Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriėntalist

 

Datum: 11-3-2009

 

Bron:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94086

http://www.buzzle.com/articles/western-european-colonial-odium-and-evildoing-against-the-aramaeans-and-the-oriental-christianity.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Western-European-Colonial-Odium-and-Evildoing-Against-the-Aramaeans-and-the-Oriental-Christianity/158131

 

In deze serie artikelen, reproduceer ik een vernietigende veroordeling van de daden van sommige Arameeėrs, die door het verraden van hun natie en Christelijke geloof, de rampzalige en gruwelijke politiek van de West-Europese koloniale machten promoten. De wrede anti-Aramese haat heeft haar oorsprong in eeuwenoude haat tegen Jezus en de taal die hij sprak, dat was niet Oud Hebreeuws (die al honderden eeuwen voor de komst van Jezus was verdwenen), maar Aramees.

 

Uitgevoerd door een combinatie van een uiterst onmenselijke en vijandige krachten, bracht de Anti-Aramese complot aan het ene front – tegen de zeer oude natie van de Arameeėrs- de volgende krachten: Vaticaan, (Vroegere) Franse koninkrijk, Napoleonisch en Republiek Frankrijk, England, de afvallige Vrijmestelaars Lodgo “grand orient de France”, delen van de Protestantse en Anglicaanse establishment, en de pro- Europese deel van de VS establishment.

 

In het Midden-Oosten hebben de diverse lokale agenten van de voornoemde krachten, inclusief gangsters van de Pan- Arabische, Pan Koerdische en pseudo- Assyrische elite, gemanipuleerde extremisten, en de moorddadige regerende tirannen van Irak, Syriė, Libanon en Jordaniė altijd gecoördineerd – zelfs door hun blindheid- tegen de Arameeėrs.  

 

Te slecht voor de grote Ottomaanse en Safevidische Iranese rijken dat voorheen gedurende bijna 300 jaren het hele land tussen Marokko en India bestuurden. Hun koninklijke elites- onderdompelt in hun decadente theologieėn van Hanbal en Ibn Taimiya- slaagden er niet in om de Anglo-Franse verraad tegen de Arameeėrs te ontmaskeren. Moderne Turkije en Pahlavi Iran hebben ook gefaald om dat te identificeren. Door hun Aramese minderheden te steunen en daarbij de nadruk te leggen op de Aramese Erfgoed- iets wat bekend is bij hen-  zouden zij zich enorm hebben bewapend tegen het kwade Westerse theorieėn, academische systemen en dogma’s van de oriėntaalse, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

Daar de Arameeėrs in grote aantallen leven in Diaspora, nadat ze genadeloos zijn vervolgd door de kwade koloniale regimes van England en Frankrijk in hun eigen land, Mesopotamiė en Syriė, zijn de koloniale complotten nu nauwgezet en gedirigeerd tegen de Arameeėrs in Diaspora met de historische valsheid dat de hedendaagse Arameeėrs zouden afstammen van de vroegere Assyriėrs, iets wat de patriottische en waarheidsgetrouwe Arameeėrs veroordelen als Geestelijke Genocide. De verraders, de ‘Assyrianisten’ worden ruim gefinancierd met behulp van de koloniale diplomaten die hen in contact brachten met groepen zoals PKK om de laatste overgebleven Arameeėrs in het Midden-Oosten uit te roeien.

 

Aram Nahrin is een leidende Aramese NGO toegewijd aan de Nationale- en Nobele- zaak van de Arameeėrs. Hun krachtige veroordeling openbaart alle koloniale kwaadaardigheid begaan door West Europa tegen de Arameeėrs. In de voortkomende artikelen, zal ik de reduplicatie voltooien.

 

Sabri Atman and Hezbollah- Aram

 

http://www.aramnahrin.org/English/Sabri_Atman_War_Against_Aramean_Nation_28_1_2009.htm

 

Sabri Atman: A man of standards and values or... an manipulator and abuser of the Aramean Physical Genocide to promote the immoral western criminal spiritual colonial and slavery product "Assyrians"?

 

A strong trump in the hands of the horrible Jesus of the West to torment and dishonor the Aramean Nation.

 

Deel 2:

Western European Colonial Schemes Against the Aramaeans and the Oriental Christianity – Part II

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Western-European-Colonial-Schemes-Against-the-Aramaeans-and-the-Oriental-Christianity---Part-II/158133

http://www.buzzle.com/articles/western-european-colonial-schemes-against-the-aramaeans-and-the-oriental-christianity-part-ii.html

http://www.americanchronicle.com/articles/printFriendly/94086

http://coptreal.com/ShowSubjectEn.aspx?SID=17070

 

Deel 3:

The Colonial "Assyrianist" Scheme Against the Aramaeans. Part III – The Case of Mr. Sabri Atman

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94146

http://www.buzzle.com/articles/the-colonial-assyrianist-scheme-against-the-aramaeans-part-iii-the-case-of-mr-sabri-atman.html