Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer!

Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Orientalist

 

 

13 November 2007

Bron: http://www.americanchronicle.com/articles/42913

http://www.buzzle.com/articles/what-is-in-a-name-german-ngo-accepts-aramaean-nation-rejects-assyrian-misnomer.html

Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, komt de bekende en anders respectabele Duitse NGO “Gesellshaft fur Bedrohte Volker” (The Society For Threatened Peoples) tot de juiste conclusie, de fout toegevend, en verwerpt de destructieve, zelfmoordende rol dat de zelfnoemende ‘Assyrische’ politieke groep heeft gespeeld tegen de Aramese natie.

 

Daar de kwestie Identiteit en de Ware benaming diverse onderdrukte of in het vizier geplaatste volkeren in Azië, Afrika en Europa aangaat, geloven wij dat een betere studie van het onderwerp van een groot nut zal zijn voor allemaal.

 

Aangezien wij verschillende artikels over de Arameeërs hebben gepubliceerd, een zesdelige interview hebben gehouden met de eerwaardige Aramese intellectueel Gabriel Sengo, de voorzitter van de Aram Nahrin Organisatie, vinden wij noodzakelijk om het integraal opnieuw te publiceren van de Aram Nahrin website de betreffende brief en het commentaar aangaande deze cruciale ontwikkeling dat zeker een grotere impact zal hebben op het Midden-Oosten in de komende jaren.

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Bedreigde_Volkeren_Wordt_Wakker_23_10_2007.htm)

 

Voor de nieuwe lezers, wijzen wij hier op het deel van het interview met Gabriel Sengo betreffende de falsificatie van de Nationale Naam van de Arameeërs door het gebruik van de valse misnoemer ‘Assyrisch’: “Noem de Luisterrijke Natie van de Arameeërs niet bij de foute benaming ‘Assyriërs”

“http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_2_7_2007.htm

 

Na 30 jaar Academische fouten en Historische Vervalsing

 

In Duistland is er een organisatie die zich inzet voor bedreigde volkeren. De organisatie wordt genoemd “Gesselshat Fur Bedrohte Volker (www.gfbv.de) “ of “The Society For Threatned Peoples” (http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english).

 

Deze organisatie claimt zich in te zetten voor de bedreigde volkeren wereldwijd. Dit wordt gedaan door de bedreigde volkeren onder de aandacht van de wereld te brengen.

 

Voor wat betreft de Aramese natie, is deze organisatie sinds 30 jaar lang een bedreiging geweest voor de eenheid en integriteit door het verheerlijken, promoten en goedpraten van de Westerse Geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs”. In al hun persverklaringen, commentaren en analyses hebben ze doelbewust en met opzet ons volk op een walgelijke en smakeloze wijze aan de wereld gepresenteerd als “Assyriërs” of “Chaldo-Assyriers” of “Assyro-Chaldeans”. Dit is niet alleen immoreel en verwerpelijke, maar tegelijkertijd een schaamteloze en brutale aanval op de waardigheid van ons volk. Immers, ze hebben het immorele product van hun voorouders “Chaldeeërs” (in 1552 door Katholieken) en “Assyriërs” (in 19e eeuw door Protestanten) gedurende 30 jaar lang gepromoot en verheerlijkt en hebben de Aramese oorsprong ontkend en volkomen genegeerd. Dit is een gruwelijke vorm van haat!

 

Nergens in de wereld is er een organisatie zo anti-Aramees en pro- “Assyrisch” als de GFBV. De zaak wordt nog krankzinniger als we bedenken dat het hier om een “mensenrechten” organisatie gaat. Na 30 jaar lang promoten, verdedigen, verheerlijken en goedpraten van de leugens, misleidingen, manipulaties, vervalsingen en bedriegerijen van de verwerpelijke immorele criminele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriër”, wordt men eindelijk wakker; dat wil zeggen dat men de oneerlijkheid niet meer aankan. Kennelijk begint ook bij dit soort mensen op den duur het geweten een rol te spelen..

 

De E-mail van 2-7-2007: Eindelijk wordt de leugen ontdekt Op 2 juli 2007 schreef de GFBV een E-mail naar diverse Aramese organisaties waarin eindelijk de leugens, de manipulaties en misleidingen van de immorele en walgelijke Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” worden toegeven, omschreven, ontbloot en aan de kaak gesteld. Eindelijk! Wij hebben de Duitse tekst vertaald in het Nederlands en vermelden het hieronder. Klik hierop voor de originele Duitse E-mail van GFBV gestuurd op 2-7-2007. De verwerpelijke immorele Westerse geestelijke koloniale product “Assyriërs” moet wel erg bont hebben gemaakt, gezien de toon van de E-mail van GFBV.

 

Brief van Gesellschaft fur Bedrohte Volker aan de Aramese Organisaties en Verenigingen

 

Lieve vriendinnen en vrienden, zeer geachte Dames en Heren,

 

Het gezelschap voor bedreigde volkeren heeft zich al meer dan 30 jaar onophoudelijk en blijvend voor de mensenrechten van de Arameessprekende christenen ingezet.

 

Het opnoemen van al deze betrokkenheden zou vele boeken vullen.

 

In taalloze gevallen hebben we ons ook ingezet voor de vluchtelingen, waarna de meesten in Duitsland mochten blijven.

 

Daarbij hebben wij met de Assyrische organisaties en instituten samengewerkt.

De voortzetting van deze samenwerking dienen we nu kritisch in overweging te nemen.

 

Er is schijnbaar een onoverbrugbare tegenstelling tussen de zogenaamde Assyriërs en zogenaamde Arameeërs.

 

Wij hebben voor een lange tijd ons geschikt aan de “aanwijzingen” van de Assyrische fracties.

 

Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt.

 

Als een etnische gemeenschap, zoals de assyrisch-aramese-chaldeese existentieel bedreigd wordt, zij het door assimilatie in ballingschap, zei het door de volkerenmoordachtige misdrijven in Irak, dan is deze (onderlinge) strijd volledig absurd.

 

Dat moet het gezelschap voor bedreigde volkeren nog duidelijker als voorheen uitdrukken.

 

Een tweede, voor ons volledig onbegrijpelijke, zonder excuses en onverantwoordelijke houding, van blijkbaar van de meerderheid van de assyrische organisaties, betreft hun reactie op de gebeurtenissen in Irak.

 

Al vanaf het begin van het bestaan van deze verschrikkelijke crises, zijn er tal van denkbare en ondenkbare mensenrechten schendingen van de assyrische-chaldeese-syrische bevolking gepleegd, door de Arabische schiiten, Arabische soennieten van Al-Qaida fanatiekelingen, de meerderheid van deze organisaties heeft dan niks anders te doen dan Noordirakese /Provincie Koerdistan aan te vallen, terwijl deze de enigste vluchtmogelijkheid binnen Irak is .

Met groteske onwaarheden worden parlementen en regeringen bestookt met persberichten, politieke verklaringen en lobbybrieven.

 

Als mensenrechtenorganisatie kan het gezelschap voor bedreigde volkeren deze houding noch ondersteunen, noch verantwoorden.

 

We moeten deze vijandige aanvallen, die op onwaarheden berusten, openlijk weerleggen en bestrijden, als bijdrage tegen de vervolgers en het vergemakkelijken van het werk van diegenen die vervolgd worden.

 

Het gezelschap voor bedreigde volkeren zal spoedig de Assyrische, Aramese, Caldeese verenigingen uitnodigen naar Gottingen voor een kleine conferentie en tijdens deze conferentie zullen er gezamenlijke inspanningen ondernomen worden voor de bedreigde christenen in Irak

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Tilman Zülch

Algemene Secretaris

 

>>>>>>>>>>>>> Für Menschenrechte. Weltweit. <<<<<<<<<<<<<<<
Gesellschaft für bedrohte Völker / Society for Threatened Peoples
P.O. Box 20 24 - D-37010 Göttingen/Germany
Nahostreferat/ Middle East Desk
Dr. Kamal Sido - Tel: +49 (0) 551 49906-18 - Fax: +49 (0) 551 58028
E-Mail: nahost@gfbv.de - www.gfbv.de


 

Het Commentaar van Aram-Nahrin op de brief uitgegeven door de Society for Threatened Peoples

 

Enkele van belang zijde kantekeningen zullen hieronder worden vermeld:

 

…….Het gezelschap voor bedreigde volkeren heeft zich al meer dan 30 jaar onophoudelijk en blijvend voor de mensenrechten van de Arameessprekende christenen ingezet…..

 

Dat is een lovenswaardige zaak en getuigd van een diepe respect. Echter, al deze moeite wordt teniet gedaan door het verheerlijken en promoten van de haatgenerende geestelijke kolonisatie product “Assyriërs”. Uw inzet zou van respect hebben getuigd als U ons had geëerd zoals het verdiend en niet het geestelijke kolonisatie van Uw voorvaders had voortgezet en op de voorgrond geplaatst. Daarmee worden al Uw goede werken immers teniet gedaan. En waarom spreekt U niet gewoon van “Arameeërs” in plaats van “Arameessprekende Christenen”. Er is dus toch nog wel een zekere ondertoon van minachting te bespeuren. Waarom moeten wij ons neerleggen bij de termen die U op ons “opdrukt”? Hebben wij geen recht op om op normale manier te worden aangesproken?

 

…. Daarbij hebben wij met de Assyrische organisaties en instituten samengewerkt…. De voortzetting van deze samenwerking dienen we nu kritisch in overweging te nemen.

 

En daarmee heeft U een grote wandaad begaan tegen ons volk door samen te werken met hen die zelfs terrorisme niet schuwen om de perverse ideologie van Uw voorouders “Assyriërs” onder de aandacht van de wereld te brengen.

Maar waarom? Waarom wilt U nu pas de samenwerking met de leugen heroverwegen? Het ging U toch goed? Of zijn na 30 jaar lang verheerlijken en promoten van hun leugens, manipulaties en bedriegerijen zo groot en immens geworden dat ze eindelijk beginnen te knagen aan Uw geweten en dat U daarom het niet met hen verder wilt gaan? Pas na 30 jaar? Dat spreekt niet echt van hoge intelligentievermogen.

 

….. Er is schijnbaar een onoverbrugbare tegenstelling tussen de zogenaamde Assyriërs en zogenaamde Arameeërs…..

 

Zogenaamde “Arameeërs”? Wat een ongelofelijke respectloosheid en brutaliteit! De criminele en walgelijke product van de Westerse kolonisatie en slavernij “Assyriërs” gelijkstellen aan de originele Aramese identiteit? Dat is nog eens geestelijke genocide en flagrante wandaad. U probeert om gedurende 30 jaar lang de identiteit van ons volk te vervalsen met alle mogelijke middelen. Vervolgens komt U erachter dat U op een verkeerde paard hebt gegokt en verheerlijkt en dan geeft U ons de schuld ervan? Wat een immoraliteit, laagheid en verwerpelijkheid. U bent de oorzaak van alle ellende door Uw koppigheid en respectloosheid en bent in de striknetten van het walgelijke product van Uw voorouders ingetrapt. En dan moet U niet denigrerende doen over ons volk door te spraken van zogenaamde “Arameeërs”; want daarmee begaat U gewoon een misdaad. Dat U spreekt van zogenaamde “Assyriërs”, is eindelijk een correcte uitspraak uit Uw mond gekomen na jaren lang dit leugenproduct te hebben verheerlijkt. En dan moet U beetje beschaafdheid opbrengen door ons volk eindelijk te respecteren. Immers, wij vechten tegen de haat van geïntroduceerd Uw voorouders en niets anders!

 

……Wij hebben voor een lange tijd ons geschikt aan de “aanwijzingen” van de Assyrische fracties…..

 

1. Dat betekent dat U 30 jaar lang leugens, manipulaties en bedriegerijen hebt verheerlijk en goedgepraat.

2. Dat U 30 jaar lang haat hebt gepromoot tegen de Aramese natie.

3. Dat U 30 jaar lang geestelijke genocide hebt gepleegd tegen de Aramese natie.

4. Dat U 30 jaar lang zoveel onrecht hebt begaan door te luistern naar de walgelijke bandieten en leugenaars, het onheilige en haatgenererende product “Assyriërs” van Uw voorouders, en daarmee al Uw “goede werken” teniet worden gedaan.

 

… Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt…..

 

Dat is nog eens wijsheid! Komt U nu pas, na 30 jaar lang leugens te hebben verheerlijkt, erachter dat U met een walgelijke criminele kwaadaardige ideologie te maken hebt? Waren er werkelijk 30 jaar lang aanhoren van hun walgelijke en immorele manipulaties nodig om de ware aard van deze kwade ideologie te ontdekken? Waren er 30 jaren voor nodig om te ontdekken dat het hier om een kleine groepering gaat die enorm veel kabaal en tamtam maakt en het Aramese volk terroriseert?

 

Was het niet makkelijker geweest om een luisterend oor te hebben voor de Aramese organisaties, zodat zij binnen 3 uur U alles konden uitleggen in plaats van 30 jaar lang leugens, manipulaties te verheerlijken in al U persverklaringen, brieven en rapportages over de Arameeërs van het Midden-Oosten die U valselijk de criminele leugennaam “Assyriërs” probeerde op te dringen? Allemaal heel normaal? Niets aan de hand? Gewoon een “vergissing” noemen? Dat is nog eens moraliteit!

 

Dit versterkt het geval dat het zeker niet uit onkunde is gebeurd, 30 jaar lang, leugens, manipulaties en geschiedenis vervalsing verheerlijken en promoten! U had het makkelijk kunnen weten dat U leugens aan het verheerlijken was en daarmee een grote misdaad hebt begaan tegen de Aramese natie.

 

… Als een etnische gemeenschap, zoals de assyrisch-aramese-chaldeese existentieel bedreigd wordt, zij het door assimilatie in ballingschap, zei het door de volkerenmoordachtige misdrijven in Irak, dan is deze (onderlinge) strijd volledig absurd……..

Dat moet het gezelschap voor bedreigde volkeren nog duidelijker als voorheen uitdrukken…..

 

U heeft 30 jaar lang deze criminele strijd verheerlijkt en gevoed! U heeft 30 jaar lang in het gezicht van het Aramese volk gespuugd en onteerd. En opeens wordt U wijs dat deze satanische ideologie, uitgevonden door U voorouders, fout is. Inderdaad, een grote ontdekking en een openbaring! U zou eens naar de geschiedenis van andere volkeren moeten kijken hoe zij op een soortgelijke wijze zijn kapotgemaakt door Uw voorouders in de name van “helpen”, “ondersteuning” en “ontwikkeling”.

 

En waarom blijft U hardnekkig de Aramese natie omschrijven als “assyrisch- Aramese – chaldeese” ? Nog steeds geen volledige respect voor ons volk? Waarom onze natie onteren en bezoedelen met de immorele benamingen “Chaldeeërs” en “Assyriërs” uitgevonden door de criminele Jezus van het Westen?

 

Wat U dient te benadrukken zijn de walgelijke waandaden begaan door Uw voorouders om ons volk te vernietigen. Daar hoort een excuses en een schadevergoeding bij!

 

…….Een tweede, voor ons volledig onbegrijpelijke, zonder excuses en onverantwoordelijke houding, van blijkbaar van de meerderheid van de assyrische organisaties, betreft hun reactie op de gebeurtenissen in Irak…..

Al vanaf het begin van het bestaan van deze verschrikkelijke crises, zijn er tal van denkbare en ondenkbare mensenrechten schendingen van de assyrische-chaldeese-syrische bevolking gepleegd, door de Arabische schiiten, Arabische soennieten van Al-Qaida fanatiekelingen, de meerderheid van deze organisaties heeft dan niks anders te doen dan Noordirakese /Provincie Koerdistan aan te vallen, terwijl deze de enigste vluchtmogelijkheid binnen Irak is …..

Met groteske onwaarheden worden parlementen en regeringen bestookt met persberichten, politieke verklaringen en lobbybrieven……..

 

Maar nee toch heer Zulch! Onbegrijpelijk voor U? U vindt het verspreiden van onwaarheden, valse beschuldigen, haatlokkende uitspraken fout? Maar dat is vreemd! U heeft zelf 30 jaar lang hieraan meegedaan en opeens wordt U wijs? Over leugens gesproken: Het is hun eten en drinken! En dat weet U ook heel goed! Zonder leugens, manipulaties, verdraaien van feiten, mensen om de tuin leiden, heeft deze criminele ideologie “Assyriërs”- een geestelijke product van Uw voorouders, geen pot om op te staan. Daarom is lasteren en het verspreiden van leugens over iedereen die zij als de “vijand” van hun Assyrië zien hun handelsmerk. Deze haatdragende leugens en terreur- lokkende uitspraken hebben ons volk in Irak behoorlijk moeilijk gemaakt. En in feite bent U ook medeverantwoordelijk voor dit onheilige gedrag.

 

Vandaag demoniseren ze de Koerden, morgen lasteren ze de Turken, overmorgen spotten ze de Arabieren en een week later vallen ze Sjiieten en Soennieten aan. Zo is het leven van deze leugenaars! Achter elke boom zien ze een Turk, een Koerd en een Arabier die hun “Assyrië” wil vernietigen.

 

Al deze absurditeiten, immoraliteit en laagheid heer Zulch, heeft U gedurende 30 jaar lang gevoed, verheerlijk, gepromoot en onder de aandacht gebracht. U bent hiervan niet vrij te pleiten eveneens als U voorouders die onder aanvoering van de walgelijke Jezus van het Westen ons volk kapot hebben gemaakt. Het is Uw “creatie” en “uitvinding” geweest waar wij beslist niet om hebben gevraagd en waarmee U gedurende 30 jaar lang ons hebt gemarteld.

 

AINA: De Organisatie van deze groteske valsheden

 

En natuurlijk weet U dat, de organisatie die verantwoordelijk is voor een belangrijke deel voor deze groteske valsheden is de Internationale Leugen- en - Haat Machine AINA. AINA in de specialist in het bespottelijke maken, promotie van haat, aanvallen, manipulaties, valsheden en het verspreiden van gruwelijke leugens.

 

….. Als mensenrechtenorganisatie kan het gezelschap voor bedreigde volkeren deze houding noch ondersteunen, noch verantwoorden……

 

Kon deze wijsheid verkregen worden pas na 30 jaar lang verspreiding van haat en leugens door Uw organisatie tegen ons volk? Of werd de last van onrecht te groot waardoor U het niet meer kon volhouden? Nee, heer Zulch, nee! Uw heeft geen recht om Uw organisatie “mensenrechtenorganisatie” te noemen, gezien de enorme terreurcampagne tegen onze natie. En daar hoort minimaal een excuses bij!

 

…. We moeten deze vijandige aanvallen, die op onwaarheden berusten, openlijk weerleggen en bestrijden, als bijdrage tegen de vervolgers en het vergemakkelijken van het werk van diegenen die vervolgd worden.

 

Dit had U 30 jaar geleden moeten doen in plaats van naar hun roekeloze leugens te luisteren. Hun eten, drinken, slapen en al hun doen en laten bestaat uit aanvallen, afkraken, demoniseren en haten van iedereen die niet naar hun pijpen danst. U bent beslist niet vrij te pleiten van deze onheilige daden tegen ons volk, een gruwelijke haatdragende schandedaad is dat!

 

…. Het gezelschap voor bedreigde volkeren zal spoedig de Assyrische, Aramese, Caldeese verenigingen uitnodigen naar Gottingen voor een kleine conferentie en tijdens deze conferentie zullen er gezamenlijke inspanningen ondernomen worden voor de bedreigde christenen in Irak…..

 

Deze bijeenkomst heeft in september plaatsgevonden en zoals U weet zijn Uw vrienden toen van de vergadering weggelopen (U was zelf aanwezig bij de vergadering). En weet U waarom? Omdat U na 30 jaar verheerlijken van hun leugens opeens beetje waarheid begon te vertellen en dan worden ze kwaad, want het aanhoren van de waarheid is een gruwelijke en ondraaglijke marteling voor hen. Kunt U zich voorstellen wat er nu gebeurt als U de volledige waarheid gaat vertellen? Dan bestempelen zij U meteen als de grote vijand van de “Assyriërs”.