Yahkub van Urhoy (Urfa)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aramese Lichamelijke Genocide

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

World Council Arameans/ Syriac Universal Alliance (WCA/SUA)

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

WCA/SUA: Grove mensenrechten- schenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

6-2-2017: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

9-12-2016: Aramese genocide en de barmhartige Hammo Sharro van Shingal/ Sinjar, Mohammad Sjeik van de stam Tayy en Sjeik Fathallah van Aynkaf.

 

2-8-2016: Turkije, Syrië en Irak: Arameeërs, de ondergang van een inheems volk, deel 3

 

21-4-2016: Na de Turken komen de Koerden.... Arameeërs, Gog en Magog...

 

6-2-2016: Chemische aanval op Ghouta, Damascus in 2013, Arameeërs, Koerden, Turken....

 

12-5-2015: Turkije, Syrië en Irak: Arameeërs, de ondergang van een inheems volk, Deel II

 

15-4-2015: Duitsland noemt slachting onder Armeniërs genocide

 

15-4-2015: Europees parlement roept op tot herdenking Armeense genocide (http://www.nu.nl)

 

13-4-2015: Honderd jaar Ottomaanse Genocide: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de EPP Groep van het Europese Parlement

 

6-3-2015: Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in Syrië

 

10-6-2014: Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocide………

 

9-5-2014: Turkije, Syrië en Irak: Arameeërs, de ondergang van een inheems volk

 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

15-3-2010: Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

3-7-2007: Aramese – Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.

In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Eindelijk komt de aap uit de mouw: Isa Gulten/ Garis, St. Gabriel klooster en verheerlijking van de koloniale anti-Aramese Westerse uitvinding “Assyrianisme.”

 


 

 

1. Inleiding

 

 

2. Door wie worden de Arameeërs in Turkije als “Suryani- Asuri” genoemd meneer Gulten/Garis?

 

 

3. Bisschop Iwannis Afrem Bilgic, Isa Gulten/Garis, Saliba Ozmen, St. Charbel kerk in Midyat, priester Faulus Akman, priester Ibrahim uit Basa en Ishak Shabo

 

 

4. Voormalige leerling van Gulten/Garis, de heer Saliba Ozmen en ravage in Dayro D’Zahfaran in Mardin

 

 

4.1 Installatie van Saliba Ozmen als bisschop

 

 

4.2. Begin van problemen met “bisschop” Ozmen

 

 

4.3. De redenen achter de problemen met de heer Ozmen

 

 

5. Conclusie

 

 


 

1. Inleiding

 

Het zwaard van de Islam heeft in de loop der eeuwen miljoenen liters Aramese bloed doen vloeien in het Midden-Oosten. Kijkend naar de geschiedenis van het Aramese (vals: “Assyrische”) volk, dan kunnen we zeggen dat het bloeddorstige formule “Belasting, Bekering of Zwaard” in de voorbije eeuwen zeer effectieve is geweest in, 1) etnische zuiveringen, 2) demografische veranderingen en 3) genocides.

 

De vervolging van de Christenen gaat echter onverminderd door. In de koloniale Westerse nepnieuws media wordt nauwelijks aandacht besteed aan de dagelijkse bloedbaden veroorzaakt door de Islamitische terroristen in opdracht van de koloniale Kabalistische/ Vrijmetselaars / illuminatie satanisten onder de Christenen wereldwijd zoals bijvoorbeeld gerapporteerd door de Christian Post van 15 maart 2019 in artikel getiteld ” 120 people killed, 140 homes destroyed by Nigeria Fulani since February”.

 

De titel van een andere rapport, over de lakse houding van de koloniale illuminatie nepnieuws media, luidt: “Why Does The Mainstream Media Purposely Ignore Mass Killings Of Christians Across The Globe?” (zie ook hier, hier )

 

Op 15 maart 2019 pleegde een blanke man een afschuwelijke aanslag op een Moskee in Nieuw Zeeland waarbij 49 mensen werden vermoord (hier, hier, hier, hier, hier).

In tegenstelling tot het vermoorden van de Christenen door Moslims, werd de aanslag in Nieuw Zeeland breed uitgemeten in de koloniale Westerse nepnieuws media.

 

Deze gruwelijke aanslag werd door Nieuw Zeeland aangegrepen voor striktere wapenwet. Dit is verdacht en ruikt naar een voorop gezette aanslag, een zogenoemde “false flag attack” voor politieke doeleinden.

Deze mogelijke georkestreerde aanslag zal worden misbruikt door de internationale satanische intrige om chaos te creëren en spanning tussen “Christenen” en “Moslims” te stimuleren.

 

De dader van de aanslag is de 28 jarige Brenton Tarrant. Hij heeft een 74 bladzijden tellende anti- immigranten manifest gepubliceerd en omschrijft zichzelf als “racist”, “eco- fascist” en “bewonderaar” van China en wilde een “burgeroorlog” teweeg brengen in de Verenigde Staten (hier en hier).

Ongeacht het geloof van de dader, de meerderheid in de Islamitische wereld zal hem identificeren als "Christen." Of hij een "Christen", "antichristen", "Budist", "New Ager", "neutraal" of iets anders is, is het niet relevant in de ogen van de meerderheid van de islamitische wereld. Hij wordt gewoon geïdentificeerd als "Christen", ongeacht overtuiging.

 

De bloedbaden zoals die in Nieuw Zeeland zijn helaas standaard gebeurtenissen in de voorbij geschiedenis van het Aramese volk. De eeuwenoude vervolging van het Aramese (vals: “Assyrische”) volk door het zwaard van de Islam heeft het volk bijna vernietigd.

Een bijkomende gevolg van het zwaard van de Islam sinds eeuwen waren de oplaaiende interne conflicten waardoor het Aramese volk nog verder werd verzwakt.

 

Professor Dr. John Joseph

In zijn boek “Muslim- Christian Relations and Inter- Christian Rivalries in the Middle East” schrijft professor John Joseph op blz. 31/32: “Politieke vervolging en onveiligheid deden vaak de interne conflicten toenemen binnen de Midden-Oosterse Christelijke gemeenschappen. Er waren altijd persoonlijke rivaliteiten tussen bisschoppen, schandalige intriges die vaak ertoe leidden om de Moslim autoriteiten om te kopen in deze interne ruzies. Rechtszaken werden gestart door de schandalige onderhandelingen voor de opvolging van de patriarchale troon of het aanvechten van het bisschopsambt.

 

Beginnend in de 13e eeuw en voortdurend, met een korte onderbreking van verzoening, tot de 19e eeuw, was het patriarchale ambt tegelijk bezet door twee, drie en soms vier kerkvorsten die vaak hevig vijandig waren naar elkaar toe met hun twijfelachtige relatieve legitimiteit.

In het midden van de 15e eeuw (1445) beëindigde Patriarch Ignatius X van Mardin een afgescheiden Patriarchaat dat anderhalf eeuw eerder was gestart (1293). In 1494 werd de rivaliserende Patriarchaat van Tur Abdin, die was ontstaan sinds 1364, tijdelijk verwijderd door de dood van het primaat Igantius Mas’ud al-Zazi. De regio Tur Abdin steunde vaak een Patriarch tegenover de Patriarch die zetelde in Dayr al-Zah’faran dichtbij Mardin die door de meerderheid als legitiem werd beschouwd. Rond 1814 claimden vier mannen de Patriarchale troon.

De consequentie van deze interne rivaliteiten was een diep gewortelde verval van de kerk dat vaak leidde tot overlopen naar Islam door vele gelovigen, vaak de meest prominenten onder hen. Wanneer de politieke situatie toeliet, startte soms een niet succesvolle kandidaat voor het kerkelijke ambt, onderhandelingen met de Rooms Katholieke kerk en zond een brief van “gehoorzaamheid” aan de Paus van Rome.”

 

Een tweede punt, naast het zwaard van de Islam, wat ook heeft bijgedragen tot ongekende leed en ellende onder het Aramese volk is de bemoeizucht van de koloniale Westerse machten met ons volk.

 

De bemoeienis van de koloniale Westerse machten in de 16e en 19e eeuw (hier, hier en hier) met het Aramese volk heeft uiteindelijk de ondergang van het Aramese volk bewerkstelligt in het Midden-Oosten. Door de koloniale machten werden nieuwe identiteiten “Chaldeeërs” (16e eeuw) en “Assyriërs” (19e eeuw) uitgevonden en gepromoot waardoor onoverbrugbare vijandigheid en verdeeldheid onder het Aramese volk werd gecreëerd. De diverse Aramese denominaties raakten vervreemd van elkaar en zagen elkaar meer als vijanden in plaats van samen te werken in de vijandige milieu van het Midden-Oosten.

 

Hoewel de benamingen “Chaldeeërs” en “Assyriërs” oorspronkelijke religieuze benamingen waren om de gesplitste en overgebleven Oost-Aramese Nestorianen ermee aan te duiden, werd vooral de religieuze benaming “Assyriërs” door de Oost-Aramese Nestorianen tot hun nationale benaming verheven.

