Israel Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag:

 

Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

Worldcouncil of Arameans (WCA) / Syriac Universal Alliance (SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Stichting ABM/ ABSM en "mensenrechten"

 

Arameeërs van Syrië

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Vindingrijk in het kwaad, 1.2 miljoen dollar voor White Helmets en destabilisatie van Syrië

 


 

  1. Inleiding  
  2. Verenigde Staten: Voortrekkersrol  
  3. White Helmets  
  4. Reden obstructie onderzoek door premier Rutte: Onverstandig in de relatie met onze bondgenoten  
  4.1. Onderzoek Trouw en Nieuwsuur  
  5. Islamitische terroristen, White Helmets, Koerdische terroristen enz.., ze hebben allemaal dezelfde baas  

 


 

1. Inleiding

 

Voor 2011 was Syrië een stabiel land met goed draaiende economie, had geen staatsschuld, was hard op weg om een welvarend en moderne land te worden. Onder de seculiere bewind van Bashar Assad leefden alle bevolkingsgroepen in vrede met elkaar en Islamitische terroristen bestonden niet. Dit zou helaas niet lang gaan duren omdat de kwaadaardige demonische koloniale Vrijmetselaars/ Illuminatie machten, na verwoesting van Irak, hun zinnen hadden gezet op Syrië.

 

Generaal Wesley Clark en het criminele demonische plan om Syrië te verwoesten

 

 

De verwoesting van Irak, Syrië, Libië, chaos in Libanon en de demonische hetze tegen Iran werd in 2007 door de Amerikaanse Generaal Wesley Clark op televisie onthult.

 

Wesley Clark zegt in deze video:

 “Ongeveer 10 dagen na 9/11 ging ik naar Pentagon en zag Minister van defensie Rumsfeld en plaatsvervanger Wolfowitz. Ik ging naar beneden om sommige mensen van de Generale Staf te groeten die voor mij werkten en één van de generaals riep mij. Hij zei, “Meneer, U moet naar mij komen om te praten.” Ik zei, “Nou, je bent te druk.” Hij zei, “Nee, nee.” He zei, “Wij hebben het besluit genomen, we gaan oorlog voeren tegen Irak.” Dit was ongeveer rond 20 september. Ik zei, “Gaan wij oorlog voeren met Irak? Waarom?” Hij zei, “Ik weet het niet.” Hij zei, “Ik vermoed dat ze niet weten wat ze anders moeten doen.” Daarom zei ik, “Wel, hebben ze informatie gevonden die Saddam met al-Qaeda linkt?” Hij zei, “Nee, nee.” Hij zei, “Er is niets nieuws op dat gebied. Ze hebben gewoon het besluit genomen om oorlog te voeren tegen Irak.” Hij zei, “Ik vermoed dat omdat wij niet weten wat wij moeten doen met de terroristen, maar omdat wij een goede leger hebben, kunnen wij overheden omver werpen.” En hij zei, “Ik vermoed dat wanneer het enige gereedschap je hebt een hamer is, dan dient elke probleem te lijken op een spijker.”

 

“Een paar weken later kwam ik terug om hem te zien en tegen die tijd waren wij Afghanistan al aan het bombarderen. Ik zei, “Gaan wij nog steeds oorlog voeren tegen Irak?” En hij zei, “O, het is erger dan dat.” Hij boog over zijn bureau. Hij pakte een stukje papier. En hij zei, “Ik heb zojuist dit van boven ontvangen”- dat wil zeggen het bureau van de ministerie van defensie- “vandaag.” En hij zei, “Dit is een memo dat beschrijft hoe wij 7 landen zullen omver werpen in 5 jaar, beginnend met Irak, en dan Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan en eindigen met Iran.” Ik zei, “Is het geclassificeerd?” Hij zei, “Ja, meneer.” Ik zei, “Wel, laat het mij niet zien.” En ik zag hem ongeveer een jaar geleden en zei tegen hem, “Herinner je dat?” Hij zei, “Meneer ik heb U de memo niet laten zien! Ik heb het U niet laten zien!”

 

De volgorde van het omverwerpen van landen is iets anders verlopen, maar het plan is nog steeds hetzelfde. Daarbij wordt geen middel geschuwd door de koloniale Vrijmetselaars/ Illuminatie chaos machten. Voor de illuminaten/ Vrijmetselaars satanisten telt het menselijk leven niet. Alles wordt opgeofferd aan hun god Lucifer/satan.

 

In dit hele demonische criminele proces spellen de Westerse reguliere nepnieuws media een doorslaggevende rol.

 

In overeenstemming met het onheilige plan, zoals geopenbaard door generaal Wesley Clark in 2007, startten de Westerse machten samen met hun Midden-Oosterse partners in het kwaad, Israël, Turkije, Koeweit, Jordanië en Saudi Arabië in 2011 een afschuwelijke bloedige terroristische oorlog tegen Syrië om het land volledig te verwoesten en daarmee een eind te maken aan de vredige en stabiele Syrië (hier, hier en hier). Dit alles werd gedaan in de naam van “democratie” en “mensenrechten”.

 

De bloeddorstige en verwoestende oorlog van de Westerse koloniale machten en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad tegen Irak en Syrië hebben geleid tot de ondergang van het Aramese volk in deze twee landen. Voor de oorlog was hun situatie zowel in Irak als in Syrië goed. Ze waren over het algemeen goed opgeleid en bekleedden hoge maatschappelijke functies.

Na de start van de oorlog tegen deze twee landen, Irak in 2003 en Syrië in 2011, werden de weerloze Arameeërs het doelwit van de Islamitische terroristische groeperingen die zijn gecreëerd, bewapend en getraind door het Westen en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad (hier, hier en hier). Door de aanslagen op hun kerken, ontvoeringen, verkrachtingen, moorden en dagelijkse ellende heeft het grootste deel van het Aramese volk (vals: Assyrisch) de landen van hun voorvaderen, waar ze sinds duizenden jaren leven, verlaten en zijn uitgeweken naar het Westen. Etnische zuivering in de naam van “democratie” en “mensenrechten.”

 

De anti-Aramese, genocidale, occulte, koloniale product “Assyriërs” hebben een belangrijke rol gespeeld in de ondergang van het Aramese volk zowel in Irak als in Syrië. Ze nodigden hun Westerse koloniale meesters en scheppers om alstublieft naar Irak en Syrië te komen en hen te bevrijden van die wrede dictators “Saddam Hoesein” en “Bashar Assad.” (hier, hier, hier).

Ze plegen met iedereen geestelijke hoererij, inclusief bedrijven van terrorisme (hier en hier), met slechts een voorwaarde en dat is: verheerlijking van het onheilige koloniale uitvinding “Assyriërs.”

 

2. Verenigde Staten: Voortrekkersrol

 

De Verenigden Staten, het rijk van het kwade, spelen de voortrekkersrol in de ongekende mensonterende misdaden tegen Syrië hetgeen voortduurt tot op deze dag.

Ze hebben duizenden bloeddorstige Islamitische terroristen via Turkije en Jordanië het land binnengebracht. Deze terroristen werden bewapend, getraind en begeleidt door de speciale eenheden van de Westerse machten en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad om de meest denkbare en ondenkbare gruweldaden te begaan tegen de bevolking van Syrië. Miljoenen liters bloed werd gevloeid als smakelijke offer aan lucifer/ satan, de god van Vrijmetselarij / illuminatie satanisten.

Kerken, moskeeën en culturele centra werden opgeblazen of verwoest. Daarnaast heeft de zogenoemde coalitie tegen ISIS/ISIL, onder leiding van de Amerikanen, de infrastructuur van het land verwoest.

De Westerse machten en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad hebben geen middel onbeproefd gelaten om het land compleet in de hel te storten.

 

Gelukkig greep net op het laatste moment Rusland in 2015 in en de onheilige criminele plannen, gesmeed in het krankzinnige laboratorium van de Westerse koloniale machten, werd compleet tenietgedaan. Rusland verdient daarmee alle respect, eer en waardigheid ondanks de intensieve campagne van de Westerse reguliere en fraudeleuze nepnieuws media om Rusland te demoniseren.

 

Maar de kwaadaardige koloniale machten en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad krijgen er niet genoeg van om misdaad op misdaad te stappelen en zijn bijzonder vindingrijk in het kwaad om via allerlei wegen het land onstabiel en onbestuurbaar te houden. Daarbij is alles toegestaan. De reguliere nepnieuws media dekken alle kwade tegen Syrië af met de mantel der liefde.

De Verenigde Staten plunderen de Syrische olie en financieren daarmee hun sadistische kwade praktijken (hier, hier, hier, hier, hier, hier) tegen Syrië. Een andere misdaad van de Verenigde Staten en hun partners in het kwaad tegen Syrië is het economische embargo tegen het land om zo de economie volledig te verwoesten en het land onbestuurbaar te maken. Ze kunnen niet genoeg krijgen van hun kwade praktijken.

 

3. White Helmets

 

“White Helmets” is officieel een zogenaamde humanitaire organisatie die wordt gesteund door het Westen met name Verenigde Koninkrijk (hier, hier) en Verenigde Staten (hier, hier, hier, hier). In praktijk is echter geen verschil (hier, hier) tussen de “White Helmets” en de terroristische organisaties actief in Syrië.

Klik hier voor meer over “White Helmts” en hun terroristische activiteiten in Syrië. Met andere woorden: “White Helmets” zijn het zoveelste onheilige Westerse product om misdaden te begaan tegen Syrië.

 

Dat het hier om een bedrieglijke organisatie gaat werd ook geconstateerd door de Zweedse NGO “Doctors for Human Rights” (SWEDHR).

Sputnik News rapporteerde op 10-4-2017 in een artikel getiteld “White Lies: 'Syria Civil Defense' Caught Faking Rescues, Doctoring Dead Children”: De Zweedse NGO Doctors Voor Mensenrechten (SWEDHR) heeft de Syrische Civiele Defensie, beter bekend als White Helmets, ervan beschuldigd informatie te vervalsen over hun beweerde werk in Syrië. Volgens de Zweedse mensenrechten activisten zijn de zogenaamde “redding” procedures, vastgelegd in de video’s van White Helmets, in scene gezet, ze waren uitgevoerd op een dode kind. ”

 

Op 10-4-2017 rapporteerde Sputnik News in een artikel getiteld “White Helmets 'Made Up Syria Gas Attack Story in Campaign for No-Fly Zone'” over een valse video gemaakt door de “White Helmets” en verspreid over de sociale media.

 

1.2 miljoen dollar voor White Helmets

 

Op 22 januari 2021 rapporteerde Nebojsa Malic in een onthullend artikel getiteld “US, UK, Canada & Netherlands somehow find $1.2 million for terrorist-friendly ‘White Helmets’ in Syria… because coronavirus” over de steun van Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk, Canada en Nederland aan de terroristen van White Helmets.

 

Over de valse omschrijving van White Helmets door de koloniale machten schrijft hij:

De ‘White Helmets’ worden in het Westen omschreven als nobele, onzelfzuchtige en dappere humanitaire hulpverleners die levens redden van onschuldige burgers in gebieden van Syrië onder invloedssfeer van ‘gematigde rebellen’ tegen de kwaadaardige dictator Bashar Assad.

In werkelijkheid, gedocumenteerd door onafhankelijke journalisten en burgers die zijn bevrijd van hun tedere barmhartigheden, zijn ze een door het Westen gefinancierde PR-operatie die gespecialiseerd is in het in scene zetten van incidenten namens hun militante bondgenoten, zoals Het leger van Islam of Al-Qaeda, met veel veranderende namen, momenteel bekend als Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

 

Het kwade goed noemen en het goede kwaad noemen is het handelsmerk van de reguliere nepnieuws media en de koloniale Westerse machten. De nietsvermoedende Westerse bevolkingen worden volkomen voorgelogen en misleid. Het is een vorm van misdaad tegen eigen bevolkingen.

 

Over de huichelarij en dubbelstandaarden van deze vier landen schrijft hij:

“Met andere woorden, terwijl deze vier regeringen draconische lockdowns opleggen en het levensonderhoud van hun burgers vernielen in naam van de strijd tegen Covid-19, hebben ze met plezier £ 920.000 ($ 1,26 miljoen of zo) gevonden om een terroristische PR-groep in Syrië te financieren.”

………………………………..

“Het maakt niet uit dat de VS en hun Britse, Nederlandse en Canadese bondgenoten ogenschijnlijk een 'oorlog tegen terrorisme' tegen Al-Qaeda hebben gevoerd sinds 11 september 2001, waarbij ze onder dat voorwendsel Afghanistan bezetten en Irak binnenvielen, waarbij honderdduizenden in het proces omkwamen. Als het gaat om het brengen van 'democratie' naar plaatsen als Libië en Syrië, worden Al-Qaeda en andere islamitische militanten plotseling 'gematigde rebellen' die meer geld verdienen dan de worstelende Amerikaanse, Canadese, Britse en Nederlandse belastingbetalers.”

 

Het doel heiligt middelen voor deze en andere koloniale Westerse landen die terrorisme als middel gebruiken om landen in chaos te storten en te verwoesten om het rijk van de antichrist op te richten. Het zijn verraderlijke leiders die misdaden begaan tegen hun eigen bevolkingen en hoogverraad plegen. Ze dienen de zaak van antichrist en niet de belangen van hun bevolkingen, het zijn verraderlijke globalisten die zonder greintje waardigheid hun eigen bevolkingen opofferen voor de oprichting van het rijk van antichrist, dat is de nieuw wereldorde. De hele propaganda rondom COVID-19, die niets anders dan een simpele griep is, is het bewijs van verraad, bedrog en misleiding.

De zogenoemde COVID-19 maatregelen verwoesten de economie en daarmee de levenstandaard van de burgers. Ze voeren zware bezuinigen uit op de sociale voorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs en op de gezondheidszorg, maar weten wel geld te reserveren voor de terroristen van “White Helmets” in Syrië. Buitengewoon bedenkelijk!

 

4. Reden obstructie onderzoek door premier Rutte: Onverstandig in de relatie met onze bondgenoten

 

Dat de Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Frankerijk heel wat op hun kerfstok hebben behoeft geen uitleg, ze zijn het hoofd van de slang als het gaat om verwoesten en ontwrichten van landen.

Nederland kan echter ook wat van. Niet alleen “White Helmets”, maar ook andere terroristische groeperingen in Syrië worden/ werden door Nederland gesteund.

 

Op 6 december 2020 rapporteerde Sputnik News in een artikel getiteld “Dutch PM Covers Up Support for Terrorists in Syria

Minister-president Rutte schrapte een onderzoek naar de steun van de Nederlandse regering aan gewapende groepen in Syrië

Het was een zelden gezien moment op de Nederlandse tv. Minister-president Mark Rutte werd tijdens een persconferentie onder druk gezet door een journalist van de nationale tv-zender. Dit is ongehoord in Nederland. De pers behandelt de premier meestal met zijden handschoenen en ze laten hem meestal met alles wegkomen. "We hebben gehoord dat u een motie in het parlement tegenhoudt om een onafhankelijk, extern onderzoek in te stellen naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen", aldus de journalist. 'Kunt u uitleggen waarom u zo'n onderzoek niet wilt?' Rutte reageerde eerst alsof hij niet wist waar de journalist het over had, maar toen hem opnieuw werd gevraagd, antwoordde hij dat hij het niet zeker wist, maar dat hij dacht dat 'de regering' de motie had afgeraden. Dit prikkelde de journalist om te vragen: "Heeft u zich persoonlijk met de motie bemoeid?" Rutte antwoordde toen ontwijkend: "Ik bemoei me in een groot aantal zaken, maar ik kan er niet op in detail treden."

 

Rutte heeft het onafhankelijke onderzoek naar de Nederlandse steun voor de terroristen in Syrië tegengehouden omdat hij nattigheid voelde. Ze hebben heel wat op hun kerfstok en dat kunnen ze niet openbaar maken, het is te gruwelijk. Het volk moet zoveel mogelijk onwetend en blind worden gehouden.

 

4.1. Onderzoek Trouw en Nieuwsuur

 

Over het onderzoek van dagblad Trouw en actualiteitsprogramma Nieuwsuur uit 2018 rapporteert Sputnik:

“De landelijke krant dagblad Trouw en actualiteitenprogramma Nieuwsuur wisten enkele van de zogenaamde 'gematigde rebellen' te identificeren die hulpgoederen van de Nederlandse overheid hadden ontvangen. Onder hen was Jabhat al-Shamiya, ook wel bekend als het Levant Front, een organisatie die het Openbaar Ministerie beschouwt als 'salafistisch', 'jihadistisch' en 'een criminele organisatie met een terroristisch doel'. Er was ook steun verleend aan groepen die nauw samenwerkten met terroristische groeperingen, evenals met groepen die volgens mensenrechtenorganisaties oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid hadden gepleegd. Hoewel de steun al in het parlement werd besproken voordat de Nederlandse regering er daadwerkelijk mee was begonnen, duurde het enkele jaren voordat de Nederlandse reguliere media de kwestie begonnen aan te kaarten. Trouw en Nieuwsuur publiceerden hun bevindingen anderhalf jaar nadat ik erover begon te schrijven op een dissidentenplatform op internet.”

(zie ook hier)

 

NU.nl rapporteerde op 27-11-2020 over het onderzoek van Trouw en Nieuwsuur: Nieuwsuur en Trouw onthulden twee jaar geleden dat Nederland tussen mei 2015 en voorjaar 2018 in totaal 22 gewapende gematigde groepen in Syrië steunde. Die geheim gebleven organisaties schonden mensenrechten en werkten samen met terroristen. Ze kregen van Nederland geen wapens, maar wel voor ruim 25 miljoen euro aan auto's (313 in totaal), voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen.”

 

gewapende gematigde groepen”? Wat een verschrikkelijke misleiding

 

De EW Magazine rapporteerde in december 2020 dat “De Tweede Kamer is al sinds 2018 bezig om het NLA-programma extern en onafhankelijk te laten onderzoeken. Maar daar is het tot op heden niet van gekomen. Nu blijkt dat minister-president Mark Rutte helemaal niet wil dat het NLA-programma wordt onderzocht. Frustratie bij zowel oppositie- als coalitiepartijen, want Rutte zou zich hierdoor hebben gemengd in het parlementaire proces. Daar moet de premier zich buiten houden, vinden Kamerleden”

 

Waarom heeft premier Rutte het onderzoek tegengehouden? Als antwoord wordt gegeven: ‘Onverstandig in de relatie met onze bondgenoten’ vindt Rutte. Ook zou onderzoek lastig zijn, vanwege de betrokkenheid van geheime diensten. ‘Die informatie kun je niet allemaal delen.’ Daarnaast zou het mensen in Syrië in gevaar brengen die bij oppositiegroepen waren aangesloten.

 

Ze hebben heel wat uitgespookt in Syrië en de Westerse bevolkingen, inclusief Nederlandse bevolking, moeten zo blind en onkundig mogelijk worden gehouden. Het gaat om een beerput die Rutte en zijn partners niet open willen maken, het stinkt teveel. En daarom is het voor premier Rutte: “Onverstandig in de relatie met onze bondgenoten” om het te openbaren.

 

Ondanks de waarschuwing van Amnesty International, startte in 2017 de voormalige minister van buitenlandse zaken, de heer Bert Koenders, de steun aan de terroristen van Jabhat al-Shamiya zoals Sputnik News rapporteert:

 “De Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië is gestart door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Hij was zich volkomen bewust van wat hij aan het doen was. Amnesty International had hem persoonlijk geïnformeerd over de wandaden van Jabhat al-Shamiya, waaronder marteling, ontvoeringen, standrechtelijke executies en executies wegens afvalligheid. Ze hadden hem gevraagd zijn invloed aan te wenden om landen die Jabhat al-Shamiya steunden te vragen de hulp onmiddellijk te stoppen. Een jaar later, in 2017, is Koenders begonnen met het verlenen van logistieke ondersteuning aan juist deze groep.”

 

Overbodig om te zeggen, maar Nederland heeft de terroristen in Syrië niet op eigen houtje gesteund. Het is in coördinatie met de Amerikanen gebeurt.

In feite gaat het hier om mannetjes van de Amerikanen die hun eigen bevolkingen compleet negeren, misleiden en verraden.

Het gaat uiteindelijk allemaal om de oprichting van het koninkrijk van antichrist, de nieuw wereldorde (NWO) en het steunen van terroristen rechtvaardigt dat doel. Syrië en Irak stonden in de weg van de realisatie van het koninkrijk van antichrist. Daarom werden de Islamitische en andere terroristen gebruikt om deze landen te verwoesten.

 

5. Islamitische terroristen, White Helmets, Koerdische terroristen enz.., ze hebben allemaal dezelfde baas

 

Of het gaat om de Islamitische terroristen, onderverdeeld in diverse groeperingen met exotische namen, om White Helmets, om Koerdische terroristen of om willekeurige groepering die zich verzet tegen de Syrische overheid, ze worden allemaal getuurd, getraind en bewapende door de koloniale Westerse machten en hun Midden-Oosterse partners in het kwaad (hier, hier en hier).

De slachtoffers van deze terroristische groepen zijn de vredelievende Arameeërs en andere bevolkingen die niets anders dan vrede en stabiliteit in Syrië wensen.

 

Over de ongekende terreur van de YPG/PKK Koerden in Syrië tegen het Aramese volk verwijzen we naar de volgende twee artikelen:

14-1-2019: Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syrië

20-7-2019: Arameeërs van Syrië: ongekende terreur van het troetelkindje van de koloniale Westerse machten tegen het Aramese volk

 

Moraal van het verhaal: Overal waar de koloniale Westerse machten, met de Amerikanen voorop, voet aan de grond zetten, zogenaamd voor “democratie” en “mensenrechten”, is het eindresultaat altijd: bloedbaden, chaos, etnische zuiveringen, ontheemden, ontwrichting en verwoesting van het leven, vluchtelingenstroom, corruptie, mensensmokkel, haat, verdeeldheid, wanbestuur, criminaliteit, terrorisme en algehele hopeloosheid, ontreddering en ellende.

De kwaadaardige koloniale Westerse machten hebben Irak bijna etnisch gezuiverd van de oorspronkelijke Aramese bewoners en hetzelfde criminele spelletje herhalen ze nu in Syrië door gebruikmaking van PKK/YPG Koerden en de Islamitische terroristen.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media