Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld

Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

English Version

Op 19-11-2006 verscheen een artikel in de Turkse krant ‘Zaman’ getiteld ‘Yargıtay'ın terör listesine Süryani örgüt de girdi’, (=Ook een Syrische Organisatie is toegevoegd aan de terreur lijst van de Hoge Raad). Klik hier voor het artikel en de Nederlandse Vertaling.

 

In het artikel wordt gesproken over “Süryani”, ter aanduiding van ons volk in Turkey. Het Turkse woord “Süryani” betekent “Syriërs”, dat wil zeggen Arameeërs. Voor de Turken zijn alle Syrische denominaties die zich met diverse exotische namen aanduiden, inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs, gewoon Süryani, dat wil zeggen Arameeërs. In het artikel wordt uitgelegd dat de terroristische organisatie van de “Süryani” ADO, die later “Beyth Nahrin bevrijdingsleger” is gaan heten, toe is gevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

Het probleem is dat hiermee de Arameeërs in Turkije zijn besmeurd, daar alle Arameeërs worden vereenzelvigheid met terrorisme. ADO/GHB zijn organisaties van hen die zich “Assyriërs” noemen en betrokken zijn bij terrorisme. ADO= Assyrische Democratische Organisatie en GHB= Gabo D’ Hirutho D’ Betnharin, dat wil zeggen: Beth Nahrin Vrijheidspartij.

 

Voordat wij verder gaan, moeten we eerst een kantekening maken en dat is dit: Is iedereen die zich vereenzelvigd met de verwerpelijk Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” meteen een terrorist te noemen? Dat is moeilijk te zeggen. Echter, het is wel dubieus als het gaat om het promoten van het geestelijke product “Assyriërs”; dat alle partijen gebroederlijk naast elkaar staan zonder enige reserve jegens elkaar, inclusief diegene die zich met terrorisme hebben beziggehouden of nog steeds bezighouden. Het is zelfs zo dat sommigen van deze mensen die diep betrokken waren bij rekrutering nu geïnfiltreerd zijn binnen sommige verenigingen en worden volledig ondersteund. Er wordt beslist niet tegen hen opgetreden, in tegendeel!

 

Het is waar, zoals de krant het beschrijft, dat het hier om Arameeërs gaat, echter deze terroristen noemen zich geen Arameeërs, maar “Assyriërs”, in de navolging van het verdeel en heerspolitiek van de Westerse missionarissen, en strijden in feite tegen de Aramese natie. Een zeer belangrijke punt is dat wanneer ze voor de rechtbanken moeten verschijnen of worden ondervraagd of op een andere manier met de wet in aanraking komen, dan noemen zij zich “Arameeërs” enkel en alleen om de Aramese natie te bezoedelen en in een verkeerd daglicht te stellen, zo smerig, verdorven en haatdragend zijn ze. Dit kwam bijvoorbeeld aan het licht tijdens een rechtzaak in Duitsland. De leden van de terreurorganisatie “ADO/GHB” hadden hun leider Numan Ogur ontvoerd om hem disciplinair te bestraffen. De betrokkenen waren fanatieke verkondigers van het “Assyrisme”. Maar tijdens de rechtzaak noemden zij zich “Arameeërs” met de bedoeling ons volk te besmeuren met terrorisme.

 

(Meer over deze rechtzaak: http://www.assyrer.com/ghb-geiselnahmeprozess.htm).

Aan de andere kant, wanneer zij een ontmoeting hebben met bijvoorbeeld de politici van het Europese Parlement, dan spreken zij altijd van het “Assyrische volk” en proberen daarbij met alle mogelijke middelen om ons volk te “Assyrianiseren”. Waarschijnlijk is het om deze reden dat deze bandieten, met success, figuren als Camiel Eurlings en Albert Jan Maat voor hun karretje hebben weten te spannen.

 

Een andere kwestie is dat wanneer ze onder het volk zijn, met name in het bijzijn van ouderen, dan spreken altijd van “Syriërs” om zo het volk zoet te houden en hun onheilige plannen met betrekking tot geschiedenis vervalsing te kunnen doorzetten. Maar tegenover de kranten en politici verdraaien zij de zaak en noemen ons volk “Assyriërs”, zo moraallos en gluiperig zijn ze.

 

Het is daarom van belang dat ons volk in actie komt en zich distantieert van deze terroristen die proberen onze naam te bezoedelen.

Onheilig geestelijke product van het Westen

Het probleem van “Assyrische” terrorisme van vandaag is een oud probleem gecreëerd in het verleden. Naar aanleiding van de hedendaagse terrorisme in het algemeen zegt Professor Dr. Muhammed Shamsadin Megalomatis dat, “,, terrorisme een latere resultaat van eerdere ideologische ontwikkelingen in het gebied van het Midden-Oosten” en ,, Het is vanuit de West Europese universiteiten, politieke partijen en krankzinnige ateliers van allerlei soort dat nationalisme uitstraalde

Het is inderdaad waar dat de Westerse bemoeienis met het midden-oosten geleid heeft tot de hedendaagse probleem, iets wat uitdrukkelijk ook geldt voor de hedendaagse “Assyrisme”.

 

De onheilige en inmiddels met terrorisme en bloed besmeurde door het Westen uitgevonden geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” hebben geen middel onbenut gelaten om de leugennaam “Assyriërs” te promoten en de Aramese natie in diskrediet te brengen. Het gaat hier om Arameeërs die door de Anglicaanse missionarissen in de 19e eeuw om politieke en religieuze redenen werden gehersenspoeld om zich voortaan “Assyriërs” te noemen. En sindsdien strijden zij tegen de Aramese natie en proberen ze met alle mogelijkheden de oorsprong van ons volk te vervalsen.

 

Sommigen van hen zijn zo ontdaan van hun mens-zijn, dat ze werkelijk geen greintje normen en waarden in zich hebben. Om de Arameeërs een slechte benaming te bezorgen en hun eigen terroristische bedoelingen te verbergen, worden de Arameeërs vaak aangeduide als ,”Collaborateurs met Syrië en Turkije”, “ Hezbollah en Binladen” enz.. enz..

 

Liegen, bedriegen, verdraaien van historische feiten, bespottelijk maken van mensen die zich voor hun karretje niet laten spannen en zelfs hun toevlucht  zoeken tot terrorisme om maar meer bekendheid te geven aan deze bloedige terroristische naam. We hadden daarom graag gezien dat de Turkse Hoge Raad onderscheid had gemaakt tussen ons volk en hen die zich van ons hebben afgescheiden door het Westerse kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” aan te hangen.

 

In het artikel van Zaman staat centraal de link van de terroristen “Assyriërs” met de PKK om meer bekendheid te geven aan de “Assyrische” naam. Om dit realiseren heeft men een verbond met de PKK gesloten.

Dit monsterverbond met de PKK werd gesloten op 24-4-1993 in Syrië tijdens een ontmoeting met de leider van de PKK Ocalan. Grofweg werden de volgende afspraken gemaakt:

 

1. De ,,Assyriërs” (ADO)-de geschiedenisvervalsers, de nazaten en het ,,product” van de Westerse geestelijke kolonisatie van de 19e-eeuw zouden zo snel mogelijk een PKK- achtige organisatie op potten moeten gaan zetten om zij aan zij met de PKK te gaan vechten. Daarbij zouden ze zeer intensive proberen om de jongeren in het westen te rekruteren. Deze organisatie raakte later bekend onder benaming: Bethnarin Freedom Party (BFP)of Gabo d’Hirtutho d’Bethnarin (GHB). Al in 2002 werd bekend dat ze rond 200 jongeren hadden geronseld voor guerrilla activiteiten in het noorden van Irak. In Nederland hielden ze hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede, demonstraties om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij GHB.