 

De identificatie met de vroegere “Assyriërs” bracht met zich mee dat de vroegere goden van Mesopotamië, zoals Asshur, Nimrod, Marduk, Samiramis, Innana, Gilgamish, Sargon, tot een ongekende hoogte werden/ worden vereerd.

 

Het resultaat van deze fanatieke en uiterst occulte godenverering was dat er zich een ongekende fanatisme meester maakte van de Oost- Aramese Nestorianen wat zich heeft geuit onder andere in occultisme, geschiedenisvervalsing, boekenvervalsing en allerlei andere afkeurenswaardige praktijken die totaal niets met Christendom te maken hebben. “Assyrianisme” uit zich in occultisme.

 

Sommige individuen uit andere Aramese denominaties begonnen ook interesse te tonen voor “Assyrianisme” als etnisch nationale benaming waardoor ze eveneens in de greep kwamen van fanatisme, occultisme en geschiedenisvervalsing. De blinde fanatisme heeft uiteindelijk geleid tot terrorisme (hier en hier) met grote nadelige gevolgen voor ons volk.

 

Het onheilige Westerse koloniale product “Assyriërs” heeft het Aramese volk in grote moeilijkheden gebracht en wel als volgt:

1) Pesterijen/ confiscatie Aramese dorpen/ landerijen in Tur Abdin, Turkije

2) Dreiging van Turkije om in 1998 het klooster St. Gabriel te sluiten.

3) Het besluit van de Turkse Hoge Raad in 2006 om ons volk op de terroristen lijst van de Hoge Raad te plaatsen.

4) De rechtszaken tegen St. Gabriel klooster in 2008.

5) De confiscatie door de Turkse overheid van 50 kloosters, kerken en begraafplaatsen in Turkije in 2017 (Turkije lijkt inmiddels gedeeltelijk hierop te zijn teruggekomen).

 

Iemand onder de West- Arameeërs (vals: “Assyriers”) die sinds jaren uit alle macht de antichristelijke en anti-Aramese occulte “Assyrianisme” promoot is de heer Isa Gulten/ Garis die zich sinds 40 jaar heeft genesteld in het Aramese klooster St. Gabriel in Tur Abdin met alle gevolgen van dien. Als leraar heeft de heer Gulten/ Garis jaren lang de afschuwelijke ideologie van Nimrod / Asshur antichrist in de zielen en harten van de niets vermoedende onschuldige Aramese jongeren ingespoten met vernietigende gevolgen voor de kerk en het volk.

 

In onze analyse van 14-2-2018 hebben wij de oorsprong van “Assyrische” terrorisme uitgelegd en schreven o.a.: We zijn van overtuigd geliefde lezer dat sinds 40 jaar lang de heer Isa Gulten/Garis, zijn vroegere leerlingen en zijn aanhangers worden gebruikt als een geweldige instrumenten in de handen van satan en zijn demonen om de kerk van binnenuit te vernietigen.

Isa Gulten/ Garis.

Interview in het Aramese klooster St. Aho in Kafro, 2017

 

De verspreiding van de verwerpelijke occulte “Assyriansime” vanuit St. Gabriel klooster heeft naar onze stellige overtuiging geleid tot terrorisme, verwarring, chaos, verdeeldheid, onderlinge haat en verzwakking van ons volk. De Turken wilden niet voor niets in 1998 de deuren van St. Gabriel klooster sluiten.

 

De heer Isa Gulten/Garis zit nog steeds in St. Gabriel klooster en wij hebben geen aanleiding om aan te nemen dat hij ooit spijt heeft betuigd of is opgehouden met de verspreiding van de verwerpelijke, haat genererende en verdeeldheid zaaiende “Assyrianisme.”

 

Wij gaan hieronder meer vertellen over de verwoestende activiteiten van de heer Gulten/ Garis met betrekking tot de koloniale, anti-Aramese, antichristelijke en occulte religie “Assyrianisme”.

 

2. Door wie worden de Arameeërs in Turkije als “Suryani- Asuri” genoemd meneer Gulten/Garis?

 

In 2017 werd de restauratie van het Aramese klooster Mor Aho in Tur Abdin, buiten het dorp Kafro (Turks: Arica) afgrond.

Paar jongeren uit het dorp Kafro interviewden de heer Gulten / Garis in het kader van de restauratie van het klooster.

 

 

 

De heer Gulten vertelt iets over het klooster, geschiedenis en restauratie.

 

Op tijdlijn 1:51 minuten zegt de heer Gulten valselijk: “… hier wonende Suryani, die worden genoemd Suryani- Asuri….. “ (klik hier voor de mp3 geluidscitaat)

 

Het woord Suryani is een Turkse woord voor “Syriërs” en Asuri is een Turkse woord voor “Assyriërs.” Hier laat Gulten/ Garis zijn ware gezicht zien. De heer Gulten creëert doelbewust verwarring en chaos door de onheilige en occulte koloniale terroristische benaming “Assyriërs” aan “Arameeërs” te linken.

 

De vraag is: door wie worden “Suryani” in Turkey als “Suryani- Asuri” genoemd heer Gulten/ Garis en sinds wanneer is deze koloniale criminele benaming aan ons volk opgedrongen?

Waren dat niet Uw voormalige leerlingen die U zeer effectief de ideologie van Nimrod/ Asshur antichrist in hun zielen en harten hebt ingeplant? En waarom vond U het nodig om deze onheilige benaming te linken aan de nietsvermoedende Aramese bevolking? Wij gaan hieronder Uw geheugen opfrissen meneer Gulten /Garis.

 

Aramese klooster St. Aho in Kafro, Tur Abdin

In onze analyse van 14-2-2018 hebben wij uitvoerig stilgestaan bij het ontstaan van “Assyrische” terrorisme en hebben laten zien dat de heer Numan Ugur (Numan Shabo, Numan Ogur, Numan Nesro/Nisro) de tweede man van PKK en de voormalige leerling van Isa Gulten/ Garis, de grondleger ervan is. De heer Shabo speelde doorslaggevende rol in bewerkstelligen van een onheilige verbond tussen de PKK en de “Assyrische” terroristen met verschrikkelijke gevolgen voor ons volk.

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo zegt over de benaming “Assyriërs”:

- Halverwege jaren 80, 84, 85, 88 was een bevriende jongeren beweging in Midyat en omstreken onder enkele vrienden, de naam Assyriër was toen nieuw in Tur Abdin en Istanbul……

- In het begin van de jaren 80 waren ze actief in Istanbul, Tur Abdin was toen buiten beschouwing

- Vanaf 84 startten de rebellen van PKK,………….

 

Door wie werd in de jaren tachtig de onheilige koloniale benaming “Assyriërs” bekend gemaakt in Tur Abdin heer Gulten / Garis? Waren dat niet U en Uw voormalige leerlingen, in wiens harten en zielen U de ideologie van Nimrod/ Asshur antichrist hebt ingespoten, die later een onheilige verbond met de PKK sloten meneer Gulten/ Garis? Wat was de reden meneer Gulten/ Garis dat Turkije in 1998 het klooster St. Gabriel wilde sluiten? Daar weet U natuurlijk niets van af…. of…. toch wel!

 

In onze analyse van 14-7-2008 over het onheilige verbond tussen de PKK en de “Assyrische” terroristen, schreven wij dit over de redenen dat Turkije het klooster St. Gabriel wilde sluiten in 1998:

 

Meerdere mensen die les hebben gehad van Gulten waren vatbaar voor de criminele "Assyrische" ideologie en dus voor de rekrutering voor de GHB/ADO/PKK.

 

In hun strijd tegen de PKK namen de Turken geregeld ook "Christenen" gevangen. Door hun speciale ondervragingstechnieken slaagden ze erin om heel wat informatie los te peuteren, niet alleen van de Christenen maar ook van de Moslims. Zo kwamen ze erachter dat er een " geestelijke stank" kwam uit de St. Gabriel klooster, namelijk dat sommige jongeren die betrokken waren bij de GHB/PKK/ADO hun opleiding hadden genoten in het St. Gabriel klooster en wel bij de heer Gultan. De Turken werden toen woest. Immers, van een Gods huis mag je zulke dingen niet verwachten. En ze dreigden het klooster te sluiten.

 

De GHB/PKK/ADO "Assyrische" terroristen voelden nattigheid en vielen de politici in diverse Europese landen lastig met de mededeling dat Turkije de godsdienstvrijheid niet respecteert en het "Assyrische klooster St. Gabriel" wil sluiten. En daarmee hadden zij namelijk hun doel bereikt, dat wil zeggen, doordat de politici het woord "Assyrisch" in de mond namen.

 

U weet exact meneer Gulten/ Garis wie achter de verheerlijking van de koloniale genocidale leugen benaming “Suryani- Asuri” zit. Waarom vond U het nodig om deze benaming uitdrukkelijk te noemen als U daar niet achter zou staan?

 

Na het sluiten van het onheilige verbond met de PKK in 1993, begonnen de “Assyrische” terroristen met exotische namen aan te komen om zoveel mogelijke verwarring en chaos te veroorzaken bij het Aramese volk en bij de buitenstanders. De heer Gulten/Garis lijkt doelbewust dit voort te zetten!

Aramese klooster St. Gabriel in Tur Abdin, zuidoosten van Turkije.

 

Ze zijn meesters in het vermengen van leugen met waarheid. Zo doen ze hun uiterst best om de onoplettende lezer in de war te brengen met betrekking tot de oorsprong van ons volk en komen met scala van benamingen om ons volk ermee aan te duiden. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

Assyriërs- Suryoye of Suryoye- Assyriërs

Chaldeeërs- Syriërs- Assyriers

Assyriërs/ Arameeërs

Assyro-Arameeërs

Assyriërs- Chaldeeërs- Arameeërs- Syriërs

Syriërs- Assyriërs- Chaldeeërs- Arameeërs

Assyriërs (ook bekend geworden als Syriërs, Chaldeeërs)

Assyriërs (Syriërs, Chaldeeërs, Arameeërs etc..)

 

En wat doet de heer Isa Gulten/Garis? Hij zet schaamteloos deze anti-Aramese en antichristelijke occulte ideologie voort door ons volk aan te duiden als ”Syriërs- Assyriërs”. Wij vragen ons zeer ernstig af of misschien de heer Gulten/ Garis wel niet een “adviseur” was/is voor de “Assyrische” terroristen om met scala van benamingen aan te komen.

 

Het dorp van Gulten: Bote (Turks Bardakci)

 

De heer Gulten/Garis is afkomstig uit het Aramese dorp Bote (Turks: Bardakci). In Nederland wonen ook veel mensen uit Bote. Er zijn goede families en minder goed families uit Bote.

 

Er zijn enkele zeer degelijke, Christelijke, betrouwbare en eerlijke families uit Bote in Nederland die zich ver van de religieuze ideologie van Gulten/Garis houden, hebben niets mee te maken.

 

Echter, er zijn ook enkele verraderlijke, onbetrouwbare, achterbakse en laffe families uit Bote die de heer Gulten/ Garis als “god” vereren en al zijn praktijken vergoelijken.

 

Andere sympathisanten van Gulten/ Garis die hem als “god” vereren zijn enkele onheilige families uit Kafro die in Rijssen wonen. En natuurlijk niet te vergeten zijn voormalige leerlingen die allemaal deze afschuwelijke occultisme verheerlijken onder het dekmantel van “Christelijke geloof.”

 

Voor deze families en sympathisanten is de heer Gulten/ Garis een “god” die geen fouten maakt. Wanneer de heer Gulten/Garis naar Nederland komt om geld te verzamelen, wordt hij door hen omringd en de hemel in geprezen. Natuurlijk interesseert deze fanatieke en laffe individuen totaal niets dat ons volk in Syrië wordt ongekend geterroriseerd door een occulte religieuze ideologie die oorspronkelijk in o.a. St. Gabriel klooster onder leiding van Gulten/ Garis vorm heeft gekregen. Dat interesseert ze totaal niet. Zo immoreel en verwerpelijk zijn ze!

 

Toen wij in 2006 begonnen om de onheilige praktijken van de heer Gulten/ Garis in St. Gabriel klooster te ontmaskeren, werden we overspoelt met dreigementen van de “Assyrische” terroristen, enkele buitengewoon verraderlijke families uit Bote en andere sympathisanten.

 

Wij hebben hem hierover gevraagd en hij ontkent ditwas de steevast spreuk van sommige families uit Bote en zijn slaafse sympathisanten. Volgens deze bewonderaars van Gulten/ Garis was alles op de website van Aram-Nahrin onjuist, omdat Isa zich nooit met Assyrianisme heeft beziggehouden.”

 

Als de heer Gulten niets te maken heeft met de Westerse koloniale, genocidale, criminele terroristische benaming “Assyriërs”, waarom vond hij het nodig om tijdens de interview uit 2017 ons volk in Turkije valselijk te presenteren als “… hier wonende Suryani, die worden genoemd Suryani- Asuri….. “ ?

 

Laten deze onheilige families uit Bote en andere sympathisanten nu naar voren treden en ons uitleggen waarom hun “god” Gulten/ Garis nodig vond om de Westerse koloniale, terroristische benaming “Assyriërs” in de mond te nemen. Waarvoor was dat nodig? Als dat geen verheerlijking is, wat is het dan wel?

 

Maar de heer Gulten/ Garis heeft veel en meer op zijn kerfstok. Wij gaan het hieronder zijn geheugen en die van zijn sympathisanten nog meer opfrissen.

 

3. Bisschop Iwannis Afrem Bilgic, Isa Gulten/Garis, Saliba Ozmen, St. Charbel kerk in Midyat, priester Faulus Akman, priester Ibrahim uit Basa en Ishak Shabo.

 

In Midyat zijn er in totaal 5 Aramese kerken, te weten St. Smuni, St. Barsauwmo, St. Aksnoyo, St. Charbel en Beth IL protestante kerk. Verder is er ook het klooster St. Hobil en Abrohom dat tevens als begraafplaats fungeert.

In alle kerken werden kinderen in het Aramese onderwezen.

 

De huidige priester van St. Jacob van Sarug kerk in Enschede, priester Faulus Akman, was leraar Aramees in St. Charbel kerk in Midyat. Zoals vele Arameeërs, vertrok hij met zijn familie op 6-7-1980 naar Nederland. St. Charbel kerk had geen leraar meer. De huidige bisschop van Mardin, de heer Saliba Ozmen was destijds een diaken/leering in St. Gabriel klooster onder leiding van Isa Gulten/ Garis. De heer Ozmen werd toen als leraar aangesteld voor St. Charbel kerk in Midyat.

 

Één van de leerlingen van St. Charbel kerk, de heer Yusuf Turker uit de familie Siqmee, sloeg alarm bij zijn vader, de heer Shabee Siqmee (Turker) en vertelde hem dat de nieuwe leraar, de heer Saliba Ozmen, kinderen leert dat wij “Assyriërs” zijn en overhandigde het lesmateriaal aan zijn vader.

 

Shabee Siqmee (Turker) informeerde zijn broer Isa Siqmee (Turker) over de activiteiten van Salibe Ozmen met betrekking tot verspreiding van “Assyrianisme.” Isa Siqmee werd woest en ging op zaterdag onmiddellijk naar St. Charbel kerk en spraak het bestuur van St. Charbel aan. Hij sprak met de bekende diaken Firmee, die oorspronkelijk uit Kfarze kwam, en anderen en vertelde hen over de activiteiten van de heer Ozmen en overhandigde het lesmateriaal. De heer Firmee en andere aanwezigen werden zeer kwaad.

Daarop werd de heer Saliba Ozmen ter verantwoording geroepen. Hij vertelde hen dat hij het lesmateriaal van Isa Gulten/ Garis had gekregen. De heer Ozmen kreeg paar flinke klappen en werd onmiddellijk ontslagen en vluchtte naar St. Gabriel Klooster, de thuishaven van de “Assyrische” propaganda geleid door de heer Isa Gulten/Garis.

 

Delegatie naar St. Gabriel klooster

 

Zondag na de kerkdienst ging een delegatie van St. Charbel kerk naar St. Gabriel Klooster om maatregelen te eisen tegen Isa Gulten/ Garis.

De delegatie van St. Charbel kerk bestond uit 5 personen, te weten priester Ibrahim uit Basa (provincie Besheeriyee), de twee zonen van priester Mako, Hanna en Sabri, diaken Firmee en een andere persoon.

 

Bisschop Iwannes Afrem Bilgic

In die tijd was bisschop Iwannes Afrem Bilgic de bisschop van Tur Abdin en verbleef in St. Gabriel klooster.

De delegatie ging naar St. Gabriel Klooster om hierover met bisschop Bilgic te praten. Ze overhandigden hem het lesmateriaal en vertelden dat Saliba Ozmen zegt dat hij het lesmateriaal van Isa Gulten heeft gekregen.

 

Je zou verwachten geliefde lezer dat een bisschop, die moet waken over het volk en de kerk, onmiddellijk de heer Gulten/ Garis het klooster zou uitzetten en een aanklacht tegen hem indienen bij de overheid.

 

Maar, helaas, helaas geliefde lezer bestaat zoiets als “recht, gerechtigheid, zeden en moraliteit” al lang niet meer bij ons volk en binnen kerk.

 

Het antwoord van bisschop Iwannes Afrem Bilgic was: “Wat kan ik eraan doen?

 

Toen werd priester Ibrahim van St. Charbel kerk zeer kwaad en vertelde bisschop Bilgic: “Of wees een moedige man, of een bisschop met een sterke geloof of anders moet U doodgaan om van de problemen van deze wereld af te komen. Mensen beschouwden U als een heilige en U laat zulke mensen (als Gulten / Garis) het klooster binnen? Bisschop Iwannes Afrem Bilgic deed niets om de onheilige verwoestende praktijken van de heer Gulten/Garis te stoppen.

 

Ishak Shabo wordt gestopt

De Aramese protestante familie Shabo was zeer bekend en invloedrijke familie in Midyat. Ishak Shabo en Ibrahim Shabo hebben veel gedaan voor het Aramese volk.

 

Toen Ishak Shabo op de hoogte werd gebracht van de onheilige praktijken van Isa Gulten/ Garis en de lakse houding van bisschop Iwannes Afrem Bilgic, begon hij juridische maatregelen voor te bereiden om Gulten het klooster St. Gabriel uit te trappen.

Maar helaas, helaas en nog eens helaas, stuurde bisschop Bilgic een brief naar Ishak Shabo om hiermee te stoppen.

 

Waarom, waarom en nog eens?

Waarom geliefde lezer weigerde bisschop Bilgic om maatregelen te nemen tegen de praktijken van Isa Gulten/Garis, terwijl hij daartoe heel makkelijk bij machte was? Waarom stopte hij Ishak Shabo om maatregelen te nemen tegen Isa Gulten/ Garis? Wat is de reden achter deze laksheid om zijn minimale taak als bisschop uit te voeren?

 

Het antwoord is schokkend en hartverscheurend en wel als volgt: de heer Isa Gulten/ Garis is getrouwd met de dochter van priester Asmar, de broer van bisschop Iwannes Afrem Bilgic. De heer Gulten/ Garis is hun schoonzoon. Daarom kon de heer Gulten/ Garis ongestoord zijn verwoestende praktijken voortzetten in het St. Gabriel Klooster waarbij hij de occulte en antichristelijke ideologie van Nimrod/ Asshur antichrist in de harten en zielen van de onschuldige jongens kon inspuiten. Sommigen van deze jongens zijn later priester of leraar geworden met grote voorliefde voor “Assyrianisme.” En het is deze occulte, antichristelijke en anti-Aramese “Assyrische” religie dat tot terrorisme, morele verval en bandeloosheid heeft geleid (hier en hier).

 

Met andere woorden: De belangen van de familie gaan boven de belangen van de kerk, het volk en Yesuh M’siho/ Jezus Christus! Kunt U deze verwoestende krankzinnigheid begrijpen?

 

Wat zei Yesuh M’siho/ Jezus Christus ook weer over dergelijke gedrag?

Hij zei: Wie bij mij komt, kan alleen mijn leerling zijn als hij zijn vader en moeder, zijn vrouw en zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters haat en zelfs zichzelf (Lukas 14:26)…….

Ja, familieleden zullen vijanden van elkaar worden. 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. 38 Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. 39 Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.’ (Mattheus 10:36-39)

 

Over de heiligheid van Gods huis zegt de Here God: “En dan komen jullie naar de tempel die ik tot Mijn heiligdom heb verklaard. Hoe durven jullie voor Mij te verschijnen! Hoe durven jullie te zeggen: We zijn veilig! Terwijl jullie al die misdaden blijven bedrijven! 11 Denken jullie soms dat Mijn tempel een rovershol is? Weet wel dat Ik, de Heer, al jullie misdaden heb gezien. (Jeremia 7:10)

 

Refererend naar Jeremia 7:10, handelde Yesuh M’siho/ Jezus Christus als volgt tegen de ontering van de tempel: “Jezus ging de tempel binnen en joeg er alle kopers en verkopers weg; hij gooide de tafels om van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenhandelaars. 13 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven: Mijn huis moet heten huis van gebed, maar jullie maken er een rovershol van.’” (Mattheus 21:12-13, Markus 11:15-17, Lukas 19:45-46)

 

Zoals boven aangehaald, zei priester Ibrahim van St. Charbel kerk bij hun bezoek aan het klooster over het gedrag van Gulten/ Garis tegen bisschop Iwannes Afrem Bilgic: Mensen beschouwden U als een heilige en U laat zulke mensen het klooster binnen?

 

Inderdaad zijn er sommige mensen niet alleen uit Bote, maar ook daarbuiten die hem als “heilige” beschouwen. Het zou kunnen, we hebben daar geen oordeel over.

Maar het voorgaande verhaal in beschouwing nemend, willen we graag enkele citaten onder de aandacht van onze geliefde lezer brengen en laten het oordeel aan de lezer over en wel als volgt:

 

1) De Here God oordeelt de mensen anders dan de mensen dat doen. In 1 Samuel 16:7 lezen we: Maar de Heer zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem afgewezen. Waar mensen naar kijken is niet belangrijk; mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar Ik kijk naar het hart.’ (zie ook 1 Kronieken 28:9, Psalm 7:10, Jeremia 11:20, 17:10, 20:12)

 

2) Heer Yesuh M’siho zegt over het gedrag van mensen: “‘Er is geen goede boom die slechte vruchten geeft en geen slechte boom die goede vruchten geeft. 44 Elke boom kun je kennen aan zijn vruchten. Want je plukt geen vijgen van een doornstruik en van een braamstruik haal je geen druiven.” (Lukas 6:43-45)

 

We zijn van overtuigd geliefde lezer dat de activiteiten van Isa Gulten / Garis in St. Gabriel Klooster sinds meer dan 40 jaar, het klooster hebben gemaakt tot een verblijfplaats / bolwerk voor satan en zijn demonische geesten. Het klooster is naar onze analyse geworden tot een geestelijke en fysieke rovershol met vreselijke gevolgen voor de kerk en het Aramese volk.

 

Na het overlijden van bisschop Iwannes Afrem Bilgic, werd monnik Ilyas Cankaya ingewijd als bisschop van Tur Abdin. Bisschop Cankaya heeft ook niets tegen Isa Gulten/ Garis ondernomen. Na hem werd monnik Samuel Aktas in 1985 tot bisschop van Tur Abdin ingewijd. Bisschop Aktas heeft ook niets gedaan tegen de activiteiten van de heer Gulten/ Garis. Integendeel, hij lijkt hem in alles te steunen. De zoon van Gulten/ Garis is zijn secretaris.

 

Er is volgens koning/ profeeet Salomo niets nieuws onder de zon. Hij zegt het als volgt: “Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren en wat er gedaan is, zal weer gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon” (Prediker 1:9))

 

Rond 2700 jaar geleden schreef profeet Jesaja dit over de lakse houding van de leiders: De Heer zegt: ‘Roofdieren, kom, vreet, dieren in het woud! Want wie over het volk moeten waken, zijn volslagen blind, zij missen elk inzicht. Stomme waakhonden zijn het, blaffen kunnen ze niet, ze liggen liever lui te dromen. Vraatzuchtig zijn ze ook, niet te verzadigen. Dat moeten nu herders zijn! Ze tonen geen begrip, ze gaan hun eigen weg en halen wat er te halen valt. Ieder van hen zegt: Kom, ik pak de wijn, laten we ons bedrinken!  Morgen gaan we door, morgen wordt het feest nog groter.’” (Jesaja 56:9-12)

 

De leiders lijken totaal geen interesse te tonen voor het geestelijke welzijn van het volk en doen geen moeite voor om woeste wolven erbuiten te houden. In tegendeel, ze maken de deur wijd open voor de wolven waardoor het volk compleet uit elkaar wordt gescheurd.

Apostel Paulus waarschuwt als volgt tegen zulke gevaar: "Want ik weet dat na mijn heengaan woeste wolven bij u zullen binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die de waarheid zullen verdraaien, om de leerlingen achter zich te krijgen" (Handelingen 20:29-30)

 

Wanneer de Geest van God had geheerst in St. Gabriel klooster, dan had volgens ons de heer Isa Gulten / Garis en zijn supporters geen enkel toegang gehad tot St. Gabriel klooster. Wij vermoeden dat de geest van "die andere jezus" (2 Korintiers 11:4) sinds jaren St. Gabriel klooster zwaar in z'n greep heeft.

 

Bij hoeveel jongeren heeft Gulten/Garis en zijn voormalige leerlingen/aanhangers de gruwelijke occulte “Assyrische” ideologie van Nimrod/Asshur antichrist in hun harten en zielen ingespoten met verwoestend gevolgen voor hun leven? Uitzondering hier en daar gelaten, alle jonge kinderen, die les hebben gehad van Isa Gulten/Garis of zijn vroegere leerlingen, kregen later een afschuwelijke giftige haat en afwijzing jegens de Bijbel, het Christelijke geloof en een grote voorliefde voor de occulte “Assyrianisme”, fanatisme, geschiedenis vervalsing en boeken vervalsing. Deze ongekende demonische fanatisme verklaart ook de weg van terrorisme die ze uiteindelijk zijn opgegaan (hier en hier). Wat is vanuit de geestelijke oogpunt gezien de consequentie om de harten en zielen van deze jongeren op zo’n jonge leeftijd te besmeuren met de koloniale Westerse “Assyrische” Nimrod/Asshur antichrist ideologie?

 

De Heer Yesuh M’siho zegt over doelbewust misleiden van jongeren: ‘Maar als iemand een van deze kleinen die in mij geloven, van de rechte weg afbrengt — het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek verdronk in het diepste van de zee. 7 Ongelukkig de wereld waarin zoveel is dat de mensen van de rechte weg afbrengt! Dat is wel onvermijdelijk, maar wee degene die er de oorzaak van is! (Mattheus 18:6-7)

 

Hieronder gaan wij U meer uitleg geven aan de hand van een voorbeeld over de schade die Isa Gulten/Garis heeft aangericht met zijn activiteiten.

 

4. Voormalige leerling van Gulten/Garis, de heer Saliba Ozmen en ravage in Dayro D’Zahfaran in Mardin.

 

In het voorgaande hebt U kunnen zien dat één van de leerlingen van Isa Gulten/Garis, de heer Saliba Ozmen geprobeerd heeft in 1980, in opdracht van Isa Gulten/Garis om de demonische, occulte en antichristelijke “Assyrische” ideologie van Nimrod/Asshur antichrist in de harten en zielen van de jonge kinderen van St. Charbel kerk in te spuiten. Gelukkig werd op tijd alarm geslagen en werd hij de kerk uitgetrapt en vluchtte naar zijn meester Isa Gulten in St. Gabriel klooster.

 

Tot overmaat van ramp werd de heer Saliba Ozmen in 2003 ingewijd tot “bisschop” van Dayro D’zahfaran in Mardin met vreselijke gevolgen zoals wij U hieronder zullen uitleggen.

 

Als “bisschop” van Dayro D’zahfaran, bezorgt hij het bestuur van het klooster grote kopzorgen. Op 10-6-2016 werd een interview van ruim 2 uur uitgezonden door Suryoyo Sat met de heren Munir Kilimci en Orhan Araz.

 

De beide heren komen uit Mardin, maar wonen in Istanbul. Ze zijn echter nauw betrokken bij het klooster Zahfaran. Tijdens de interview vertelden de heren over de grote problemen die de heer Saliba Ozmen, de voormalige leerling van Isa Gulten / Garis, als “bisschop” veroorzaakt in Mardin.

 

 

Orhan Araz

Munir Kilimci

 

De interview bestond uit twee delen. In het eerste deel vertelde de heer Munir Kilimci over zijn leven in Mardin, zijn intensieve betrokkenheid bij de kerk en zijn politieke activiteiten. Vele Arameeërs vertrokken na 1964 uit Mardin naar Istanbul. Ook de heer Kilimci vertrok met zijn familie naar Istanbul.

 

Van 1946 tot 1950 was hij actief in de politieke partij “Democratische Partij” opgericht door Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Kuprulu en Refik Poraltan.

Eenmaal in Istanbul, is hij een succesvolle drukkerij begonnen en is/was intensief betrokken bij de kerk.

 

In het tweede deel van de interview kwam de heer Orhan Araz erbij zitten en werd gepraat over de problemen die “bisschop” Saliba Ozmen aan het veroorzaken is in het Aramese klooster Dayro D’Zahfaran in Mardin.

 

4.1. Installatie van Saliba Ozmen als bisschop.

 

Over het rampzalige besluit om Saliba Ozmen als bisschop van Mardin aan te stellen, zegt de heer Kilimci:

“Ik ken Saliba als monnik in het klooster. Daarna ging hij naar Midyat en vandaar naar England.

Samen met mijn broer Cebrail wilden we hem graag zo snel mogelijk als bisschop installeren. ……

We werden twee groepen over deze kwestie in Istanbul als Mardin gemeenschap. De ene groep wil monnik Melke Urek en andere groep wil monnik Saliba Ozmen. De meerderheid besloot om voor Saliba Ozmen te kiezen. Iemand uit de gemeenschap stond op en zei: “Als jullie monnik Saliba tot bisschop maken, dan wordt ik protestant.” ……. We namen het besluit Saliba tot bisschop aan te stellen. …….”

 

Als de heer Kilimci zijn huiswerk goed had gedaan, dan was hij achter gekomen dat de heer Ozmen een trouwe dienaar is van Isa Gulten/ Garis en daarmee een fanatieke aanhanger van de antichristelijke, occulte “Assyrische” ideologie van Nimrod/ Asshur antichrist is en daarom totaal ongeschikt voor de ambt van bisschop. Kort na zijn inwijding heeft hij dit duidelijk laten zien zoals hieronder duidelijk zal worden.

 

De Here God communiceert op verschillende manieren met mensen. Het feit dat tijdens de vergadering van de Arameeërs uit Mardin Iemand uit de gemeenschap stond op en zei: “Als jullie monnik Saliba tot bisschop maken, dan wordt ik protestant”, geeft duidelijk aan dat Gods Geest een duidelijke waarschuwing wilde afgeven om de heer Ozmen niet te benoemen als bisschop.

Helaas heeft niemand het signaal begrepen en nu moeten ze lijden onder de gevolgen van hun foute besluit.

 

4.2. Begin van problemen met “bisschop” Ozmen

 

Om de nieuwe bisschop te steunen, richtten de Arameeërs uit Mardin een vereniging op. De heer Kilimci zegt hierover:

“Yahkub Tahinci zei: Munir wil je voorzitter worden, kom we gaan een vereniging oprichten in het klooster Dayro D’Zahfaran, ik wordt voorzitter en jij wordt de tweede voorzitter.

Ik vertelde hem Jacob: “voorzitterschap of lidmaatschap kan mij niet zoveel schelen.”

Jacob zei: “Weiger niet”. Ik zei: “Graag” We richtten een vereniging op en schreven rond 200 leden in, families verzamelt, geld onder ons verzamelt. We startten met een project. …….

We hebben een welkomsthal gebouwd voor de bezoekers die vaak buiten stonden te wachten in de brandende zon.

We bouwden de hal en feliciteerden de bisschop en gaven ook een geldbedrag.

Jacob en ik zeiden: “Sahidna (bisschop Ozmen), maak een boekhouding van inkomsten en uitgaven”

“Dat komt goed, jullie hoeven geen zorgen te maken” antwoordde hij.

Een maand, twee maanden, 5 maanden, 6 maanden later, zagen we niets van de boekhouding “

 

De Arameeërs uit Mardin werden bezorgd over het gedrag van “bisschop” Saliba Ozmen. Munir Kilimci zegt hierover:

 “Yahkub Tahinci werd bezorgd. Hij riep mij en zie Munir: “Kijk naar de situatie, wat gebeurt er? Wij als gemeenschap zullen je autoriteit verlenen.” Daarna zeiden alle vrienden van de kerkraden ”We zullen allemaal je ons handtekening geven en ga achter de kwestie aan.” Ze verzamelden de handtekeningen en gaven die aan mij en ik besloot een brief te sturen naar Sahidna (Saliba Ozmen). Daarna werd de persoon die dreigde protestant te worden (als Saliba Ozmen gekozen zou worden tot bisschop), zijn rechterhand…..”

 

Over het antwoord van Saliba Ozmen op zijn brief zegt de heer Kilimci:

“Na de brief, heeft Sahidna (“bisschop” Ozmen) een aanklacht ingediend tegen mij. Geloof mij, ik kreeg erg veel pijn van. Ik riep mijn advocaat en liet zijn schrijven (van Saliba Ozmen) zien. Hij vertelde mij dat als ik een rechtszaak tegen hem zou openen, dan zou hij bestraft worden, omdat hij U bedreigd.

“Ik ben het hoofd van het diocees, niemand bemoeit zich met mijn werk” zegt hij (Saliba Ozmen).”

 

Commentaar: Dit verbaasd ons totaal niets. Het gaat hier immers om een geestelijke product van Isa Gulten/ Garis. Wat moet je anders van verwachten behalve chaos, tegenwerking en problemen?

 

De heer Kilimci en de meerderheid die voor Ozmen hebben gekozen lijden nu onder hun eigen fouten. Ze dienen daarvoor met tranen in ogen te gaan bidden en vasten en zich vernederen voor de Heilige hemelse Vader om in te grijpen en hen te verlossen van de heer Ozmen.

 

De heer Munir Kilimci deed een emotionele oproep aan “bisschop” Saliba Ozmen en zei:

“Beste broeder, we hebben ons ingezet om U te installeren als het hoofd van het diocees. Wij willen U niet verwijderen als het hoofd van het diocees. (wat wij willen is) verantwoording, verantwoording.

Het is nu 15 jaar geleden. Hetzij de overleden Patriarch Zakka, hetzij mondeling of schriftelijk, ik heb zelfs brief gestuurd naar 32 bisschoppen. Slechts één bisschop, Saliba Chamoun uit Mosul, heeft gereageerd. De rest heeft niet gereageerd.

Bovenop deze druk, vormde patriarch Zakka een comité bestaande uit bisschop Hawa van Baghdad, Hanna Ibrahim uit Aleppo en Samuel Aktas uit Tur Abdin. Zij verhoorden iedereen en maakten een rapport over hun bevindingen. Na het rapport hebben we niets meer gehoord.

We zijn naar Beirut gegaan en hebben opnieuw een verzoek ingediend. Toen we naar Ankara kwamen en terugkeerden naar Tarlabasi (een wijk in Istanbul) hebben wij opnieuw de zaak uitgelegd……….”

 

Commentaar: Dit is voor ons de zoveelste aanwijzing dat de kerk door satan en zijn demonen is overgenomen. Exact dezelfde laksheid en spelletjes werden ook tegenover Mgr. J.Y. Cicek bedreven.

 

Over de besluitloosheid van het patriarchaat zegt de heer Kilimci:

“Wij hebben goede bedoelingen. We willen doorgaan op deze positieve weg. Onze zorg is dit: er is een probleem, is het fout of goed? Ik als een Syrisch [Aramese] individu, mijn zorg is dit: Patriarchaat neemt deze kwestie ter hand, neemt een eerlijke beslissing, zodat iedereen zijn plaats en zijn functie kent. Als ik ongelijk heb of Sahidna (Saliba Ozmen) heeft ongelijk, die heeft gelijk/ ongelijk, hoe dan ook,….. er wordt geen beslissing genomen……

Ik ben drie keer bij de Patriarch (Zakka) geweest… speciaal voor de kwestie Dayro D’zahfaran.”

 

Commentaar: Chaos en besluitloosheid zijn tekenend voor de morele afgang.

 

Tegen beter weten in vestigt de heer Kilimci zijn hoop op de huidige patriarch Afrem Karim en zegt:

“Zelfs nu, toen de huidige Patriarch bisschop was, kwam hij naar Istanbul en heb toen alles aan hem uitgelegd… hij heeft kennis van de kwestie…

Mijn verwachting met name is, hij is jong…. en moge God hem gezond leven geven, dat hij heel snel werk van maakt…….

Als Patriarch dient hij, waar ook een probleem is, ter hand te nemen, besluit erover te nemen en ons ook als mens neer te zetten.”

 

Commentaar: Daar kan de heer Kilimci lang op wachten. Er zijn al diverse comités geweest die de heer Ozmen zeer waarschijnlijk in het ongelijk hebben gesteld. Toch wordt niets tegen hem gedaan. Ze weten dat hij fout is.

 

Over hun reis naar Libanon over de kwestie Dayro D’Zahfaran zegt de heer Orhan Araz:

“Tijdens ons laatste bezoek naar Beirut, werd een vergadering belegd. De Patriarch (Zakka Iwas) was niet aanwezig bij de vergadering, hij moest naar ziekenhuis voor dialyse. Wel waren bisschoppen aanwezig, namelijk bisschop Saliba, bisschop Daniel en de secretaris van Patriarch. In de aanwezigheid van de drie hebben wij vergaderd.

De heer patriarch zei, “Als ik mij niet vergis, zal ik een comité sturen over deze kwestie, enkele bisschoppen zal ik daartoe aanstellen. ”

Die geëerde bisschoppen (Hawa, Yohanna Ibrahim en Samuel Aktas) kwamen, deden hun onderzoek en leverden hun rapport bij het patriarchaat. Ze lieten het rapport ons niet zien. Helaas hoorden we niets van de heer Patriarch. Het is zo gebleven en verder niets mee gedaan.

Na de installatie van de nieuwe Patriarch, zoals aangegeven hij is op de hoogte van de situatie, verwachtten wij een antwoord van hem.”

 

Commentaar: Ze weten allemaal dat de heer Ozmen fout is. Daarom houdt het patriarchaat zich muisstil.

 

Over de acties van de nieuw Patriarch zegt Munir Kilimci:

“Hij (Patriarch Afrem Karim) heeft als laatst bisschop Jean Kawak gestuurd. Hij kwam en luisterde naar onze visie, heeft onderzoek gedaan, daarna ging hij naar Mardin. Hij heeft gesproken met Sehidna Saliba of met het bestuur van het klooster en ging weg. We verwachtten een antwoord, maar hoorden ook van hem niets meer. Mijn zorg is, zoals ik altijd zei, dat ….., mijn patriarchale residentie serieus opkomt voor het klooster ongeacht Patriarch of bisschop. … Als we opkomen voor het klooster, maken we daarmee fouten of maken we ons schuldig aan zonden?”

 

Commentaar: Ook hier weer, ze weten dat de heer Ozmen fout is en daarom laten ze niets van zich horen.

 

Interviewer:

Waarom heeft volgens U de overleden patriarch (Zakka Iwas) deze kwestie niet opgelost? Deze bisschop is alleen, hij kan hem binnen 5 minuten bellen en zeggen: heer Saliba Ozmen kom alstublieft naar mij toe, er is een probleem, blijft U bij mij totdat het probleem is opgelost. Waarom heeft hij zoiets niet gedaan of op een manier opgelost?

 

Munir Kilimci:

“Het is niet alleen dit. Welke probleem heeft hij opgelost tot nu toe? Zijn er op andere plaatsen geen problemen? Waarom lost hij niet op? Ik begrijp het ook niet. Sinds jaren horen we van België, hij heeft het niet opgelost. Ook elders horen we van problemen. Het is niet slechts een enkel probleem op te noemen. Er zijn problemen. ”

“Broeder, er dient een goed uitgeruste patriarchaat te zijn, er dient onderzoek te worden gedaan. Mijn principe is dit: het patriarchaat dient elke jaar een hoog betrouwbare, rechtvaardige bisschop te sturen naar alle diocesen om de situatie te onderzoeken.”

 

Commentaar: De reden dat patriarch Zakka Iwas niets heeft opgelost is omdat het patriarchaat was overgenomen door buitengewoon gevaarlijke en antichristelijke individuen die gekleed waren als "bisschop". Het waren dezelfde individuen die ook het leven van Mgr. J.Y. Cicek behoorlijk zuur hebben gemaakt.

 

4.3. De redenen achter de problemen met de heer Ozmen

 

Interviewer: Is het fundamentele van deze kwestie dat op tafel ligt economische, geldelijke, verantwoording waar de heer Saliba Ozmen niet aan meewerkt?

 

Munir Kilimci: Nee, het is niet alleen geld, het gaat ook om ideologie.

 

Interviewer: Om wat voor ideologie?

 

Munir Kilimci: Assyrianisme en die andere, de Dauronoye.

Hij komt naar Istanbul, bezoekt niemand van ons en vraagt naar niemand van ons, toont geen interesse, maar gaat naar de Dauryonoyee groep. Zo horen wij.

 

Commentaar:

De term “Dauronoye” is een Aramese woord voor “revolutionairen.” Het gaat hier om de “Assyrische” PKK/GHB/ADO aanhangers die een pakt met de PKK hebben gesloten (hier en hier) en daarmee het pad van terrorisme opgingen. Ze werken voor de Koerden, het zijn hun slaven. In Syrië hebben ze geprobeerd om in opdracht van de PKK/YPG Koerden de Aramese scholen te sluiten.

 

Voorliefde voor “Assyrianisme” en “Dauronoye/ revolutionairen”? Daar is toch niets nieuws onder de zon? De heer Ozmen is het geestelijke zoon van Isa Gulten/ Garis en dat is garantie voor problemen, chaos, tegenwerking en verheerlijking van de occulte en antichristelijke ideologie van Nimrod/Asshur antichrist.

 

Op de foto hiernaast is de heer Ozmen te zien bij een Koerdische conferentie op 15-6-2013. Conferentie over Koerden? Wat heeft hij ermee te maken? Kennelijk heel veel.

 

Rechts van hem is de fanatieke daunronoyo Evgil Turker en links van hem is een van de Koerdische leiders. De heer Evgil Turker is de voorzitter van de zogenoemde “Syrische federatie” in Turkije. Evgil Turker is een van de steunpilaren van Suroyo Tv die de “Assyrische” PKK/GHB/ADO Dauronoye activiteiten probeert te verkopen aan het nietsvermoedende Aramese volk. Hij is geregeld op Suroyo Tv en verdedigd de dauronoye/ PKK/GHB/ADO standpunten. Het zal de heer Evgil Turker een worst wezen dat zijn geestelijke broeders de "Assyrische" dauronoye ons volk in Syrië samen met de YPG ongekend terroriseren.

De heer Ozmen bij een conferentie van Koerden in Diyarbekir op 15-6-2013

Van links naar rechts: Dauronoyo Evgil Turker, Saliba Ozmen en een Koerdische leider.

 

De vraag is geliefde lezer wat doet de heer Ozmen als “bisschop” bij een Koerden conferentie met naast hem een fanatieke dauronoyo PKK/GHB/ADO “Assyriër”? Besmeurt hij daarmee niet de bisschopsambt? Hij weet precies wat de dauronoyo PKK/GHB/ADO "Assyriers" hebben uitgespookt. Hij valt niet vrij te pleiten. Volgens ons maakt hij zich medeplichtig aan hun praktijken door met hen aan één tafel te gaan zitten. Hij heeft contacten met “Assyriers/ Dauronoye”! Mogelijk is hij één van hen!

