Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht.

 

Het ware gezicht van hypocriete, haatdragende en kwaadaardige racisten ontmaskerd

 

English Version

 

 

Dr. Fuat Deniz

De moord op de Aramese socioloog Fuat Deniz heeft enerzijds de Aramese genocide (ook bekend geworden als 'Assyrian genocide') onder de aandacht gebracht en anderzijds heeft het ware gezicht van sommige kwaadaardige racistische personen ontmaskerd. Er werd een afschuwelijk demonische haat opgang gebracht tegen de Turken zonder eerst op de resultaten van het politieonderzoek af te wachten. Gezien de kwaadaardigheid van deze smerige en vieze haat, krijgt men de indruk alsof bepaalde mensen zitten te wachten op dergelijke gebeurtenissen om hun ongekende haat en diepe minachting jegens de Turken tentoon te spreiden.

 

In ons analyse van 3-1-2008 getiteld, Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide?” hebben wij geprobeerd om een tipje van de sluier te lichten over de kwaadaardige en criminele pogingen om het Aramese volk te “Assyrianiseren” in Zweden. Wij hebben geprobeerd aan te geven hoe doelbewust de identiteitsvervalsing wordt doorgevoerd en gestimuleerd. We hebben ook geprobeerd duidelijk te maken dat het deze mensen beslist niet om Fuat Deniz en z’n familie ging, maar eerder deze kwestie hebben uitgebuit en misbruikt voor hun persoonlijke doeleinden.

 

De Arameeërs van Aram-Nahrin (Mesopotamië), ook bekend geworden als Chaldeeërs en ‘Assyriërs’, hebben een afschuwelijke geschiedenis van bloed en tranen achter zich. Het hoogtepunt van dit leed werd bereikt in 1915 waarbij de Turken in samenwerking met de Koerden bijna erin slaagden om de Arameeërs compleet uit te roeien.

 

Minder bekend is de ongekende en haatgenerende geestelijke genocide begaan door het westerse diplomaten en missionarissen in 16e en 19e eeuw met de introductie van de valse namen ‘Chaldeeërs’ en ‘Assyriërs’ met het doel om de Aramese natie te vernietigen. En deze drang tot vernietiging gaat onverminderd door tot in onze dagen!

 

De hypocrisie van diegenen die de geestelijke genocide op hun geweten hebben is dat ze iedere gelegenheid met beide handen aangrijpen om de Turken tot op de boten af te kraken en neer te zetten als een meeste barbaarse volk met het doel om zichzelf als “de goeden” en “de beschaafden” te presenteren.

Alsof dit niet immoreel en verwerpelijk genoeg is, gaan deze afschuwelijke bandieten en racisten vrolijk door met het presenteren van ons volk als ‘Assyriërs’ alsof hun voorouders een heilige daad hebben verricht met de geestelijke vernietiging van onze natie.

 

De moord op de Aramese socioloog Fuat Deniz heeft de walgelijke verborgen kwaadaardige racistische en ongekende haat bij velen aan het licht gebracht, met name diegene die de geestelijke genocide op hun geweten hebben. Leugens, valse beschuldigen, aantijgingen werden breed uitgesmeten aan het adres van de Turken. En deze haat zal het Aramese volk, ook bekendgemaakt als ‘Assyriers’ en Chaldeeërs, zeker geen goed doen.

 

Fuat Deniz afgeslacht zoor zijn neef van vaderskant…..

 

In het Zweedse krant The Local (Sweden’s News in English) van 18-1-2008 werd het volgende meegedeeld naar aanleiding van een verdachte in de moord op Fuat Deniz:

 

* De verdacht was een ‘relatie’ van de leraar

* De vermoorde leraar ‘kende de verdachte”

 

Bij navraag blijkt de 42 jarige verdachte, die de keel van Fuat Deniz heeft doorgesneden, een neef te zijn van de vaderskant.

 

Nu duidelijk is geworden dat Fuat Deniz niet door de Turken maar door zijn eigen familie is afgeslacht, is het van belang om een overzicht te geven van de personen die willens en wetens een buitengewone smerige, vieze en lage haatcampagne, die werkelijk alle normen van fatsoen en waardigheid overschrijdt, tegen de Turken zij het direct of indirect hebben gestart. Laten we hopen dat deze narigheid en haat uiteindelijk niet op het hoofd van ons volk zal neerkomen. De moord op Deniz werd door deze oproerkraaiers en geestelijke criminelen ten volle misbruikt voor hun eigen afschuwelijke persoonlijke haat en minachting jegens de Turken. Een buitengewone ernstige zaak!

 

Als wereldwijde mensenrechtenorganisatie voor de inheemse Christelijke Arameeërs van Aram-Nahrin veroordelen wij ten strengste deze vorm van haat zaaiing en valse beschuldigingen en stellen deze haatgenerende oproerkraaiers verantwoordelijk voor de schade die ons volk heeft opgelopen.

 

We zullen hieronder het één en ander van zeggen:

 

1. Professor David Gaunt: interview met http://www.svd.se

 

Professor David Gaunt wordt gerespecteerd door zijn collega’s vanwege zijn vakbekwaamheid en degelijkheid. Na de moord op Fuat Deniz deed de heer Gaunt zijn beklag over diverse zaken met betrekking tot Turkije, de lastercampagne van de Turkse pers, de ‘hete adem” van de geheime dienst “in zijn nek” en de “bedreigingen” zoals hij het omschreef. Wat betreft ons volk, heeft de heer Gaunt zich van een andere kant laten kennen. In ons artikel van 5-1-2007 hebben wij een tipje van de sluier gelicht over de geestelijke kruistochten van de heer David Gaunt sinds een lange tijd tegen de Aramese natie.

 

De heer Gaunt heeft in het kader van de moord op Fuat Deniz een grote plank misgeslagen en wel om de volgende redenen:

 

1.1. Vrijwel meteen na de moord op Fuat Deniz deed professor David Gaunt onverantwoordelijke insinuaties richting Turkije in een haatzaaiende, premature en speculatief artikel verschenen in het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet” van de hand van Patrik Ekström en Tobias Olsson. Op 13-12-2007 overleed de heer Deniz aan zijn verwondingen en op 15-12-2007 verscheen het artikel van  Svenska Dagbladet” (http://www.svd.se/).

(Samenvatting van diverse artikelen vindt U hier: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

De eerste vraag die opkomt is dit: Was het voor de heer Gaunt zo moeilijk om de resultaten van het politieonderzoek af te wachten in plaats van zijn triestige foto te laten afdrukken in de krant en insinuerende uitspraken te doen die later ontkracht werden? Of was zijn haat tegen de Turken zo diep en afschuwelijk dat hij het niet kon wachten op een goede gelegenheid om de Turken bespottelijk te maken? Moet iemand van zijn kaliber juist niet nuchter blijven en het onderzoek van de politie rustig afwachten? En waarom nam Gaunt als vanzelfsprekende zaak dat Turkije iets met deze moord te maken zou hebben gehad? Of is het zo dat het oordeel allang gevormd was, ongeacht de afkomst van de daders achter deze moord?

 

1.2. In het artikel, geschreven door Patrik Ekström en Tobias Olsson , verheerlijkt de heer Gaunt de immorele en verwerpelijke product “Assyriërs” van z’n voorvaders- uitgevonden en gepromoot door de onheilige Jezus van het westen- en begaat daarmee een grote misdaad tegen de Aramese Natie. Was het voor de heer Gaunt moeilijk om het woord ‘Assyriërs’ achterwege te laten en ons volk als Arameeërs te presenteren? Of was het juist misschien de achterliggende kwaadaardige gedachte niet zo zeer de heer Fuat Deniz, maar de verheerlijking van de Westerse koloniale geestelijke product “Assyriërs” waarmee de Aramese natie wordt geterroriseerd?

 

In Svenska Dagbladet zegt Gaunt ’Dit is een bedreiging van iedereen die zich bezighoudt met de Assyriërs (Arameeërs) en de genocides door het Ottomaanse Rijk’, zegt hoogleraar geschiedenis David Gaunt aan de Hogeschool van Södertörn”

 

Dit is gewoon schaamteloos en ongekend haat zaaiing. Fuat Deniz werd afgeslacht door zijn 42 jarige neef van vaderskant, mogelijk had het iets te maken met een vrouw. Het is een vreselijke en dramatische familiegebeurtenis. En daar moet de heer Gaunt Turkije niet erbij halen, want die hebben hier niets mee te maken. Niet dat wij zo graag voor de Turken willen opkomen, nee, ons gaat het om de criminele uitbuiting van deze hartverscheurende gebeurtenis die Gaunt en de walgelijke Assyriërs” compleet hebben misbruikt om modder te gooien naar de Turken toe om zodoende zichzelf te presenteren als vechter voor gerechtigheid, iets wat beslist onjuist is.

 

En dat is een daad die wij volstrekt veroordelen! Gaunt heeft een afschuwelijk monsterverbond gesloten met deze terroristen waardoor z’n eigen vakgebied bespottelijke wordt gemaakt en een mes in onze zij wordt gestoken! Laat hij daarom alstublieft niet als een ridder optreden alsof hij voor gerechtigheid vecht! Want dat is hij het zeker niet!

 

1.3. In het artikel van Svenska Dagbladet lezen we verder over het beklag van Gaunt ‘Ook vertelt hij over hoe hij op zijn reizen naar Turkije op de voet gevolgd wordt door veiligheidsagenten met automatische vuurwapens. Over de lastercampagne tegen hem in een van de grootste Turkse dagbladen. Over collega’s die worden belaagd, met de dood worden bedreigd, of worden afgeschilderd als terroristen

 

De heer Gaunt is ook zelf al sinds jaren bezig met een terreurcampagne tegen de Aramese natie en probeert met alle mogelijke middelen om ons volk als “Assyriërs” te presenteren. Hoe durft hij nu met normen en waarden aan te komen als het gaat om het foute gedrag van de Turken? Immers, hij begaat zelf een grote misdaad jegens ons volk door hen willens en wetens valselijk te presenteren aan de buitenwereld en doet alsof er niets aan de hand is. Mogelijk zijn deze onplezierige ervaringen die Gaunt heeft gehad in Turkije de oorzaak van geweest dat hij als vanzelfsprekendheid aannam dat Turkije achter deze moord aanzat.

 

Wellicht is het voor Gaunt nu de tijd om zichzelf geestelijke te onderzoeken en af te vragen hoeveel pijn en leed hij de Aramese natie heeft aangedaan door de geestelijke kruistochten die hij sinds jaren begaat tegen ons volk. Misschien zijn de Turken een gesel in de handen van de Schepper van de hemel en aarde om figuren als Gaunt en anderen een signaal af te geven om te stoppen met hun geestelijke criminele activiteiten tegen de Aramese natie. Wellicht als zij de Aramese natie respecteren en stoppen met de verheerlijking van het onheilige product van hun voorvaders, namelijk de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, dan zal de gesel zich ook heel anders gedragen.

 

Wat figuren als Gaunt en anderen moeten begrijpen is dat de Turken heel goed weten om wat voor criminelen het gaat waar zij mee samenwerken, namelijk dat ze bij het terrorisme betrokken zijn geweest, dat ze meisjes hebben misbruikt en dat ze jonge mannen de dood hebben ingejaagd. Al deze misdaden hebben zij begaan in het kader van de verheerlijking van het immorele Westerse geestelijke product “Assyriërs”.

En al deze wandaden kun je niet negeren. Nee, nee en nog eens nee! Dit heeft niets te maken met retoriek, propaganda en lastercampagne. Er zijn echt mensen vermoord in de naam van de criminele “Assyriërs” ideologie en daar bent U medeplichtig aan heer Gaunt door met dit soort tuig de zee in te gaan. En de Turken hebben een goede reden om U en alle anderen met U te pesten. Want, op dat punt kunt U de Turken niets leren!

 

1.4. De pogingen van professor David Gaunt om het product “Assyriërs” van z’n voorvaders te verkopen aan de buitenwereld lijkt vruchten te hebben afgeworpen. Het artikel van 15-12-2007 werd vertaald in het Engels en zelfs in het Nederlands en verspreid op diverse Forums en Online Magazine.

 

In Nederland verschenen de Nederlandse vertaling op de website van onder andere Het Vrije Volk (http://www.hetvrijevolk.com/) en de Forum Voor de vrijheid (http://forum-voor-de-vrijheid.nl).

(Hier vindt U andere artikels: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

In het artikel van Svenska Dagbladet komt ook mevrouw Tunc aan het woord. Ze zegt, ’Laat het in godsnaam geen politieke moord zijn,' zegt Attya Tunc, een Nederlands politicus, 'want dan zijn ook wij aan de beurt.’

 

 

O nee, mevrouw Tunc? Is mevrouw bezorgd? Dat is nog eens dubieus! We zullen haar geheugen even opfrissen. Wie waren het mevrouw Tunc die in diverse landen verschillende demonstraties organiseerden om de jongeren te betrekken bij de terroristische activiteiten van de GHB/ADO, de zuster partij van de PKK? Wie waren het die de Aramese politieman in Amsterdam, de heer Cudan Kulan (alias: Michael Judi), hebben gerekruteerd en in het noorden van Irak hebben laten vermoorden, omdat hij erachter kwam dat hij was misleid en weigerde als politieman voor de terroristen te werken? Wie was het mevrouw Tunc die in 2000 in Amsterdam bijna erin slaagde om zijn medestudent voor de PKK/GHB te rekruteren?

En bent U nu zo bezorgd door het laten van grote krokodillen tranen? Vreemd hoor! En als U aan de beurt bent, zoals U het uitdrukt, dan heeft het niets te maken met genocide en dat weet U ook heel goed mevrouw!

Mevrouw A. Tunc

 

Haal daarom alstublieft genocide niet erbij om als rookgordijn te gebruiken. Alleen de verachtelijke en de haatdragende racistische journalisten van Svenska Dagbladet en Nederlandse Dagblad zijn kennelijk zo vervuld met gif en haat jegens Turkije dat ze bereid zijn om naar alle mogelijke rioolverhalen te luisteren in plaats van het hoofd koel te houden en onafhankelijk op te treden.

 

In het artikel van Svenska Dagbladet komt ook een Nederlandse “onderzoeker” aan het woord en zegt “Een Nederlandse onderzoeker en naaste collega van Fuat Deniz met wie Svenska Dagbladet heeft gesproken zegt zeker te weten wie er achter de moord zit, en vreest voor zijn leven. ’Ze volgen ons, bedreigen ons en nu hebben ze Fuat Deniz vermoord,’ zegt de Nederlandse onderzoeker, die verder anoniem wil blijven.

 

Wij denken te weten wie deze persoon is. Als ons vermoeden juist is, dan gaat het hier om een culturele antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam die op een criminele, achterbakse en racistische wijze valse verklaring heeft afgelegd om een bedenkelijke smoes in de handen van de raad van journalistiek te geven zodat ze tot een buitengewoon smerige en dubieuze besluit kwamen met betrekking tot het valselijk presenteren van de Aramese natie. Zulke smerige racisten gedragen zich heel zielig, in werkelijkheid gaat het om gewetenloze geestelijke criminelen.

 

Meneer zegt “zeker te weten wie er achter de moord zit”. Ja, ja, de Turken hebben het gedaan, daar is hij zo zeker van. We weten inmiddels wel beter. Het gaat hier echt om viezeriken die gewoon haat verspreiden om zichzelf als “beschaafd” en “correct” te presenteren!

 

De dood van Deniz is waarschijnlijk een welkome geschenk geweest in de handen van dit soort tuig om hun haat en minachting naar Turkije tentoon te spreiden. Hun ware, verdorven en racistische gezicht is nu ontmaskerd!

 

2. ESNA en AINA: Internationale haatgenerende en leugenmachines

 

De geestelijke kinderen van de Westerse immoraliteit in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw, dat wil zeggen de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, hebben de familiemoord op Fuat Deniz op een ongehoord criminele wijze misbruikt en uitgebuit om aandacht te vragen voor de verwerpelijke ideologie “Assyriërs”. Maar natuurlijk ging het deze criminelen en terroristen, zoals ook in vele andere gevallen, niet om Fuat Deniz en zijn familie, in tegendeel, waar deze bandieten om ging was de verheerlijking van het product “Assyriërs” ten koste van de Aramese natie. O ja, ze zijn zelfs de weg van terrorisme opgegaan om bekendheid te geven aan deze immorele naam!

 

Het verspreiden van leugens en haat in het kader van de moord op Fuat Deniz werd vooral gedaan door twee “Assyrische” News Agencies, namelijk “De Estearn Star News Eagency (ESNA)” en de “Assyrian Internationale News Agency” (AINA). Het is bekend dat AINA zelf verhalen aan elkaar vastknoopt om aandacht te krijgen van de pers. Door hun haatgenerende praktijken hebben zij de situatie voor ons volk in Irak zeer moeilijk gemaakt, zelfs zo moeilijk dat er plannen werden gemaakt om een afslachting aan te richten (zie hiervoor ons artikel AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak”). Uiteraard hebben deze mensen graag gebruik gemaakt van het artikel van de Svenska Dagbladetn en verder op doorgeborduurd.

 

ESNA is een privé- oline website van de heer Dikran Ego. De heer Ego heeft in het verleden GHB/ADO terroristen organisatie door dik en dun gesteund en propaganda gemaakt voor hun activiteiten. Hiernaast een foto van Dikran Ego tijdens een uitzending op 17-4-2007 met Ozcan Yildiz (alias: Ozcan Kaldoyo) op de PKK –televisiezender ROJ en Yahkub Rhoryo (alias). De heer Ozcan Yildiz krijgt gratis zendtijd in het kader van de gemaakte afspraken tussen PKK en de terroristen organisatie ADO/GHB in 1993 in Syrië.

Dikran Ego

(Foto Roj Tv: 17-4-2007)

Ozcan Yildiz (alias: Ozcan Kaldoyo)

(Foto Roj TV 17-4-2007)

 

(Zie hier: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

3. Het Nederlandse Dagblad: 15-12-2007

 

(Zie hier artikelen: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

Een andere haatgenerende artikel verscheen in het “Christelijke” Nederlandse Dagblad van 15-12-2007.

 

In dit artikel wordt een groot onrecht gedaan en de lezer doelbewust op het verkeerde been gezet en wel om de volgende redenen:

 

- Het Aramese volk wordt met opzet als “Assyriërs” gepresenteerd waarmee de leugen van de Westerse immoraliteit en kwaadaardige koloniale praktijken wordt goedgepraat. Een misdaad van eerste orde.

- Een enorme haat tegen de Turken in de hand gewerkt.

- De Islam wordt afgekraakt met een verwijzing naar Theo van Gogh.

- Op een buitengewoon smerige en lage manier wordt misbruikgemaakt van de moord op Fuat Deniz.

 

Enkele opmerkingen over dit haatzaaiende artikel:

 

De socioloog werd op de campus van de universiteit van Örebrö van achteren aangevallen. Met een mes werd hem de keel doorgesneden. Deniz overleed later in het ziekenhuis.

 

Zijn keel werd inderdaad doorgesneden, maar dat was niet door de Turken of Islamieten, maar door zijn eigen neef van vaderkant. En o haatdragende racisten, waarom staat U zo snel klaar om met de beschuldigende vinger richting de Turken te wijzen?

U had zo graag gewild dat het een Turk was die z’n keel had doorgesneden. Dan was het een grote feest voor U geweest. Want dan had U namelijk een goed excuses gehad om Uw diepe kwaadaardige satanische verdorvenheid zonder enige belemmering tentoon te spreiden. Helaas voor U, het was zijn neef die z’n keel had doorgesneden. En waarom blijft U nu zwijgen hierover? Waarom geen artikel schrijven over deze viezigheid? Niets aan de hand? Gewoon doorgaan?

 

Zweedse en Nederlandse Assyriërs (Arameeërs) vergelijken de moord op Deniz met die op Theo van Gogh. ,,Dit krijg je als een land als Turkije niet op een eerlijke manier naar zijn verleden durft te kijken'', zegt een woordvoerder van de Nederlandse Assyrische gemeenschap, die anoniem wil blijven.

 

Wat heeft Theo van Gogh met de moord op Deniz te maken? Wat voor racistische vergelijkingen zijn dit? Waar slaat dit op? Kennelijk is de redactie van het Nederlandse Dagblad en de journalist in kwestie zo haatdragend en racistisch dat ze werkelijk alle middelen aangrijpen om de Turken en Islam tot op de boten af te kraken. Wat een viezigheid en wat een racisme. De persoon die anoniem wil blijven is vermoedelijk niemand anders dan een GHB/ADO terrorist die zich schuilhoudt achter genocide zaken. En kijk alstublieft naar hun haatdragendheid! Zonder te wachten op het politieonderzoek hebben deze fascisten hun mening al klaar met een beschuldigende vinger aan het adres van Turkije. Dit is echt smerig en vies!

 

De wrede journalist die dit rioolverhaal heeft geschreven dient zijn excuses aan te bieden aan de Turken en de Arameeërs voor zijn immorele verhaal.

 

Ze(Tunc) bevestigt dat ook zij jarenlang met dreigtelefoontjes is geconfronteerd. ,,Maar de laatste jaren is dat juist minder. Ik hoop erop dat de Turkse overheid toch iets heeft geleerd, bijvoorbeeld van de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie.

 

Mevrouw Tunc bedreigt? Nee, nee en nog eens nee! We zullen mevrouw nogmaals haar geheugen opfrissen. Wie was het die op 23-8-2006 om 12:30 uur de voorzitter van Aram-Nahrin telefonische lastigviel met de mededeling “dat er een bepaald artikel van de website van Aramnahrin onmiddellijk verwijderd moest worden? Ik heb mensen achter mij staan die actie zullen ondernemen…. Ik bel U na overleg met mijn fractievoorzitter”.

 

Het is mevrouw zelf die anderen lastigvalt! Het probleem is dat sommige racistische journalisten alles willen accepteren om hun rioolverhaal rond te krijgen.

 

Wij weten niet of mevrouw Tunc dit dreigement werkelijk met de toestemming van de provinciale fractievoorzitter van de PVDA heeft gedaan of dat ze uit eigen beweging de fractievoorzitter heeft gebruikt om meer geloofwaardigheid en daadkracht aan haar dreigement te geven.

 

Mevrouw Tunc moet eerst bij zichzelf beginnen en ze hoeft de Turken echt geen normen en waarden aan te leren. De Turken zijn op één punt beter dan mevrouw en dat is dit “De Turken haten hun volk niet, de Turken noemen zich geen Arabieren, de Turken zijn trots op hun identiteit en laten zich door niemand om de tuin leiden”. En dat kan niet worden gezegd van mevrouw Tunc. Mevrouw Tunc verheerlijkt op alle mogelijke manieren de afschuwelijke en met bloed en terrorisme besmeurde “Assyrische” ideologie. Mevrouw Tunc is het product/ slachtoffer van de immorele criminele Westerse koloniale geestelijke activiteiten onder de Aramese natie met het doel de natie te vernietigen. En zeer waarschijnlijk omdat mevrouw het product is van hun voorouders wordt ze door de kinderen van de missionarissen op handen gedragen. Feitelijk is zij en vele anderen met haar niets anders dan een pion om de koloniale geestelijke ideologie van de Westerse immoraliteit in stand te houden.

 

Een Nederlandse wetenschapper die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat. ,,Ik voelde de ogen van Turkse spionnen in mijn rug bij enige lezingen die ik heb gegeven in Nederland.

 

Waarom gaan al deze mensen zonder enige reserve vanuit dat de Turken achter het afslachten van Fuat Deniz zitten? Is dit niet de zoveelste aanwijzing dat het hier om haat zaaiing gaat? Waarom zien deze mensen de fouten van de Turken zo duidelijk en hun eigen smerige fouten niet? En alsof hun misdaden niet erg genoeg zijn, gaan ze vrolijk door met het plegen van wandaden tegen de Aramese natie door constant van “Assyriërs” te spreken in de lijn van het walgelijke gedrag van hun voorouders die op een lage manier de naam van Jezus hebben misbruikt en bespottelijk gemaakt.

 

Slot

 

Uit het voorgaande hebben we gezien dat er kwaadaardige haatgenerende racisten rondlopen die zitten te wachten op een gebeurtenis om deze vervolgens volledig uit te buiten en te misbruiken om de Turken en de Islam tot op de botten af te kraken.

 

Deze walgelijke racisten lijken medestanders gevonden te hebben in het immorele geestelijke product van hun voorouders, namelijk de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Het mes snijdt nu aan twee kanten en wel als volgt: De afschuwelijke racisten gebruiken het immorele product van hun voorouders als excuses om in het gezicht van de Turken te spugen en omgekeerd gebruikt het walgelijke product “Assyriërs” van hun voorouders hen om de vernietiging van de Aramese natie voort te zetten door meer bekendheid te geven aan het product van de Westerse immoraliteit. De besproken twee artikelen verschenen in het Nederlandse Dagblad en Svenska Dagbladet zijn duidelijke bewijzen voor deze feiten.

 

Het is zeker waar dat de Arameeërs van Aram-Nahrin onnoemelijk veel leed hebben geleden onder de Islam, de Turken en de Koerden. De plegers van deze onbeschrijfelijke gruweldaden ontkennen ten stelligste deze gebeurtenissen. Een zeer ernstige zaak. (Niet minder ernstig is de ontkenning door hen die ons volk geestelijk hebben vernietigd en nog steeds mee verder gaan).

 

Hoe het ook zei, dit rechtvaardigt op geen enkele wijze de buitengewoon haatgenererende en smerige manier waarop onder andere de twee genoemde kranten het afslachten van Fuat Deniz door zijn neef onder de aandacht van de lezer hebben gebracht.

 

Deze twee kranten dienen daarom hun excuses aan de Arameeërs van Mesopotamië en aan de Turken aan te bidden. Dat is wel het minste wat ze kunnen doen.