Punt van verwarring: Arameeërs en Armeniërs

 

 Arameeërs worden soms verward met Armeniërs. Ze zijn echter verschillende volken en hebben etnisch niets met elkaar te maken.

Arameeërs spreken Aramees, de taal van Jezus. Armeniërs spreken een taal dat verwante is aan de Indo-Germaanse talenfamilie.

 

Arameeërs worden soms valselijk weergeven als “Assyriërs” of “Chaldeeërs”, een ongewenste erfenis overgehouden door de activiteiten van de Westerse missionarissen in het Midden-Oosten (Zie onder…)

 

 Overeenkomsten: Arameeërs en Armeniërs

 

Beiden volken zijn Christelijk Orthodox en behoren tot de zogenoemde “Oriëntaalse Orthodoxe familie”.

Beide volken hebben onder de genocide geleden.

Beide volken komen ongeveer uit het zelfde gebied.


 

Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide?

Engelse Versie

Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

De Arameeër Dr. Fuat Deniz

De moord op de Aramese genocide onderzoeker, Dr. Fuat Deniz op 12 -12-2007 in Zweden heeft heel wat stof doen opwaaien over de toedracht van deze moord. In Nederland zijn er kamervragen gesteld betreffende de veiligheid van genocide onderzoekers.

 

Wie de daders zijn van de moord op Fuat Deniz is onbekend. Het is niet te hopen dat de Zweedse politie dezelfde fouten zal maken als destijds bij het onderzoek naar de moord op de Zweedse Premier Olaf Palme. Tot op heden is de moord op Palme niet opgelost, iets wat tot speculaties heeft geleid over de daders van de moord.

 

Na de moord op de Aramese genocide onderzoeker passeerden er vele wilde verhalen de revue. Zoals gewoonlijk, in overeenstemming met hun natuur, begonnen de groep Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen - het onheilige product van de Westerse geestelijke koloniale activiteiten onder de Aramese natie-, vele complot verhalen te verzinnen en de wereld ermee te bombarderen om zo te hopen dat er ergens in een krant melding van zou worden gemaakt waarbij het woord “Assyrische” werd vermeld- hun ultieme doel. Onder andere het Nederlandse Dagblad heeft toegehapt en wel op 15-12-2007.

 

O, maar natuurlijk is de ware beweegreden van deze fanatieke en afvallige Arameeërs, die zich “Assyriërs” noemen, niet Fuat Deniz en z’n familie. De eerste en belangrijkste zorg van deze afvallige Arameeërs is de reclame voor het product van de Westerse immoraliteit waarmee zij zich ermee identificeren, namelijk “Assyrische”- ideologie die van deze fanatieke Arameeërs zelfs terroristen heeft gemaakt. Het onheilige product van de Westerse koloniale drang tot vernietiging- hebben de moord op Fuat Deniz volkomen uitgebuit en misbruikt om zo de aandacht van de pers te krijgen.

 

Er zijn om uiteenlopende redenen meerdere leraren in diverse Westerse landen om het leven gebracht door studenten en anderen. Je kunt daarom niet meteen op voorhand de wereld bombarderen met verhalen dat er complot erachter zit. Maar natuurlijk valt dit niet uit te sluiten. Geef de politie de tijd om de zaak goed te onderzoeken in plaats van met wilde verhalen naar buiten te komen om de aandacht te trekken. Daarmee help je zeker de zaak niet!

 

Het is wel vaker voorgevallen dat bij deze afvallige en immorele Arameeërs het doel de middelen heiligt, zoals dit bijvoorbeeld duidelijk wordt tentoongespreid door de AINA – de internationale leugen – en haatmachine en ESNA die elkaars verhalen nakauwen. Uiteraard zijn zaken als “leugen”, “waarheid”, “eerlijkheid” niet van belang om zich aan te storen om hun doelen te bereiken.

Soorten genocide

 

Genocide kan worden onderverdeeld in verschillende soorten, te weten: Lichamelijke genocide, geestelijke genocide en culturele genocide.

 

De Arameeërs van Mesopotamië, ook bekend geworden als “Assyriërs” en Chaldeeërs, zijn het slachtoffer geworden van diverse genocides, we zullen het hieronder kort samenvatten:

 

1. De Geestelijke/ Culturele genocide

 

De geestelijke culturele genocide is gepleegd door het Westen. De westerse diplomaten en missionarissen hebben leugenidentiteiten “Assyriërs” (19e eeuw) en “Chaldeeërs” (16e eeuw) uitgevonden en via omkoping, chantage en hersenspoeling het Aramese volk opgedrongen waardoor ze zijn ontworteld van hun oorsprong. Vervolgens hebben de missionarissen het volk tegen elkaar opgezet door het planten van een onoverbrugbare onderlinge haat en verdeeldheid- het bewijst het huidige fanatisme waar sommige Arameeërs zich aan schuldig maken, namelijk het fanatieke “Assyrische” ideologie. Dit werd bewerkstelligd door het opzetten van familie tegen familie, dochter tegen moeder, zoon tegen vader, dorp tegen dorp, verzwakking van een natie, vernietiging van hun culturele erfgoed door aanleren van valse identiteiten, introductie van een fanatiek nationalisme gebaseerd op de valse identiteiten, verscheuren van hun kerk, omkopen en hersenspoelen van hun leiders met het doel de natie te verzwakken enz.. enz.  geschiedenis en identiteit, het aanleren van foute identiteiten enz.. enz..

 

Deze onheilige activiteiten begonnen in de 16e eeuw in de naam van “Jezus”- we moeten uiteraard deze “Jezus” niet verwarren met de Jezus Christus van de Bijbel die niemand anders is dan de God van Abraham, Isaak en Jacob in een menselijke gedaante.

 

In de 16e eeuw kwamen de Westerse Katholieke missionarissen naar het Midden-Oosten, dat toen een homogeen gebied was zonder grenzen, en hersenspoelden een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping om zichzelf aan te duiden als “Chaldeeers” met als resultaat dat het Aramees bekend raakte als “ Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldeeeuws” in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Als gevolg van onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces in de late 19e eeuw herhaald, nu door de Anglicaanse Kerk en het overgebleven deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije – Irak) en Urmia (Iran) werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” noemen – een term dat in beginsel puur geografische en alleen op Aramese Nestorianen werd toegepast. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 

Nadat de Oost- Aramese “Nestorianen” werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” te noemen, een vreselijke vorm van nationalistische fanatisme maakte zich meester van hen. Ze startten vervolgens om de Aramese erfgoed, bewaard en onderhouden sinds duizenden jaren, te vervalsen.

Aramese taal veranderden ze in “Assyrische” taal. De Syrische Kerk veranderden ze in “Assyrische” kerk. In alle boeken en geschriften veranderden ze overal het woord “Syrisch” of “Aramees” in “Assyrisch”.

 

Helaas zien wij vandaag de dag met onze eigen ogen dat het Westen hieraan willens en wetens meewerkt zonder geringste morele belemmering. In dit verband zegt professor Muhammed Shamsaddin Megalommatis “De verwezenlijking van daden en praktijken van de Katholieke en Anglicaanse missionarissen onder de Arameeërs is de geleidelijk en dodelijke Westerse academische, educatieve en culturele infiltratie onder de Arameeërs, en de diffusie van valse identiteiten, namelijk ‘ Chaldeeërs’ en ‘Assyriërs’ voor een deel van de Aramese natie”

 

Op deze manier proberen deze fanatieke Arameeërs- die zich nu als “Assyriërs” presenteren- via alle mogelijke middelen om onze sacrale Aramese taal en cultuur te vervalsen en om deze valse benamingen op alle Aramese denominaties op te dringen. Vandaag de dag is het deze ongewenste en onheilige koloniale geestelijke product, gecreëerd door het Westen, dat ons volk provoceert, krenkt en terroriseert.

 

Om het Aramese taal “Assyrische” taal te noemen is een criminele vorm van geestelijke genocide, om het Aramese volk “Assyrische” volk te noemen is een misdadige vorm van geestelijke genocide enz.. enz. En deze genocide gaat onverminderd door tot in onze dagen. De veroorzakers van deze onheilige daden doen alsof hun neus bloedt en zijn zeer vrijgevig als het gaat om te wijzen op de fouten van anderen terwijl ze hun eigen misstappen negeren.

 

De ernstige consequentie hiervan is dat een verdeelde natie natuurlijke een zwakke natie is. Daar komt nog bij dat deze verdeeldheid niet alleen de sociale, culturele en mensenrechten ontwikkeling van de Aramese natie belemmert, maar heeft ook ons volk gedwongen om in de Diaspora te gaan, met daarbij de sacrale landen van de voorvaders achter zich latend, dat voor duizenden jaren door hen werden bewoond.

 

2. De Geestelijke genocide heeft de lichamelijke genocide in de hand gewerkt.

 

De hypocrisie en kwaadaardigheid bij vele Westerse genocide "onderzoekers" is dat ze weigeren om de vinger op de zere plek te leggen, namelijk dat de geestelijke genocide de lichamelijke genocide in de hand heeft gewerkt. De reden van deze weigering tot erkenning doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan het doden van de Arameeërs door de Turken en Koerden. Zeer waarschijnlijk hebben de Westerse mogendheden, via hun diverse geheime genootschappen en internationale netwerken, de hand gehad in deze afschuwelijke genocide.

 

Wat doen ze nu? Om zichzelf als de “de goeden” en “beschaafden” op de voorgrond te brengen, worden de Turken (en in mindere mate de Koerden) tot op de botten afgekraakt en afgeschilderd als meest barbaarse volk. Wij vermoeden dat dit eerder een schaamtedeken is voor hun eigen misdaden dan het verschrikkelijke leed onder de aandacht te brengen wat de Aramese en andere Christenen hebben geleden onder de Ottomaanse rijk.

 

Om het verloop van gebeurtenissen beter te begrijpen, inclusief de betrokkenheid van het Westen bij de genocide, moeten wij misschien meer in detail de uitspraak van de Amerikaanse President Franklin Delano Roosevelt bestuderen die zei, "In politiek gebeurt er niets door toeval. Als het gebeurt, dan kunt U van verzekerd zijn dat het gepland was op die manier"

 

De verzwakking en fragmentatie van onze natie bleef vanzelfsprekend niet onopgemerkt door hen die de pad van het “zwaard” beoefenen en resulteerde in de lichamelijke genocide, deporaties, discriminatie en etnische zuivering. Vanwege deze trauma’s vluchtte een belangrijke deel van onze natie naar het Westen hetgeen resulteerde in het bijna verdwijnen van de aanwezigheid van het Aramese taal in de sacrale landen van de voorvaderen.

 

Zonder de geestelijke genocide zou waarschijnlijk de lichamelijke genocide minder ernstige zijn geweest, simpelweg omdat de diverse Aramese denominaties elkaars bloed wel konden drinken vanwege de afschuwelijke door het “Christelijke” Westerse missionarissen geïntroduceerde haat. En dit gaat onverminderd door tot in onze dagen.

 

 Zweden en de Aramese geestelijke genocide…de afvallige Arameeërs: de “Assyrische” terrorisme

 

Zweden is een land wat zich graag wil promoten als verdediger van mensenrechten en democratie. Dit is echter een dekmantel voor het rechtvaardigen van immoraliteit en heeft niets te maken met mensenrechten of andere nobele kwesties. We zullen hieronder uitleggen wat wij daarmee bedoelen en waarom het ons zo steekt:

 

1. Aramese geestelijke genocide= afvallige Aramese “Assyrische” terrorisme

 

Zweden heeft in het verleden bewezen de afvallige Arameeërs- het uitschot van de Aramese natie die zich “Assyriërs” noemen en bij terrorisme zijn betrokken- alle ruimte en gelegenheid te geven om zich te ontplooien ten koste van de Arameeërs die de immoraliteit van de Westerse koloniale clichés in de naam van de valse Jezus van het Westen van de hand wijzen. Dit is niet alleen het continueren van de geestelijke genocide, maar tegelijkertijd een criminele en flagrante schending van de fundamentele rechten van het Aramese volk. Het is om deze criminele daden dat Zweden ons volk presenteert als “Assyriërs en “Syriërs” en eigenlijk meer als “Assyriërs” dan “Syriërs”. En feitelijk nooit als Arameeërs. De steun van Zweden voor het ultieme product van immoraliteit, dat wil zeggen de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, en de weg van terrorisme zijn opgegaan, getuigd van diepe kwaadaardigheid en verdorvenheid.

 

In 1993 heeft de terroristische Organisatie ADO/GHB , de organisatie van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen- een pakt met de PKK gesloten om de jongeren in het Westen te rekruteren voor terreuractiviteiten in het noorden van Irak. Zweden heeft deze “Assyrische” terroristen altijd gestimuleerd en oogluikend toegelaten. De criminele “Assyrische” geestelijke terreur praktijken werden gestimuleerd om het volk tegen elkaar op te zetten en te verscheuren. Deze dubieuze handelingen en immoraliteit gaan onverminderd door tot in onze dagen. Het is simpelweg het voortzetten van de misdaden van hun voorouders tegen de Aramese natie.

 

2. Genocide – Kruistochten van prof. David Gaunt tegen de Aramese natie

 

Het beste voorbeeld van het voortzetten van deze geestelijken kruistochten tegen de Aramese natie is de Zweedse Professor David Gaunt (in Nederland is de pseudo –genocide “deskundige” de heer T. Zwaan van Universiteit van Amsterdam). De heer Gaunt is een professor op de Universiteit van Södertörn in Zweden en heeft een pakt gesloten met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Het geval van Gaunt is een typische voorbeeld van vermenging van wetenschap en politiek met elkaar. En dat is niet alleen fout, maar ook volstrekt verwerpelijk!

Prof. David Gaunt

 

Gaunt heeft van de Zweedse overheid subsidie gekregen om onderzoek te doen naar de genocide van de Christenen in de Ottomaanse tijd. Het gaat hier om de lichamelijke genocide, dus uitdrukkelijk niet om culturele /geestelijke genocide waar de heer Gaunt zelf zich schuldig aan maakt. Maar natuurlijk juichen we het werk van Gaunt met betrekking tot de lichamelijke genocide zeer toe.

 

Waar wij echter moeite mee hebben en zeer ernstige veroordelen is dat de heer Gaunt samenwerkt met “Assyrisme” terroristen - waarvan sommigen inderdaad leden zijn /waren van de ADO/GHB terroristen organisatie. Gaunt begaat daarmee niet alleen een misdaad tegen de Aramese natie, maar doet daarbij ook inbreuk op de onafhankelijkheid die een wetenschapper dient na te streven. Gaunt schijnt geen moeite te hebben samen te werken met figuren die twee jongens de dood hebben ingejaagd, meisjes misbruikten en andere gruweldaden hebben begaan in de naam van het koloniale product “Assyriërs”.

 

Daarbij schuift de heer Gaunt de Aramese natie compleet en volkomen aan de kant en gaat met deze criminelen op pad om nog meer misdaden te begaan tegen onze natie. Weliswaar zegt Gaunt in zijn boek “Gaunt, David. Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I” dat de term ,,Assyriërs” een uitvinding is van het Westen, in de praktijk echter heeft hij bij diverse gelegenheden ons volk bestempeld als “Assyriërs” – een grote misdaad en immoraliteit van de eerste orde!

 

Bijvoorbeeld, naar aanleiding van de moord op de Aramese genocide onderzoeker Fuat Deniz gaf professor Gaunt een interview aan een Zweedse Online Magazine. Daarin zegt Gaunt onder andere “’Dit is een bedreiging van iedereen die zich bezighoudt met de Assyriërs en de genocides door het Ottomaanse Rijk’, zegt hoogleraar geschiedenis David Gaunt aan de Hogeschool van Södertörn

 

“Assyriërs” en genocide meneer Gaunt? Is dat misschien het hoofddoel van de subsidie die U krijgt van de Zweedse overheid, namelijk om verwarring te zaaien en de Aramese natie het criminele immorele product van Uw voorvaders op te dringen? Is "genocide" misschien  slechts een smoes om de Aramese geestelijke genocide verder door te voeren in Zweden?

 

Aardige man toch, waarom begaat U toch dergelijke immoraliteiten en maakt U Uw vakgebied zo bespottelijk? Als U werkelijk een hoogleraar van een normale kaliber zou zijn, dan was U met deze bandieten niet de zee ingegaan die slechts één doel voor ogen hebben en dat is vervalsing van de Aramese identiteit. U had met het Aramese volk moeten samenwerken en Uw werk zou tot vele betere resultaten lijden en zou U hebben gesierd als een wetenschappers, in plaats de hand uit te stekken naar het product van immoraliteit!

 

Door schade en schande kreeg een Duitse mensenrechten organisatie pas na 30 jaar in de gaten dat ze werkelijk met stelletje leugenaars te maken hebben die slechts een doel voor ogen hebben en dat is: het vervalsen van ons identiteit.

 

Ze misbruiken de Aramese lichamelijke genocide om de geestelijke genocide door te voeren. En daar lijkt heer Gaunt graag mee te werken.

 

O nee, nee, nee, heer Gaunt, alstublieft heer Gaunt. Luister niet naar hun leugenverhalen. Wij werken met niemand samen, nog met de Turken, nog met de Arabieren of met wie dan ook, we laten ons door niemand manipuleren! Dat is namelijk het verhaal wat Uw criminele “Assyrisme” vrienden tegen U zullen zeggen op het moment dat hun immorele satanische gezicht wordt ontmaskerd.

 

Genocide is nu een politiek spelletje geworden

 

Door met deze terroristen de zee in te gaan heeft de geschiedenis Professor David Gaunt van de Aramese genocide een politiek spelletje gemaakt met alle gevolgen van dien voor ons volk. Het zijn de afvallige Arameeërs die de “Assyrisme” aanhangen die de situatie in Irak voor ons volk buitengewoon onhoudbaar hebben gemaakt door hun buitensporige terreurlokkende en haatgenerende uitspraken naar andere volkeren in Irak toe. Deze zorgwekkende kwestie werd ook op 2-7-2007 geuit door een Duitse Mensenrechten organisatie waarin de leugens van de deze walgelijke afvallige aanhangers van “Assyrisme” duidelijk aan de kaak worden gesteld.

De subsidie die Gaunt krijgt van de Zweedse overheid voor “onderzoek” naar genocide heeft zeer waarschijnlijk ermee te maken om het immorele product van hun voorouders meer onder de aandacht te brengen dan de genocide te onderzoeken. Deze bandieten zullen dan weer dubieuze en haatlokkende uitspraken gaan doen naar Turken, Koerden en Arabieren toe, waardoor de haat tegen ons volk nog meer wordt aangewakkerd. En de professor en z’n land zullen ons volk in het Midden-Oosten- en op den duur ook hier in het Westen- rijp maken voor de volgende genocide.

 

Professor David Gaunt in het Europese Parlemen

 

Gaunt samen met Atman in het Europese Parlement. Op de spandoek is te lezen "Assyrian Genocide", het ultieme doel van Atman en de zijnen.

Een van de afvallige Aramese figuren die de fanatieke “Assyrische” ideologie aanhangt en die alles uit de kast haalt om de Aramese natie valselijk te presenteren met alle mogelijke middelen is de heer Sabri Atman die zich graag voordoet als genocide “expert”. Atman laat geen gelegenheid onbenut om de immorele Westerse geestelijke kolonisatie en terrorisme product “Assyrisme” te promoten. Op 23-3-2007 heeft de heer Atman een conferentie georganiseerd in het Europese Parlement met de titel “Assyrian Genocide”. Het hoofddoel was niet zo zeer genocide zelf, maar eerder om het immorele product “Assyrisme” te verkopen aan de buitenwereld. Hij gebruikt genocide als een middel om het product van de Westerse koloniale activiteiten te verheerlijken. Vermoedelijk is dat de hoofdreden waarom ze bijval krijgen van de pers en anderen.

 

Zoals verwacht, was de heer Gaunt ook aanwezig bij deze smakeloze en immorele bijeenkomst om de Aramese natie te terroriseren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, hebben wij op 22-3-2007 een rapport gestuurd naar alle leden van het Europese Parlement waarin wij het gedrag van Gaunt en anderen aan de kaak stellen. In het rapport zeggen wij onder andere over de activiteiten van Gaunt het volgende De heer Gaunt is een geschiedenis professor. Naar aanleiding van een massagraaf, waarschijnlijk Arameeërs en Armeniërs, gevonden in het dorp Xirabebab (in de buurt van Mardin in Turkije), daagde de heer Gaunt in een brief (13-2-2007) de Turkse professor Yusuf Halacoglu, de president van de Turkse Historische Vereniging, om een onderzoek te doen naar de massagraven en de lijken te identificeren met behulp van DNA om hun afkomst te achterhalen. Halacoglu hield zich stil en gaf geen antwoord aan professor Gaunt. In een persverklaring verklaart Gaunt dat hij geprobeerd heeft doormiddel van faxen en E-mail om antwoord te krijgen van Halacoglu zonder resultaat. Hij zegtSinds dan heb ik niets gehoord van prof. Halacoglu. Ik heb hem in privé geschreven, faxen gestuurd en gemaild, zonder resultaat. Deze ongebruikelijke stilte leidt tot de conclusie dat hij niet meer geïnteresseerd is in het doen van een werkelijke wetenschappelijke onderzoek van de gevonden massagraven. Wat zou daarvoor de reden kunnen zijn?

Wat is het punt dat we hier willen maken? Maar natuurlijk juichen wij de onvermoeibare inspanning van Professor Gaunt toe om in de geschiedenis in te duiken en publiekelijk de onbeschrijfelijke daden te ontmaskeren begaan tegen de Aramese, Armeense en Griekse slachtoffers door de Turken en de Koerden – geen kwaad woord hierover. Wij stellen zijn inspanningen zeer op prijs!

 

Echter, als professor Gaunt uit de juiste hout is gesneden, zou hij met dezelfde onvermoeibaarheid in de grond gaan graven om ook publiekelijk de daden van zijn voorvaders te ontmaskeren!!! Of om een grote conferentie te organiseren in het Europese Parlement over de daden van Uw voorvaders, daar hij een man is die vecht voor gerechtigheid en waarheid?

Bijvoorbeeld: wat te denken van een veelomvattend onderzoek betreffende het onheilige gedrag van Uw voorvaders heer Gaunt, om de Aramese natie te vernietigen, daarbij misbruikmakend van de naam van Jezus Christus doormiddel van omkoping en hersenspoeling? Wat te denken van de fanatieke en criminele product “Assyriërs” uitgevonden door Uw voorvaders meneer Gaunt. Niets daarvan te zeggen? Allemaal gewoon aanvaard?

 

Tot op heden hebben wij niets gehoord van de heer Gaunt. Hij gaat vrolijk door met zijn kruistochten tegen de Aramese natie en lijkt daarin plezier te hebben.

 Slot

 

Professor David Gaunt is een goed voorbeeld van hoe in onze dagen wetenschap wordt gepolitiseerd. Wetenschap dient zuiver en onpartijdig te blijven. Wetenschap dient de mythen te ontmaskeren en leugens aan de kaak te stelen. Vermenging van wetenschap en politiek met elkaar zorgt voor grote problemen. Een gedegen wetenschapper moet dat weten en laat zich niet ompraten!

 

Wat de heer Gaunt doet is in feite de onheilige praktijken van het Westerse geestelijke kolonisatie verbergen en goedpraten door te wijzen op de genocide begaan door Turken en Koerden. David Gaunt en anderen dienen eerst de balk uit hun eigen ogen te halen, voordat ze anderen op hun fouten wijzen. Het feit dat het Europese Parlement toegang heeft verleend tot de “Assyrisme”- bandieten, en daarmee de Aramese natie in het gezicht heeft spuugt, bewijst voor ons dat deze mensen niet geïnteresseerd zijn in het belang van ons volk maar eerder proberen anderen zwart te maken om zichzelf als “de goeden” en “de beschaafden” voor te stellen.

Maar natuurlijk weten ze dat het hier om een leugenproduct gaat die ze hebben uitgevonden. Ze gaan gewoon vrolijk mee door simpelweg omdat het een product van hun eigen voorvaders is!

 

Wat Zweden tot nog toe heeft gedaan is exact dezelfde omstandigheden kweken die ook bestonden net voor de genocide van 1895 en 1915, namelijk een weerzinwekkende onderlinge verdeeldheid en haat. Het afwachten is nu op de volgende genocide! Te ver gezocht? Wacht maar af en je zult meemaken!


Aanverwante onderwerpen:

 

Aramese genocide: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Christenen_Vervormen_Aramese_Identiteit.htm

De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Genocide_Anglicaanse_Kerk.htm

Eindelijk wakker geworden: na 30 jaar lang aanhoren, verspreiden, verheerlijken en verdedigen van de leugens, verdraaiingen, vervalsingen en manipulaties: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Bedreigde_Volkeren_Wordt_Wakker_23_10_2007.htm