 

In onze analyse van 25-1-2007 schreven we het volgende over het gedrag van de “bisschop” Saliba Ozman:

“De situatie in het klooster Zahfaran is net zo erg en dubieus te noemen. Sinds 2003 is Mgr. Saliba Ozman aangesteld als bisschop in het klooster Zahfaharan in Mardin. Ozman is de geestelijke zoon van Isa Gulten en Mgr. Samuel Aktas; alhoewel de laatste tijd verhalen de ronde doen dat het niet meer botert tussen hen. Na het aantreden van Mgr. Ozman, hadden de terroristen een goede toegang tot het klooster Zahfahran. Er werd hen geen strobreed in de weg gelegd onder het mom van ‘we kunnen mensen geen toegang to de klooster weigeren’. In 2005 kwam Mgr. Ozman naar Nederland in verband met de begrafenis van Mgr. J.Y. Cicek. Het verhaal gaat dat de familieleden van Ozman wilden graag hem ontvangen in hun huis. Eenmaal in het klooster was Mgr. Ozman nergens te vinden. Later kwamen de familieleden erachter dat hij de hele dag bij een “vriend” was. En die “vriend” was toevallig wel iemand die zich met rekrutering en terrorisme had beziggehouden. Als dit geen heiligschennis is van een bisschopambt, dan moet U ons uitleggen wat het dan wel is.”

 

De heer Ozmen in Zweden in 2014 bij een bijeenkomst van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen.

De foto hiernaast is de heer Ozmen bij een bijeenkomst van de “Assyrische” federatie in Zweden in 2014.

 

Hij negeert compleet het bestuur van Dayro D'zahfaran en doet alleen dingen die hem uitkomen.

 

De heer Ozmen legt geen enkel verantwoordelijkheid en regeert als een alleen heerser zonder zich te bekommeren om de wensen en belangen van het het Aramese volk in Mardin.

 

 

Hieronder volgt de transcript van enkele delen van het interview om de lezer een indruk te geven van de problemen veroorzaakt door de heer Ozmen.

 

Interviewer: Als hij als bisschop officieel ergens naar toe gaat, informeert hij niet het bestuur van het klooster?

 

Munir Kilimci: Hij vraagt voor de vliegticket en vertrekt.

 

Interviewer: Maar wat gaat hij doen, wat is het programma?

 

Munir Kilimci: Ze weten het niet.

 

Orhan Araz: Waar hij heen gaat, weet het bestuur niet.

 

Munir Kilimci: Ik hoor dit van tijd tot tijd via de telefoon dat Sahidna (Saliba Ozmen) wil naar Duitsland gaan, vraagt om vliegticket. Ze bestellen zijn ticket, maar waar hij in Duitsland naar toe gaat, waarvoor hij heen gaat, weten ze niet.

 

Commentaar: Mogelijk doet hij dingen die het daglicht niet kunnen verdragen en kan daarbij geen pottenkijkers gebruiken. Hij is de geestelijke zoon van Isa Gulten /Garis en "bisschop" Samuel Aktas. Dat verklaart alle ellende.

 

Interviewer: Zijn jullie zeker over van zijn contacten met de Assyriërs?

 

Munir Kilimci: Dat zijn de indrukken die hij bij ons achterlaat.

 

Interviewer: U heeft hem op zijn stoel gezet

 

Munir Kilimci: Met instemming van God en natuurlijk met de instemming van de gemeenschap en ik heb mij ingezet. Maar de laatste keer dat ik met hem sprak van gezicht tot gezicht zei hij tegen mij: bent U mijn vader? Alles wat U zegt moet gebeuren?

 

Interviewer: Waarom legt hij geen verantwoording af?

 

Munir Kilimci: Dat weet ik ook niet

 

Interviewer: Als U zijn vader bent, waarom legt hij geen verantwoording af?

 

Munir Kilimci: Hij doet het niet. Niet alleen aan mij, maar ook niet aan het bestuur (van het klooster).

 

Commentaar: Als hij openheid van zaken geeft, dan wordt mogelijk een beerput opengemaakt van zaken die niet te bevatten zijn.

 

Interviewer: Heeft het klooster in deze kwestie economische, materiële en immateriële schade opgelopen?

 

Munir Kilimci: Veel

 

Vraag interviewer: Zoals?

 

Munir Kilimci: Bijvoorbeeld, een keer ontdekten we dat het klooster 300 miljoen Turkse Lira elektriciteit schulden had. Er is was geen geld in de administratie van de stichting, er was ook geen geld in het klooster.

 

Interviewer: Waar is het geld?

 

Munir Kilimci: Er is geen geld zeggen ze.

 

Interviewer: Geld ontvangen van de bezoekers?

 

Munir Kilimci: Van onze bezoekers ontvingen ze geld. Per jaar kwamen 100.000 bezoekers. Dat geld werd gebruikt voor de salaris van het personeel, de verzekering, en andere onkosten, de diverse benodigdheden van het klooster, wordt geregeld via de vereniging.

We besloten toen om in Istanbul met een groep van 25 personen geld onder ons te verzamelen en stuurden naar Mardin om de elektriciteit schulden te betalen.

 

Interviewer: Hebben jullie deze financiële steun gevraagd aan de bisschop?

 

Munir Kilimci: Er is niets zegt hij.

 

Orhan Araz: Wij hebben gevraagd.

 

Munir Kilimci: Ik zeg dit: gaat hij zo vaak op reis, naar Europa en diverse landen. Aan de gemeenschap geeft hij niets van het geld. Aan wie geeft hij het geld dan? Hij geeft niet aan het klooster.

 

Commentaar:

Mogelijk aan de “Assyrische” terroristen (hier en hier) of hij gebruikt het voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

 

Interviewer: Stopt hij dan in zijn eigen zaak?

 

Munir Kilimci: Dat weet ik niet, dat weet ik ook niet.

 

Interviewer: Dat wil zeggen, het geld dat hij zelf verzamelt behoudt hij voor zichzelf, maar de inkomsten van het klooster door de bezoekers worden gebruikt voor het onderhoud van het klooster.

 

Munir Kilimci: Alles wat onze vereniging doet voor het klooster wordt uitgevoerd in openheid. Iedereen kan komen en inzien.

 

Interviewer: Maar hebben jullie zelf, met name de elektriciteit schulden van 300000 Turkse Lira (vergissing interviewer: moet zijn 300 miljoen Turkse Lira, zie boven), kunnen vinden?, hebben jullie het gevraagd?

 

Orhan Araz: Wij hebben (aan hem) gevraagd.

 

Interviewer: Hebben jullie het gevraagd?

 

Orhan Araz: Ja natuurlijk hebben we het gevraagd aan de bisschop. ….. Als U zich kunt herinneren broeder Munir, hebben wij in de saloon van de kerk van Yesilkoy een vergadering belegd. Wij hebben hem (tijdens de vergadering) verzocht voor een bijdrage voor de elektriciteit kosten… de rest zullen wij aanvullen.

 

Interviewer: (zijn) antwoord?

 

Orhan Araz: …. Voor zover ik weet,…. zei hij “ik heb 30 miljoen”, “30 miljoen heb ik.” …. We hadden een bedrag van 150 miljoen verwacht, de rest zouden wij het aanvullen. Hoe kunnen we 30 miljoen van Sahidna (Ozmen) ontvangen? Houdt U het bedrag maar..

 

Interviewer: Weten jullie of hij meer geld had dan dat bedrag?

 

Munir Kilimci: Daarover geeft hij geen uitleg.

 

Orhan Araz: Daarover geeft hij geen uitleg.

 

Munir Kilimci: Dat wil zeggen, sinds de tijd dat hij hierheen is gekomen tot vandaag, zoals ik zei, weten nog wij nog het bestuur in Mardin wat de inkomsten zijn, hoeveel donaties binnen zijn gekomen.

 

Orhan Araz: Het klooster heeft totaal niets geprofiteerd van de bisschop of andere inkomsten …..

 

Interviewer: Volgens de beschikbare informatie, opent bisschop Saliba Ozmen op de naam van het klooster in diverse Europese landen verenigingen. Is dat juist?

 

Munir Kilimci: We hebben het gehoord, het is juist. De vereniging werd 5 jaar geleden opgericht en vorige jaar gesloten.

 

Orhan Araz: (de vereniging) was opgericht in Zweden.

 

Interviewer: In Zweden was een vereniging opgericht namens het klooster (Zahfaran). Waren jullie als bestuur hiervan op de hoogte?

 

Munir Kilimci: We hadden het gehoord, onderzochten het en het bleek juist te zijn.

 

Interviewer: Had hij (bisschop) jullie op de hoogte gebracht of niet?

 

Munir Kilimci: Nee, dat had hij niet gedaan.

 

Interviewer: Had hij ook z’n eigen bestuur, management in Mardin hiervan op de hoogte gebracht?

 

Munir Kilimci: Nee, nee

 

Interviewer: Zonder instemming van het bestuur opent hij op de naam van het klooster een vereniging. Verzamelt hij geld of zoiets?

 

Munir Kilimci: Waarschijnlijk

 

Orhan Araz: Natuurlijk kwam de oprichting van deze vereniging, als ik mij niet vergis, door zijn eigen handtekening…. Het bestuur wist van niets.

 

Interviewer: Op eigen initiatief opent hij een vereniging op de naam van het klooster voor het werven van inkomsten van individuen of van overheid. Dat geldt wordt niet gebruikt voor het klooster. Doet hij het in zijn eigen zaak? ..…. Het is nodig dat het volk wordt geïnformeerd over alle problemen.

 

Orhan Araz: Volgens datgene wat wij gehoord hebben is het zo.

 

Interviewer: Met alleen horen is niet voldoende. Het is nodig om te weten over de echtheid van zijn administratie (officiële / onofficiële papierwerk) tijdens een gesprek. Dat wil zeggen het is noodzakelijk om te weten. Met alleen “vermoedens” is niet voldoende.

 

Orhan Araz: Van verschillende plaatsen weten wij dat hij geld heeft verzamelt.

 

Interviewer: Weten jullie dat?

 

Orhan Araz: Dat weten we.

 

Interviewer: Het geld heeft hij niet aan het klooster gegeven?

 

Orhan Araz: Diegenen die geld hebben gegeven hebben het gedaan tijdens de biecht. Ik kan ook namen geven als ze ontkennen....

 

Interviewer: Hebben jullie zelf of jullie vrienden in Mardin als het bestuur, samen met de geëerde bisschop aan de tafel gezeten en hierover gepraat? Hebben jullie eraan gewerkt om het probleem zelf op te lossen?

 

Munir Kilimci: Wij hebben erg veel gepraat, sinds de tijd van de heer Yahkub (Tahinci) zoals ik heb aangeven.

 

Interviewer: Okay, zijn jullie het die weigeren aan een oplossing te werken of is hij het die weigert?

 

Munir Kilimci: Hijzelf

 

Interviewer: Hij zoekt geen benadering?

 

Munir Kilimci: Nee

 

Interviewer: Wat is de reden?

 

Munir Kilimci: Hij legt niet uit, het probleem lost niet op. Hij heeft een obsessie/mentaliteit van: “Ik ben het hoofd van het diocees, niemand mag met mijn werk bemoeien. ……………”

………………………………………………………………………………….

 

Munir Kilimci: Aan het einde van de discussies, heeft het bestuur het verzoek ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft de autoriteit van het bestuur van het klooster bevestigd. Dat vereist de Turkse wet. Ik herhaal nogmaals dat zowel wij als het (klooster) bestuur van Mardin goede bedoelingen hebben.

Als een besluit wordt genomen, gebaseerd op de Turkse wet, dan kan de bisschop uit het klooster worden gezet. ………………………………………….

 

Interviewer: Dat wil zeggen, kunnen jullie hem het klooster uitzetten?

 

Munir Kilimci: Natuurlijk

 

Orhan Araz: De taak van zijne excellentie bisschop is een geestelijke taak.…..

 

Interviewer: Maar jullie zeggen dat hij politiek bedrijft. Hij heeft contacten met andere groepen zeggen jullie, hij heeft contacten met Assyriërs zeggen jullie. ………………….

……………………………………………………….

Hij bedrijft politiek zeggen jullie. Kan er binnen het klooster politiek worden bedreven?

 

Munir Kilimci: Hij heeft geprobeerd, maar is niet in geslaagd ……….

…………………………………………

Ik stuurde hem een brief: Sahidna, toen U monnik was, was U goed. Maar toen U bisschop werd, bent U gaan veranderen. Wat is er gebeurd eigenlijk?

 

Commentaar:

Er is niets veranderd heer Kilimci met de heer Ozmen, hij heeft U gewoon voor gek gehouden!! Hij deed zich aardig voor totdat U hem benoemd hebt als bisschop waarna zijn ware aard naar boven kwam waarmee U nu te maken krijgt.

 

Interviewer: Juridisch gezien, kunnen jullie als bestuur, als jullie willen, hem morgen het klooster uitzetten.

 

Munir Kilimci: Als het bestuur van de klooster stichting in Mardin wil, dan kan de bisschop het klooster worden uitgezet.

 

Interviewer: Waarom gebeurt het niet?

 

Munir Kilimci: Wij hebben allemaal een mentaliteit om zoiets niet te doen omdat het om een geestelijke gaat…..

…………………………………………………………………………………….

 

Interviewer: Goed, hoe zal het probleem worden opgelost?

 

Munir Kilimci: Mijn uitgangspunt is dit: De gerespecteerde Patriarch Afrem, waar ik erg veel respect voor heb getoond, dient deze kwestie zeer serieus ter hand te nemen.

 

Commentaar:

Dat wordt waarschijnlijk heel lang wachten!!

 

Uit het voorgaande, geliefde lezer, heeft U kennis kunnen maken met de geestelijke zoon en voormalige leerling van Isa Gulten/ Garis die tot overmaat van ramp is ingewijd tot een “bisschop” en het leven van de Arameeërs van Mardin ongekend zuur maakt. Hij heeft geen contact met het Aramese volk, maar lijkt – hoe kan het anders- zich te wenden tot de afschuwelijke “Assyrische” terroristen (hier en hier). Zijn gedrag schaadt ongekend de kerk en het Aramese volk.

Dit zijn geliefde lezer de zure en ongekend schadelijke vruchten van de onheilige praktijken van Isa Gulten/ Garis in St. Gabriel klooster sinds meer dan 40 jaar. De heer Gulten/ Garis en zijn sympathisanten doen er alles aan om zijn activiteiten verborgen te houden voor het Aramese (vals: “Assyrische”) volk.

 

5. Conclusie

 

Het zwaard van de Islam heeft in de voorbije eeuwen miljoenen liters Aramese (vals: “Assyrische”) bloed doen vloeien, het lichamelijke vernietiging van het Aramese volk.

 

De bemoeienis van de koloniale Westerse machten (hier, hier en hier) met het Aramese volk heeft het volk op culturele, sociale en etnische niveau vernietigd door uitvinding, promotie en implementatie van benamingen “Chaldeeërs” en “Assyriërs.” Er werd een onoverbrugbare haat, wantrouwen en verdeeldheid bewerkstelligd.

 

De Arameeërs hadden niets meer gemeenschappelijk op culturele, sociale en etnische vlak om voor te vechten in de ruwe en onstabiele milieu van het Midden-Oosten. In plaats van met elkaar samen te werken, vertrouwen ze zichzelf toe aan diegenen die uit zijn op hun vernietiging.

 

Hiermee werd hun ondergang in het Midden-Oosten bewerkstelligd en hun diaspora voor andermans deuren bespoedigd.

 

Bij dit proces van ondergang speelt het onheilige, verdeeldheid stimulerende, haat generende koloniale occulte product “Assyriërs” een doorslaggevende rol. De afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen zijn helaas niet de enigen die zich met buitengewoon onheilige zaken bezighouden.

 

Als voorbeeld kunnen we de heer Isa Gulten/ Garis noemen die sinds meer dan 40 jaar zich heeft genesteld in St. Gabriel klooster en van daaruit leiding geeft aan de verspreiding van occulte en met terrorisme besmeurde product “Assyriërs”. Zijn verblijf in St. Gabriel klooster heeft hem in staat gesteld om vele jongeren, mogelijk honderden, te indoctrineren met dit verwoestende occulte product van Nimrod/ Asshur antichrist. Dit heeft ravage aangericht binnen het Aramese volk en de kerk.

 

Vanwege familie belangen, corruptie en morele ondergang bij het volk en in de kerk, wordt tot op heden niets gedaan tegen de praktijken van de heer Gulten/ Garis en zijn geestverwanten.

 

Wij zijn van overtuigd dat de heer Gulten/ Garis en al zijn sympathisanten een zware vloek vormen voor het volk. Kijkend naar het resultaat van de zure vruchten die de onheilige praktijken van Gulten/ Garis in St. Gabriel klooster hebben geproduceerd, dan kunnen we zeggen dat satan en zijn demonen van tevredenheid in hun handen zullen wrijven en waarschijnlijk erg trots zullen zijn met de behaalde resultaten.

 

Een van de zure vruchten is onder andere “bisschop” Saliba Ozmen van Dayro D’Zahfaran die het bestuur van het klooster compleet negeert, doet wat hij wil, zich nergens wat van aantrekt en regeert als een heerser die weinig met bisschopsambt te maken heeft.

 

 “Assyrianisme” is een vreselijke antichristelijke occulte religieuze systeem die immoraliteit, terrorisme, verloedering, bandeloosheid en degradatie van goede zeden en moraal in de hand werkt. Zolang het Aramese volk niet opstaat, corruptie, vriendjespolitiek en familie belangen niet aanpakt en actief de “Assyrische” terroristen niet bestrijd, dan zal dat op den duur leiden tot meer chaos, immoraliteit, verloedering en tot hun complete ondergang.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.