Patriarch Saverios van Antiochie.

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

English Version

  1. Inleiding  
  2. Hoe het begonnen is…….  
  2.1. Begin van “Assyrische” Terrorisme  
  2.2. Ontvoering Ugur door zijn vrienden- oprichting Suroyo Tv en ESU  
  2.3. Geestelijke hoererij met de PKK, daarna met de Turken en nu komen ze terug bij de PKK  
  2.4. Briefwisseling met Cemil Bayik, de huidig leider van de PKK  
  3. De ervaringen van Ibrahim Seven  
  3.1. De trouwe PR man van de PKK, Numan Ugur (Numan Ogur, Numan Shabo Ugur, Numan Nesro/ Nisro) belt tijdens de uitzending op…  
  3.2. Ibrahim Seven reageert op de uitspraken van de heer Ugur/Ogur/Shabo, de PR man van de PKK  
  3.2.1. Geestelijke hoererij met de Moslimbroederschap  
  4. De krankzinnigheid van Suryoyo Sat  
  5. Afsluitende opmerkingen  
  5.1) Interventie Westerse koloniale machten  
  5.2) Assyrische oplichters bij de Verenigde Naties  
  5.3) "Assyrische" fanatisme en occultisme  
  5.4) Plegen van geestelijke hoererij  
  5.5) Religieuze benaming  
  5.6) Vroegere afgoden van Mesopotamië  
  5.7) Individuen uit andere Aramese denominaties  
  5.8) Geschiedkundige travestie: Arameeërs afkomstig van “Assyriërs?”  
  5.9) Christelijke natie?  
  5.10) Zware demonische activiteit  

 

1. Inleiding

 

Deze analyse is een aanvulling op onze analyse van 14-7-2008 getiteld “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

Een klein deel van het Aramese volk die zich “Assyriërs” noemen doen veel foute dingen en brengen daarmee ons volk in grote problemen. Het zijn de geestelijke kinderen van de Westerse koloniale machten.

De Westerse koloniale machten hebben ravage onder het Aramese volk (vals : "Assyrisch") aangericht in de 16e en 19e eeuw en daarmee hun ondergang in het Midden-Oosten bewerkstelligd.

 

De koloniale machten hebben de Arameeërs verdeeld, verzwakt, tegen elkaar opgezet, valse identiteiten "Assyriers" en "Chaldeeërs" uitgevonden en gepromoot, ongekende onderlinge vijandschap en haat aangemoedigd. Zodoende konden de Arameeërs (inclusief "Assyriers" en Chaldeeërs) zich niet handhaven in het vijandige milieu van het Midden-Oosten. In plaats van zich te organiseren en te verdedigen tegen diegenen die uit zijn op hun ondergang, zitten ze constant elkaar naar de keel te grijpen. Erger nog, ze werken liever samen met hun vijanden in plaats van met elkaar. Zoveel haat en onderlinge wantrouwen is tot stand gebracht door de Westerse koloniale machten Frankrijk en Verenigde Koninkrijk, de twee meest kwade machten op aarde.

 

De Arameeërs die zich "Assyriër" noemen zijn betrokken bij terrorisme, werken samen met Moslimbroederschap en andere Islamitische fanatieke groeperingen, houden zich bezig met geschiedenisvervalsing, hersenspoelen en misleiding van de jongeren, opzetten van kinderen tegen hun ouders, zijn vindingrijk in het kwade, zijn ervaren in stichten van onvrede, chaos en verwarring, promoten van verdeeldheid en onderlinge haat.

 

Ongevraagd presenteren ze zich als “vertegenwoordigers” van ons volk en stellen daarmee ons volk in verkeerde daglicht. De overgrote meerderheid van het Aramese volk wil totaal niets te maken hebben met de praktijken van deze laffe verraders die ongevraagd het Aramese volk presenteren als "Assyrians".

 

Door hun terroristische activiteiten krijgt het Aramese volk voortdurend met problemen te maken in Turkije. We noemen enkele voorbeelden:

 

1) Pesterijen/ confiscatie Aramese dorpen/ landerijen in Tur Abdin

2) Dreiging van Turkije om in 1998 het klooster St. Gabriel te sluiten.

3) Het besluit van de Turkse Hoge Raad in 2006 om ons volk op de terroristen lijst van de Hoge Raad te plaatsen.

4) De rechtszaken tegen St. Gabriel klooster in 2008.

5) De confiscatie door de Turkse overheid van 50 kloosters, kerken en begraafplaatsen in Turkije in 2017 (Turkije lijkt inmiddels gedeeltelijk hierop te zijn teruggekomen).

 

Door de ongekende fanatisme in hun harten, bestrijden ze het Aramese erfgoed met ongekende passie, maar als ze voor de rechtbanken moeten verschijnen, vanwege terroristische activiteiten bijvoorbeeld, dan noemen ze zich niet “Assyriërs”, maar Arameeërs om zodoende het Aramese volk slechte naam te bezorgen. Helaas zijn "Assyriers" niet de enigen die zich met onheilige praktijken bezighouden.

 

Ze noemen zich “Christenen”, terwijl hun daden antichristelijk zijn. Het Christendom gebruiken ze slechts om Westerlingen te misleiden om op die manier te proberen deuren open te maken die anders gesloten zouden zijn. Als je goed onderzoekt dan zal je ontdekken dat  “Assyrianisme” in werkelijkheid weinig met Christendom te maken heeft, maar is een occulte systeem met een dun laagje “Christendom” (hier, hier). Hun occultisme uit zich in ongekende verering van de oude goden van Mesopotamie. Dit resulteert in een verschrikkelijke haat die ze koesteren voor de God van Abraham, Isaac en Jacob en Zijn geliefde Zoon Yesuh M'siho (Jezus Christus).

 

De naam “Assyriërs” werd als eerst gebruikt in de 19e eeuw puur als geografische religieuze benaming ter aanduiding van de Oost- Aramese Nestorianen door de Anglicaanse missionarissen die actief waren onder de Oost- Aramese stammen van Urmia (Iran) en Hakkaria (grens Turkije-Irak). De Oost- Aramese Nestorianen identificeerden zich normaal als “Suryaye”, dat is een Aramese woord voor “Syriërs.” De vertaling van het woord “Suryaye” naar Engels is “Syrians” en wordt meteen geassocieerd met de huidige Syrië (afgezien van diegenen die bekend zijn met de kerkgeschiedenis) hetgeen door sommigen als negatief wordt ervaren.

Nog steeds noemen de Oost-Aramese Nestorianen zich in het Aramees als “Suryaye”, maar in het Engels noemen ze zich “Assyrians.” In de West-Aramese dialect wordt het geschreven als "Suryoye."

 

Na de eerste wereldoorlog begonnen de Oost-Aramese Nestorianen langzamerhand de religieuze benaming “Assyriërs” te gebruiken als nationale benaming, vooral door diegenen die waren geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Na verloop van tijd begonnen ook sommige leden van andere Aramese denominaties zich te identificeren als “Assyriërs.”

 

 

In het algemeen koesteren "Assyriers" ongekende haat jegens hun Aramese oorsprong en bestrijden het met vuur en zwaard. Ze veranderen de inhoud van Aramese boeken en vervangen alles door “Assyrisch.” Woorden als “Syrisch” of “Aramees” worden vervangen door “Assyrisch”, een compleet culturele geschiedenisvervalsing.

Ze zijn zo fanatiek dat ze alles in het werk doen om de onheilige koloniale benaming “Assyriërs” te verspreiden, inclusief om de weg van terrorisme op te gaan. Het doel heiligt middelen. Hieronder gaan wij meer uitleg geven.

 

In de analyse van 14-7-2008 hebben wij uitvoerig de onheilige en monsterlijke verbond van “Assyriërs” met de PKK besproken.

 

In dit hele proces speelde een fanatieke “Assyriër”, de heer Numan Ugur, een doorslaggevende rol. De heer Ugur, afkomstig uit het dorp Mezizah (Turks: Doǧançay) in Tur Abdin, werd rond 1984/85 door de PKK gerekruteerd en raakte nadien verliefd op Abdullah Ocalan en de PKK.

 

De heer Numan Ugur (alias: Numan Nisro/ Nesro, Numan Shabo, Numan Ogur) steekt zijn liefde en sympathie voor de PKK en de leider Abdullah Ocalan niet onder stoelen en banken en grijpt overal de gelegenheid aan om dit uit te dragen.

 

Dit doet hij samen met vele anderen met hem omdat ze in PKK een partner hebben gevonden om de Aramese erfgoed te vernietigen en deze te vervangen door “Assyrisch.”

 

In diverse interviews verdedigd hij met grote passie de PKK en Abdullah Ocalan. Hij verschijnt als “deskundige” geregeld bij de aan de PKK verbonden satelliet kanaal Cira Tv om te praten over de “Koerdische kwesties.”

 

Hij werd drie keer door Suryoyo Sat geïnterviewd in 2015 en in 2014 (interview was eerder uitgezonden).

 

Numan Ugur (Numan Nisro/ Nesro, Numan Shabo, Numan Ogur)

Op 22-1-2014 werd een interview met hem uitgezonden door “Assyria Tv”, een Aramese youtube gebaseerde kanaal. Later werd hij opnieuw door “Assyria Tv” geïnterviewd. Tijdens de interview vertelde de heer Ugur/Ogur/Shabo over zijn betrokkenheid bij de PKK, het ontstaan van de “Assyrische” terrorisme, oprichting van Gabo Hirutho Bethnahrin (GHB, Vrijheidspartij van Bethnahrin), de verraad door zijn vrienden en de oprichting van Suroyo Tv, hun samenwerking met de Turkse overheid en hun terugkeer naar de PKK.

 

We zullen het hieronder in enkele punten presenteren aan de lezer.

 

2. Hoe het begonnen is…….

 

De interviewer vraagt aan de heer Ugur/Ogur/Shabo hoe deze beweging (GHB) was opgericht en wat het doel van de organisatie was.

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo zegt:

- Halverwege jaren 80, 84, 85, 88 was een bevriende jongeren beweging in Midyat en omstreken onder enkele vrienden, de naam Assyriër was toen nieuw in Tur Abdin en Istanbul……

- In het begin van de jaren 80 waren ze actief in Istanbul, Tur Abdin was toen buiten beschouwing

- Vanaf 84 startten de rebellen van PKK,………….

- Velen werden gedwongen het land te verlaten. In 1988 ben ik weggegaan samen met enkele andere vrienden…

-Aan het einde van jaren 80 heb ik met enkele vrienden geprobeerd om een organisatie op te richten, wat helaas niet lukte, omdat mijn ideeën anders waren dan hun ideeën, ik was aangesloten bij de PKK in Turkije en had contacten met deze beweging

- Ik was in Turkije lid geworden van de PKK en werd ongewenst in Turkije en ben daarom gevlucht

- Ik wilde als de zoon van Syriërs, de zoon van Assyrische volk, wilde ik samen met de Assyrische – Syrische jongeren iets doen, maar ik zag dat mijn ideeën niet in overeenstemming waren met de gedachtegoed in Europa.

 

Commentaar: Ziet U hier geliefde lezer de oorsprong van de ongekende naamvervalsingen zoals “Assyriërs- Suryoye”, “Assyriërs- Arameeërs- Chaldeeërs”, “Assyriërs……”, “Suryoye- Assyriërs”? Het enige doel van de koloniale “Assyrische” terrorisme is niets anders dan vervalsing en vernietiging van  Aramese identiteit. Het is een ongekende verraad!

 

De vraag is: ”Waar kwam de naam “Assyriër” opeens uit het niets vandaan in de jaren 80, 85,… in Tur Abdin? En waar heeft de heer Ugur/Ogur/Shabo/Nesro zelf het vandaan? De heer Ugur/Ogur/Shabo werd zeker niet in het dorp Mezizah onderwezen in “Assyrianisme.”

 

Was het niet zo dat deze afschuwelijke, onheilige, occulte en genocidale koloniale benaming werd verheerlijkt in St. Gabriel klooster in Tur Abdin onder leiding van de heer Isa Gulten/Garis die door sommigen als "god" wordt geëerd? Is het niet zo dat in St. Gabriel Klooster sinds jaren deze demonische occulte ideologie in de harten en de zielen van de jongeren wordt ingespoten met alle gevolgen van dien? Het is de afschuwelijke ideologie van Nimrod/ Asshur antichrist.

 

In onze analyse van 14-7-2008 schreven wij hierover:

“Als wij correct zijn geïnformeerd, heeft de heer Numan Ugur, afkomstig uit het dorp Mezizah les gehad van de heer Isa Gulten in St. Gabriel klooster. Meerdere mensen die les hebben gehad van Gulten waren vatbaar voor de criminele "Assyrische" ideologie en dus voor de rekrutering voor de GHB/ADO/PKK.

 

In hun strijd tegen de PKK namen de Turken geregeld ook "Christenen" gevangen. Door hun speciale ondervragingstechnieken slaagden ze erin om heel wat informatie los te peuteren, niet alleen van de Christenen maar ook van de Moslims. Zo kwamen ze erachter dat er een " geestelijke stank" kwam uit de St. Gabriel klooster, namelijk dat sommige jongeren die betrokken waren bij de GHB/PKK/ADO hun opleiding hadden genoten in het St. Gabriel klooster en wel bij de heer Gultan. De Turken werden toen woest. Immers, van een Gods huis mag je zulke dingen niet verwachten. En ze dreigden het klooster te sluiten.

 

De GHB/PKK/ADO "Assyrische" terroristen voelden nattigheid en vielen de politici in diverse Europese landen lastig met de mededeling dat Turkije de godsdienstvrijheid niet respecteert en het "Assyrische klooster St. Gabriel" wil sluiten. En daarmee hadden zij namelijk hun doel bereikt, dat wil zeggen, doordat de politici het woord "Assyrisch" in de mond namen. In Nederland bijvoorbeeld hadden de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen contact opgenomen met de heer E. van Middelkoop (toenmalige Gereformeerd Politiek Verbond: GPV)

 

Toen Turkije dreigde in 1998 om het klooster St. Gabriel te sluiten vanwege onheilige praktijken, was het voor de “Assyrische” terroristen een groot feest, want ze hadden daarmee een schitterende wapen in hun handen om de Westerse overheden lastig te vallen met hun gebruikelijke scala aan leugen, bedriegerij en valse beschuldigingen aan het adres van Turkije. Het is juist dat de mensenrechten in Turkije zwaar werden/ worden geschonden. Vrijheid van religie volgens Westerse standaarden bestaat niet in Turkije.

Maar als iemand over mensenrechten niet mag praten dan zijn wel de "Assyrische" terroristen, omdat ze de grootste schenders zijn van mensenrechten. Het zijn pathologische leugenaars, verraders, bedriegers en geschiedenis vervalsers die ons volk erg veel schaden.

 

In hun smakeloze propaganda gebruikten ze de verwerpelijke koloniale occulte benaming “Assyrian Monastery St. Gabriel.” Daarmee hadden ze hun doel bereikt door bekendmaking van het woord "Assyrian".

 

Ze zwegen echter in alle talen over de redenen van het dreigement van Turkije om het klooster te sluiten. Zo hypocriet, immoreel en vals zijn ze! Doelbewust veroorzaken ze problemen waarna ze doen alsof hun neus bloedt.

 

We zijn van overtuigd geliefde lezer dat sinds 30 jaar lang de heer Isa Gulten/Garis, zijn vroegere leerlingen en zijn aanhangers worden gebruikt als een geweldige instrumenten in de handen van satan en zijn demonen om de kerk van binnenuit te vernietigen. De verspreiding van de verwerpelijke occulte “Assyriansime” vanuit St. Gabriel klooster heeft naar onze stellige overtuiging geleid tot terrorisme, verwarring, chaos, verdeeldheid, onderlinge haat en verzwakking van ons volk. De Turken wilden niet voor niets in 1998 de deuren van St. Gabriel klooster sluiten.

 

De heer Isa Gulten/Garis zit nog steeds in St. Gabriel klooster en wij hebben geen aanleiding om aan te nemen dat hij ooit spijt heeft betuigd of is opgehouden met de verspreiding van de verwerpelijke, haat genererende en verdeeldheid zaaiende “Assyrianisme.”

 

De lakse houding van bisschop Samuel Aktas spreekt ook boekdelen. Wij hebben niet gehoord dat hij ooit is opgetreden tegen de activiteiten van de heer Gulten/Garis met betrekking tot verspreiding van “Assyrianisme.” In tegendeel, hij lijkt alles te ontkennen en de indruk ontstaat alsof hij vrolijk aan meewerkt.

 

Ugur/Ogur/Shabo zegt:

- Er waren geen militante nationalistische jongeren beschikbaar om te werken voor de natie, om zich op te offeren. Ze willen familie, werken en daarnaast nationalisme.

- Daarom ben ik verdergegaan met de PKK en in 1992 naar het Midden-Oosten gegaan.

Een groep van 4, 5 bevriende jongeren in Midyat, actief, ik kan zeggen vanwege de vooruitgang van de PKK, maar ze zagen zichzelf als nationalistische Syriërs.

 

Commentaar: Door wie en waar waren “de groep van 4,5 bevriende jongeren in Midyat” gehypnotiseerd/ gehersenspoeld om de occulte, anti-Aramese en antichristelijke “Assyrianisme” uit te dragen? Toevallig door de heer Gulten/Garis of zijn voormalige leerlingen/ aanhangers?

 

2.1. Begin van “Assyrische” Terrorisme

 

Over het ontstaan van de “Assyrische” terrorisme zegt de heer Ugur/Ogur/Shabo:

- In 1993, 94 namen deze jongeren contact met mij op, waarna ze als "Dauronoyee" ( revolutionairen) bekend werden. In Europa begonnen ze in 1993, 1994 in de naam van de platform Tur Abdin of Beth Nahrin beetje activiteiten te ontplooien, maar het heeft nog geen vorm gekregen.

- In het begin van 1995 kwamen deze vrienden naar mij toe in Syrië, en wilden een discussie met de PKK aangaan en ik sprak met Ocalan die het hoofd van de PKK was, ik was bij hem en 4 vrienden waren gekomen, ik wil hun namen niet noemen. Paar maanden bleven ze bij ons. Daarna ging ik naar de bergen van Mesopotamië. Daarna kwam een groep jongeren en we namen wapens, maar deze wapens kregen wij van de PKK. … ….. Het was een guerrilla, de wapens hadden we van de PKK gekregen.

- Okay, we zijn Suryoye, we zijn Assyriërs, wat wij onszelf zullen noemen, maar zonder de hulp van de PKK kunnen we niet de bergen van Mesopotamië binnengaan. Ik kan zeggen dat als ik niet met de PKK was, zou de PKK deze mensen (“dauryonoyee”) niet hebben gekend

- Vanaf ’95 tot 2000 hadden wij in het begin Media tv, dan Roj Tv, hier werd de toegang gegeven aan deze jongeren die praten namens de dauronoyee, maken propaganda zoals hen uitkomt, ze kregen een kant en klare televisie station tot hun beschikking………..

 

Commentaar: Dit was in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de PKK, namelijk via de PKK media geschiedenisvervalsing en misleiding van het nietsvermoedende Aramese volk doorvoeren.

De term “dauronoyee” betekent revolutionairen.

 

Numan Ugur (Numan Shabo, Numan Ogur, Numan Nesro/Nisro)

(Foto: Cira Tv, 9-11-2014)

Let op de datum '85 en initialen N.U. (= Numan Ugur)

De bewering van Ugur van Ik kan zeggen dat als ik niet met de PKK was, zou de PKK deze mensen (“dauryonoyee”) niet hebben gekendis zeker niet uit de lucht gegrepen. Hij speelde een doorslaggevende rol in het hele proces zoals ook zo duidelijk wordt weergeven in de PKK krant “Berxwedan” van 24-4-1993. In dat artikel van Berxwedan wordt hij bij zijn initialen genoemd als N.U (= Numan Ugur). Het werd allemaal stipt afgesproken en uitgevoerd.

Over beschikbaarstelling van de PKK media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider Ocalan: “Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens.(Berxwedan Blz. 19, Kolom 4).

Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV/ Roj Tv voor propaganda doeleinden.

 

Over de Arameeërs zegt de heer Ugur/Ogur/Shabo:

- De Arameeërs ontstonden als tegenreactie op de Assyriërs. De verschijning van de dauronoyee was geen foute idee in de geschiedenis… Ik ben een van de oprichters van deze beweging. Ik was tot 2002 met al mijn overtuiging betrokken bij deze beweging. Ik was niet de enige in deze beweging…..

 

Commentaar: Arameeërs als tegenreactie op de “Assyriërs”? Wat een zielige en goedkope leeggepraat dat wordt gelogenstraft door de beroemde en bekwame geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië. De Arameeërs verzetten zich tegen kolonialisme, tegen de geestelijke genocide en tegen de vernietiging van hun culturele erfgoed door de bemoeienis van de koloniale machten.

De heer Ugur/Ogur/Shabo en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen zijn een uitstekende instrument in de handen van hun koloniale meesters om de vernietiging van ons geliefde erfgoed te bewerkstelligen. Het doel heiligt alle middelen voor deze mensen, inclusief het aangaan van een monsterlijke verbond met de PKK. Het zijn laffe verraders die de belangen van andere volkeren dienen. Ze hebben ons volk vervolgd, hun land ingepikt en afgeslacht.

In Syrië gaan de Koerden door met hun ongekende terreur tegen het Aramese volk en confiscatie van hun eigendommen. De heer Ugur/Ogur/Shabo en anderen met hem zijn een perfecte instrument in de handen van de Koerden om hun misdaden voor de buiten wereld verborgen te houden en zich te presenteren als: democratisch, mensenrechten respecterend en pluriform.

 

Was volgens Ugur/Ogur/Shabo “De verschijning van de dauronoyee was geen foute idee in de geschiedenis?” Dat is niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

 

Het ontstaan van de dauronoyee/ revolutionairen, onder leiding van de PKK en de heer Ugur/Ogur/Shabo, heeft verwoesting aangericht onder ons volk en in de kerk. Kinderen worden tegen hun ouders opgezet, haat wordt aangewakkerd tussen de families, broers worden tegen elkaar opgezet, zonen tegen de vaders en dochters tegen de moeders. Er werd ongekende haat, wantrouwen en verdeeldheid binnen het Aramese volk en kerk bewerkstelligd. We zijn daarom van overtuigd dat het ontstaan van de “Assyrische” ADO/PKK/GHB terrorisme niets anders was dan een instrument is in de handen van satan en zijn demonen om verwoesting aan te richten binnen het Aramese volk.

 

Over de rekruteringsactiviteiten onder de nietsvermoedende jongeren zegt de heer Ugur/Ogur/Shabo:

- Tientallen jongeren in Europa hadden hun vrouwen, vader, moeder, kinderen, zusters en leven verlaten. Ze geloofden in het doel dat de nationalisme van Syrisch- Assyrisch diende in heel Mesopotamië en de wereld. Ik kan ook zeggen dat daarom wij in een korte tijd onze doel hadden bereikt……..

 

Commentaar: Het is inderdaad juist dat er vele jongeren waren die door de heer Ugur/Ogur/Shabo en zijn vrienden waren gerekruteerd met de steun van de PKK. Het leven van deze jongeren is volledig vernield. Sommigen zijn gek geworden, anderen door hun kameraden vermoord.

 

De rekrutering van deze jongeren was in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen PKK en de “Assyriers” zoals weergegeven in Berxwedan van 24-4-1993. Abdullah Ocalan zegt hierover:

 

Blz 16, Kolom 3:

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Op blz 18, Kolom 6 zegt hij:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Op Blz. 19, Kolom 1 zegt hij:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Op Blz. 19, Kolom 2 zegt hij "

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt hij "

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

·         Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

 

Met andere woorden: Alles werd nauwkeurig uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

 

2.2. Ontvoering Ugur door zijn vrienden- oprichting Suroyo Tv en ESU

 

In 2003 werd de heer Ugur/Ogur/Shabo door zijn PKK/GHB/ADO “Dauronoyee”/ revolutionairen vrienden in Duitsland ontvoerd. Over de toestand van de GHB, de zusterorganisatie van PKK zegt hij:

Tijdens vele van hun demonstraties verheerlijkten de "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen hun organisatie GHB op spandoeken.

“Maar toen wij de Gabo Hiro D’Beth Nahrin (GHB, Bethnahrin Vrijheidspartij) oprichtten in 2000, begint het van binnenuit problemen, verraad te verrijzen….

“In 2001 begon ik zaken te ontdekken die fout waren… Ze hebben contact gelegd met Turkije, ik hoor van de mensen hier…….

“In het begin van 2000, toen onze congres werd gehouden in de bergen van Kandil…. De Koerdische vrienden vertelden mij dat ze niet blij waren met mijn vrienden…. Ze vertelden mij: Numan, namens de PKK heb je contacten gelegd met veel geheime diensten, je hebt ervaring, hoe heb je je laten misleiden door paar jongeren… “

 

 Commentaar: De heer Ugur/Ogur/Shabo was inderdaad een belangrijke PKK vertegenwoordiger die contacten legde met andere landen. Hij was de uitvoerder van de beslissingen van de PKK. Over de uitvoering van de afspraken tussen PKK en de ADO (Assyrische Democratische Organisatie) legt de PKK leider Ocalan de verantwoordelijkheid volledig in de handen van Numan Ugur en zegt: “Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur). Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren. Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren. Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Over zijn ontvoering zegt hij:

“In het begin van 2003 had ik een vergadering met mijn vrienden in Duitsland in een huis… Daar wordt ik vastgehouden en de politie komt erbij enz..”

“Mijn vrienden en ik zouden vergaderen. We zouden gaan praten over onze kwestie in Europa of in het Midden-Oosten. Wat is de status van onze guerrilla, de steun voor onze vrienden neemt af, er is verraad, leugens binnen ons. Waarom gebeuren deze dingen? Ik wilde over deze zaken praten. Tijdens de bijeenkomst bedreigen mijn vrienden mij en zeggen dat ik gevangen ben genomen.

“Toen ik van Beth Nahrin (Mesopotamië) terugkwam naar Europa, waren slechts één of twee van onze vrienden daarvan op de hoogte, niet allemaal. Zelfs slechts één of twee van de vrienden van de PKK wisten dat ik gedwongen werd om te vluchten naar Europa… ”

“Mijn vrienden hebben mij vastgehouden en later heeft de politie ons allemaal opgepakt….. De vrienden die mij gevangen hadden genomen, werden later veroordeeld. …..”

 

Een vraag van de interviewer: Wat was de reden van hun dreigementen en jou gevangenneming? ”

 

Ugur/Ogur/Shabo: “De reden was omdat ik hun manier van werken van misleiding en leugens niet meer accepteerde. Ze wilden dat ik hun werkwijze accepteerde. Ik weigerde……………..

 

Commentaar: De heer Ugur/Ogur/Shabo gaat uitgebreid op zijn ontvoering en “verraad” door zijn vrienden van GHB Dauronoyee, de oprichters van Suroyo Tv.

 

In Kolo Suryoyo van 15-9-2003 stond het volgende verhaal over de gijzeling van de heer Ugur/Ogur/Shabo door zijn vrienden.

“Na een zeven maanden hechtenis werden de drie “Assyrische” GHB- leden vanwege gijzelname veroordeeld. Het gaat om Fikri Aygur (Voorzitter van ACSU, Nederland), Iskender Alptekin (Zwisterland) en Midyat Demircioglu (Zweden). Gezocht wordt nog naar de zogenaamde “secretaris-generaal van de GHB” uit Zwitserland en verder drie personen (namen onbekend). De GHB is een splintergroep die zichzelf en het Syrisch- Aramese volk als “Assyriërs” identificeert en met 300 gerekruteerde bewapende jongeren Mesopotamië wil bevrijden van de bezetter. De groep werkt samen met de Koerden, is in Turkije verboden en wordt door eigen volk afgewezen. Nadat de [ex]- leider Numan Ogur de hele politiek van de GHB als zinloos begon te bestempelen en uit de GHB wilde stappen, vertrok hij uit de bergen (in Syrië) naar Duitsland en werd op 16-2-2003 in Pirmasens door de bestuursleden van GHB gegijzeld.

Wat tijdens het proces aan details aan het licht kwam, was vooral bijzonder schokkend de verklaringen van de getuigen over brutale "disciplinaire maatregelen" tegen twee jonge mensen die in Irak zijn gedood omdat ze niet aan de oorlog wilden deelnemen (Proces bericht: 21-8-2003). Gewapende leden van de partij [GHB] waren […..] in het noorden van Irak voor bescherming tegen de Koerden (bericht 14-8-2003).

Bovendien, zoals blijkt uit de krantenrapporten, noemen de GHB-leden tegenover het Duitse en Turkse publiek zich niet als 'Assyriërs', maar als Arameeërs als het gaat om gijzelname proces. Zodoende heeft de GHB grote schade toegebracht aan de reputatie van het Syrisch- Aramese volk.

 

Nieuwe Organisatie, Suroyo Tv en MUB

 

Commentaar: ACSU= Assyrian- Chaldean- Syriac Union. Fikri Aygur was de voorzitter. Na de gijzeling, richtten de heren ESU op, dat is European Syriac Union. De naam van de door de PKK en Ugur/Ogur/Shabo opgerichte organisatie GHB (Gabo Hirutho Bethnahrin) werd veranderd in MUB (Mautbonutho Umtonoyo Bethnahrin).

 

Inderdaad noemden deze verraders zich tijdens het proces in Duitsland “Arameeërs” om de occulte “Assyrische” benaming niet te schaden en de Aramese benaming in verband te brengen met terrorisme. Zie je hier geliefde lezer hun ongekende kwaadaardigheid? Zijn ze inderdaad niet vindingrijk in het kwade?

 

Valse en kwaadaardige geestelijken

 

En wat kun je zeggen van diegenen, onder geestelijken en leken, die op een ongekende valse manier roepen en zeggen: “Wij zijn allemaal broeders, laten wij elkaar vergeven?” Geven deze valse leiders nog iets om de slachtoffers van deze terroristen, de haat, de verdeeldheid en vijandschaap die ze hebben gecreëerd binnen de kerk en de geliefde Aramese natie? Geven deze zogenaamde geestelijke leiders iets om de geboden van de Heer Yesuh M'siho/ Jezus Christus? Maar natuurlijk niet, omdat ze zich hebben overgegeven aan de geest van Nimrod/ Asshur antichrist.

 

Werkelijke waar, het gaat hier om ongekende laffe verraders die voor andere volkeren werken! Maar nog erger zijn diegenen onder het volk die hen groeten, de deuren voor hen openmaken en de handen schudden.

Al deze kwaadheid binnen geestelijkheid en leken wordt goed weergegeven door Juda 1:4: "Want ongemerkt zijn bepaalde lieden, van wie de veroordeling al lang tevoren is vastgelegd, bij ons binnengedrongen; goddeloze mensen, die de goedheid van onze God gebruiken als dekmantel voor hun losbandig leven en die onze enige Heer en meester, Jezus Christus, loochenen."

 

Over de samenwerking tussen de “dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv” en Turkije zegt Ugur/Ogur/Shabo:

“Na ‘93 (moet zijn 2003) werd ik uit deze beweging gezet nadat de Suroyo Tv werd geopende en er werd niet meer over de genocide gepraat. De samenwerking tussen Turkije en de Dauryonoyee begint hier. “Numan is van de PKK”, die moeten jullie wegdoen, jullie krijgen geld. Hier hebben ze twee soorten verraad gepleegd. Verraad van hun volk en verraad van vrienden…

 

Commentaar: De heer Ugur/Ogur/Shabo gaat verder in op de contacten van zijn vroegere vrienden dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv met de Turkse geheime dienst, financiële steun die ze kregen enover 1 april feest in Midyat in 2005 enz.. Voorheen waren ze ongewenste personen en nu kunnen ze ongehinderd naar Turkije gaan en hadden ontmoetingen met de Turkse politie in Ankara en Midyat. Na kontakten met de Turken hebben ze de genocide kwestie laten vallen enz.. enz…

 

Het is opmerkelijk dat Ugur/Ogur/Shabo zegt over zijn voormalige kameraden: "Hier hebben ze twee soorten verraad gepleegd. Verraad van hun volk en verraad van vrienden…"

 

Hoe zit het met hemzelf? Hij heeft verraad gepleegd jegens het Aramese volk door zijn geestelijke hoererij met de PKK. Voor hem lijkt het geen probleem te zijn om met de PKK naar bed te gaan, maar beschouwt het als verraad om de handen van de Turken te schudden.

Deze zijn duidelijke dubbelstandaarden, valse weegschalen en niets anders.

Ze zijn allemaal verraders en dienen onmiddellijk uit de kerk en de gemeenschap te worden uitgezet. 

 

2.3. Geestelijke hoererij met de PKK, daarna met de Turken en nu komen ze terug  bij de PKK

 

Over de nieuwe contacten van de dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv en de vroegere vrienden van Ugur/Ogur/Shabo, met de PKK zegt hij:

“Sinds paar maanden willen deze mensen nieuwe kontakten aangaan met de PKK… sinds paar maanden… en er is contact geweest met de vrienden van de PKK op hoog niveau… Ze bevestigden officieel in een brief aan mij: “Wij vergeven hen als de kinderen van het Assyrische- Syrische volk. Jullie volk is vermoord, er is onrecht aangedaan door de aga’s…. ”

 

Commentaar: De heer Ugur/Ogur/Shabo is nog steeds zeer nauw betrokken bij de PKK en fungeert als hun PR man. Let opnieuw op de verwerpelijke genocidale benaming “Assyrisch- Syrisch” volk. De geestelijke hoererij met de PKK was/is een duidelijke poging van deze verraders om de Aramese erfgoed te vernietigen.

 

Abdullah Ocalan zegt niet voor niets: Ik zeg veertig keer dat de Assyriërs bestaan. (Blz. 19, Kolom 4)…. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)….. Tot het einde aanvaarden wij.  Het is ook gepubliceerd in onze publicaties. Wij hebben de Assyriërs als volk nooit ontkend. Dit heeft veel aandacht gekregen in onze publicaties. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Alles werd volgens afspraak uitgevoerd.

 

Over de zogenoemde respect van PYD in Syrië zegt Ugur/Ogur/Shabo:

PYD is de arm van PKK in Syrië, respecteert ons volk… bijvoorbeeld in Tigris of in andere gebieden heeft het de macht… dit doen ze niet vanwege Dauronoyee, maar vanwege de fouten van hun voorouders… de PKK wil hen vergeven…

 

Commentaar: Ziet U hoe de heer Ugur/Ogur/Shabo PKK/PYD probeert zoet te maken door te zeggen “ze respecteren ons volk”? In plaats van reclame te maken voor de PKK/PYD, dient hij zich beter te laten informeren over de situatie van ons volk daar in Syrië. Hij neemt alles wat ze hem zeggen voor waarheid aan.

Terwijl de Koerden in Syrië ons volk terroriseren, ontvoeren, hun huizen en dorpen plunderen en confisqueren, en hun uiterst best doen om het Aramese woongebied etnisch te zuiveren (hier, hier en hier) probeert de heer Ugur/Shabo/Ogur een positieve beeld over hen te creëren. Dit is het goedkeuren en camoufleren van grove mensenrechten schendingen.

 

Verder heeft de Aramese Katholieke bisschop Jaques Hindo veel minder plezierige ervaringen met PYD te melden dan de heer Ugur (zie hieronder paragraaf 2.4).

 

Over zijn vroegere vrienden, de dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv zegt hij:

“De dauronoye proberen hun winst hiermee te halen door te zeggen dat hun strijders samenwerken met de PKK. Doordat PKK en PYD het Syrische volk respecteren, maken ze gebruik van en willen ze laten zien dat ze een guerrilla hebben doordat 5 a 10 mensen de wapens hebben opgenomen en zeggen dat ze opnieuw met de PKK samenwerken…… na veel omzwervingen met Turkije, Moslim groepen zijn ze nu teruggekomen naar de PKK… de deur van de PKK staat voor hen open, voor alle volkeren van Beth Nahrin….

 

Commentaar: Eens verrader, altijd verrader! Hun geestelijke hoererij kent geen grenzen.

 

Over zijn lange betrokkenheid bij de PKK zegt Ugur/Ogur/Shabo:

“Ik als een persoon ben sinds 30 jaar met de PKK, vandaag ben ik betrokken bij de Koerdistan Nationale Congres. Ik weet dat de PKK alle volkeren van Bethnahrin respecteert. Ik heb dit geleefd en meegemaakt. ….. De PKK van vandaag respecteert ons volk… de dauronoyee willen hun winst uithalen uit enkele dingen die nu afspelen…”

 

Commentaar: De liefde en loyaliteit van de heer Ugur/Ogur/Shabo aan de PKK in ongekend hoog. En als een soort vertegenwoordiger van de PKK probeert hij de organisatie zoet te maken bij het nietsvermoedende Aramese volk.

 

Dat volgens de heer Ugur “De PKK van vandaag respecteert ons volk..is niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

 

De PKK is samen met de heer Ugur/Ogur/Shabo en andere slaven van de PKK bezig met een geestelijke genocide op het Aramese volk. Als PKK enige respect had voor het Aramese volk, dan hadden ze de heer Ugur/Ogur/Shabo en vele andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen niet als instrument van vernietiging gebruikt tegen onze culturele erfgoed.

 

2.4. Briefwisseling met Cemil Bayik, de huidig leider van de PKK

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo vertelt trots over een briefwisseling met Cemil Bayik, de huidige leider van de PKK: Briefwisseling met Jamil Bayik, het hoofd van de PKK,… hij zei ‘wij vergeven deze mensen (dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv) niet omdat wij hen vertrouwen, maar omdat ze de kinderen zijn van het Assyrische- Syrische volk….

 

Commentaar: “Assyrische- Syrische” is het doel van Ugur/Ogur/Shabo en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Vervalsen, verwarren, misleiden en creëren van chaos is hun handelsmerk. In PKK hebben deze verraders een goede partner gevonden om geschiedenisvervalsingen door te voeren.

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo vertelt trots over zijn contacten met de PYD in Syrië en zegt:

“Gesprek gehad met Salih Muslim… Alle verklaringen van de PYD zijn voor 100% beïnvloed door de PKK… Salih Muslim bevestigd dit door te zeggen dat ze verbonden zijn met Ocalan en PKK… Daarom werken wij openlijk samen met deze vrienden….

“Paar maanden had ik tijdens een vergadering een ontmoeting met deze vriend (Salih Muslim). Ik heb gevraagd aan Salih Muslim om extra zorg te dragen voor ons volk…, we zijn oude vrienden, kennen elkaar al 20 jaar, hij weet dat ik Syrisch ben en de hele PKK weet dat…… Zijn antwoord was: ‘er wordt een nieuwe grondwet samengesteld… 20 of 23 van deze maand (december 2013?)… Er zijn drie volkeren in de Tigris, Arabieren, Koerden en Syriërs, hun rechten zijn allemaal voor 100% gelijk….’

“Ons volk krijgt voor 100% zijn rechten… De Kamishli wordt de hoofdstad van het noorden van Syrië (Gozarto)…”

 

Commentaar: De Koerden hebben de heer Ugur/Ogur/Shabo zodanig gehypnotiseerd dat hij alles gelooft wat ze hem zeggen ongeacht wat ons volk meemaakt op de grond daar in Syrië.

Hij is een loyale PR man van de Koerden geworden en promoot de PKK/ PYD met grote passie.

De bewondering van de heer Ugur voor de PK en PYD in Syrië wordt gelogenstraft door de realiteit op de grond. De Aramese Katholieke bisschop Jacques Hindo heeft compleet andere ervaringen met de PYD in Syrië en is beslist niet lovenswaardig over. Wij verwijzen naar de volgende getuigenverklaringen:

14-7-2017: Kurdish "autonomist" offensive in Hassaké. Archbishop Hindo: they feel protected by Americans

11-5-2017: Archbishop Hindo: the population in Hassakè is at the mercy of the Kurdish factions armed by the West

20-9-2016: Archbishop Hindo: violence and intimidation of the Kurd militias on Christians increase in Hassaké

21-4-2016: Archbishop Hindo: Armed clashes between the Syrian army and Kurdish militias in Qamishli

13-1-2016: Tensions between Kurds and Christians in the province of Hassake

 

Andere artikelen over de PKK/ PYD die door de heer Ugur/Ogur/Shabo ongekend worden geprezen:

4-10-2017: The Big ISIS and SDF Lies of the US: ‘Kurdistan’ and New Gas Wars

26-9-2017: The Myth of the Kurds in Syria YPG’s Moral Excellence

26-9-2017: Kurdish PKK and YPG’s Hidden Notorious Crimes: Kidnapping, Murder, and Narcotics Trafficking

 

Dat de Koerden in Syrië het ontstane vacuüm misbruiken en met behulp van hun "Assyrische" dauronoyee slaven, de Arameeërs (vals : "Assyrisch") en andere minderheden terroriseren, ontvoeren, hun huizen, dorpen en eigendommen confisqueren en het leven voor hen een hel maken zodat ze noodgedwongen weggaan, lijkt voor de heer Ugur/ Shabo/Ogur niet van belang.

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo kan niet genoeg van krijgen om zijn Koerdische bazen te prijzen en zegt:

“Een vriend die ik goed ken, een mensenrechtenactivist, belde mij paar dagen terug dat hij nu werkt aan de grondwet… en vertelde mij dat hij graag paar paragrafen wilde lezen over jullie volk… Ik vertelde hem dat het voor mij genoeg is als jullie vermelden dat het “Syrische- Assyrische” volk één van de inheemse volken is van Mesopotamië en is de eigenaar van het land….

“De PYD neemt het “Syrische-Assyrische” volk serieus en niet de vrienden (dauronoyee/GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv) die zich aanmelden… ….”

 

Commentaar: Hier draait het allemaal om, namelijk het vervalsen van de Aramese erfgoed en deze vervangen door “Assyrianisme”, precies zoals was afgesproken met de PKK. Daarbij is voor de heer Ugur/Ogur/Shabo niet relevent aan wat voor grove schendingen de PYD/ PKK zich schuldig maakt.

 

We zijn van overtuigd dat de activiteiten van Numan Ugur/Ogur/Shabo en anderen hebben o.a. bijdragen aan de confiscatie van onze kloosters, begraafplaatsen en kerken in Turkije. De heer Ugur/Ogur/Shabo offert het Aramese volk op voor zijn geestelijke hoererij met de PKK en wil niets weten van de verschrikkelijke consequentie voor het Aramese volk. Hij verdedigd de PKK uit alle macht en wil niets weten van de Koerdische terreur in Syrië tegen het Aramese volk. We beschouwen dit als een hoogste verraad en zo’n iemand moet je volgens ons overal weren.

 

In Turkije heeft de PKK het leven van de Arameeërs behoorlijk zuurgemaakt. Ze vielen de Aramese huizen binnen en eisten voedsel onder bedreiging van wapens. De weerloze Arameeërs gaven, uit vrees voor hun leven, de PKK-leden voedsel waarna de Islamitische Koerdische dorpsgenoten, die in dienst waren bij de Turkse geheime dienst, de Arameeërs aanklaagden bij de Turkse overheid wegens steun aan PKK. De volgende dag kregen de Arameeërs bezoek van het Turkse leger, werden zwaar mishandeld en in de gevangenis gezet.

 

De Arameeërs leefden in de hel tussen de wapens van de PKK en het Turkse leger. Ze stonden alleen voor, konden nergens steun krijgen. De Arameeërs werden door de Islamitische Koerden geterroriseerd, vervolgd, bedreigt en weggepest. Ze dreigden hen te vermoorden als ze niet zouden weggaan en gebruikten perverse/ vulgaire taal tegen hun vrouwen om hen te vernederen.

Zodoende werden de Arameeërs gedwongen om hun dorpen in Tur Abdin te verlaten die ze sinds duizenden jaren hadden bewoond.

Hierna namen de Islamitische Koerdische dorpsgenoten de Aramese landerijen, wijngaarden, huizen en andere eigendommen in bezit. In enkele gevallen betaalden ze een miezerige bedragje voor, maar in de meeste gevallen betaalden ze niets voor en jaagden hen weg.

Met andere woorden: plunderen, stelen en confisqueren van de eigendommen van anderen is hun handelsmerk.

 

De PKK wist heel goed dat hun chantage en onderdrukking van het Aramese volk om eten af te staan zou resulteren in de verschrikkelijke terreur tegen de weerloze Arameeërs door het Turkse leger en hun Islamitische Koerdische medewerkers. Ze wisten ook heel goed dat hun Koerdische Islamitische broeders, waarvan velen voor de Turkse geheime dienst werkten, de Arameeërs zouden aanklagen bij het leger en bedreigden hen.

De PKK heeft overduidelijk bijgedragen aan de etnische zuivering van de Arameeërs van Tur Abdin.

Het feit dat de heer Numan Ugur/Ogur/Shabo, de PR man van de PKK, uit alle macht probeert om de PKK zoet te maken in de ogen van het Aramese volk is volgens ons niets anders dan verraderlijk, laf, crimineel en verwerpelijk. Iedereen die met de heer Ugur omgaat is volgens ons medeplechtige aan zijn praktijken.

 

3. De ervaringen van Ibrahim Seven

 

In tegenstelling tot de heer Numan Ugur/Ogur/Shabo, heeft Ibrahim Seven een compleet andere ervaring met de heer Ocalan en de PKK. Op 15-6-2015 was er een live interview op Suryoyo Sat met Ibrahim Seven.

De heer Seven is een zeer ervaren politicus. Hij was politiek actief in Turkije tot de coup van 1980. Na de coup van 1980 vluchtte hij met vele van zijn vrienden naar Syrië.

De heer Seven heeft diverse keren contact gehad met Abdullah Ocalan. Hij kent ook de huidige leider van PKK, de heer Jamil Bayik goed en heeft in 1992 een gesprek gehad met hem in Rotterdam, Nederland.

 

Over zij ontmoeting met Abdullah Ocalan zegt hij: Na de coup van 1980 vluchtten velen naar Syrië en het Westen, ik ging naar Syrië waar ook veel Koerden waren, 3 jaar in Syrië gebleven, ontmoeting gehad met Abdullah Ocalan, tussen 90-100 uur mee gesproken. Ik ken de man goed, omdat ik van gezicht tot gezicht met hem heb gesproken….

 

Over zijn indrukken met Abdullah Ocalan zegt hij:

Koerdische aga mentaliteit en Koerdische moordenaars mentaliteit. Neem Stalin, Saddam en voeg daaraan toe een Koerdische aga, dat is de persoon van Abdullah Ocalan. In je aanwezigheid wordt je door hem geprezen, zijn politiek is de dag (het moment) politiek, wat hij die dag krijgt ingegeven, dat is zijn politiek. Hij is dictator, waar is democratische mentaliteit bij de Koerden?, de eerste Syrische persoon die Abdullah Ocalan ontmoete, was ik….. Hij had een idee om mij naar Europa te sturen en reclame te maken voor Ocalan en PKK en dat ze goed zijn voor de Christenen. Ik weigerde zijn idee, waarom? Zoals ik gezien heb was hij geen democraat

 

Commentaar: Hebt U het gelezen geliefde lezer? Hij had een idee om mij naar Europa te sturen en reclame te maken voor Ocalan en PKK en dat ze goed zijn voor de Christenen

In tegenstelling tot de fanatieke en afvallige Arameeër die zich “Assyriër” noemen zoals Numan Ugur/Ogur/Shabo en anderen, heeft Ibrahim Seven geen verraad gepleegd jegens het Aramese volk door te fungeren als een slaaf en PR man voor de PKK. De heer Seven weigert, in tegenstelling tot Ugur/Ogur/Shabo, om zich voor het karretje van de PKK en Ocalan te spannen.

 

Over de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen die door Ocalan werden gerekruteerd zegt hij:

“Na een tijd heeft hij (Ocalan) mensen uit ons volk gevonden, heeft Koerdische Parlement opgericht, 5 mensen zijn lid geworden en hebben gezegd dat ze vertegenwoordigers zijn van het Syrische [Arames] volk, … als ik een vertegenwoordiger ben van de Syriërs [Arameeërs], dan moet het Syrische [Aramese] volk mij aanwijzen als hun vertegenwoordiger. Ik sprak met diegenen die zitting namen in het Parlement en vroeg hen: wie heeft jullie gekozen om namens ons volk deel te nemen in het Parlement? Ik heb deze rol niet gespeeld en de reden is dat de persoon (Ocalan) geen democraat is en ten tweede, alleen als het Syrische volk mij aanwijst als hun vertegenwoordiger, dan is het okay.”

 

Commentaar: Inderdaad waren er 5 afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen die zitting namen in het Koerdische Parlement.

Één van die mensen, naast Numan Ugur/Ogur/Shabo, die in het Koerdische Parlement zitting nam was Ferman/ Circis Aslan (alias: George Aryo). De heer Aslan is ook verliefd op de PKK en maakt vurig reclame voor. Hij was een van de oprichters van het Koerdisch Parlement (in paragraaf 3.2. meer hierover).

 

Over Camil Bayik, de huidige leider van de PKK zegt hij: Na Apo ken ik Cemil Bayik uit zijn jongere jaren. In 1992 kwam Bayik naar Rotterdam, en ben naar hem toe gegaan. In die tijden vernielde PKK winkels, bezette snelwegen. Ik vertelde hem, ‘Cemil dat is niet goed (wat jullie doen), zo bezorgen jullie jezelf een slechte naam.’ Hij gaf mij gelijk maar vertelde dat “onze leider luistert niet naar ons.” Als jij met hem gaat praten, misschien dat hij naar jou luistert”

 

3.1. De trouwe PR man van de PKK, Numan Ugur (Numan Ogur, Numan Shabo Ugur, Numan Nesro/ Nisro) belt tijdens de uitzending op…

 

De loyale slaaf en de PR man van de PKK, de heer Numan Ugur/Ogur/Shabo, die samen met de PKK en andere fanatieke Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen een geestelijke genocide probeert te plegen op het Aramese volk, kon het niet na laten om tijdens de uitzending te bellen en zijn ongekende liefde voor de PKK en Abdullah Ocalan te onderstrepen.

 

Over zijn ervaring met Ocalan en PKK zegt de heer Ugur/Ogur/Shabo:

“De laatste 30 jaren, na het opkomen van de PKK, is er veel veranderd. Misschien dat Ibrahim uren contact met hem heeft gehad. Ik heb jaren contact met hem gehad en heb geleefd in hetzelfde huis als Ocalan. Ik heb lange geschiedenis van lange discussies met hem. Daarom is hetgeen Ibrahim zegt over Ocalan onjuist. “

 

Commentaar: Hij heeft in hetzelfde huis gewoond als Ocalan. Dat verklaart zijn onvoorwaardelijke loyaliteit aan Ocalan en de PKK. Ze hebben hem zeer effectief gehypnotiseerd/ geprogrammeerd waardoor hij alles uit hun handen neemt. Hij was een vertrouweling van Ocalan geworden. Daarom had hij een uiterst belangrijke functie en voerde de besluiten van de PKK uit, namelijk: Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur). Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren. Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren. Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd.” (Berxwedan, Blz. 19: Kolom 5)

 

Eerste bedekte waarschuwing

 

Numan Ugur/Ogur/Shabo, de PR man van PKK waarschuwt Suryoyo Sat en Ibrahim Seven in bedekte termen door te zeggen :

“Ten tweede, wij als televisie Suryoyo Sat die een groot deel van ons volk vertegenwoordigd, één van de televisies die wij hebben, die geëerd wordt door ons volk.”

“Als je een leider van een volk als Ocalan, waar duizenden voor doodgaan en miljoenen mensen hem steunen, vergelijkt met Stalin en Sadam en een Koerdische Aga, beledigen jullie de leider van een volk. Wij hebben als Syriërs [Arameeërs] geen belang bij zo’n kwestie. Iemand kan een visie hebben, maar elke visie in de media is het nodig dat men naar de voordelen en nadelen kijkt”

 

Commentaar: Omdat hij met Ocalan heeft geleefd, wordt hij door de leiding van de PKK gebruikt en ze geven hem het gevoel alsof ze hem respecteren. Zijn wensen worden door de PKK verwezenlijkt. En één van die wensen is de vervalsing van het Aramese culturele erfgoed door deze te vervangen door de occulte “Assyrianisme”.

De heer Ugur is op persoonlijke initiatief met de PKK naar bed gegaan. Wat heeft de vredelievende Aramese volk met zijn verraderlijke geestelijke “Assyrische” hoererij te maken? De Arameeërs hebben totaal geen belang bij de privéavonturen van de heer Ugur/Ogur/Shabo met de PKK en Abdullah Ocalan. Waarom moet ons volk rekening houden met deze verrader die ons volk heeft verkocht aan anderen?

 

Opnieuw onderstreept de heer Ugur/Ogur/Shabo zijn bewondering voor zijn vriend Abdullah Ocalan die volgens hem Erol Dora als parlementslid heeft aangewezen:

“In de tijd van het (Turkse) republiek hebben wij nooit een parlementslid gehad, maar dankzij Ocalan, hebben wij een Parlementslid Erol Dora. De politieke atmosfeer gecreëerd door de PKK heeft ons volk sommige dingen goed gedaan. In Syrië wordt ons volk, ondanks oorlogen, geëerd als een volk met Christelijke cultuur en ook Syrische [Aramese] cultuur, dit moeten we ook zeggen….”

“Ik wil niet zeggen dat Ocalan een heilige is, maar ik kan zeggen dat er in de geschiedenis van Koerdistan geen andere Koerdische leider als Ocalan is geweest die het Syrische [Aramese] volk en het Armeense volk heeft geëerd. In de geschiedenis ben ik zoiets niet tegengekomen en heb ook niet gelezen……….”

 

Commentaar: Wat een drama! Hij heeft totaal niet in de gaten dat hij wordt gebruikt als instrument in hun handen om zulke bewonderenswaardige uitspraken te doen. Hij is heel goed afgericht door de PKK.

 

Zijn liefde voor de PKK is ongekend en wel als volgt:

“In de geschiedenis van de Koerden is er niets moois verschenen als de PKK …. In tegenstelling tot de onrecht van de Koerdische Agas, heeft de PKK, okay tijdens de strijd met de Turken hebben wij ook moeten lijden en zijn gevlucht, maar heeft ons niet vervolgd en respecteert onze cultuur. In de manifest van de PKK wordt nog steeds de rechten van de volkeren die in Mesopotamië wonen gegarandeerd, zoals Assyriërs- Syriërs worden genoemd….. Al deze dingen kan ik zeggen zijn met instemming van Ocalan gebeurd..”

 

Commentaar: Exact heer Ugur/Ogur/Shabo, “Assyriërs- Syriërs”, dat was het allemaal om te doen. Dat rechtvaardigde de weg van terrorisme, het opofferen van de weerloze jongens/ meisjes, het creëren van haat en verdeeldheid, het stichten van onvrede tussen de families, tussen broers, tussen ouders en kinderen en tussen mannen en vrouwen.

De heer Ugur/Ogur/Shabo lijkt zodanig gehersenspoeld te zijn dat alles wat met PKK of Ocalan te maken heeft voor hem heilig is.

 

Tweede bedekte waarschuwing

 

De heer Ugur/Ogur/Shabo benadrukt het belang van de PKK, de noodzaak om mee samen te werken en geeft een bedekte waarschuwing:

Wij hebben ook voordelen bij (onze samenwerking) met dit volk (van de PKK).. Of wij moeten zeggen dat wij nooit naar Mesopotamië teruggaan. Als wij zeggen dat wij willen leven binnen het gebied van Mesopotamië, of in Tur Abdin, of in het noorden van Syrië, hebben wij PKK nodig zeg ik in alle eerlijkheid. Zonder de PKK zou ISIS alle Syriërs [Arameeërs] hebben weggejaagd uit het noorden van Syrië. De strijdgroepen die verbonden zijn met PYD, die HPG en JPG, voeren strijd om de grenzen in het noorden van Syrië te verdedigen, maar ook bewaken ons volk. Als morgen de Koerden worden verslagen, dan zal ISIS ons volk slachten…. ”

“Daarom zeg ik nogmaals, als wij in vrede willen leven in ons land met de Koerden, hebben wij PKK nodig. Ibrahim heeft een persoonlijk andere kijk op Ocalan, ze mochten elkaar niet. Ik wil niet dat dit als een probleem wordt tussen ons en de Koerden. Vandaag zullen ze zeggen dat iemand op Syrische [Aramese] televisie zich heeft uitgelaten over Ocalan. Veel Syriërs [Arameeërs] spreken Koerdisch en zullen doorvertellen. Later krijg ik dan telefoons met de vraag waarom heeft hij zo gezegd en waarom heeft Suryoyo Sat zo gezegd.”

 

Commentaar: In de beleving van de heer Ugur/Ogur/Shabo, moet iedereen heel positief praten over de PKK en de heer Ocalan. Anders krijgt hij telefoons van zijn vrienden van de PKK die over de negatieve publiciteit zullen klagen. Wat de heer Ugur/Ogur/Shabo hier doet is niets anders dan proberen om de persvrijheid in te perken. Dit is een dictatoriale stalinistische mentaliteit. Dat hij samen met zijn vrienden van de PKK probeert om de Aramese culturele erfgoed te vervalsen is in zijn beleving niets aan de hand, zo is het afgesproken en staat vermeld in de manifest van de PKK. Dat de heer Ugur/Ogur/Shabo verliefd is op PKK en de heer Ocalan is zijn keuze. Maar wat heeft het Aramese volk met zijn geestelijke hoererij te maken? Het is een privékwestie van hemzelf. Dat hij zonder de PKK kennelijk niet lijkt te kunnen leven is zijn probleem. Waarom moet het Aramese volk naar hem luisteren en rekening met hem houden?

 

Derde bedekte waarschuwing

 

Opnieuw waarschuwt Ugur/Ogur/Shabo, in bedekte termen, Suryoyo Sat om zulke uitzendingen in de toekomst niet uit te zenden:

“Ik wil jullie zeggen, vanuit een zuivere hart, als een zoon van de Syriërs [Arameeërs], als zoon van dit volk, voor zulke uitzendingen kunnen jullie van tevoren met de sprekers overleggen dat er rode kwesties zijn die mogelijk nadelig kunnen uitpakken (voor ons volk)……..”

“In dit alles, neem ik de kwestie niet te zwaar op, maar voor onze toekomst van de twee volkeren of andere volkeren om in vrede met elkaar te leven, zeg ik dat wij op moeten letten met zulke dingen…

 

Commentaar: Geldt dit ook voor Turkije en Recep Tayyip Erdogan of geldt dit alleen voor PKK en Ocalan?

 

3.2. Ibrahim Seven reageert op de uitspraken van de heer Ugur/Ogur/Shabo, de PR man van de PKK

 

Ibrahim Seven veegde de vloer met de uitspraken van Numan Ugur/Ogur/Shabo, de PR man van de PKK. Hij zegt over zijn opmerkingen:

“We moeten niet bang zijn om kritiek te leveren. De gedachte van “de Koerden zijn sterk en we moeten daarom niet tegen hen in opstand komen” is de gedachte van dhimmi, het komt van Islam, is onderwerping. Wie heeft ons land afgepakt?... Mustafa Kamal noemde onze grondgebied “Guney Dogu”, dat is zuidoosten. Wat zegt de PKK? Het zegt: dit is Koerdistan, Syrië, Rojava is Koerdistan. Kamishli, Hassakee is niet in Rojava Koerdistan. Dat gebied is Syrië, 2500 jaar terug was de naam van dat gebied Syrië….. Ze willen onze naam uit de geschiedenis wissen. Ze zeggen, daar (noorden Syrië) is Rojava Koerdistan, dat is niet zo, dat is Syrië…. Als wij bang zijn, als wij bang zijn hier in Gutersloh…”

 

Commentaar: De heer Seven heeft duidelijk een meer onafhankelijke kijk op de Koerden dan de heer Ugur/Ogur/Shabo die helaas alles doet om hen zoet te maken.

Het is inderdaad goed opgemerkt door de heer Seven dat Ze willen onze naam uit de geschiedenis wissen.Dat was ook het doel van het onheilige verbond tussen PKK en “Assyriërs”, om onze naam uit te wissen. En ze gaan nog steeds mee door.

Om dit doel te bereiken werd de PKK media ter beschikking gesteld aan de occulte en afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

Circis/Ferman Aslan (Alias: George Aryo)

Foto: Roj Tv

Over de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en zich ongevraagd presenteren als vertegenwoordigers van het Aramese volk, zegt de heer Seven:

“Er zijn sommige mensen die zich voordoen als vertegenwoordigers van de Syriërs [Arameeërs], zoals één van hen George Aryo enz, wie heeft hen gekozen?”

 

Commentaar: Inderdaad, wie heeft hen gekozen? Niemand! Ze dringen zich ongevraagd op het Aramese volk. Het is een privé-initiatief waar het vredelievende Aramese volk niets mee te maken heeft.

In de media noemt hij zich "George Aryo" maar zijn oorspronkelijke naam is Circis Aslan. Later heeft hij zijn voornaam veranderd van Circis in Ferman.

 

De heer Ferman Aslan verheerlijkt PKK en Ocalan met een passie vergelijkbaar met Numan Ugur/Ogur/Shabo.

De heer Aslan is intensief betrokken met de PKK en aanverwante organisaties. Zo was hij een van de grondlegers van het Koerdisch Parlement in 1995.

 

Over Erol Dora, die volgens Numan Ugur/Ogur/Shabo door Ocalan in het Turkse parlement is geplaatst, zegt Ibrahim Seven:

“Erol Dora ken ik ook persoonlijk. Ik heb een ontmoeting met hem gehad in Gutersloh. Drie maanden terug was er een conferentie over genocide in Dortmund… Een Yazidi sprak over de genocide van Yazidi’s, iemand uit Dersim sprak over de genocide van Dersim. Waar heeft Erol over verteld? (Hij vertelde) Hoe kunnen wij in de gemeenten basis democratie creëren? De Yazidi’s en Dersimi’s hebben geleden over genocide en praten over genocide en hij praat over iets anders.”

 

Commentaar: De heer Dora durfde natuurlijk niets te zeggen over de Aramese genocide om geen problemen te krijgen met de Turkse overheid. Zoveel moed hebben ze niet. Waar ze echter wel de moed lijken voor te hebben is de geschiedenisvervalsing.

 

Over de PKK, die volgens Ugur/Ogur/Shabo In de geschiedenis van de Koerden is er niets moois verschenen als de PKK..zegt Ibrahim Seven:  

“……… de PKK heeft 3000 andersdenkende Koerdische mensen vermoord. Voorzitter van de opgerichte Koerdische Parlement was Selim Curukkaya. Hij heeft paar woorden kritiek geuit op APO (Ocalan) en zit voor 10 jaar ondergedoken in Duitsland om niet te worden vermoord. Daarna werd Yasar Kaya gekozen als leider van het parlement. Ook hij uitte kritiek en werd daarom uitgezet. Nadat hij (Ocalan) en de Turken tot elkaar kwamen, heeft hij het parlement van de hand gedaan, bestaat niet meer. Geen één van de parlementsleden hebben vragen hierover gesteld, inclusief Syrische [Aramese] leden niet.”

 

Over Abdullah Ocalan zegt de heer Seven:

“Op 28 maart 2013, werd hij bezocht door Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder en Altan Tan. Het gesprek van de bijeenkomst werd gepubliceerd in Milliyet (hier, hier)….”

“Hij heeft gezegd: Over 2 jaar is het 100jarige bestaan van genocide. In deze 100 jaren is er een imperialistische parallelle Griekse, Armeense en Joodse land die vijandschap tussen ons en de Turken willen creëren. Wij moeten met een plan daarop voorbereid zijn…. Als hij zoiets zegt over ons…”

“Ten tweede heeft hij gezegd dat men het hoofd van MIT (Turkse Nationale Inlichtingendienst ) gevangen wilde nemen, maar dat “ik onmiddellijk contact met hen heb opgenomen en gezegd als jullie deze grote moedige man gevangennemen, dan zal dat Turkey schaden.”

“Daarna zegt hij: “Wij, ons volk, is Moslim. Ik ben niet als andere linksgeoriënteerden om de Islam te bekritiseren. Als jongen heb ik een bijeenkomst van Necip Fazıl Kısakürek bezocht, dat zegt hij. Als er een extremistische Islamitische, fascistische Turkse Moslim bestaat, dan is dat Necip Fazıl Kısakürek. Als hij zoiets zegt over ons volk…. Sommige vrienden zullen zeggen: ja, dat is politiek. Okay, dat is politiek, maar wat is zijn echte gedachte dan? …..”

 

Over de geestelijke hoererij van de “dauronoye” (GHB/MUB/ESU/Suroyo Tv) met de Koerden in Syrië zegt Ibrahim Seven:

Wij hebben gehad over dhimmi, (slaven) onder Islam. Ik zie het als een foute idee. Toen de twee verdedigers in Chabur (Syrië) werden vermoord, wat hebben zij ervan gezegd? Wie heeft hen vermoord en waarom zijn ze vermoord? En wat zeggen ze daarover? Er is Sutoro, die niet samenwerkt met de Koerden, probeert ons volk te beschermen. Toen de patriarch naar Kamishli en Hassakee ging, wie heeft hem beschermd? De Koerden of het Syrische leger en Sutoro? ………

“Ze zijn niet vrij. Ze zijn opgericht door de PKK. Acht jaar lang hebben ze vertoefd op de bergen van Irak. Ze zeiden “Wij gaan een Syrische land, een Assyrische land oprichten”, hebben jongeren verzameld, de helft van deze jongeren werden door hen gek gemaakt waarvan sommigen mijn familie zijn………….”

“Na 8 jaar zijn ze mee opgehouden en kwamen ze hiernaartoe….. Er is op het ogenblik oorlog in Irak. Wat doen zij? Hetzelfde geldt voor Syrië?...”

 

Commentaar: Inderdaad zijn ze opgericht door de PKK en werken voor de PKK. En dat geldt exact ook voor hun activiteiten in Syrië. Ze moeten PKK/PYD gehoorzamen.

 

3.2.1. Geestelijke hoererij met de Moslimbroederschap

 

Over hun geestelijke hoererij met de PKK, de Islamitische terroristen en hun terugkeer naar de PKK zegt de heer Seven:

“Drie jaar geleden hadden ze hier in Gutersloh een programma samengesteld waarbij de dauronoyee (GHB/MUB/ESU Suroyo Tv) en ADO besloten om de Moslim broederschap te helpen, ‘ze zijn democratisch, zullen democratie naar Syrië brengen en daarom moeten wij hen helpen.’ ”

“Ik was ook daar en vertelde hen dat ons volk in Syrië vooral de regering steunt. Hier in Europa steunen ze ook de regering. Daar in Syrië kun je zeggen dat ze misschien bang zijn, hier zijn ze niet bang, ze helpen de regering. Namens wie praten jullie als jullie over Moslim broederschap hebben?

“Daarna in 2012, hadden de dauronoyee (GHB/MUB/ESU Suroyo Tv) een ontmoeting met Jebhat Al Nusra in Cairo. Wie is Jebhat Al Nusra? Het is Al Qaeda! Wie heeft ontmoeting met hen gehad? George Chamoun.”

“Ik vroeg zelf aan George Chamoun, hoe kunnen jullie met hen aan de tafel gaan zitten? Hij zei: “Wij hebben overeenstemming bereikt. Een van de mensen van Jebhat Al Nusra stond op en zei dat wij allemaal Moslims zijn. Ik stond op en vertelde hun dat ik geen Moslim ben.”

 “Daarna, of ze kregen geen geld van hen of ze kregen de ruimte niet van de Moslim broederschap en zijn daarna weer teruggegaan naar de PKK. … Ze lijken op Kamanca spelers die spelen en mensen die geld in hun kamanca doen roemen…… Deze mensen roemen anderen vanwege geld of andere zaken… Als iemand Moslim broederschap heeft geholpen, bestaat in het Christendom erkenning van de zonden en boetedoening… Ze zijn terug, maar hebben hun fout niet erkend tegenover het volk. Diegenen die Moslim broederschap heeft geholpen is een verrader van ons volk……”

 

Commentaar: Voor de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen is alles toegestaan om de occulte koloniale leugennaam overal te verspreiden. Hun immoraliteit en geestelijke hoererij kent geen grenzen. De afschuwelijke geest van Nimrod/ Assur antichrist maakt ze totaal blind!

 

Over de “Assyrische” Democratische Organisatie (ADO), ook wel “Mtakesto” genoemd, zegt de heer Seven: “Ook de Mtakesto (ADO), er zijn niet veel mensen over van de Mtakesto, is uiteengevallen… Said Yildiz heeft geld verzamelt en bracht het geld naar het kamp van de strijders. Ik vroeg hem: “Wie waren in het kamp? Waren daar Christenen? Nee, zei hij. Waren daar Alaviten? Nee zei hij. Waren daar Druzen? Nee zei hij.” En ik vroeg hem: “Aan wie heb je het geld gegeven?” “Het waren Soennitische Moslims” vertelde hij mij. Diegenen die je hebt geholpen, worden later strijders….. geld verzamelt van de regering van Sweden en misschien ook van ons volk.”

“Ze vertelden ook dat ze geld hadden verzamelt en een ambulance hadden gekocht en aan de Moslim broederschap gegeven

 

Commentaar: Alles is toegestaan voor de verspreiding van "Assyrianisme." Ze plegen geestelijke hoererij met iedereen die zich aandient, inclusief Turken, Koerden, Islamitische extremisten en hun Westerse meesters.

 

Opnieuw veegt de heer Seven de vloer met de “Assyrische dauronoyee” (GHB/MUB/ESU Suroyo Tv) en zegt over hun geestelijke hoererij: Daarom zie ik dat de dauronoyee/ revolutionairen niet oprecht zijn naar zichzelf toe. Ze hebben eerst 8 jaar lang de mannen naar Kandil (bergen Irak) gebracht. Wat hebben ze daar bereikt? De helft van de mensen hebben ze daar gek gemaakt. Daarna zijn ze teruggekomen en hebben Suryoyo Tv opgericht. Daarna hadden ze toen de samenwerking met PKK gebroken. Daarna zijn ze samenwerking aangegaan met de Turkse inlichtingendienst. Ze hebben met Numan Kurtulmus gesproken. Numan Kurtulmus is de assistent van Erdogan. Ze vertelden hem dat ze een democratie in Syrië wilden oprichten naar het Turkse model. Daarna hebben ze een hele belangrijke uitspraak gedaan… "het is nodig dat wij de geschiedenis terzijde schuiven"… die man zei, laten we geschiedenis terzijde schuiven, dat wil zeggen niet over genocide praten, we sluiten nu een overeenkomst … Ze hebben gezondigd, ze moeten hun straf erkennen……”

 

Commentaar: Het doel heiligt alle middelen.

 

Op 9-10-2013 rapporteerde Hurriyet Daily News in een artikel getiteld “Syriacs join opposition to topple al-Assad government."

We lezen onder andere: "Bassam- Said Ishak, het hoofd van de Syriac National Council en Tuma Celik, de vertegenwoordiger van Syriac European Union in Turkije, beiden prominente figuren die de opponenten steunen in Syria, spraken met Hurriyet Daily News over de redenen van hun alliantie met de opponenten van het Syrische regime. “Zoals alle volken van Syrie, inclusief Christenen, Moslims, Soenies, Koerden en Aleviten, voeren wij een gezamenlijk gevecht voor de val van dictatuur van Bashar Assad en voor het verkrijgen van vrijheid en gelijke rechten. De oppositie beweging wordt beschouwd als een Moslim- Soenie beweging iets dat een grote misverstand is,” zei Ishak"

 

Hebt U het gelezen? "Tuma Celik, de vertegenwoordiger van Syriac European Union in Turkije." Ze waren toen nog vrienden met Turkije en hadden met de PKK gebroken. Ze wilden gezamenlijk de regering van Bashar Assad omver werpen!

Inmiddels zijn ze weer teruggekomen bij de PKK en hebben met Turkije gebroken.

 

4. De krankzinnigheid van Suryoyo Sat

 

Suryoyo Sat weet heel goed wie Numan Ugur/Ogur/Shabo is. Ze weten dat hij de man van de PKK is. Ze weten dat hij de oprichter is van de “Assyrische” terrorisme. Ze weten dat hij en zijn vrienden (dauronoyee” (GHB/MUB/ESU Suroyo Tv)) jongeren hebben gerekruteerd voor guerrilla activiteiten in het noorden van Irak en hun leven hebben verwoest. Ze weten dat door hun activiteiten gezinnen zijn ontwricht, onvrede, verdeeldheid en haat binnen het Aramese volk en kerk is bewerkstelligd.

Dat heeft echter Suryoyo Sat niet van weerhouden om de heer Ugur/Ogur/Shabo tijdens drie lange uitzendingen een platform te geven om hem aan de nietsvermoedende Aramese volk te presenteren als “geëerde Numan Shabo”, “ervaren politicus”, “geëerde persoon met grote kennis”, “met ervaring in het leven”, “met de politiek van de organisaties binnen het Syrische volk en het hele Midden-Oosten”, “brede kennis over het gebied van Midden-Oosten”, “is ook goed bekend met de politiek van het Midden-Oosten”, “ik ben erg blij dat hij vandaag aanwezig kon zijn om mijn en jullie vragen te beantwoorden.”

 

7-2-2014: In de uitzending van 7-2-2014 (was eerder opgenomen) werd Ugur/Ogur/Shabo door Suleymano Akguc ruim 2 uur geïnterviewd. Tijdens de uitzending werd hij gepresenteerd als Numan Shabo aan de kijker.

 

21-10-2015 en 28-10-2015: In de uitzending van 21-10-2015 werd de heer Ugur/Ogur/Shabo ruim 1,5 uur geïnterviewd door Benjamin Bulut en in de uitzending van 28-10-2015 werd hij opnieuw ruim 1,5 uur geïnterviewd door Benjamin Bulut. Tijdens de beide uitzendingen werd hij gepresenteerd als Numan Shabo (Ogur) aan de kijker.

 

Suryoyo Sat heeft de heer Ugur/ Shabo/ Ogur ruim 5 uur platform gegeven om zich aan de nietsvermoedende Aramese volk te presenteren. Daarmee werd de heer Ugur/Ogur/Shabo acceptabel en geëerd gemaakt bij het Aramese volk. Naar onze stellige overtuiging is dit niets anders dan misleiding, een diepe minachting voor het Aramese volk en voor de mensen die zwaar hebben geleden onder de activiteiten van de heer Ugur/Ogur/Shabo en zijn medestanders.

 

5. Afsluitende opmerkingen

 

De activiteiten van de Westerse Koloniale machten onder het Aramese volk hebben ons volk ongekend schade toegebracht en hun ondergang in het Midden-Oosten bewerkstelligd en wel als volgt:

 

5.1) Interventie Westerse koloniale machten

 

Door de bemoeienissen van de Westerse koloniale machten en het uitvinden van de exotische namen “Assyriërs” (19e eeuw) en Chaldeeërs (16e eeuw), wordt het Aramese volk onder drie benamingen gepresenteerd, namelijk: Arameeërs, Assyriërs, Chaldeeërs. De Arameeërs worden op deze manier niet serieus genomen en uitgelachen door de vijandige omgeving van het Midden-Oosten.

 

Door deze giftige koloniale Westerse verdeeldheid onder het Aramese volk is het niet mogelijk om op te komen voor hun fundamentele politieke, culturele, sociale en mensenrechten met het gevolg dat deze rechten compleet worden genegeerd en met de voeten getreden.

 

5.2) Assyrische oplichters bij de Verenigde Naties

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen zijn zeer fanatiek, houden zich onder andere bezig met geschiedenisvervalsing, liegen, bedriegen, manipuleren, terrorisme, creëren van chaos, verwarring en verdeeldheid.

Alles lijkt te zijn toegestaan om tot hun doel te komen.

 

Assyrian Crooks (Assyrische oplichters)

Een telegram gevonden in de archieven van de Verenigde Naties uit 1924 waarin gewaarschuwd wordt voor de leugens en misleidingen van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

We lezen in de telegram: Assyro Chaldean delegation having left Geneva two crooks Zacharia Isaac & simon Nicholos are forging documents to deceive foreign diplomats- prince Cambar villa Louis

 

Leon Mazargues Marseille

 

Vertaling: De Assyro Chaldese delegatie heeft twee oplichters in Geneva achtergelaten, Zacharia Isaac & Simon Nicholos vervalsen documenten om de buitenlandse diplomaten te misleiden.

 

Leon Mazargues Marseille

 

Liegen, bedriegen, manipuleren en vervalsen is altijd het handelsmerk geweest van de occulte en afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Zowel geestelijken als leken maken zich hieraan schuldig.

 

5.3) "Assyrische" fanatisme en occultisme

 

Deze vreselijke fanatisme en occultisme (hier en hier) wordt constant in de gedachten en zielen van de weerloze jongeren ingespoten waardoor er een ongekende haat wordt gekweekt jegens hun Aramese oorsprong en de God van Abraham, Isaac en Jecob. Dat is ook de reden dat ze alles vervalsen en “Assyrisch” noemen. Daarom hebben ze ook geen moeite mee om bijvoorbeeld Aramees te veranderen in “Assyrisch” en St. Afrem de Syriër te veranderen in St. Afrem de “Assyriër.”

Helaas wordt daarmee niet alleen verschrikkelijke haat jegens hun Aramese oorsprong in hun harten ingespoten, maar ook jegens het Christelijke geloof. Het is de afschuwelijke geest van Nimrod/ Asshur antichrist.

 

5.4) Plegen van geestelijke hoererij

 

Door hun fanatisme zijn ze bereid om met iedereen geestelijke hoererij te plegen om het “Assyrianisme” te promoten/ verspreiden. Ze nodigden hun Westerse meesters en scheppers George Bush en Tony Blair uit om alstublieft naar Irak te komen en hen te bevrijden van Saddam Hussein, omdat Bush en Blair het woord “Assyriërs” in de mond hadden genomen.

Ze pleegden in 2011 een geestelijke hoererij met de Moslimbroederschap om regering Assad omver te werpen.

Zoals U hebt gelezen, pleegden ze in 1993 geestelijke hoererij met Abdullah Ocalan en de PKK om de “Assyrianisme” te promoten en het Aramese culturele erfgoed te vernietigen.

Ze zijn bereid om met iedereen geestelijke hoererij te plegen met slechts één voorwaarde en dat is: promotie van de koloniale leugen-naam “Assyriërs”.

 

5.5) Religieuze benaming

 

Wat ooit is begonnen als een religieuze benaming voor de Oost- Aramese Nestorianen van Uramia (Iran) en Hakkaria (grens Turkije- Irak) door de anglicaanse missionarissen in de 19e eeuw, raakte de benaming “Assyriërs” door de Aramese Nestorianen langzamerhand in gebruik als nationale naam.

De anglicaanse missie stichtte scholen waarin zeer effectief de Aramese Nestorianen werden onderwezen in hun nieuwe identiteit. Ze begonnen hun kinderen te noemen naar de vroegere Assyrische afgoden zoals “Assur”, “Nimrod”, "Marduk", “Sargon”, “Assurbanipal”, “Samiramis”, “Babylonia”, “Assyria” enz..  Een generatie later hadden velen van hen “Assyrische” namen en voelden zich daarom “Assyriërs” hetgeen resulteerde in fanatisme en bijna een soort demonische bezetting.

 

5.6) Vroegere afgoden van Mesopotamie

 

Het omarmen van de vroegere afgoden, vooral Nimrod/ Assur antichrist, betekent dat ze zich openstellen voor de geest van antichrist. Vandaar dat de nieuwe aangeleerde “Assyrische” identiteit doordrenkt is met occultisme (hier, hier) gedipt in een dun vliesje christendom.

Dat verklaart ook waarom ze een ongekende vijandigheid jegens de Bijbel en dan vooral het oude testament koesteren. Het is de geest van Nimrod/Assur antichrist

 

Ze claimen dat het oude testament is vervalst door de Joden om de oude Assyriërs bespottelijk te maken. Wat ze doen is niets anders dan een moderne afgoderij. Naast hun afwijzing van de Bijbel, bestrijden ze hun Aramese oorsprong met vuur en zwaard en veranderen alles wat “Aramees” of “Syrisch” is in “Assyrisch.”

 

5.7) Individuen uit andere Aramese denominaties

 

Langzamerhand begonnen, naast Oost- Aramese Nestorianen, ook individuen uit andere Aramese denominaties interesse te tonen voor de koloniale anti-Aramese, antichristelijke en occulte “Assyrianisme.”

 

Wij hebben al in het voorgaande gerefereerd naar de activiteiten van Isa Gulten/ Garis in het klooster St. Gabriel in Tur Abdin en het dreigement van Turkije om in 1998 het klooster te sluiten. Het dreigement van Turkije was absoluut niet zonder reden.

Volgens onze informatie (en het is algemeen bekend) is de heer Gulten/ Garis een grote promotor van “Assyrianisme” in Tur Abdin sinds meer dan 30 jaar geleden. Als leraar Aramees was/is de heer Gulten/ Garis in de positie om deze afschuwelijke ideologie in de zielen van vele Aramese studenten in te spuiten die in St. Gabriel studeerden met verschrikkelijke gevolgen voor de kerk en het volk. We denken geliefde lezer dat in het hart en de ziel van iedereen, die onder Isa Gulten/ Garis onderwijs heeft genoten in het klooster St. Gabriel, de afschuwelijke geest van Nimrod/ Assur antichrist werd ingespoten.

 

Iedereen is hiervan op de hoogte, maar doet er niets tegen. Hypocrisie ten top!  In tegendeel, als hij bijvoorbeeld naar Nederland komt, wordt hij omgeven door zijn oud studenten en anderen en wordt door hen aanbeden als "god."

We zijn van overtuigd dat de activiteiten van de heer Gulten/Garis, zijn voormalige studenten en zijn aanhangers tot de volgende zure vruchten hebben geleid voor ons volk in Turkije en daarbuiten:

 

1) Het ontstaan van “Assyrische” terrorisme

2) Pesterijen/ confiscatie Aramese dorpen en grondgebied in Tur Abdin

3) Dreiging van Turkije om in 1998 het klooster St. Gabriel te sluiten.

4) Het besluit van de Turkse Hoge Raad in 2006 om ons volk op de terroristen lijst van de Hoge Raad te plaatsen.

5) De rechtszaken tegen St. Gabriel klooster in 2008.

6) De confiscatie door de Turkse overheid van 50 kloosters, kerken en begraafplaatsen in Turkije in 2017 (Turkije lijkt inmiddels hierop zijn teruggekomen).

 

Wij denken dat satan de heer Gulten/ Garis en zijn aanhangers gebruikt als een machtige instrument om de Syrisch orthodoxe kerk uit elkaar te verscheuren, onvrede, chaos, haat en verdeeldheid te zaaien en het vernietigen van Aramese erfgoed te bewerkstelligen.

 

5.8) Geschiedkundige travestie: Arameeërs afkomstig van “Assyriërs?”

Amuserend en lachwekkend!

 

In Berxwedan van 24-4-1993 (blz.18, kolom 1) lezen we over het gesprek tussen de leider van PKK, Abdullah Ocalan (bijnaam: Apo) en Assyrische Democratische Organisatie (ADO) over Arameeërs.

De kennis van geschiedenis bij de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen is werkelijk amuserend en lachwekkend. We zullen enkele citaten van het gespreek weergeven en van commentaar voorzien.

 

A.D.O: Om in dit verband, de kwestie nog meer te verduidelijken is het nodig om ook aandacht te geven aan de in de geschiedenis bekende geraakte Arameeërs.

Voorzitter APO: Natuurlijk, ook daar wil ik over horen.

A.D.O: De Arameeërs zijn ook een deel van de Assyriërs.

 

Arameeërs zijn een deel van Assyriërs? Waar halen ze dit vandaan? Wat voor soort geschiedenis studeren de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen?

 

Dit krijg je geliefde lezer als je jezelf compleet overgeeft aan occultisme, leugen en bedrog, misleiding, manipulatie en fanatisme. Dit soort verhalen injecteren ze ook in de weerloze en onschuldige gedachten, harten en zielen van kleine kinderen, het is de afschuwelijke geest van Nimrod/ Assur antichrist met verschrikkelijke gevolgen.

 

Het is daarom ook te begrijpen waarom deze kinderen op latere leeftijd onvoorstelbare haat koesteren jegens hun Aramese oorsprong, de Bijbel en het oude testament in het bijzonder.

Daarmee creëren ze hun eigen wereld en hun geschiedenis die compleet tegenovergesteld is aan de werkelijkheid, exact zoals de ISIS/ISIL terroristen dat deden om de weerloze onschuldige kinderen te hersenspoelen. 

 

A.D.O:……. Zelfs als de Arameeër als een apart volk worden beschouwd, waren ze zeer verbonden met de Assyriërs voor betreft hun cultuur en beschaving en zijn daarna in ieder geval verdwenen/gesmolten.

Voorzitter APO: Prima, wat is hun oorsprong?

A.D.O: We kunnen zeggen dat ze afstammeling zijn van de Assyriërs van Mesopotamië.

Het is zeker dat zij geen Arabieren zijn.

De betekenis van het woord “Oromoye” (Aram) in het Syrisch is “Groot”, “Hoog”.

“Aram” is tegelijkertijd ook een naam.

Om deze reden hebben zij deze naam op zichzelf toegepast.

 

Het zijn onvoorstelbare arme dwazen die totaal niets van de geschiedenis begrijpen!!!

De Arameeërs verdwenen en ze zijn afstammeling van Assyriërs? Echt waar? Dit is zeer amuserend! Wordt dit als een grap bedoelt of menen ze echt dat de Arameeërs zijn verdwenen? Dit wordt heel simpel gelogenstraft door de befaamde geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië die allemaal getuigen van hun Aramese oorsprong.

 

Zie je geliefde lezer wat het resultaat is van ongekende blindheid en dwaasheid? Doelbewust geschiedenis vervalsen is hun gebruikelijke handelsmerk.

 

Voorzitter APO: Een van onze buurdorpen heeft ook de naam Aram.

Dit woord moet dan ook van het Syrisch afkomstig zijn.

 

Dat is juist meneer Ocalan, omdat Urfa/ Urhoy waar U vandaan komt ooit het centrum van Arameeërs was!

 

A.D.O: Absoluut, ze zijn geen Arabieren.

Hun taal wordt ook Aramees genoemd.

Ook onze taal die wij spreken is eigenlijk Aramees; maar wordt in onze dagen Syrisch genoemd.

We kunnen ook zo zeggen: in de literatuur wordt Syrisch ook Aramees genoemd. In de kerk wordt nog steeds Aramees gebruikt.

 

O blinde dwazen, O blinde dwazen, U bent allemaal Arameeërs en U moet een keer wakker worden van Uw travestie en geestelijke hoererij met iedereen die zich aandient.

 

Voorzitter APO: Ik dacht dat veel Arameeërs in Urfa leefden; omdat er nog steeds sporen van beschaving te vinden zijn.

 

Heel goed meneer Ocalan! Er leefden inderdaad ook veel Arameeërs in Urfa. Ze zijn door Uw voorvaderen en de Turken compleet uitgeroeid of gedwongen naar Islam. Urfa/ Urhoy was het Aramese koninkrijk van Abgar dynastie.

 

Door Uw onheilige verbond met het Westerse koloniale slavernij product “Assyriërs” meneer Ocalan, heeft U Uzelf betrokken bij verspreiding van leugen en bedrog, geschiedenisvervalsing, voortzetting van kolonialisme en vernietiging van het Aramese culturele erfgoed.

Meneer Ocalan, U heeft de overschot van het Aramese volk tot vrienden gemaakt met het doel om geestelijke genocide te plegen op ons volk. Het gaat om afschuwelijke verraders die hun volk verraden en de onheilige koloniale praktijken voortzetten. Hoe kunt U met mensen samenwerken die kolonialisme verheerlijken, leugen en bedrog als water drinken en geschiedenisvervalsing doorvoeren? Hoe kunt U met mensen samenwerken die hun eigen wortels ontkennen en hun volk en vlag schaamteloos verraden?

 

Ze zijn uiterst onbetrouwbaar, zijn te koop voor paar centen, plegen met iedereen geestelijke hoererij en zijn zeer bedreven in het kweken van haat en verdeeldheid binnen het Aramese volk en kerk.

 

Voorzitter APO: Is het Aramees veel dichtbij Assyrisch?

A.D.O: Het is dezelfde; alleen is het een dialect ervan.

Voorzitter APO: Begrijpen jullie de overgebleven teksten van toen ook vandaag?

A.D.O: In het begin gebruikten ze spijkerschrift.

Aramees is het een moderne vorm van Assyrisch.

 

Aramees, een moderne vorm van Assyrisch? Wat een lachwekkende "Assyrische" virtuele geschiedenis hebben we hier. Het is werkelijk zeer ontspannend om de "Assyrische" virtuele geschiedenis te lezen. Het zal je aan het lachen brengen zodat je tranen ervan krijgt en daardoor al je (mentale) problemen zullen verdwijnen als smeltende sneeuw voor de zon.

 

Onnodige om te zeggen, echter opnieuw is dit geschiedkundige/taalkundige travestie. Dus, Aramees is een dialect van Assyrisch? Hoe laag kunnen deze blinde dwazen nog zakken? Ze hebben werkelijk een fantasiewereld gecreëerd die ver is verwijderd van werkelijkheid. Dit soort mentaliteit leidt tot verschrikkelijke vorm van fanatisme.

 

ISIS/ISIL terroristen en kinderen

 

Zoals de ISIS/ISIL terroristen kleine kinderen op jonge leeftijd hersenspoelden om te gebruiken als soldaten, zo hersenspoelen de “Assyrische” terroristen ook kinderen op jonge leeftijd, planten scala van leugens en vervalsingen in hun harten/ zielen, en kweken een ongekende fanatisme in hun weerloze harten en gedachten. Dat is een geweldige voedingsbodem voor demonische activiteit wat zich uit in een ongekende haat jegens de Bijbel, verdeeldheid en bestrijding van hun Aramese oorsprong met vuur en zwaard. Het is de afschuwelijke geest van Nimrod/ Assur antichrist

 

5.9) Christelijke natie?

 

Wij hebben het al eerder uitvoerig over gehad in onze analyse van 9-5-2014, maar een volk dat zich “Christelijk” noemt, dient zich rein te houden door het optreden tegen en verwijderen van kwaaddoeners en wel als volgt: …..  heb ik u geschreven niet om te gaan met mensen die onzedelijk leven. 10 Natuurlijk bedoelde ik niet onzedelijke mensen in het algemeen, of geldschrapers en uitbuiters of afgodendienaars. Want dan moest u uit deze wereld weg! 11 Nee, ik bedoelde dat u niet moest omgaan met iemand die zich een christen noemt en toch onzedelijk leeft of een geldschraper is, een afgodendienaar, een kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiter. Met zo iemand moet u ook niet samen eten. 12 Is het soms mijn taak te oordelen over buitenstaanders? U oordeelt toch ook alleen over hen die tot uw gemeente behoren! 13 Over de buitenstaanders zal God oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden” (1 Korintiërs 5:9-13)

 

Een “terrorist”, een “haat/verdeeldheid zaaier”, een “geschiedenisvervalser” en “rekruteren/ misleiden/ hersenspoelen van jongeren voor terroristische activiteiten” is vele malen erger dan “kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiter.

En toch geliefde lezer krijgen de “Assyrische” terroristen overal toegang en niemand spreekt hen aan op hun gevaarlijke en onheilige praktijken.

 

Een andere ernstige waarschuwing lezen we in Romeinen 16:17-18: “Broeders en zusters, ik vraag u nadrukkelijk: houd hen in het oog die tweedracht zaaien en ergernis veroorzaken, wat regelrecht ingaat tegen wat u is geleerd. Ga hun uit de weg. 18 Want zulke lieden dienen niet Christus, onze Heer, maar hun eigen lage begeerten. Door hun mooie en vrome woorden misleiden zij argeloze mensen

 

Het handelsmerk van occulte “Assyrische” terroristen is inderdaad “tweedracht zaaien”, “ergernis veroorzaken”, “misleiden van nietsvermoedende mensen/jongeren”, “zaaien van onvrede binnen families en het volk” enz..

Hun daden spreken boekdelen en toch geliefde lezer worden al hun kwade praktijken met de mantel der liefde bedekt.

 

5.10) Zware demonische activiteit

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen zijn hardleers, lijken te zijn gehypnotiseerd door demonische activiteit, geven de indruk zeer bedreven te zijn in het kwade, arrogant en vormen naar onze analyse een vloek en overal waar ze komen creëren ze verwarring, chaos, haat en verdeeldheid. Zolang het Aramese volk niet opstaat en deze occultisten/ terroristen wegjaagt uit hun midden zullen ze geconfronteerd worden met problemen, ellende en uiteindelijk hun complete ondergang.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid