Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


De voortgaande kolonisatie van Turkije, de ArameeŽrs, de Koerden, de ArmeniŽrs, Pan Ė Arabisme en Islamisme.

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, OriŽntalist

 

Datum: 13-3-2009

 

Bron:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94343

http://www.buzzle.com/articles/turkey-ongoing-colonization-the-aramaeans-the-kurds-the-armenians-pan-arabism-and-islamism.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Turkey-s-Ongoing-Colonization--the-Aramaeans--the-Kurds--the-Armenians--Pan-Arabism-and-Islamism/158411


 

Weinigen kunnen me beschuldigen van Anti-Turkse of Anti-Turks gevoelens en houding. Maar tot welke hoogte representeert de Turkse staat de belangen van alle bevolkingen die het gebied tussen Edirne en Yuksekova bewonnen?

 

Tot welke hoogte begrijpt de Turkse staat de rijkdom van al zín componenten, de bijdragen van alle gevarieerde culturen die de Moderne Turkije hebben gevormd?

 

Tot welke hoogte heeft arrogantie en zelfgenoegzaamheid geleid tot misvatting en rampen bij de gevestigde orde?

 

Echter, het is ťťn van de beste lessen uit de geschiedenis dat wanneer machtige gevestigde ordes onderdompelt raken in arrogantie en geringschattend doen over politieke en economische zwakke, maar cultureel en moreel sterke, etnische- religieuze groepen, bespoedigen ze (daarmee) hun neergang.

 

Als de ArmeniŽrs zijn gemanipuleerd door de Fransen en Russen gedurende de laatste eeuw van de Ottomaanse Rijk en als de Arabisch sprekende volkeren van de Ottomaanse Rijk door de Sultan en zijn regering werden achtergelaten als prooi voor de Anglo- Franse kolonialisten, wilden de ArameeŽrs daartegen zich niet afscheiden, hebben geen aliŽnatie aangegaan met Anti- Ottomaanse (en later Anti-Turkse) krachten, en hebben in geen enkel opzicht het Rijk of Republiek schade toegebracht.

 

In het vizier genomen door Anglo- Franse kolonialisten en het Vaticaan voor niet minder dan 450 jaar, zijn de ArameeŽrs roekeloos genegeerd door het Republiek Turkije. Echter, de Aramese Culturele en Historische Erfgoed is het voornaamste historische fundament dat de moderne Turkije autoriteit geeft in het Midden-Oosten.

 

Als Turkije de wereld wil overtuigen dat de afslachtingen van 1915-1916 voornamelijk werden veroorzaakt door de koloniale samenzwering, dient Turkije de in gevaar verkerende ArameeŽrs te omhelzen die worden geconfronteerd met de historische uitroeiing door de intriges van de koloniale regimes van Engeland en Frankrijk onder de dekmantel van Assyrianisme.

 

De vijanden van de ArameeŽrs zijn de kwade krachten die, door het doen toenemen van de Islamitische paranoia van Erdogan, trachten Turkije te kolonialiseren, en het omvormen van het land van Kemal Ataturk in een bruikbare marionet voor de implementatie van de Anglo- Franse politieke in het Midden-Oosten (Hoe Turkije geleidelijk wordt gekoloniseerd: http://www.americanchronicle.com/articles/view/92835)

Het seculaire establishment van Turkije dient onmiddellijk een grote politieke opening te maken naar de ArameeŽrs van Midyat en Tur Abdin toe, daarbij ook de ArameeŽrs in Diaspora uitnodigen voor een grote nationale debat.

 

De gecombineerde dreiging van de Pseudo Ė Koerdische Nationalisme, Armeense irredentisme, Assyrianisme, Pan- Arabisme en Islamisme worden aangewend die fataal zijn voor zowel Turkije alsmede voor de ArameeŽrs.

Politiek machtloze ArameeŽrs beschikken over formidabele historische Ė theoretisch arsenaal dat fungeert in het nationale belangen van Turkije in het Midden-Oosten, terwijl tegelijkertijd de enige garantie is voor vrede in het wijdere gebied tussen Turkije, Yemen en Pakistan.

 

Ik publiceer hier een dramatische Aramese klacht van de website van de leidende Aramese NGO Aram Nahrin. In het komende artikel, zal ik de publicatie afronden van de veelomvattende pleitbezorging dat is meer van belang voor de Turken om te lezen dan voor de ArameeŽrs om te publiceren.


 

Turkey, Kurds, the Aramean Monastery St. Gabriel in Tur Abdin and Worldwide Aramean Protest

 

http://www.aramnahrin.org/English/Turks_Kurds_Aramean_monastery_St_Gabriel_28_2_2009.htm

 

Deel 2:

 Turkeyīs Colonization, the Aramaeans, the Kurds, the Armenians, Pan-Arabism and Islamism Ė Part II

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94361

http://www.buzzle.com/articles/turkey-colonization-the-aramaeans-the-kurds-the-armenians-pan-arabism-and-islamism-part-ii.html