Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

3-2-2014: Arameeërs van Irak en Syrië: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten

 

2-1-2014: De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandeling

instrument door kwaadaardige machten.....

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en Arameeërs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

Arameeërs van Turkije

 

Aramese Lichamelijke Genocide

 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Turkije, Syrië en Irak: Arameeërs, de ondergang van een inheems volk

 

Deel 1 (Deel II, Deel3)

English Version

  1. Inleiding  
  2. Situatie in Turkije, Syrië en Irak  
  3. Diaspora en hypocrisie  
  4. Toelaten, niet optreden tegen foute gedrag.................  
  5. Het ontkrachten van het valse evangelie “wij zijn allemaal broeders, iedereen is welkom..... “  
    5.1. Er bestaat een zonde tot de dood……  
    5.2. De val van Satan: verraad jegens God YAHWEH, zijn Vader en Schepper  
    5.3. Verraad van Judas  
    5.4. Het verraad van Saul  
    5.4.1. Misbruik van Gods genade  
  6. Oproep: Bidden voor Patriarch Ignatius Afrem II Karim  
  7. Conclusie  

 


 

1. Inleiding

 

Als mensenrechten/ culturele organisatie zijn wij uiterst bezorgd over de situatie van het Aramese volk (vals: Assyriërs (hier, hier en hier), niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen. In het Midden-Oosten worden ze onder de voeten gelopen, vermoord, geminacht en weggejaagd uit hun inheemse woongebieden die ze sinds duizenden jaren hebben bewoond. Ooit waren ze met miljoenen in het grensgebied van Turkije, Syrië en Irak. Vanwege de overweldigende Aramese aanwezigheid in het midden van Irak, het gebied rond Seleucia- Ctsiphon, werd het in vroegere tijden “Beth- Oromoye/Aramaye” genoemd, dat betekent: Het huis van de Arameeërs.

 

Vandaag de dag zijn ze gemarginaliseerd, verdeeld geraakt zowel op nationale alsmede op religieuze vlak en hebben hun respect verloren van de omliggende volkeren. Doordat ze geen houvast meer hebben in hun inheemse landen, geen toekomst perspectief meer zien, zich verlaten en in steekgelaten voelen, worden misbruikt en uitgebuit door anderen en zijn speelbal geworden in de handen van diegene die op hun vernietiging uit zijn, vluchten ze massaal naar het Westen. Dat is de zichtbare realiteit die wij met ogen zien.

 

Wat echter door weinigen wordt opgemerkt is dat de netelige situatie waarin de Arameeërs zich bevinden voor een belangrijke deel te wijten is aan de onophoudelijke drang van de koloniale illuminatiemachten om overal in de wereld chaos, bloedbaden en ravage aan te richting om de komst van de man van zonde, de antichrist, te realiseren. De huidige bloedbaden in het Midden-Oosten vormen onderdeel van het onheilige plan.

Maar ook in het verre verleden hadden de koloniale Illuminatie hun giftige pijlen op de Arameeërs gericht. Of we nu praten over de kruistochten, het gebruik van de machthebbers in het Midden-Oosten om de Arameeërs te vervolgen en te verdelen en het verschrikkelijke resultaat van de genocide van 1915 zijn allemaal terug te voeren tot de krankzinnige plannen gesmeed in de illuminatie laboratoria. Dit hebben wij in diverse analyses uitgelegd.

Vanzelfsprekend zullen weinigen op school te horen krijgen over deze gruweldaden begaan tegen het Aramese volk door deze boze machten.

 

Hun vlucht naar het Westen maakt de situatie ook niet beter op. Ze raken "verblind" door de Westerse "luxe" levenswijze, zijn niet instaat om hun complexe moeilijke situatie te analyseren, willen niet weten wat morgen op hen afkomt, kijken niet achterom en vragen zich niet af hoe het met achterblijvers gaat en verliezen hun kinderen door de open Westerse samenleving, daar zij totaal onvoorbereid in zo’n samenleving zijn terecht gekomen.

Door de eeuwenoude onophoudelijke onderdrukking, moord, leed, ellende en constant op de vlucht zijn, zijn ze allemaal getraumatiseerd en apathisch geworden.

 

Maar ongeacht de trauma’s, ongeacht de bloedbaden, ongeachte de vijandige omgeving van het Midden-Oosten, ongeacht genocides en pogroms, ongeachte discriminatie, uitsluiting en uitbuiting gedurende eeuwen, zijn zij zelf voor het grootste deel verantwoordelijk voor de ellende wat hen is overkomen. Dit mag voor sommigen hard overkomen, maar wij gaan hieronder uitleggen waarom wij zo denken.

 

De Arameeërs van Aram-Nahrin was het eerste volk die de boodschap van Yesuh M’siho aanvaardde en vele volkeren ermee bekendmaakte. De Arameeërs waren bekend om hun missionaire activiteiten. Door hun strategische aanwezigheid in het Midden-Oosten hebben ze van Kaukasus tot aan India, Afghanistan en China de boodschap van Yesuh M'siho doorgegeven.

In 781 schreef Patriarch Timoteus I van de Oost-Aramese kerk van Seleucia- Ctsiphon aan de West-Aramese Maronitische briefschrijver: “De koning van de Turken heeft, met bijna all inwoners van zijn land, zijn oude afgoden verlaten, en is Christen geworden, en hij heeft ons verzocht een Metropoliet aan te stellen voor zijn land, en dat hebben wij gedaan"

 

Dat heeft kennelijk tot weinig resultaat geleid, want anders was het hele Midden-Oosten, Kaukasus tot aan Afghanistan Christenen gebleven en hadden wij de huidige problemen niet gehad.

De reden hiervoor was dat kort na de aanvaarding van de boodschap van Yesuh M’siho, de Arameeërs elkaar in de haren begonnen te vliegen over Christologische onderwerpen. Ze raakten verdeeld en hun verdeeldheid werd uitgebuit door omwonende volkeren. Eens een overweldigende grote meerderheid in het Midden-Oosten, begonnen ze langzamerhand af te brokkelen tot de huidige triestige toestand waarbij ze geen enkel rol meer spelen en hun inheemse landen moeten verlaten.

 

Het probleem met de Aramese natie (vals: Assyriërs (hier, hier en hier), ongeacht de denominatie, is dat zij nooit de betekenis van “verantwoordelijkheid” hebben begrepen. Ze begrijpen niet dat hun “Christen” zijn ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Het is niet vrijblijvend.

Ze hebben in feite nooit begrepen wat nu de betekenis is om “Christen” te zijn. Ze janken en schreeuwen dat ze worden vervolgd, vermoord en weggejaagd, maar vragen zich nooit af wat de reden daarvan is. In de meeste gevallen zal hun antwoord zijn “omdat wij christenen zijn” en verder dan dat komen ze ook niet!

 

Ze begrijpen niets van dat hun eigen dwaling, ongehoorzaamheid en rebellie sinds eeuwen tegen God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob de oorzaak van alle ellende is waarmee zij te maken krijgen, inclusief hun Diaspora waar ze nu voor andermans deuren moeten vertoeven.

 

Wanneer je hen op hun verantwoordelijkheid wijst, omdat ze zich “Christenen” noemen, en probeert aan de hand van Gods Woord uit te leggen wat de reden is achter hun problemen gedurende eeuwen, dan slaan ze dicht en willen ze niets meer horen. Bij sommigen van hen verandert hun gelaatsuitdrukking als je met zulke zaken aankomt.

 

De reden achter etnische zuivering, vervolging, genocides, discriminatie, uitbuiting en Diaspora wordt heel duidelijk in Jesaja 59:2 uitgelegd, namelijk: "Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij doof is?Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!"

 

Je wordt verketterd als je zulke waarschuwingen van de hemelse Vader YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob, aanhaalt om hen erop te wijzen dat zij de hoofdverantwoordelijken zijn voor hun verschrikkelijke toestand. Anderen die de Vader YAHWEH en Zijn Woord ongekend haten, vooral de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis- de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen- , maken zich uit de voeten door te zeggen dat het “Oude Testament niet geldig is” omdat “de Joden het Oude Testament zouden hebben veranderd.” Dit is natuurlijk duidelijk de geest van antichrist, dat wil zeggen de geest van Nimrod die ze aanbidden.

 

Wij hebben ook in diverse andere analyses geprobeerd ons volk te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, namelijk:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm#5_1

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turkije_Lahore_MorGabriel_EtnischeZuivering_24_3_2011.htm#4

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Sadad_19_11_2013.htm#4

 

Door steeds te janken dat anderen jou vermoorden, wegjagen, terroriseren, jouw wijngaarden, vrouwen, dochters, landerijen en huizen afpakken, kom je geen stap verder en ben je alleen maar andere volkeren tot een last.

 

De waarheid is dat wij allemaal, van klein tot groot, boetekleren moeten aantrekken en as op ons hoofd strooien en onze fouten moeten erkennen. Ja wij hebben de Heilige Hemelse Vader YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob diep beledigd en verraden en moeten nu de consequenties daarvan aan onze lijven ondervinden.

 

De Here God YAHWEH had de Arameeërs van Aram-Nahrin gezegend om als eerste volk Yesuh M’siho te aanvaarden en samen met de bekeerde Joden en de apostelen van de Heer Yesuh M’siho hebben ze de Syrische Kerk van Antiochië opgericht. Wat is er overgebleven van de oorspronkelijke glorieuze kerk van Antiochië? Niets, is compleet vernietigd vanwege eeuwenoude onderlinge ruzie, haat en verdachtmakingen.

 

Niemand onder hen, ongeacht de denominatie, vraagt naar de oude paden toen de Arameeërs als geestelijke licht fungeerden voor andere volkeren om hen bekend te maken met de boodschap van Yesuh M’siho. Niemand onder hen stelt een Bijbelsonderzoek in om de reden van hun toestand te achterhalen.

 

 Over hun koppigheid, onwil en trots lezen wij: “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan” (Jeremia 6:16)

 

Deze verschrikkelijke koppigheid en weigering om terug te keren naar de oude paden van de voorvaderen en zich te vernederen voor de Heer Yesuh M’siho is de oorzaak van alles wat hen overkomt. Vader YAHWEH zegt tegen hen: “Scheur niet je kleren, maar verscheur je hart!’ Keer terug naar de Heer, jullie God. Hij is mild en vol medelijden, vol liefde en geduld, steeds bereid de straf in te trekken” (Joel 2:13)

 

Maar ze zijn doof geworden, ze horen Zijn geroep niet, ze zien niet dat Hij met uitgestrekte handen hen oproept te stoppen met hun slechte paden en terug te keren naar de oude paden van de voorvaderen.

 

Hieronder gaan wij wat achtergrond informatie verschaffen over de geestelijke toestand van de Arameeërs in Turkije, Syrië en Irak voordat de genocide van 1915 plaatsvond en zullen proberen een lijn te trekken naar de huidige hopeloze toestand waarin zij nu voor andermans deuren vertoeven.

 

2. Situatie in Turkije, Syrië en Irak

 

Arameeërs van Turkije:

In vergelijking met Syrië en Irak, werden de Arameeërs van Turkije het meest vervolgd, achtergesteld, en uitgeroeid.

 

In onze analyse van 23-3-2011 schreven wij:

 “Nadat de Turken de kleine Azië binnen vielen, begonnen ze vanaf de 16e eeuw een systematische campagne van etnische zuivering tegen het Aramese volk. Belangrijke Aramese centra’s, zoals bijvoorbeeld Urfa, werden compleet ontworteld van hun Aramese oorsprong, historische graftombes werden vernield, kerken werden omgebouwd tot moskeeën en demografische etnische verandering werden bewerkstelligd, vaak onder toeziende oog van de Europese mogendheden, om zo de herinnering aan de Aramese oorsprong weg te wissen. Het grootste deel van de huidige inwoners van Turkije zijn van oorsprong Arameeërs of Armeniërs. Ze hebben totaal niets met Turken te maken.”

 

Dit neemt echter niet weg dat de Arameeërs in Turkije weldegelijk onder deze moeilijke omstandigheden zich staande hadden kunnen houden. Ze woonden in afgelegen plekken zoals Tur Abdin en Hakkaria. De aanwezigheid van de Turkse overheid in deze gebieden was miniaal, afgezien van de Koerdische informanten en Imams die ook in de dorpen of omgeving leefden.

In deze streken leefden de Arameeërs, net als hun Koerdische buren/ dorpsgenoten, hoofdzakelijk van veeteelt en landbouw. In de wintermaanden werd er weinig gewerkt vanwege strenge kou.

 

Ze hadden daarom alle gelegenheid om gedurende de wintermaanden zich te bekwamen in het Aramees, Bijbelonderwijs en andere van belangzijnde zaken om een Christelijke gemeenschap in stand te houden. Ze deden daar niets aan. En voor zover in sommige dorpen een Aramese school actief was, dan was dat hoofdzakelijk om beetje Aramees en liturgie, kerkelijke gezangen en hymnen te leren. Van een basis Bijbelonderwijs, om minimale Christelijke grondbeginselen bij te brengen, was er geen sprake van. En dat is nog steeds zo, zelfs in Diaspora waar ze veel mogelijkheden voor hebben. Ze zijn compleet vervreemd van geraakt, zelfs zo erg dat wanneer je over Gods Woord praat dat ze je meteen uitmaken voor een “Jehova” getuigen en verketteren. Afgezien van uitzondering hier en daar, heeft de grote meerderheid van ons volk nooit interesse getoond voor de “oude paden” van de voorvaderen. Daarom is het ook niet vreemd dat sommige Westerse reiziger door het Midden-Oosten weinig “Christelijks” aan de Arameeërs(vals: Assyriërs (hier, hier en hier) zagen.

Wij zullen hieronder enkele van deze westerse reizigers aanhalen.

 

Gegorge Percy Badger was een Engelse Anglicaanse Missionaris. In zijn boek: “The Nestorians and their Rituals: with the narrative of A Mission To Mesopotamia and Coordistan in 1842-1844 (Volume I)” vertelt hij over zijn ervaringen met diverse Aramese denominaties.

 

Weliswaar zijn de omschrijvingen door deze reizigers zeker gekleurd, toch geven ze een goede indruk over de geestelijke toestand van de Arameeërs in Tur Abdin rond 1840.

 

Op blz. 54 vertelt hij over zijn ervaringen met het Aramese dorp Killeth, die hij in 1850 bezocht en waarin 130 Aramese families woonden. Hij vertelt over de vervallen toetstand van hun kerk en zegt: “De binnenkant was troostlos en vies, en mijn verwijten aan hen over deze kwestie werden beantwoord als: “Wat kunnen we doen? Als onze patriarch of iemand als U ons niet helpt, moeten wij blijven als we zijn.”

Ik drong dan bij hen en bij hun drie priesters erop aan van wat zij zelf konden doen; ze konden op z’n minst hun kerk schoonmaken, beter zorg dragen voor hun ritualen en laat een van de priesters kinderen onderwijs geven. Dit bracht vreemde dingen tot hun oren daar zij klaarblijkelijk de waarde van zo’n advies niet waardeerden en ze hadden zeker ook geen zin voor om uit te voeren. De priesters waren analfabete mannen en de dorpelingen natuurlijk nog erger; de eersten konden inderdaad Syrisch lezen, maar niet begrijpen, en van de laatsten konden niet meer dan vier amper lezen. “

 

De activiteit van het evangelie is helemaal uitgedoofd. Men ziet het belang van een minimale Bijbelsonderwijs niet in, is niet interessant. Ze hadden in Killeth mogelijkheden om zich daarin te bekwamen. Maar dat leeft helemaal niet in de harten, het heeft geen prioriteit, men is tevreden zoals het is en wil niet verder kijken. Ze berusten in hun situatie en lijden aan totale passiviteit zonder enige vorm van vooruitzicht en willen ook geen moeite voor doen om verder te komen. En vandaag de dag in de diaspora is het niet anders. Probeer maar in een kerk een Bijbelonderwijs te starten en je zult met een ongekende tegenstand worden geconfronteerd!

 

Dezelfde mentaliteit en hopeloosheid treft Badger ook in Midyat aan, een belangrijke Aramese centrum. Op blz. 55 zegt hij: “Zoals die van Killeth, zijn de Syriërs van Midyat trots op zichzelf dat ze Jacobieten (= Ketterse benaming) zijn, terwijl slechts enkelingen van hen kunnen lezen en er geen enkel school bestaat bij hun. Een bisschop, waarvan beweerd wordt 90 jaar oud te zijn, en die eens zich had voorgenomen om Patriarch te worden, had een aanliggende dorp verlaten, enkele weken geleden, en ging naar Diyarbekir om op z’n oude leeftijd toe te treden tot de Pauselijke Syrische gemeenschap onder bisschop Antun. Deze afscheiding leek hen niet in het minst te deren. “We kunnen een andere krijgen”, zeiden ze met grootste onverschilligheid, “ of, het zou beter zijn als Uzelf kunt komen en onder ons wonen.” Dit werd gezegd eerder uit respect dan uit enige honger voor de verbetering van de situatie. Over religie leken ze te geloven dat ze “vol waren en niets nodig hadden”, terwijl hun gros onwetendheid van de algemene Christelijke doctrine eerder getuigde inderdaad dat ze “armzalig” waren.”

 

Ook hier dezelfde verhaal zoals Killeth. Totale desinteresse, passiviteit en argeloosheid. En let vooral op hun trots en zelfgenoegzaamheid “wij hebben alles, het ontbreekt ons aan niets.”

Je kunt je afvragen geliefde Aramese en andere lezer wanneer deze desinteresse en complete lauwheid jegens Yesuh M’siho en Zijn Woord zich meester begon te maken van ons volk. Het feit dat dit al realiteit was rond 1850 in Midyat en Killeth betekent dat de lamp van Yesuh M’siho in hun harten waarschijnlijk honderden jaren ervoor begon uit te doven. Het gebeurt namelijk niet zo maar, het is vaak een proces dat honderden jaren in beslag neemt!

 

Onverschilligheid: De grote onverschilligheid kan volgens ons worden bestempeld als een verschrikkelijke ziekte waar ons volk aan lijdt. En deze ziekte duurt voort tot in onze dagen. De vruchten hiervan uitten zich in immoraliteit, bandeloosheid en verval. Terroristen, gokverslaafden, haat zaaiers, lasteraars, bedriegers, dieven, criminelen en zedelozen slagen erin om in organisaties en in sommige gevallen zelfs zitting te nemen in de besturen van de kerkraden zonder dat iemand iets van zegt. “Wat kan mij dat schelen?” is de verschrikkelijke en verwerpelijke mentaliteit die ze zich hebben eigengemaakt. Een totale onverschilligheid met verschrikkelijke consequenties. Ze weten heel goed wat deze mensen hebben uitgespookt, maar doen er helemaal niets ertegen. Integendeel ze begroeten en verwelkomen hen en in geval van geestelijken geven ze zelfs kusjes op hun handen. Ze willen ook niets van horen dat ze medeverantwoordelijk zijn wanneer ze zulke mensen toelaten.

 

Met andere woorden: tussen 1850 en anno 2014 is er niets veranderd als het gaat om lakse houding, desinteresse en onverschilligheid.

En de meest verschrikkelijke van alles is toch wel hoe zij de geliefden van Yesuh M’siho, die in alle liefde proberen om binnen de muren van de kerken, Zijn Woord te verkondigen zo verschrikkelijk vervolgen, verketteren en demoniseren. Daar zijn geen woorden voor te noemen. En sommige van deze lasterlijke en hatelijke mensen zitten in de verenigingen, federaties, organisaties en kerkenraden waar ze als een soort octopus fungeren om iedereen te demoniseren die probeert hun zonden en dwalingen aan de kaak te stellen.

 

Erbij neerleggen: Een andere ziekte waar ons volk volgens ons nog steeds aan lijdt is zich bij de situatie neerleggen en geen initiatieven nemen om te verbeteren. Hun mentaliteit kan globaal gesproken als volgt worden weergegeven: “Waarvoor is Bijbelonderwijs nodig? Wij zijn toch al Christenen? Wij gaan toch naar de kerk? Wij zijn toch geen Jehova getuigen om Bijbel te lezen? Enz.. ”

 

Zelf genoegzaamheid: Hun zelfgenoegzaamheid is buitengewoon gevaarlijk. Algemene trend is dit: Wij zijn Christenen, wij hebben niets te kort, onze kerk is de Syrische kerk van Antiochie, ons geloof is compleet, het ontbreekt ons aan niets”, zoals ook geobserveerd werd door Badger toen hij in Midyat was. Onze heer Yesuh M’siho bestraft dit soort mentaliteit in Openbaring 3: 17 waar Hij zegt: “U zegt: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, het ontbreekt me aan niets. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe beklagenswaardig, arm en blind en naakt

 

Maar er is echter een andere, een veel gevaarlijkere zonde en dat is de zonde van toverij/ magie. Er waren sommige Aramese priesters, uit diverse denominaties, maar ook leken die zich bezighielden met toverij/magie.

 

In zijn boek “Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East” schrijft professor John Joseph op blz. 24: “Sommige Jacobitische priesters, omschreven door missionarissen als tovenaars, schreven toverspreuken voor zowel Moslims als Christenen. Er werd geloofd dat ze de macht hadden om “elke vrouw aan te zetten elke man lief te hebben, of een zwangere vrouw vruchtbaar maken, of zoekgeraakte vee te beschermen…..door het sluiten van de mond van wilde dieren…. ”

 

En wat zegt Vader YAHWEH over deze afschuwelijke zonden? In Deuteronomium 18:10-13 zegt Hij: “Duld niet dat iemand zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan. Laat ook geen waarzeggers, wichelaars, voorspellers, tovenaars 11 en bezweerders toe, noch personen die de geesten van doden kunnen oproepen en raadplegen. 12 De Heer, je God, heeft een diepe afschuw van allen die zich met zulke praktijken bezighouden; dat is ook de reden dat hij die volken verdrijft. 13 Richt je volledig naar de Heer, je God..”

 

Er waren inderdaad in Turkije (van Irak en Syrië weten we niet) priesters en leken die zich bezighielden met toverij en maakten amuletten/ toverspreuken als bescherming tegen “kwade invloeden.” Ook hielden sommige Islamitische Imams zich hiermee bezig tegen betaling.

 

De priesters bedreven in het algemeen deze vorm van toverij/magie voor goede daden, bijvoorbeeld: Om de mond van de wolf te sluiten wanneer een koe of een schaap was verdwaald. Of om een vrouw te bevrijden van haar betovering teweeggebracht door iemand anders. Hoe het ook zei, het is een gruwel in de ogen van Vader Yahweh ongeachte de “goede bedoelingen.”

Toverij werd niet altijd “ten goede gebruikt.” Sommige vrouwen betaalden sommige Imams of een leek om vijandschaap te scheppen tegen hun schoonmoeder, schoonzus, schoondochter of tussen mannen en vrouwen. Andere vrouwen gebruikten deze toverij/magie om vijandschap te scheppen tussen families die zij haatten.

Wanneer een meisje weigerde te trouwen met een jongen, dan ging de jongen of familie naar de tovenaar om te "bidden" over een stuk brood, noten, groente of fruit waarna aan het meisjes werd gegeten om van te eten. Na het eten ervan raakt het meisjes onmiddellijk verliefd op de jongen die ze eerst categorische weigerde. Vermoedelijk werd daarmee een demon in haar ziel ingebracht om de wil van het meisje te beïnvloeden.

Je vraagt je af of de terroristische zelfmoordenaars misschien ook zijn betoverd door een tovenaar waardoor ze alle realiteit uit het oog verliezen en niet meer na kunnen denken.

 

Wanneer iemand naar zo’n tovenaar gaat, dan raakt de hele nageslacht van de desbetreffende  persoon onder de invloed van de vloek van toverij. Een priester die zich bezighield met “goede toverij” is nog steeds een tovenaar en begaat een gruwelijke zonde. De mensen die naar zo’n priester komen om te biechten of deelnamen aan de kerkdienst, komen ook onder de invloed van de vloek van de toverij.

Sommigen zullen tegenwerpen dat het slechts om enkelingen gaat. Maar daarmee is de zaak niet minder ernstig. Die “enkeling” wordt toegelaten en geaccepteerd door zijn bisschop, zijn collega priesters en het volk. We hebben niet gehoord dat een priester om die reden van z’n functie werd ontheven. Dit betekent dat ze allemaal medeplichtig zijn aan hun praktijken, want zegt vader YAHWEH: ”laat zulke praktijken niet toe…”

 

Je vraagt je af geliefde Aramese en andere lezer of deze vorm van toverij- eigenlijk magie- misschien wel hele oude gebruik is geweest bij ons volk! En misschien verklaart de zonde van toverij dat velen binnen ons volk zo’n vreselijke weerstand hebben tegen Gods Woord - het is de afschuwelijke geest van antichrist. Diaspora is niet zo maar iets, ons volk moet Vader YAHWEH diep hebben gekrenkt dat Hij hen in Diaspora heeft gejaagd. Anders kan het niet.

 

Laatste punt is dat de Arameeërs (vals: Assyriërs (hier, hier en hier) van Tur Abdin en Hakkaria veel gebruiken hebben overgenomen van de Koerden die weinig met Christendom te maken hebben.

 

Arameeërs van Irak.

Als wij inderdaad begrip proberen op te brengen voor de Arameeërs van Turkije vanwege de onophoudelijke vervolgingen, discriminatie en genocides, dan zou je zeggen dat op plaatsen waar Arameeërs vrijheid genoten, ze op z’n minst de basisbeginselen van het Christendom moeten hebben eigengemaakt, goede theologische opleidingen hebben opgericht, en het volk goed hebben onderwezen.

De Arameeërs van Irak hadden eigenlijk heel goed. Ze waren talrijk en het gebied rond Baghdad werd in vroegere tijden “Beth Oromoye” genoemd. Tijdens de Abassadische Kalifaten stonden ze in hoog aanzien.

 

Voor de inval in Irak in 1991 door de Amerikanen, was de situatie van de Arameeërs van Irak heel goed. Saddam Hoessein had het onderwijssysteem toegankelijk gemaakt voor iedereen en voerde actieve strijd tegen analfabetisme. De Arameeërs maakten gebruik van gratis onderwijs en velen onder hen hadden een hoge opleiding genoten en bekleedden hoge functies in Irak.

 

Zelfs nog honderd en vijftig jaar terug was de situatie van de Arameeërs in Irak goed. De Amerikaanse missionaris Horatio Southgate maakte in de jaren 1840 een reis door Turkije, Iran, Irak en Armenië. In zijn boek getiteld “NARRATIVI OF A TOUR Through ARMENIA, KURDISTAN, PERSIA AND MESOPOTAMIA” verhaalt hij over zijn ervaringen.

 

In Deel 2 van zijn boek vertelt hij op Blz. 257 over het ongebruikelijke respect en vertrouwen die de Aramese en andere Christenen genoten van de kant van de Moslims. Over de hartelijke ontvangt door de Christenen in Mosul en Mardin zegt hij: “In geen enkele plaats heb ik dit zo duidelijk meegemaakt als in de steden Mosul en Mardin. In beide plaatsen stralen de Christenen, in hoge mate, oprechtheid en openheid dat lijkt inherent te zijn aan hun oorsprong. Ik heb van hen veel van de ongedwongen hartelijkheid ontvangen……

 

Je zou dus verwachten dat: a) de Arameeërs van Irak goed geletterd zijn in het Aramees en b) een behoorlijke kennis hebben van minimale Christelijke beginselen.

 

Helaas geliefde Aramese lezer is de praktijk heel anders. De grote meerderheid is volledig gearabiseerd, is totaal onbekend met hun geschiedenis en, uitzondering hier en ander gelaten, is de meerderheid niet bekend met minimale Christelijke doctrines. Zoals overal, zijn ze ook hier slechts bekend met algemene en hele vage termen met het Christendom. Van een fundamentele Bijbelonderwijs en kennis is geen sprake. Waarom is die kennis zo belangrijk zou men kunnen vragen? Wel, omdat wij lezen: " Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen, als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze geloven, als ze nooit van Hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze van Hem gehoord hebben, als Hij niet verkondigd wordt? (Romeinen 10:14) ............... Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus (10:17)"

 

Professor John Joseph zegt op blz. 24 van zijn boek over de Arameeërs van Irak: “In plattelandsgebieden, waar de meerderheid van de Jacobieten als boeren leefde, waren ze nauwelijks te onderscheiden van hun Moslimburen.”

Een rapport van de American Board of Commissioners for Foreign Missions omschrijf de Syrisch Orthodoxen als “naam Christenen, en niets anders.” Ze verschilden geen “haartje” in mentaliteit en gedrag van de bevolking rondom hen.”

 

Horatio Southgate en andere Westerse bezoekers zijn lovend als het gaat om de hartelijkheid, gastvrijheid, eerlijkheid en openheid van de Arameeërs, ongeachte de denominatie, maar als het gaat om hun “Christen zijn”, dan zijn ze niet te spreken over hen.

 

In zijn boek “NARRATIVE of A VISIT TO THE SYRIAN [JACOBITE] CHURCH OF MESOPOTAMIA; WITH STATEMENTS AND REFLECTIONS UPON THB PRESENT STATE OF CHRISTIANITY IN TURKEY, THE CHARACTER AND PBOSPECTS EASTERN CHURCHES” schrijft Horatio Southgate op blz. 138 en 139 over de toestand van het onderwijs onder de Arameeërs van Irak en zegt: “Dan komen de gebreken van de leraren. Er is slechts hier en daar iemand, zelfs onder de priesters die de oude taal begrijpen waarin de kerkboeken zijn geschreven en hoewel ik iedereen onder hen ken die wordt beschouwd als geleerde, kan ik slechts drie of vier noemen die goede leraren zijn in het Syrisch.

Voeg hieraan toe het totale gemis aan alle takken van kennis, kunst, wetenschap en literatuur waarvan de rijke schatten werden opengemaakt voor de Westerse Wereld sinds de opleving van geleerdheid, en je ziet een groter gebrek dan die uit de donkerste eeuwen van Europa. De geleerdheid schijnt nog steeds haar licht in de afgelegen kloosters, terwijl op het ogenblik niets te vinden is in de stad of dorp, in de kerk of klooster, onder de Syriërs, een christelijke wijsgeer die zijn meester Bar Ibri beheerst of de rijke producten van zijn gedachten uitwerkt.

Onder zulke omstandigheden hebben de scholen van Patriarch matig gepresteerd. De beste zijn in Mossoul waar ze onder bescherming staan van een rijke Armeniër, de bankier van de Pasha. Een van deze scholen staat onder leiding van een vriend van mij, een Syrische diaken, die hoog wordt geacht als een van de beste Syrische wetenschappers van de natie, en toch leveren de scholen niet meer dan leren te lezen in Syrische alfabet zonder het te begrijpen, een equivalente kennis van Arabisch, dat wordt beter begrepen omdat het een omgangstaal van het volk is en van schrijvers. Grammatica, geografie, rekenkunde, geschiedenis, filosofie, toegepaste kunst, elegante literatuur, kerkelijke en zelfs dogmatische geleerdheid zijn nauwelijks van gehoord of onbekend. Niet meer, de fonteinen van de religieuze kennis zijn dicht, en zijn bevruchtende stromen afgesloten. Een kind wordt geleerd om de Belijdenis en het gebed van de Heer te zeggen en zelfs hij begrijpt niet altijd, terwijl het grote veld van religieuze geloof en dienst is onbetreden. Wat een betreurenswaardige gebrek. Werkelijk, wat een afschuwelijke (geestelijke) armoede!”

 

De huidige situatie is niet echt anders, omdat het ontbreekt aan minimale fundamentele Christelijke onderwijs. Die bestaat simpelweg niet. En dat is de reden achter hun ellende. In onze analyse van 15-10-2012 schreven wij dit over de situatie in Irak: Wij delen de scherpe analyse van Mgr. Sako waarvan punt 3, 4 en 5 het meest van belang zijn. Inderdaad is de boodschap van Christus Jezus in de harten van de grote meerderheid Arameeërs van Irak zeer vaag en eigenlijk dood. Het leeft niet bij de mensen, het is allemaal gereduceerd tot uiterlijke ceremoniën en gebruiken. De mensen hebben geen houvast, begrijpen niet dat de Here God almachtig is en ook in staat is om hun situatie ten goed te keren en leiden een “zwevende” geestelijke leven dat gedomineerd wordt door angst en hopeloosheid. De mensen begrijpen niet dat Christus Jezus de vijand 2000 jaren gelden heeft verslagen en dat zij in Christus Jezus overwinnaars zijn over de vijand. Ze begrijpen niet dat hun strijd niet is gericht tegen zichtbare mensen van vlees en bloed, maar tegen onzichtbare machten van het kwade”

 

Justin Perkins was een Amerikaanse missionaris die 8 jaar lang heeft geleefd onder de Arameeërs van Urmia in Iran. In zijn boek gepubliceerd in 1843 en getiteld “A Residennce of Eight Years in Persia Among the Nestorian Christians; with notice of The Muhammedans” zegt hij op blz. 17: Er zijn weinig boeken onder de Nestorianen, hun lezers heel weinig. Niet meer dan 1 in 200 mensen – in het algemeen als geestelijken- konden lezen toen we onze arbeid onder hen begonnen. En als ze al kunnen lezen- zelfs hun hoogste en meest invloedrijke geestelijken- zijn heel slecht opgeleid. De meerderheid van de priesters kan net nog hun devotie zingen in het oude Syrisch zonder de betekenis ervan te begrijpen. Zelfs sommige bisschoppen, onder de bergbewoners, verkeren in deze hachelijke situatie. ”

 

Of je nu in Tur Abdin, Mosul of Urmia bent, overal heerste dezelfde hopeloosheid, dezelfde laksheid, luiheid, lauwheid, onverschilligheid en totaal desinteresse- typisch de geest van antichrist.

 

De Arameeërs van Irak zijn absoluut niet vrij te pleiten. In tegenstelling tot de Arameeërs van Turkije, hebben zij geen enkel excuses om zich achter te schuilen.

Ook zij leiden aan een extreme vorm van apathie, extreme passiviteit, zich schikken naar de situatie, en een totale onverschilligheid.

 

Arameeërs van Syrië.

Hetzelfde verhaal van apathie, passiviteit, onverschilligheid en luiheid kan ook worden toegepast op de Arameeërs van Syrië.

Ook de Arameeërs van Syrië hadden alle vrijheid om hun taal te onderwijzen, scholen te bouwen en hun geloof te ontwikkelen.

Helaas ook hier hebben ze geen gebruikt gemaakt van de mogelijkheden en de vrijheid. Syrië, Irak en Libanon zijn de enige drie landen in het Midden-Oosten waar de Arameeërs zich hadden kunnen ontplooien, hun taal kunnen ontwikkelen en een stevige Bijbelse basis leggen voor kerkelijke onderwijs.

 

Hoewel ook in Syrië de Arameeërs toegang hadden tot het onderwijs, zijn de Arameeërs van Irak veel beter opgeleid, omdat Saddam Hussein erg veel had geïnvesteerd in het onderwijs.

 

Onder de Arameeërs van Syrië- vooral de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis, de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen, - zijn er velen die een ondefinieerbare demonische haat koesteren jegens God YAHWEH en Bijbelsonderwijs. Het is werkelijk niet te begrijpen waar deze afschuwelijke haat jegens Bijbelsonderwijs, God YAHWEH en Yesuh M'siho vandaan komt, tenzij wij aannemen dat dit typisch de geest van antichrist is, de geest van Nimrod.

 

Sommigen van hen zitten in kerkenraden en je hoeft niet te proberen om Yesuh M’siho of Bijbelonderwijs ter sprake te brengen. Sommigen van deze mensen schandaliseren iedereen die de naam “Bijbel, Yesuh M’siho en Vader YAHWEH” in de mond neemt.

Wat zullen deze en vele andere verschrikkelijke dwaalgeesten, die zich zo hevig verzetten tegen God YAHWEH, Yesuh M'siho en Zijn Woord, versteld van staan op het moment dat 2 Tessalonicenzen 1: 6-9 werkelijkheid zal worden, namelijk: Het is rechtvaardig van God, dat hij degenen die u nu verdrukken, zal laten lijden, 7 en u die nu lijdt, samen met ons rust zal geven. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met Zijn machtige engelen. 8 Dan zal Hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige ondergang zijn, ze zullen verwijderd worden uit de tegenwoordigheid van de Heer, ver van zijn machtige heerlijkheid” (2 Thess. 1:6-9)

 

Deze ongekende haat jegens Gods Woord wordt bij vele jongeren in hun zielen ingeprent. Sommigen onder hen komen werkelijk met meeste wilde en verwerpelijke ideeën die je maar kunt voorstellen. Zij stellen dat de oorsprong van het Oude Testament teruggaat tot de Akkadische en andere bronnen uit het Midden-Oosten. Ze krijgen hierbij bijval door sommige Westerse illuminatie “geleerden” die ook erg veel belang bij hebben om God YAHWEH en Zijn Woord zoveel mogelijk schade toe te brengen. Ze redeneren verder dat het Oude Testament zoals wij die kennen niet de originele versie is, maar dat de “Joden” deze hebben vervalst voor eigen voordeel.

Het is voor deze mensen totaal niet relevant dat ons Heer Yesuh M’siho en zijn apostelen zo duidelijk het Oude Testament bevestigen in het Nieuwe Testament. Dat alle profeten die het Oude Testament hebben geschreven van Yesuh M´siho getuigen (Handelingen 10:43) en dat de Geest van Yesuh M’siho in hen werkte (1 Petrus 1:11, 2 Petrus 3:2) om hun opdracht uit te voeren is voor deze mensen totaal niet van belang.

 

Wat betreft de valse bewering dat de oorsprong van het Oude Testament een plagiaat zou zijn van onder andere de Akkadische bronnen, verwijzen wij naar een analyse van Dr. Micheal Heiser die deze mythe volledig ontkracht.

 

Ook onder de Arameeërs van Syrië is Arabisatie vergevorderd. Bij sommigen is het zo erg dat ze bloedhekel hebben aan het Aramees. Paar jaar terug hebben een groepje onder hen een nieuw priester aangesteld die de kerkdienst volledig in het Arabisch leidt.

 

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat iemand die zo lui, laks, passief en onverschillig is en alle gelegenheid heeft gehad om de taal van Yesuh M’siho te leren en toch dat niet heeft gedaan, dat zo iemand de Heer Yesuh M’siho lief kan hebben. Velen onder de Westerse Christenen zouden de mogelijkheid om Aramees te leren met beide handen aangrijpen.

En om de zaak nog erger te maken banen ze Zijn taal uit de liturgie en vervangen die door Arabisch. Werd misschien daarmee Yesuh M’siho voorgoed weggejaagd uit hun leven?

Bij velen van hen is Yesuh M’siho compleet uitgebannen uit hun dagelijkse leven. In tegenstelling tot de Arameeërs van Irak, is de Bijbel, Yesuh M’siho en God YAHWEH bij velen uit Syrië een gruwel van het ergste soort die je met alle middelen op afstand moet houden.

 

Natuurlijk zijn er onder de Arameeërs van Syrië ook hele vrome gelovigen die hun leven aan Yesuh M'siho hebben gegeven. Maar we praten hier over kleine minderheid.

 

De diaspora Arameeërs van Syrië hebben behoorlijk geïnvesteerd in Syrië. Sommigen onder de Arameeërs van Syrië hebben zich in het Westen bijna uitgehongerd om geld te sparen en te investeren in Syrië. Sommigen kochten een boerderij, anderen kochten een drukke lijndienst, weer anderen bouwden huizen en investeerden in diverse takken van de Syrische economie en weer anderen hadden grote bedragen staan op de Syrische banken. Als gevolg van de oorlog in Syrië sinds 2011, hebben ze bijna al hun investeringen verloren. Dit doet denken aan Sefanja 1:18 Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde”

 

3. Diaspora en hypocrisie

 

Als er iets is wat diaspora duidelijk heeft gemaakt is de ongekende hypocrisie onder ons volk. Ze hebben in diaspora alle middelen tot hun beschikking om hun Aramese taal te onderwijzen en te ontwikkelen. Ze hebben alle middelen tot hun beschikking om fundamentele Bijbelonderwijs te geven aan hun kinderen, om de fonteinen van de religieuze kennis weer open te maken, en de bevruchtende stromen daarvan te gebruiken “voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven” (2Tim. 3:16)

 

Weliswaar is het onderwijs in het Aramees verbeterd, maar de kennis, zowel bij geestelijken als leken, van een fundamentele Bijbelse onderricht toegepast in hun persoonlijke leven, ontbreekt aan alle kanten, uitzonderingen hier en daar gelaten. Ze hebben van Yesuh M’siho gehoord, op zondag in de kerk horen ze over Hem, tijdens discussies over de vervolgingen van Christenen in het Midden-Oosten en elders in de wereld uiten ze hun bezorgdheid, maar van een persoonlijke innige relatie met Yesuh M’siho als hun Vriend en Redder zul je bij weinigen tegenkomen. Hun “Christen zijn” omschrijven ze in vage termen als “wij gaan naar de kerk, wij bidden” en sommigen zeggen nog “wij vasten.” Meer hebben ze niet geleerd en willen ook niet leren. Je zult bij de meerderheid van hen niet eens een Bijbel in hun huis vinden.

Wat nog ernstiger maakt is de lauwheid, de laksheid en volkomen desinteresse voor Gods Woord en een grote honger naar “show” en “uiterlijkheden.” En deze mentaliteit geliefde lezer is volgens ons niets anders dan de geest van antichrist.

Door het ontbreken van minimale kennis over Christelijke beginselen, worden sommigen onder hen heel gemakkelijk slachtoffer van geavanceerde toverij bedreven door groeperingen als Jehova getuigen, Baptische/Evangelische/ Pinkstergroepringen en andere groeperingen waardoor ze worden overgehaald om zich bij hen aan te sluiten. In sommige gevallen worden er geldelijke bedragen in het vooruitzicht gesteld om hen over de streep te trekken.

 

Sommige van deze groeperingen, vooral in de VS, leiden miljoenen naar de ondergang door de verschrikkelijke “welvaart” en “blijheidevangelie.”

 

Een van deze gevaarlijke nieuwe dwaalleer die is ontsproten uit deze charismatische bewegingen is de zogenoemde “Hebrew Roots Movement.” De Amerikaanse predikant Michael Hoggard is een specialist in het ontmaskeren van deze dwalingen gestoken in een “Christelijke” jasje. Zie hieronder zijn online video's:

 

Dark Spirit of the Hebrew Roots:

 

Deel 1 (24-4-2016), Deel 2 (1-5-2016) en Deel 3 (8-5-2016). Verder zie ook zijn: Dangers of the Hebrew Roots Movement

 

 

 

4. Toelaten, niet optreden tegen foute gedrag.................

 

Over hun lakse houding, lauwheid en onverschilligheid dat geleid heeft tot grote problemen en onder andere de oorzaak van hun diaspora is schreven wij in onze analyse van 19-11-2013:

Op 1-3-2011 trad de Duitse ministers van defensie Karl-Theodor zu Guttenberg af vanwege een plagiaat die hij gepleegd zou hebben in zijn proefschrift.

Op 17-2-2012 trad de Duitse president Christian Wulff af vanwege een gunstige financiële lening die hij had gesloten in zijn vorige functie als president van deelstaat Nedersaksen. Hij had deze kwestie verzwegen.

Op 2-4-2012 trad de Hongaarse president Pál Schmitt vanwege een plagiaatschandaal met zijn proefschrift in 1992.

 

Als wij kijken naar de immoraliteit wat bij onze geestelijke en seculiere leiders voorkomt, dan stellen deze drie voorbeelden totaal niets voor. Niemand zou zich om zulke dingen bij ons druk maken. Je krijgt verhalen te horen als: “Het is zo lang geleden. Wij moeten elkaar vergeven”, “Hij doet toch goed werk voor z’n volk, waarom moeten wij hem op deze manier lastigvallen?”, “Jezus heeft toch gezegd vergeef elkaar?”, “Het gaat hier om privé zaken en die moet je niet verwarren met het werk”, “die man doet toch goed werk voor z’n volk” enz.. enz..

 

Met dit soort mentaliteit is het niet vreemd dat een drugs dealer voor elkaar kreeg om betrokken te raken bij de federatie en organisaties die optreden als "vertegenwoordigers" van het volk. Met dit soort mentaliteit open je de deur voor alle soort kwaadheid en immoraliteit waardoor de demonische machten erin slagen om bolwerken te vestigen binnen ons volk wereldwijd.

 

Met dit soort mentaliteit, kun je alle kanten op. En dat is zeer ernstig. Het zegt namelijk iets over het morele verval bij ons volk en de reden achter hun Diaspora. Criminelen, gokkers, dieven, zedeloze bandieten en “Assyrische” terroristen slagen erin om zitting te nemen in de seculiere en religieuze organisaties zonder dat iemand iets tegen hen zegt. En het volk is hiervan op de hoogte en onderneemt totaal niets ertegen. Want, “we zijn allemaal broeders, we moeten elkaar vergeven” is hun redenering. Alsof de volkeren die moraliteit en discipline nastreven en in stand willen houden zulke slechte volkeren zouden zijn””

 

Dit vreselijke “evangelie” van "wij zijn allemaal broeders, God vergeeft zijn kinderen, we moeten elkaar vergeven, iedereen is welkom, Jezus heeft gezegd vergeef elkaar en oordeel niet, we maken allemaal fouten enz.. enz.." die ze zich hebben eigengemaakt waardoor allerlei soorten zonden worden goedgepraat en met de mantel der liefde bedekt wordt, heeft ons volk een ongekende schade berokkend, ja zelfs tot hun diaspora.

 

Je kunt anderen belasteren, in diskrediet brengen, organisaties van het volk misbruiken om personen aan te pakken die je niet aanstaan, geld kwijtmaken dat bedoeld is voor het volk en gruweldaad op gruweldaad stapelen zonder dat iemand iets tegen je zegt, want: “we zijn broeders, we moeten elkaar vergeven omdat iedereen fouten maakt.” Zeden, moraal, berisping en tucht bestaan niet bij hun, het zijn zeer vreemde woorden voor hen, want: "wat kan dat mij schelen?, ik heb toch niets mee te maken?, zijn zonden zijn toch voor hem en toch niet voor mij?, Jezus heeft toch gezegd leef in vrede met iedereen en geef anderen geen aanstoot?, dat hij zich met rekrutering en terrorisme heeft beziggehouden is toch zijn probleem?, het is toch zijn zonde dat hij zich bezighoudt met vrouwenhandel?, dat hij een heroïne crimineel is, is toch zijn probleem?, dat hij een vreselijke haat koestert jegens God YAHWEH en Zijn Woord, is toch zijn probleem? enz...".

 

Zowel de geestelijken als het volk maken zich hieraan schuldig en vormt een belangrijke aanwijzing dat ons volk de Heiligheid van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob compleet aan de kant heeft gezet. Over het aan de kant zetten van God YAHWEH, schreven wij in dezelfde analyse

Het proces van zich afkeren van de God van Abraham, Isaak en Jacob gaat geleidelijk en neemt honderden jaren in beslag. De kennis over Gods Woord neemt af en de aftakeling komt opgang door het toelaten van immorele geestelijke en seculiere leiders /bestuurders door het volk. Het geloof in de Here God wordt gereduceerd tot uiterlijke gebruiken en ceremonieën waarbij de kern van het geloof wordt verworpen (2 Timotheüs 3:1-6)

Een vergelijkbare situatie was ontstaan voor de aanvang van de koningschap van koning Josia van Juda. Na zijn aantreden als koning begon hij de Here God te zoeken. De tempel van de Heer doorzoekende, kwamen ze een boekrol tegen. Over deze boekrol lezen wij: "Zodra de koning de tekst van de wetsrol hoorde, scheurde hij van ontzetting zijn kleren. …….. ‘Ga voor mij en het hele volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van deze gevonden rol. Want de Heer is woedend op ons, omdat onze voorouders de inhoud van deze rol niet ernstig genomen hebben en alles wat ons is voorgeschreven, hebben nagelaten.’" (2 Koningen 22:11-13)

 

Over het aanstellen van immorele geestelijke/seculiere leiders door een volk die de God YAHWEH aan de kant heeft gezet lezen wij:  Zij hebben koningen aangesteld, maar ik werd er niet in gekend; zij hebben leiders aangewezen, maar ik stemde er niet mee in (Hosea 8:4)

 

Dit is het begin van de afgang. Op een onheilige slinkse manier worden zaakjes achter de schermen geregeld, terwijl de Here God compleet aan de kant wordt gezet. Totaal ongeschikte mensen dringen zich het volk op en presenteren zich als “leiders” of “vertegenwoordigers”. Bisschoppen, priesters, monniken en patriarchen worden ingewijd als "geestelijke leiders" wiens wandel totaal niets met Christelijke geloof te maken heeft en de kennis van de Bijbel nihil is. Individuen nemen zitting in de organisaties en gebruiken hun positie om zichzelf te promoten of om anderen die hen niet aanstaan door het slijk te sleuren, weer anderen komen in de kerkenraden en andere organen die beslist daar niet horen te zitten.”

 

De ware gelovigen werden al in het begin van het Christendom gewaarschuwd over hoe Satan de kerk zou binnensluipen en van binnenuit zou vernietigen. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

 

1) Apostel Paulus zegt: "Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; 30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken (Handelingen 20:29-30)

 

2) “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers….” (1 Timoteus 4:1-2))

 

3) “Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. 4 Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen “ (2 Tim. 4:3-4)

 

4) “Vroeger zijn er onder het volk valse profeten opgetreden; ook onder u zullen er dwaalleraren verschijnen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren en hun Meester die hen vrijkocht, loochenen. Daardoor bespoedigen ze hun eigen ondergang. 2 Velen zullen hen volgen in hun bandeloos gedrag en de weg van de waarheid in opspraak brengen.” (2 Petrus 2:1-2)

 

Het gaat hier om een volk die de Heer Yesuh M’siho doelbewust aan de kant heeft gezet en heeft gekozen, in alle vrijheid, voor valse leiders, zowel geestelijke als seculiere leiders. Het foute gedrag van deze leider is direct te herleiden naar het immorele gedrag van het volk. “zo priester, zo volk” werd 2700 jaar gelden door profeet Hosea gewaarschuwd (Hosea 4:9)

 

5. Het ontkrachten van het valse evangelie “wij zijn allemaal broeders, iedereen is welkom..... “

 

Wij gaan hieronder dit verwerpelijke valse evangelie, die immoraliteit, terrorisme, morele verval en bandeloosheid in de hand werkt proberen te ontkrachten.

Je kunt niet oneindig alles met de mantel der liefde bedekken en je schuilhouden achter valse evangelie van "Jezus heeft toch gezegd vergeef elkaar?" om vervolgens de deur open te maken voor onverbeterlijke, perverse individuen die verwoesting aanrichten.

 

Het is waar, de Here God YAHWEH is liefhebbende en barmhartige God die de fouten van Zijn kinderen vergeeft. Maar, deze almachtige God is ook Heilig. Zijn barmhartigheid en Heiligheid gaan samen.

 

Helaas, heeft niet alleen ons volk, maar ook anderen de Heiligheid van de hemelse Vader aan de kant gezet en leggen ze de nadruk op zijn barmhartigheid. Dit zie je vooral veel bij de Amerikaanse "welvaart- Christenen." Zonde en boetedoening worden zorgvuldig vermeden, want, is hun redenering, God is liefde en Hij vergeeft.

 

De hemelse Vader is Heilig en waakt over Zijn Heiligheid. Vandaar dat Hij de hel heeft gecreëerd. Hij laat met zich niet spotten (Galaten 6:7). Bijvoorbeeld lezen wij over Zijn barmhartigheid en Heiligheid:

* De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht (Numeri 14:18)

* Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan, Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet (Psalm 9:13)

* O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! (Psalm 94:1)

* Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)

 

 

5.1. Er bestaat een zonde tot de dood……

 

Om het valse evangelie dat z'n intrede heeft gedaan binnen het Aramese volk te ontmaskeren, gaan wij een bijzonder citaat bespreken en wel in 1 Johannes 5:16-17. We lezen: "Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.  Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt"

 

Er zijn twee soorten zonden, te weten: zonden die vergeven kunnen worden en zonden die niet vergeven kunnen worden, dat zijn zonden die tot de dood leiden. Gebed heeft geen zin voor iemand die de zonde tot de dood heeft begaan. Daarom zegt de Bijbel voor zo'n persoon niet te bidden.

 

Het is erg jammer dat de Bijbel niet specifiek aangeeft welke zonden het zijn die tot de dood leiden. De mensen naar wie Johannes heeft geschreven, dat waren de mensen in Efeze, moeten hebben geweten wat die zonden zijn die tot de dood leiden.

Ondanks dat het niet eenvoudig is om over dit onderwerp een eenduidig antwoord te vinden, zijn er toch wel stevige aanwijzingen te vinden over de zonde tot de dood.

 

In het apocriefe boek Bartholomew komen we iets tegen wat zeer van belang zou kunnen zijn voor ons onderwerp. In hoofdstuk VI lezen wij:

 

1 Bartholomew saith unto him: Declare unto us, Lord what sin is heavier than all sins?

Bartholomew zei tegen Hem: Leg ons uit Heer, welke zonde weegt het zwaarst dan alle zonden?

2 Jesus saith unto him: Verily I say unto thee that hypocrisy and backbiting is heavier than all sins: for because of them, the prophet said in the psalm, that 'the ungodly shall not rise in the judgement, neither sinners in the council of the righteous', neither the ungodly in the judgement of my Father. Verily, verily, I say unto you, that every sin shall be forgiven unto every man, but the sin against the Holy Ghost shall not be forgiven

Yesuh zei tegen hem: Voorwaar zeg ik U dat hypocrisie en kwaadsprekerij is zwaarder dan alle zonden: omdat vanwege deze zonden zei de profeet in de psalm dat 'daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen ' in het oordeel van mijn Vader. Voorwaar, voorwaar zeg ik U dat elke zonde de mens vergeven zal worden, maar de zonde tegen de Heilige Geest zal niet vergeven worden.

3 And Bartholomew saith unto him: What is the sin against the Holy Ghost?

En Bartholomew zei them Hem: Wat is zonde tegen de Heilige Geest?

4 Jesus saith unto him: Whosoever shall decree against any man that hath served my holy Father hath blasphemed against the Holy Ghost: For every man that serveth God worshipfully is worthy of the Holy Ghost, and he that speaketh anything evil against him shall not be forgiven

Yesuh zei tegen hem: Iedereen die iedere man veroordeeld die mijn Vader heeft gediend, heeft  gelasterd tegen de Heilige Geest: Omdat elke man die God eerwaardig heeft gediend is waardig voor de Heilige Geest, en hij die iets kwaads tegen hem zegt zal niet vergeven worden.

 

Kwaadsprekerij en hypocrisie zijn zonden die niet worden begaan uit onwetendheid. Het zijn zonden die onder andere in relatie staan met "verraad." Hypocrisie heeft iets van "dubbelhartigheid", het oogluikend goedkeuren/toelaten van het kwade, maar mondeling dezelfde kwade veroordelen, weten wat goed is, maar nalaten om ernaar te handelen. Met de mond een ding zeggen, maar in praktijk anders handelen. Misschien daarom dat we lezen:

* De mensen bedriegen elkaar, ze hebben eengladde tong, ze zijn dubbelhartig (Psalm 12:3)

* "Met twee maten meten, met twee gewichten wegen, daar heeft de Heer een afschuw van" (Spreuken 20:10)

 

Het is bekend dat zondigen tegen Heilige Geest inderdaad een doodzonde. Maar wat is eigenlijke zonde tegen de Heilige Geest? Gewoon vloeken tegen de Heilige Geest of wordt er iets anders mee bedoeld?

In dit apocrief boek wordt zonde tegen de Heilige Geest uitgelegd als zonde tegen iemand die oprecht God dient; een heilige kind van God die de Geest van God in zich heeft, de tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 3:16). Kwaadsprekerij van een kind van God YAHWEH wordt bestempeld als zonde tegen de Heilige Geest.

 

Hoe vaak worden de kinderen van God YAHWEH, de ware volgelingen van Yesuh M’siho, niet verketterd, belasterd en zwaar vervolgd door de “Christenen” van de uiterlijke vorm? Hoe vaak worden door de naam “Christenen” de geliefden van Yesuh M’siho niet buitengesloten en geminacht? Hoe vaak worden diegenen die van Yesuh M’siho willen getuigen niet bespottelijk gemaakt door de “Christenen” van de uiterlijke vorm die ongekende haat koesteren jegens God YAHWEH en Zijn Woord?

 

Het gaat om deze "Christenen" van het uiterlijke vorm die samen met anderen, de dienaren van Yesuh M'siho ongekend terroriseren, en met alle middelen de verspreiding van Zijn Woord tegenhouden waarover wij lezen: “Het is rechtvaardig van God, dat hij degenen die u nu verdrukken, zal laten lijden, 7 en u die nu lijdt, samen met ons rust zal geven. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met Zijn machtige engelen. 8 Dan zal Hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus” (2 Thess. 1:6-8)

 

In 3 Johannes 1:9-10 beklaagt Johannes zich over een zekere meneer Diotrefes die hen lastert en zegt: "Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. 10 Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelf de broeders niet en weerhoudt ook hen, die het wel willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente.."

 

Er wordt niet uitdrukkelijk bij vermeld dat deze lasteraar een doodzonde heeft begaan. Aan de andere kant vraagt Johannes ook niet aan de gemeente om voor hem te bidden. Heeft gebed misschien geen zin meer? Hij zondigt namelijk tegen de man van God en dat is Johannes. In andere situaties lezen wij dat je zo'n iemand weg dient te jagen uit je midden (1 Kor. 5:11-13)

 

In verse 37 stelt Bartholomew een vraag aan Belial (Satan) over bestraffing van zielen in de hel. In verse 38 antwoord Satan: Wilt U van mij weten de bestraffing van hypocrieten, van lasteraars, van spotteraars, afgodendienaars, en hebzuchtigen, en echtbrekers, en tovenaars, en waarzeggers, en van hen die in ons geloven en allen die ik misleidde?”

 

Onder ander een langdurige laster tegen kinderen van God resulteert inderdaad in de zonde tot de dood. Er zijn mensen bij sommige zogenoemde “mensenrechten” organisaties binnen ons volk die zich met niets anders bezighouden dan met deze vreselijke activiteiten.

 

David smeekte God met de woorden: Heer, bevrijd mij toch, bevrijd mij van leugentaal en lastertongen (Psalm 120:2).

Koning Salomo zegt over laster: Van zes, van zelfs zeven dingen heeft de Heer een hartgrondige afkeer: 17 van hoogmoedige ogen, een lastertong, van handen die onschuldigen doden, 18 een hart dat op kwaad zint, van voeten op weg naar de misdaad, 19 van iemand die valse getuigenissen aflegt, of die broers tegen elkaar opzet (Spreuken 6:16-19)

 

Ook hier weer zijn zaken als laster, meineed en haat zaaiing – allemaal activiteiten van de tong en gedachte- zeer ernstig en bij langdurig gebruik ervan zal het leiden tot doodzonde.

 

Een duidelijke voorbeeld van zonde tot de dood is het accepteren van het teken van het beest in openbaring 13:16. Met dat teken wordt zeer waarschijnlijk het DNA van de mens veranderd en omgezet in het "zaad" van Satan of gevallen engelen DNA. Deze zonde is niet echt een directe zonde tegen de Heilige Geest, maar wel verraad jegens hemelse Vader Yahweh en Zijn Zoon Yesuh M’siho.

Omdat Satan en de gevallen engelen geen vergeving krijgen voor hun misstap- ze hebben doelbewust en in volle vrijheid Vader YAHWEH verraden, zullen ook diegenen die hun teken aanvaarden geen vergeving krijgen.

 

We zouden daarom de zonde tot de dood gedeeltelijk, heel globaal en ruim kunnen beschrijven als "verraad." Het mag raar klinken, maar verraad is hele zware zonde. Verraad is ruim begrip en heeft veel raakvlakken met andere zonden, inclusief kwaadsprekerij en hypocrisie. Voorafgaand aan verraad vindt er eerst een proces van andere zonden plaats. Het komt niet zomaar opeens, er is een denkproces aan vooraf gegaan en vermoedelijk heeft er een mentaliteitsverandering plaatsgevonden voordat het individu overgaat tot verraad. Je kunt verraad plegen tegen God, je vriend, je familie en je volk.

 

Wij gaan hieronder uitleggen wat wij daarmee bedoelen.

1) Een verrader denkt rustig na voordat hij overgaat tot het begaan van de daad.

2) Hij is bij vol verstand en probeert voor zichzelf de voordelen/nadelen van zijn daad op rij te zetten.

3) Hij probeert om na te gaan hoe hij het maximaal haalbare kan bereiken door zijn daad.

4) Een verrader is een verschrikkelijke egoïst.

5) In 2 Timoteus 3:1-6 lezen wij over de tekenen van de eindtijd die zich in de kerk zullen openbaren. Het gaat hier om zogenaamd "Christenen." Onder deze tekenen wordt "verraad" genoemd. We lezen ".... want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand."

 

Wat een krachtige uitspraak geliefde Aramese en andere lezer, namelijk "houd hen op een afstand." Zie je nu de gevolgen van het afschuwelijke valse evangelie dat z'n intrede heeft gedaan binnen ons volk van "wij zijn allemaal broeders, laten wij elkaar vergeven, iedereen is welkom?" Met dit soort mentaliteit wordt namelijk foute gedrag, immoraliteit en verval in de hand gewerkt en dat is zeer ernstig, want: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter” (Jesaja 5:20)

 

Merk verder alstublieft ook op dat Gods Woord ons niet opdraagt om voor deze mensen te bidden, maar om hen op afstand te houden. Kennelijk heeft gebed geen zin meer, het is een gepasseerd station. Misschien is hun DNA zodanig bewerkt dat schuld bekentenis en boetedoening niet meer mogelijk is. Vandaar dat Gods Woord ons opdraagt: "houd hen op afstand, weg daar, je hebt niets te zoeken." Let wel, deze mensen zijn “gelovig”, want we lezen “ze houden zich aan de uiterlijke vorm”, het zijn kerkgangers die zich als “Christenen” voordoen maar in werkelijkheid niet zijn. Ze hebben de Heer verraden en verlaten en houden zich slechts aan “uiterlijke ceremoniën en gebruiken”, hun hart is niet met Vader YAHWEH en Zijn geliefde Zoon Yesuh M’siho bezig.

 

Verraad kent verschillende vormen. Verraad betekent ook het misbruiken van je functie binnen een organisatie namens het volk en jouw misstappen zorgvuldig verborgen houden. Verraad betekent ook het nalaten om goed te doen. Verraad betekent ook het weigeren van het offer van Yesuh M’siho gebracht op het kruis op de berg Golgotha.

 

We zullen het verwerpelijke evangelie, dat ons volk eigen heeft gemaakt en immoraliteit, bandeloosheid en verval in de hand werkt verder ontkrachten door het bespreken van drie voorbeelden waarin verraad de hoofdrol speelt en in alle drie gevallen hebben de betrokkenen geen vergeving gekregen.

 

5.2. De val van Satan: verraad jegens God YAHWEH, zijn Vader en Schepper

 

In Ezechiël 28:12- 20 wordt de val van Satan uitgelegd waarin de koning van Tyrus als symbool wordt gebruikt. In verse 14 lezen wij een uiterste boeiende citaat over de positie van Satan:

 

Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen

ܘܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܘܒܐ ܕܡܫܝܚ ܘܡܛܠ ܘܝܗܒܬܟ ܒܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘܝܬ ܒܝܢܬ ܟܐܦܐ ܕܢܘܪܐ

 

Het woord "gezalfde" betekent: uitgekozen zijn door de God YAHWEH. Het Aramese woord hiervoor is "M'sih" en dat is een zeer hoge positie (vergelijk: Yesuh M'siho= Yesuh de Gezalfde).

 

De koningen van Israel werden benoemd door het gieten van een kruik olijfolie op hun hoofd. In 1 Samuel 10:1 lezen wij over de kroning van Saul tot de koning over Israel: "Toen nam Samuel een oliekruik, en goot ze uit op zijn hoofd, en kuste hem, en zeide: Is het niet [alzo], dat de HEERE u tot een voorganger over Zijn erfdeel gezalfd heeft?".

 

Daarmee werd de koning over Israel gezalfd, dat wil zeggen, uitgekozen door de God YAHWEH.

Satan was een gezalfde Cherub geschapen door God de Vader. In Ezechiel 28 komen wij een ietwat cryptische omschrijving tegen over zijn positie. Hij wordt in verband gebracht met "Eden, het Hof van God", "Gods heilige berg" en " vurige stenen ".

Deze omschrijvingen lijken te verwijzen naar een plaats in de aanwezigheid van God YAHWEH waar alleen een speciale daartoe geschapen wezens toegang hebben. Satan wordt in verband gebracht met openbaring 4:7-8 en Jesaja 6: 1-3. In beide verwijzingen wordt gesproken van bijzondere "wezens" met zes vleugels. De functie van deze zes vleugels word door Jesaja uitgelegd als met twee vleugels om hun gezichten te bedekken, twee andere vleugels om hun voeten te bedekken en met twee vleugels om te vliegen. Omdat deze wezens voor de troon van Vader YAHWEH staan, kunnen zij zijn heerlijkheid niet zien, daarom moeten zij hun gezichten bedekken.

 

In Jesaja worden deze wezens aangeduid als "Serafs" of "Seraphims" dat betekent zo iets als "wezens van vuur" of "vurige slangen/draken." De vier wezens van openbaring worden niet met naam aangeduid, wel hebben ze zes vleugels waar we lezen: "En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. 8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal." (openbaring 4:7-8)

 

Sommigen opperen dat deze wezens, die onophoudelijk God vereren, ieder een deel van Gods schepping op aarde vertegenwoordigen:

Kalf: grazende / plantetende dieren

Leeuw: Katachtigen

Mensenhoofd: Mensen

Arend: Vogels

Reptielen:?????????

 

Er wordt daarom het idee gepostuleerd dat er oorspronkelijk 5 wezens waren die Gods schepping op aarde vertegenwoordigden voor Zijn troon en Hem dag en nacht eerden. Wat ontbreekt in deze rij is namelijk de vertegenwoordiger van reptielen. En daarom zeggen sommigen dat Satan een van deze wezens was die het rijk van reptielen vertegenwoordigde (zie onder andere hier en hier).

Merk verder op dat Satan Eva misleidde door de slang (reptiel) en niet via een ander dier. Heeft dat misschien een betekenis? Vergeet ook niet dat Satan in de Bijbel wordt genoemd als "slang" en "draak" (Openb. 20:2) en komt de draak/slang in diverse culturen voor als een belangrijk object van verering.

Anderen brengen echter onderscheid tussen "Cherub" en "Seraf" en zeggen dat "Cherub" een bewakend functie heeft en een "Seraf" belast is met dag en nacht verheerlijking van God: " Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal "

 

Vanwege verwijzing naar "Eden, het Hof van God " opperen weer anderen dat Satan, als Cherub, wellicht de boom van kennis van het goed en kwaad bewaakte en daarom erin slaagde Eva te verleiden om van de boom te eten.

Anderen weer suggereren dat voor zijn val hij inderdaad de taak van een bewakende cherub had, maar na de val werd hij het hoofd van "vurige slangen/draken" of "Serafs" die meededen met zijn rebellie.

 

Het blijft natuurlijk allemaal giswerk, maar het is zeker niet zonder reden dat Satan zo'n hoge positie wordt toegekend in Gods Woord. In Ezechiël 28:3 wordt de wijsheid van Satan omschreven in relatie tot die van Daniel: "Voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniel, geen geheim is voor u verborgen"

 

In Jesaja 14:13-14 wordt de val van Satan weergegeven als vijf punten plan van hem:

1) En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen,

2) ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen

3) ; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

4) 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,

5) ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

 

In de occulte wereld is het pentagram (5 punten ster, vergelijk ook: Pentagon) hele belangrijke symbool om met de demonische wereld te communiceren en wordt soms in verband gebracht met 5 punten plan van Satan (zie hier, hier, hier en hier).

Details over de val van Satan in de Bijbel ontbreken. In de buiten-Bijbelse bronnen, zoals de apocriefe boeken, worden wat meer details verschaft over de redenen achter de val van Satan.

 

In het apocriefe boek VITA ADAE ET EVAE, het leven van Adam en EVA, wordt ons wat meer details verschaft. In hoofdstuk XIII en XIV, XV lezen wij over een gesprek tussen Adam en de duivel nadat ze uit het hof van Eden werden verdreven.

xiii 1 The devil replied, 'Adam, what dost thou tell me? It is for thy sake that I have been hurled

De duivel antwoordde, 'Adam, wat vertelt U mij? Het is vanwege U dat ik ben weggejaagd

2 from that place. When thou wast formed. I was hurled out of the presence of God and banished from the company of the angels. When God blew into thee the breath of life and thy face and likeness was made in the image of God, Michael also brought thee and made (us) worship thee in the sight of God; and God the Lord spake: Here is Adam. I have made thee in our image and likeness.'

van die plaats. Toen U werd gevormd, werd ik weggejaagd van de aanwezigheid van God en verbannen uit de gemeenschap van de engelen. Toen God de levensadem in U inblies en Uw gezicht werd gemaakt als gelijkenis aan God, bracht ook Michael U en wilde dat wij U aanbaden in aanwezigheid van God; en God de Heer sprak: Hier is Adam. Ik heb U gemaakt als onze beeld en gelijkenis.

xiv 1 And Michael went out and called all the angels saying:

En Michael ging naar buiten en riep alle engelen en zei:

'Worship the image of God as the Lord God hath commanded.'

'Aanbid het beeld van God zoals Here God heeft bevolen.'

And Michael himself worshipped first; then he called me and said: 'Worship the image of God 3 the Lord.' And I answered, 'I have no (need) to worship Adam.' And since Michael kept urging me to worship, I said to him, 'Why dost thou urge me? I will not worship an inferior and younger being (than I). I am his senior in the Creation, before he was made was I already made. It is his duty to worship me.'

En Michael zelf aanbad hem eerst, dan riep hij mij en zei: 'Aanbid het beeld van God de Heer.' En ik antwoordde, 'Ik heb geen behoefte om Adam te aanbidden.' En omdat Michael bleef aandringen om te aanbidden, zei ik tegen hem, 'Waarom dringt U bij mij aan?' Ik wil geen lagere en jongere wezen (dan mij) aanbidden. Ik ben zijn meerdere in de Schepping, voordat hij werd gemaakt was ik al gemaakt. Het is zijn taak om mij te aanbidden.'

xv 1,2 When the angels, who were under me, heard this, they refused to worship him. And Michael saith, 'Worship the image of God, but if thou wilt not worship him, the Lord God will be wrath

Toen de engelen, die onder mij waren, dit hoorden, weigerden zij hem te aanbidden. En Michael zei, 'Aanbid het beeld van God, maar als U hem niet wilt aanbidden, zal God de Heer kwaad worden

3 with thee.' And I said, 'If He be wrath with me, I will set my seat above the stars of heaven and will be like the Highest.'

op U.' En ik zei, 'Als Hij kwaad wordt op mij, dan zal ik mijn zetel boven de sterren van de hemel vestigen en zal ik zijn als de Hoogste.'

xvi 1 And God the Lord was wrath with me and banished me and my angels from our glory; and on

En God de Heer was kwaad op mij en verbaande mij en mijn engelen van onze glorie, en

2 thy account were we expelled from our abodes into this world and hurled on the earth. And

vanwege U werden wij verdreven uit onze woonplaatsen naar deze wereld en weggeworpen op de aarde. En

3 straightway we were overcome with grief, since we had been spoiled of so great glory. And we

onmiddellijk werden wij gegrepen door kwelling omdat wij werden ontdaan van zo’n grote glorie. En wij

4 were grieved when we saw thee in such joy and luxury. And with guile I cheated thy wife and caused thee to be expelled through her (doing) from thy joy and luxury, as I have been driven out of my glory.

waren gekweld toen wij U zagen in zo'n vreugde en luxe. En met bedrog verleidde ik Uw vrouw en zorgde ervoor dat U door haar (gedrag) werd weggejaagd van Uw vreugde en luxe, zoals ik werd weggejaagd van mijn glorie.

xvii 1 When Adam heard the devil say this, he cried out and wept and spake: 'O Lord my God, my life is in thy hands. Banish this Adversary far from me, who seeketh to destroy my soul, and give

Toen Adam de duivel dit hoorde zeggen, schreeuwde hij en huilde en spraak:' O Heer mijn God, mijn leven is in Uw handen. Verwijder deze tegenstander ver van mij die probeert mijn ziel te vernietigen en geef

2,3 me his glory which he himself hath lost.' And at that moment, the devil vanished before him. But Adam endured in his penance, standing for forty days (on end) in the water of Jordan.

..............................................................

mij zijn glorie die hij heeft verloren.' En op dat moment verdween de duivel van hem. Maar Adam hield vol in zijn boetedoening, stond voor veertig dagen (tot het einde) in het water van Jordaan.

......................................................................

 

Er zijn meer apocriefe boeken die details verschaffen over de reden achter de val van Satan. Maar het voorgaande geeft in ieder geval een beeld van wat er zich mogelijk heeft afgespeeld. Interessant dat satan toegeeft dat hij Eva heeft bedrogen en de reden is “jaloezie.

 

Jaloezie is inderdaad een van de verschrikkelijke zonden die een mens kan begaan en staat in relatie met vele andere zonden. Het is niet voor niets dat wij lezen: .................Woede is wreed en kan je overspoelen, maar tegen jaloezie is geen mens bestand. (Spreuken 27:4)

 

We komen in deel 2 van deze analyse op terug, maar de reden achter de weerzinwekkende haatcampagne tegen Mgr. J. Y. Cicek was inderdaad een vreselijke giftige vorm van "jaloezie." 

 

In hoofdstuk IV van het apocriefe boek Bartholomew, vraagt Bartholomew aan Yesuh M’siho of hij satan mag zien. Onze Heer Yesuh willigt het verzoek in en Bartholomew stelt enkele vragen aan Satan. In verse 28 vertelt Satan trots dat hij als eerste wezen werd geschapen en dat hij van vuur is gemaakt.

28 For, indeed, I was formed (al. called) the first angel: for when God made the heavens, he took a handful of fire and formed me first, Michael second [Vienna MS. here has these sentences: for he had his Son before the heavens and the earth and we were formed (for when he took thought to create all things, his Son spake a word), so that we also were created by the will of the Son and the consent of the Father. He formed, I say, first me, next Michael the chief captain of the hosts that are above], Gabriel third, Uriel fourth, Raphael fifth, Nathanael sixth, and other angels of whom I cannot tell the names. …………………………………………

Omdat ik inderdaad werd gevormd als eerste engel: daar toen God de hemelen maakte, nam Hij een handvol vuur en vormde eerst mij, Michael tweede [Vienna Ms. Hier was deze zin: omdat Zijn Zoon was er voor de hemelen en de aarde en wij werden gevormd (daar toen Hij gedachte nam om alle dingen te creeren, sprak Zijn Zoon een woord), zodat wij ook werden gecreëerd door de wil van de Zoon en de instemming van de Vader. Ik zeg hij vormde eerste mij, dan Michael de gezagvoerder van de menigte die boven zijn], Gabriel als derde, Uriel vierde, Rafael vijfde, Nathanel zesde en andere engelen diens namen ik niet kan vertellen…………………….

 

Het is werkelijk een bijzondere toegeving van Satan, de vader van leugen en de eerste moordenaar (Johannes 8:44), dat onze Heer Yesuh M’siho hem heeft geschapen. En wat te denken geliefde lezer van die dwaalgeesten die onze Heer Yesuh M’siho aanvallen en bespottelijk maken?

 

Satan wil zich ook voordoen als groot schaakmeester. Over de voorbereidingen met betrekking tot verleiding van Eva door Satan lezen wij niets in de Bijbel. We mogen vanuit gaan dat hij alles in detail heeft georganiseerd. Hij heeft ongetwijfeld nagedacht over zijn strategie, over hoe Eva te benaderen en over hoe de risico's voor zichzelf te minimaliseren.

 

Omdat hij als gezalfde Cherub de plannen van God YAHWEH kende, immers " geen geheim is voor u verborgen", heeft hij waarschijnlijk nagedacht over wat God YAHWEH zou doen nadat hij de val van Adam en Eva had bewerkstelligd.

Een traditie zegt dat Satan erop had gerekend dat, nadat God YAHWEH Adam en Eva ter verantwoording had geroepen met de vraag "waarom hebben je dit gedaan?", Hij ook naar Satan zou gaan met de vraag van "waarom heb je Eva verleid?" en als antwoord daarop zou Satan zeggen: "Vergeef mij, ik heb gezondigd" en daarmee zou God YAHWEH Satan vergeven en in ere herstellen. Een buitengewoon listige plan van hem.

 

Maar God YAHWEH heeft die vraag van "waarom heb je dit gedaan?" niet aan Satan gesteld en daarmee hem voor blok gezet. De reden dat Heilige hemelse Vader YAHWEH die vraag aan Adam en Eva wel had gesteld in Genesis 3 was om hen in gelegenheid te stellen spijt te betuigen zodat ze vergeven zouden worden en in ere worden hersteld. De vraag werd niet aan Satan gesteld omdat hij geen vergeving kan krijgen voor zijn daad die hij met vol verstand en macht heeft begaan.

 

We kunnen de kwestie als volgt weergeven: Satan werd geschapen als buitengewoon slimme en mooie engel die een zeer hoge positie bekleedde in de aanwezigheid van Vader God YAHWEH. Hij was vol van kennis en inzicht, had tekort aan niets en was vrij in zijn handelen, kortom: hij was volmaakt. De oorzak van zijn ondergang is te wijten aan zijn trots, zucht naar macht, egoïsme en opstand: kortom verraad jegens Vader YAHWEH. Het was zo erg, dat hij kennelijk niet meer in de gaten had dat hij was geschapen door God YAHWEH en dus onmogelijk de strijd van Hem kon winnen. Hoe kan zo'n mooie, extreem intelligente en volmaakte wezen ten onder gaan aan trots, zucht naar macht en opstandigheid? We zullen waarschijnlijk nooit begrijpen zolang wij in deze gevallen toestand leven.

Omdat hij uit vrije wil en met volle kennis verraad heeft gepleegd, krijgt hij geen vergeving en heeft de strijd verloren en dat weet hij heel goed.

En diegene die zijn voorbeeld volgen met hun hart, verstand, sluwe wegen en van tevoren voorbereiden van hun plannen zullen zeer waarschijnlijk ook zich schuldig maken aan de zonden van 1 Johannes 5:16-17.

 

Nu Satan zelf zijn majestueuze plaats heeft verloren, doet hij alles in het werk om de kinderen van Adam en Eva met alle mogelijke verleidingstechnieken met zijn val mee te sleuren. Hij richt zijn pijlen vooral op de gelovigen, concentreert zijn aandacht op hen die verantwoordelijke positie bekleedden binnen Christelijke gemeenschappen, zoals voorgangers, dominees, priesters, monniken, bisschoppen, patriarchen, leden kerkraden, leden verenigingen en organisaties die namens een christelijke gemeenschap optreden.

 

Over zijn strategie lezen wij: " 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken " (2 Kor. 11:13-15)

 

Zelfs in de tijd van Paulus waren er valse apostelen die probeerden hem in diskrediet te brengen. Deze valse apostelen worden dan direct in verband gebracht met  Satan die zich voordoet als “lichtdrager.” Hoe doen deze valse apostelen zich voor? Onder andere als: “verkondigers van recht en gerechtigheid”, “oprecht”, “eerlijk” en “verzoenend.” “God is liefde en houdt van zijn kinderen”, “God vergeeft en bestraft niet” , “Iedereen maakt fouten, laten wij elkaar liefhebben en elkaar vergeven”, “Wij zijn allemaal broeders, we moeten elkaar vergeven.”

Bij deze mensen is er geen plaats voor zeden, moraal, discipline, boetedoening, berisping en tucht. Gevolg: immoraliteit, bandeloosheid, zedeloosheid en verval waarbij demonische machten zich stevig hebben gevestigd in zo’n “christelijke” gemeenschap van uiterlijke vorm.

 

Weliswaar heeft satan zijn hoge positie verloren, maar hij bezit nog steeds zijn intellect en dat moeten wij nooit onderschatten. Het is wel erg veelzeggend dat hij in staat is om zich te "veranderen in een engel van licht." Als gezalfde cherub bezit hij kennelijk nog steeds sporen van heerlijkheid of slaagt hij erin om die heerlijkheid na te bootsen en daarom zich voor te doen als "een engel van licht." Waarschijnlijk is dat de reden dat hij erin zal slagen om grote meerderheid van hen die zich “Christenen” noemen te misleiden: " 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thess. 2:9-12)

 

Zijn strategie is die van onderdrukking, chantage, manipulatie, toverij, misleiding, en zoals zo net aangehaald, misbruikmakend van Gods Woord als "liefde", "vergeving", "God is liefde en daarom bestraft hij niet", "laten wij elkaar niet veroordelen, maar doen wat we leuk vinden in vrijheid", "we zijn allemaal broeders, we maken allemaal fouten" ..... en zo kunnen we doorgaan.... met alle verschrikkelijke gevolgen voor een gelovige gemeenschap. Dit vreselijk evangelie is niet alleen bij ons volk binnengeslopen, maar vooral ook bij de diverse Amerikaanse Baptistische/ Pinkster/Evangelisch en andere groeperingen.

 

Zoals wij in onze analyse van 19-11-2013 schreven, is de oorzaak van de Aramese diaspora hoogst waarschijnlijk te wijten aan het binnensluipen van een verschrikkelijke valse evangelie waardoor individuen bepaalde functies bekleedden die ze absoluut niet mogen bekleedden. Door het plaatsen van bepaalde individuen op functies in kerkelijke en seculiere organisaties slaagt Satan erin om een Christelijke gemeenschap van binnenuit te vernietigen.

 

Een grote meerderheid onder ons volk koestert onvoorstelbare haat jegens Bijbelsonderwijs, God YAHWEH en zijn geliefde Zoon Yesuh M'siho. Ze hebben Yesuh M'siho uit hun leven volledig uitgebannen, doelbewust, ongedwongen en in volle vrijheid. En dat heeft echt ergens een oorzaak. Het gebeurt niet zo maar! Ieder van hen heeft ooit een keuze gemaakt voor of tegen Yesuh M’siho.

 

Het Westerse luxe leven ontmaskert de ware gelovigen van de valse gelovigen niet allen onder ons volk, maar ook onder andere volkeren. De waarschuwing van Yesuh M'siho in openbaring 22:11 speelt letterlijk voor onze ogen af: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd

 

Deze waarschuwing is ietwat vreemd, omdat Yesuh M’siho zijn volgelingen de opdracht gaf : ‘Trek de hele wereld door en maak aan alle schepselen het goede nieuws bekend’ (Markus 16:15)

Nu geldt de opdracht van Yesuh M’siho om diegene die nog niet van Yesuh gehoord hebben met het goede nieuws bekend te maken. Voor diegene die al mee bekend zijn, maar doelbewust ervoor gekozen hebben om M’siho Yesuh uit hun leven weg te jagen en zich aan de “uiterlijke ceremoniën te houden” geldt dat je ze uit de weg moet gaan (2 Tim. 3:1-5). Kennelijk is hun DNA zodanig veranderd dat gebed geen zin meer heeft en bekering van hart een gepasseerde station is. En daarom gaan ze van kwaad tot erger.

 

5.3. Verraad van Judas

 

Judas was een van de twaalf apostelen. Hij heeft met Yesuh M'siho geleefd, gegeten, gebeden, gewandeld en hij heeft alle wonderen van Yesuh meegemaakt. Hij was in zijn nabijheid, heeft alles direct van Hem gehoord en kende de volle waarheid over onze Heer Yesuh M'siho. Judas was ook de kassier van de twaalf apostelen en Yesuh M'siho, hij was verantwoordelijk voor financiën. Waarschijnlijk heeft Judas een opleiding genoten om financiën te kunnen doen.

Als enige van de twaalf apostelen kwam hij uit het gebied van Judea. De anderen kwamen allemaal uit Galilea. Als je uit Galilea kwam, dan werd je niet voor vol aangezien, je werd geminacht zoals wij kunnen lezen in Johannes 1:46-47: "Filippus vond Natanael en zeide tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. 47 En Natanael zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen?"

 

Misschien dat de andere apostelen tegen hem aankeken vanwege zijn afkomst en dat daarom hij hun penningmeester werd. In Johannes 12:6 lezen wij over deze penningmeester: "Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam" (Johannes 12:6, zie ook 13:29)"

 

Judas was bekend als dief bij de rest van de apostelen. Voordat hij een dief werd, moet er zich een proces in zijn hoofd hebben afgespeeld, een beslissing die hij zelfstandig heeft genomen zonder dwang. Omdat hij uit Judea kwam en daarom onderwezen was in het oude testament, moet hij hebben geweten dat diefstal schending is van het 8ste gebod dat zegt: “Gij zult niet stelen.” Judas heeft door zijn beslissing op vrijwillige basis zich opengemaakt voor de geest van diefstal/ egoïsme die in hem kwam. Het gebeurt niet zomaar dat een duivelse geest in mensen binnen kan dringen. De mens moet eerst zich ontvankelijk daarvoor hebben gemaakt, waardoor hij in de invloedssfeer van het koninkrijk van Satan komt. Anders kan het niet.

 

Ook in onze dagen gebeuren vreemde dingen die je niet meteen kunt verklaren. Met de financiën van sommige kerken schijnen "vreemde dingen" te gebeuren. Bedragen aan geld verdwijnen, zonder dat de oorsprong ervan achterhaald kan worden. In de jaren negentig gaf de Nederlandse overheid veel geld aan de allochtonen organisaties voor sociale/ culturele activiteiten. We komen straks in deel 2 van deze analyse op terug, maar er zijn globale berekeningen gemaakt waarbij destijds Suryoye Federatie Nederland rond 300.000 gulden heeft ontvangen en tot op heden niemand weet waar het geld heen is gegaan.

 

Over het verraad van Judas lezen wij: Toen nam Satan bezit van Judas, die ook Iskariot wordt genoemd, en die behoorde tot de groep van twaalf. 4 Hij ging naar de opperpriesters en de tempelwacht en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen wilde uitleveren. 5 Zij waren er verheugd over en kwamen overeen hem ervoor te betalen. 6 Hij stemde daarmee in en begon uit te zien naar een gunstige gelegenheid om hem aan hen uit te leveren, zonder dat er volk bij was.” (Lukas 22:3-6)

“Hij zat met zijn leerlingen aan tafel. — De duivel had toen Judas, de zoon van Simon Iskariot, al de gedachte ingegeven Jezus uit te leveren” (Johannes 13:2)

“De leerling leunde nog dichter tegen Jezus aan en vroeg: ‘Wie is het, Heer?’ 26 ‘Het is de man aan wie ik het stuk brood zal geven dat ik in de schaal doop,’ antwoordde Jezus. Toen doopte hij een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Judas pakte het aan en Satan nam bezit van hem. ‘Ga nu maar meteen doen wat je van plan bent,’ zei Jezus” (Johannes 13:25-27)

14 Toen ging een van de twaalf, Judas Iskariot, naar de opperpriesters. 15 ‘Wat wilt u mij geven, als ik Jezus aan u uitlever?’ vroeg hij. Ze betaalden hem dertig zilverstukken (Mattheus 26:14)

 

Ook hier weer geliefde Aramese en andere lezers, voordat de duivel tot iemand kan gaan, moet eerst de desbetreffende persoon uit vrije wil zich hebben opengemaakt voor de duivel. Anders kan het niet. Het is een persoonlijke beslissing, zonder dwang.

 

Wellicht dat Judas niet erop had gerekend dat Yesuh M’siho daadwerkelijk zou worden gekruist en dat hij slechts met een paar stokslagen en een gevangenis straf van af zou komen. We lezen daarover:Toen Judas, die hem uitgeleverd had, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken terug naar de opperpriesters en de oudsten. 4 ‘Ik heb verkeerd gedaan, ik heb een onschuldige uitgeleverd,’ zei hij. ‘Wat hebben wij daarmee te maken?’ antwoordden zij. ‘Dat is uw zaak.’ 5 Toen gooide Judas de zilverstukken de tempel in, hij liep weg en hing zich op” (Matheus 27:3-5)

 

Judas wist dat zijn vriend, Meester en Heer Yesuh M’siho onschuldig was. Doordat Judas zoveel ruimte aan Satan had gegeven, heeft Satan zijn schuldgevoel uitgebuit waardoor hij zelfmoord pleegde. Verder worden er geen details gegeven over zijn dood, behalve melding in Handelingen (1:16-18). Nadat hij zich heeft opgehangen, begon het verrottingsproces in zijn lichaam waardoor het lichaam openbarstte en de ingewanden naar buitenkwamen.

De Bijbel vertelt ons dat hij “spijt kreeg van zijn daad.” Op grond hiervan zeggen sommigen dat Judas vergeving zou hebben gekregen van Yesuh M’siho als hij zich niet had opgehangen.

 

We achten dat onwaarschijnlijk en wel om twee redenen:

1) In Matheus 26:26 zegt Yesuh M’siho: “24 De Mensenzoon gaat heen, zo staat over hem geschreven, maar wee de mens die de Mensenzoon uitlevert! Het zou voor hem beter zijn geweest als hij niet geboren was.

2) In het volgende voorbeeld 3 bespreken we de verraad van Saul jegens de Gods Man, profeet Samuel. Saul bod zijn excuses aan, maar kreeg geen vergeving voor.

 

De Bijbel verschaft geen details over wat er zich in zijn hoofd heeft afgespeeld om zijn vriend en Heer te verraden. Er is een kerkelijke traditie die ongeveer als volgt kan worden weergegeven: Judas was het meest opgeleid onder de twaalf apostelen. Hij wist dat Yesuh M’siho opnieuw uit de dood zou opstaan. Bij Zijn opstanding zou hij dan naar Yesuh M’siho gaan om zijn excuses aan te bidden om vergeving te krijgen.”

 

Als dit waar is, dan is dat een duidelijke vorm van sluwheid en vooropgezette plan zoals in geval van Satan. En daarvoor is geen vergeving.

 

5.4. Het verraad van Saul

 

Als derde voorbeeld om het valse evangelie te ontkrachten is het verraad van Saul. Saul was de eerste koning die over Israel was gekroond in opdracht van God YAHWEH door profeet Samuel (1 Samuel 9:1-27, 10:1 )

 

In 1Samuel 15:1-3 lezen wij over de opdracht die Saul van de God YAHWEH krijgt: “1 Samuël zei tegen Saul: ‘Ik heb u in opdracht van de Heer gezalfd tot koning over zijn volk, tot koning over Israël. Luister daarom naar wat de Heer te zeggen heeft! 2 Zo spreekt de almachtige Heer: Ik ga nu Amalek straffen voor wat het Israël heeft aangedaan. Want Amalek heeft Israël gedwarsboomd bij zijn uittocht uit Egypte. 3 Trek dus tegen Amalek op, versla het en vernietig het geheel en al. Spaar het niet, maar dood alle mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.’

 

De eerste vraag die zich meteen aandient is dit: Hoe kan een liefdevolle God de opdracht geven om een compleet volk met dieren uit te roeien? God is toch liefde? Hij heeft toch de mensen lief die Hij geschapen heeft?

 

Dit citaat is heel vaak misbruikt door Bijbel- en Christenhaters om te laten zien dat de God van de Bijbel absoluut geen liefdevol, maar een uiterste wrede God is die geen respect heeft voor leven van mensen en dieren.

Ook Christelijke studenten zijn in het bijzijn van hun collega studenten bespottelijk gemaakt over dit citaat. Hoe kun je namelijk in zo’n “wrede God” geloven? Zijn gebod was toch "heb Uw naaste lief"? Zei Hij niet "gij zult niet doden?"

 

Het antwoord hierop hebben wij al besproken in onze analyse van 6-3-2014 over de gevallen engelen die seks bedreven met dochters van Kaïn en daaruit een hybride wezens geboren werden, genoemd “Gaboree” of “Reuzen.”

We hebben toen besproken dat deze engelen de scheppingsorde van God YAHWEH verstoorden door de DNA van mensen en dieren te veranderen in “Beest DNA”, het “zaad van Satan”, vergelijkbaar met openbaring 13:16, het teken van het beest.

Vader YAHWEH werd kwaad en stuurde de zondevloed op hen af om alle levende wezens te vernietigen, behalve Noah en zijn zonen. Maar, we lezen dat de gevallen engelen ook na de zondvloed doorgingen met hun kwalijke praktijken.

 

Zoals gezegd is Satan op de hoogte van Gods plannen en wil graag zich voordoen als een groot schaakmeester. Satan wist dat de Redder van mensheid, de heer Yesuh M’siho, uit het gebied van Kanaan zou komen. Door nu het hele gebied van Kanaan te bevolken met stammen wiens DNA was omgevormd tot het zaad van Satan, hetzij door seksuele activiteiten van de gevallen engelen, hetzij door genetische manipulatie, voorkwam Satan dat Yesuh M’siho geboren zou worden; immers het hele gebied was bezaaid met het “zaad” van Satan, er was geen zuivere DNA meer, alles was vervuild, inclusief dieren.

 

Maar geliefde lezer, onze Vader YAHWEH heeft toen de wandelende Arameeër Abraham geroepen om van Ur naar Kanaan te vertrekken (Genesis 12:1-9). Israel, het nageslacht van Abraham, kreeg de opdracht om alle stammen in Kanaan te vernietigen (of te verdrijven) die besmet waren met het zaad van Satan. Daarmee werd de weg opengemaakt voor de komst van Yesuh M’siho. Die hatelijke praatjesmakers die de Bijbel en God YAHWEH bespottelijk maken hebben niet in de gaten dat ze het zaad van Satan zitten te verdedigen. Wij gaan hieronder onze geliefde lezer meer uitleg geven.

 

Opmerking terzijde: Over de oorsprong van Ur, waar Abraham vandaan kwam, wordt verschillend gedacht. Sommigen zeggen dat met Ur bedoeld wordt de Ur in het zuiden van Irak. Een andere stroming zegt echter dat met Ur bedoeld wordt het beroemde Aramese centrum Urhoy, de tegenwoordige Urfa in Turkije. Een beknopte samenvatting hiervan wordt gegeven door Professor. Dr. Cyrus H. Gordon in zijn artikel getiteld “Where Is Abraham’s Ur?”

Hij schrijft onder andere: “I have shown in the Journal of Near Eastern Studies (Vol. 17, p. 28, 1958) that Ur of the Chaldees must be in the Haran area and has nothing to do with Sumerian Ur

 

Merk verder ook op dat er een lokale traditie bestaat in huidige Urhoy/Urfa die zegt dat Abraham afkomstig is uit Urhoy/Urfa.

 

In Kanaan kreeg Abraham twee zonen, Ismael de zoon van Hagar (Genesis 16:1-16) en Isaac, de zoon van Sara (Genesis 17:19).

Het verbond van God YAHWEH gold niet voor Ismael, maar voor Isaac (Genesis 17:21), inclusief het land (Genesis 26:3). Abraham gaf zijn knecht Eliezer uit Damascus, waarschijnlijk weer een Arameeër, de opdracht om naar zijn Aramese vaderen te gaan en daar een vrouw voor Isaac te zoeken (Genesis 24). Isaac trouwt met Rebekka, de dochter van Betuel en de zus van Laban de Arameeërs uit het proto-Aramese land Paddan-Aram. Uit dit huwelijk werden geboren: Jacob en Ezau (Genesis 25:20-25). Jakob ontving de zegen van Isaac (Genesis 26:27-30) en Isaac stuurt Jacob naar zijn Aramese oom Laban in Paddan-Aram (Genesis 28:1-5) en wordt hartelijk door Laban ontvangen (Genesis 29:13-15).

Daar trouwde hij met de twee dochters van Laban, Lea (Genesis 29:21-26) en Rachel (Genesis 29:28). In Paddan-Aram, kreeg Jacob 11 zonen, te weten:

 

Lea baarde: 1) Ruben (29:32), 2) Simeon (29:33), 3) Levi (29:34), 4) Juda (29:35), 9) Issakar (30:18), 10) Zebulon (30:20), 11) Jozef (30:24)

Bilha, slavin van Rachel (Genesis 30:1-4) baarde: 5) Dan (30:6), 6) Naftali (30:8)

Zilpa, slavin van Lea (Genesis 30:9) baarde: 7) Gad (30:11), 8) Aser (30:13)

 

Bilha en Zilpa waren waarschijnlijk ook Aramese vrouwen! Sommigen denken dat ze de twee jongere dochters van Laban waren.

 

In Paddan- Aram kreeg Jacob 11 zonen en hij besluit om te vertrekken uit Paddan-Aram naar Kanaan (Genesis 31).

In Kanaan baarde Rachel de 12e zoon voor Jacob, Benjamin (35:18-20) in de nabijheid van Bethlehem en zij stierf tijdens zijn geboorte en werd daar begraven (48:7).

Deze twaalf zonen van Jacob zijn de twaalf stammen van het volk Israel die allemaal Aramese DNA bezaten. Door de hongersnood in Kanaan ging Jacob met zijn zonen naar Egypte (Genesis 46:1-6) en verbleven daar in overeenstemming met de profetie gedurende 400 jaar als slaven in Egypte (Genesis 15:13). Israel werd in Egypte groot volk, maar werd zwaar onderdrukt door de Egyptenaren.

Vader YAHWEH riep Mozes (Exodus 3) om Israel uit het land Egypte terug te brengen naar Kanaan. Na Mozes, neemt Jozau de leiding over en beginnen met het veroveren van het land Kanaan dat inmiddels bezaaid was met de nazaten van gevallen engelen, het zaad van de Satan. Er worden 36 stammen van deze “Gaboree” in de Bijbel genoemd.

 

**************************************************************************************

 

Even enkel vragen aan onze geliefde lezer:

 

1) Waarom liet Abraham in Genesis 24 zijn knecht, waarschijnlijk de Aramese Eliezer uit Damascus, zweren om geen vrouw voor zijn zoon in het land Kanaan te zoeken, maar naar zijn voorvaderen in Paddan-Aram te gaan om daar een vrouw voor zijn zoon Isaac te halen?

2) Waarom ergerden Rebekka en Isaac zich mateloos aan hun zoon Ezau die getrouwd was met twee Hethietische vrouwen? (Genesis 27:35)

3) Waarom zegt de Aramese Rebekka uitdrukkelijk in Genesis 27:46: “Ik heb een hartgrondige afkeer van die Hethitische vrouwen van Esau. Het zal mijn dood zijn als Jakob ook zo’n vrouw kiest uit de meisjes van dit land”

4) Waarom wilde Isaac graag dat Jacob naar Paddan-Aram zou gaan om een vrouw te kiezen uit de dochters van Laban? “Isaak liet zijn zoon Jakob bij zich komen en gaf hem zijn zegen. Hij zei: ‘Je moet in geen geval een vrouw kiezen uit de meisjes van Kanaän. 2 Ga naar Paddan-Aram, naar het huis van je grootvader Betuël en kies daar een vrouw uit de dochters van je oom Laban. 3 De machtige God zal je voorspoed geven. Hij zal je veel nakomelingen schenken, je zult de stamvader zijn van vele volken. 4 Hij zal jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven. Je zult het land bezitten waarin je nu nog als vreemdeling woont, het land dat God aan Abraham heeft gegeven.’” (Genesis 28:1-5)

 

Het antwoord is fascinerend en wel als volgt: Zowel Abraham, Isaac en Rebekka waren zich ervan bewust dat de volkeren in Kanaan nazaten waren van de gevallen engelen of althans hun DNA met zich meedroegen. Wanneer Jacob getrouwd zou zijn met een vrouw uit Kanaan, dan zou het Aramese DNA vervuild raken met het zaad van Satan waardoor de komst van Yesuh M’siho belet zou worden. Ze wilden het Aramese DNA zuiver houden! Het zaad van Ezau was al vervuild en ze wilden voorkomen dat ook Jacob vervuild raakte met het zaad van Satan.

 

In Numeri 16:1-35 ontketent Satan een opstand tegen Mozes, onder leiding van Korach, om verovering van Kanaan door Israel te voorkomen. Satan wist dat zijn zaad zou worden uitgeroeid in Kanaan wanneer de verovering in gang werd gezet door Israel. Vandaar deed hij z’n uiterst best om de plan van Vader YAHWEH te torpederen.

Je vraagt je af of de mensen die aan deze opstand deelnamen misschien mensen waren die sporen van gevallen engelen DNA bezaten. In het Midden-Oosten is het gebruikelijk om met achterneven en nichten te trouwen. Ezau was getrouwd met twee Hethietische vrouwen. Het is best wel mogelijk dat een vermenging heeft plaatsgevonden met de nazaten van deze vrouwen, die gevallen engelen DNA met zich meedroegen, en sommigen uit de 12 stammen van Israel.

 

Een andere vraag is dit: Waarom doet Satan zijn uiterst best om de Aramese identiteit van het Midden-Oosten te vervalsen en te vervangen door “Arabisch?” (zie hier en hier). En waarom doet hij z’n uiterste best om de Aramese inheemse Christelijke identiteit te vervalsen en te vervangen door “Assyrisch?”

 

Is dat misschien zijn wraak op de Aramese identiteit, omdat de Aramese DNA zijn kop heeft vermorzeld op het kruis van Golgotha? Is dat misschien de reden omdat de Arameeërs zijn zaad weigerden en de oude “Assyriers” mogelijk zijn zaad accepteerden en daarom zo succesvol werden door verwerving van waarschijnlijk zeer geavanceerde technologie?

 

**************************************************************************************

 

God YAHWEH belast Jozua met de opdracht: "Mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om hier met dit hele volk Israël de Jordaan over te steken naar het land dat ik hun geven zal. 3 Elk stuk grond dat je betreedt, geef ik jullie. Dat heb ik Mozes beloofd. 4 Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn in het zuiden tot aan de Libanon, ginds in het noorden. En het omvat het hele land van de Hethieten, van de grote rivier, de Eufraat, in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen (Jozua 1:1-4)

 

Aan Abraham had God YAHWEH beloofd: ‘Aan je nakomelingen zal ik dit land geven, vanaf de Nijl tot aan de Eufraat, 19 het gebied van de Kenieten, Kenizzieten, Kadmonieten, 20 Hethieten, Perizzieten, Refaïeten, 21 Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’ (Genesis 15:19-21)

 

Al deze volkeren/stammen waren de nazaten van gevallen engelen, het zaad van Satan die uitgeroeid/verdreven moesten worden. Onder leiding van Jozua slaagde Israel erin om veel van deze stammen volledig uit te roeien en anderen weg te jagen, maar niet allemaal. Tot de tijd van Saul en David waren er nog stammen actief in Kanaan, zoals bijvoorbeeld Goliath die door David met de slinger werd gedood.

 

Daarom kreeg Saul de opdracht in 1Samuel 15:1-3 om de restanten nazaten van gevallen engelen, het zaad van Satan, te vernietigen, mensen en dieren.

 

Maar helaas, Saul doet niet wat vader YAHWEH hem had opgedragen. In 1 Samuel 15: 8-9 lezen wij: Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.”

 

Saul is pragmaticus en laat zich verleiden door economische motieven.

 

Vader YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob werd echter kwaad op Saul en zegt:Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van Mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de Here de gehele nacht

 

Economische motieven zijn voor Saul en de dwaze meerderheid uit het volk Israel belangrijker dan gehoorzaamheid aan de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hoe zit het met U geliefde lezer? Hoe belangrijk is de Heilige hemelse Vader  YAHWEH voor U in deze moderne tijden van “luxe” en technologische vooruitgang? Heeft Hij nog enige plaats in Uw leven?

 

Saul presenteert de kwestie heel trots aan Samuel met de mededeling: "Toen Samuel bij Saul kwam, zeide deze tot hem: Wees gezegend door de Here; ik heb het bevel des Heren uitgevoerd (vers 13)

 

Saul verwacht dat Samuel hem een schouderklopje geeft, zo van “goed gedaan jongen. ” Maar Samuel is niet echt overtuigd van de betrouwbaarheid van Saul en zegt tegen hem in vers 14: "Wat betekent dan dat geblaat van kleinvee, dat in mijn oren klinkt, en het geloei van runderen, dat ik hoor?"

 

In verse 15 lezen we de reactie van Saul: "Saul zeide: "Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de Here, uw God, offers te brengen; maar de rest hebben wij met de ban geslagen"

 

Saul probeert Samuel gunstig te stemmen en verwacht zelfs dankbaarheid van de kant Samuel. Want, ze hebben het “met goede bedoelingen gedaan”, ze wilden de Heer YAHWEH mee dienen door het brengen van offers. Dit is een typisch geloof van uiterlijke “ceremonieën.” Daar kan Heilige hemelse Vader niets mee!

 

Samuel echter herinnert Saul aan zijn verantwoordelijkheid en zegt: "Zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen oog, geworden tot een hoofd der stammen van Israel? En heeft de Here u niet gezalfd tot koning over Israel? 18 De Here had u uitgezonden met de opdracht: Ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban, strijd tegen hen, totdat gij hen hebt uitgeroeid. 19 Waarom hebt gij dan niet naar de Here geluisterd, maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren? (vers 17-19)

 

Samuel herinnert Saul aan zijn verantwoordelijkheid waar Saul kennelijk argeloos mee omging, hij onderschatte het belang van zijn functie. Over deze argeloosheid waarschuwde Jeremia 6:14 met de woorden “….Ze vatten hun taak al te licht op”

 

Ongehoorzaamheid aan Vader YAHWEH is afschuwelijk! Vader YAHWEH houdt niet van half-half, nee, Hij verwacht van Zijn kinderen dat ze hem onvoorwaardelijk gehoorzamen.

Eigenwijsheid en koppigheid is onvoorstelbaar gevaarlijk. Ook vandaag de dag lopen Sauls rond als leken, voorgangers, dominees, bisschoppen, monniken, priesters, leden kerkenraden, verenigingen en andere organisaties die de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt verzaken tot hun eigen ondergang.

 

Saul houd koppig vol dat hij wel de opdracht van de Heer heeft uitgevoerd en zegt: Ik heb wel naar de Here geluisterd en ben de weg gegaan, waarop de Here mij zond en ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. "Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om de Here, uw God, offers te brengen in Gilgal." (vers 20-21)

 

Het is catastrofaal voor een leider om de Heilige hemelse Vader niet te gehoorzamen door te luisteren naar de dwaze meerderheid.

Nu geeft Saul het volk de schuld en probeert vervolgens Samuel van te overtuigen dat het allemaal echt wel goed is bedoeld om "de Heer offers te brengen."

 

Samuel echter legt Saul de echte betekenis van het geloof uit en de gevaarlijke weg waarop hij zich nu begeeft. In verse 22-23 zegt Samuel tegen Saul: "Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn"

 

Het brengen van offers in de vorm van doen van goede werken en helpen van armen zijn allemaal belangrijke zaken. Maar deze goede werken zijn geen garantie dat je wordt gered. Ook mensen die ongelovig zijn doen dergelijke goede werken. Nee, waar het omgaat is gehoorzaamheid aan Vader YAHWEH. Als je dat niet doet, dan betekent dat je jezelf niet voor 100% aan Hem hebt gegeven. Verder is het zo dat de opdracht die Saul had gekregen niet onmogelijk was!

 

Honderden jaren later herinnerde onze Heer Yesuh M’siho zijn toehoorders eraan dat gehoorzaamheid aan Vader YAHWEH veel belangrijker is dan het brengen van offers (Markus 12:33)

 

En dan vertelt Samuel iets waar elke kind van God zich moet van aantrekken, namelijk dat: “opstandigheid/koppigheid is de zonde van toverij.”

 

Heb je het begrepen? Rebellie/opstandigheid/koppigheid is zelfde als toverij, het koninkrijk van Satan! Wat betekent eigenlijk toverij?

Toverij betekent iemand met woorden zodanig te bespelen om de desbetreffend persoon naar zijn hand te zetten. Een andere vorm van toverij is magie. Door het uitspreken of schrijven van bepaalde teksten en het verrichten van daarbij behorend handelingen wordt de demonische wereld gemanipuleerd.

 

Bijvoorbeeld: In Galaten zegt Paulus tegen de mensen in Galatie (het gebied rond Ankara): Dwaze Galaten! Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend (Galaten 3:1)

 

Paulus was een tijdje in Galatië gebleven om de mensen daar te onderwijzen in de boodschap van Yesuh M’siho. Nadat hij daar weg was gegaan, zijn anderen naar de Galaten gegaan en hebben hen “betoverd”, dat wil zeggen, misleid en van het goede weg gebracht. Iemand die zich met “toverij” bezighoudt is iemand die probeert anderen zijn ideeën op te dringen, dus te manipuleren. In onze tijd worden helaas “toverij” en “manipulatie” communicatieve vaardigheden genoemd.

En Saul geliefde lezer deed in zijn koppigheid zijn uiterst best om Samuel om te praten en dat is gevaarlijk, omdat hij wist dat hij fout was! Dat is gevaarlijk, omdat hij leugens en halve waarheden gebruikt, het is de zonde van toverij, het koninkrijk van Satan.

 

Zoals in paragraaf 3 aangehaald wordt ook in onze tijd deze vorm van toverij volop gebruikt door groeperingen als Jehova getuigen, Baptische/ Evangelische/ Pinkstergroepringen om sommige onoplettende, argeloze en analfabete Arameeërs te betoveren. Soms worden geldelijke bedragen in het vooruitzicht gesteld om ze over de streep heen te trekken.

 

In dit verband willen wij graag het volgende punt onder de aandacht brengen en dat is: Hoe zit het met de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis, de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen en die de zielen van vele jongeren hebben besmeurd met de ideologie van Nimrod en Samiramis? Hoe zit met diegene onder hen die de jongeren hebben gehersenspoeld en het pad van terrorisme opgestuurd?

Hoe zit het met diegenen die gezag uitoefen en die zich in standhouden doormiddel van halve waarheden, manipulatie en bedrog? “Toverij” geliefde lezer is niets anders dan het koninkrijk van Satan en dat is zeer ernstig.

 

En dan zegt Samuel iets heel bijzonders: " …… ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.."

 

Dit betekent zoiets als “eigenwijsheid/eigenzinnigheid is afgoderij en het dienen van familiegoden (terafim).” Anders geformuleerd: het gaat hier weer om het koninkrijk van Satan. "eigenwijsheid", "afgoderij", "koppigheid', ongehoorzaamheid" zijn een groep zonden die ook genoemd worden in 2 Timoteus 3:1-6 en Openbaring 21:8 waar Gods kinderen worden opgedragen om "weg te gaan" of "op afstand te houden."

 

Vader YAHWEH kan niets met zulke mensen door doelbewust Hem weigeren te gehoorzamen. En daarom is de consequentie: U heeft Vader YAHWEH verworpen, daarom zal Hij U verwerpen.

 

Over eigenwijsheid/koppigheid heeft Jesaja geprofeteerd: “Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig” (Jesaja 5:21). En apostel Paulus heeft hierover gezed: “Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar zij zijn arme dwazen” (Romeinen 1:22)

 

God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob is geen God van chaos, maar God van orde en vrede (1 Kor. 14:33) en diegenen die hieraan niet meewerken kunnen onmogelijk Zijn kinderen zijn.

 

Nadat Saul duidelijk werd gemaakt hoe ernstig zijn gedrag is geweest, lezen wij: "Saul zeide tot Samuel: Ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heren, uw opdracht, overtreden; maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd"

 

Eindelijk erkent hij dat hij gezondigd heeft. Dit is helaas veel te laat! Eerst heeft hij zijn best gedaan om:

 

1) Samuel te overtuigen dat hij niets fouts heeft gedaan, eigenlijk te overreden of te “betoveren”, met anderen woorden: hij heeft goed nagedacht hoe de zaak aan te pakken.

2) Hij probeert zich voor te doen alsof hij de Heer wilde dienen, dus zich houden aan de “uiterlijke ceremoniën van het geloof ” en verwacht dat Samuel hem schouderklopje geeft!

3) Hij hield koppig vol tot Samuel hem de ernst van de situatie uitlegde.

4) Saul heeft in alle vrijheid goed nagedacht hoe hij Samuel zou proberen te bespelen en naar zijn hand te zetten. En dat is toverij en zeer gevaarlijk! In onze moderne tijd zouden sommigen zeggen “Saul maakte gebruik van zijn communicatieve vaardigheden.” Het is onvoorstelbaar hoe het kwade in een mooie jasje wordt gestoken!

6) Wat Saul ook in z’n gedachten heeft gehad is om Samuel voor een voldongen feit te stellen en hem voor blok te zetten, iets in de trant van “we gaan onze zinnen doorzetten en zien wel straks hoe we het met Samuel zullen bespreken.” En dat is heel gevaarlijk en met vuur spelen.

 

Kort gezegd: Hij heeft vertrouwen van de Heilige hemelse Vader gebroken en daarmee Hem verraden.

 

Opmerking:

Dit soort gedrag zie je trouwens bij veel mensen die heel lang een functie bekleden zoals een priester, een bisschop of onder andere leden kerkenraden, verenigingen en andere organen. Achter de schermen regelen ze op een onheilige sluwe manier de zaakjes om hun zin door te drukken en vervolgens zeggen ze dan: “we zijn allemaal broeders, sorry dat het zo is gegaan, het was niet de bedoeling enz...”

 

Dit soort mensen en mentaliteit wordt heerlijk door satan gebruikt om een Christelijke gemeenschap van binnen te vernietigen.

 

Het gaat om mensen die geestelijk gezien “versteend” zijn waar zeer waarschijnlijk geen zin meer heeft om voor hen te bidden. We lezen over zulke mensen “2 De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart, angst voor God heeft hij niet. 3 Hij sust zijn geweten, hij is blind voor zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. 4 Wat hij zegt is leugen en bedrog, wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. 5 ’s Nachts broedt hij zijn plannen uit, hij kiest de verkeerde weg, het kwaad wijst hij niet af.” (Psalm 36:2-5)

 

Let alstublieft op “…….. broedt hij zijn plannen uit”. Dit is iets waar sommigen (onder leken en geestelijken) zich hun hele leven mee bezighouden. Hoe ze anderen in diskrediet kunnen brengen en zwart kunnen maken, hoe ze haat aanwakkeren tegen anderen die hen niet aanstaan, hoe ze vreselijke plannen bedenken om zonde op zonde te stapelen. In deel 2 van deze analyse komen we hierop hopelijk terug.

 

Natuurlijk doen ze zich voor als “vrome”, “medelijdende” en “behulpzame” gelovigen, dat is de strategie van Satan en zijn dienaren. Ze willen zich graag voordoen als mensen die de gemeenschap willen “helpen” en “dienen.” Maar ondertussen houden ze zich bezig met leugen en bedrog, manipulatie, toverij, partijdigheid en andere perverse onheilige activiteiten waarin ze zeer bedreven in zijn, want: we zijn allemaal broeders, niemand is volmaakt, iedereen maakt fouten, Jezus heeft gezegd dat wij elkaar moeten vergeven, enz.. enz..

 

Als uitvluchtmiddel probeert Saul misbruik te maken van de genade van God YAHWEH door te erkennen “ik heb gezondigd.” Dat is veel te laat. Vader YAHWEH is Heilig en je moet met Hem geen spelletjes drijven, dat kan niet. Hij kent de harten van de mensen. Satan dacht ook misbruik te kunnen maken van Zijn genade, maar daar kwam hij bedrogen uit.

 

Vervolgens zegt hij iets wat geen enkel persoon met gezag moet zeggen en dat is: “maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd

 

Voor een leider, een koning, een bisschop, patriarch, monnik, priester, een voorganger, een dominee, leden kerkenraden, verenigingen en andere organisaties is angst dodelijk! De Apostelen zeggen niet voor niets: Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. (Handelingen 5:29)

 

Ongetwijfeld hebben de apostelen de waarschuwing van Vader YAHWEH in Jeremiah 17:5 voor ogen gehad: Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt

 

En misschien hebben ze ook de drie vrienden van profeet Daniel voor ogen gehad toen ze weigerden zich te buigen voor het beeld van koning Nebukadnessar en daarmee hun eigen leven riskeerden (Daniel 3:17-19)

 

Onze Heer Yesuh M’siho zegt in Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”

 

Het is niet voor niets dat wij worden aangemoedigd met de woorden: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Timoteus 1:7)

 

Wanneer een gezagsdrager bang is voor mensen, dan leidt dat altijd tot compromissen, chaos, bandeloosheid, zedeloosheid en immoraliteit. En satan is meester in het kweken van angst bij gezagdragers.

 

Want hij kent heel goed Gods Woord en weet dat wanneer angst, compromissen, chaos en immoraliteit binnen een gemeenschap de overhand krijgen, dan zal er onmiddellijk de dreiging van ons Heer en Redder Yesuh M’siho worden uitgevoerd, namelijk: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen (Openbaring 3:16)

 

Dat is een “Christelijke” gemeenschap geliefde lezer waarbij bandeloosheid, zedeloosheid, immoraliteit en chaos de norm zijn, want ze hebben een perverse en een vals evangelie eigengemaakt dat zegt : “God is liefde, Hij bestraft zijn kinderen niet, we zijn broeders, we moeten elkaar vergeven, God is liefde en hij bestraft niet, niemand is volmaakt, iedereen maakt fouten en dus moeten we elkaar vergeven en iedereen is welkom.” Dit afschuwelijke evangelie is nu wijdverspreid binnen vele Baptische/ Evangelische en Pinkstergroepringen in vooral Verenigde Staten. Helaas heeft dit verwerpelijke evangelie heel lang geleden ook intrede gedaan binnen ons gemeenschap.

 

Overbodig om te zeggen, maar dit is natuurlijk een geweldige voedingsbodem voor demonen om zich te nestelen binnen zo’n vervallen en immorele gemeenschap die de leer van onze geliefde Heer Yesuh M’siho tot een bespotting hebben gemaakt. Zaken als zeden, moraal, tucht en discipline kent men niet, ze komen in hun woordenboek niet voor. Ze gaan onverminderd en schaamteloos door met hun afschuwelijke en verwerpelijk gedrag, zelfs nu ze voor andermans deuren verkeren waar ze vanwege hun opstandigheid in ballingschap zijn gevoerd.

 

Saul had belangrijke verantwoordelijk en was alleen verantwoording schuldig aan Vader YAHWEH en niet aan de wensen van het volk, want: “U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad…… (Exodus 23:2)

 

Als Saul merkt dat de zaak hopeloos is, probeert hij Samuel te smeken met de woorden: Nu dan, vergeef toch mijn zonde; keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Here neerbuigen. 26 Maar Samuel zeide tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren, want gij hebt het woord des Heren verworpen; daarom heeft de Here u verworpen, dat gij geen koning meer over Israel zult zijn

 

Saul onderschatte zijn positie als koning over Israel in ging te lichtvaardig mee om. Het is veel te laat, het heeft geen zin meer om excuses aan te bieden. Verraad is zeer ernstig en daar is geen vergeving voor! Over hoe het verlopen is met Saul, kunt u verder lezen in 1 Samuel.

 

5.4.1. Misbruik van Gods genade

 

Uit de voorgaande drie voorbeelden hebben we gezien dat in geval van Satan en Saul duidelijk geprobeerd werd om misbruik te maken van de genade van de Heilige Hemelse Vader YAHWEH.

 

Het misbruiken van de genade van Vader YAHWEH onder de “christenen” komt ook veel voor. Judas waarschuwde: Want ongemerkt zijn bepaalde lieden, van wie de veroordeling al lang tevoren is vastgelegd, bij ons binnengedrongen; goddeloze mensen, die de goedheid van onze God gebruiken als dekmantel voor hun losbandig leven en die onze enige Heer en meester, Jezus Christus, loochenen (Judas 1:4)

 

Het misbruiken van “goedheid van onze God als dekmantel voor losbandig leven” is helaas de norm geworden bij velen binnen ons volk wereldwijd.

(Zie ook hier voor misbruik van Gods genade: Galaten 5:13; 1 Petrus 2:16)

 

We gaan het uitleggen met een voorbeeld. Wat je vaak ziet dat sommigen van deze mensen die zich schuldig maken aan doodzonde vooral zich bezighouden met uiterlijke vorm van het geloof. Ze misbruiken situaties om zich voor te doen als “goed”, “vergevingsgezind”, “verzoenend”, “vriendelijk”, “liefhebbend” en “medelijdend.”

Als ze iemand onnoemelijk veel onrecht hebben aangedaan, gaan ze eerst over hem roddelen en de persoon neerzetten als “hatelijk”, ”niet bereid tot verzoening”, “niet vergevingsgezind”en vooral dat hij “geen Christen is.”

De volgende stap is dat ze via zijn familieleden, kennissen of vrienden proberen om met die persoon “goed te maken.” Tijdens het gesprek met familieleden of kennissen vertellen ze verhalen als “Ik was mij echt daar niet van bewust, anders had ik het niet gedaan”, “die en die persoon heeft mij ertoe aangezet”, “Ik wil graag met hem goedmaken en wil dat jij meekomt, want als jij niet meekomt dan opent hij de deur niet voor mij.”

 

Soms laten de familieleden of kennissen zich misleiden en zeggen tegen de persoon die onrecht is aangedaan: Ik wil graag jou bezoeken en vertellen daarbij niet dat ze diegene mee zullen brengen die hem onnoemelijk veel leed heeft aangedaan. Overbodig om te zeggen, maar dit soort sluwe and valse "verzoening" en " poging tot vrede" van de kant van de familie, kennissen en vrienden is uiterst misleidend, valse en verwerpelijk.

 

Wanneer de pogingen met de familieleden en vrienden niet lukken, dan gaan ze naar de priester of bisschop en zetten de persoon weer neer als “hatelijk”, “niet bereid tot verzoening”, “luistert niet naar de familieleden” enz.. enz..

Dit is nu geliefde lezer de technologie van Satan en zijn dienaren, die zich voordoen als “lichtdragers”, om overal hun zin door te drukken door middel van laster, halve waarheden, intimidatie, onderdrukking, chantage, toverij en manipulatie. Let wel, deze mensen gebruiken altijd “liefde”, “goedheid”, “broederschap”, “samenwerking” en “beschaafdheid” om hun zin door te drukken. Dat is de reden dat wij lezen: " 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken " (2 Kor. 11:13-15)

 

Wanneer apostel Paulus al te maken had met zulke valse individuen die zich presenteerden als “dienaren van recht en gerechtigheid”, dan mag het U niet verbazen dat in onze tijd de situatie veel erger is.

 

Met anderen woorden: Satan en zijn dienaren onder de “Christelijke gemeenschap” zijn zo geslepen dat ze in staat zijn om zich te presenteren als “de goede partij” en de dienaren van Yesuh M'siho, de kinderen van de Heilige hemelse Vader YAHWEH neer te zetten als “kwade partij.”

 

Daarnaast is het zo dat je van die onverbeterlijke religieuze kwakzalvers hebt, die zich graag voordoen als “dienaren van recht en gerechtigheid” en die nooit van zeden, discipline en tucht hebben gehoord en onmiddellijk commentaar leveren in de trant van: “Wat voor God is dit? God is toch liefde en vergevingsgezind? Saul heeft toch zijn excuses aangeboden en erkent dat hij fout is geweest? Hij heeft toch Samuel gesmeekt? Hoe kan dan God zo wreed en wraakzuchtig zijn? Hij moet toch vergeven? Hij is toch liefde? Hij houdt toch van zijn kinderen en vergeeft ze ? Enz.. enz..

 

Ze willen graag aanspraak maken op de genade van Vader YAHWEH, maar willen niets horen over Zijn Heiligheid. Deze dwaalgeesten misleiden met hun dwaalleer en toverij miljoenen “geestelijke blinden en slechthorenden” naar de ondergang. Wat zullen ze bedrogen uitkomen op het moment dat ".... zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met Zijn machtige engelen. 8 Dan zal Hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus” (2 Thess. 1:6-8)"

 

Samenvattend kunnen we zeggen: Het foute evangelie dat ons volk zich heeft aangeleerd “we zijn allemaal broeders en iedereen is welkom”, is een evangelie dat resulteert in immoraliteit, bandeloosheid, zedeloosheid en geestelijke verloedering. We hebben in onze analyse van 19-11-2013 geprobeerde duidelijk te maken dat dit een van de redenen voor de Aramese diaspora is. Zeden, moraal, discipline en tucht zijn zaken die in het woordenboek van velen van hen niet voorkomt.

 

In het voorgaande hebben wij laten zien dat er een onderscheid bestaat tussen zonden die vergeven kunnen worden en zonden die niet vergeven kunnen worden. Wanneer Vader YAHWEH tegen Zijn kinderen zegt: “Ga weg uit hen”, dan gaat het vaak om zonden die tot de dood leiden. Bijvoorbeeld:

1) ".... want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand." (2 Timoteus 3:1-6)

 

2) “….10 Natuurlijk bedoelde ik niet onzedelijke mensen in het algemeen, of geldschrapers en uitbuiters of afgodendienaars. Want dan moest u uit deze wereld weg! 11 Nee, ik bedoelde dat u niet moest omgaan met iemand die zich een christen noemt en toch onzedelijk leeft of een geldschraper is, een afgodendienaar, een kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiter. Met zo iemand moet u ook niet samen eten. 12 Is het soms mijn taak te oordelen over buitenstaanders? U oordeelt toch ook alleen over hen die tot uw gemeente behoren! 13 Over de buitenstaanders zal God oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden.” (1 Kor. 5:10-13)

 

3) “….Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? 15 Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? 16 Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God! Want hij heeft zelf gezegd: Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom zegt de Heer: Trek uit hun midden weg, scheid u van hen af en raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik u aannemen; 18 ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer die alles in zijn macht heeft (2Kor. 6:14-16)

 

4) ………. Maar tegenover weer anderen moet u voorzichtig zijn met uw goedheid; ontloop hen, want zelfs hun kleren zijn door hun zondige lusten besmet” (Judas 1:23)

 

Waarom moet je mensen met zulke gedrag die zich “christenen” noemen op afstand houden of uit je midden verwijderen? Omdat je anders medeplichtigheid bent aan hun gedrag, want: “Want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken (2 Johannes 1:11)

 

De Heilige Hemelse Vader wil Zijn kinderen beschermen en daarom gebied Hij hen om weg te gaan. Hij is Heilige en wil ook dat Zijn kinderen heilig zijn, want:

U bent door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, te gehoorzamen aan Jezus Christus en u schoon te laten wassen in zijn bloed (1 Petrus 1:2)

“God, die u heeft geroepen, is heilig. Leid dan ook zelf een heilig leven(1 Petrus 1:15)

“Vorm een heilig priesterschap dat geestelijke offers brengt die God aangenaam zijn door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5)

" Want u behoort allen tot het licht van de dag. We hebben niets van doen met het duister van de nacht " (1 Thessalonicenzen 5:5)

".......maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent bevrijd van uw schuld in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God " (1 Kor. 6:11)

 

Merk verder op dat zelfs hun kleren zijn besmet door hun “zondige lusten.” We moeten hier “zondige lusten” niet beperken tot slechts seksuele perverse daden. Het is veel meer, het gaat ook om zondige lusten van de gedachte zoals lasteren, haat zaaiing, leugen en bedriegerij enz.. Vergeet daarbij ook niet dat Yesuh M’siho heeft gezegd:” wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd (Matteus 5:28)

 

Dat zelfs hun kleren besmet zijn en dat " wanneer ze met u aan tafel zitten, zijn ze een smet en schandvlek op uw gezelschap" (2 Petrus 2:13) mag U het niet verbazen. Zoals de kleren van een heilige een krachtige uitwerking hebben om zieken te genezen en demonen uit te drijven, zo zijn de kleren van een onheilige besmet met zonde. We lezen over de kleren van Paulus:God verrichtte door Paulus buitengewone daden. 12 Men kwam er toe hoofd- en halsdoeken die hij gedragen had, naar de zieken te brengen; dan verdwenen hun kwalen en gingen de duivelse geesten uit hen weg (Handelingen 19:11-12)

 

Maar als hun kleren al besmet zijn met zonde en ongerechtigheid, hoe zit het dan met hun handen, voeten en het gehele lichaam?

 

Met andere woorden: Je kunt absoluut niet neutraal zijn. Vergeet ook niet dat yesuh heeft gezegd: "Wie niet vóór mij is, is tegen mij, en wie mij niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen" (Matheus 12:30)

Omgaan en toelaten van zulke mensen maakt dat je medeverantwoordelijk bent voor hun misdaden, zelfs als je deze niet heb begaan. Als je hen toch toelaat en mee omgaat, dan gaat het op den duur toch iets met je gebeuren, je wordt oppervlakkig, sommige zaken vind je opeens geen probleem meer en langzamerhand begint er, zonder dat je in de gaten hebt, een mentaliteitsverandering plaats te vinden naar de foute kant.

 

We lezen verder over de medeverantwoordelijkheid:

Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (Amos 3:3)

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden (1 Korintiërs 15:33)

20 Wie omgaat met wijzen, wordt wijs, wie bevriend is met dwazen, vergaat het slecht (Spreuken 13:20)

7 Blijf bij dwazen vandaan, als je ooit een verstandig woord wilt horen (Spreuken 14:7)

9 Wat dwazen met elkaar verbindt, is wat ze verkeerd doen, eerlijke mensen zoeken elkaar omdat het hun goeddoet (Spreuken 14:9)

 

Soms verbazen mensen zich over individuen die voor de uiterlijke vorm hele “goed christenen” zijn en toch willens en wetens omgaan met mensen die grote fouten hebben begaan.

Er zijn veel voorbeelden, maar denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgang met figuren die zich met terrorisme en rekrutering bezig hebben gehouden, of omgang met sommige figuren die hun functie binnen de organisaties hebben misbruikt om anderen te lasteren en te demoniseren, of uitnodigen van zulke individuen naar de jaarlijkse bijeenkomsten. Die “hele aardige en goede christenen” van de uiterlijke vorm, “die geen vlieg kwaad doen”, “die vriendelijk zijn naar iedereen toe” en toch omgaan met zulke onverbeterlijke perverse individuen, zijn mensen die de verschijning van Satan als engel van licht vertegenwoordigen. Apostel Paulus heeft het mooie weergeven, namelijk: Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden

 

Satan, die zich voordoet als engel van licht, wil altijd vermenging van “heilige” met “onheilige” zodat het vaag en grijs wordt waardoor je nog van “fout” nog van “goed” kunt spreken. Hij wil voorkomen dat de kinderen van de Heilige hemelse Vader YAHWEH zijn strategie ontdekken. Maar door de gave van onderscheiding van geesten (1 Kor. 12:6-9) worden de dienaren van Yesuh bewapend om onderscheid te maken tussen valse en ware geest en daarom behoren de ware Christenen te weten hoe hij werkt (2 Kor. 2:11).

 

De geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis, de koloniale anti-Aramese illuminatie product “Assyriërs” zijn meesters in het vermengen van leugen met waarheid. Zo doen ze hun uiterst best om de onoplettende lezer in de war te brengen met betrekking tot de oorsprong van ons volk en komen met scala van benamingen om ons volk ermee aan te duiden. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

Assyriërs- Suryoye of Suryoye- Assyriërs

Chaldeeërs- Syriërs- Assyriers

Assyriërs/ Arameeërs

Assyro-Arameeërs

Assyriërs- Chaldeeërs- Arameeërs- Syriërs

Syriërs- Assyriërs- Chaldeeërs- Arameeërs

Assyriërs (ook bekend geworden als Syriërs, Chaldeeërs)

Assyriërs (Syriërs, Chaldeeërs, Arameeërs etc..)

 

Enz.. enz… ze zijn onvoorstelbaar vindingrijk in zulke verwerpelijke leugenbenamingen.

 

Wij vermoeden geliefde lezer dat er hier sprake is van een zware demonische activiteit waardoor Satan wraak probeert te nemen op het Aramese erfgoed (vals: Assyriërs (hier, hier en hier).

 

De reden dat Satan erop gebrand is om het “goede” met het “kwade”, "heilige" met "onheilige", "leugen" met "waarheid" te vermengen, waardoor alles “lauw”, “vaag” en “grijs” wordt is, omdat hij op de hoogte is van het dreigement van Yesuh M’siho: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen (Openbaring 3:16)”

 

Nogmaals: Hoe zit het geliefde lezer met sommigen die zich met terrorisme en rekrutering bezig hebben gehouden en die vrije toegang hebben tot de kerkgebouwen? Hoe zit het met onverbeterlijke heroïne criminelen, gokverslaafden en lasteraars die weigeren te stoppen met hun praktijken?

Hoe zit het met diegene die zo iemand groet en met hem aan de tafel gaat zitten? Een terrorist is veel erger dan een “dronkaard”, “uitbuiter” en “kwaadspreker.” En toch hebben ze vrije toegang tot de kerkgebouwen. Op zondag brengen soms mensen eten met zich mee om na de kerkdienst te nuttigen. Sommigen zitten dan met een terrorist, een lasteraars of een haat zaaier te eten en begrijpen totaal niets van dat zoiets fout is. Deze fouten worden in jouw naam begaan en daarom ben je medeverantwoordelijk. Je keurt zijn gedrag niet af, anders had je met hem niet aan de tafel gezeten.

 

Overbodig om te zeggen, maar diegenen die zich schuldig maken aan de zonden tot de dood zijn mensen binnen de kerk en niet buitenstanders. Ze noemen zich allemaal “Christenen” en sommigen gaan elke zondag naar de kerk, helpen de armen en bouwen kerken. Maar, ze weigeren Bijbelonderwijs in de kerk en als je ze over Yesuh M’siho wilt vertellen dan sluiten ze zich ervoor helemaal dicht en vluchten pijlsnel van je weg. Ja, ze noemen zich “Christenen”, maar val ze alstublieft niet lastig met Bijbelonderwijs en Yesuh M’siho, want dat zijn zaken waar velen onder hen niets mee te maken willen hebben. Overal waar een groot weerstand heerst tegen Bijbelonderwijs en Yesuh M’siho betekent dat de geest van Nimrod, de geest van antichrist actief is.

 

Iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan doodzonde, gaat van kwaad tot erger, omdat zijn geweten volledig is aangetast. Door zijn eigen foute beslissingen heeft hij de waarschuwende stem van Gods Geest volledig uitgedoofd. Vandaar, zijn zaken als leugen, bedrog, laster, manipulaties, partijdigheid, egoïsme en verraad heel normaal voor hem om tot zijn doel te komen, omdat er niets meer in zijn ziel is die hem waarschuwt voor dergelijke dodelijk gedrag.

 

Zoals eerder aangehaald, lezen wij over zulke individuen die Gods Geest volledig hebben uitgedoofd in hun leven: “2 De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart, angst voor God heeft hij niet. 3 Hij sust zijn geweten, hij is blind voor zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. 4 Wat hij zegt is leugen en bedrog, wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. 5 ’s Nachts broedt hij zijn plannen uit, hij kiest de verkeerde weg, het kwaad wijst hij niet af.” (Psalm 36:2-5)

 

Vermoedelijk staat de “doodzonde” in relatie met Hebreeërs 10:26 waar we lezen: “Als we de waarheid hebben leren kennen en toch willens en wetens doorgaan met zondigen, is er geen enkel offer meer dat onze zonden kan wegnemen”

Voor zulke mensen heeft gebed geen zin meer, omdat ze doelbewust en in vrijheid keuze hebben gemaakt in hun leven. Doelbewust en in alle vrijheid verraad plegen jegens Heilige hemelse Vader YAHWEH is een zonde tot de dood

 

Verraad vindt nooit op zichzelf plaats, maar is altijd gerelateerd aan andere zonden, zoals de zonden besproken in 2 Timoteus 3:1-6 (vergelijke: Openbaring 21:8, 22:15 ). Het gaat om mensen die met hun mond claimen God YAHWEH en Zijn Yesuh M’siho te kennen, maar in hun hart verwerpen zij de ware Christelijke leer en houden ze zich slechts aan de uiterlijke ceremonieën.

 

Voordat verraad wordt gepleegd vindt er een proces plaats waarbij goed over de consequenties wordt nagedacht. Mogelijk dat er een DNA verandering plaatsvindt.

 

Verraad staat in relatie met egoïsme en persoonlijk gewin. We lezen over zucht naar materiële welvaart: Want geldzucht is de wortel van alle kwaad (1 Timoteus 6:10).

“Want u moet goed beseffen, dat iemand die ontucht pleegt, onzedelijk leeft of hebzuchtig is — dat is een vorm van afgodendienst — geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God zal krijgen” (Efeziers 5: 5)

“Maak dus voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Hebzucht is afgodendienst. 6 Deze dingen wekken Gods boosheid op tegen hen die niet willen gehoorzamen” (Kolosenzen 3:5-6)

 

Hoe zit het geliefde Aramese lezer met sommigen onder ons volk (geestelijken en leken) in de landen van de voorvaderen en in Diaspora die tegen betaling hun volk verraden en als geheime agent voor anderen dienen? We lezen over het verraden van je vriend “5 Als iemand zijn vriend verraadt om er zelf beter van te worden, moeten zijn kinderen eronder lijden. (Job 17:5)

 

Wanneer verraden van je vriend al lijdt tot zulke ernstige consequente voor de kinderen, hoe erg is het dan als je je eigen volk verraadt en als informant optreedt voor anderen? Hoe zit het met hen die jongens en meisjes hebben gerekruteerd voor terrorisme? Hoe zit het met hen die doelbewust de geschiedenis van het Aramese volk met alle middelen vervalsen? Hoe zit het met hen die hun functies misbruiken binnen organisatie om zelf beter van te worden?

En waarom worden deze en andere mensen die zulke verwerpelijke dingen begaan toegelaten in hun midden?

 

Zoals uitgelegd vindt er zeer waarschijnlijk een DNA verandering plaats in de persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan de zonde tot de dood. Het individu kan zichzelf niet meer controleren om kwade te doen, gaat van kwaad tot erger en heeft constant honger ernaar.

 

Het is niet vergezocht dat er mogelijk een DNA verandering plaats heeft gevonden bij iemand die doodzonde heeft begaan. Want, ook bij iemand die Yesuh M’siho aanvaard als zijn /haar redder, vindt er een DNA verandering plaats.

De vijandige DNA wordt aangepast/ vervangen door DNA die gehoorzaamheid teweegbrengt aan God YAHWEH en daarmee de weg opengemaakt voor God de Heilige Geest om plaats te nemen in het individu die op vrijwillige basis voor God YAHWEH heeft gekozen door de aanvaarding van het bloed van Yesuh M’siho op het kruis van Golgotha voor zijn/haar zonden.

 

God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob is Heilig en Medelijdend. Hij heeft vrijwillig Zijn geliefde Zoon Yesuh M’siho opgeofferd aan het kruis om de wereld te redden. Hij wil ook dat alle mensen op vrijwillige basis het offer van Yesuh M’siho aan het kruis aanvaarden voor hun zonden zodat ze het eeuwige leven zullen krijgen en zich volledig aan Hem geven, omdat:Denk niet dat de Schrift zonder reden zegt: De geest die Hij in ons liet wonen, eist Hij geheel voor zichzelf op” (Jacobus 4:5)

Vader YAHWEH heeft de mens een vrije wil gegeven, dat is een groot goed. Hij zal nooit de vrije wil van de mens inperken.

Dit betekent geachte lezer, dat zelfs de echte gelovigen kunnen door hun vrijwillige beslissingen van de weg afvallen waardoor er geen vergeving meer mogelijk is, namelijk: “Want wie eenmaal het licht hebben ontvangen, genoten hebben van de hemelse gaven en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, 5 wie de goedheid van Gods woord en de kracht van de toekomstige wereld ondervonden hebben, 6 en na dit alles zijn afgevallen, die kunnen niet opnieuw tot inkeer worden gebracht. Zij kruisigen immers de Zoon van God voor een tweede maal en maken hem openlijk te schande” (Hebreeërs 6:4-6) (Zie ook 2 Petrus 2:20)

 

In feite waren Satan, Saul, Salomo en anderen echte gelovigen die de ware kennis bezaten, maar doelbewust in alle vrijheid van af zijn geweken. Natuurlijk kunnen de omstandigheden ook een rol spelen. In geval van Saul kan best wel zo zijn geweest dat de druk van het volk te groot werd op hem. Maar dat neemt absoluut niet weg dat je altijd de vrije wil hebt en daarom verantwoordelijk bent.

Hij had de mogelijk om te weigeren, zoals ook apostel Petrus en anderen tegen de mensen van zijn tijd duidelijk hebben gemaakt.

Het begaan van doodzonde betekent dat je het niet meer kunt herstellen met bieden van je excuses. Saul heeft duidelijk zijn excuses aangeboden en toch heeft geen vergeving gekregen. De “excuses” van Saul kunnen we omschrijven als “excuses” met voorbedachte rade, een uitvluchtmiddel, misbruikmakend van Gods genade. Hij heeft eerst z’n best gedaan om zijn gelijk te halen, maar toen dat niet lukte bood hij zijn excuses aan. Maar zo werkt het niet geliefde lezer!

Dit is helaas een veelvoorkomende gewoonte geworden in deze tijd. Er zijn individuen die doelbewust gruwelijke misstappen tegen anderen begaan. Eerst ontkennen ze categorisch, maar op het moment dat ze weten dat hun fout bekend zal worden, dan maken ze een excuses van lippendienst.

 

Even heel concreet: Hoe weet je nu of  "christelijke" iemand zich zeer waarschijnlijk schuldig maakt aan doodzonde? Het is moeilijke te zeggen, omdat alleen God in de harten van mensen kan kijken, maar wanneer de desbetreffende persoon herhaaldelijk in volle vrijheid zich onder andere bezighoudt met de zonden beschreven in Psalm 36-25 (Openbaring 21:8, 22:15, 2 Timotheus 3:1-6) : “2 De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart, angst voor God heeft hij niet. 3 Hij sust zijn geweten, hij is blind voor zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. 4 Wat hij zegt is leugen en bedrog, wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. 5 ’s Nachts broedt hij zijn plannen uit, hij kiest de verkeerde weg, het kwaad wijst hij niet af.” (Psalm 36:2-5)”, dan is de kans heel groot dat zo’n iemand is “versteend” en hij merkt ook helemaal niets van dat hij fout bezig is.

In tegendeel, doormiddel van leugen, bedrog, manipulatie en omkoping voert hij zijn plannen uit en gaat op die manier door het leven. Hij gelooft heilig in dat hij goed bezig is “in het belang van de gemeenschap”, want: Het kwade is je liever dan het goede, de leugen ligt je beter dan de waarheid..” (Psalm 52:5)

 

Wat je vaak ziet bij zo'n volkomen kwade persoon is dat hij z'n best doet om zijn ware bedoelingen verborgen te houden en probeert om achter de schermen en discreet dingen voor elkaar te krijgen zodat niemand argwaan krijgt. Over dergelijke uiterst kwade individuen lezen we: “Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?” (Jesaja 29:15)

 

De tweede aanwijzing zou kunnen zijn de ongekende weerstand tegen God YAHWEH, Yesuh M'siho en Zijn Woord.

 

Wat je vaak ziet bij zo’n iemand dat hij over ongekende overtuigingskracht beschikt om mensen naar zijn hand te zetten. Hij trekt mensen als een magneet om zich heen. Hij is in staat om mensen om zich heen te verzamelen waar je simpelweg versteld van staat. Niemand van die mensen die met hem omgaat lijkt zich af te vragen van: wat doe ik nu met die man? Hij houdt zich constant bezig met leugen en bedrog en lasteren van anderen. Ik heb hier toch niets te zoeken? Niets daarvan komt in hun gedachten!

 

Wij vermoeden dat de meerderheid onder ons volk zeer waarschijnlijk lang geleden verraad heeft gepleegd jegen de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader YAHWEH heeft ons volk vaak gewaarschuwd om terug te keren naar de wortels van hun voorvaderen. Maar ons volk heeft helaas al Zijn waarschuwingen in de wind geslagen. De Heilige Hemelse Vader kon niets meer doen dan hen de diaspora insturen. Ook in Diaspora hebben ze nog de gelegenheid om terug te keren naar de “oude paden” van de voorvaderen. Helaas weigert de grote meerderheid dit te doen. Ze hebben zich volledig afgesloten voor Yesuh M’siho en Zijn Woord. Erger nog, diegenen die proberen om Gods Woord bij ons volk te verkondigen, krijgt met een verschrikkelijke weerstand en een ongehoorde lastercampagne te maken.

Omdat het volk God YAHWEH aan de kant heeft gezet, hebben ze geestelijke/seculiere leiders om zich heen verzameld die erger zijn dan het volk zelf. Profeet Jesaja zei over deze verfoeilijke leiders die zijn aangesteld door een verfoeilijke volk: "Je leiders verzetten zich tegen God, ze heulen met dieven, azen op steekpenningen, jagen op geschenken. Ze doen wezen geen recht, geven weduwen geen gehoor (Jesaja 1:23)...............Dit volk had behoefte aan leiding, maar zijn leiders misleidden het en zo raakte het op dwaalwegen. Ze zijn allemaal slecht, van God vervreemd, godslasterlijk is hun taal” (Jesaja 9:15-16)

 

Natuurlijk geliefde lezer, zijn er nog eerlijke, degelijke, disciplinaire en waardige leiders onder het volk. De recentelijk gekozen nieuw Patriarch Afrem II Karim geeft enige hoop. Hij is goed opgeleid, heeft goede ervaring, zijn kennis van het Aramees is heel goed, is zeer goed bekend met jeugdproblematiek en heeft goede internationale contacten.

 

6. Oproep: Bidden voor Patriarch Ignatius Afrem II Karim

 

 

Het is mogelijk dat de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob ons volk nog een kans geeft om zich te bekeren van hun dwaalwegen. En misschien is de recentelijk gekozen Patriarch Ignatius Afrem II de laatste kans die de Heilige hemelse Vader ons volk wil geven. Om deze reden roepen wij iedereen op om te bidden voor Patriarch Ignatius II Afrem Karim.

Het zou mooi zijn als U paar dagen ging vasten en dan het gebed uitspreekt. Maar het kan ook zonder vasten. Maak alstublieft dit gebed een dagelijkse gewoonte voor Uzelf.

 

Gebed voor Patriarch Ignatius Afrem II Karim. 

Heer Yesuh M’siho ik aanvaard Uw volbrachte offer aan het kruis van Golgotha voor mijn zonden. Ik nodig U uit in mijn leven. Ik geloof dat U gekruisigd en gestorven bent en na drie dagen uit het graf bent opgestaan. Ik geloof dat U de Here God bent. Ik belijd al mijn zonden, bewust of onbewust, en vraag U om mij van top tot teen te onderdompelen in Uw bloed en mij te reinigen van al mijn zonden en mij om te vormen tot een persoon in overeenstemming met Uw Wil en Heiligheid.

Ik wil graag het stuur van mijn leven in Uw handen geven en wil dat U de richting van mijn leven bepaald. Heer Yesuh, ik wil U als mijn God, Hoge Priester, Redder en Heer.

 

God de Vader, God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ik kom tot u in de gezegende naam van Uw Zoon Yesuh M’siho, mijn Heer, Hoge Priester en Redder. Hemelse Vader, ik buig in aanbidding, Lof en dankbaarheid voor U neer. U komt alle Eer, Roem, Glorie, Lof en Waardigheid toe voor nu en eeuwigheid. Daarom, Eer ik U, Roem ik U, Prijs ik U, Aanbid ik U, Lof ik U en dank ik U.

Vader ik wil graag U als brandpunt van de aandacht in mijn leven en wil graag mijn leven naar U inrichten. Ik wil graag U dienen, ik wil graag U respecteren. Vader in de hemel U bent liefdevolle God, U bent barmhartige God, U bent Heilige God, U bent trouwe God, U bent goede God, ik houd ontzettend veel van U Heilige Vader.

Ik dank U O God YAHWEH, Ik wil U gehoorzamen O God YAHWEH, Ik roem U O God YAHWEH, Ik geef mijn leven aan U O God YAHWEH, Verander mij naar Uw Wil O God YAHWEH, Ik verlaat mij volkomen op U O God YAHWEH, Ik dank U O God YAHWEH, Er is geen god gelijk aan U O God YAHWEH, Er zal nooit een god gelijk aan U zijn O God YAHWEH, Er heeft nooit een god gelijk aan U bestaan O God YAHWEH. Het is een grote eer en voorrecht voor mij om U te leren kennen door Uw zoon Yesuh M’siho, mijn Heer, Hoge Priester en Redder, O Heilige Hemelse Vader. Ik dank, dank U en nogmaals dank U.

 

Ik bedek mijzelf met het bloed van de Heer Yesuh M’siho als mijn bescherming gedurende deze tijd van gebed. Ik geef mij volledig en onvoorwaardelijk over aan U in elke gebied van mijn leven. Ik kom in opstand tegen alle werken van Satan die mij zouden kunnen hinderen in deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de ware en levende God en weiger elke inmenging van Satan in mijn gebed.

 

Satan ik bevel je in de naam van de Heer Yesuh M’siho om mijn aanwezigheid te verlaten met alle je demonen en ik breng het bloed van de Heer Yesuh M’siho tussen ons

 

Heilige Vader in de hemel, ik breng Gloria, Gloria en nog eens Gloria aan Uw Heilige Naam en ik verheug mij en buig mij in lof, aanbidding en dankbaarheid voor U neer dat U ons volk Patriarch Ignatius Afrem II Karim als geestelijke leider hebt gegeven.

 

Vader YAHWEH, ik wil graag doormiddel van dit gebed in alle nederigheid, in Yesuh Naam, Patriarch Ignatius Afrem II Karim voor Uw troon brengen en vraag alstublieft Uw aandacht voor hem.

 

Ik lees in Uw Woord Vader YAHWEH:

“Maar Heer, U bent voor mij als een schild, U bent mijn eer, om U houd ik het hoofd opgericht” (Psalm 3:4)

“Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan, en Ik zal je dekken in de rug met al Mijn Majesteit. 9 Als je roept, geef ik antwoord; schreeuw je om hulp, ik ben er. Maak een eind aan onderdrukking, aan beschuldigingen en lasterpraat” (Jesaja 58:8-9)

Als je ontzag hebt voor de Heer waakt zijn engel over je, staat je bij en bevrijdt je” (Psalm 34:8)

“Al vallen er doden, links en rechts, bij duizenden en tienduizenden, jij blijft ongedeerd. 8 Sla je ogen maar op en je ziet hoe God bestraft wie zich tegen hem keren. 9 De Heer is voor jou een schuilplaats, bij de Allerhoogste vind je onderdak. 10 Rampen zullen je niet treffen, geen plaag teistert je huis. 11 Want Hij stuurt je Zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat” (91:7-11)

“De Heer zegt: Ikzelf zal een muur zijn rondom de stad, een muur van vuur. Ikzelf zal er wonen in al mijn majesteit” (Zacharia 2:9)

“U hebt hem, zijn gezin en heel zijn bezit in bescherming genomen. U zegent alles wat hij onderneemt, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt” (Job 1:10)

 

U bent de Hoogste God, Soevereine Heer van de hele schepping, zichtbaar en onzichtbaar. Alles is in Uw hand en niets kan buiten U om gebeuren (Jeremia 23:24).

Daarom vraag ik U alstublieft in Yeshu naam om een muur/schild van bescherming van vuur rondom Patriarch Ignatius Afrem Karim te plaatsen met Uw aanwezigheid zodat de aanvallen van het kwade worden afgeslagen. Begeleidt en bescherm Patriarch Afrem met een legioen krijgsengelen met getrokken flitsende zwaarden in hun handen om zijn taak uit te voeren in overeenstemming met Uw Wil en Heiligheid. Waak over Patriarch Afrem zodat hij ongehinderd de opdracht kan uitvoeren die U voor hem hebt vastgesteld. Alstublieft heilige hemelse Vader vraag ik om Patriarch Afrem te dekken in de rug met Uw Glorie en Majesteit.

 

Vader YAHWEH, zegen alstublieft Patriarch Ignatius Afrem Karim en moge zijn Patriarchaat een heilige Patriarchaat worden. Ik bid dat Patriarch Ignatius Afrem Karim Uw Heiligheid op de eerste plaats zet in eerbied en in overeenstemming met Uw woord. Moge zijn Patriarchaat zich profileren in een duidelijke scheiding tussen wat is heilig en wat is onheilig (Openbaring 22:11, 1Kor. 5:10-13, 2Kor. 6:14-16, Judas 1:23, Spreuken 17:15 ), dat een heilige zijn plaats kent en een onheilige ook zijn plaats kent, dat wat zwart is niet wit wordt gemaakt (Jesaja 5:20), dat wat krom is niet recht wordt gemaakt (Spreuken 17:23, Prediker 1:15) en dat Patriarch Afrem in de beoefening van zijn herderschaap de gewichten in de weegschaal hanteert die door U zijn vastgesteld (Spreuken 11:1, 16:11 20:10, 20:23).

 

Plaats alstublieft de liefde van Uw Woord in zijn hart zodat Uw Woord als lamp moge zijn bij zijn voeten en licht moge zijn op zijn pad als bekwame en waardige herder (1 Petrus 5:1-4) in overeenstemming met Uw Wil en Heiligheid (Psalm 119:105). Ik bid Heilige Vader dat Patriarch Ignatius Afrem II de nadruk legt op Uw Woord, mensen aanmoedigt om Uw woord te lezen en te bestuderen, activiteiten ontplooit ter bevordering van Uw Woord, monniken, priesters en bisschoppen belast met de taak om Uw woord te verkondigen en het zoeken naar de oude paden van de voorvaderen nieuwe leven in te blazen en daarmee de Syrische Kerk van Antiochie in de oude glorie herstelt.

 

Plaats alstublieft de kracht van Uw Geest in zijn hart opdat hij onder alle omstandigheden alleen voor U kiest en zich niet laat beïnvloeden door de dwaze meerderheid met Uw waarschuwing in zijn achterhoofd “Vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert” (Jeremia 17:5) en daarmee in de voetsporen treedt van:

 

1) Apostel Petrus en andere apostelen die zeiden: “‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen,’ antwoordden Petrus en de apostelen” (Handelingen 5:29)

2) Sadrak, Mesak en Abednego, de drie vrienden van Daniel, die weigerden voor het afgodsbeeld van Nebukadnessar te buigen: “Als u ons in de brandende oven laat gooien, kan de God die wij vereren, ons zo daaruit redden en ons uit uw macht bevrijden. 18 Maar ook als hij dat niet doet, majesteit, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet aanbidden.’” (Daniel 3:17-18)

3) Profeet David die U altijd voor ogen hield, zowel overdag als ‘nachts: Ik houd de Heer altijd voor ogen; Hij is aan mijn zijde, mij zal niets overkomen” (Pslam 16:8), “Zelfs ’s nachts denk ik aan u, Heer, ook dan staat uw wet mij voor ogen” (Psalm 119:55)

4) Koning Salomo voordat hij de verkeerde weg opging: “Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg” (Spreuken 3:6)

5) Mozes die zei: “Al zijn degenen die kwaad willen talrijk, sluit u niet bij hen aan. Bij een rechtsgeding mag u uw verklaring niet laten beïnvloeden door de meerderheid en zo het recht verkrachten” (Exodus 23:2)

 

Als laatste heilige hemelse Vader bid ik dat U Patriarch Ignatius Afrem II Karim bewapend met de moed van Petrus en David, de wijsheid van Salomo (Matteus 12:42), de sterkte van Simson (Rechters 14:6, 9) en het geloof van Noach, Job en Daniel (Ezechiel 14:12-22) om Gods kudde te leiden als een waardige dienaar onder leiding van de Koning der koningen, en Krijger der krijgers, onze Heer en God Yesuh M’siho.

Ik dank U voor dit gebed in Yesuh naam, Amen, Amen en nog eens Amen.

 

7. Conclusie

 

Uit het voorgaande heeft U geliefde lezer het volgende kunnen begrijpen:

- Lang geleden heeft zich een mentaliteit van onverschilligheid, passiviteit en totale desinteresse meester gemaakt van ons volk met betrekking tot hun verplichting naar God YAHWEH, Zijn Woord en Yesuh M’siho. Het zich verdiepen in minimale Christelijke dogma en toepassen van Bijbelse waarheden in hun eigen dagelijkse leven hebben ze lang geleden aan de kant gezet. Yesuh M’siho en Zijn Woord zijn slechts gereduceerd tot uiterlijke ceremoniën en gebruiken.

- Omdat ze weigerden terug te keren naar de oude paden van de voorvaderen, dwongen ze God YAHWEH om hen in Diaspora te sturen. Zelfs in Diaspora weigeren ze te stoppen met hun kwade praktijken en weigeren om terug te keren naar de oude paden.

- Er bestaat een zonde dat vergeven kan worden en een zonde dat niet wordt vergeven

- Verraad is een belangrijke zonde dat waarschijnlijk niet vergeven kan worden, omdat verraad in relatie staat met vele andere zonden.

- Iemand die zonde tot dood begaat ondergaat waarschijnlijk een onherstelbare DNA verandering waardoor gebed tot inkeer geen zin meer heeft. De persoon raakt geestelijk “versteend” waardoor er geen toegang meer mogelijk is tot de ziel.

- De persoon gaat van kwaad tot erger, is over het algemeen zeer bedreven in het goedpraten van het foute gedrag en is in staat om te bewandelen in het grijze gebied van “nog goed, nog kwaad”, waardoor zijn toehoorders niet meteen een slechte persoon in hem zien.

- Wanneer God YAHWEH zijn kinderen oproept met het gebod “houd ze op een afstand”, “ga weg uit hen”, gaat het vaak om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan doodzonde. Daarom wil God YAHWEH zijn kinderen ertegen beschermen om niet met zulke mensen om te gaan.

- Waarschijnlijk heeft een groot meerderheid binnen ons volk zich schuldig gemaakt aan zonden die niet vergeven kunnen worden. Dit vormt een geweldige voedingsbodem voor demonische activiteit.

- Wij hebben laten zien dat het valse evangelie van “wij zijn allemaal broeders, iedereen is welkom, laten wij elkaar vergeven” immoraliteit, bandeloosheid, verval en zondige gedrag in de hand werkt wat ook bij heeft gedragen aan hun diaspora voor andermans deuren. Zeden, moraal, discipline, tucht en berisping kent men niet, want “we zijn allemaal broeders en wij moeten elkaar vergeven.

- Het volk heeft zich een verwerpelijke mentaliteit aangenomen van “wat kan mij dat schelen?”, is extreem passief, totaal niet geïnteresseerd in Yesuh M’siho en zijn Woord en heeft geen enkel prioriteit in hun leven, verkettert en vervolgt diegenen die Gods Woord willen verkondigen, houdt zich graag aan de uiterlijke ceremoniën en gebruiken, maar verwerpt de kern van het geloof, is genoegzaam en leeft bij het idee van “wij hebben alles, wij hebben niets nodig” en is extreem onverschillig.

- Velen onder hen hebben een extreem diepe minachting voor Vader YAHWEH, Zijn Woord en Zijn Zoon Yesuh M’siho, dit is de geest van Nimrod, de geest van antichrist. Het gaat waarschijnlijk om dezelfde categorie mensen waar we over lezen: “Zij geloven niet omdat de god van deze wereld hun geest heeft verblind. Daardoor kunnen zij de lichtstralen niet opvangen van het evangelie dat de heerlijkheid verkondigt van Christus, die het beeld is van God.” (2 Kor. 4:4)

- De kleine gelovige minderheid onder hen houdt zich muistil, staat niet op en springt niet op de bres voor Yesuh M’siho en verkondiging van zijn Woord. Ze wijzen het niet af, maar zijn ook niet actief mee bezig.

- Waar een diepe haat en minachting heersen jegens God YAHWEH, Zijn Woord en Yesuh M’siho betekent maar een ding en dat is: dat zo’n volk is waarschijnlijk geplaatst onder invloedssfeer van een zware satanische machtsengel die daar leiding aangeeft.

 

Het mag U daarom niet verbazen dat een dergelijke milieu, zoals hierboven beschreven, een bron is van problemen, groeps- en partijvorming, laster, onderling haat, verdeeldheid, onrecht, leugen en bedrog, toverij en manipulatie en vele andere zonden. Het is een toestand dat duizenden jaren voorheen werd voorzegd door de heilige profeten die spraken door de Geest van Yesuh M’siho (1 Petr. 1:11-12):

 

Het volk heeft de Heer verloochend! Het zegt: ‘Hem hoeven we niet te vrezen. Wat kan ons gebeuren? Oorlog, hongersnood? Dat overkomt ons niet. En wat hebben de profeten ons te zeggen? Allemaal leeg gepraat. Laat het hunzelf overkomen, wat ze allemaal voorspellen “ (Jeremia 5:12-13)

“Want ik tref schurken aan onder mijn volk, ze liggen op de loer als vogelvangers; ze spannen een ander strikken, ze laten mensen in de val lopen. Als een mand volgestouwd met vogels, zo vol staan hun huizen met gestolen goed. Want van bedrog zijn ze rijk en machtig geworden! Ze glimmen van het vet en ze zijn meer dan slecht. Want ze storen zich niet aan het recht, ze komen niet op voor wezen, voor arme mensen springen ze niet in de bres. Zou ik zo’n volk niet straffen, zou ik zo’n volk als jullie nog sparen? Wat in dit land gebeurt is verschrikkelijk, afgrijselijk. De profeten verkondigen alleen maar leugens, de priesters treden eigenmachtig op en mijn volk voelt zich daar wel bij. Maar ik ga er een eind aan maken!” (Jeremia 5:26-31)

“Want iedereen is op eigen voordeel uit, van groot tot klein. Zelfs priesters en profeten bedriegen het volk. Ze vatten hun taak al te licht op, want bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat (Jeremia 6:13-14)

“Alles wat zij zeggen, is bedrog, moordend zijn hun woorden, als pijlen. Zo wensen ze hun buurman geluk toe, maar in hun hart rijpt het plan voor zijn ondergang. Ik, de Heer, zal hen straffen voor dit alles. Zal ik zo’n volk als dit nog sparen?’  (Jeremia 9:7-8)

 

Diegenen die proberen om Vader YAHWEH, Zijn Woord en Yesuh M’siho te verkondigen krijgen, vanwege de invloed van de geest van antichrist, met zware vervolging te maken, namelijk:

“De wet wordt ontkracht, het recht lijkt niet meer te bestaan. De kwaden belagen de goeden, zo wordt het recht verdraaid.” (Habakuk 1:4)

Jullie haten de verdedigers van het recht en verafschuwen wie de waarheid spreekt.” (Amos 5:10)

De waarheid is zoek, en wie niet meedoet aan het kwaad, stelt zich aan vervolging bloot. De Heer ziet dat er geen recht heerst en is diep verontwaardigd” (Jesaja 59:15)

"Jullie houden mijn naam in ere, daarom zijn jullie bij je eigen volk gehaat en sluit men jullie buiten" (Jesaja 66:5)

 

Met andere woorden: Alles wat hen is overkomen, inclusief de eeuwenoude vervolgingen, afslachtingen, etnische zuivering, het verlies van hun landen en hun diaspora hebben ze exclusief aan zichzelf te danken en niemand anders.

 

Heilige Hemelse Vader YAHWEH zegt:

 

Kom tot jezelf, kom tot inkeer, schaamteloos volk, 2 voordat Gods besluit wordt uitgevoerd. Als kaf dat wegstuift, zo snel vliegt een dag voorbij! Kom tot inkeer, voordat de dag aanbreekt waarop de Heer zijn woede koelt (Sefanja 2:1-2)

 

Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

 

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren