ook gelezen over de grote onrecht wat deze man is aangedaan?

 

7.6.5. Patriarch Zakka

 

 

Patriach Zakka, Patriarch Zakka, Uw zit op de Apostolische stoel van Simon Petrus, de eerste patriarch van de Syrische Kerk van Antiochië. Als eerste Patriarch zegt Petrus tegen U en tegen alle anderen,, Nu de bestuurders onder u. Als uw ambtgenoot, als ooggetuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de glorie die geopenbaard zal worden, vraag ik u: hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd, zoals hij het graag ziet: niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar belangeloos. Overheers degenen niet voor wie u te zorgen hebt, maar wees een voorbeeld voor uw kudde (1 Petrus 5:1-3)

 

Als onze gehoor juiste woorden hoort en wij worden niet bedrogen en niet in een droom verkeren, dan kunnen wij op grond hiervan begrijpen dat U werkelijk niets hebt gedaan aan datgene wat Apostel Petrus van U verlangt; tenzij onze oren ons misleiden. In tegendeel, als het waar wat wij horen, dan voldoet U en alle anderen rondom U - in het bizonder de heer Matta Rohom die samen met anderen een geestelijke val voor Mgr. Cicek hebben gezet - perfect aan datgene wat de profeet Ezechiel heeft geprofeteerd, namelijk,, De Heer zegt,, Zijn herders er niet om voor de kudde te zorgen? Maar jullie zorgen alleen voor jezelf. Jullie drinken de melk, je gebruikt de wol voor je kleren en slacht de vetgemeste schapen. Maar naar de kudde kijken jullie niet om. Zwakke schapen laten jullie niet aansterken, zieke schapen genees je niet, gewonde verbind je niet; afgedwaalde schapen haal je niet terug, het verloren schaap ga je niet zoeken. Integendeel, hard en zonder medelijden treden jullie op. ..... (34: 2-3)..... .. Want mijn herders kijken niet naar ze om, die zorgen alleen voor zichzelf en niet voor mijn schapen. Luister daarom goed naar mij, herders! Ik, God, de Heer, ik keer mij tegen dat soort herders (34: 8-10)

 

 

Patriarch Zakka, Patriarch Zakka, de Here God zegt,, Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren (Jesaja 45:23)

 

Als U verschijnt voor de Grote Rechter, wat gaat U zeggen tegen Hem? Dat U Uw broeder Mgr. Cicek zo goed hebt behandeld? Dat U hem zo goed respecteerde dat U geen activiteit deed nadat een jaar van zijn overlijden voorbij was? Dat U hem steunde in tijden van nood? Dat U voor hem op de bres sprong in tijden dat hij U nodig had? Wat gaat U zeggen over zijn grote steun aan U tijdens de bouw van de patriarchale kerken in Damascus?

 

 

Patriarch Zakka, Patriarch Zakka, wat gaat U zeggen als U verschijnt voor de troon van de Machtige Koning Jezus Christus? Wat gaat U zeggen over het feit dat U iemand tot bisschop heb gewijd die Uw broeder Patriarch Jacob wilde doden? Wat gaat U zeggen tegen de grote Krijger, de Leeuw van Juda, dat U dezelfde persoon tot de secretaris van de Synode hebt gemaakt? Onze God zegt tegen ons,, Hol het recht niet uit, wees steeds onpartijdig en neem geen steekpenningen aan. Want steekpenningen maken zelfs wijzen blind; om  steekpenningen verdraait men de woorden van mensen die in hun recht staan. (Deutronomium 16:19)

 

Patriarch Zakka, Patriarch Zakka, wat gaat U zeggen tegen de grote koning Jezus Christus over het recht dat U hebt uitgehold omtrent de 550 families in de verenigde Staten ten bate van Mgr. Evgin Kaplan? Wat gaat U zeggen over Uw partijdigheid ten aanzien van Mgr. Cicek om hem te breken? Was het niet Mgr. Cicek die U altijd ter zijde stond? Kunt zich nog herinneren toen U bezig was met de bouw van de twee patriarchale geestelijke huizen in Damascus dat U Mgr. Cicek om hulp schreeuwde en zeide tegen hem,, help alstublieft". Is hij toen niet bij het volk langsgegaan en geld voor U gaan verzamelen om de de kerken te voltooien? Patriarch, patriarch Zakka waarom refereert Mgr. Cicek naar de comitébisschoppen in 2004 onder leiding van George Saliba die naar Duitsland kwamen? Wat zit daar Patriarch Zakka? Als onze oren ons niet bedriegen over hetgeen wij horen,  werden er steekpenningen betaald om alles in doofpot te stoppen. U en alle anderen rondom U; wat zult U zeggen als onze Heer vragen stelt over: partijdigheid, nemen van steekpenningen, verdraaien van het recht? Wat gaat U zeggen over Uw brief aan de heer Anton Stifter, de minister voor Cultuur & Onderwijs om Mgr. Cicek af te kraken ten bate van Uw, naar het schijnt, vriend Emanuel Aydin?

 

8. Inwijding van Hazael Somi

Ons volk in België kent Hazael Somi door en door. Hun klacht is dat hij geen geloof heeft en nooit aan de diensten deel heeft genomen en (logischerwijs) eigenlijk de kerkorde niet kent. Hij weet dus niet hoe hij een dienst moet leiden. Bovendien heeft hij zich op geen enkel manier dienstbaar gemaakt voor de kerk en het volk. Dat was de hoofdreden dat zeker 80% van het volk in België tegen zijn inwijding was. Er werd zelfs op de dag van zijn inwijding gedemonstreerd door het volk.

 

Anderen beschuldigen hem van veel zwaardere zaken die wij hier niet durven met woorden neer te schrijven. Dit lijkt ongeloofwaardig, maar tijdens zijn inwijding werd tot de schrik van velen duidelijk dat de heer Hazael Somi inderdaad niets of weinig kent van de kerkorde. Aan het volk in België was dit bekend. Maar de buitenlanders schrokken zich kapot toen ze zagen dat hij weinig van bakte.

 

Geachte lezer,

 

De heer Patriarch wijdt iemand in tot een bisschop die volgens velen incompetente en in feite via omkoping, corruptie en op een dictatoriale Arabische "Bakaloria" ideologie tot bisschop is gewijd.Exact onder dezelfde twijfelachtige omstandigheden heeft deze patriarch de heer George Saliba tot bisschop gewijd.

 

De heer Matta Rohom, houdt het schrift vast voor de Patriarch; hij heeft weer een medestaander in Europa op zijn zijn schaakbord neergezet die de verderfelijke antichristelijke dictatoriale Arabische "Bakaloria" ideologie aanhangt en die hem een stem oplevert wanneer een Patriarch wordt gekozen. Volgens de boze tongen en wat algemeen bekend is geworden, werd Hazael Somi tot bisschop gewijd vanwege grote sommen geld die aan de patriarch is betaald, dus ook hier weer: Steekpenningen. Maar ach, wat maakt het uit? Christus Jezus, maar natuurlijk niet!

 

Ja geachte lezer ja,

De heer Evgin Kaplan zingt op het altaar van de Heer, met naas hem Benjamin Atas, en zoals Mgr. Cicek in zijn rapport heeft gezegd: zijn geweten klaagt hem niet aan. Vandaag is namelijk een grote dag voor hem; hij heeft zijn vriend Hazael Somi op de plaats gezet zoals hij het wilde!

 

Drama ten top

 

Na de inwijding tot de bisschop is het gebruikelijk dat de nieuwe bisschop de dienst gaat leiden. He is werkelijke waar een grote drama. Aan de hand van enkele plaatjes zullen we dit toelichten:

 

De Priester Daniel Zayno, probeert uit alle macht om de kersverse bisschop te helpen;  maar helaas hij kan het gewoon niet. Evgin Kaplan op de achtergrond schrikt zich kapot en weet niet hoe te handelen.

 

Het hart van de dienst vormt het omhoog houden van het lichaam en bloed van Jezus Christus met de daarbij horende gebeden. Zoals velen het hebben gezien, heeft hij het niets van gebakken, met veel fouten.

De arme nieuwe bisschop heeft het ook niet makkelijk, er zijn teveel mensen aanwezig in de kerk en velen zullen zijn fouten hebben opgemerkt. Hij kijkt met een ongemakkelijke blik naar Daniel Zeyno die het boek voor hem houdt in de hoop dat hij iets van maakt.

 

De kersverse bisschop moet een stukje lezen. Maar hij kan het niet en het gezicht van Daniel Zeyno en anderen spreekt boekdelen.

 

Ja geachte lezer ja,

De click rondom Matta Rohom heeft hun mannetje op de plaats gezet die ze wilden hebben die eveneens hun dictatoriale Arabische  "Bakaloria" ideologie aanhangt. De heer Matta Rohom heft zijn neus omhoog, hij en zijn vriendjes hebben inderdaad Europa gefragmenteerd. Op de achtergrond, de secretaris van de Patriarch, de heer Elio Bahe. Zijn oogjes stralen bepaald geen vrede en liefde uit!

 

Ja geachte lezer Ja,

De heer Hazael Somi lacht als grote triomfator naast de patriarch. Dat hij niet eens de dienst kan leiden; wie maakt zich daar druk om? Hij is toch niet  ingewijd als bisschop voor het dienen van de Here God en het volk, maar natuurlijk niet! Hij dient de vreselijke en antichristelijke Arabische dictatoriale ,, Bakaloria" ideologie.

Inderdaad heeft hij samen met zijn grote vriend Gevriye Kaplan, Elio Bahe en Evgin kaplan België van Europa afgescheiden.

 

............Grote feest...... lachende gezichten..........

 

 

Ja, geachte lezer ja,

 

Het is een grote dag voor de heren Elio Bahe, Hazael Somi, Patriarch, Evgin Kaplan, Matta Rohom en Gevriye Kaplan.

 

Echter als wij kijken naar het voorgaande besproken analyse, in beschouwing nemend de rapporten van Mgr. J. Y. Cicek, en naar de manier waarop deze mensen genieten van het eten en drinken en van hun blijheid, dan wordt onze gedachte meteen getrokken door de profeet Jesaja,,  De Heer zegt: ‘Roofdieren, kom, vreet, dieren in het woud! Want wie over het volk moeten waken, zijn volslagen blind, zij missen elk inzicht. Stomme waakhonden zijn het, blaffen kunnen ze niet, ze liggen liever lui te dromen. Vraatzuchtig zijn ze ook, niet te verzadigen. Dat moeten nu herders zijn! Ze tonen geen begrip, ze gaan hun eigen weg en halen wat er te halen valt. Ieder van hen zegt: Kom, ik pak de wijn, laten we ons bedrinken! Morgen gaan we door, morgen wordt het feest nog groter.’ (Jesaja 56:9-12:)

 

9. Krokodillen Tranen- Hypocrisie

 

 

Een Nederlandse spreekwoord luidt als volgt,, Hij laat veel krokodillen tranen los". Dezelfde spreekwoord bestaat ook in het Engels. Daarmee wordt de hypocrisie van een persoon bedoelt. Iemand kan wel grote tranen laten, maar zijn werkelijke bedoelingen zijn anders  In het Aramees zeggen,, Soefro D'Olmo". Een krokodil is een gevaarlijke beest die z'n prooi uiteen verscheurt. Profeet Jeremia heeft dit gedrag als volgt onder woorden gebracht,, Alles wat zij zeggen, is bedrog, moordend zijn hun woorden, als pijlen. Zo wensen ze hun buurman geluk toe, maar in hun hart rijpt het plan voor zijn ondergang. Ik, de Heer, zal hen straffen voor dit alles. Zal ik zo’n volk als dit nog sparen? (Jeremia 9:7)

 

Zelden zijn er zoveel en grote krokodillen tranen losgelaten als tijdens de begrafenis van Mgr. J. Y. Cicek. Mensen die hem haatten met een diepe minachting waren aanwezig op zijn begrafenis en deden alsof ze zijn beste vrienden waren. Anderen die hem de dood wensten voerden een grote show op over het overlijden van Mgr. J. Y. Cicek. Voorheen beschuldigden ze hem van ergste dingen, en opeens praatten ze over ,,over geliefde broeder en bisschop". Deze hypocrisie is in de laatste plaats niet alleen door het volk tentoongespreid, maar in het bijzonder door de geestelijkheid. En uiteraard niet vergeten de gruwelijke haat van de walgelijke westerse kolonisatie product ,,Assyriërs" die massaal aanwezig waren en velen spraken van ,,onze geliefde bisschop".

 

Nu moet er hier uitdrukkelijk een uitzondering worden gemaakt. En dat is dit: het was een lovenswaardige zaak om te zien de grote inzet en hardwerken van de vele jongeren; geen enkel kwaad woord daarover- met uitzondering van de bandieten die met de drie monniken hadden gehuldigd als ,,goden"; dat wil zeggen: de fanatiekelingen die een gruwelijke haat jegens Mgr. J.Y. Cicek koesterden en zelfs zover gingen om op hem te jagen!

 

Geestelijken als Patriarch, Abdlahad Galo Shabo, Benjamin Atas, Elio Bahe, Melke Murad, George Saliba lazen de schrift voor en spraken lovende woorden over Mgr. Cicek, die voor merendeel krokodillen tranen waren; zoals uit de voorgaande analyse hopelijk aan U duidelijk is geworden. De patriarch sprak tijdens de dienst over ,, het goede en gelovige volk van Tur Abdin". Als onze oren ons niet bedriegen, denkt meneer de patriarch in werkelijkheid heel anders over ,, het goede en gelovige volk van Tur Abdin". Een persoon die wij hier niet willen noemen - iemand uit Tur Abdin, was op een gelegenheid samen met de Patriarch in het klooster- de patriarch veronderstelde dat hij geen Arabisch spraak. Toen het volk geld gaf aan de Patriarch, schijnt meneer de Patriarch over ,,het goede en gelovige volk van Tur Abdin" het volgende te hebben gezegd in het Arabisch, namelijk,, wat een onnozele volk", letterlijk schijnt hij gezegd te hebben in het Arabisch,, volk die ezel is" (Sa'b L'Hmar). Exact dezelfde woorden van minachting zijn ook gezegd door de  bisschop van België, de heer Hazael Somi, over het ,,onnozele" en ,,achterlijke" volk van Tur Abdin, toen een delegatie uit Nederland audiëntie had met de patriarch waar meneer Hazael Somi aanwezig was, die niet eens de dienst kan leiden- alsof dat van hoge niveau getuigd.

 

Tja, de ene keer prijst meneer de patriarch Mgr. J. Y. Cicek de hemel in, terwijl in werkelijkheid hij op een niet echt verheven wijze hem heeft verraden en in feite kapotgemaakt. Wat zegt de Bijbel ook weer over dergelijke gedrag? Jacobus, de broer van onze Here Jezus Christus zegt over dergelijke gedrag,,  Komt uit een en dezelfde bron soms zoet en bitter water tegelijk?" (Jacobus 3:11).

 

10. Begravenis Mgr. J. Y. Cicek

----Ze lezen allemaal de Bijbel----

 

 

 

In zijn rapport aan de Synode zegt Mgr. J. Y. Cicek het volgende over de priester Kerim Asmar uit Zwitersland en Emanuel Aydin uit Oostenrijk,, de wreedheid en schaamteloosheid van geestelijken als priester Kerim Asmar van Zwitserland, ... en aartspriester Emmanuel Aydin uit Oostenrijk

 

Zoals besproken hebben deze beide heren geen middel onbenut gelaten om Mgr. Cicek te krenken en af te kraken. En ze waren allebei aanwezig op de begrafenis van Mgr. J. Y. Cicek. What een schande!

 

 

Een Aramese spreekwoord luidt als volgt,, Er zijn geen mannen meer, ze dragen allemaal hoofddoek en zijn vrouwen geworden".

 

Als er inderdaad mannen waren in Nederland tijdens de begrafenis van Mgr. Cicek, dan hadden ze de moed gehad om de heren Patriarch, George Saliba, Melke Murad, Kerim Asmar,  Emanuel Aydin, Isa Gurbuz en Gevriye Kaplan bij hun kraag gegrepen en vervolgens de hele grond van het St. Afrem klooster met hun tanden omgeploegd en de klooster uitgezet. Zo dien je namelijk met hypocrieten om te gaan en niet anders! Als je zoiets zegt, dan zeggen velen,, Zo iets kun je toch niet maken? Het zijn toch geestelijken?"

 

Nou...... de Heer heeft wel een andere visie daarover..... 

 

De Bijbel zegt.......zwaar woorden.....

 

Het is waar, het zijn geestelijken! Maar ook de antichrist zal een geestelijke zijn en de hele wereld zal achter hem aangaan. Toen de Here God door het gebed van profeet Elia vuur uit de hemel liet neerdalen en Elia vervolgens 450 geestelijken liet doden, waar dat ook geen geestelijken? (1 Koningen 18:18-40). Waren het niet de geestelijken toen de profeet Hosea over hen zei,, Want de priesters zelf zonderen zich af met hoeren, samen met tempelhoeren houden zij hun offermaal. Zo komt een volk zonder inzicht ten val (Hosea 4:14).

 

Of zijn de woorden van de Here God niet waar? Waren het weer niet de geestelijken dat de profeest Hosea over hen zei,,  De priesters zijn een roversbende, zij liggen op de loer, en ...... schandalig zijn hun praktijken! (Hosea 6:9). Waren het niet weer de Geestelijken dat Here God bijna Huilend zei,, Omdat je de wet van je God vergeten hebt, zal ook ik jullie kinderen vergeten. Hoe meer priesters er kwamen, des te meer misdeden zij tegen mij. Hun aanzien verander ik in schande. Zij leven van de zonde van mijn volk, naar zijn misdaden kijken ze begerig uit. Het zal de priesters vergaan als het volk: ik straf hen voor hun slechte praktijken, ik laat hen boeten voor hun wandaden. (Hosea 4;5-9).

 

Of wil men gewoon de waarheid niet weten en realiteit niet onder ogen zien? Voor de geïnteresseerden onder U over de dwaling van de geestelijke en seculiere leider, verwijzen wij naar het volgende document, namelijk: Het gedrag van de geestelijke en leken leiders

 

Leg Uw hand op Uw geweten. De wreedheid begaan tegen Mgr. J. Y. Cicek is zo gruwelijk dat er bijna geen woorden voor zijn. En deze wreedheden zijn begaan door de Geestelijken. Dat moet U goed begrijpen. Dit gedrag zouden we kunnen noemen,, Geestelijke hoererij". In feite bestaan er twee soorten hoererijen, geestelijke hoererij en lichamelijk hoererij. Met lichamelijk hoererij treft een persoon alleen zijn eigen lichaam, terwijl de geestelijke hoererij een hele volk kan treffen; iets wat veel erger is dan de lichamelijke hoererij!

 

Wij hebben net gelezen dat de Here God zegt,, Het volk en de geestelijken treffen hetzelfde lot". Dit zijn geen loze woorden van de Here God die niet zonder consequenties kunnen blijven. 

 

Geachte lezer,

Hoeveel van onze geestelijken zijn aangesteld door aan de Here God om advies te vragen? Zijn de meeste gestelijken niet aangesteld door partijvorming, geschillen en dergelijke zaken? En wat zegt de Here God hierover? Hij zegt,, Zij hebben koningen aangesteld, maar ik werd er niet in gekend; zij hebben leiders aangewezen, maar ik stemde er niet mee in (Hosea 8:4).... Op een andere plaats waarschuwt lezen we,, Dit zegt de Heer: ‘Wacht maar, opstandige kinderen! Jullie maken plannen, maar buiten mij om. Jullie sluiten verdragen, maar tegen mijn wil. Jullie stapelen zonde op zonde (Jesaja 30:1). Dit kan niet zonder consequentie blijven.

De toppunt van krokodillen tranen is waarschijnlijk wel een artikel verschenen in Twente Vandaag van 1-11-2005. In het artikel komt de heer Aygur aan het woord. We citeren het volgende uit het artikel,, Aziz Aygur, die goed bevriend met de bisschop was... Ik was in shock net als de rest van de gemeenschap... Cicek is onvervangbaar".

 

De journalist die deze tekst heeft ingetikt moet dronken zijn geweest of op dat moment niet helemaal fris zijn geweest om het genoemde citaat neer te zetten. Als er iemand is op deze wereld die zich niet de vriend van Mgr. Cicek kan noemen, dan is het waarschijnlijk wel Azizo Aygur. We zullen even dit toelichten. We hebben al toegelicht wat voor ravage de drie monniken hebben aangericht in Nederland; dat wil zeggen als de informatie juiste is die wij in handen hebben gekregen. In september 2004 zat de heer Aygur in het klooster St. Gabriel in zuidoosten van Turkije. Een bestuurslid van Aram-Naharaim was ook daar aanwezig. De beide heren raakten in discussie omtrent deze monniken, die ons volk in Nederland flink hadden verdeeld. De visie van Aygur was dat deze monniken in alle opzichten gelijk hebben. Het is ons niet bekend wat de heer Aygur daarmee bedoelt; want deze monniken hebben zich onjuist gedragen tegenover Mgr. Cicek; zoals ons is bekend geworden. Bedoelt hij misschien dat deze monniken Mgr. Cicek voor een "hoereerder" (in een van de geheime faxen) hebben uitgemaakt; is dat wat hij bedoelt "in alle opzichten gelijkhebben"? Was het niet zo dat de heer Aygur en zijn vriendje Sabo Kara en andere mensen van de toenmalige platform Aram (geen kwaad woord over het huidige bestuur van platform Aram) om hen heen, die een monsterverbond met monnik Musee Aga hadden gesloten? Was de afspraak niet gemaakt tussen de heren en Musee Aga om samen Mgr. Cicek Nederland uit te zetten? Of zijn deze uitspraken en beweringen alleen maar praatjes die destijds in de omgeving van het klooster werden gesproken? Maar zelfs als het om borrelpraatjes ging, hoe kwamen zij erachter? Had Musee Aga zelfs de zaak niet tot in de puntjes geregeld? Had hij  zelfs zijn secretaris en chauffeur niet aangewezen uit de omgeving van platform Aram? Of zijn dit maar slechts onzinnige "borrel" praatjes? U kunt van verzekerd zijn dat alles aan Mgr. Cicek werd meegedeeld.

 

Dat de naar ons inzicht en analyse de walgelijke westerse geestelijke kolonisatie product ,,Assyriers"  Mgr. Cicek veel leed hebben berokkent is ons allemaal bekend. En dat de Twentsche/Tubantia een gewillige platform schijnt te zijn voor dergelijke rotzooi lijkt ons langzamerhand ook niet meer te verbazen.  Volgens onze observatie lijkt geweld doen aan de waarheid, bedriegen en vervormen van historische feiten; voor hun net zoiets als het drinken van koffie en thee. Maar, de afschuwelijke monsterverbond, als het juist is wat ons ter ore kwam, die naar alle waarschijnlijkheid mondeling was gesloten met monnik Musee Gorgun om Mgr. Cicek Nederland uit te zetten, verdiend beslist ook geen waardigheidsprijs! Wat een blinde volk, ongelofelijk!

 

Het geval van Mgr. J.Y. Cicek staat niet op zichzelf. Er zijn ook andere zaken waar de onafhankelijke lezer van zou schrikken wanneer deze onder de aandacht zou worden gebracht, zeker als we bedenken dat vele van deze daden zogenaamd ,,namens" het volk zijn begaan. Bijvoorbeeld de manier waarop in 2003 een soortgelijke propaganda door de federatie tegen de voorzitter van Aram-Naharaim werd gevoerd waarin Uw heer Aygur en anderen een belangrijke rol speelden (getuige: de vele notulen die wij in handen wisten te krijgen). Bijvoorbeeld, heer Aygur, U en Uw kamerdaden weten natuurlijk "niets" af van de algemene leden vergadering van de federatie gehouden op 15-2-2004 ? U en uw toenmalige vrienden weten natuurlijk ook niets af van de vergadering van SUA in 2003 in Hengelo toen de toenmalige VN vertegenwoordiger bespottelijk werd gemaakt? Allemaal onzinnige praatjes en fabels die uit de lucht zijn gegrepen? Als het allemaal fabels en borrelpraatjes zijn, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de notulen van vrijdag 10-1-2003 en met name de notulen van de federatie van 2-7-2003? Wat werd tijdens die vergaderingen besloten en wie was de aanvoerder van deze propaganda? Hoe zit het met de E-mail van 11-7-2003 dat werd gestuurd naar de voorzitter van SUA? Waarom wordt daarin gerefereerd naar de bijeenkomst van SUA in Parijs?

 

Was het niet zo dat toen het allemaal niet volgens Uw plan en die van Uw vrienden ging en Aram-Nahararaim werd opgericht en begon te floreren, dat U begon de wereld te doen geloven dat dit allemaal ,,de schuld van de jongeren was"? Allemaal onwaarheden en borrelpraat?

 

Misschien dat we in de toekomst in een aparte analyse aandacht hieraan kunnen besteden om deze blinde volk te informeren en dan zal alles duidelijk worden.

 

11. Waar gaat het eigenlijk allemaal om?- Matta Rohom Patriarch

 

Geachte lezer,

 

Wij hebben tot nog toe dingen gezien die een normale (neutrale) mens zich niet kan voorstellen. Wij hebben gezien de onvoorstelbare wreedheid van de bisschoppen, patriarch en anderen begaan tegen Mgr. Cicek. Als wij de zojuist besproken brieven niet tot onze beschikking hadden, dan zouden we waarschijnlijk dit niet hebben geloofd. Zelfs met deze papieren in onze handen, zullen velen het niet geloven. En waarschijnlijk zullen bij het bekendmaken van deze brieven de heren bisschoppen en de patriarch mogelijkerwijs zeggen dat het om ,,vervalsing gaat". Daar komt nog bij, dat dit slechts een topje van ijsberg is! Maar waar gaat het om en waarom deze wreedheden om Mgr. J. Y. Cicek af te kraken? We zullen proberen dit aan U uit te leggen:

 

 Antichristelijke dictatoriale Arabische "Bakaloria" ideologie tegenover Christelijke ideologie.

 

Ten diepste gaat het hier om een geestelijke oorlog tussen de antichristelijke dictatoriale Arabische "Bakaloria" ideologie tegenover de Christelijke ideologie. Mgr. J.Y. Cicek was iemand die zich verzette tegen de antichristelijke dictatoriale Arabische "Bakaloria" ideologie. Deze ideologie heeft in feite het geloof bij ons volk kapotgemaakt. Deze ideologie heeft geleid tot haat, verdeeldheid en achteruitgang van de Christelijke normen en waarden. Mgr. J. Y. Cicek was een grote obstakel voor deze mensen om hun onheilige plannen te kunnen uitvoeren. Ten diepste valt ook  de jarenlange haat gepropageerd door de walgelijke Westerse geestelijke kolonisatie product ,,Assyriers"  vanuit deze invalshoek te begrijpen! 

 

Daarom werd van alle kanten geestelijke oorlog tegen Mgr. Cicek gevoerd. Zijn fouten werden breed uitgemeten, terwijl anderen niets werd gedaan die veel grotere fouten hadden begaan. Nu. Mgr. J. Y. Cicek is overleden, kunnen deze antichristelijke dictators hun gang gaan. Zoals verteld hebben zij op een dictatoriale wijze een incompetente bisschop in België het volk opgedrongen, simpelweg omdat hij de dictatoriale Arabische ,,Bakaloria" ideologie aanhangt.

 

Deze mensen zullen alles in het werk stellen om overal hun eigen mensen aan te stellen die deze ideologie aanhangen. Het moge ons allen niet verbazen dat sommige van deze mensen een band hebben met de Syrische geheime dienst om het volk compleet in hun macht te krijgen.

 

De heer Matta Rohom heeft zeer gegronde redenen om overal zijn eigen mannetjes neer te kunnen zetten. Zijn uiteindelijke doel is zeer waarschijnlijk om zelf tot Patriarch gekozen te worden. Immers, na deze patriarch, wordt een nieuw Patriarch gekozen. Welnu als de heer Matta Rohom voor elkaar krijgt om uiteindelijk zoveel bisschoppen aan te stellen die zijn ideologie aanhangen, dan krijgt hij de meerderheid van de stemmen en wordt dus tot Patriarch gekomen. En daar draait het allemaal om. Dat daarbij groot geweld wordt gedaan aan de waarheid en eerlijkheid, wat krom is recht wordt gemaakt, wat donker is licht wordt gemaakt, wat zuur is zoet wordt gemaakt; zoals we hebben gezien in het rapport van Mgr. Cicek; doet de heren helemaal niets; in hun belevenis is dit slechts een geoorloofde manier om tot hun doel te komen.  Een huiveringwekkende zaak! Moge de Heer ons daarvoor sparen. Hopelijk zal de blinde volk een keer wakker worden en in actie komen om deze figuren de kerk uit te jagen! Nog huiveringwekkender is het feit dat velen weten wie deze mensen zijn en toch een vette kus op hun hand geven. Daar sta je ook versteld van!

 

12 Strategie groep Matta Rohom

De heren Matta Rohom, Elio Bahe, George Saliba en de Patriarch hebben tot dusver hun vriendjes in Zwitserland en België geïnstalleerd. In feite hadden ze ook iemand klaargemaakt voor Nederland en dat is monnik Daniel. Dit werd ook expliciet medegedeeld op 12-2-2006 door de heer Matta Rohom en de  heer Justinos Paulos Yousef Safar tijdens een ontmoeting van een delegatie uit Nederland met de Patriarch. Deze monnik is een geestelijke zoon van George Saliba. Monnik Daniel geeft onder andere in Libanon Aramese les aan Kopten.

De vader van Daniel werkt voor de Syrische overheid; de functie is niet exact bekend; mogelijk als informant om ons volk te bespioneren. Monnik Daniel staat vaak naast de patriarch. Daniels familie komt oorspronkelijk uit het dorp Hah (Hagee) in Tur Abdin. De ,,kwaliteiten" van monnik Daniel zijn bekend bij het volk en heeft hem meteen afgewezen.

 

Het Aramese volk in Nederland heeft z'n oog heeft laten vallen op monnik Edip Aydin uit Verenigde Staten; zeer wijze man, met achtmoedige karakter en geleerde man! Als tweede keuze heeft men gekozen voor monnik Hanna Aydin uit Duitsland. De click rondom Matta Rohom laat zich niet zo maar uit het veld slaan! Maar hoe gaan ze dan aan het werk om te proberen toch nog hun mannetje in Nederland en Duitsland te installeren?

 

U heeft allen kunnen lezen op wat voor onheilige wijze Matta Rohom Mgr. Cicek heeft aangepakt. Hun vindingrijkheid in het geweld doen aan de waarheid,  verdraaien van feiten, kweken van verdeeldheid en slijmerige paden aanleggen, zullen ze volop in de stelling brengen om ook Nederland onder hun invloedsfeer te plaatsen. Er zal waarschijnlijk een ,,delegatie" bisschoppen naar Nederland komen, officieel om de algemene situatie te bekijken; de ware reden zullen ze nooit zeggen. Tijdens hun verblijf zullen ze met mensen spreken; uiteraard alleen diegenen die met hun huldigen zullen ze ermee spreken. Wij herinneren ons de uitspraak over de strategie van Matta Rohom onder punt 2 van zijn rapport,, ...Zoals het onwettig was om met mensen aan de tafel te gaan zitten en met hen te praten die geen zitting in de kerkenraden hadden die geen binding hebben met de kerkenraden en organisaties van het diocees en in het bijzonder met (kwaadwillige) mensen die rellen/problemen veroorzaken en geen binding hebben met de kerk en vervolgens hun ideeën accepteren als zoete koek (omdat het in hun straatje past) die tegen de wet (van de kerk) zijn gericht om het diocees te verdelen.

 

Vervolgens maken ze een rapport waarin ze zullen vertellen dat het volk in Nederland verdeeld is in hun keuze voor de nieuwe bisschop; of dit waar is of niet; is niet relevant meer voor de Patriarch en anderen om hem heen. Ze zullen zeggen dat sommigen Hanna Aydin willen hebben, anderen willen monnik Edip Aydin, weer anderen monnik Daniel enz... enz.. Een kerkelijke reglement zegt dan dat bij verdeeldheid onder het volk met betrekking tot hun voorkeur, de Patriarch zelf een monnik mag aanwijzen en tot bisschop installeren. U kunt nu op Uw vingers tellen wie het dan wordt! Of monnik Daniel, of iemand anders uit hun omgeving. Het volk is nu aan de zet! Of zet men hen bij hun komst hen meteen het land uit of men gaat meteen vette kusjes op hun handen geven! U mag zelf oordelen hoe de zaken zich zullen ontwikkelen als het volk blijft slapen.

 

12.1. Jezus Christus uit de kerk gezet

Wij hebben gezien dat in het algemeen gesproken bij de keuzes en beslissingen van de heren geestelijken Jezus Christus geen enkel rol meer speelt. Christus Jezus is gewoon de kerk uitgezet, de bisschoppen, monniken, de priester, de patriarch hebben de macht gegrepen en zijn op de stoel van Christus gaan zitten. Dit is een voorproefje voor als straks meneer de antichrist de macht grijpt. De heren geestelijken bepalen zelf wat er gebeurt en laten zich door niemand de les lezen. Wij hebben gezien hoe de groep rondom Matta Rohom de zaken aanpakt; zelfs heidenen zouden het waarschijnlijk niet op deze manier doen. Wat is het antwoord van de Heer? Wel, Hij zegt,, Alles wat zij zeggen, is bedrog, moordend zijn hun woorden, als pijlen. Zo wensen ze hun buurman geluk toe, maar in hun hart rijpt het plan voor zijn ondergang. Ik, de Heer, zal hen straffen voor dit alles. Zal ik zo’n volk als dit nog sparen?

Het volk is nu aan zet!

 

13. Laatste punt - Autopsie op lichaam van Mgr. J. Y. Cicek

Uit het voorgaande is duidelijk naar voren gekomen dat Mgr. J. Y. Cicek beslist niet geliefd was bij velen van zijn collega's. De enorme geestelijke val die voor hem werd neergezet om hem te breken heeft hem enorm vele pijn en leed bezorgd. Alhoewel wij geen enkel  direct aanwijzing hebben dat hij mogelijkerwijs zou zijn vermoord  is het toch van uiterste belang om autopsie op zijn lichaam te plegen. Voorzover wij weten heeft er geen autopsie plaatsgevonden op het lichaam van Mgr. Cicek. Gezien de enorme haat van de groep van Matta Rohom tegen Mgr. Cicec en gezien het feit dat Mgr. Cicek als enige pilaar hun plannen in de weg stond, achten wij het niet uitgesloten dat hij geen natuurlijke dood is overleden; hoewel wij het onwaarschijnlijk achten.

Om alle geruchten en complottheorieën voor te zijn, was het zeer verstandig geweest om een volledige autopsie op z'n lichaam uit te voeren. In het geval van plotseling overlijden, zonder aanwijsbare redenen, is in zijn algemeenheid, en zeker als het gaat om zo'n belangrijke persoon, vanzelfsprekend om autopsie uit te voeren op het lichaam van de overledene.

 

In het geval Mgr. Cicek is het nog niet te laat! Twee jaar na het overlijden kan nog autopsie worden uitgevoerd. Als internationale mensenrechten organisatie vinden wij dat zijn rechten met handen en voeten zijn geschonden. Om deze reden eisen wij, op onze kosten, dat er alsnog autopsie wordt uitgevoerd op zijn lichaam om einde te maken aan alle mogelijke complottheorieën en praatjes die je geregeld hoort. Wij roepen iedereen op om deze eis kracht bij te zetten!

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie. All rechten voorbehouden

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media


 

 

17-5-2005: Brief George Saliba aan Emanuel Aydin om Mgr. J. Y. Cicek aan te pakken (17-5-2005)

 

26-5-2005: Brief Patriarch aan Mgr. J. Y. Cicek over Diaken Michael: Hij mag niets meer doen (26-7-2005)

 

28-7-2005: Brief Patriarch naar de Oostenrijkse minister van Cultuur & Onderwijs, de heer Anton Stifter (28-7-2005)