2. Als tegenprestatie hiervoor vroeg ADO om in de Kurdische media voortaan te spreken van ,,Assyriërs” en deze benamingen te verheerlijken.  Een soort ,,Assyrianisering" campagne om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Inderdaad zag dat vanaf 2004 een enorme compagne op gang in de Koeridsche waarin steeds gesproken werd over ,,Assyriers". Het bestaan van het Aramese volk werd simpelweg ontkent.

3. Als derde punt was de belofte door de PKK dat als Koerdistan zou worden veroverd; de overwinning ook de ,,Assyriers" ten deel zou vallen. Dat wil zeggen dat zij ook een deelachtig zouden worden. 

Als gevolg van deze afspraken; kwamen vele “Assyriers” in het Koerdische Parlement en namen deel aan hun activiteiten.

In het Koerdische Dablad Berxweden van 15-6-1993 worden de afspraken in details beschreven (http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

Het verschenen artikel in de Turkse krant ‘Zaman’ is ook voor een belangrijke deel gebaseerd op het artikel van Berxweden. We lezen bijvoorbeeld in het artikel van Zaman, ‘… werd het fundament van Beyth Nahrin gelegd door ADO. ADO werd actief in 1990. In 1993 sloot het een verbond met PKK, en heeft onder leiding van de PKK aan veel activiteiten deelgenomen….. In de tijd van de PKK hadden ze hun naam veranderd van ADO naar Beyth Nahrin Patriottische Revolutionaire Partij;

 

Dit was bij ons allang bekend. Hun pogingen tot het rekruteren van jongeren zijn ons ook zeer bekend. Een Aramese politieman (afkomstig uit Hassana in Zuid-Oosten van Turkije) uit Amsterdam werd in 2002 gerekruteerd en vermoord in het Noorden van Irak.

 

 

De vermoorde Aramese politieman uit Amsterdam. Gerecruteerd door de "Assyrische" ADO/GHB terroristen en in 2002 in Irak vermoord! Vader van twee kinderen! De terroristen hadden hem een valse naam gegeven, namelijk "Michayel Judi".

 

Het gaat werkelijk waar om moordenaars zonder dat iemand hen iets in de weg legt. Ze kunnen ongehinderd kerken binnengaan, kloosters bezoeken, bisschoppen en patriarch ontmoeten en bij diverse gelegenheden hun intrede doen, zonder dat iemand hen iets in de weg legt. Sommigen hebben zitting genomen in de kerkeraden, anderen proberen zich te maskeren door zich zo zachtaardig mogelijk te gedragen, een methode waar sommigen zich van bedienen om kiezers te winnen en op fraudeleuze manier in de gemeenteraad te komen.

 

In Nederland

Deze lieden grijpen iedere gelegenheid aan om ons geschiedenis te vervalsen en de verwerpelijke geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te verheerlijken. Voor hun propaganda krijgen zij steun/ of hebben ze steun gekregen van de Evangelische Omroep, Herman Teule (Universiteit Nijmegen), Actualiteitsprogramma ‘Het Netwerk’, Ton de Zwaan (Universiteit Amsterdam), het CDA in Enschede, Albert Jan Maat Maat en Camiel Eurlings bij het Europese Parlement, allebei behorend tot het CDA. De Evangelische Omroep heeft willens en wetens samengewerkt met en bekendheid gegeven aan deze terroristen en hebben daarbij doelbewust ons identiteit willen vervalsen. Mensen als Tijs van den Brink, Mattea Vrij en Elsbeth Grutteke, die geen enkel respect voor ons volk hebben getoond, hebben alles in de stelling gebracht om ons volk valselijk aan Nederland te presenteren tijdens diverse uitzendingen van het programma ‘De Ochtenden’.

All deze mensen hebben in feite terrorisme in de hand gewerkt of ze nu leuk vinden of niet en hebben daarmee bijgedragen aan de actie van de Turkse Hoge raad. Het meest verbazende is dat er geen greintje waardigheid en menselijkheid in hun geweten en hart opkomt om te zeggen van, "het is de rotzooi van ons voorouders, laten wij nu dit probleem oplossen". In tegendeel, ze doen hun best om de criminele product van hun voorouders goed te praten.

ADO- Nederland

Diverse mensen hebben in Nederland hun affiniteit met ADO publiekelijk toegegeven. Isa Sumer, raadslid PVDA- Enschede, Sukri Demir en Sabo Celik, medewerker bij het ministerie van Sociale zaken. De heer Celik presenteert zich als de voorzitter van ADO- Nederland. Er zijn natuurlijk meer mensen betrokken bij ADO. Het valt te denken aan bijvoorbeeld de Vereniging Tur Abdin in Hengelo, Mesoptamische Vereniging Enschede enz.. enz..

All deze mensen en organisaties weten heel goed wat ADO heeft uitgespookt en wat voor bloed zij op hun geweten hebben. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. In diepere zin kunnen zij verantwoordelijk worden gesteld voor het besluit van de Turkse Hoge Raad. Natuurlijk zullen zij meteen zich proberen te verschonen door alle mogelijke dingen (terecht of onterecht) tegen Turkije te roepen en zullen in het algemeen zeer zwijgzaam blijven over de terreuractiviteiten van ADO/GHB.

Buitenland

De GHB/ADO “Assyrische” terroristen zijn met name in de kaart gespeeld door o.a. President George Bush, Henry Hyde, Tony Blair, George Carey, Europese Parlement en anderen. Regering Bush heeft geregeld alle minderheden in Irak opgesomd, behalve de Arameeërs van Mesopotamië. De heer George Carey, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, startte in 2005 een campagne getiteld “Save the Assyrians of Iraq..” en repte met geen woord over de Aramese natie. Als voormalige leider van de Anglicaanse Kerk zou de heer Carey meer respect moeten opbrengen voor de Aramese natie, daar zijn voorvaders de Anglicanen waren die het onheilige product “Assyriërs” hebben uitgevonden in hun strijd met de Katholiek missionarissen die voorheen het product “Chaldeeërs” hadden uitgevonden. Verder zou het van correctheid hebben getuigd als de heer Carey gezegd had gezegd dat er in Irak niet meer dan 20.000 zielen zijn die zich eventueel “Assyriërs” noemen.

 

Turkije – Klooster St. Gabriel en Dayrl’ Zahfaran.

-- Ontheiliging van Gods huis door seks---

In het kader van het voorgaande verhaal is het van belang om de hand in de eigen boezem te steken. En dat is dit: Het is voor een lange tijd bekend dat deze terroristen goede toegang hebben tot het klooster St. Gabriel in Zuid-Oosten van Turkije.

 

 

Hun steunpilaar kan worden genoemd de heer Isa Gulten, een leraar Aramees die lesgeeft in het klooster. Als wij juist zijn geinformeerd, heeft de heer Gulten in zijn functie vele studenten geestelijk besmeurd, om niet te zeggen gehersenspoeld, die in het klooster hebben gestudeerd. Het gevolg was dat velen die het klooster verlieten zich vereenzelvigden met de met bloed en terrorisme besmeurde benaming “Assyriërs”. En ten diepste heeft dit ook bijgedragen tot onderlinge haat en verdeeldheid met als uiteindelijke resultaat: terrorisme.

Het is bij iedereen bekend wat de heer Gulten jarenlang heft uitgespookt. Tijdens de begrafenis van Mgr. Cicek kwam hij in 2005 naar Nederland. Velen begroetten en verwelkomden hem als een koning. Hypocrisie ten top dus!

 

Het gedrag van Mgr. Samuel Aktas is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen. Hij kan of wil niet optreden tegen dit soort gedrag. Het wordt aangenomen dat Samuel Aktas geen handeling kan verrichten zonder goedkeuring van de heer Isa Gulten. En dat belooft niet veel goeds.

 

Om de zaak nog erger te maken en het klooster te bezoedelen, woont de heer Gulten en zijn vrouw sinds 20 jaar in het klooster en leiden een leven van een normale man en vrouw, dus seks in Gods huis.

De kinderen van de heer Gulten schijnen op de kosten van het klooster te studeren in het buitenland. In het klooster schijnen hij en zijn kinderen een luxe leven te leiden zonder dat iemand hen iets in de weg legt. Door sommigen werd de brutaliteit en verwaandheid van zijn kinderen duidelijk opgemerkt. Niet gebonden aan enige regel of moraal, schijnen zijn kinderen de studenten geestelijke te onderdrukken, zoals opgemerkt door sommige bezoekers.

Een klooster is een symbool voor het huis van God waar monniken en nonnen dagelijks bidden en de Heer in zuiverheid, vroomheid, armoede en kuisheid dienen, een heenwijzing naar de geestelijke engelendienst in de hemel. In het huis van God is er beslist geen plaats voor seksuele activiteiten. De heer Gulten woont al meer dan 20 jaar samen met zijn vrouw en kinderen in het klooster. Zij hebben zes kinderen gemaakt in het klooster; iets wat buitengewoon verwerpelijk te noemen is. Als Mgr. Samuel Aktas iets van het Christelijke geloof begrepen had, dan had hij de heer Gulten allang het klooster uitgezet. Waarschijnlijk is Mgr. Aktas machteloos of is hij bang dat de financiële bronnen anders worden stopgezet.

Het verblijf van Gulten in het klooster is niet nodig, er zijn monniken die les kunnen geven.

 

Diepe minachting voor het Christelijke geloof.

Als wij kijken naar het kloosterleven van de Katholieken en Orthodoxen (zoals Kopten, Grieken, Russen) dan blijkt dat in geen geval een getrouwde man en vrouw in het klooster wonen en kinderen maken. Het feit dat Gulten en zijn vrouw al 20 jaar in het klooster wonen en ook nog eens zes kinderen hebben gemaakt, is niet alleen een diepe minachting voor de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië, maar in het bijzonder voor het Christelijke geloof.

De situatie in het klooster Zahfaran is net zo erg en dubieus te noemen. Sinds 2003 is Mgr. Saliba Ozman aangesteld als bisschop in het klooster Zahfaharan in Mardin. Ozman is de geestelijke zoon van Isa Gulten en Mgr. Samuel Aktas; alhoewel de laatste tijd verhalen de ronde doen dat het niet meer botert tussen hen. Na het aantreden van Mgr. Ozman, hadden de terroristen een goede toegang tot het klooster Zahfahran. Er werd hen geen strobreed in de weg gelegd onder het mom van ‘we kunnen mensen geen toegang to de klooster weigeren’. In 2005 kwam Mgr. Ozman naar Nederland in verband met de begrafenis van Mgr. J.Y. Cicek. Het verhaal gaat dat de familieleden van Ozman wilden graag hem ontvangen in hun huis. Eenmaal in het klooster was Mgr. Ozman nergens te vinden. Later kwamen de familieleden erachter dat hij de hele dag bij een “vriend” was. En die “vriend” was toevallig wel iemand die zich met rekrutering en terrorisme had beziggehouden. Als dit geen heiligschennis is van een bisschopambt, dan moet U ons uitleggen wat het dan wel is.

Yusuf Bektas

 

Yufus Bektas is een soort tweede Isa Gulten; een fanatieke verheerlijker van de verwerpelijke Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs”. Bektas was, op mysterieuze wijze aangesteld als de secretaris van Mgr. Samuel Aktas en woonde eveneens met zijn vrouw in het klooster St. Gabriel. In 2006 kregen Bektas en Aktas ruzie waardoor hij met zijn vrouw St. Gabriel werd uigezet. Hij zocht zijn toevlucht bij Mgr. Saliba Ozman en kreeg onderdak in het klooster Dayrl’Zahfaran.

 

Het gedrag van Mgr. Aktas en Ozman is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen. Of zij vatten hun functie te licht op; of ze hebben geen besef van het belang van een bisschopsfunctie of ze zijn compleet betoverd door de wereldse zaken en hebben geen idee hoe een bisschop zich dient te gedragen en wat zijn verantwoordelijkheid inhoudt (vergelijk Jeremia 6:13-14 ‘ze vatten hun functie te licht op’).

 

Wellicht zouden wij het voorgaande kunnen samenvatten met de aanklacht van de Here God tegen het verval van geestelijkheid, “En dan komen jullie naar de tempel die ik tot mijn heiligdom heb verklaard. Hoe durven jullie voor mij te verschijnen! Hoe durven jullie te zeggen: We zijn veilig! Terwijl jullie al die misdaden blijven bedrijven! Denken jullie soms dat mijn tempel een rovershol is?(Jeremia 7:10-11)

 

Ze hebben de ware eredienst in het huis van God ‘geroofd’, dat wil zeggen, naar eigen inzicht ingericht en vervangen door iets anders waar de Heer ontzettend hekel aanheeft en een ervan is: het bedrijven van seks in Zijn Huis!

Zowel de heer Bektas en Gultan dienen onmiddelijk de kloosters te worden uitgezet en de terroristen dienen te worden geweerd. Ophouden met die hypocrycy en heiligschenis!

 

Mgr. Yusuf Cetin en Mgr. Melke Urek

Wij hebben echter naast verval en normloosheid ook mensen die zich inzetten voor hun ware Christelijke leven en de functie van een bisschop hooghouden door op een verantwoordelijke wijze invulling aan te geven. Twee van deze mensen in Turkij, die lof en waardigheid verdienen, zijn Mgr. Yusuf Cetin van Istanbul en Mgr. Melke Urek van Adiyan. Deze twee bisschoppen zijn hardwerkende, eerlijke en degelijke bisschoppen die de terroristen altijd op een afstand hebben gehouden; iets wat inderdaad verwacht mag worden van degelijke ware Christenen die Christus van de Bijbel gehoorzamen. Maar natuurlijk maken zij ook fouten, hebben ook hun gebrekkigheden en zwakheden zoals wij allemaal. Echter deze mensen laten zich niet ompraten of omkopen voor zaken die het daglicht niet kunnen dragen.

Turkse Hoge Raad: Dubieuze besluit

Het besluite van de Turkse Hoge Raad is dubieus te noemen en wel om het volgende reden: De mensen achter de oprichting van de terroristische organisatie “ADO/GHB” hebben in 2004 een televisie kanaal geopend, onder auspiciën van de Koerden. Deze mensen hebben in 2005 in Turkije de 1-april viering gevierd in Tur Abdin. Bij deze gelegenheid waren landelijke en lokale Turkse politici aanwezig. Er werd toen met geen woord gerept over terrorisme en het verbieden van hun organisatie. In 2006 werd in Istanbul dezelfde evenement gevierd waarbij onder meer de burgermeester van Istanbul aanwezig was.

Om deze redenen is het vreemd dat men de ADO/GHB op hun terroristen lijst heeft gezet, terwijl zij, bij wijze van spreken, gisteren met de oprichters ervan feestvierden. Door het woord “Suryani” te verbinden met “ADO/GHB”; heeft de Hoge Raad ons volk een groot onrecht aangedaan, daar wij niets met deze terroristen te maken hebben.

Als mensenrechten organisatie vinden wij dat de Turkse Hoge Raad daarmee de rechten van ons volk heeft geschonden en hen in een hoek heeft gezet waardoor ze kwetsbaar zijn gemaakt aan groeperingen in Turkije die naar excuses zoeken om de Christenen te vervolgen. Ons volk wordt in Turkije gediscrimineerd en heeft geen rechten; het Aramees mag officieel niet onderwezen worden; ze zijn niet erkend als etnische minderheid en worden op deze wijze uitgesloten van de sociale, politieke en culturele rechten.

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid