Aday Sher

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Vertaling: De ontmoeting tussen voorzitter APO (= Abdullah Ocalan) en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie op 22-4-1993


Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie:

Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

Doel van dit verbond: Het vervalsen van de Aramese identiteit, Abdullah Ocalan zegt "De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

In navolging van Hezballah probeert ook PKK Christenen te rekruteren (en hun geschiedenis te vervalsen).

English Version


 

Inleiding

1. Het begin van dit monsterverbond: Hoe is het allemaal begonnen ? Numan Ugur- PKK- Assyrische Democratische organisatie.

  1.1 Numan Ugur, de vriend van Abdullah Oclan, komt naar Duitsland in 1993.
 

1.2. De heer Ugur, de PR man van de PKK, nog steeds actief voor de PKK

2. Wat voor afspraken werden gemaakt tussen het Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" en de PKK?

 

2.1. Oprichting van de zusterpartij van de PKK en het rekruteren van de jongeren.

 

2.2. De eisen van ADO: geschiedenis vervalsing van de Aramese natie doorvoeren

   

2.2.1. PKK Televisie zender MedTV- Medya TV- ROJ TV

   

2.2.2. Numan Ugur - Mevrouw Tunc en Judith Neurink

   

2.2.3. Abdullah Ocalan zegt: Geschiedenis opnieuw schrijven:

 

2.3 Als de PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriërs" hieraan ook deelachtig zijn.

3. Enkele interessante uitspraken van Abdullah Ocalan.

 

3.1 Abdullah Ocalan en Circis Aslan (alias George Aryo)

 

3.2 Meedoen en Bekendheid verwerven

 

3.3 De berg Cudi...... Evangelische Omroep.. RADAR.. Dominee Mete

 

3.4. Abdullah Ocalan ontmoet bisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo.

 

3.5. De provincie Cezire (= Tigris) in het Noorden van Syrië

 

3.6. 1998: Turkije wil St. Gabriel Klooster sluiten

4. De vertaling van Berxwedan

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 16:

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 17:

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 18:

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 19:

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 20:


 

Inleiding

 

De zure vruchten van de Westerse bemoeienis met het Midden-Oosten heeft tot gruwelijke resultaten geleid. Misbruikmakend van de naam van Jezus Christus van de Bijbel kwamen ze naar het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw en deden zich voor als "beschermers" van de Aramese Christenen, met als resultaat: haat, verdeeldheid, fanatisme, nationalisme, ophitsing vader tegen zoon, dochter tegen moeder waardoor de Aramese natie gedoemd was tot vernietiging. Ze hebben enorme haat en jaloezie gekweekt bij de Islamieten naar ons volk toe. Ze hebben de Turkse sultanaat en andere machten in de regio tegen de Aramese natie opgezet en hen laten vermoorden in de hoop dat de Arameeërs hulp zouden zoeken bij de Katholieke of Protestante missie om hen vervolgens te bekeren naar de ideologie van de afschuwelijke Jezus van het Westen, die uiteraard niets te maken heeft met Jezus Christus van de Bijbel. Ze hebben hun geestelijken hetzij gedwongen, hetzij met geld omgekocht om de ideologie van de gruwelijke Jezus van het Westen te aanvaarden.

 

Toen de Katholieke missionarissen samen met Frankrijk in de 16e eeuw een deel van de Oost-Aramese natie hadden gehersenspoeld en hen de naam  "Chaldeeërs" gegeven en hun kerk de "Chaldese kerk van Bayblon" hadden genoemd, kon Engeland  hier niet achterblijven. Daarom begonnen de Engelse diplomaten en Anglicaanse missionarissen, als tegenzet, hetzelfde spel in de 19e eeuw te herhalen door het resterende deel van de Aramese Nestoriaanse stammen van Urmia (Iran) en Hakkaria (Turkije) te hersenspoelen om zich “Assyriërs” te noemen, die later zich uitte in een afschuwelijke vorm van fanatisme dat resulteerde in o.a. geschiedenis vervalsing. Overal in de Aramese kerkelijke en seculiere boeken waar “Aramees” of “Syrisch” stond geschreven werd vervangen door “Assyrisch”. Aramese taal werd “Assyrische” genoemd, Aramese volk “Assyrische” volk enz.. enz.. Dus een soort geestelijke genocide heeft hier plaatsgevonden.

 

Deze Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen hebben geen middel onbenut gelaten om het “Assyriansme” te promoten. Of het gaat om genocide kwestie, mensenrechtensituatie van ons volk in het Midden-Oosten of sociale problemen met de jongeren in het Westen; hun ultieme doel is niet zo zeer het onderwerp of het probleem zelf, maar vooral het promoten van de naam “Assyriërs”. Deze fanatiek drang tot het promoten van de benaming “Assyriërs” heeft een afschuwelijke hoogtepunt gekregen in een monsterverbond die ze sloten met de PKK. Dit monsterverbond werd uitvoerig besproken in een  vier pagina's tellende artikel verschenen in de Turkstalige PKK krant "Berxwedan" van 15 Juni 1993. Wij vermelden hieronder de complete vertaling van Berxwedan met de linker kolom de originele Turkse tekst waarin de krant is gedrukt en de rechterkolom de Nederlandse vertaling. Wij hebben ook van de originele krant een hoge resolutie A3- scan gemaakt, waardoor de lezer de krant in de digitale vorm kan downloaden of om online te lezen.

 

Hieronder vermelden wij, als inleiding, eerste enkele opmerkingen omtrent deze kwestie om de lezer wat achtergrondinformatie te verschaffen.

 

1. Het begin van dit monsterverbond: Hoe is het allemaal begonnen ?

Numan Ugur- PKK- Assyrische Democratische organisatie.

 

Numan Ugur (Numan Shabo, Numan Ogur, Numan Nesro/ Nisro), de tweede man van PKK na Abdullah Ocalan. De heer Ugur is toegetreden tot de PKK rond 1985. De datum '85 op z'n overhemad staat waarschijnlijk voor toetreding tot de PKK en de initialen 'N.U.' voor Numan Ugur.

(Foto: Cira Tv, 2014)

Het is bekend dat Hezbollah al jaren Christenen rekruteert om bepaalde deuren open te krijgen die normaal gesloten zouden zijn. De PKK heeft daar kennelijk iets van geleerd. Op de hoogtepunt van hun strijd, rond 1984/1985, slaagde de PKK in om enkele "Christenen" in het zuidoosten van Turkije te rekruteren. Één van deze "Christenen" was een zekere meneer Numan Uğur uit het dorp Mezizah, uit Tur Abdin (Zuidoosten van Turkije). Numan Ugur werd een vertrouweling van Abdullah Ocalan, een naaste medewerker, een tweede man van PKK. Bij afwezigheid van Ocalan, kwam de verantwoordelijkheid in de handen van Ugur.

 

Voor meer details over de heer Numan Ugur/ Shabo/ Ogur/ Nesro/ Nisro en zijn betrokkenheid bij de PKK verwijzen wij naar onze analyse van 14-2-2018 getiteld: "Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan"

 

1.1 Numan Ugur, de vriend van Abdullah Oclan, komt naar Duitsland in 1993.

 

In 1993 kwam Numan Ugur naar Duitsland en voerde diverse gespreken met de organisaties van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen. Ugur overtuigde het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) om een verbond met de PKK aan te gaan.

Over het bezoek van Numan Ugur aan Duitsland in 1993 zegt ADO op blz. 20, Kolom 3 tegen Abdullah Ocalan" Nadat Uw vriend N.U. (=Numan Ugur) naar ons kwam hebben wij de PKK iets meer van dichtbij leren kennen. (Blz. 20, kolom 3)

 

Dit citaat getuigd van de goede relatie die Ugur had met Ocalan, daar de krant een PKK krant is en zo'n citaat schrijven ze niet zo maar op, alles is nauwkeurig gewogen. Merk verder op dat de heer Numan Ugur erg belangrijk is voor de PKK, daar ze alleen zijn initialen vermelden, namelijk N.U.

 

In 1993 werd dus in de "Assyrische" vereniging Bethnahrin in Augusburg een delegatie samengesteld namens ADO, onder begeleiding van de tweede man van PKK, de heer Numan Ugur en ze brachten een bezoek aan Ocalan om het monsterverbond te bezegelen.

 

1.2. De heer Ugur, de PR man van de PKK, nog steeds actief voor de PKK

 

De heer Numan Ugur (Numan Nisro, Numan Shabo, Numan Ogur) steekt zijn liefde en sympatie voor de PKK en de leider Abdullah Ocalan niet onder stoelen en banken.We verwijzen naar onze uitgebreide analsyse van: getiteld "Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK en Abdullah Ocalan"

 

2. Wat voor afspraken werden gemaakt tussen het Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" en de PKK?

 

Als wij de PKK krant Berxwedan bestuderen, dan kunnen wij de afspraken samenvatten in drie punten:

 • Oprichting van een zusterorganisatie van de PKK en het rekruteren van de jongeren

 • Het vervalsen van de Aramese identiteit

 • Als PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriers" hieraan ook deelachtig zijn.

Wij gaan hieronder de afspraken meer in details behandelen.

 

2.1. Oprichting van de zusterpartij van de PKK en het rekruteren van de jongeren.

 

ADO en de PKK spraken met elkaar af dat er een zusterpartij van de PKK zou worden opgericht door ADO en ondersteund door de PKK, zowel moreel als financieel. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

 

Tijdens vele van hun demonstraties verheerlijkten de "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen hun organisatie GHB op spandoeken.

 

Om invulling te geven aan dit verbond, werd door de "Assyriërs" en PKK een zusterorganisatie van de PKK opgericht. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij of kortweg “Bethnahrin”. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

Enkele uitspraken van Abdullah Ocalan waarin hij erop aandringt om de zusterpartij van de PKK op te richten:

 

Blz 16, Kolom 3 zegt Abdullah Ocalan:

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Op blz 18, Kolom 6 zegt hij:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Op Blz. 19, Kolom 1 zegt hij:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • e in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Op Blz. 19, Kolom 2 zegt hij "

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt hij "

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

De voornoemde citaten spreken voor zich. Ze zijn allemaal letterlijk in vervulling gegaan.

Over de beschikbaarheid van de Koerdische media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4). Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV voor propaganda doeleinden.

 

 

Bij deze demonstratie dragen de "Assyrische" terroristen de foto van Che Guevara, de man van communistische vrijheid, zo verheerlijkt door de PKK.

Overal werd de opgerichte zusterorganisatie van de PKK, de GHB verheerlijkt en de jongeren werden opgeroepen zich aan te sluiten voor de strijd in het noorden van Irak.

 

Na hun terugkomst uit Syrië, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals de PKK leider had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Berxwedan Blz. 19, Kolom 1)

 

Hoe zou de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK, vorm krijgen?

 

Op blz. 17 Kolom 4 zegt zegt ADO hierover:

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

 

Inderdaad geachte lezer, de oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen - het koloniale product uit de de 19e eeuw dat tot haat, verdeeldheid en vernietiging heeft geleid - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen.

 In Nederland bijvoorbeeld is zoals bekend de Assyrische Mesopotamische vereniging in Enschede een ADO- vereniging en de mensen die erbij betrokken zijn, waarvan sommigen afkomstig uit Syrië, zijn oude bekenden van ADO. En wat is er nu aan de hand? Sinds jaren subsidieert gemeente Enschede de Assyrische Mesopotamische Vereniging alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is.

De vlag van de GHB: De vlag van de GHB is direct afgeleid van dat van de PKK.

 

Dus de "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder de dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK.

 

 

Het ging de terroristische "Assyriërs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 (Turkse krant Hurriyet) al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren.

 In Nederland organiseerden zij onder andere hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken.

 

 

 

De "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen hebben geen middel geschuwd om hun verbond met de PKK uit te voeren, inclusief inzet van kinderen tijdens de zogenoemde "hongerstakingen" om jongeren te rekruteren voor de strijd in het noorden van Irak.

 

O.a. een Aramese politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, werd gerekruteerd en in 2002 vermoord in het noorden van Irak. Kulan heeft een vrouw en twee kinderen achtergelaten. 

 

Let wel, Kulan werd niet vermoord door de Islamitische Koerden, maar door zijn eigen "Christelijke" “Assyrische” broeders, daar hij weigerde aan de strijd deel te nemen. De “Assyrische” noemen echter de heer Kulan een martelaar en “vergeten” erbij te vermelden dat zij hem hebben vermoord. Op SuryoyoTv wordt hij geregeld “martelaar” genoemd zonder erbij te vermelden dat zijn vrienden hem hebben vermoord.

 

2.2. De eisen van ADO: geschiedenis vervalsing van de Aramese natie doorvoeren

 

Als tegenprestatie hiervoor vroeg ADO om in de Kurdische media voortaan te spreken van ,,Assyriërs” en deze benamingen te verheerlijken. Een soort ,,Assyrianisering" campagne om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Ze hadden gezamenlijke ontmoetingen met de politici van diverse Europese landen en Europese Parlement en spraken altijd van "Assyriërs" om zo invulling te geven aan deze afspraken.

 

Over deze geschiedenisvervalsing lezen wij:

 

 • Numan Ugur zegt " Ze bedoelen ten eerste mee te zeggen, als wij (=PKK) zeggen dat de Assyriërs bestaan, waarom hebben ze in de kranten niet geschreven?" (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Ik zeg veertig keer dat de Assyriërs bestaan. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Numan Ugur "Ze (= PKK) dienen het te benadrukken zeggen ze (= ADO), het zal sowieso worden geschreven en het bestaat ook…. " (Blz. 19, Kolom 4)

 • A.D.O: Laat ze schrijven, laat (de inkt) uitgieten op het schrift. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur)

 • Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren.

 • Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren.

 • Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd. (Blz. 19: Kolom 5)

 • Voorzitter APO: "Dat is oud, daar zijn wij niet vatbaar voor. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 • ADO: Wat wij willen is dit: Dat de PKK de authenticiteit van ons volk aanvaard in de vorm van een schriftelijk getuigenis. (Blz. 19: Kolom 5)

 • Voorzitter APO: Wat betekent het aanvaarden? Bij ons bestaat zoiets niet. Tot het einde aanvaarden wij.  Het is ook gepubliceerd in onze publicaties. Wij hebben de Assyriërs als volk nooit ontkend. Dit heeft veel aandacht gekregen in onze publicaties. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Geachte lezer, haal eens diepe adem en lees de genoemde citaten nogmaals door. Dan zult U namelijk van moeten schrikken. Het criminele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriers" zijn zo fanatiek en ontdaan van hun mens-zijn dat ze zelfs geen problemen ermee hebben om jongens en meisjes op te offeren om bekendheid te geven aan de leugennaam "Assyriërs".

 

In feite heeft de PKK van meneer Ocalan een geestelijke genocide gepleegd op de Aramese natie door het criminele immoreel geestelijke product "Assyriërs" op de voorgrond te plaatsen en deze op te dringen op het Aramese volk. Hun voorvaders hebben samen met de Turken ons volk in mootjes gehakt en wat zij nu doen is in feite de zaak afronden door de verheerlijking van het product van de Westerse immoraliteit en haat in het Midden-Oosten.

 

Enkele punten die de aandacht verdienen:

 

1. Let op dat Ocalan tegen Numan Ogur zegt van " Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur), Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren. Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren. Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd. (Blz. 19: Kolom 5)"

 

Dit geeft aan hoe belangrijk de positie van Numan Ugur  binnen de PKK is, namelijk dat hijzelf de beslissingen van de PKK dient uit te voeren voor wat betreft de afspraken tussen de PKK en ADO. Dit houdt o.a. in:

 

* De vrije toegang verzekeren tot de Koerdische media om de criminele "Assyrische" ideologie door te voeren en de geschiedenis van de Aramese natie te vervalsen.

* De woorden in de kranten en tijdschriften neerschrijven in overeenstemming met de wil van de "Assyriërs", zoals meneer Ocalan zelf zegt "Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. "

* De contacten onderhouden tussen de PKK en de "Assyriërs".

* In feite was Ugur de vertegenwoordiger van de PKK bij de Assyriërs en omgekeerde de vertegenwoordiger van de Assyriërs bij de PKK.

 

2.2.1. PKK Televisie zender MedTV- Medya TV- ROJ TV

 

Niet alleen in de kranten en tijdschriften van de Koerden werd de Aramese natie "ge-assyrienaiseerd", maar dit werd ook via televisie ruimschots gedaan. De afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen kregen 12 uur gratis zendtijd bij de toenmalige PKK zender MedTV. Med TV had in 1994 vergunning gekregen in Engeland voor 10 jaar. Deze vergunning werd echter ingetrokken op 23 april 1999 omdat MedTV banden had met de PKK. Na dit verbod werd de naam MedTV veranderd in MedyaTV. MedyaTV kreeg toestemming in Frankrijk op 30 juli 1999 om uit te zenden en de programma's werden vanuit België uitgezonden. Op 13 Februari 2004 werd de vergunning door Frankrijk ingetrokken omdat MedyaTV een voortzetting van MedTV was en banden met de PKK had. Hierna veranderde de naam MedyaTV in RojTV. RojTV kreeg vergunning in Denemarken op 1 maart 2004 om uit te zenden.

 

Mevrouw A. Tunc (alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri Beth Arsan enz.. )

Of het nu MedTV, MedyaTV of Roj-TV is, de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen hadden vrije toegang tot deze PKK kanaal. Één van de mensen die namens de ADO/GHB de terreur tegen de Aramese natie organiseerde om hun geschiedenis te vervalsen is Atiyya Tunc. Over haar activiteiten bij de PKK kanaal lezen wij" Ze maakt -op vrijwillige basis- programma's die worden uitgezonden in de twaalf uur zendtijd die de Assyriërs wekelijks hebben op de Koerdische satellietzender Med-TV”

Die "12 uur zendtijd" kregen ze gratis van de PKK, in overeenstemming met de gemaakte afspraken, om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Nou ja, "gratis", er werden wel mensen opgeofferd in het noorden van Irak tegen Turkije.

Mevrouw Tunc was ook zeer actief bij de organisatie van diverse "activiteiten", zoals de "hongerstakingen" en andere activiteiten in opdracht van ADO/GHB.

 

 Het is mevrouw Tunc die de Nederlandse politici en de politici bij het Europese Parlement voor haar karretje weet te spannen om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en deze weer te geven onder de criminele naam "Assyriërs".

 

Je vraagt je wel eens af van: Zijn deze politici zo naïef en blind of gaat het hier om een doelbewuste kwade handeling om onze natie te tergen en te terroriseren?

 
 

Ozcan kaldoyo (Echte naam???)

Yahkub Rohyo (echte naam???)

 

De propaganda tegen de Aramese natie bij de ROJ TV wordt vandaag voortgezet door de twee "Christenen", de heren Ozcan Yildiz (alias Ozcan Kaldoyo) en Yahkub Rohyo (echte naam: ???).

 

2.2.2. Numan Ugur - Mevrouw Tunc en Judith Neurink

 

In December 2001 maakte mevrouw Tunc in opdracht van JARABEE jeugdzorg Twente een enorme kabaal over de zogenoemde problemen rondom "Assyrische- Suryoye" jongeren. Maar natuurlijk ging mevrouw Tunc niet om de probleem rondom jongeren, vanzelfsprekend niet. Nee, mevrouw ging het om de verheerlijking van de criminele immorele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriërs". Dat was haar hoofddoel. Maar, hoe kun je dan de politici en journalisten hierover warm krijgen?

 

Mevrouw kwam toen met het verhaal opdagen, dat het belangrijk was om een reis naar Syrië te ondernemen en te kijken hoe de mensen daar leefden. En dat zou dan tot een betere "hulpverlening" leiden. Ze slaagde erin om enkele journalisten en gemeenteraadsleden hiervoor warm te krijgen om een reis naar Syrië te ondernemen. Een van deze journalisten was mevrouw Judith Neurink van het Dagblad Trouw die bij ons bekend is geworden als iemand die zich nergens wat aantrekt van de historische feiten en graag ,,bla bla”  verhaaltjes rondbuizend; zoals het bij ons overkomt.

 

Judith Neurink, Journalist Dagblad Trouw, voor het karretje van mevrouw Tunc.

In een artikel getiteld,, Syrië verscheept minderheden naar het Westen” verscheen van de hand van mevrouw Neurink op 12-4-2002, samengesteld natuurlijk in ,,overleg” met mevrouw Tunc– hoe kan het anders! – heeft mevrouw Neurink een gesprek gehad met een Koerd, de heer Aboe Bakir en een zekerer Nesro.

 

We lezen onder andere,,…. Aboe Bakir krijgt steun van een andere ondergrondse partij in Syrië: Beth Nahrin, de Vrijheidspartij van Surjoje of Assyriërs, de christelijke minderheid in Syrië. Achter een deur die zorgvuldig op slot wordt gedraaid om ongewenst bezoek van de alom aanwezige geheime dienst te voorkomen, zegt voorman Nesro geschokt te zijn door hetgeen hem ter ore is gekomen.

 

Wie is deze voorman Nesro? Deze meneer Nesro is niemand anders dan de heer Numan Ugur, de tweede man van PKK, en zijn organisatie Beth Nahrin, de Vrijheidspartij is GHB, de zusterorganisatie van de PKK; gesteund en gefinancierd door PKK. Één van de aliassen van Numan Ugur was inderdaad Numan Nesro.

Maar natuurlijk werd deze ontmoeting tussen Neurink en Numan Ugur (alias: Nesro) georkestreerd door mevrouw Tunc, dat was namelijk haar hoofddoel van al die kabaal en tamtam die ze maakte als "hulpverlener" rondom de jongeren. En dezelfde tamtam en krokodillen tranen produceert ze nu omtrent Irak.

En maar natuurlijk heeft mevrouw de mensen in Syrië van tevoren goed geïnstrueerd wat ze moeten zeggen en welke woorden zij in de mond moeten nemen als ze in gesprek gaan met mevrouw Neurink. Vanzelfsprekend heeft mevrouw Tunc mevrouw Neurink "begeleidt" naar dorpen, steden, wijken waar madam Tunc van tevoren wist wat de mensen zouden zeggen en welke woorden ze in de mond zouden nemen. Dat heeft ze recentelijk ook met Joel Voordewind gedaan in het noorden van Irak en hiervoor heeft ze ook met Albert Jan Maat en Camiel Eurling gedaan. Haar karretje van geschiedenis vervalsing is kennelijk zeer aantrekkelijk voor deze mensen.

 

2.2.3. Abdullah Ocalan zegt: Geschiedenis opnieuw schrijven:

Abdullah Ocalan, Nederlandse Politici en Media

 

Zoals wij net hebben aangehaald, zegt de heer Ocalan "De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Dankzij de middelen van PKK, de medewerking van sommige Nederlandse politici en media en mensen als mevrouw Tunc, lijkt de geschiedenis van de Aramese natie in Nederland inderdaad opnieuw te worden geschreven, dat wil zeggen: Vervalst en weergegeven onder de criminele Westerse immorele koloniale benaming "Assyriërs". Daarmee lijken de woorden van Abdullah Ocalan letterlijk in vervulling te zijn gegaan.

Aan deze geschiedenisvervalsing hebben de Nederlandse politici en media een belangrijke bijdrage geleverd (sommigen onbewust, de meesten echter willens en wetens). We komen hierop terug in een andere analyse.

 

2.3 Als de PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriërs" hieraan ook deelachtig zijn.

 

De laatste afspraak die gemaakt werd tussen PKK en "Assyriërs" was dat wanneer Koerdistan door de PKK bevrijd zou worden, dan zouden de "Assyriërs" ook hieraan deelachtig worden. 

 

Abdullah Ocalan zegt op Blz. 20, kolom 5 "Onze overwinning zal ook jullie overwinning zijn". Deze tekst is als een groot kop geschreven op blz. 16 en 17 van de krant Berxwedan. 

Verder zegt Abdullah Ocalan over het gemeenschappelijke land en "cultuur" in het kader van de te halen overwinning: 

 • "Het is nodig om Kurdistan te zien als een gemeenschappelijk land" (Blz. 18; Kolom 6)

 • "Het is fout om in dit verband te zeggen dat het hier om twee landen gaat" (Blz. 18; Kolom 6)

 • "In het zelfde gebied leven twee volkeren, dit is de juiste benadering"  (Blz. 18; Kolom 6)

 • "Als wij onze revolutie bewerkstelligen zal het kleinste probleem niet meer bestaan" (Blz. 19; Kolom 6)

 • "Vanaf heden dienen de beide volkeren hun activiteiten gezamenlijk uit te bouwen" (Blz. 20; Kolom 5)

 • "U dient, minimaal net als wij, zich te presenteren als de eigenaren van deze regio" (Blz. 20; Kolom 6)

 • "Dit land is ons gemeenschappelijk land, de cultuur is eveneens ons gemeenschappelijke cultuur" (Blz. 20; Kolom 6)

3. Enkele interessante uitspraken van Abdullah Ocalan.

 

3.1 Abdullah Ocalan en Circis Aslan (alias George Aryo)

 

Een andere persoon die een zeer belangrijke rol speelt in het realiseren van de afspraken tussen ADO en PKK is de heer Circis Aslan.

Circis Aslan is familie van mevrouw Tunc, hij is getrouwd met de zus van mevrouw Tunc. Circis Aslan was één van de grondleggers van de PKK Parlement, zoals hij uiteen zet in een artikel verschenen in de volkskrant van 6-5-1995.

 

Toen hij naar Nederland kwam veranderde Circis Aslan zijn voornaam in Ferman Aslan. Het is onduidelijk waarom hij zijn voornaam veranderde in Ferman. Wat wel bekend is dat hij een Islamitische compagnon in Istanbul had met de naam "Medenio" . Aslan en Medenio schijnen zich met zaken bezig te hebben gehouden die door de Turkse autoriteiten niet op prijs werden gesteld.  Om deze reden, zoals we ons lieten vertellen, kwamen Aslan en Medenio in onmin met de Turkse justitie (er doen hierover verschillende verhalen de ronde). Misschien is dat de reden van zijn naamsverandering van Circis naar Ferman.

 

De naam Aslan (= Leeuw) is een veel voorkomende achternaam in Turkije. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Door nu de voornaam te veranderen van Circis in Ferman, creëer jij een goede camouflage. In het openbaar echter, presenteert de heer Aslan zich altijd als "George Aryo" zoals bijvoorbeeld in divers programma's van de PKK kanaal ROJ TV, in de artikel van de volkskrant van 6-5-1995 en in een interview met ZENDA magazine

 

Circis is de Turkse benaming voor George, en Aryo is de Aramese benaming voor Leeuw (in Turks is dit Aslan). In zijn alias is inderdaad zijn oorspronkelijke naam verborgen, namelijk: George Aryo= George Leeuw= Circis Aslan.

 

Circis/Ferman Aslan (alias: George Aryo)

In Zenda Magazine van 7-12-1998 gaf de heer Aslan een inteview, uiteraard onder zijn alias "George Aryo". En wie was de interviewer namens Zinda? We lezen "an interview conducted by ZENDA's correspondent in Amsterdam, Mr. Matay A. A. Arsan, with Mr. George Aryo of the Assyrian Federation of Holland"

 

En wie is "Matay A. A. Arsan"? Dat is niemand anders dan Metin Tunc, de broer van Attiya Tunc en dus de broer van de vrouw van de heer Aslan.

 

In deze interview zegt de heer Aslan over de PKK " From the beginning PKK has thought of our people as an oppressed people and the oldest inhabitants of Beth-Nahrin. PKK believes that our people must receive as much attention as that of the Kurdish people. The PKK has never been hurt by our people and therefore it considers us more as a friend then as an enemy"

(Vertalng: Vanaf het begin heeft de PKK ons volk gezien als een onderdrukte volk en de oudste inwoners van Beth-Nahrin. PKK gelooft dat ons volk net zo veel aandacht dient te krijgen als het Koerdische volk. De PKK is nooit gekwetst door ons volk en om die reden beschouwt het ons meer als vriend dan vijand).

 

Vergelijkingen tussen de uitspraken van Ferman Aslan en Abdullah Ocalan.

 

Abdullah Ocalan

Ferman Aslan

Het Assyrisch– Syrische volk dienen we eigenlijk als een bloem van dit land te beschouwen, het heeft erg veel geleden, en heeft geen gelegenheid gekregen uit te bloeien (Blz. 19, Kolom 2)

Vanaf het begin heeft de PKK ons volk gezien als een onderdrukte volk....

Jullie zijn één van de oudste volkeren van Koerdistan (Blz. 16, Kolom 1)

..... en de oudste inwoners van Beth-Nahrin

De Assyrische kwestie dient te worden beschouwd als een serieus feit binnen Koerdistan (Blz. 18, Kolom 5)

Ik houd mij zeer diepe bezig met de Assyrische geschiedenis, ik houd mij opnieuw zeer diep bezig met hun cultuur, civilisatie. .... Dat wil zeggen, de mate waarmee de Assyrische werkelijkheid wordt openbaart, in dezelfde mate zal ook de Koerdische werkelijkheid geopenbaard worden (Blz. 19, Kolom 1)

PKK gelooft dat ons volk net zo veel aandacht dient te krijgen als het Koerdische volk.

De belofte van de PKK is dit, het is niet tegen jullie.

... en om die reden beschouwt het ons meer als vriend dan vijand

Soms zeg ik, Kurdistan is Armenië, is Assyrië. (Blz. 18, Kolom 6)

...dat de Koerden Koerdistan noemen en de Assyriërs Assyrië (Volkskrant van 6-5-1995).

 

Waarom geachte lezer, probeert de heer Aslan de PKK te promoten? Wat voor belangen heeft de heer Aslan om dit te doen? Waarom probeert hij de PKK zoet en aanvaardbaar te maken? Wat zit daarachter? Wellicht krijgen wij meer inzicht in de kwestie als wij naar het artikel van Berxwedan kijken en enkele uitspraken van Abdullah Ocalan en ADO meer in details bestuderen.

 

Uitspraken/beloftes van ADO:

 • Tot nog toe waren wij niet op de hoogte van de ondubbelzinnige visie van de PKK naar ons toe. (Blz. 19, Kolom 2)

 • Alle nationalistische leiders in Koerdistan respecterende, willen wij tegelijkertijd benadrukken de leiding van de PKK die ons erg veel vertrouwen en moed geeft (Blz. 20, Kolom 3)

 • Wij getuigen openlijk (steun) in de kwestie van de leiding van de PKK. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Wij geloven dat die oude donkere geschiedenis door de kracht van de PKK wordt verscheurd en van het toneel zal verdwijnen. (Blz. 20, Kolom 3)

 • We geloven opnieuw dat de PKK een begin zal maken met het opheffen van de (zware) last van deze geschiedenis. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Deze mooie vergadering met de leiding van de PKK heeft ons verrukt, heeft ons een grote moed gegeven.

 • Op het ogenblik hebben wij mooie informatie verkregen over de PKK. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Speciaal de ontmoeting die wij hebben gehad met de leider van de PKK, de heer Abdullah Öcalan, heeft ons gezichtsveld meer vergroot over de PKK en wij op onze beurt onderschrijven deze werkelijkheden/feiten. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Deze mooie werkelijkheden/feiten die we hebben geleerd zullen wij verduidelijk aan ons volk in het binnenland en buitenland. (Blz. 20, Kolom 4)

Uitspraken van Abdullah Ocalan:

 • In de komende tijd zullen er grotere ontmoetingen plaatsvinden (Blz. 20, Kolom 4)

 • Ik beloof dat we nogmaals elkaar zullen ontmoeten (Blz. 20, Kolom 5)

Als wij nu kijken naar de uitspraken van ADO, dan valt het volgende op:

 

1. Ze hebben "mooie werkelijkheden" geleerd over de PKK waar ze voorheen niet op de hoogte waren

2. Ze zijn onder de indruk geraakt van de heer Ocalan en PKK en zijn om die reden "verrukt".

3. En als laatste verrukking beloven ze "Deze mooie werkelijkheden/feiten die we hebben geleerd zullen wij verduidelijken aan ons volk in het binnenland en buitenland.

 

Zeer waarschijnlijk is de reclame die de heer Aslan maakt voor de PKK terug te voeren naar de belofte van ADO om deze organisatie zoet te maken bij het volk. Maar er is veel meer aan de hand als wij kijken naar de uitspraken van Abdullah Ocalan.

 

Hij belooft namelijk dat er meerdere ontmoetingen zullen plaats vinden, en we mogen aannamen dat het ook plaats hebben gehad. Met andere woorden, gezien de details die de heer Aslan ons openbaart over de PKK, krijgen wij de indruk alsof hijzelf één van de mensen was, namens ADO, die Ocalan heeft ontmoet.

 

Daarom vermoeden wij, gezien zijn betrokkenheid bij de PKK, als wij kijken naar het interview in Zindamagazine en de details die hij prijsgeeft, dat de heer Aslan ook de familie van zijn vrouw warm heeft gemaakt voor de PKK, namelijk Attiya Tunc (alias: Atiya Gamri, Attiya Gamri Beth Arsan, Attiya Arsan) en haar broers.

De Aramese natie wordt getergd en gemarteld door hen, daar zij buitengewoon fanatieke gedreven drang tot geschiedenis vervalsing vertonnen. We komen hopelijk uitvoerig hierop terug in een andere analyse.

 

3.2 Meedoen en Bekendheid verwerven :

 

Abdullah Ocalan zegt op Blz. 20, Kolom 4 :

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

Ferman Aslan zegt in de Zinda Magazine van 7-12-1998:

 

Vele landen wisten zelfs niet dat de Assyriërs nog steeds bestaan! Wij hebben Rusland, Europa, het Midden-Oosten, de Kaukasische landen en Zuid Afrika bezocht. En waar dit Parlement ook was werd ook de Assyrische kwestie gediscussieerd! Dit is een grote prestatie voor ons volk. Als er geen stem is namens ons volk, met name vanuit het vaderland, dan zal dit werk niet permanent zijn. Vanuit elk hoek en regio dient ons volk te worden luid te worden gehoord.

 

En dat was inderdaad geachte lezer één van de doelen van het monsterverbond tussen ADO en PKK, namelijk om de Aramese geschiedenis te vervalsen en deze te vervangen door de "Assyrische" valsheid. En de heer Aslan lijkt daar trots op te zijn.

 

De heer Aslan zegt ook iets over de PKK televisie kanaal MedTV en in navolging van mevrouw Tunc herhaalt hij dat de "Assyriërs" een eigen programma's  maken en dat ze dezelfde rechten als Koerden hebben. Zowel mevrouw als de heer Aslan blijven in gebreke om de volgende vragen te beantwoorden, namelijk:

 

1. Hoe komen de Koerden aan het geld om de televisie draaiende te houden? Het kost miljoenen per jaar. Niet interessant voor mevrouw en meneer om te weten waar het geld vandaan komt? Gewoon het doel heiligt de middelen?

2. En wat bezielt de Koerden om mevrouw en meneer gratis zendtijd te bezorgen? Toch niet uit vrijgevigheid en naastenliefde?

 

Bedreiging.....

 

De Arameeërs van Aram-Naharaim organisatie is de enige organisatie die z'n nek uitsteekt voor de Aramese belangen. Het is de enige organisatie die durft om stelling te nemen en om wandaden aan de kaak te stellen. Het monsterverbond die ADO met de PKK heeft gesloten om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen is pervers, misdadig en crimineel en daar moet iets van worden gezegd. En diegenen die hun mond houden zijn nog ergere criminelen en terroristen, want zwijgen is immers meestemmen!

 

De uitvoerders van deze gruwelijke overeenkomst zijn natuurlijk niet blij met onze activiteiten. Zowel de heer Ferman Aslan als mevrouw Attiya Tunc hebben Aram-Naharaim bedreigd. De heer Ferman Aslan sprak een medewerker van het klooster aan, omdat hij de voorzitter van Aram-Naharaim kent, en dreigde de voorzitter van Aram-Naharaim met de woorden "Als er morgen iets gebeurt dan moeten jullie niet klagen".

Mevrouw Tunc heeft het meer op een directe manier gedaan. Op 23-8-2006 om 12:30 uur belde ze de voorzitter van Aram-Nahrin telefonische met de mededeling “dat er een bepaald artikel van de website van Aramnahrin onmiddellijk verwijderd moest worden. Ik heb mensen achter mij staan die actie zullen ondernemen…. Ik bel U na overleg met mijn fractievoorzitter”.

 

Wij weten niet of mevrouw Tunc dit dreigement werkelijk met de toestemming van de provinciale fractievoorzitter van de PVDA heeft gedaan of dat ze uit eigen beweging de fractievoorzitter heeft gebruikt om meer geloofwaardigheid en daadkracht aan haar dreigement te geven.

 

Als het waar is wat ze zegt, dan kunnen wij het gedrag van de PVDA in slechts twee woorden omschrijven, namelijk: Crimineel en perverse.

 

Wij hebben echter een boodschap voor de heer Aslan en mevrouw Tunc en dat is dit:

 

Jezus Christus zegt " ,Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:8),...... ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad (Openbaring 22:15)

 

Iedereen die zo laf is om bang te zijn voor de dreigementen van mevrouw Tunc en de heer Aslan is een moordenaar, een hoereerder, ontuchtpleger, magie bedrijver, leugenaar, een hond enz.. enz.. Een Christen die zijn leven aan Christus heeft gegeven zal nooit bang zijn voor de dreigementen van Aslan en Tunc, alleen een hond, een ontuchtpleger, een moordenaar en een magie bedrijver zal bang zijn.

 

Nu zijn er geachte lezer weldegelijk dergelijke lafaards onder ons volk, ja zelfs erg veel. Waarom? Als er dergelijke lafaards niet zouden bestaan, dan zou mevrouw Tunc, de heer Aslan en anderen geen vrije toegang hebben tot de kloosters en de kerken. Alleen een vervloekte en een criminele volk, die zich rijp heeft gemaakt voor een zware oordeel van de Heer, geeft mevrouw Tunc en de heer Aslan en alle anderen toestemming om dergelijke gebouwen binnen te gaan. Een normale Christelijke volk die zichzelf respecteert jaagt ze gewoon weg, zoals de moedige krijgers, de Leeuwen van de St. Charbel Kerk van Amsterdam.

 

3.3 De berg Cudi...... Evangelische Omroep.. RADAR.. Dominee Mete

 

Om het bestuur van ADO over te halen aan het strijd van de PKK deel te nemen, zegt Abdullah Ocalan het volgende "Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel (Blz. 19, Kolom 1).

 

Wat bedoeld Abdullah Ocalan met de woorden "jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi ...." ?

 

De berg Cudi ligt in het Zuid-Oosten van Turkije, de streek Hassana waar de Oost- Aramese Nestoriaanse Protestanten woonden. Deze protestanten werden ook wel "Msiha.. Msiha.. Allaha... Allaha (Jezus...Jezus...God...God) protestanten genoemd. Zoals meneer Ocalan zegt waren de jongeren uit de dorpen rondom de Berg Cudi al in 1993 betrokken bij de activiteiten van de PKK. Toen de Turkse geheime dienst hierachter kwam, werden de dorpen opgeblazen en de inwoners vluchtten naar het Westen. Een deel ervan kwam naar Nederland en vestigden zich in Wierden en een andere deel ging naar België en vestigde zich in Antwerpen/Mechelen.

 

In 2000 maakte de actualiteitsrubriek van de EO RADAR een programma over de dorpen in Hassana waarin Dominee Mete uit Wierden meeging naar het Zuid-Oosten van Turkije om zijn platgebombardeerde dorpen te bezoeken. Hij mocht de dorpen niet in. In het reportage van de EO, onder leiding van de heer A. Lock, werd de Turkse staat flink op de korrel genomen. Er werd met geen woord gerept over de jongeren uit de dorpen van meneer Mete die aan de activiteiten van de PKK deelnamen. Dominee Mete die zich voordeed als man Gods "vergat" om te vertellen dat hij medeschuldig was aan het opblazen van deze dorpen door het Turkse leger. Hij en zijn geloofsgenoten hadden hun kinderen niet moeten laten deelnemen aan de activiteiten van de PKK. De Turken hadden dan geen enkel excuses gehad om de dorpen op te blazen. Maar niet alleen dat, het is een antichristelijke daad waar figuren als Mete (en zijn geloofsgenoten) kennelijk niet stil bijstaan om te begrijpen dat je als Christenen je schoon dient te houden van dergelijke onfrisse zaken. Ze staan echter graag klaar om te janken en anderen in hun gezicht te spugen, maar kijken nooit naar zichzelf en onderwerpen zichzelf aan geen enkel onderzoek om te kijken of hun gedrag wel juist is.

 

O maar vergist U zich niet geachte lezer, de uitspraak van Ocalan dat de jongeren uit de dorpen rondom de Cudi Berg aan de strijd meedoen is echt geen blufpoker, integendeel! Zo'n uitspraak doet Ocalan niet zo maar.

 

De vermoorde politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, was de zoon van de zus van dominee Mete. De "Assyrische" PKK/GHB/ADO terroristen hadden hem de naam "Michael Cudi" gegeven. Als dominee Mete werkelijk Gods man zou zijn, dan zou hij na de moord van zijn neef door zijn mede "Assyrische" "Christenen" aan de kaak hadden gesteld en ermee naar buiten zijn gekomen. Maar nog hij, nog anderen hebben hiervan publiekelijk iets van gezegd, vermoedelijk omdat men nattigheid voelde.

 

Sindsdien heeft de Evangelische Omroep op een bespottelijke en een smakeloze manier campagne gestart om samen met de "Assyrische" PKK/ADO/GHB aanhangers en sympathisanten de geschiedenis van de Aramese natie te vervalsen in Nederland, precies zoals afgesproken door de heer Ocalan en de criminelen van ADO. Nee, laat U alstublieft niet door de praatjes van sommige racisten bij de EO misleiden die dan als antwoord geven "Wij wisten het niet". O, jawel hoor, ze weten het heel goed.

 

Maar wat is het probleem dan? Eigenlijk heel simpel, namelijk " Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen " (1 Tess 2: 10-11)

 

Deze mensen, die pretenderen van Jezus te getuigen, hebben de leugen ongelofelijk lief! Waarom is dat zo? Omdat zij anders de wandeden van hun voorouders, die de naam van Jezus Christus van de Bijbel hebben misbruikt om de Aramese natie in de 16e en 19e eeuw te verscheuren door het uitvinden van de valse identiteiten "Chaldeeërs" en "Assyriërs", ondubbelzinnig moeten veroordelen. En dat zullen zij nooit doen en om die reden volgen ze graag de leugen en in plaats van zich open te stellen voor de waarheid, hoe moeilijk dat soms ook mag zijn!

 

En dat is exact de reden waarom deze kwaadaardige bandieten zo graag samenwerken met deze PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen om de Aramese natie valselijk aan Nederland te presenteren. Van deze bandieten zijn er ook genoeg in de VS te vinden.

 

De moord op de heer Kulan werd door de "Assyrische" PKK/GHB/ADO terroristen heel anders gepresenteerd aan de wereld. Op diverse forum werden berichten verspreid over de moord op de heer Kulan, onder andere op de "Chaldean Discussion Froum" (thans gestopt). Op 23 Januari 2002, werd de volgende bericht (die we hebben vertaald) gepubliceerd op de Forum van Chaldean Online:

 

Verklaring aan ons volk over de martelaarschap van onze kameraad Michael (Cudi).

 

De gerespecteerd cadre en guerrilla van onze partij, kameraad Mihayel (Cudi), verloor samen met zijn guerrilla divisie de weg door de wind en sneeuwstorm op 11.01.2002 op zijn terugweg van zijn opdracht.

 

Nadat ze erin waren geslaagd contact op te nemen met hun hoofdkwartier door radioverbinding, werd onmiddellijk hulp gestuurd.

 

Onder zeer moeilijke omstandigheden begon de zoektocht door een sneeuwlaag van 1 meter hoog. De speurtocht duurde lang voordat ze werden gevonden. Twee guerrilla’s konden worden gered na onmiddellijke behandeling, maar voor kameraad Mihayel (Cudi) was de hulp te laat. Hij overleed aan bevriezing. Kameraad Michael (Cudi) werd begraven op 13.01.2002 na een speciale ceremonie in onze Thuisland.  

 

Kort biografie van Mihaye (Cudi).

 

Mihayel (Cudi) was geboren in 1971 in het dorp Hassana. Samen met zijn familie vluchtte hij naar Nederland in 1978 waar hij zich vestigde. Hij voltooide zijn opleiding en werd een politieman na een opleiding van 5 jaar aan de politie academie. In 1996 werd hij lid van de partij. Op 1 mei 1999 keerde hij terug naar het Thuisland. Hij was daar actief voor de partij in Mosul (Nineveh) en andere gebieden van de regio. Op 11.01.2002 overleed hij tijdens het uitvoeren van zijn taak en werd een martelaar.

 

Herdenking van Mihayel (Cudi)

 

Om de kameraad Mihayel (Cudi) te herdenken en over hem te wenen, werden in onze Thuisland en Europa herdenkingen georganiseerd: Irak, Syrië, Libanon, Nederland, zweden, Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk.

Wij nodigen alle groepen uit, vrienden en sympathisanten om de kameraad Mihayel (Cudi) te herdenken en hierbij zijn strijd te erkennen voor de vrijheid van ons volk.

 

Hoogachtend,

 

GHB

(Mesopotamische Vrijheidspartij)

Centrale Comité

18.01.2002

 

Het verhaal zoals verspreid op diverse forums door de PKK GHB/ADO "Assyrische" terroristen dient U met een grote korrel zout in te nemen. De heer Kulan, de terroristen noemen hem "Mihayel (Cudi)"- met natuurlijk een verwijzing naar de berg Cudi waar ook meneer Ocalan naar refereerde, wilde naar Iran gaan. Onder valse voorwendselen stopten ze eerst in Irak. Daar werd hem verteld dat hij diende te vechten voor de PKK/GHB/ADO, iets wat hij als politieman pertinent weigerde. Hij werd ter plaatse door zijn eigen mede "Assyrische" "Christenen" doodgeschoten en vervolgens plaatsten ze het dode lichaam onder een laag sneeuw en maakten ze daar foto's van om te laten zien dat hij in een sneeuwstroom was omgekomen.

Dit is, geachte lezer, één van de velen zure vruchten van het het immorele criminele Westerse geestelijke Koloniaal product "Assyriërs". En ze gaan gewoon ermee door alsof hun voorouders een heilige daad hebben verricht.

 

Om de zaak in de doofpot te stoppen, organiseerden de GHB/ADO/ PKK "Assyrische" terroristen diverse bijeenkomsten om hem te herdenken. In de St. Kuryaqos kerk in Enschede bijvoorbeeld, werd ook een bijeenkomst georganiseerd, met daarbij de familieleden van de heer Kulan, de vader, de vrouw en natuurlijke de PKK/GHB/ADO terroristen.

 

De maffia doet precies dezelfde. Namelijk, ze vermoorden iemand en vervolgens gaan ze naar de begrafenis om hun deelneming te betuigen. En deze criminele terroristen hebben  zich nu genesteld in de kerkenraden, verenigen en hebben onbelemmerde toegang tot kloosters en andere gebouwen. Alleen een criminele, perverse en een vervloekte volk, die Jezus Christus compleet aan de kant heeft gezet, laat dergelijke terroristen toe. Een normale Christelijke gemeenschap zou dit nooit toelaten. Uitgesloten!

 

3.4. Abdullah Ocalan ontmoet bisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo.

 

Op blz. 19, Kolom 6 zegt Abdullah Ocalan het volgende over zijn ontmoeting met bisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo:

 • Ik waardeer zeer hoog de woorden van de in Aleppo wonende Syrische Metropoliet de heer Yohanna.

 • Ik weet het niet of hij geliefd is of niet; dat is een andere kwestie.

 • Maar in mijn ogen is hij één van de eerwaardige.

 • Hij zei “Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”.

Wij weten niet wat het doel was van deze ontmoeting en wat de heren met elkaar hebben gesproken. Wij weten ook niet of bisschop Ibrahim iets te maken heeft met het monsterverbond tussen PKK en ADO. Het kan ook gewoon een normale ontmoeting zijn geweest. Maar als het waar is dat Yohanna Ibrahim tegen Ocalan heeft gezegd dat "“Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”, dan is dat zeer ernstig en de heer Ibrahim heeft niet veel begrepen van de leer van Jezus Christus.

 

3.5. De provincie Cezire (= Tigris) in het Noorden van Syrië. 

 

Abdullah Ocalan verwijst diverse keren naar de provincie Cezire in het noorden van Syrië. In Cezire wonen vele Arameeërs en Koerden door elkaar. De provincie Cezire valt onder de verantwoordelijkheid van bisschop Matta Rohom.

 

Ocalan zegt over Cezire:

 • Groot percentage van de in Cezire levende Koerden en Syriërs zijn afkomstig uit Mardin, Midyat en andere gebieden (Blz. 19, Kolom 1)

 • Hierna is het nodig om ook Europa te benaderen/erbij te betrekken, ook is het nodig om Cezire te benaderen (Blz. 19, Kolom 1)

 • Dat wil zeggen, ze moeten nu gaan naar Cezire en zeggen dat ik het zo heb gezegd (Blz. 19, Kolom 4)

 • Als het volk het niet accepteert, al is het één persoon die niet accepteert, laten ze komen en zeggen  (Blz. 19, Kolom 4)

Wij weten niet waarom Ocalan verwijst naar Cezire. We achten het onwaarschijnlijk, echter zeker niet uitgesloten dat bisschop Matta Rohom betrokken is geweest bij het tot stand komen van dit monsterverbond. Het was wel opmerkelijk dat de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen gemakkelijke vrije toegang hadden en nog steeds hebben tot Matta Rohom en zijn klooster in Tal Wardit.

 

3.6. 1998: Turkije wil St. Gabriel Klooster sluiten

 

Als laatste punt willen wij in het kader van het monsterverbond tussen PKK en ADO de dreiging van de sluiting van de St. Gabriel Klooster door de Turken in 1998 bespreken.

 

In 1998 wilde Turkije het klooster St. Gabriel sluiten vanwege het rekruteren van terroristen. Voordat wij hier nader op ingaan, gaan wij eerst wat achtergrondinformatie verschaffen aan de lezer.

 

Je kunt van alles en nog wat van de Turken zeggen, je kunt zeggen dat ze mensenrechten niet respecteren, je kunt zeggen dat ze te nationalistisch zijn (Ataturk: Het is trots om Turk te zijn), je kunt zeggen dat ze minderheden compleet negeren enz.. enz.. Maar in het geval van de "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen kun je de Turken echt niets wijsmaken, want ze hebben echt wel hier een punt. O maar natuurlijk, zullen ze de kwestie compleet uitbuiten, misbruiken en overdrijven, daar zijn ze ook heel goed in.

 

Maar één ding is wel duidelijk en dat is dit: Mensen als Dominee Mete en vele anderen met hem hebben geen pot om op te staan als het gaat om het spugen in het gezicht van de Turken. Dit soort figuren hebben werkelijk waar geen idee dat ze de naam van Jezus Christus ongehoord bespottelijk maken. En ze hebben nog steeds geen idee waarom ze vluchteling zijn geworden en willen dat ook niet weten.

 

Door het toedoen van de PKK/GHB/ADO "Assyrische" terroristen - het ultieme product van het westerse immoraliteit in het Midden-Oosten- heeft de Turkse Hoge Raad in 2006 ons volk op de terroristenlijst gezet, een zeer ernstige kwestie waar het achterlijke en lakse volk werkelijk geen gehoor aan heeft gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben wij toen een artikel gepubliceerd waarin wij het één en ander van zeggen. Na de publicatie van het artikel begonnen de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen een enorme hetze tegen onze organisatie. Ze kopieerden het artikel op ons website en verspreiden in het klooster en kerken, spraken mensen erop aan, vervalsten de inhoud van het artikel enz.. enz... En het domme en blinde volk? Die nam hun criminele terroristische leugens als een zoete koek in.

 

De ADO/GHB "Assyrische" terroristen namen vervolgens contact met hun grote vriend Isa Gulten en bisschop Samuel Aktas. Gultan en Aktas namen contact met enkele figuren in Nederland om maatregelen te nemen tegen Aram-Naharaim organisatie, onder andere namen ze contact met de federatie, zoals wij hebben begrepen. Gultan heeft ook bezoekers aan het klooster uit Europa aangesproken om maatregelen te nemen tegen Aram-Naharaim organisatie.

 

De heer Isa Gulten komt uit het dorp Bote in Tur Abdin. Om die reden, begonnen sommige criminele families uit het Bote in Nederland en Zweden zich te morren en wilden ze de Aram-Naharaim organisatie aanpakken. Dat wil zeggen via geweld het zwijgen opleggen. Twee van deze criminele figuren wonen in Oldenzaal, in Nederland. Deze onnozele bandieten kunnen nog lezen, nog schrijven, hun kwaadheid en haat was enkel en alleen gebaseerd op de leugens en propaganda van de GHB/ADO/PKK "Assyrische" terroristen.

 

Ons boodschap aan al deze bandieten is dit " ,Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:8),...... ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad (Openbaring 22:15).

 

Om de dreiging van de sluiting van het klooster St. Gabriel door Turkije beetje te begrijpen, herhalen wij hieronder nogmaals enkele belangrijke uitspraken van Abdullah Ocalan:

 • We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 •  Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Over de dorpen in de omgeving van de Berg Cudi hebben wij al onder punt 3.3 uitvoerig besproken. Ocalan doet nu een beroep op ADO om ook andere gebieden in Turkije te rekruteren voor de strijd van de PKK. Als wij correct zijn geïnformeerd, heeft de heer Numan Ugur, afkomstig uit het dorp Mezizah les gehad van de heer Isa Gulten in St. Gabriel klooster. Meerdere mensen die les hebben gehad van Gulten waren vatbaar voor de criminele "Assyrische" ideologie en dus voor de rekrutering voor de GHB/ADO/PKK.

 

In hun strijd tegen de PKK namen de Turken geregeld ook "Christenen" gevangen. Door hun speciale ondervragingstechnieken slaagden ze erin om heel wat informatie los te peuteren, niet alleen van de Christenen maar ook van de Moslims. Zo kwamen ze erachter dat er een " geestelijke stank" kwam uit de St. Gabriel klooster, namelijk dat sommige jongeren die betrokken waren bij de GHB/PKK/ADO hun opleiding hadden genoten in het St. Gabriel klooster en wel bij de heer Gultan. De Turken werden toen woest. Immers, van een Gods huis mag je zulke dingen niet verwachten. En ze dreigden het klooster te sluiten.

 

De GHB/PKK/ADO "Assyrische" terroristen voelden nattigheid en vielen de politici in diverse Europese landen lastig met de mededeling dat Turkije de godsdienstvrijheid niet respecteert en het "Assyrische klooster St. Gabriel" wil sluiten. En daarmee hadden zij namelijk hun doel bereikt, dat wil zeggen, doordat de politici het woord "Assyrisch" in de mond namen. In Nederland bijvoorbeeld hadden de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen contact opgenomen met de heer E. van Middelkoop (toenmalige Gereformeerd Politiek Verbond: GPV), nu minister van defensie, om kamervragen te stellen over het "Assyrische klooster in Turkije". En inderdaad de heer E. van Middelkoop nam destijds (in 1998) het woord "Assyrische" in de mond en stelde vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hans van Mierlo.

 

Wat deze mensen in feite indirect doen is de afspraak gemaakt tussen PKK en ADO ten uitvoer brengen. En vandaag de dag is het niets anders. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de Europese Parlement. We komen hopelijk hierop terug in een andere analyse.

 

Ons boodschap aan sommige van deze onkundige, dwaze en blinde figuren in Nederland, Zweden en andere landen, die zich verbonden voelen met meneer Gulten, en ons hebben aangevallen met zware woorden, is dit: De Turken zijn niet dom. De Turkse geheime dienst weet al sinds 10 jaar dat meneer Gulten zich bezighoudt met onfrisse zaken in het klooster en in feite bent U allemaal  hiervan ook op de hoogte. Dus ophouden met deze hypocrisie van het ergste soort. Als U werkelijk om Gultan geeft, dan zegt U tegen hem dat hij de klooster onmiddellijk dient te verlaten. Daar is een klooster niet voor bedoelt, het is een Gods huis voor gebed en bezinning en niets anders. En zeker niet om kinderen te maken in een klooster!

 

En als de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen weer naar U komen met alle mogelijke leugens en valse beschuldigingen aan het adres van Aram-Naharaim organisatie dan dient U zich te realiseren dat deze bandieten niet gaat om Gultan, maar om hun eigen belangen, ze willen namelijk niet dat de waarheid naar buiten komt. Deze terroristen willen graag de "luxe" behouden om onbelemmerde toegang te hebben tot de kloosters. Daar gaat het ze om!

 


4. De vertaling van Berxwedan

 

Nadat wij U een algemene achtergrondinformatie hebben verschaft die wij van belang achtten, presenteren wij hieronder de complete vertaling van de PKK krant Berxwedan van 15 Juni 1993.

 

De krant Berxwedan verscheen in Turkije en werd gedrukt in Turks. De taal die wordt gebruikt is niet de gebruikelijk Turks zoals gesproken in Ankara of Istanbul. De Grammatica is matig tot slecht. Ondanks dat de leden van de vertaalteam goede kennis hebben van de Turkse taal, waren sommige gedeeltes toch wel een uitdaging om te vertalen.

 

Wij zijn dan ook de vertaalteam oneindig dankbaar voor hun tijd en energie om de krant zo goed mogelijk te vertalen. De linkerkolom bevat de originele Turkse tekst en de rechterkolom de vertaling in het Nederlands. Tevens hebben we een A3- scan gemaakt van de originele krant, zodat de lezer kan downloaden om te lezen of om te vergelijken met de getypte tekst.

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 16:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 16 te zien of om te downloaden.

De Nederlandse vertaling van Blz. 16 met rechter kolom de originele Turks en rechter kolom Nederlandse vertaling.

 

 

Blz 16, Kolom 1

Başkan APO ile Asuri Demokratic Örgütü Merkez Heyeti arasında 22.4.1993 tarihinde yapılan görüşmeyi olduğu gibi yayınlıyoruz:

Wij rapporteren over de ontmoeting tussen de voorzitter APO en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie zoals deze plaats heeft gevonden op 22.4.1993.

(Opmerking Vertalers: APO is een bijnaam voor Abdullah Ocalan).

Başkan APO: Kurdistan’ın en eski halklarından birisiniz.

Voorzitter APO: Jullie zijn één van de oudste volkeren van Koerdistan.

Yine, Kürtlere Asurilerin ilişkisi tarihte en eski bir ilişkidir.

De samenwerking tussen de Koerden en Assyriërs is opnieuw één van de oudste samenwerking in de geschiedenis.

Ermeniler de biraz öyledir.

Ook was er een beetje (van deze samenwerking) met de Armeniërs.

Fakat Kürtler daha çok Asurilerle iç içedir.

Maar de samenwerking tussen de Koerden en de Assyriërs was hechter.

Günümüze doğru geldiğimizde insan şuna şaşırıyor: Bu halklar niye bu kadar birbirine yabancılaştılar, uzaklaştılar.

Tot de dag van vandaag raakt men hierom in de war: waarom raakten deze volkeren van elkaar vervreemd, van elkaar verwijderd.

Şübhesiz din bunda bir etkendir.

Ongetwijfeld is het geloof één van de redenen.

Fakat en önemli etken biraz da Osmanlı- Türk- gerek sultanlık ve gerekse de cumhuriyet dönemi- egemenliğidir.

Maar één van de belangrijkste redenen was beetje ook het dominerende tijdperk van de Turks- Ottomaanse rijk of Sultanaat en of het tijdperk van de republiek.

Bunlar halkları hem çok ezdiler ve hem de birbirine karşı çıkardılar.

Deze hebben de volkeren zowel verbrijzeld alsmede tegen elkaar opgezet.

Birçok halkı da oradan kaldırdılar.

Sommige van deze volkeren hebben zij ook van hun woon plaats verwijderd.

Kürtler, belki ölmedi ama, ölümden daha kötü duruma girdiler.

De Koerden zijn misschien niet doodgegaan, maar zijn in situatie terechtgekomen die erger is dan de dood.

Asuriler biraz daha sessiz halledilmişe benziyor sanki.

Met de Assyriërs lijkt het schijnbaar beetje meer in stilletjes te zijn afgerekend.

Tabii Kürt beylerini, şeyhlerini onların üstüne çok kışkırttılar.

Natuurlijk hebben ze de Koerdische leiders, Sjeiks behoorlijk tegen hen opgezet.

Kürtler, Kürdistan’ı tasfiye eden aynı hain gücler, hem Ermenileri ve hem de sizleri bu duruma getirenlerdir.

De verraderlijke heersers van die tijd die heersten over de Koerden en Koerdistan hebben jullie en de Armeniërs in deze netelige toestand gebracht.

Böyle hain bir kesim vardır ve halen de bize en çok zararı onlar verıyor.

Dit soort verraders waren er toen en vandaag zijn het nog steeds zij die ons erg veel schade berokkenen.

Biz bunlarla epey çatışıyoruz.

Met deze (mensen) zijn wij in volle strijd

Son Güney savaşı da bunun bir devamıdır.

De laatste oorlog in het zuidoosten (van Turkije) is een voortzetting hiervan.

Yani biraz tarihin dışına itilme bununla ilgilidir.

Dat wil zeggen, dit heeft beetje ermee te maken dat er in de geschiedenis deze zaken zijn genegeerd.

Bir halk özgürleşmezse kendi komşusu da özgürleşemez.

Als een volk geen vrijheid verwerft; zal ook zijn buren geen vrijheid kennen.

Öyle görülüyor ki, o halk ne kadar köleyse, tarih dışına çıkıyorsa, komşusu da öyle olur.

Het blijkt zo te zijn, dat de mate van onderwerping van die ene volk, het negeren door de wereld, dit ook ten dele valt van z’n buren.

Yani Kürtlerin bu kötü durumu, bence bu komşu halkların da kötü durumunu çok iyi izah eder.

Dat wil zeggen, de slechte toestand van het Koerdische volk, verklaart volgens mij ook zeer duidelijk de slechte toestand van de buurvolkeren.

Yine sizin bu içinde bulunduğunuz durum, bizim kötü durumumuzu izah eder.

Nogmaals, de toestand waarin jullie nu je bevinden, verklaart de slechte toestand waarin wij ons bevinden.

Çıkan sonuç şudur: Halklar özgürleşmeden, özelikle iç içe geçmiş halklar kendi sorunlarına doğru sahip çıkmadan, kendini kabul ettiremezler.

De uitkomst is dit: de volkeren krijgen pas vrijheid, met name de volkeren die onder elkaar leven, als ze zelf opkomen voor hun rechten; anders zal de wereld hen ook niet erkennen.

PKK hareketi, gerçekten bu inkar edilmiş, kendi özüne yabancılaştırılmış tarihe bir başkaldırıdır.

De PKK beweging is werkelijk waar ontkend, ze hebben zichzelf verloochend, zijn tegenover de geschiedenis komen te staan.

PKK’nin sadece bir Kürt hareketi olmadığına inanıyorum.

Ik geloof dat de strijd van de PKK niet een strijd van de Koerden alleen is.

Bütün Kürtlerin biraz kurtuluşu anlamında anlaşılmalıdır.

De bedoeling was dat het beetje had moeten leiden tot de bevrijding van alle Koerden.

Demin de söylediğim gibi, bizim yükselttiğimiz hareket bütün mevcut kültürlerin ve onların sahiplerinin de kurtuluşu anlamına geliyor.

Zoals ik zojuist heb gezegd; onze in de sterkte toegenomen strijd, betekende het dat alle bestaande culturen en hun eigenaren vrijheid hadden moeten krijgen.

Blz 16, Kolom 2

Tarihte çok etkin bir yeriniz vardır.

Jullie hebben een zeer belangrijke plaats in de geschiedenis.

Kürt gerçeğiyle en çok iç içe geçmiş bir durumunuz vardır.

Jullie kwestie is zeer nauw verweven met het verleden werkelijkheid van de Koerden.

Bana göre Ermeniler tarihte bir hata yaptılar, dar milliyetçiliğe düstüler.

Zoals ik het zie, hebben de Armeniërs in de geschiedenis een fout gemaakt door terug te vallen op beperkte nationalisme.

Osmanlı yönetimi bunu çok kötü kullandı; Hamidiye Alayları’yla karşı karşıya getirildiler ve kaybettiler.

Het Osmaanse rijk heeft dit zeer misbruikt; door het opzetten van de Hamadiye legers tegen hen en ze hebben het verloren.

Yalnış bir strateji.

Een verkeerde strategie.

Bunu, biraz da Batıya dayanarak yapmak istediler.

Dit, door zich ook beetje richting Europa te bewegen.

Fakat Avrupa için de çıkar her şeydir.

Maar voor Europa gaat eigen belang boven alles.

Gerekirse halkları feda ederler.

Als het nodig mocht zijn zal men de volkeren daarvoor opofferen.

Halbuki Ermeniler Kürtlerle birlikteliği düşünselerdi, ortak kurtuluş amaçlarını düşünselerdi kesin durumu böyle olmazdı.

Echter, als de Armeniërs aandacht hadden geschonken aan de eenheid met de Koerden, aan een gemeenschappelijke bevrijding hadden gewerkt, dan was hun toestand zeker niet zo geweest.

Asuri (Suryani) hareketi de biraz böyle geliştir.

De strijd van de Assyriërs (Syriërs) lijkt het ook beetje daarop.

Batı kanalına girdi, biraz da Kürt halkıyla da fazla ilişki geliştirmedi, kurmadı

Ze bewogen zich in het Westers (invloeds) sfeer, gaven ook geen aandacht aan extra samenwerking met het Koerdische volk, legden geen basis.

Bir yere kadar, böyle çok yetersiz hareket, biraz da tasfiye edilmiş oldu.

Tot op zekere hoogte, heeft zo’n zeer kortzichtige handelswijze, beetje geleid tot hun ondergang.

Şimdi, yapmamız gerekenler tarihten çıkarılabilir.

Nu, datgene wat wij zo nodig moeten doen; kan zo uit de geschiedenis worden gewist.

Ben şimdiki durumlarınızı tabii çok mültecileşmiş olarak buluyorum.

Ik vind jullie huidige toestand dat jullie vluchtelingen zijn geworden erg.

Hatta kendi ülkelerini Ermeniler gibi adeta terketmiş olarak görüyorum.

Zelfs zie ik dat jullie, zoals Armeniërs, jullie vaderland hebben verlaten.

Ülkedeki varlıkları, sadece tarihi ve kültürel düzeyde kalmıştır.

Wat van hen is overgebleven is dat hun cultuur en hun geschiedenis op z’n plaats is gebleven.

Sanıyorum Kuzey Kürdistan’da 5-10 bin kişi ya kladı ya da kalmadı.

Zoals ik weet zijn er rond 5 á 10000 personen of meer of minder in het Oostelijke Koerdistan overgebleven.

Daha önce kalanlar, 12 Eylül’den sonra epey göçertildiler. 

De overgeblevenen zijn voor een groot deel weggevlucht na 12 oktober.

Biz, son zamanlarda çağrı yaptık, köylerine dönsünler diye.

Wij hebben de laatste tijd opgeroepen om terug te keren naar hun dorpen.

Hakkari’de köy boşaltılmıştı, onları tekrar geri dönderdik.

Wij hebben in Hakkari, waar de dorpen waren geëvacueerd, ze meteen teruggestuurd.

Midyat’daki köylere korucular yöneldi, bazı cinayetler işlendi, karşı çıktık.

We zijn in opstand gekomen tegen de dorpswachters, die de dorpen rondom Midyat waren binnengegaan, (en) hebben verschillende moorden gepleegd.

(Opmerking vertaler: dorpswachters waren door de overheid ingehuurde Koerden om de dorpen tegen de PKK te beschermen).

Aslında sizden çok az bir sayı kaldı.

In werkelijkheid zijn er maar heel weinig van jullie overgebleven.

Sız burdasınız, tabii durumlarınızı benden iyi bilirsiniz.

Jullie leven hier, jullie begrijpen natuurlijk jullie situatie beter dan ik.

Suriye’ dekiler, Lübnan’ dakiler yakın zamandan biraz hareketlerini oluşturmuşlar, fakat hareketleri bana göre fazla atılım yapmamış.

De in Syriër, in Libanon levenden (Syriërs) hebben de laatste tijde beetje meer activiteit getoond, maar volgens mij hebben ze met hun activiteiten geen extra stappen gezet.

Blz 16, Kolom 3

Yakınlaşma eğilimleri de görülüyor.

De bewegingen tot toenadering wordt ook zichtbaar.

Acaba birlikte ne yapabiliriz?

Ik vraag mij af wat kunnen wij samen met elkaar doen?

Bunun uzerinde durmak önemlidir.

Het is belangrijk om hierover na te denken.

Başlangıçtan beri tecrübelerim var.

Van meet af aan had ik ervaring.

Koşullar ne kadar zayıf da olsa, hatta yine umut çok zayıf da olsa, bu yönlü bazı şeylere cesaret etmek gerekiyor.

Hoe klein de eisen het ook moge zijn, en zelfs wanneer de hoop zeer klein is, dienen we de moed niet te laten zakken.

Hareketimiz buna örnektir.

Onze bewering is een voorbeeld hiervan.

Yılarca tek başıma hareket ettim ama, şimdi PKK yenilmez bir hareket durumuna geldi.

Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt.

İsteriz, sizlerden de bir kol buna katılsın.

We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

Bunu kendi gerçeğiniz belirler.

Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

Biz buna açığız ve görmek isteriz.

We staan er klaar voor en willen het graag zien.

Kendi köylerinize dönmenize de yardımcı oluruz.

Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

Gücümüz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya hazırız.

We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

Evet, tam olarak bilemyorum, gerçekten istek nedir, örgütlenme durumu nedir, bunları sizlerden dinlemeye çalışacağım.

Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.

A.D.Ö: Bu duyduğumuz güzel sözler için teşekkürler.

A.D.O: Wij willen U bedanken voor deze mooie woorden die we hebben gehoord.

Bizim beklentimiz daha derin olayların açıklanmasıdır.

Onze verwachting is dat U ons informeert over nog meer acute zaken

PKK olayıyla ilgil açıklamaları da daha geniş dinlemek isteriz.

Wij willen ook graag uitgebreide uitleg over zaken aangaande de PKK.

Şimdi biraz kendimizden sözetmek istiyoruz.

Nu willen wij iets vertellen over ons.

Örgütümüz, Asuri Demokratik Örgütü’ nün kuruluş yılı, 1957’ dir.

Onze organisatie, de Assyrische Democratische Organisatie, is opgericht in het jaar 1957.

Ülke topraklarımız olan Mezopotamya’ da kuruldu.

Het is opgericht op ons eigen grondgebeid, Mesopotamië.

Örgütümüzün kuruluş amaçları ve hedefleri, başta halkımızın tarihini bilince çıkarmaktır, halkımızı örtgütlemektir.

Het eerste doel en reden van de oprichting van onze organisaties is om bekendheid te geven aan de geschiedenis van ons volk en ons volk te verenigen.

Halkımızın Mezopotamya’ daki tarihi, M.Ö. 4000’li yılardan başlar.

De geschiedenis van ons volk begint 4000 voor Christus in Mesopotamië.

Halkımız, Mezopotamya’ nın dört ayrı yerleşim merkezinde yaşardı.

Onze volk leefde in vier verschillende centra’s in Mesopotamië.

Bunlar; Akad, Şümer, Babil ve Asur’dur.

Deze waren Akkad, Sumer, Babel en Assur.

Başkan APO: Hepsi aynı halk mı oluyor?

Voorzitter APO: Zijn ze allemaal één volk?

A.D.Ö: Evet, hepsi aynı halktır.

Ja, ze zijn allemaal één volk.

Asuridir, bizim bakış açımıza göre durum bu.

Ze waren Assyriërs, volgens onze visie is het als volgt.

Blz 16, Kolom 4

Bazı tarihçiler şunu diyor : “ Sümerler, Mezopotamya’ nın yerlisi değil, başka yerlerden gelmediler”.

Sommige historisch zeggen dit: “De oorsprong van Sumeriërs was niet de Mesopotamië, ze kwamen ergens anders vandaan”.

Biz olaya böyle bakmıyoruz.

Wij kijken niet op deze manier naar de kwestie.

En eski halklardan biri Sümerlerdir, İlk saltanat Sümer topraklarında başlamış.

Een van de oudste volkeren zijn Sumeriërs, het eerste koninkrijk is ontstaan in het land Sumerië.

Saltanat Sümer şehir merkezindeyken, bütün Beynilnehreyn (Mezopotamya) topraklarına hükmediyordu.

Vanuit het hoofdstad Sumerië, werd het hele grondgebied van Beynilhehreyn (Mesopotamië) bestuurd.

Akad, Babil, ve Asur şehirleri buna dahildir.

De steden Akad, Babel en Assur waren hiervan uitgezonderd.

Bizim tarihi bakış açımız şöyledir: Sümer şehrinden sonra Babil ve Babil’den sonra da en son Asuri şehrinde hükmünü sürdürmüştür.

Onze visie op de geschiedenis is als volgt: Na de hoofdstad Sumer, kwam Babel en na Babel kwam als laatste de macht in de hoofdstad Assur waar het werd voortgezet.

Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar.

Deze volgden allemaal elkaar op.

Ayrı halklar anlamına da gelmezler.

Het betekent niet dat ze van elkaar gescheiden waren.

Aynı kültür ve medeniyeti paylaşmışlardır.

Ze deelden dezelfde cultuur en beschaving.

Bu dört ayrı şehrin halkı da Mezopotamya’ nın çocukları olan Asurilerdir.

De bevolking van deze vier verschillende steden van Mesopotamië waren de kinderen van Assyriërs.

Asur saltanatı öncekilerden daha uzun ömürlü olmuştur.

Het koninkrijk van Assur geduurd langer dan z’n voorgangers.

Asur uygarlığı, bir bütün olarak bu kültürleri içine alır ve onları temsil eder.

De beschaving van Assur bevatte al deze culturen in zichzelf en vertegenwoordigd ze allemaal.

Saltanatın ayrı şehirlerde hüküm sürdürmesi bizim için önemli değil.

Het uitoefenen van macht door de koninkrijk vanuit verschillende hoofdsteden is voor ons niet belangrijk.

Bize göre aynı halktır.

Volgens ons is het dezelfde volk.

Babil’in düşmesi, M.Ö. 539 yılında Perslerin saldırısıyla olmuştur.

De val van Babel vond plaats in het jaar 539 V. Christus door de aanval van Perzen.

Ardından, dönem dönem halkın başkaldırıları olmuşsa da, bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Hoewel hierna, het volk van tijd tot tijd in opstand kwam, het mislukte, zonder overwinning.

Sürekli yenilgiye uğramıştır.

Ze werden steeds overwonnen.

İşte o günden günümüze kadar bu halk, Asuriler olarak bilinir.

Vanaf toen tot de dag van vaandag wordt dat volk als het Assyrische volk beschouwd.

Dünya da böyle tanıyor ve bizce de böyeldir.

Het is in de wereld zo bekend geworden en wij zien dat ook zo.

M.Ö. 333 yılında Mekadonyalı Büyük İskender bölgeye geldiğinde, bu halk Asuriler olarak biliniyordu. (Yunancada “ş” harfi olmadığından A-surilere “Asuriler” demişler ve zamanla bu kelime önce “Asiryan”a daha sonra da “Süryani” kelimesine dönüşmüştür).

Toen de Macedoniër Alexander de Grote in het jaar 333 v. Christus naar de regio kwam, kende hij dit volk als Assyrische volk. (Omdat in het Grieks de letter “ş” (= Sh) niet bestaat werden A-syriers “Asyriers” genoemd en na verloop van tijd werd dit woord eerst “Asiryan” genoemd en daarna “Syrian” genoemd).

(Opmerking vertalers: Het gaat hier om de zogenoemde verloren “A” trucje. Door te zeggen dat de “A” in Assyrisch is verloren gegaan, werd deze afgekort tot “Syrisch” en dus beweren ze via dit trucje dat alle “Syriers” Assyriers zijn).

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Yunanılar böyle demiş ve asıl “Asuri” dir, anlaşıldı.

Hebben de Grieken het op deze manier gezegd en is de betekenis hiervan ,,Assyriërs”?

Blz 16, Kolom 5

A.D.Ö: Süryani kelimesi de burdan geilyor.

A.D.O: Het woord Syriërs komt ook hier vandaan

Başkan APO: Süryani kelimesi burdan geldiğine göre, “Suriye” kelimesi de burdan geliyor.

Voorzitter APO: Gelijk de oorsprong van het woord Syriërs, komt ook de oorsprong van het woord “Syrië” hier vandaan.

A.D.Ö: Biz Süryani dilinde Süryanilere halen de “Esoryoye” diyoruz.

A.D.O: In het Syrische taal zeggen wij nog steeds tegen het Syrische volk ,, Esoryoye”.

(Opmerking vertalers: In het Turks is de uitspraak van “E” vergelijkbaar met zachte “A” in het Nederlands)

M.S. 1500 yıllarına kadar Esoryoye diye yazıyorduk, daha sonra gettikçe bu “Soryoye” oldu, yani Süryani.

Tot 1500 n.Chr. schreven wij als Esoryoye, hierna werd het “Soryoye”, dat wil zeggen “Syriërs”.

Araplar da bize “Asiryan” demişler.

De Arabieren noemden ons ook “Asiryran”.

Bu halk, kültürüyle-diliyle Süryani olarak tanındı.

Dit volk raakte cultureel en taalkundig bekend als Syriërs.

Bu değişiklik başka bir halkı ifade etmez.

Deze verandering betekent nog niet dat het om een ander volk gaat.

Eski isim Aşurider, daha sonra Süryani olmuş.

De oude benaming is Assyriërs en later werd het Syriërs

Başkan APO: Yani kelime değişikliği..

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, woordverandering ..

A.D.Ö: İsa’nın çıkışıyla birlikte, diyebilirizki, hemen hem halkımızın tümü Hıristianlığı kabul etmiştir.

A.D.O: Wij weten dat na de komst van Jezus ons volk bijna allemaal gezamenlijk het christendom heeft aanvaard.

Kilisemiz de Süryani Kilisesi adını almıştır.

Onze kerk heeft ook de naam Syrische kerk gehanteerd.

Mezopotamya’daki tüm Süryaniler, Aşağı ve Yukarı Mezopotamya Süryanileri bir bütün olarak aynı kiliseye bağlıydılar.

In Mesopotamië levende Syriërs, in het Noordelijke en Zuidelijke Mesopotamië, behoorden ze allemaal min of meer tot dezelfde kerk.

Halkımızın bu birliği Roma’nın dikkatini çekmiş, onları endişeye sokmuş.

 

De eenheid binnen ons volk trok de aandacht van Rome, ze begonnen aan hen (betrouwbaarheid) te twijfelen.

Onlara göre bu durumda, gelecekte, kilise çatısı altında da olsa, Süryaniler için bir kuvvet olma durumu doğuyordu.

Volgens hen, zou onder deze omstandigheid in de toekomst, zelfs als ze onder de invloedssfeer van de kerk bleven, voor de Syriërs een situatie ontstaan dat hun macht zou toenemen.

Bu da Roma İmparatorluğundan ayrılmaya götürebilirdi Süryanileri.

Dit zou ook de afscheiding van de Syriërs van het Romeinse Rijk tot gevolg hebben.

Başkan APO: Bu kiliseyle olacaktı yani, değil me ?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, dit zou via de kerk plaatsvinden, niet waar?

A.D.Ö: Evet kiliseyle

A.D.O: Ja, via de kerk.

Başkan APO: Yani bu kilise Roma’ ya karşı mı gelişiyor biraz ?

Voorzitter APO: Dit betekent dat deze kerk beetje een tegenstander van Rome is?

A.D.Ö: Böyle anlaşılıyor.

A.D.O: Op deze manier wordt het begrepen.

Kiliseyle Binzanslılardan ayrı bir örgütlenmeye gidiliyor.

Via de Kerk zou men zich van Byzantijnen hebben afscheiden en zich begonnen te verenigen.

Başkan APO: O illegal dönemde sanıyorum Süryani Kilisesi çok gelişiyor.

Voorzitter APO: Zoals ik begrijp, is in die zware tijd de Syrische kerk groot geworden.

Daha Roma’lıların resmi dini olmadan, asıl kilise olayını Şüryaniler geliştiriyor.

Voordat de kerk van Rome officieel werd; was de Syrische kerk al gevestigd en bereidde uit.

Öyle mi oluyor ?

Lijkt het zo?

A.D.Ö: Öyle.

A.D.O: Dat is zo.

Bir de, zaten bizi en çok mahfeden olay, Romalıların ya da Bizanslıların Hıristiyanlığı resmi din kabul etmeleri olmuştur.

Ten eerst, zowiezo datgene wat ons het meest heeft geschaad, was in de tijd dat de Byzantijnen en Romeinen het christendom officieel hadden aanvaard.

Sömürüyü, Hıristiyanlık adı altında daha da derinleştirdiler.

Deze vervolging werd verergerd onder de dekmantel van het christendom.

Başkan APO: Burada bir şey söyliyeyim; aslında Süryani Kilisesi bir yerde, Romalılara karşı özğürlük hareketi olmalıdır o zaman.

Voorzitter APO: Ik wil hier iets zeggen; in dat geval zou eigenlijk de Syrische kerk op een manier vrijheidstrijd moeten voeren tegen Rome.

Resmi dini kabul ettikten sonra, dini de bozdular.

Toen ze officieel het geloof hadden ingevoerd; hebben ze vervolgens het geloof geschaad.

A.D.Ö: Zaten en büyük neden buydu.

A.D.O: Zowiezo was dit de grootste oorzaak

Asurileri böyle bir özgürlük hareketi olarak görüyorlardı.

De Assyriërs zagen de noodzaak niet in van zo’n bevrijdingsbeweging.

Ondan sonra da Hıristiyanlığı mezhebe bölmeye çalıştılar.

Daarna begonnen ze te werken aan het verdelen van christendom in denominaties.

Başkan APO: Kendileri böldü.

Voorzitter APO: Zij hebben het verdeeld

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja

Doğu Süryaniler (Nasturiler) ve Batı Süryaniler (Yakubi) biçiminde böldüler.

De Oost- Syriërs (Nestorianen) en West – Syriërs (Jacobieten) werden onderling verdeelt.

Blz 16, Kolom 6

Başkan APO: Nasturilerin merkezi şimdi nerededir?

Voorzitter APO.: Waar is het centrum van de Nestorianen op het ogenblik?

A.D.Ö: Nasturiler genelde Yukarı Mezopotamya’da yaşadılar.

ADO: In het algemeen leefden de Nestorianen in boven- Mesopotamië

Güney Kürdistan’da, Hakkari ve çevresinde.

In het noorden van Koerdistan, (leefden ze) in Hakkaria en omgeving.

Şimdiye kadar bizim hainlerimiz sadece kendi halkına büyük zarar vermemişler, iç içe yaşadığımız halklara da zara vermişlerdir. Bunları kesinlikle Kürt halkıyla aynılaştırmamak gerekiyor.

Tot nog toe hebben onze verraders niet alleen maar hun eigen volk een grote schade berokkend, maar ook de tussen ons levende volkeren hebben ze schade berokkend. Deze mensen dienen zeker op geen enkel manier te worden vereenzelvigd met het Koerdische volk.

Yakubiler de daha çok Nusaybin, Mardin, Urfa ve Diyarbekır bölgelerinde yaşadılar.

De meeste Jacobieten leefden in Nusaybin, Mardin, Urfa en de provincie Diyarbekir.

Başkan APO: Yakubiler daha mı ileriydiler?

Voorzitter APO: Waren de Jacobieten meer ontwikkeld?

A.D.Ö: Burada önemli olan Bizansların bunları ikiye bölmesi ve birlikteliği bozmasıdır.

ADO: Het belangrijkste hier is dat de Byzantijnen ze hebben verdeeld in twee partijen en hun eenheid hebben geschaad.

Nusaybin’nin doğusuna düşen Yukarı Mezopotamya Persler denetimi altına, Mezopotamya’nın batısına düşen bölgeler de Bizanslıların denetimi altına girdi.

Het Noorden van Nusaybin, de boven- Mesopotamië, kwam onder de heerschappij van de Perzen; de in het Westen van Mesopotamië gelegen provincies kwamen onder de heerschappij van Byzantijnen.

Başkan APO: Kürtlerin de benzer durumu var, aynı hikaye..

Voorzitter APO: Ook de Koerden hebben een soortgelijke situatie; precies dezelfde verhaal..

A.D.Ö: Süryanilerde en büyük bölünme M.S. 5.yy’da oluyor.

ADO: De grootste verdeeldheid onder de Syriërs vond plaats in 500 na Chr.

Yine, İslamiyetin çıkışı ve gelişmesi ardından 7.yy’da olmuştur.

Na de komst van de Islam en de uitbereiding ervan rond het jaar 700 vond dit opnieuw plaats.

Bizans ve Perslerin baskısından kurtulmak için Süryaniler, Müslüman Araplara dostluk elini uzatıyorlar.

Om onder de onderdrukking van de Byzantijnen en Perzen los te komen; hebben de Syriërs de vriendschap hand uitgestoken naar de Islamitische Arabieren.

Tercihlerini Müslüman Araplardan yana yapıyorlar.

Hun keuze voor de Arabische- Islamieten dachten ze dat het voor hen beter zouden zijn.

Bağdad, Babil, Ceylanpınar (Serê Kehniyê, Resuleyın), Tür Abdin (Midyat çevreleri) gibi halkımıza ait topraklar savaşsız, barış temelinde Araplara açıldı.

Het tot ons volk behorende land zoals Bagdad, Babel, Ceylanpınar (Serê Kehniyê, Resuleyın), Tur Abdin (omgeving Midyat) werd zonder oorlog en op basis van vrede opengesteld voor de Arabieren.

Arapların desteğiyle halkımız bir anlamda nefes aldı.

Met behulp van de Arabieren is ons volk beetje op adem gekomen.

Bu nefesi yani, Araplar halkımıza aldırdı.

Dat wil zeggen, deze rust hebben de Arabieren ons volk bezorgd.

Bizans ve Perslerden kat ve kat daha fazla, Müslüman Araplar, Hıristiyan Süryanilere yaşama şansı tanıyorlar.

Veel meer onder de Moslim Arabieren dan onder de Perzen en Byzantijnen hebben de Christelijke Syriërs rust gekend.

Başkan APO: İslamiyet şans tanıyor, ilginç.

Voorzitter APO: Kent de Islam vrijheid?, interessant.

A.D.Ö: İlk dönemlerde öyleydi, daha sonraları durum değişti.

ADO: In het begin was dit zo, later is dit gaan veranderen.

O dönemde bölgeye gelen Araplar, Süryanilere herhangi olumsuz bir davranışta bulunmayacaklarına dair söz vermişlerdi.

De in die tijd naar het gebied gekomen Arabieren beloofden de Syriërs dat ze hen op geen enkel manier last zouden bezorgen.

Süryaniler daha çok kültür ve medeniyeti geliştirmekle görevliydiler.

De Syriërs gaven meer aandacht aan het uitbereiden van hun cultuur en beschaving.

Astronomiye kadar, bütün bilim dallarında çalışıyorlardı.

Ze werkten op alle gebieden van de wetenschap, tot aan de astronomie.

Bu dönemde Nusaybin (Kennışrin)’ de, Ruha (Urfa)’da ve Mardin’de (Deyr-ül Zaferen Manstır) üniversite ve akademileri bile vardı.

In deze tijd waren er zelfs universiteit en akademie in Nusaybin (kennesirin), Ruha (Urfa) en Mardin (Deyr Ul Zahfaran Klooster).

Başkan APO: Nusaybin’de akademi vardı.

Voorzitter APO: Er was in Nusaybin Academie.

Ruha’da üniversite.

En in Ruha Universiteit.

A.D.Ö: Biz Kennışrın ve Urhuhy diyoruz.

ADO: We zeggen Kennisrin en Urhoy.

“Kennışrin” Süryanice “kartallar yuvası” demektir.

Kennisrin betekent in het Syrisch “Het adelaarsnest”.


Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 17:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 17 te zien of om te downloaden.

 

Blz 17, Kolom 1

Başkan APO: Biz Urfa’ya hala Ruha diyoruz.

Voorzitter APO: We noemen Urfa nog steeds Ruha.

Sanırsam Süryanice’den gelen bir kelimedir Ruha.

Zoals ik het begrijp komt dit woord Ruha uit het Syrische taal.

A.D.Ö: Bütün bunlarla birlikte, halkımız, katliamlardan kurtulmadı.

ADO: Al deze zaken samen hebben ons volk niet gereed van de afslachting.

Ama, fırsat buldukça da bilimi, medeniyeti, kültürü geliştirmekten de uzak durmuyordu.

Maar toen ze de mogelijkheid voor kregen; vermeerderden zij hun kennis, beschaving en cultuur onophoudelijk.

Yine bütün bölge halklarıyla barış içinde yaşamayı da sürekli tercih ediyordu.

Opnieuw prefereerden zij altijd op basis van vrede met alle volkeren in deze regio verder te leven. 

Her şeyin tersyüz olması 1500’lü yıllarda Osmanlıların güçlenmesiyle başladı.

Alles wat met hen fout is gegaan is begonnen met de komst van het Ottomaanse rijk sinds het jaar 1500 .

Mevcut çelişkileri daha da derinleştirip halklar arasında kin tohumlarını ekerek, halkları birbirine kırdırdı.

De bestaande tegenstellingen tussen de volkeren werden extra versterkt, het inplanten van het zaad van vijandigheid aangewakkerd zodat de volkeren elkaar vermorzelden.

Avrupalıların bölgeye gelmesi de Osmanlıların istemiydi, çünkü gittikçe en başta kendileri zayıflıyordu.

De komst van de Europeanen naar de regio was met welwillendheid van het Ottomaanse rijk; dat komt omdat zij meer en meer zwakker werden.

Bazı yeni mezheplerin geliştirilmesi amacıyla Batılı misyonerlere bölgede çalışma izni verildi.

Om het ontstaan van de verschillende nieuwe denominaties te bewerkstelligen, werden de Westerse missionarissen toestemming gegeven om in de regio te werken.

O döneme kadar, Yakubi ve Nasturi olmak üzere, Süryanilerin sadece iki mezhebi vardı.

Tot dan toe waren de Syriërs, zoals gebruikelijk, slechts verdeeld in twee denominaties, Jacobieten en Nestorianen.

Misyonerlerin, yani Batılı ajan papaz ve rahiplerin bölgeye girmesiyle, katolik ve protestanlık da birer mezhep olarak halkımıza kabul ettirildi.

 

Met de komst van de missionarissen, dat wil zeggen de Westerse geheime agenten (die werkten als) priesters en monniken naar de regio, werden zowel Katholicisme als Protestantisme als denominaties ingevoerd binnen ons volk.

Tabii ilk geldiklerinde, güya Süryanileri koruyacaklarını iddia etmişlerdi.

Natuurlijk, toen ze voor het eerst naar de regio kwamen, claimden ze zogenaamd dat ze Syriërs kwamen helpen.

Başkan APO: Romalılar ikiye böldü, bunlar da bölünmeyi dörde çıkardı.

Voorzitter APO: De Romeinen hebben hen in tweeën verdeeld en zij (de missionarissen) hebben hen in vieren verdeeld.

A.D.Ö: Tabii ki bu bölünmeden Osmanlıların da büyük çıkarı vardı.

A.D.O: Natuurlijk, de Ottomanen hadden een groot voordeel bij deze verdeeldheid.

Batı’dan hem maddi destek alıyorlar ve hem de Asurilerin bölünmesi Osmanlı egemenliğini rahatlatıyorlar.

Van het Westen kregen ze economische steun en tegelijkertijd verschafte de verdeeldheid onder de Assyriërs de Ottomanen rust.

Asuriler (Süryaniler) Osmanlı egemenliği altında yaşıyorlardı.

Assyriërs (Syriërs) leefden onder de heerschappij van de Ottomaanse macht.

Onları korumları gerekirken, Batılılara böldürdüler ven sonra da kendilerine yem yaptılar.  

In plaats van dat het Westen hen zou moeten beschermen, hebben zij hen verdeeld en uiteindelijk gebruikten zij hen voor hun doeleinden.

Halkımız istemediği halde, Avrupalıları zorla yaşadıkları bölgelere sokuyorlardı.

Ondanks dat ons volk het niet wilde, echter door hun belabberde toestand, konden de Europenen de regio binnensluipen.

Tabii bunu da Hıristiyanlık adı altında yapıyorlardı.

Natuurlijk, dit deden ze onder het dekmantel van het Christendom.

Başkan APO: Niye bunu yapıyorlar?

Voorzitter APO: Waarom hebben ze dit gedaan?

A.D.Ö: Osmanlı çıkarları bunu gerektiriyor.

A.D.O: De belangen van de Ottomanen vereisten dit.

Asurilerin birliği onlar için bir tehlikedir, ama bölünmeleri rahatlatma yaratıyor.

De eenheid van de Assyriërs was een gevaar voor hun, maar hun verdeeldheid verschafte hen rust.

Eğer halkımız bölünmemiş olsaydı, gerçekten büyük bir güçtü.

Als ons volk niet was verdeeld, dan zou het werkelijk een grote macht (van betekenis) zijn geweest.

Osmanlılar için tehlike oluşturuyordu ve zaten bunun için böldüler. 

Het gevaar binnen het Ottmaanse rijk begon toe te nemen en om deze reden werden ze hoe dan ook verdeeld.

Halkı bölerek hedeflerine ulaşıyorlardı

Ze bereikten hun doel door het verdelen van het volk.

Başkan APO: Yani böl- yönet politikası..

Voorzitter APO: Met andere woorden, verdeel en heerspolitiek..

A.D.Ö: Evet, tüm bunlara ek olarak Arap ve Fars topraklarında da kilise ve medreseler kurmaktan uzak durmadılar.

A.D.O: Ja, al deze zaken versterkten de onophoudelijke bouw van scholen en kerken in de gebieden van Arabieren en Perzen

Blz 17, Kolom 2

Aynı şeyleri bu topraklarda da yapmaya çalıştırlar.

Precies hetzelfde spelletjes wilden ze ook spelen in dit land (Syrië).

Sonuçte Türk, Kürt, Arap ve Farsların egemen güçleri; şeyh ve beyleri, halkımızın katliamında ortak roller oynadılar.

Uiteindelijk, hebben de leiders, de Sjeiks en de heerser van de Turken, de Koerden, de Perziërs en Arabieren allemaal een rol gespeeld bij de afslachting van ons volk.

Yine halkımız, tüm acılarını erkenden unutmaya ve elinden geldiğince dostluğu geliştirmeye çalışmıştır.

Opnieuw heeft ons volk geprobeerd om al hun woonden zo snel mogelijk te vergeten en alles in het werk te stellen om in vriendschap te leven (met deze volkeren om hen heen).

Bu halklarla yeniden bazı ilişkileri geliştirmek için Süryaniler, sürekli dostluğu dayatıryordu.

Om opnieuw met deze volkeren verschillende relatie op te bouwen, hebben de Syriërs constante vriendschap nagestreefd.

19.yy ve 20.yy’larda Naim Faik, Aşur Yusuf ve Senherib Balê isminde bazı milliyetçi gençlerimiz çıktı.

Tussen de 19e en 20ste eeuw zijn er enkele nationalistische jongeren opgestaan zoals Naim Faik, Aşur Yusuf en Senherib Bale.

“Doğu Yıldızı (Mezopotamya Yıldızı)” adıyla bir de dergi çıkardılar.

Ze hebben ook een tijdschrift genoemd,, De ster van het oosten (Ster van Mesopotamië)” uitgegeven.

Ayrıca “Özgürlük Yolu” adıyla da bir dergi çıkarmaktaydılar.

Naast dit wilden ze ook een ander tijdschrift uitgeven met de naam “De Weg van Bevrijding”

Bu dergiler üç dilde; Süryanic, Kürtçe ver Türkçe, ama Süryanice alfabeyle yazılıyordu.

Deze tijdschriften werden in 3 talen uitgegeven, Syrisch, Turks en Koerdisch, maar werden geschreven in het Syrische alfabet.

Osmanlılar bunu duyunca, bir halkın tekrar canlandığını ve bu yönlü bir hareketliliğin yaşanmakta olduğunu farkediyor.

Toen de Ottomanen hiervan hoorden, merkten ze op dat een volk opnieuw wakker was geworden en zodoende een beweging met een doel wilden oprichten.

Bu dönemde gerçekten de Ermeni, Kürt ve Süryani hareketleri canlanıyordu.

In deze tijd, was het duidelijk dat de bewegingen van Armeniërs, Koerden en Syriërs het leven vatte.

Osmanlılar bir kez daha dini sarıldılar, dine dayalı oyunlara yöneldiler.

De Ottomanen hebben opnieuw hun toevlucht gezocht tot het geloof, waarmee zij steun hebben verworven.

Kürtlerin şeyh ve beylerini yanlarına çekmeyi basardılar.

Ze begonnen de Sjeiks en de heersers van de Koerden naar zich toe te trekken.

Ermeni ve Süryani katliamlarında bunları kullandılar.

Ze hebben deze leiders gebruikt voor de afslachting van Armeniërs en Syriërs.

Ermenilerin dışında, Mardin, Urfa, Diyarbekir, Siirt, Hakkari ve diğer bölgelerde de yarım milyona yakın Süryaniyi katlettiler.

Na de Armeniërs werden in Mardin, Urfa, Diyarbekir, Siirt, Hakkaria en andere gebieden ongeveer half miljoen Syriërs afgeslacht.

Bu katliam 1914-1919 yılları arasında yapıldı.

De afslachting vond plaats tussen 1914 en 1919.

100 bine yakın bir topluluk da anayurttan göç ettirildi.

Ongeveer honderd duizenden mensen van de gemeenschap raakten ook ontheemd van hun vaderland.

Başkan APO: Bu dönemlerdeki bir Ermeni katliamı biliniyor, ama tarih bir Asurilerin o katliamından pek söz etmiyor.

Voorzitter APO: In deze tijd wordt melding gemaakt van de afslachting onder de Armeniërs, maar in de geschiedenis wordt er niet gesproken over de afslachting van de Assyriërs.

Bir katliam olmuştur ve bu doğrudur.

Er heeft een afslachting plaatsgevonden, dat is waar.

A.D.Ö: Zaten en büyük göç de bu dönemde başlıyor.

A.D.O: Hoe dan ook, de grootste emigratie vond plaats in die tijd.

Göç; Rusya, Filistin, Amerika, Suriye ve Hindistan’a oluyor.

Ze zijn gevlucht naar Rusland, Palestina, Amerika, Syrië en India.

Başkan APO: Ne kadar insan göc ediyor?

Voorzitter APO: Hoeveel mensen zijn vluchteling geworden?

A.D.Ö: 100 binden fazla olduğunu tahmin ediyoruz.

A.D.O: We schatten meer dan 100-duizenden.

Başkan APO: Bundan önce dışarıya göç varmıydı?

Voorzitter APO: Was er hiervoor ook al emigratie naar het buitenland?

A.D.Ö: Kanımızca daha öncelere bu boyutta yok.

A.D.O: We geloven dat er voorheen in dergelijke grootte niet plaats heeft gehad.

Yalnız 7.yy’da Ruha’dan Kürdistan’a büyük bir göç var.

Maar in de 7e eeuw was er een grote vluchtelingenstroom van Ruha naar Koerdistan.

Kenaniler büyük olarak bilinen bir kabile Hindistan’a göç eidyor.

 

De Kenanieten, een bekende grote stam, emigrereerde naar India.

(Opmerking vertalers: Kenaniten is niet de juiste woord, het moet zijn “Kaynakieten”. Kaynak is een dorp in Urfa)

Kenaniler Ruhalı Süryanlierdir.

Deze Kenanieten waren Syriërs uit Urfa.

Şu anda Hindistan’daki nüfüsları yarım milyona yakındır.

Op het ogenblik bedraagt hun aantal in India rond half miljoen.

Başkan APO: Bunların göç etmesinin nedenleri neydi?

Voorzitter APO: Wat was de reden van hun emigratie?

A.D.Ö: Tüccar olarak, ticari amaçlarla göçüyorlar.

A.D.O: Het waren zakenmensen, en ze emigreerden voor handel.

7.yy’dan önce de Hıristiyanlık Hindistan’a uzanmış ve orada da bazı Hıristiyan topluluklar vardı.

Het christendom had al voor de 7e eeuw India bereikt en er waren al verschillende christelijke groepen daar.

Bu tüccarlar da oradaki yaşamı daha çok tercih ediyorlar.

Deze zakenmensen konden hun zaken daar veel beter doen.

Orada İslamiyetin etkileri de yoktu veya ne Osmanların ve ne de Arapların baskıları da yoktu.

Daar was nog de vervolging door de Islam, of de vervolging door de Ottomanen en nog de vervolging door de Arabieren aanwezig.

Blz 17, Kolom 3

19.yy’a geri dönelim.

Terugkerend naar de 19e eeuw.

1914-1919 yılları arasındaki katliamlardan sonra halkımız pasifikasyona uğrayarak tümüyle içine kapanmış, bölge halklarına var olan güvenini bir bütün olarak yitirerek komşu halklara ilişkiler geliştirmekten uzaklaşmaya başlamıştır.

Na de afslachting van 1914- 1919 kwam ons volk in z’n geheel in de passiviteit terecht en bleef in die toestand gesloten, ze vertrouwden de volken in de regio niet meer, ze begonnen aversie te krijgen jegens hun buurvolkeren.

Daha sonraki yıllarda, bireylere yönelik de olsa, baskılar durmamıştır.

Jaren na die tijd, al waren vertrouwen ondermijnende daden, hield de onderdrukking niet op.

Bu nedenle göç edenler, anayurtta kalan akrabalarını da yanlarına çekmeye çalışmışlardır.

Om deze reden, werd door hen die gemigreerd waren, er aan gewerkt om hun achtergeblevenen familieleden in het vaderland naar zich toe te halen.

Devamlı bir şekilde, geriye kalanları bulundukları topraklara çektiler.

Op deze manier continueerde dit zich totdat alle achtergeblevenen het land verlieten.

Öte yandan; 1933 yılında bu sefer de Irak’da büyük bir katliam yaşanıyor.

Van andere kant, werd in 1933 ditmaal een grote afslachting in Irak aangericht.

Asuriler üzerindeki bu katliam da, Kürt ağa ve şeyhleri ile Araplar tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.

Deze afslachting van de Assyriërs werd bewerkstelligd door de Koerdische Aga’s en Sjeiks samen met de Arabieren.

Hatta Irak rejimi uçaklarla köyleri bombalamıştır.

Zelfs heeft het regime van Irak hun dorpen met vliegtuigen gebombardeerd.

Buradan da bir göç başlıyor; bazıları Yunanistan ve Kıbrıs’a bazıları da Amerika’ya göçüyor.

Vanaf dit punt start een emigratie, sommigen emigreerden naar Griekenland en Cyprus, en sommigen naar Verenigde Staten.  

Bir bölümü de hala Suriye’de Habur çayı kıyılarında yaşıyor.

Een deel van deze mensen leeft nu nog in Syrië aan de oever van de rivier de Habbur.

Kısaca; halkımız doğan istikrarsızlık sonucu vatan topraklarını terketmeye, göçe yönelmeye ve mültecileşmeye gittikçe daha sık başvurmuştur.

Kortom, het resultaat van het begin van instabiliteit was dat ons volk z’n vaderland de rug heeft toegekeerd, de weg van diaspora is opgegaan en de emigratie is sindsdien extra toegenomen.

Tabii bu, en başta gelişen güvensizliğin sonucunda olmuştur.

Natuurlijk, de eerste reden voor de emigratie was de argwaan.

Yani halkımız öyle bir durumla karşılaştı ki, artık “ülke ne olursa olsun, ben canımı kurtarayım yeterlidir” diyerek ülkesinden kaçmıştır.

Dat wil zeggen dat ons volk in een zodanige situatie terechtkwam dat zei “het maakt mij niet uit wat er gebeurt, ik wil mijn hachje redden, dat is genoeg” en z’n land is uitgevlucht.

Elbetteki bu durum daha çok bölgeyi yöneten egemen güçlerden kaynaklanmıştır.

Natuurlijk zijn in deze situatie, de meeste die vluchtten waren de heersende/voorname sterke leiders van het volk.

Yaptığımız tespitlere göre, halkımızdan 1,5 milyon kişi dişarda, Rusya, Avustralya, Amerika, Batı Avrupa ülkelerinde mülteci olarak yaşiyor.

Volgens onze bevindingen, zijn er 1,5 miljoen mensen van ons volk in het buitenland, in Rusland, Australië, Verenigde Staten, West- Europa.

Başkan APO: Suriye ve Lübnan’da ne kadar Süryani var?

Voorzitter APO: Hoeveel Syriërs zijn er in Syrië en Libanon?

A.D.Ö: Takriben 1 milyona yakın.

A.D.O: Ongeveer 1 miljoen,

Bunların büyük bir bölümü asimile olmuş.

Het grootste gedeelte hiervan is geassimileerd.

Kendilerini “Meliki” veya “Rum- Ortodoks” olrak adlandırmaktadırlar.

Ze “.presenteren zichzelf als ,,Melikiten” of als ,,Rum Orthodoxen”.

Buna karşın Cizre bölgesinde hala Süryanice konuşan 300 bin civarında bir kitle var.

Tegenover dit zijn er in het gebied van Cizre (Syrië) 300.000 die nog steeds Syrisch spreken.

Başkan APO: Melikler ve Rum-Ortadokslar yani Süryani midir?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, zijn de Melkieten en Rum Orthodoxen Syriërs?

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja.

Bunlar Roma İmparatorluğu döneminde Romalılara bağlanıyorlar.

Deze zijn sinds de tijd van het Romeinse rijk verbonden met de Romeinen.

Süryanice´de “Melko” yani “Meliki” kral demektir.

In het Syrisch betekent ,,Malko” dat wil zeggen ,,Meliki” koning (Keizer).

Kraldan, imparatorluktan yana olanlara bu Meliki adı verilmiştir.

Vanaf de tijd van de keizer, het rijk, werd hen deze naam Meliki gegeven.

Bunların büyük bir bölümü Romalıların Katolik mezhebini de kabulleniyor.

Van deze groep accepteert een grote deel ook de Rooms Katholieke denominatie.

Hıristiyan kilisesinde en büyük bölünme 4. ve 5. yy’larda oldu.

In de Christelijke kerk heeft de grootste verdeeldheid plaatsgevonden in de 4e en 5e eeuw.

Bu dönemde kilisenin 4. kongresi oluyor ve ardından da bölünme meydana geliyor.

In deze tijd werden er 4 kerkelijke congressen gehouden; en hierna werd de verdeeldheid zichtbaar.

Başkan APO: Süryanilerden ayrılanlar Romalılara mı bağlanıyor, bunlarda gittikçe halk gerçekliğinden uzaklaşma mı oluyor?

Voorzitter APO: Zijn diegenen die zich hebben afgescheiden van de Syriërs en bij Rome zijn aangesloten; door hun afscheiding vervreemd geraakt met de ware geschiedenis van hun volk?

Blz 17, Kolom 4

A.D.Ö: Öyle oluyor.

A.D.O: Ja, het komt daarop neer.

Biz Asuri Demokratik Örgütü olarak, yurtdışına yayılmış olan halkımızı da kucaklamayı esas almışız.

Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

Avrupa’da ve diğer ülkelerde, halkımızın birliğini sağlamayı amaçlayan dernek, federasyon ve benzeri biçimdeki çalışmalarımız da var.

In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit.

Halkın büyük bir bölümü dernek ve federasyonlara bağlanmıştır.

Een groot deel van het volk is aangesloten bij verenigingen en federaties.

Amacımız, bu kuruluşlar yoluyla yurtdışında yaşayan insanlarımız arasında halk kültürümüzü korumak ve halkımızın sesini duyurabilmektir.

Onze wens is het om door deze organisaties die in het buitenland gevestigd zijn, met hun activiteiten het volk en onze cultuur te beschermen en het stem van ons volk te laten horen.

İnsanlarımızda halk ve vatan sevgisini güçlendirmeye çalışıyoruz.

We werken eraan om ons volk de liefde voor hun land en hun volk te versterken.

Ülkeye geri dönüş sorunu da bu çalışmaların kapsamındadır.

De kwestie van de terugkeer naar hun vaderland is ook hiermee verbonden.

Son dönemlerde Midyat’da devlete bağlı korucular tarafından katledilen 6 Süryani arasında, geri dönüş çalışmaları yapan ve Almanya’dan gelen geri dönüş komitesinin 2 üyesi de vardır.

De laatste tijd werden in Midyat 6 Syriërs vermoord, door de dorpswachters die in dienst staan van de overheid, die terug wilden keren van Duitsland naar Midyat waarvan 2 van hen lid waren van de remigratie comité.

Geçmişte de böyle oluyordu.

In het verleden was het ook zo.

1911 yılinda Aşur Yusuf Osmanlılarca katledildi.

In 1911 werd Asur Yusuf door de Ottomanen vermoord.

Kendisi “Süryanilerin Birliği” dergisinin yazarıydı.

Hij was zelf de schrijver van de krant ,,De eenheid van de Syriërs”

Naim Faik de 1914’de önce Filistin’e ordan da Amerika’ya göç etti.

In 1914 is ook Naim Faik eerst gevlucht naar Palestina en daarna naar Verenigde Staten.

Suriye- Türkiye sınırı oluşturulunca halkımız Suriye’de tekrardan örgütlenmeye gitti.

Toen de grens tussen Syrië en Turkije werd vastgelegd; begon ons volk dat in Syrië leefde weer organisaties op te richtten.

Kilise çevresinde bazı gazete ve dergiler, dili geliştiren bazı medreseler geliştirildi.

In de omgeving van de kerken werden diverse kranten en tijdschriften, taal promoterende diverse scholen opgericht.

“Süryani Birliği”, “Betnehrin (Mezopotamya), İdurê” adlarıyla bazı dergiler çıkarıldı.

Verschillende tijdschriften werde uitgegeven zoals “De eenheid van de Syriërs”, “Bethnarin (Mesopotamie), “Idure”.

Onlaraca dergilerin çıkarıldığı söylenebilir.

Er wordt gezegd dat er tientallen tijdschriften werden uitgegeven.

AD֒nün kuruluşu bu gelişmelere bağlı olarak sağlanmıştır.

De oprichting van ADO staat in relatie met de ontwikkeling van deze zaken.

Halkın tarihsel gerçeği ve onun acil bir birliğe ihtiyacı olduğu dikkate alınarak kurulmuş.

De werkelijkheid van de geschiedenis van het volk had dan ook behoefte aan deze zaken en werd het (ADO) daarom opgericht.

Kuruluşumuzun esas amacı, en başta mevcut mezhepsel bölünmüşlüğe son verip, tüm mezhepleri halkçılık potası içinde eritip tekrardan milli bütünlüğü pekiştirmektir.

De noodzaak van de oprichting van de organisatie was om einde te maken aan de diverse religieuze stromingen, het stoppen van verdeeldheid en het bewerkstelligen van eenheid, en ze allemaal samen te smelten en onder te brengen onder één stroming om hun eenheid als volk te versterken.

Katolik, Nasturi, Ortodoks ve Protestan gibi mezheplere saygılı olmak temelinde milli bütünlüğü ön plana çıkarıyoruz ve dine herhangi bir saldırımız da söz konusu olmamıştır.

Op het fundament van het respecteren van de stromingen als Katholiek, Nestoriaan, Orthodox, en Protestanten en de eenheid van het volk als geheel het meeste belangrijke punt te beschouwen, hebben wij geen enkele van deze stromingen aangevallen.

Blz 17, Kolom 5

Amacımız dini ve milli gerçeklikleri birbirinden ayırabilmektir.

Ons doel is het afscheiden van religie en seculiere van elkaar.

Biz’de milliyet olgusu tüm mezhepleri kapsayan tarzda ele alınmıstır.

 

Wij van onze kant als volwassen nationalisten hebben naar geen één denominatie met verkeerd oogmerk gehandeld.

Avruplaı Katolikler bir ilişkimiz yok ama, halkımızdan olup da Katolik mezhebini tercih edenlere de kesinlikle Süryani kabul ediyoruz.  

Wij hebben geen relatie met de Katholieken in Europa, maar diegenen die tot de katholieke stroming behoren; beschouwen wij zeker nog steeds als ons volk.

Bazı dış çevreler ve din adamları, mezhepleri bize karşı kullanma temelinde bize saldırıda bulundular ve hala da yapıyorlar.

In sommige werelddelen hebben sommige geestelijken de denominaties gebruikt tegen ons en hebben ons ook aangevallen en gaan nog steeds ermee door.

Hatta bir çoğumuz kilise tarafından vaftiz edilmiyor, ölülerimize bile dini dualar okunmuyordu.

Zelfs worden sommigen van ons in de kerk niet gedoopt, onze doden worden zelfs tijdens de gebeden niet herdacht.

Kiliseden adeta tecrit edilmiştik.

Wij zijn bijna de kerk uitgegooid.

Oluşturduğumuz birlik bazı dini çevrelerin çıkarlarına ters düştüğünden bize yönelik bu saldırılar geliştirildi.

Omdat door sommige gelovigen ons streven naar eenheid fout werd geïnterpreteerd, hebben ze zelfs ons aangevallen.

Asuri hareketine, “Sizler Nasturisiniz” diyerek tecrit edilmeye çalışılıyorduk.

Over de Assyrische beweging zeggen ze,, jullie zijn Nestorianen” en werkten eraan om ons te isoleren.

Kilise çevresi Nasturiliği putperestlik anlıyor ve bunu Hıristiyanlığa yönelik hareket olarak kabul ediyor.

De Kerk beschouwt Nestoriaanimse als ketterij en ziet deze als de vijandige beweging van het christendom.

ADÖ´nün temsilcisi ve taraftarlarına Nasturilik bir hakaret gibi yapıştırıldı.

Een vertegenwoordiger van ADO en sympathisanten werden belasterd door een link naar Nestorianisme.

Başkan APO: Yani nasıl ki Müslümanlık Yezidiliği kötülüyorsa, Hıristiyanlık da Nasturiliği kötülüyor öyle mi?

Voorzitter APO: Dat betekent zoals Moslims de Yezides bespottelijk maken; zo maakt het christendom Nestorianen bespottelijk, correct?

A.D.Ö: Evet, Süryani halkı gerçeğini hala da tanımak isteyen bazı çevreler, “Asuri ayrıdır, Süryani ayrıdır” demektedirler. 

ADO: Ja, zelfs als wij nu de wekelijkheid van geschiedenis van het Syrisch volk willen uitlegen, wordt in sommige landen gezegd dat “de Assyriërs anders zijn, de Syriërs anders zijn”.

Keldaniler bile ayrı bir halk gibi göstermeye çalışıyorlar ki, aslında Keldanilik, Katoliklik demektir.

Zelfs de Chaldeeërs werken eraan om als een apart volk te worden beschouwd, terwijl in werkelijkheid de betekenis van ,,Chaldeeërs” Katholiek is.

Başkan APO: “Kurmanc ayrıdır, Zaza ayrıdır” dedikleri gibi…

Voorzitter APO: Zoals wordt gezegd “Kurmanc zijn anders en Zaza zijn anders”…….

A.D.Ö: Aynen böyle.

ADO: Het is inderdaad precies zo.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülke topraklarında ve dışında yaşayan halkımızın büyük bir bölümü artık şimdi bizi anlıyor.

Ondanks al deze problemen begrijpt het grootste deel van ons volk die in de regio en daarbuiten leven, ons hoe dan ook.

Halk gerçekliğimız konusunda kısaca bunları diyebiliriz.

Over de werkelijkheid van ons volk kunnen wij in het kort zo zeggen.

Blz 17, Kolom 6

Öte yandan , başka halkların içinde yaşandığımızın da bilincindeyiz.

Aan de andere kant, dienen we ook ervan bewust te zijn dat wij ook tussen andere volkeren leven.

Bu durum da bizi çok ilgilendiriyor.

Ook deze kwestie heeft erg veel onze aandacht.

Bizim de yaşadığımız topraklarda çoğunluğu Kürtler oluşturuyor, ama Arap, fars ve Ermeni gibi diğer bazı halklar da mevcut.

In de landen waar wij leven bestaat de meerderheid uit Koerden, maar er leven ook andere volkeren zoals Arabieren, Perzen en Armeniërs.

Halklar arası ilişkilerde bakış açımız şöyledir: Her halk kendi kültüründe, dilinde, geleneklerini yaşamada, iradesini konuşturmada özgür olmalı ve bir eşitlik yaşanmalıdır.

Onze kijk over de relatie tussen deze volkeren is als volgt: Elk volk heeft recht om z’n eigen cultuur, taal, tradities te praktiseren, het verwerven van vrijheid van meningsuiting en dezelfde rechten verkrijgen.

İç içe yaşayan halkların birlik ve dayanışma içinde olmaları gerekir; birbirlerine karşı saygı ve sevgi beslemeller.

De volkeren die met elkaar leven dienen onderling solidair te zijn, ze dienen respect en liefde naar elkaar toe te koesteren.

Taraflardan hangisi baskı ve zulmü geliştiriyorsa, ona tavır takınmalıdır.

De partij die andere onderdrukt en vervolgt, dient ertegen te worden opgetreden.

Aynı topraklarda yaşayan halkların gözünde o ortak topraklar kutsal sayılmalıdır.

De in dezelfde grondgebied levende volkeren, dienen dat gemeenschappelijk land als heilig te beschouwen.

Vatan toprakları için tüm halklar birlikte çalışmalıdır.

Voor het belang van het vaderland dienen alle volkeren samen te werken.

Verilecek mücadeleyle ülke kurtarılmalıdır ki, ülke de onları koruyabilsin, onları sahiplenebilsin.

Wanneer door de strijd dient het land bevrijdt wordt, dienen de inwoners van het land hen te helpen, zodat ze ook erfgenamen ervan worden.

Şimdi, bizim de yaşadığımız topraklarda çok sayıda siyasi, milli hareket ler vardır.

Op het ogenblik hebben wij in de landen waar wij leven talrijke politieke, nationale bewegingen.

Bunlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeliler ki, birlikte nasıl yaşayabileceklerini doğru tesbit ede bilsinler.

Deze (bewegingen) dienen in vrijheid zich te uiten, het is noodzakelijk dat men zich bewijst hoe men op waardige wijze met elkaar samen te kunnen leven.

Biz, Ortadoğu insanınıda dini insanın doğal bir parçası olarak görüyoruz.

Wij zien ons zelf als een gelovig volk die deel uitmaakt van het Midden-Oosten.

Bunun için din olgusu her halkin yaşamında özgür olmalıdır.

Om deze reden is het nodig dat iedereen in vrijheid zijn godsdienst mag beleven.

Din, hakimiyet aracı olsun demiyoruz ama, her halk da dininde tam özgür olsun diyoruz.

Wij zeggen niet dat de godsdienst moet regeren over mensen; maar elke volk moet vrij zijn in het beleven van zijn godsdienst.

Halkların geri kalmasında en büyük rolü gerici din adamları, feodaller oynamıştır.

De reden dat het volk is achtergebleven /onderontwikkeld heeft te maken met de achterlijke geestelijken, die lijken op leenheren.

Halkların ekonomik bakımdan düzenlenmesinde ve bilimsel gelişmesi önünde bunların oynadığı olumsuz rol ve oluşturdukları engeller büyüktür.

De economische toestand van het volk dient te worden verbeterd, en de door hen (geestelijke) gespeelde negatieve rol en het opwerpen van barrières voor de wetenschappelijke vooruitgang is groot.

Bu nedenle diyoruz ki, ister tarlada ister fabrikada, nerede çalışıyarsa çalışsin, insanlar özgür olmalıdır.

Om deze reden zeggen wij, ongeacht waar men werkt, op het land of in de fabriek; de mensen dienen vrij zijn.

Yani insanların ekonomik- demokratik halkları da güvenceye alınmalıdır.

Dat wil zeggen, de economische en democratische rechten van de mensen dienen beschermd te worden.

Şimdi de güc olayına geri dönmeyi istiyoruz..

Nu willen wij teruggaan naar de kwestie van macht…

Belirttik, halkımız açısından mülteci olmanın büyük nedenleri vardır.

Wij hebben vastgesteld dat de kwestie van het vluchtelingschap van ons volk vele oorzaken kent.

Burada en büyük neden, halkımızın kendi gerçekliğinden koparılmasıdır; bölge egemen güclerin halkımızın gerçekliğini kabullenmemesidir.

De grootste oorzaak hiervan is dat ons volk zijn werkelijkheid over z’n oorsprong heeft verloren, de machten in de regio hebben de waarheid over ons volk niet erkend.

Ne Türk, ne Arap ve ne de Fars egemenleri bugüne kadar halkımız gerçeğini kabul etmemişlerdir.

Nog de Turken, nog Arabieren, nog Perziërs hebben de werkelijke oorsprong van ons volk erkend.

 

 


 Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 18:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 18 te zien of om te downloaden.

 

Blz 18, Kolom 1

Bu güçlerden hiçbiri bugüne kadar bu halk da bir medeniyet, bir kültür sahibidir dememiştir.

Geen een van deze machten heft tot nog toe ons volk erkend als volk met cultuur en beschaving.

Yazım alanında da bu dile getirilmemiştir.

Dit probleem is tot nog toe niet eens bespreekbaar gemaakt.

İşte tüm bunlar, halkımızın her şeye kara bir tablo gibi bakmasına yol açmıştır.

Al deze zaken vormen de oorzaak dat men ons volk als een soort zwarte (ongewenste) tafel wordt beschouwd.

Ve bu da göç hareketinin başlıca nedeni olmuştur.

En dit is ook de reden dat zij vluchteling zijn geworden.

Şimdi biz, göç olayının nedenleri üzerinde dururken, bu sadece göçü anlamak için değil, halkımızın anavatana dönüşünü sağlamak için de olmalıdır diyoruz.

Zoals wij net hebben gehad over de kwestie van het vluchtelingschap; betekend dit niet dat wij iets willen begrijpen over vluchtelingschap; maar dat ons volk terugkomt naar zijn vaderland; dat is wat wij zeggen.

Bunu mutlak tarzda bilince çıkarmak zorunluluğu var.

Het is lastig om dit aan ons volk uit te leggen.

Bu anlamda, olayın daha da anlaşılması için tarihte rastlanan Aramilere de değinmek gerekir.

 

Om in dit verband, de kwestie nog meer te verduidelijken is het nodig om ook aandacht te geven aan de in de geschiedenis bekende geraakte Arameeërs.

Başkan APO: Tabii, bunu da dinlemek isterim.

Voorzitter APO: Natuurlijk, ook daar wil ik over horen.

A.D.Ö: Aramiler de Asurilerin bir parçasıdır.

A.D.O: De Arameeërs zijn ook een deel van de Assyriërs.

Başkan APO: Hangi tarihte yaşarmışlar ?

Voorzitter APO: In welke tijdperk van de geschiedenis leefden zij?

A.D.Ö: Bunlar M.Ö. 1500 yılarında tarihte görülüyorlar.

A.D.O: In het jaar 1500 voor Christus komen ze tevoorschijn in de geschiedenis.

Asurilerin topraklarında yaşıyorlardı, yani iki nehir (Dicle, Fırat) arasında.

Ze leefden in het grondgebied van de Assyriërs, dat wil zeggen tussen de twee rivieren (Tigris, Eufraat).

Aramiler ayrı kabileler gibi görünseler de, kültür ve medeniyetleri Asurilerinkiyle iç içe geçmiş ve daha sonra da zaten içlerinde erimişlerdir.

Zelfs als de Arameeër als een apart volk worden beschouwd, waren ze zeer verbonden met de Assyriërs voor betreft hun cultuur en beschaving en zijn daarna in ieder geval verdwenen/gesmolten.

Başkan APO: Peki kökenleri nedir ?

Voorzitter APO: Prima, wat is hun oorsprong?

A.D.Ö: Mezopotamyalı Asuri kökenli olduklarını söyleyebiliriz.

A.D.O: We kunnen zeggen dat ze afstammeling zijn van de Assyriërs van Mesopotamië.

Arap olmadıkları kesindir.

Het is zeker dat zij geen Arabieren zijn.

“Oromoye” (Aram) kelimesinin anlamı Süryanice’de “yüksek”, “yüce” demektir.

De betekenis van het woord “Oromoye” (Aram) in het Syrisch is “Groot”, “Hoog”.

“Aram” aynı zamanda bir isimdir de.

“Aram” is tegelijkertijd ook een naam.

Bu nedenle onlar bu adı kendilerine vermişlerdir.

Om deze reden hebben zij deze naam op zichzelf toegepast.

Başkan APO: Bizim komşu bir köyün adı da Aram’dır.

Voorzitter APO: Een van onze buurdorpen heeft ook de naam Aram.

Bu kelime de o zaman Süryanice’den gelmedir.

Dit woord moet dan ook van het Syrisch afkomstig zijn.

Yani diyorsunuz, Aramlılar Arap değildir.

Dat wil zeggen, jullie zeggen dat de Arameeërs geen Arabieren zijn.

A.D.Ö: Kesinlikle değiller.

A.D.O: Absoluut, ze zijn geen Arabieren.

Dillerine de Aramice denilir.

Hun taal wordt ook Aramees genoemd.

Bizim konuştuğumuz dil de aslında Aramicedir ki buğün buna Süryanice denilir.

Ook onze taal die wij spreken is eigenlijk Aramees; maar wordt in onze dagen Syrisch genoemd.

Veya şöyle diyelim: Edebiyat dilinde Süryanice’ye Aramice deniliyor.

We kunnen ook zo zeggen: in de literatuur wordt Syrisch ook Aramees genoemd.

Kilisenin de hala kulandığı dil Aramice’dir.

In de kerk wordt nog steeds Aramees gebruikt.

Başkan APO: Sanırsam Aramiler Urfa’da çok yaşamışlar, çünkü medeniyet izlerine halla rastlaniliyor.

Voorzitter APO: Ik dacht dat veel Arameeërs in Urfa leefden; omdat er nog steeds sporen van beschaving te vinden zijn.

Blz 18, Kolom 2

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Hakkari’den Urfa´ya kadar olan bölgede yaşamışlardır.

Ze leefden in het gebied van Hakkaria tot Urfa .

Özellikle Midyat dolaylarında yoğunlaşmışlar.  

In het bijzonder zijn ze geconcentreerd in de omgeving van Midyat.

Süryaniler bu toprakları “Aram”, yani “yüce” olarak adlandırmışlar, bunları kutsal topraklar olarakkabullenmişler.

De Syriërs hebben dit land als,, Aram” dat wil zeggen ,Hoog” bekendgemaakt; ze hebben dit als een heilige land geaccepteerd.

Bu anlamda “Aram” sözcüğü kutsallığı da ifade etmiş oluyor.

In deze betekenis wordt ook duidelijk de heiligheid van de naam Aram.

Hatta M.Ö. 7. yy’da Asur kıralı Senherib Aramiceyi ülkenin resmi dili kabul etmiştir.

Zelfs in het jaar 700 voor Chr, heeft de Assyrische koning Senherib het Aramees als officiële taal van de regio erkend.

Başkan APO: Peki Aramice Asurice’ye çok yakın mı?

Voorzitter APO: Is het Aramees veel dichtbij Assyrisch?

A.D.Ö: Aynıdır, sadece ayrı bir lehçe gibidir.

A.D.O: Het is dezelfde; alleen is het een dialect ervan.

Başkan APO: O zamandan kalma metinleri anlayabiliyor musunuz?

Voorzitter APO: Begrijpen jullie de overgebleven teksten van toen ook vandaag?

A.D.Ö: Daha önceleri çivi yazısı kullaniliyordu.

A.D.O: In het begin gebruikten ze spijkerschrift.

Aramice, Asurice’nin modern biçimdir.

Aramees is het een moderne vorm van Assyrisch.

Başkan APO: Demek istediğim, Aramice sözcükleri anlıyor musunuz?

Voorzitter APO: Wat ik wil zeggen is of jullie de Aramese woorden kunnen begrijpen?

A.D.Ö: Evet, şu anda konuştuğumuz dil Aramicedir.

A.D.O: Ja, de huidige door ons gesproken taal is het Aramees.

Büyük İskender döneminde Helenler Asurice’ye Süryanice demişler, Aramice’yi resmi dil olarak kabul etmişler.

In de tijd van de Alexander de grootte noemden ze Assyrisch ‘Syrische’ taal, het Aramees werd officieel als taal geaccepteerd.

Ardından da halk Süryani kavramı etrafında bütünleşmeye başlamıştır.  

Hierna begon het Syrische volk dit concept in de omgeving te integreren.

Arami dilinin temel iki lehçesi var: Doğü ve Batı lehçeleri.

Het Aramese taal heeft twee dialecten: Oost- Aramees en West-Aramees.

Milattan sonra 452 yılında Bizanslıların dönetiminde Makedonya’da (Bizansa yakın) kilisenin büyük bir kongresi yapıldı.

In het jaar 452 n. Chr. in de tijd van de Byzantijnen werd in Macedonië, de kerk die het meest dichtbij stond bij de Byzantijnse kerk, een vergadering belegd.

Bu dönemende Süryaniler üçe bölünüyor ve Nasturiler de bu tarihte ortaya çikıyor.

In deze tijd raakten de Syriërs in drie groepen verdeeld en ook in deze tijd ontstonden de Nestorianen.

Süryani Ortodokslar da Yakubiler olarak adlandırlıyor.

De Syrisch Orthodoxen raakten ook bekend als Jacobieten.

Bizans egemenliğini takip eden Süryanilere de Melikiler denildi.

De Syriërs die de Byzantijnse Keizer volgden, werden Melkieten genoemd.

Süryanice’de Meliki (Melko) ‘nın anlamı “saltanat” veya “sultan” demektir.

De betekenis van Meliki (Melko) in het Syrisch is “vorstendom” of “sultan”.

Başkan APO: Yani Melik kelimesi de ordan mı geliyor?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, komt het woord Malik daar vandaan?

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja.

Uraldan yana olanlara denilir.

Sinds de tijd van Ural werden de opvolgers zo genoemd.

Başkan APO: Bu durumda hangiler işbirlikçi oluyor?

Voorzitter APO: Wie van hen is in deze situatie de collaborateur?

A.D.Ö: Katolikler, yani Bizansı kabul edenler işbirlikçi oluyor.

A.D.O: De Katholieken, dat wil zeggen zij die Byzantijnen hebben aanvaard zijn collaborateur.

Ortodokslar taviz vermeyenlerdir ve halen de Süryanidirler.

De orthodoxen hebben geen concessies gedaan, tot vandaag de dag zijn ze Syriërs.

Başkan APO: Süryani Ortodokslar halen radikal….

Voorzitter APO: Syrische Orthodoxen zijn nog steeds radicaal…

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Blz 18, Kolom 3

Başkan APO: İşbirlikçiler şimdi kimdir yani?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, wie zijn nu de collaborateurs?

A.D.Ö: Şam, Halep, Lübnan, Hama, Humus ve Latikiye´de bulunan Rum-Orthodokslar.

A.D.O: De in Damascus, Aleppo, Libanon, Hama en Latiqya levenden Rum Orthodoxen.

Bunlar Melikilerin devamıdır.

Deze zijn de opvolgers van de Melkiten.

Ama bunlardan bir kısmı yine Katoliktir.

Maar een deel hiervan is weer Katholiek.

Melikiler de sonradan ikiye bölüdü.

De Melkieten raakten hierna ook in twee groepen verdeeld.

Şimdilik bir kısmı Rum- Ortodoks, bir kısmı da Rum- Katoliktir.

Op het ogenblik is een deel ervan Rum Orthodox en de andere groep Rum Katholiek.

Bu bölünme 1500 yıllarında oldu.

Deze verdeeldheid ontstond in het jaar 1500.

Her iki kesim de Süryani dilini tümden unutmuştur, milli duygurlanı tümden yitirmiştir.

De beide groepen hebben het Aramese taal compleet vergeten; hun etnische bewustzijn raakten ze volkomen kwijt.

Melikiler 6. yy’da yaşayan Marun isminde bir kadise (azize) inanıyorlar.

De Melkieten geloven in de 6e eeuw levende Heilige (Sint) Maron.

Lübnan’da hala yaşayan Maruniler bunların devamıdır, yani Maruni Süryanilerdir.

De nu in Libanon levende Maroniten zijn hun opvolgers, dat wil zeggen Maronitische Syriërs.

Kiliseleri de hala Süryani-Maruni ismini taşımaktadır.

Hun kerken dragen nog steeds de naam Syrisch-Maronitisch.

Ama milli özellikleriyle biz Süryanilerden uzaklaşmıslardır.

Maar in hun nationale tradities zijn ze vervreemd/verwijderd van de Syriërs.

Öte taraftan, 14.-15. yy’da Asurilerin bir kısmı Papa’ya bağlanıyor.

Aan de andere accepteerde in de 14e- 15e eeuw een deel van de Assyriërs de Paus van Rome.

Nasturilerin bir kısmı katolik oluyor.

Een deel van de Nestorianen wordt Katholiek.

Papa bunlara yeni bir isim veriyor.

De Paus gaf een nieuwe naam aan hen.

Babil Keldanileri.

De Chaldeeërs van Babylon.

Bu durum halkın yeniden ikiye bölünmesine neden oldu.

Deze situatie veroorzaakte dat het volk weer in tweeën werd gedeeld.

Ayrılan Katolikler artık kendilerini Asuri kabul etmiyorlar, “Biz Katholikiz” demeyle yetiniyorlar.

De afgescheiden Katholieken beschouwen zichzelf niet als Assyriërs, het is voldoende als we zeggen “dat we Katholiek zijn”, zeggen ze.

Milli duyguları tümüyle yok edilmiştir.

Hun etnische bewustzijn hebben ze volledig aan de kant gezet.

Halk gereçekliğimizi, kültür ve tarihimizi kısaca böyle ifade edebiliriz.

De waarheid over ons volk, cultuur en geschiedenis kan in het kort op deze manier worden uitgelegd.

Umutluyum ve tekrar çağırıyorum: Bundan sonra daha fazla ülkeye yönelmeyi, halk gerçekliğine yönelmeyi, bunu özgürlük temelinden yeniden sağlamayı gerçekleştirmelisiniz.

Ik ben hoopvol en ik herhaal het nogmaals: Hierna dienen wij extra het land vooruit te helpen, de werkelijke toestand te verbeteren, dit opnieuw op een fundament van bevrijding een nieuwe leven in te blazen. 

Başkan APO: Asuriler kökenleri itibarıyla Arap değiller öyleyse, değil mi?

Voorzitter APO: De oorsprong van de Assyriërs gaat niet terug tot de Arabieren, niet waar?

A.D.Ö: Asuriler Araplardan daha eskidir.

A.D.O: De Assyriërs zijn nog ouder dan de Arabieren.

Araplar Mezopotamya topraklarının güneyinden gelmişler.

De Arabieren zijn afkomst uit het zuiden van Mesopotamië.

Araplar “Arap” ismini takanlar da Asurilerdir.

Diegenen die de benaming “Arabisch” aan de Arabieren hebben gegeven waren ook Assyriërs.

Onlara “Araboyo”denilmiş ve bunun anlamı da “Güneyli” demektir.

Ze noemden hen “Araboye” en de betekenis hiervan is ”zuidelijken”.

Asurica “Arap” kavramının başka bir anlamı da “Sahra” dır.

Een andere betekenis van het woord “Aabisch” in het Assyrisch is “Sahra”.

Bu durumda Araplar, “Sahra halkı”, “çöl insanı” olarak adlandırılmış oluyorlar.

In deze situatie worden de Arabieren “Sahra- volk”, “woestijnen mensen” genoemd.

Başkan APO: Yani bu kelime Asurice mi oluyor?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, ligt de oorsprong van dit woord in het Assyrisch?

Blz 18, Kolom 4

A.D.Ö: Kesinlikle evet.

A.D.O: Ja, absoluut.

Bunu dilimizde iki anlamı var; bir “Güneyli”, diğeri “çöl” Araplar bile Sahra’da yaşayan Araplara hala “Araboy” (Arabi) diyorlar, yani “çöl insanı” diyorlar onlara.

In ons taal heeft dit twee betekenissen, de ene wordt genoemd “het Zuidelijke” en de andere “woestijn” Arabieren en zelfs de in Sahara levende Arabieren worden nog steeds “Araboyo” (Arabieren) genoemd, dat wil zeggen “de mensen van de woestijn” worden ze genoemd.

Başkan APO: Babiller, Akadlar, Sümerler kesinlikle Arab değil, değil me?

Voorzitter APO: De Babyloniers, Akkadiers, Sumeries zijn absoluut geen Arabieren, niet waar?

A.D.Ö: Değiller….

A.D.O: Geen……

Başkan APO: Ama Araplar bunları kendilerine mal ediyorler.

Voorzitter APO: Maar de Arabieren eigenen ze allemaal zichzelf toe.

Böyle bir tarihin varlığı iddia ediliyor.

Ze claimen dat zo’n soort geschiedenis bestaat.

A.D.Ö: Kesinlikle Arap değiller.

A.D.O: Ze zijn absoluut geen Arabieren.

Başkan APO: Dilleri Arapçadan farklı mı oluyor?

Voorzitter APO: Is hun taal anders dan Arabisch?

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Süryani dilinde yazılan bir sürü kitapları var.

Er zijn vele van hun boeken geschreven in het Syrische taal

Başkan APO: Hepsi Arapçadan afrklı?

Voorzitter APO: Ze zijn allemaal verschillend van Arabisch?

A.D.Ö: Evet öyle.

A.D.O: Ja, dat is zo.

Başkan APO: Çivi yazısı var, Aramice var; bunlar Arapça değil o zaman ve Arapça hatta yazı dili bile olmuyor, öyle mi?

Er bestaat spijkerschrift, er bestaat Aramees; deze ze zijn niet Arabisch; en in die tijd bestond het Arabisch niet in geschreven woord, is dat zo?

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja

Aslında Arapça dili Süryanice dilinden etkilenmiştir.

In werkelijkheid is Arabisch afkomstig van het Syrische taal.

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Arapça Süryanice’den etkilenmiştir.

Arabisch is afkomstig van het Syrisch.

Peki bu kesin mi?

Goed, is dat zeker zo?

A.D.Ö: Kesindir.

A.D.O: Zeker.

Yazı konusunda özellikle etkileniyorlar.

De oorsprong van hun schrift is speciaal daarvan afgeleid.

Öte yandan bu iki dil arasında biraz benzerlikler de var, ama asıl etkilenen Arapça oluyor.

Aan de kant lijken de woorden van deze twee talen veel op elkaar, maar in werkelijkheid is het Arabisch ervan afgeleid.

Araplar bazı harfleri Süryanice’den almışlar.

De Arabieren hebben sommige van hun letters van Syrisch afgeleid.

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Bu çok ilginç.

Dat is wonderbaarlijk.

O zaman İncil de büyük oranda Süryanice yazılmış oluyor, değil mi?

In dat geval is de Bijbel ook in grote mate geschreven in het Syrisch, niet waar?

A.D.Ö: Tabii, böyle oluyor.

A.D.O: Natuurlijk, zo is het.

Başkan APO: O zaman İncildeki bilgilerin büyük bir kısmı da Asuri kaynağından geliyor sonucuna gidebiliriz?

Voorzitter APO: In dat geval kunnen wij uiteindelijk het zo zeggen, dat een groot deel van de Bijbel afkomstig is van de Assyrische bronnen?

A.D.Ö: Evet, Asuri kaynağından geliyor.

A.D.O: Ja, het is afkomstig van de Assyrische bronnen.

Zaten İsa’nın kendiside Asuri kökenlidir.

Zelfs is Jezus Christus van oorsprong Assyriër.

O topraklarda Asuriler de yaşıyordu.

In die landen leefden toen ook Assyriërs.

Bir de o dönemlerde Asurilerin ünlü savaşçıları da vardı.

Ten eerste, in die tijd waren ook Assyriërs die oorlog voerden.

Tevrat da yazıyor, Asuriler ile Yahudilerin savaşı köklüdür diye.

Ook het oude testament schrijft hierover, de oorlog tussen Assyriërs en Joden was heftig.

Blz 18, Kolom 5

İslamiyet’in çıkışıyla Süryanilerin büyük bir bölümü zorunlu olarak İslamiyeti kabul ediyor.

Na het opkomen van de Islam is een groot deel van de Syriërs gedwongen tot de Islam.

İslamiyet’le birlikte bunlar Araplaşıyorlar da.

Samen met Islamisatie werden ze ook gearabiseerd.

Arablaşan Süryaniler Arap medeniyetine büyük katkılar sunuyorlar.

De gearabiseerde Syriërs worden beschouwd als diegenen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Arabische beschaving.

Süryani kökenliler biçimde, sanatta ve daha birçok alanda çalıştırılıyorlar.

De typische inheemse Syrische werkgebieden waren Kunst en diverse andere gebieden.

Başkan APO: Anlaşılıyor.

Dat hebben wij begrepen.

Araplar, ilmi büyük oranda müsülmanlaşmış Süryanilerden alıyorlar.

De Arabieren hebben in grote mate hun kennis van de geïslamiseerde Syriërs ontvangen.

Peki bunlar nerede kalıyor?

Goed, waar leven deze mensen?

A.D.Ö: Humus, Şam, Halep, Bağdat, Musul ve Lübnan’da.

A.D.O: In Homs, Damaskus, Allepo, Bagdad, Mosul en in Libanon.

Başkan APO: Yani anlaşılan Arap uygarlığı önemli oranda Asuri (Süryani) uygarlığından etkileniyor.

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, wij begrijpen dat de Arabische civilisatie duidelijk voor een belangrijke mate afkomstig is van de Assyrische (Syrische) civilisatie.

Etkine nasıl bu kadar girmişler acaba?

Men kan zich afvragen hoe deze invloed in zo’n grote mate plaats heeft gevonden?

Epey Arabplaşma var demek istiyorum.

Ik wil mee zeggen dat er een grote Arabisatie bestaat.

A.D.Ö: Evet doğrudur.

A.D.O: Ja, dat is waar.

Süryanilerin zengin tabakları kendi mal varlıklarını koruyabilmek için büyük oranda Mülsümanlığı kabul ediyorlar.

De rijke Syrische klasse heeft voor een groot deel Islam geaccepteerd om het vele geld die ze hadden te beschermen/behouden.

Başkan APO: Aynı bizdeki gibi değil mi?

Voorzitter APO: Het is precies zelfde gebeurd als met ons, niet waar?

Ne kadar şeyh ve ağalar Araplaşmayı, Müsülmanlaşmayı yaşadılarsa, Süryanilerle de böyle.

Zoals met vele gearabiseerde, geïslamiseerd (Koerdische) Sheiks en Aga’s (heeft plaatsgevonden), zo heeft ook met de Syriërs plaatsgevonden.

Müslümanlaşan Süryanilerde var değil mi?

Er zijn ook geïslamiseerde Syriërs, niet waar?

A.D.Ö: Var.

A.D.O: Ze zijn er.

Binlerce, hatta yüzbinlerce.

Met duizenden, zelfs met honderdduizenden

Suryiye ve Irak’ta taşayan Süryanilerin durumu, Mısır’daki Kuptilere benziyor.

De situatie van de in Syrië en Irak levende Syriërs lijkt op die van de Kopten in Egypte.

Mısır egemenliği geliştikçe Kuptiklerin büyük bir bölümü de Arablaşıyor.

Toen de macht van Egypte toenam, werden velen Kopten Moslims.

Başkan APO: Süryanilerin durumu da biraz onlarınkine benziyor.

Voorzitter APO: De situatie van de Syriërs lijkt ook beetje op die van hen.

Arap değiller ama Araplaşıyorlar.

Ze zijn geen Arabieren, maar worden gearabiseerd.

Bu durum mesela Cezayir’de de var değil me?

Deze situatie bestaat ook in Algiers, niet waar?

A.D.Ö: Doğrudur, Cezayır’da da var bu durum.

A.D.O: Dat is waar, deze situatie bestaat ook in Algiers.

Yalnız Süryanilerin kültürü, medeniyeti, dili Araplar’dan farklıdır.

Alleen de cultuur, gewoontes, de taal van de Syriërs is anders dan die van Arabieren.

Başkan APO: O zaman Kürtlerle en çok iç içe yaşayan bir halk.

Voorzitter APO: In dit geval is het de meest dichtbij/door elkaar de Koerden levende volk.

Asuriler ovada uygarlığı geliştirirken Kürtler dağlarda biraz geri kalmış.

Toen de Assyriërs in de vlakke landen hun civilisatie uitbereidden, bleven de Koerden beetje onderontwikkeld in de bergen.

Asuri olayını Kürdistan içinde bir gerçek olarak düsünmek gerekiyor.

De Assyrische kwestie dient te worden beschouwd als een serieus feit binnen Koerdistan.

Şimdi anladığım kadarıyla, Asuri Demokratik Örgütü’nün kendi halk tarihine yaklaşımı biraz bize benziyor.

Voorzover ik heb begrepen lijkt de situatie van het volk vertegenwoordigd door de Assyrische Democratische Organisatie beetje op die van ons.

Biz de bütün mezhepçiliğe, aşiretçiliğe karşi geldik ve dinin etkisini de şöyle değerlendiryoruz: Milli gerçeği mahfestmiştir.

Ook wij kwamen in opstand tegen partijen, geloofsdenominaties en stammen en het (nadelige) effect van het geloof kunnen wij als volgt evalueren: De waarheid over onze nationaliteit was uitgeroeid.

Sahte dincilerin tahribatı Süryani halkında çok daha derinliğine işlenmiş.

Door de valse geestelijken is het Syrische volk erg veel diepe schade berokkend.

Belki din, Ortodoksluk biraz ayakta tutmuş ama, buna eleştirisel yaklaşımları da olumlu buluyorum.

Misschien heeft het orthodoxe geloof beetje meer voet aan de grond gekregen, maar dit dient op een constructieve kritische manier te worden benaderd.

Dini bütünüyle inkar etmek doğru değil.

Het is niet juist om het geloof compleet te ontkennen.

“Din kültürdür, yaşam biçimidir,”görüşlerine katılıyorum ve fakat, dinci kesim mi desem, yani dini çıkar temelinde kullananların da zarar verdiklerini unutmamak gerekiyor.

“Geloof is cultuur, is een soort levenswijze”, ik neem deel aan de bijeenkomsten, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat het om gelovigen gaat, dat wil zeggen, we dienen ook niet te vergeten diegenen die schade berokkenen door het geloof uit z’n verband te rukken en te misbruiken.

Her mezhepten yeni demokratik bir halk oluşturmak önemli bir adımdır.

Het is nodig dat uit elke geloofsdenominatie een democratische beweging wordt gevormd.

Yani kendi hareketlerini böyle modern bir temele dayandırmaları önemli.

Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat hun handelingen berusten op een modern fundament.

Blz.18, Kolom 6

Mülteciliğe karşi çıkma da iyidir.

Het is ook goed om vluchtelingschap tegen te gaan.

O de bize beziyor.

Dat lijkt ook op onze situatie.

Buna daha yoğunca yer vermek gerekiyor, daha fazla ağırlık vermek gerekıyor.

Het is nodig om hieraan meer aandacht te geven, extra te onderstrepen.

Yalnız fiziki mülteciliğe değil, ruha düşüncede geri dönüş önemlidir.

Maar, dit is niet alleen fysieke diaspora, het is ook belangrijk om gas terug te nemen voor wat betreft geestelijke welzijn.

Yani bunu geliştirmek lazım.

Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om dit te verbeteren.

Bu konuda düşünce geliştirmek gerekiyor.

In deze kwestie is het goed om ruimer te denken.

Bence sınıf olayına da dikat etmek lazım.

Volgens mij is het ook noodzakelijk aandacht te schenken aan de kwestie van de denominatie.

Bazılarının çıkarları var, bu mülteciliğin başını çeker, yine bunlar dinciliğin de başını çeker.

Sommigen van hen hebben belangen, zij zijn de voortrekkers van diaspora, en opnieuw zijn zij ook de voortrekkers van het geloof.

Bunlara yönelik eleşitiri geliştirmek uygundur. 

Adequate kritiek in de richting van dit soort mensen is op z’n plaats.

Bunlara işbirlikçi diyebiliriz

Van deze mensen kunnen we zeggen dat ze collaborateurs zijn.

Sizde işbilikçilik tarihte çok köklüymüş sanıyorum.

Ik denk dat ook bij jullie in de geschiedenis het verraad sterk is geweest.

Bizans, Roma işbirlikçileri gibi.

Zoals de collaboratie met de Byzantijnen en de Romeinen.

Bahsettiğimiz malını, mülkünü koruma telaşınadüşen zenginlerin sahte Müsalmanlığı gibi.

Diegene waarover wij spraken die aan zichzelf denken, hun huis, hun geld en haard bewaken lijken op de valse Moslims.

Tüm bunlar halkın aleyhine olmuştur.

Al deze zaken zijn nadelig geweest voor het volk.

Dar- milliyetçilik de iyi değil.

Beperkte vorm van nationalisme is ook niet goed.

Ben biraz bu dar-milliyetçiliğin tehlikesini görüyorum.

Ik zie beetje het gevaar in van beperkte vorm van nationalisme.

Çünkü ülke gerçekliğinden, halk gerçekliğinden kendini soyutlamalar var.

Omdat er sommigen zijn die zich ontrekken aan de werkelijkheid van de regio, aan de werkelijkheid van het volk.

Şüphesiz; katliamların, baskınların rolü belirgindir.

Zonder twijfel is de rol van moorden en aanvallen duidelijk.

Ama bu daha da içe kapanmaya yol açmamalı.

Maar ondanks al deze zaken moet je niet opgeven en zich verbergen.

Mesela biz, Türkiye’ de Türkler bu kadar bastırmalarına rağmen, sıkıştırmalarına rağmen çok geniş bir açılım yaptık, Türk halkına açıldık.

Bijvoorbeeld, ondanks dat wij zoveel in Turkije worden onderdrukt, vervolgd, hebben wij een zeer uitgebreide uitleg gegeven, het Turkse volk geïnformeerd.

İçimizde çok sayıda Türk var.

Bij ons zijn er ook vele Turken.

Yani açıklık politikasını, açılma politikasını geliştirmek gerekiyor. 

Dat wil zeggen, het bevorderen van de politiek van verduidelijking, de politiek van het openbaren.

Asuri- Süryani halkının da böyle bir açilmaya ihtiyacı var.

Het Assyrisch- Syrische volk heeft ook behoefte aan zo’n openbaarmaking.

Bunun bir kültür temeli de var ve bu buna epey temel teşkil eder.

Dit heeft ook een cultureel fundament en hiervoor is een stevige basis vereist.

Özellikle Kürt olayına büyük açılma ihtiyaç var.

De Koerdische zaak heeft in het bijzonder behoefte aan zo’n uitleg (van jullie kant).

Ben kuzeyde Ermenilere açılmanın, güneyde Asurilere açılmanın bizim için tarihin kaderini bile değistereceğine inanıyorum.

Ik geloof dat de uitleg van de Armeniërs in het zuiden en van de Assyriërs in het noorden, onze bestemming in de geschiedenis zou (positief) veranderen.

Tarih, zaten bağların koparılmasıyla muazam bir karanlığa gömülmüştür.

De geschiedenis kwam in ieder geval in een tijd van groot donkerheid door het breken van de banden.

Bu bağlar kurulursa bence tarih tekrar aydınlanabilir.

Als we deze verbindingen weer herstellen, dan zal ook weer licht schijnen in de geschiedenis.

Bu bağı mutlaka kurmak gerekiyor.

Het is nodig om deze verbinding te bouwen.

Süryanilerin katkıları ülkenin yeniden kuruluşunda ve halkın özgürleşmesinde belirgin bir role sahip olabilir.

Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen

Kürdistan’ı müsterek bir ülke olarak görmek gerekir.

Het is nodig om Kurdistan te zien als een gemeenschappelijk land.

Ben bazen diyorum, Kürdistan Ermenistan’ dır, Asuristandır.  

Soms zeg ik, Kurdistan is Armenië, is Assyrië.

Zaman zaman böyle deyimlerde kullanıyorum.

Van tijd tot tijd herhaal ik deze woorden.

Çünkü bu ortak bir ülke.

Omdat dit een gemeenschappelijk land is.

Bir yerde beş-on Şüryani köyü varsa, etrafından da o kadar Kürt köyü var.

Op een plaats waar vijf- tien Syrische dorpen zijn, zijn er rondom ook evenveel Koerdische dorpen.

İste bir Hesekê’de, Cezire’de Süryani ve Kürt iç içedir.

Zoals in Heseke, in Cezire leven de Syriërs en Koerden onder elkaar.

(Opmerking vertalers: Cezire is een provincie in het noorden van Syrië).

Irak parçasında da böyledir, tamamıyla iç içe.

Dit is ook het geval in het Irakese deel, ze leven compleet onder elkaar.

Hakkari’de çok iç içe.

In Hakkaria leven velen onder elkaar.

Bu anlamda burada iki ülke kavramı yanlıştır.

Het is fout om in dit verband te zeggen dat het hier om twee landen gaat.

Aynı ülkede yaşayan iki halk, bu doğru bir yaklaşım olur.

In het zelfde gebied leven twee volkeren, dit is de juiste benadering.

Şimdi bize düşen, kendi içimizde nasıl demokratik bir hareket oluyorsanız, Kürtlerde de aynen böyle demokratlığı geliştirmemk gerekiyor.

Nu denken wij bij onszelf dat, de manier waarop jullie een democratische beweging worden, is het nodig dat de Koerden ook op die manier democratisch worden.

Yani sadece kendi içinde değil, dışında da gelişmek gerekir.

Dat wil zeggen, het is niet alleen van binnen, maar ook daarbuiten nodig om het uit te bereiden.

Tabii şu billinecek; eski dini yaklaşımlar, dar ve milliyetçi yaklaşımlar buna fazla fırsat vermedi.

Dit dienen we natuurlijk in het achterhoofd te houden, de benadering volgens oude religies, de beperkte vorm van nationaliteit heeft hieraan geen extra ruimte verleend.

Ama bizim ideolojiler, siyasetler buna son derece açıktır.

Maar onze ideologieën, (en) politiek zijn uiteindelijk open.

Özellikle Asuri Demokratik Örgütü buna epey uygun bir zemin hazırlıyor.

In het bijzonder bereidt de Assyrische Democratische Organisatie hierop een behoorlijke geschikte fundament voor.

PKK hareketinin de oldukça bu kapsamda, fakat çok çarpıcı ve büyük gelişen bir hareket olduğunu söyleyebilirim.  

Ook de oprichting van de PKK beweging vond plaats in een dergelijk sfeer, maar ik kan het zo zeggen, dat het een erg opmerkelijke en grote beweging is geworden.

 


Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 19:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 19 te zien of om te downloaden.

 

Blz. 19, Kolom 1

Bazı yurtsever Süryaniler Midyat’ ta bize düşman olan korucular tarafından zarar gördü.

Sommige van de in Midyat levende Patriottische Syriërs hebben geleden onder onze vijanden, de dorpswachters.

Düşman bazı Süryani köylerine bilinçli olarak yöneldi.

De vijand is opzettelijk in sommige dorpen van de Syriërs binnengedrongen.

Fakat şimdi de Süryaniler içimizdedir ve biz bir ayrıcalık görümyoruz.

Maar, op dit moment leven de Syriërs onder ons en wij zien geen onderscheid.

Talep etkileri, arzuladıkları hemen her şeyi PKK veriyor veya teşkil ediyor.

Al hun van belang zijnde verzoeken, wensen worden meteen door de PKK ingewilligd of wordt er zorg voor gedragen.

Biz bir cephe geliştiriyoruz.

We zijn een front aan het opbouwen.

Bence Asuri hareketi de bu cepheleşmenin içinde yer almalıdır.

Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

Yakında cephe toplantılarımız gelişir sanıyorum.

Ik geloof dat binnenkort onze vergaderingen over het front worden opgezet.

Çağırdığımızda kendileri de gelebilirler, fakat diğer Kürt örgütelrine daha söylemedim, ama söyleyebilirim.

Als we een oproep doen uitgaan, kunnen zij zelf ook komen, maar andere Koerdische organisaties heb ik nog niets gezegd, maar zal het zeggen.

Irak’ta da Asuri harekte Kürt cephesi içindedir sanıyorum.

Ik geloof dat in Irak de Assyrische beweging deel uitmaakt van de Koerdische front.

Surye’ deki Süryaniler daha çok Türkiye’ den gelenlerdir.

De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

Dolayısıyla Türkiye Kürdistan’ın daki cepheye katılabilirler.

Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front.

Cezire Kürtleri ve Süryanileri büyük oranda ordan gelmedir; Mardin’den, Midyat’tan ve diğer yerlerden.

Groot percentage van de in Cezire levende Koerden en Syriërs zijn afkomstig uit Mardin, Midyat en andere gebieden.

(Opmerking vertalers: Cezire is een provincie in het noorden van Syrie).

Aynı köyleri, aynı kentleri paylaşıyorlar.

Ze delen dezelfde dorpen en steden.

Dolayısıyla direkt katılabillirler.

Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front).

Bundan sonra Avrupa’ da yakınlaşmayı geliştirmek gerekiyor, Cezire’de yakınlaşmayı geliştirmek gerekiyor.

Hierna is het nodig om ook Europa te benaderen/erbij te betrekken, ook is het nodig om Cezire te benaderen.

Birlikte kültür, folklor ve etkinlikler yapılabilir.

Ze kunnen gezamenlijk de cultuur, folklore en activiteiten ontplooien.

Ortaklaşa yürüyüşler, gösteriler yapılabilir.

Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

Biraz da kadro çalışması yapılabilir.

Ze kunnen beetje ook in een teamverband samenwerken.

Varsa bazı gençler, onları dağa da gönderebiliriz.

Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd).

Zaten Cudi daği etrafındaki köylerden bazı gençler katılıyorlar.

Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Bütün bunlar yeni bir dönem anlamına gelir.

Al deze zaken brengen in dit opzicht een nieuw tijdperk voort.

Bizim toplantı, böylesine bir dönemin önemli bir başlangıcını teskil edebilir.

Onze vergadering is op deze manier bezig met het begin van een nieuwe belangrijke tijdperk.

Ben Asuri tarihine derin bir ilgi duyuyorum, yine kültürüne, uygarlığına derin bir ilgi duyuyorum.

Ik houd mij zeer diepe bezig met de Assyrische geschiedenis, ik houd mij opnieuw zeer diep bezig met hun cultuur, civilisatie.

Bunu anladığımız oranda Kürt gerçekliğini de anlayacağımıza eminim.  

Ik ben er zeker van dat door de te van ons begrp hierover, we ook de Koerdische werkelijkheid zullen begrijpen.

Yani, Asuri gerçeğini ne kadar açığa çıkarırsak, Kürt gerçeğini de o kadar açıga çıkarırız.

Dat wil zeggen, de mate waarmee de Assyrische werkelijkheid wordt openbaart, in dezelfde mate zal ook de Koerdische werkelijkheid geopenbaard worden.

Zor da olsa bu doğru bir yaklaşımdır.

Al is dit moeilijk, toch is het de juiste benadering.

Tarihte böyle önemli adımlar atmak gerek.

Het is nodig om in de geschiedenis zulke belangrijke stappen te zetten.

Kesin dönüş yapmak gerek.

Zeker, het is nodig om te remigreren.

Biz sonuna kadar gereken dayanışmayı gösteririz, kolaylığı sağlarız ve bu işe bizzat mücadelemizi veririz.

Wij zullen tot het einde toe het nodige solidariteit tonnen, de eenvoud nastreven en in deze kwestie persoonlijke strijd leveren.

Şu anda buradayız.

Op het ogenblik staan wij er klaar voor.

Burada mevcut önderlik, yönetim tarihidir sanıyorum.  

De hier aanwezig leiders, zie ik als wegwijzers van de geschiedenis.

Bu konuda atılan adımlar da değerlidir.

De in deze kwestie genomen stappen zijn kostbaar.

Bizim hareket bu sahada epey, güç, aldı.

Onze beweging heeft in deze arena behoorlijke macht verworven.

Biz burada devrimci hareketin, mücadelenin geliştirilebileceğine inanıyoruz.

Wij geloven hier dat het revolutionaire strijd van de beweging tot resultaat zal leiden.

Suriye bu anlamda, dediğim gibi, Türk faşizminden kaçan halkların bir sığınağı olmuştur.

Syrië is in dit opzicht, zoals ik al zei, een toevluchtsoord geworden voor de volkeren die gevlucht zijn voor het Turkse fascisme.

Fakat halklar şimdi gözlerini açmalılar ve geldikleri topraklara tekrar yönelmeliler.

Echter, deze volkeren dienen nu hun ogen open te maken en samen terug te gaan naar het land waar ze vandaan kwamen.

Ruhta, bilinçte bunu yaratmalılar, başlangıç yapmalılar.

Geestelijke bewustwording dient als begin te fungeren voor de realisaties hiervan.

Buradaki iktidarla da ilişkiler dostane yürütülür, zaten şimdi bu biraz da gelişmiştir.  

In deze capaciteit dient de samenwerking in vriendschap plaats te vinden, dit is nu sowieso zich beetje aan het verbeteren.

Bu anlamda Arap halkıyla da en iyi ilişkiler geliştiriliyor.

In deze geest, versterken wij ook deze samenwerking zeer intensief met het Arabische volk.

Bunu yeniden değerlendirmeliyiz.

We dienen dit opnieuw te evalueren.

Bu sahada benim fazla tecrübem yok tabii.

Op dit gebied heb ik natuurlijk niet veel ervaring.

Sizler daha çok burdasınız.

Jullie zijn meer thuis op dit gebied.

Aileleriniz eskiden burada ve burada büyümüşsünüz.

Jullie families zijn sinds oudsher hier, en zijn hier opgegroeid (in Syrië).

Blz. 19 Kolom 2

Buradaki, durumunuz daha iyidir.

Jullie situatie hier is veel beter.

Buranın da gerçeklerine dikkate alarak, bizler, biraz daha ileri bir adım atmalıyız diyorum.

Als wij de werkelijkheid van hier in acht nemen, dienen we denk ik beetje betere stappen te zetten

Memnunuz kısaca böyle toplanmaktan.

Kort gezegd, we zijn dankbaar voor zo’n bijeenkomst.

Ben mutlu bir insanım.

Ik ben een blije mens.

Genellikle yoktan yaratmayı bildiğim için, bu gelişmeyi de mümkün görüyorum.  

Omdat ik in het algemeen slaagde om uit het niets iets te creëren, beschouw ik de groei hiervan als mogelijk.

Çok kötü durumlardan çok güçlü durumlar ortaya çıkarılabilir.

Uit zeer slechte omstandigheden, kunnen zich zeer sterke situaties ontpoppen.

Sizler için de böyle düşünebilirim.

Zo denk ik ook over jullie.

Üzerimize düşeni epey yaptık diyorum.

Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

Sizler de denemek ister misiniz?

Willen jullie dit ook uitproberen?

Devrim kervanı yürüyor, bu kervana katılır mısınz?

De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

Bence kesin içinde yer almalısınız diyorum.

Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Asuri- Suryani halkı bu ülkenin aslında bir çiciği olarak görülmeli, her ne kadar ezilmiş ve açılmasına fırsat verilmiyorsa da.

Het Assyrisch– Syrische volk dienen we eigenlijk als een bloem van dit land te beschouwen, het heeft erg veel geleden, en heeft geen gelegenheid gekregen uit te bloeien.

Bizim hareket bunun zeminini, ortamını hazırlıyor; yeniden açılmalı.

Onze beweging bereidt het fundament, het milieu hiervan voor, opnieuw zal het openbaar worden.

Yine, bir sözüm var onu tekrarlıyayım: Eğer siz almadan da biz zaferi sağlarsak ve Asuriler ülkeye dönmek isterlerse, her zaman hoş gelsinler diyorum.

Opnieuw heb ik iets te zeggen en wil bij deze herhalen: als wij de overwinning behalen zonder jullie en de Assyriërs willen terugkeren naar het land, zeg ik, dat ze altijd welkom zijn.

ADO: Şöylenenler için tekrar teşekkür ediyoruz.

A.D.O: We danken U zeer voor wat U hebt gezegd

Daha önce bellirttiğimiz gibi, komşu halkların egemen sınıflarından çok çektik.

Zoals wij reeds hebben uitgelegd, hebben wij erg veel geleden onder de sommige groepen van de buurvolkeren.

Şimdiye kadar herhangi bir taraftan veya devletlerden güzel bir şey görmedik.

Tot nog toe hebben we van geen één kant of land iets goeds gezien.

Şimdiye kadar PKK’nin de bizlere bakış açısı bizler tarafından net bir biçimde billinmiyordu.

Tot nog toe waren wij niet op de hoogte van de ondubbelzinnige visie van de PKK naar ons toe.

Halkımız hakkında yazılı bir görüş ortada görünmüyordu.

Er was geen geschreven visie over de kwestie van ons volk (op tafel).

PKK, halkımızın gerçekleğini kabul ettiğini; Türkler, Araplar, Farslar, Kürtler gibi bir halk olduğumuzu yazılı bir biçimde de açıklasa, halkımız buna çok sevinir, cesaret alır ve hatta büyük bir açılım da sağlamış olacak diye düşünüyoruz.

Het aanvaarden van de werkelijkheid van ons volk door de PKK; als een volk zoals Turken, Arabieren, Perzen, Koerden door een schriftelijke verklaring, zou het door ons volk zeer op prijs worden gesteld, (het volk zou) de moed vatten en zelfs denken wij dat een grote betrouwbare handreiking (naar ons volk toe) zou worden daarmee bewerkstelligd.

Şimdiye kadar Asuri- Süryanilerin Kürtlere de bakış açısı fazla hoş değil, bunu da belirtelim yani.

Tot nog toe is de visie van de Assyriërs- Syriërs naar de Koerden toe niet erg positief, dit dient ook te worden vermeld.

Asurilere bir halktır gözüyle bakmamışlardı.

Ze beschouwden de Assyriërs niet als een volk.

Blz. 19, Kolom 3

Başkan APO: O Kürtler, Kürt gerçeğini de inkar eden Kürtlerdir.

Voorzitter APO: Die Koerden zijn Koerden die ook de Koerdische werkelijkheid ontkennen.

ADO: PKK’n de bu konuda yetersiz kaldığını düşünüyorduk.

A.D.O: We dachten dat ook de PKK onvoldoende op de hoogte was van deze kwestie.

Halkımız gerçekliğini açıklayan, kabul eden…

Diegenen die de werkelijkheid van ons volk openbaarden, diegene die accepteerden….

Başkan APO: PKK’nin sözü budur, size aykırı değildir.

Voorzitter APO: De belofte van de PKK is dit, het is niet tegen jullie.

N.U. kendi deneyimlerini aç.

 

N.U. vertel over je eigen ervaringen.

 

(Opmerking vertalers: N.U. is een afkorting van Numan Ugur. Ugur was een “Christen” uit Tur Abdin uit het Dorp Mezizah gerecruteerd door de PKK in 1984 en was de tweede van de PKK na Ocalan.

N.U.: Şimdi Başkanım, daha önce de arkadaşlarla tarışmıştık bu konuda.

N.U. (Numan Uğur): Nu, mijn voorzitter, voorheen heb ik met de vrienden over deze kwestie gediscussieerd.

Bizim de yetmezliğimiz olmuştır, yani Asuri halk gerçekliğini belki yazılı olarak açmadık yeterince.

Ook wij zijn tekort geschoten, dat wil zeggen, misschien hebben wij de werkelijkheid van het Assyrische volk niet genoeg schriftelijk uitgedragen.

Ama özünde buna da hizmet ettiğimizi vurguladım.

Maar in hoofdzaak heb ik ook naar voren gehaald dat we hieraan aandacht hebben gegeven.

PKK, sadece Kürt ve Süryani halklarının değil, bütün halkların çıkarlarını ve özellikle de bölge halklarının çıkarlarını esas bir harekettir.

PKK is niet alleen van het Koerdische of Syrische volk, maar een beweging voor de belangen van alle volkeren, en speciaal een beweging voor de fundamentele belangen van de volkeren in deze regio.

Başkan APO: İsa hareketi gibi bir tarz mi desem, yani bir insanlık hareketidir.  

Voorzitter APO: Als we zeggen dat het een type beweging is zoals die van Jezus, dat wil zeggen een menselijke beweging.

N.U.: Başkanım, bunu arkadaşlara anlattım.

N.U. (Numan Uğur): Mijn voorzitter, dit heb ik aan de vrienden uitgelegd.

Başkan APO: Anlamadılar mı?

Hebben ze dan niet begrepen?

N.U.: Anlanmadılar değil de, PKK olayını şimdiye kadar tanımıyorlardı.

Het gaat niet om het niet begrijpen, ze waren tot nu toe niet bekend met de zaak van de PKK.

Başkan APO: Tamamıyla bir insanlık hareketiyiz biz.

Voorzitter APO: In zijn totaliteit zijn wij een humane beweging.

Blz. 19, Kolom 4

N.U.: Öz kavranılmamış.  

N.U. (Numan Uğur): Ze begrijpen de kern ervan niet.

Başkan APO: Eksikliktir bu.

Voorzitter APO: Dit is een tekortkoming.

N.U.: Doğru, bu eksikliktir.

N.U. (Numan Uğur): Dat is waar, het is een tekortkoming.

Onların kasdı bir de, madem Asuriler var diyoruz, niye gazetelere yazılmadı.

Ze bedoelen ten eerste mee te zeggen, als wij (=PKK) zeggen dat de Assyriërs bestaan, waarom hebben ze in de kranten niet geschreven?

Başkan APO: Ben kırk defa Asuriler vardir diyorum.

Voorzitter APO: Ik zeg veertig keer dat de Assyriërs bestaan.

PKK bunu söylemiştir.

De PKK heeft dit gezegd.

N.U.: Gayet tabii başkanım.

N.U. (Numan Uğur): Maar natuurlijk mijn voorzitter.

Mesele budur.

Hier gaat het om.

Vurgulasın diyorlar, yazılacak zaten ve vardır da……

Ze (= PKK) dienen het te benadrukken zeggen ze (= ADO), het zal sowieso worden geschreven en het bestaat ook….

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk.

Yani şimdi gitsinler Cezire’de söylesinler, ben böyle demişim.

Dat wil zeggen, ze moeten nu gaan naar Cezire en zeggen dat ik het zo heb gezegd.

Eğer halk kabul etmediyse, tek bir kişi bile kabul etmezse, gelsinler söylemiştir.

Als het volk het niet accepteert, al is het één persoon die niet accepteert, laten ze komen en zeggen.

ADO: Yazılsın, yazıya dökülsün.

A.D.O: Laat ze schrijven, laat (de inkt) uitgieten op het schrift.

Bu söylenenleri, Kürt halkı da, Suryani halkı da bilsin, bu gerçekleri görsün.

Laat het Koerdische volk, laat het Syrische volk datgene wat is gezegd horen, deze werkelijkheid inzien.

Başkan APO: Kendiniz yazmalısnız; dergilerrimiz, gazetlerimiz açik.

Voorzitter APO: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open.

İstenildiği gibi zaten yazılıyor.

Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens.

ADO: Biz yazıyoruz.

A.D.O: Wij schrijven

Birey olarak biz de yazacağız.

Wij zullen ook apart schrijven.

Bizim istediğimiz PKK’nin veya Parti Önderliğinin bizlere bakış açısı nedir; bu yazılı bir biçimde açıklansın.

Wat wij willen weten is de visie van de PKK of de visie van de leiders van de Partij naar ons toe, laten ze dit in geschreven vorm ontvouwen.

Halkımız bundan çok etkilenir, cesaret alir.

Ons volk zal hierdoor erg veel worden beïnvloedt, het zal moed vatten.

Blz. 19, Kolom 5

Başkan APO: PKK adına sen yaz N.U.

Voorzitter APO: Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur)

Bunu parti kararı haline getir.

Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren.

Birlikte yazın, biz karar haline getirelim.

Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren.

Bu konunda sorum yok, o halledilir.

Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd.

A.D.Ö: Biz de kendimizi daha da açacağız ve bu anlamda biz, Kürt halkıyla iç içe yaşamaktan sadece mutluluk duyarız.

A.D.O: Ook wij zullen nog meer transparant worden en in dit verband, het enige wat wij willen is samen te leven in blijheid met het Koerdische volk.

Şu ana kadar Kürt çevrelerden açıklık görmediğimiz için hep kapalı kaldık.

Omdat wij tot nog toe geen openheid hebben gezien in het Koerdische milieu is alles gesloten gebleven.

Başkan APO: Herşey karşılıklı gelişir.

Voorzitter APO: Alles is tegenstrijdig.

A.D.Ö: Bazı Kürt çevreleri bize yazılarında hep Kürt, Arap, Müsülman veya Hıristian diye hitap ediyorlar: Asuri gerçekliğini gözardı ediyorlar.   

A.D.O: In sommige Koerdische milieus worden wij in hun geschriften bestempeld als Koerden, Arabieren, Moslims of Christenen: De authenticiteit van de Assyriërs negeren ze.

Başkan APO: O eskidir, bizi etkilemez.

Voorzitter APO: Dat is oud, daar zijn wij niet vatbaar voor.

Tarih yeniden yazılıyor.

De geschiedenis wordt opnieuw geschreven.

ADÖ: Eski ilişkiler pek sevindirici, güçlendirici değildi.

A.D.O: Oude relaties waren niet alleen maar vreugdevol, versterkend.

Başkan APO: O tarih en az sizin kadar, bizim için de öyle kötüydü.

Voorzitter APO: Die slechte geschiedenis voor jullie was op z’n minst net zo erg als voor ons.

A.D.Ö: Bizim dileğimiz şimdiden sonraki dönemde artık olaylar netleşsin, anlaşılsın ve bu halklar birbirini anlasın.

A.D.O: Ons wens vanaf nu en de komende tijd is dat de gebeurtenissen nu worden verduidelijkt, laat ze het begrijpen en laat deze volkeren elkaar begrijpen.

Bu halklar birbirlerine saygı duymazlarsa birlikte de yaşayamazlar.

Als deze volkeren elkaar niet respecteren, zullen ze ook met elkaar niet samenleven.

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk.

A.D.Ö: Bu halklar birbirine saygı duymazsa, zayıf olan yine ezilir.

A.D.O: Als deze volkeren elkaar niet respecteren, de zwakke zal worden vermorzeld.

İsteğimiz şudur: PKK, bizim halk gerçekliğini kabul ettiğini yazılı bir biçimde de ifade etsen.

Wat wij willen is dit: Dat de PKK de authenticiteit van ons volk aanvaard in de vorm van een schriftelijk getuigenis.

Başkan APO: Kabul etmek ne demek?

Voorzitter APO: Wat betekent het aanvaarden?

Bizde öyle birşey yok.

Bij ons bestaat zoiets niet.

Sonuna kadar kabul ediyoruz.

Tot het einde aanvaarden wij.

Yazılarımızda da yayınlanmış.

Het is ook gepubliceerd in onze publicaties.

Halk olark Asurileri hiçbir zaman inkar etmemişiz.

Wij hebben de Assyriërs als volk nooit ontkend.

Bu yazılarımızda çok yer almıştır.

Dit heeft veel aandacht gekregen in onze publicaties.

N.U: Başbanım, ben şunu diyebilirim: PKK olarak biz de ADÖ.’Yü şimdiye kadar pek tanımıyorduk

Numan Uğur (N.U.): Mijn voorzitter, ik kan dit zeggen: als PKK hebben wij ADO tot nog toe niet goed gekend.

Karşılıklı ilişkiler gelişmeli ki, biz de birbirimizi doğru tanıyalım.

Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dienen wij ook elkaar better te kennen.

Başkan APO: Tabii…

Voorzitter APO: Natuurlijk….

Blz 19, Kolom 6

A.D.Ö: Bu açıklamalardan sonra halkımız kesin güven duyacaktır.

A.D.O: Na deze openheid zal ons volk zeker vertrouwen aanvoelen.

Bizim açımızdan da fazla sorun kalmaz.

Na onze uitleg zullen er ook geen problemen meer zijn.

Bu temelde de halkların kardeşliği sağlanır.  

Op dit fundament wordt het broederschap tussen (de twee) volkeren verankerd.

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk

Bu örgüt ve mücadele işidir.

Dit is de taak van de organisatie en het strijd.

Kendiliğinden olmaz.

Het gebeurt niet uit zichzelf.

Ben, düşmanla mücadele ettiğim kadar Kürt gericiliğiyle mücadele ettim.

Ik heb net zolang met de vijand strijd gevoerd als met de Koerdische reactionaire krachten.

Benim bu konudaki mücadelem meşhurdur.

Mijn strijd in deze kwestie is beroemd.

Halen de Kürtleri hazırlamak için çok büyük bir savaş geliştiriyorum.

Om de Koerden klaar te maken, ben ik nu een grote oorlog aan het voeren.

Biz tarihte halkların gerceğini inkar eden, onlara birbirine karşı kışkırtan içte ve dişte ne varsa, hepsini silip süpürmeyi hedefleyen bir hareketiz.

Wij zijn een beweging met het doel om schoon te dweilen iedereen die de authenticiteit van de geschiedenis van het volk ontkennen, die haatzaaien binnen het volk zowel binnen als buiten en het volk tegen elkaar opzetten.

PKK olayını kısaca anlamanız gerekiyor.

Het is nodig dat jullie de kwestie van de PKK in het kort wordt uitgelegd.

Çok yepyeni bir hareketiz.

Wij zijn een kersverse beweging

Çoğu bizi peygemberlere benzetiyor, yani “ Bu peygambersel bir çıkıştır “biçiminde değerlendiriyor.

De meerderheid vergelijkt ons met de profeten, dat wil zeggen “deze profetie wordt uitgelegd” in de vorm van uittocht.

Ben Halep’ teki o Süryani Metropolik sayın Yohanna’ nın sözlerine de değer biçiyorum.  

Ik waardeer zeer hoog de woorden van de in Aleppo wonende Syrische Metropoliet de heer Yohanna.

Bilimyorum onu seviyorlar mı, sevmiyorlarmı; o ayrı.

Ik weet het niet of hij geliefd is of niet; dat is een andere kwestie.

Fakat benim için değerli biri.

Maar in mijn ogen is hij één van de eerwaardige.

“Sizin eylem” diyordu, “Hz. İsa’nın eylemine benziyor.”

Hij zei “Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”.

“Hizmet etmede, barışi sevmede bu böyle“ diyordu.

Hij zei, “ Diegene die niet dient, houdt niet van vrede”

Daha sonra benim için gazetlere manşet attılar ve “ APO kendini İsa’nın yerine koyuyor” diyorlardı.

Daarna hebben ze mij in de krantenkoppen neergezet als “APO zet zichzelf in de plaats van Jezus”

Tabii halk bana çok güvendiği için

Natuurlijk vanwege het feit omdat het volk mij erg veel vertrouwde.

Yani bu bile dostluk için ne kadar değerli birşey ifade ettiği açıktır. .

Dat wil zeggen, zelfs voor vriendschap is dit overduidelijk zeer belangrijke iets.

İşte bu konuda herhangi bir tereddüt duyulmamalıdır.  

In deze kwestie is elk soort twijfel uit den boze.

Bizim devrim geliştikçe en ufak bir sorun olmaz.

Als wij onze revolutie bewerkstelligen zal het kleinste probleem niet meer bestaan.

Gittikce daha fazla diğer halklar gerçegi de bu işe girecek ve rolünü oynayacaktır.

Er zal meer en meer ook de werkelijkheid van andere volkeren betrokken worden bij deze kwestie en zullen ze hun rol spellen.

Yalnız dar- milliyetçilik de tehlikelidir.

Alleen beperkte nationalisme is gevaarlijk.

Milli gerçeğe saygılıyız.

We respecteren de etnische werkelijkheid.

Milli kültürü oldukça korumalıyız, geliştirmeliyiz.  

Als er een etnische cultuur bestaat, dan dienen we deze te beschermen, te bevorderen.

Fakat bundan halkların birbirini küçümsemesi ve inkar etmesi gibi bir sonuç çikartılmamalı.

Maar, dit mag niet tot het resultaat leiden dat de volkeren elkaar minachten en ontkennen.

Yugoslavya’da, Bosna- Hersek’ – te görüldüğü gibi olmamalı.

Het moet niet worden zoals in Joegoslavië, Bosnië- Herzegovina 

Birbirini etnik olarak temizleme gibi çok kirli bir duruma asla girilmemeli.  

Het mag nooit zo’n smerige situatie ontstaan dat de volkeren elkaar etnisch zuiveren.

Tam tersine halkları, birbirini zenginleştiren gerçekler olarak değerlendirmeliyiz: halklara öyle değer biçmeliyiz.

Het moet precies andersom, ze dienen als verrijking te zijn voor elkaar, elkaars werkelijkheid te waarderen: Wij dienen de volkeren op deze manier te onderwijzen.

Iç içe yaşama, karşı karşıya gelmenin değil birleşmenin nedeni olmalıdır.

Tussen elkaar leven betekent niet tegenover elkaar komen te staan, het samengaan in een alliantie dient te gebeuren.

PKK bu konunda hazırlıklı bir harekettir.

In deze kwestie staat de PKK als beweging gereed.

En ufak bir milli fark, eşitsizlik gözetmez.

Geringste etnisch onderscheid, ongelijkheid mag niet voorkomen.

Arkadaşların etkilendiği o geçmiş Kürt milliyetçiliği oluyor, o Kürt beylerinin zorbalıkları oluyor.

De ondrukker van de vrienden was de vroegere Koerdische nationalist, hij die de dictator is van de Koerdische leiders.

Biz sizlerden daha fazla onlara karşıyız.

Wij zijn meer dan jullie tegen hun.

Ve biz yalnız sözde değil, her yönden onlara karşı büyük eylem gerçekleştirdik

En wij doen dat niet alleen met woorden, wij hebben een grote beweging tegen hen gerealiseerd.

Bu konuda çok kararlıyız.  

In deze kwestie zijn wij zeer vastberaden.

Halkların tarihinde çok kötü rol oynayanların, hain ve işbirlikçilerin tasfiye edilmesi mücadelesinde çok kararlıyız.

Wij zijn zeer vastberaden in de strijd tegenover hen die in de geschiedenis van het volk zeer slechte rol hebben gespeeld, en het zuiveren van verraders en collaborateurs.

Mücadele biraz yaşanırsa, bu görülür.

Als de strijd beetje tot leven komt, wordt deze zichtbaar.

Şunu unutmamak gerekir; mücadelede biz başarmadıkça, ne sizin halk gerçeğiniz olur ve ne bizim halk gerceğimiz olur.

We dienen dit niet te vergeten, als we in de strijd niet slagen, dan zal nog de werkelijkheid van jullie volk nog die van ons volk gerealiseerd worden.

Biz gerçekten halklar gerçeğini mücadeleyle kazanıyoruz.

Inderdaad bewerkstelligen wij door de strijd de werkelijkheid van de volkeren.

Bu kanıtlanmıştır.

Dat is bewezen.

Tekrar, oldukça olumlu buldum gelişinizi ve bu bir başlangıc olabilir.,

Nogmaals, ik begroet jullie komst met vriendelijkheid, positief en het kan leiden tot een nieuw begin.

Bundan sonra ilişkileri çeşitli düzeylerde geliştirmeliyiz.

Hierna dienen wij de relaties op diverse niveaus te ontwikkelen .

 


Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 20:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 20 te zien of om te downloaden.

Blz. 20, Kolom 1

Kesin, her zaman sorunlar olur ama, bizlerin de dayatacağımız çözüm yolları olmalıdır.

Zeker, er zullen altijd problemen blijven bestaan, maar we dienen van onze kant ook gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg van oplossing.

Bin yıllık sorunları bizim bir çırpıda gidermemiz imkansız.  

De problemen van duizend jaren kunnen we onmogelijk ineens oplossen.

Bin yıllık bu sorunlar ne kadar gerçekçiyse, çözüm yolları da o kadar gerçekçidir.  

Hoe werkelijk de problemen gedurende duizenden jaren ook moge zijn, de weg van de oplossing is net zo werkelijk.

İddialı olmalıyız, kararlı olmalıyız.

We moeten idealen hebben, we dienen vastbesloten te zijn.

Karanlık tarihe yenilmeyi kabul etmemeliyiz.  

We moeten niet accepteren dat de geschiedenis wordt opgeslorpt door donkerheid.

Aydınlık dolu bir tarih yaratmak tercihimiz olmalıdır.  

Door de volheid van licht, dient ons voorkeur uitgaan voor het maken van een geschiedenis.

İnanıyorum yani, tarihi geçmişimizde de bunun için yeterli ipuçları da vardır, gerçekler de vardır.  

Ik geloof dat zelfs als wij de geschiedenis ingaan, hiervoor er ook voldoende redenen zijn, er ook feiten zijn.

A.D.Ö: Tarihte, olumsuzluklar kadar Kürt ve Asuri- Suryani halklarının güzel ilişkileri de vardır.

A.D.O: In de geschiedenis waren naast problemen evenveel mooie relaties tussen de Koerden en Assyriërs- Syriërs.

Mezopotamya’nın doğusundaki Asuri- Nasturi aşiretlerinin Kürt aşiretleriyle kirvelik ve benzeri dostana ilişkileri bir gelenek halindeydi.

In het oosten van Mesopotamië waren er tussen de Assyrische- Nestoriaanse en Koerdische clans liefdevolle en vergelijkbare vriendschapsrelaties een gebruikelijk feit.

Hakkari’den Cudi’ye, Urmiye’ye, Tür Abdin’e, Diyarbakır’a, Urfa’ya kadar bu illişkiler vardı.

Vanaf Hakkaria tot aan Cudi, Urmia, Tur Abdin, Diyarbekir en Urfa waren dergelijke relaties.

Yani gelenekselleşmiş bir tarzda, Kürtlerle böylesi bağlar kuruluyordo.  

Dat wil zeggen, een tot traditie geworden methode was om op deze manier relaties met de Koerden aan te gaan.

Yukarı Mezopotamya bugün Kürdistan diye tabir edilen ülke topraklarında.

Als we vandaag in boven- Mesopotamië Koerdistan zeggen, is het een gezegde geworden in deze regio.

Bu iki halk günümüze kadar, içten ve diştan dayatılan bütün ihanet ve saldırılara rağmen kardeşçe yaşamayı başarmışlardır.  

Ondanks het forceren van verraad en onderdrukking, van binnen en van buiten tot in onze dagen, dienen deze twee volkeren gebroederlijk met elkaar te leven.

Bu çok önemli bir husustur, kardeşliği ifade eder.

Dit is een hele belangrijke kwestie, het broederschap getuigd hiervan.

Bu halkların dini inançları bir olmasa da, ayrlığı ifade etmez.

Wanneer het geloof en religie van deze (twee) volkeren niet dezelfde is, hoeven ze nog niet van elkaar te gescheiden te zijn.

1914-1919 kaliamlarında bütün Kürtler rol oynamadı.

In de afslachting van 1914-1919 hebben niet alle Koerden een rol gespeeld.

Blz 20, Kolom 2

Hamidiye Alayları ve bazı işbirlikçiler katliamın başını çekiyorlardı.

De Hamidiye legioen en vele collaborateurs waren de trekkers van de afslachting.

 

(Opmerking vertalers: Hamidiye waren een Turkse legereenheid bestaande uit alleen Koerden, ingesteld door Sultan Abdul Hamid, vandaar de naam “Hamidye”. )

Başkan APO: Kesin, o zaman Kürtleri de vuran Kürtler de vardı.

Voorzitter APO: Zeker, in die tijd waren ook Koerden die insloegen op andere Koerden.

A.D.Ö: Yurtsever Kürt aşirelerinin bir kısmı da Süryanileri himaye etmiştir.

A.D.O: Een deel van de Patriottische Koerdische stammen hebben de Syriërs in bescherming genomen.

Yani onları korumaya aldıkları da bir gerçektir.

Dat wil zeggen hen in bescherming nemen is ook een feit.

Deyr-ül Zaferan Manastır’nda halen bir Kürt şeyhinin asılı resmi var.

Er is tegenwoordig in het Deyr-L Zahfaran klooster een foto van één van oorsprong Koerdische Sjeik te zien.

Bu şeyhin 1914 yılı katliamı döneminde Süryanilere büyük destek olduğu söyleniyor.

Deze Sjeik, wordt verteld, heeft tijdens de afslachting van 1914 opgenomen voor de Syriërs.

Tarihte, buna benzer birçok güzel ilişkiye rastlamak mümkündür.

Mogelijk zijn er in de geschiedenis vele van dergelijke vergelijkbare mooie relaties die voorkomen.

Kürtler, özgür iradelerine dayalı olarak Süryanilere yönelik herhangi bir katliam geliştirmiş değiller.

Aangedreven door de situatie van bevrijding, was het doel van de Koerden niet om op welke manier dan ook de Syriërs af te slachten.

Tarihte yaşanan katliamların sorumluları bellidir; ya Arap egemen güçleridir, ya Fars egemen güçleridir ya da Osmanlı egemen güçleri ve onların devamı olan TC’dir.

De kwestie van het plaatsvinden van de genocide is duidelijk, of het waren de nationalistische Arabische krachten, of Perzische nationalistische krachten of de Ottomaanse nationalistische krachten en hun voortzetting de Turkse Republiek.

Yine sorumlu olan dış güçler vardır; Almanlar, İngilizler gibi.

Opnieuw waren er buitenlandse machten verantwoordelijk, zoals Duitsers en Engelsen.

Süphesis, bazı Kürt ağa, bey şeyhleri de bu diş güçlerin elinde bir alet gibidir.  

Zonder twijfel waren de diverse Koerdische Aga’s en leidende Sjeiks een instrument in de handen van deze buitenlandse machten.

Bunlar hem Süryanilere ve hem de Kürtlere karşı kullanılmışlardır.

Deze werden gebruikt zowel tegen de Syriërs alsmede tegen de Koerden.

Bunun en bariz örneği Hamidiye Alayları’dır.

Een overduidelijk voorbeeld van deze waren de Hamidye Legioenen.

Başkan APO: O açıktır.

Voorzitter APO: Dat is duidelijk

Biz o tiplere İdris-i Bitlisiler diyoruz.

We noemen dit soort lui “İdris-i Bitlisiler”

A.D.Ö: Halkımızın aydınları bu gerçekleri biliyor.

A.D.O: De geïllumineerden onder ons volk weten deze feiten.

Blz 20, Kolom 3

Ama halkımızın büyük bir kesimi de bu gerçekleri bilmiyor ve gerçekleri bilmeyenler de, sanki Kürtler gerçek katilleriymiş gibi meseleye bakıryorlar.  

Maar een groot deel van ons volk weet deze feiten niet, en diegenen die de feiten niet kennen, zien de kwestie alsof de Koerden daadwerkelijk hebben gemoord.

Şu anda bizi en çok sevindiren, Kürt öncülerinin, yani önderlik edenlerin şeyh ve beylerin değil, aydın ve ilerici insanların olmasıdır.

Op het ogenblik zijn diegenen die van ons het meest houden niet de leiders van de Koerden, dat wil zeggen niet de leidinggevende Sjeiks en machthebbers, maar de liefhebbers van het licht en vooruitgang.

Kürdistan’daki bütün yurtsever öncülere saygımız olmakla beraber, bize en çok güven ve cesaret verenin PKK öncülüğü olduğunu da vurgulamak istiyoruz.

Alle nationalistische leiders in Koerdistan respecterende, willen wij tegelijkertijd benadrukken de leiding van de PKK die ons erg veel vertrouwen en moed geeft.

PKK Önderliği konusunda bunu açikça ifade ediyoruz.

Wij getuigen openlijk (steun) in de kwestie van de leiding van de PKK.

O eski karanlık tarihin de PKK’nin gücüyle yırtılacağına ve ortadan kaldırılacağına inanıyoruz.  

Wij geloven dat die oude donkere geschiedenis door de kracht van de PKK wordt verscheurd en van het toneel zal verdwijnen.

Yine bu tarihi yükün altından kalkacağına başaracağına da inanıyoruz.

We geloven opnieuw dat de PKK een begin zal maken met het opheffen van de (zware) last van deze geschiedenis.

PKK öncülüğüyle yaptığımız bu güzel görüşme, bizi gerçekten çok sevindirmiştir, bize büyük cesaret vermiştir.

Deze mooie vergadering met de leiding van de PKK heeft ons verrukt, heeft ons een grote moed gegeven.

Şu gerçeği de ifade edelim.

Laten wij ook van deze waarheid getuigen.

Daha önce PKK hakkındaki bilgilerimiz çok yetersizdi.

Voorheen was onze kennis betreffende PKK zeer onvoldoende.

N.U. arkadaşın yanımıza gelmesiyle PKK’yi biraz daha yakından tanımış olduk.

Nadat Uw vriend N.U. (=Numan Ugur) naar ons kwam hebben wij de PKK iets meer van dichtbij leren kennen.

Yani ilişkilerimiz yenidir, birkaç aylıktır.

Dat wil zeggen onze relatie is nieuw, sinds enkele maanden.

Ama buna rağmen birçok gerçeği öğrenmiş bulunuyoruz.

Maar ondanks dit hebben wij erg veel geleerd betreffende de werkelijkheid.

PKK hakkında şu anda güzel bilgiler edinmiş olduk.

Op het ogenblik hebben wij mooie informatie verkregen over de PKK.

Özellikle PKK Önderliği sayın Abdullah Öcalan’la yaptığımız bu görüşmeyle, PKK hakkında daha kapsamlı bir biçimde bilgi sahibi olduk ve biz de bu gerçeklerin altını imzalıyoruz.  

Speciaal de ontmoeting die wij hebben gehad met de leider van de PKK, de heer Abdullah Öcalan, heeft ons gezichtsveld meer vergroot over de PKK en wij op onze beurt onderschrijven deze werkelijkheden/feiten.

Blz. 20, Kolom 4

Kafamızda bulunan tüm çelişkiler netleşti.

Alle tegenstrijdigheden (over de PKK) in ons hoofd zijn verduidelijkt.

Bu görüşmenin gelecek için de çok yararlı olacağına inanıyoruz.

We geloven dat deze bijeenkomst voor de toekomst erg veel nuttig zal zijn.

Öğrendiğimiz bu güzel gerçekleri de ülke içinde ve dışınde yaşayan bütün halkımıza anlatacağız.

Deze mooie werkelijkheden/feiten die we hebben geleerd zullen wij verduidelijken aan ons volk in het binnenland en buitenland.

Ülke topraklarına geri dönüş için çalışmalarımızı hızlandıracağız.  

Wij zullen onze werkzaamheden versnellen met betrekking tot de terugkeer naar de landen van de regio.

PKK gibi ilerici bir gücün de bu konunda destek sunduğunu, Kürt halkının haklarını savunduğu gibi Asuri- Süryani halkının da bütün halklarını savunduğunu ve savunacağını da ileteceğiz.  

Een vooruitstrevende macht zoals PKK die in deze kwestie de hand toereikt, zoals het opkomen voor de rechten van het Koerdische volk, op gelijke wijze ook wij zullen opkomen voor alle rechten van het Assyrische- Syrische volk.

Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

We willen opnieuw ons dank betuigen.

Şimdilik ifade edeceklerimiz bunlardır.

Dit waren tot dusver de zaken die we wilden vertellen.

Başkan APO: Oldu, ben de teşekkür ederim.

Voorzitter APO: Oké, ook ik bedank jullie.

İleride daha kapsamlı görüşmeler olur.  

In de komende tijd zullen er grotere ontmoetingen plaatsvinden.

Zaten siz de buradasınız, N.U. arkadaş da buradadır.

Jullie zijn sowieso hier, vriend N.U. (= Numan Ugur) is ook hier.

Gittikçe ilişkillerimize geliştireceğiz.  

We zullen onze relaties meer en meer opbouwen.

Ve dediğim gibi, hatta cephe için de size çağırabiliriz.

Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

Bu da halkınızı epey meşrulaştırır, Asuri kimliğinin tanınmasını meşrulaştırır, halk hazırlanır.  

Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

PKK başardıkça herhangi bir sorun da çıkmaz.  

Als de PKK overwint, dan zal er geen enkel probleem meer de kop opsteken.

Dediğim gibi eğer kendileri olmasa da, biz devrimi yaptığımızda, başarıya ulaştığımızda, biz çağrı yapacağiz.

Zoals ik heb gezegd als ze er niet bij zullen zijn, als wij de revolutie hebben uitgevoerd, zullen wij een oproep doen voor de verspreiding van de overwinning.

Herkes kendi köyüne gelsin, manastırına sahip çıksın diyeceğiz.

We zullen zeggen dat iedereen terug kan keren naar z’n dorpen, zorgdragen voor z’n kloosters.

Bu hareketimizin özünde vardır.  

Dit maakt substantiële deel uit van onze beweging.

Bizde en ufak bir milli ayrıcalık yoktur.

Bij ons wordt er geen kleinste onderscheid gemaakt tussen etniciteiten.

Biz sonuna kadar kendine güvenen insanların hareketiyiz.

Wij zijn tot het einde een beweging van mensen die in zichzelf gelooft.

Blz. 20, Kolom 5

Buna sahip çıkmalıyız, yaptığımız hizmet size de hizmettir.

We dienen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen, de door ons verleende service is ook jullie service.

Bunu ileride daha iyi anlamak mümkün olacaktır.

In de komende tijd wordt het mogelijk om dit nog beter uit te leggen.

Başarımız, sizin de başarınız olacaktır.

Onze overwinning zal ook jullie overwinning zijn.

Başaramak için de çok iddialıyız ve çok büyük bir çabamız vardır.

Voor de overwinning zijn er vele idealen en een grote inspanning vereist.

Ben de, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Van mijn kant, dank ik jullie hartelijk dat jullie hiernaartoe zijn gekomen.

Tekrar görüşeceğimizi de temin ediyorum.  

Ik beloof dat we nogmaals elkaar zullen ontmoeten.

A.D.Ö: İnşallah halklarımız için hayırlı bir şeyler yapacağız……..

A.D.O: We hopen dat we voor ons volk vruchtbare zaken zullen doen….

Başkan APO: Umutluyum umutluyum.

Voorzitter APO: Ik ben hoopvol ik ben hoopvol.

Ve bu vesileyle Asuri- Sürynai halkına da selam de saygılarımı iletmek istiyorum.

En bij deze gelegenheid wil ik het Assyrische- Syrische volk mijn groet en respect overbrengen.

Doğrudur; şimdiye kadar bizim hainlerimiz sadece kendi halkına büyük zarar vermişler, iç içe yaşadığımız halklara da zara vermişlerdir.

Het is waar, tot nog toe hebben onze verraders alleen maar hun eigen volk grote schade berokkent, de tussen ons levende volkeren hebben ze ook schade berokkent.

Bunları kesinlikle Kürt halkıyla aynılaştırmamak gerekiyor.

Deze dienen zeker niet te worden vereenzelvigd met het Koerdische volk.

Bunlar, şimdi de, TC’den daha fazla bize zarar veriyorlar.

Op het ogenblik brokkenen deze mensen ons meer schade dan het Turkse Republiek.

Bunlara olan savaşımız, aynı zamanda komşu halklara da verdikleri zararı ortadan kaldıracaktır.

Onze oorlog is gericht tegen hen en tegelijkertijd zal de schade die ze aan de buurvolkeren hebben berokkend verdwijnen.

PKK’yi kesinlikle kendi kardeş örgütleri gibi, kendi varlıklarının da teminatı bir örgüt olark değerlendirebilirler.  

Er kan met zekerheid worden vastgesteld dat PKK zoals z’n eigen broeder organisaties, een beweging is die trouw is aan de zijnen.

PKK’ ye bağlı olan tüm Kürt halkı kendi dostlarıdır.

De bij de PKK aangesloten Koerdische volk is betrouwbaar.

Bu yaptığımız toplantı da aynı zamanda onlara bir dostluk çağrısıdır.

Tegelijkertijd met deze gehouden vergadering zullen we ook hen oproepen tot vriendschap.

Bundan sonra her iki halk birbirleriyle ilişkilerini geliştirsinler.

Vanaf heden dienen de beide volkeren hun activiteiten gezamenlijk uit te bouwen.

Blz. 20, Kolom 6.

İlişkileri yavaş yavaş açsınlar.

Laten de contacten rustig op gang komen.

Bu başlangıçtaki adımlar ne kadar yavaş da olsa, sonuç parlak olacaktır.

Hoe langzaam deze begin stappen het ook mogen zijn, aan het einde zullen ze tot schittering leiden. 

Ben kendim de bunu bu vesileyle açıklıyorum.  

Ik zelf ook breng dit in relatie hiermee in openbaarheid.

Asuri – Süryani halkı çok önceden de uzanmak istediğimiz bir halktır.

Het Assyrische- Syrische volk is een volk waar we al heel lang geleden mee samenwerkten.

Bu imkanı şimdi biraz daha iyi yakaladığımız için memnunum.

Ik ben tevreden over deze mogelijkheid die we nu beetje meer hebben weten te verkrijgen.

Kendileri için de çalışacağız.

We zullen ook voor hen werken

Karanlık tarih yerine aydınlık bir tarih elde etmek için, bundan sonraki çalışmalarımız daha da yoğun olacaktır.  

Om van een zwarte geschiedenis over te gaan naar een geschiedenis van licht, dienen hierna onze activiteiten extra te worden geïntensiveerd.

Ülkemiz ülkemizdir.

Ons land is van ons

En az bizim kadar, kendinizi de ülkenin sahibi olarak görmelisiniz.

U dient, minimaal net als wij, zich te presenteren als de eigenaren van deze regio.

Bu ülke ortak ülkemizdir, kültür yine ortak kültürümüzdür.

Dit land is ons gemeenschappelijk land, de cultuur is eveneens ons gemeenschappelijke cultuur.

Umutluyum ve tekrar çagırıyorum: Bundan sonra daha fazla ülkeye yönelmeyi, hal gerçekliğine yönelmeyi, bunu özgürlük temelinde yeniden sağlamayı gerçekleştirmelisiniz. 

Ik ben hoopvol en ik herhaal het nogmaals: Hierna dienen wij extra het land vooruit te helpen, de werkelijke toestand te verbeteren, dit opnieuw op een fundament van bevrijding een nieuwe leven in te blazen. 

Kendim, şimdiye kadar bütün insanlık için yaptığımız bu mücadeleyi, Süryani halkı gibi tarihte oldukça büyük soykırımla, baskılar yaşamış bir halk için de yapmayı, şeref biliyorum.

Ikzelf, die tot dusver strijd heeft gevoerd voor de hele mensheid, beschouw het als een eer om voor een volk zoals het Syrische volk te strijden, die in de geschiedenis grote afslachting, vervolgingen heeft meegemaakt.

Çabamız, bütün halklar için özgürlük çabasıdır.

Onze strijd is een strijd voor de bevrijding van alle volkeren.

Bizimle en çok iç içe geçen Süryani halkı için de bir özgürlük çabasıdır.

Het is ook een strijd voor de met ons meest samenlevende Syrisch volk.

Selam, syagı ve başarı dileklerimi bir kez daha belirtiyorum.  

Ik wil nogmaals mijn vrede, respect en vrijheidsgroeten over brengen.

 

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid